Page 1

Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl

Hallo allemaal, Agenda Woensdag 25 november; Studieochtend onderbouw. Kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij! Donderdag 3 december ; Schakeltje Woensdag 9 december; Koffieochtend 8.30 – 10.00

Afgelopen woensdag was het voor veel kinderen een grote verassing. De school stond ineens vol met Sinten en Pietenknutsels! Zielepiet in groep 3/4. Een echte stoomboot in groep 6/7 en nog veel meer... Wie heeft dat toch gedaan? Dat moeten ‘s nachts wel Pieten geweest zijn!. Bij deze alle Pieten hartstikke bedankt. Het ziet er geweldig uit!

Ouderbijdrage Afgelopen week zijn de brieven m.b.t. ouderbijdrage meegegaan. In de brief stond vermeld dat u ook in termijnen kunt betalen. Uiteraard bestaat deze mogelijkheid wel. Indien het voor u geen probleem is dit bedrag keer te betalen, dan heeft dit onze voorkeur. i.v.m. de administratieve werkzaamheden

In dit schakeltje onder andere aandacht voor: -

Koffie ochtend (op herhaling) Agenda Ouderbijdrage Fietsen op het plein Coöperatief leren. Meneer v. Trier

de niet in 1 Dit

Wilt u in termijnen betalen? Dan is het handig om het eerste termijn in dit kalenderjaar te voldoen en het tweede termijn in maart \ april te voldoen.

Veel leesplezier gewenst. Meester Erwin

Voor vragen kunt u terecht bij de MR

Koffieochtend woensdagmorgen 9 december LET OP LET OP! Dit moment staat niet in de jaarkalender! Helaas was ik afgelopen week ziek en kon de koffieochtend niet doorgaan. Ik hecht veel waarde aan dergelijke momenten en zou de ochtend graag willen houden op woensdagochtend 9 december van 8.30 – 10.00.

Fietsen op het plein Wat fijn dat dit zo goed gaat. We letten goed op bij de ingang en lopen op het plein. Het is altijd zo makkelijk om te zeggen wat er niet goed gaat. Des te belangrijker om te benoemen wat er wel goed gaat! Dat doen we veel te weinig. Coöperatief leren N.a.v. de informatieavond, aan het begin van het jaar, kreeg ik de vraag of ik nogmaals een ouderavond over coöperatief leren wilde organiseren. Natuurlijk wil ik dat. Graag zou ik weten hoeveel personen hier interesse voor hebben, zodat ik een beeld krijg bij hoeveel mensen dit leeft.

Centaal thema van deze ochtend zal zijn: “Bouw je ideale school” Naast dit thema zal er uiteraard ruimte zijn voor overige zaken en het informele gesprek.

Zou u het leuk vinden om een avond over coöperatief leren bij te wonen, wilt u dat bij me kenbaar maken? Dan kan ik een inschatting maken of het zinvol is om een avond te organiseren.

Zou u zich willen aanmelden i.v.m. het reserveren van de ruimte(n)? Ik hoop veel van u te mogen begroeten op deze ochtend.

Het lijkt mij erg leuk en zinvol. Meester Erwin

-1-


Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl

Even voorstellen, Meneer v. Trier Het kan zijn dat u op de donderdagen een nieuw gezicht bij ons school ziet. Dat is meneer v. Trier. Hij heeft zijn lesbevoegdheid en vindt het leuk om voor school iets te kunnen betekenen. Hij helpt ons met het extra ondersteunen van kinderen. We zijn erg blij met deze hulp!

Echte journalisten De klas van juf Marlies, juf Anja en juf Iris hebben een eigen klasse(n)pagina gemaakt. Op de pagina vind je interviews, meningen over ’t Harde en een stukje over godsdienst. We vinden dit een erg leuke pagina geworden. Knap hoor! (Kijk voor een grotere weergave op www.kbsjeannedarc.nl)

-2-

Schakeltje 11 november 2009  

Schakeltje 11 november 2009

Advertisement