Page 1

Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl

Hallo allemaal, Wat is het toch een fantastisch weer. De sneeuw lijkt alweer jaren geleden. Vorige week hebben we onze kunstwerken tentoongesteld. Wat was het leuk om de reacties te horen n.a.v. de kunstweken. We zijn erg trots op wat de kinderen hebben gemaakt. Het zal u niet ontgaan zijn dat het schakeltje een weekje later is dan gepland. De inhoud, tijd en de techniek liet te wensen over vorige week. Excuus hiervoor. In dit schakeltje aandacht voor: -

Agenda:

Een woordje over…. Trefwoord Pasen Meester(s) en juffendag Oudertip #4 (www.lereniseenmakkie.nl) Paasworkshop in het Kulturhus

Woensdag 31 maart Meesters en juffendag. Donderdag 1 april Witte donderdag, paasviering Donderdag 1 april Schakeltje

Veel leesplezier gewenst. Meester Erwin

Een woordje over….. Trefwoord, Het thema is deze periode “wie bevrijdt?” De verhalen gaan over machtige farao’s die een volk tot slaaf maken. God neemt het op voor de zwakken en gaat de strijd aan met de onderdrukker en stuurt Mozes als bevrijder voor het volk uit de slavernij van Egypte. Geloven in deze God betekent geloven in bevrijding: in de bres springen voor de kwetsbare. Niet alleen in oorlogen of bij geweld. Ook in situaties dichtbij. De verhalen eindigen bij Pasen met de verhalen rondom Jezus, die zich inzette om de kleine mens te bevrijden. Ga je mee naar het land van vrij? Het land van ruimte en licht. Doe je hand in de hand van mij. Weg uit het donker. De zon op je gezicht. Pasen – vanuit de commissie Ook dit jaar vieren wij ons Paasfeest op school en wel op 1 April! Alle kinderen starten in hun eigen groep waar de leerkracht op zijn/haar manier het paasfeest zal starten. Daarna krijgen de kinderen een paasontbijt. ’s Middags verdelen we de kinderen in gemengde groepen, waarbij de oudsten de jongsten kunnen helpen. Dit onder begeleiding van een leerkracht of een ouder, want we gaan naar het bos voor een “paas-speurtocht”. Het gaat hier niet om het winnen, maar het samen spelen en samen delen! We sluiten de middag af in de eigen klas en wensen u fijne paasdagen toe. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u terecht bij juf Marja.

-1-


Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl

Meesters en juffendag Aankomende woensdag vieren we de meesters- en juffendag. We starten deze dag gezamenlijk met alle kinderen. Op dit moment zijn de kinderen druk aan het voorbereiden wat ze willen gaan doen. Na het gezamenlijke moment kan het programma per klas verschillen. De kinderen mogen verkleed komen! Oudertip #4 (www.lereniseenmakkie.nl) Spreek tot de verbeelding! Als je kind na veel moeite iets nog steeds niet begrijpt en kan onthouden, probeer dan eens tot de verbeelding te spreken door: 1. Ergens een tekening bij te maken en/of je kind vragen zelf een tekening te maken Drie snoepjes liggen in een bakje. Links het rode, rechts het oranje snoepje. Eerst wordt het rode snoepje met het gele snoepje verwisseld. Vervolgens wordt het rechter met het linker snoepje verwisseld. Op welke volgorde liggen de snoepjes nu? Deze vraag kun je waarschijnlijk alleen maar oplossen door je verbeelding te gebruiken of het te tekenen. 2. Te vragen welke beelden hij of zij ergens bij heeft. Bijvoorbeeld “hoe ziet Willem van Oranje er in jouw verbeelding uit?” Gezicht, kleren, groot, klein, veel of weinig haar… Zo maak je saaie verhalen levend! Je kunt hier ook samen een Mind Map van maken! 3. Gebruik in je eigen taal woorden die de verbeelding prikkelen Willem werd geboren in een enorm groot kasteel dat Dillenburg heette, of was het nou Billendurg?). Voor meer informatie zie http://www.entoen.nu/willemvanoranje/mb Tip van: HERA Masters in Leren Leren (www.lereniseenmakkie.nl & www.snelleren.nl)

Paasworkshop in het Kulturhus Woensdag 31 maart organiseert het Kulturhus een paasworkshop. Thema: “Decoraties van vilt” De workshop duurt van 19.00 – 22.00. De kosten hiervoor zijn € 5,Voor meer informatie kunt u terecht bij de Novetheek.

-2-

Schakeltje 23-03-2010  

schakeltje, kbs jeanne darc, daltonschool

Schakeltje 23-03-2010  

schakeltje, kbs jeanne darc, daltonschool