Page 1

Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl www.twitter.com\jdtharde

Hallo allemaal, U zult wel denken, wat is er aan de hand op school? Vorige week slecht bereikbaar en deze week een papieren schakeltje? Nu, dat kan ik u uitleggen. De telefoonlijn heeft er een tijdje uitgelegen. Dit heeft te maken met een technische storing. Uiteindelijk heeft de monteur van KPN keurig werk geleverd, maar had het veel tijd nodig om het probleem op te sporen. Inmiddels zijn we weer “gewoon” bereikbaar. In de meivakantie hebben al onze computers een update gehad. Erg fijn dat de systemen weer up-to-date zijn. Met het uitvoeren van deze update zijn een aantal van mijn distributielijsten verwijderd. Waarschijnlijk raadt u het al, ook mijn distributielijst van het schakeltje. Op dit moment ben ik bijna zover dat we het schakeltje weer opnieuw digitaal kunnen verzenden. Ik wil dit alleen niet via outlook doen, vanwege eerder genoemd punt. Totdat het “probleem” is opgelost, ontvangt u het schakeltje op papier. Uiteraard is het schakeltje ook op onze website te vinden. www.kbsjeannedarc.nl Achter de schermen zijn we druk bezig met het formatieplan 2011-2012 en de inhoudelijke jaarplanning van aankomend schooljaar. In dit schakeltje kan ik u al iets meer vertellen over de formatie. In dit schakeltje: -

Agenda Luizen Podiumochtend Formatie Er is er één jarig Avonturen van Pablo

Veel leesplezier gewenst Meester Erwin Agenda - Dinsdag 24 mei: Schoolreis groep 1/2 en groep 3/4 - Woensdag 25 mei Podiumochtend - Dinsdag 2 juni: Hemelvaartsdag - Vrijdag 3 juni: Vrij. Voetbaltoernooi 7/8 - Dinsdag 14 juni: Studiedag – alle kinderen vrij - Donderdag 16 juni: Schakeltje Luizen Er zijn weer luizen bij ons op school geconstateerd. Wilt u allemaal de luizencape weer meegeven? Alvast hartelijk dank. Podiumochtend Woensdag 25 mei staat er weer een podiumochtend gepland. Van 11.00-12.00 hebben de kinderen uit de groepen de gelegenheid om u het e.e.a. te laten zien. Groep 7/8 zal deze ochtend presenteren. Tot dan!

-1-


Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl www.twitter.com\jdtharde

Formatie Alvorens iets over de groepen te kunnen vertellen , wil ik u mededelen dat we meester Roderick een vast contract aangeboden hebben. Dat was nog wel even spannend, gezien de bezuinigingen in het onderwijsland We zijn erg blij met onze nieuwe collega. Afgelopen MR vergadering hebben we gesproken over het formatieplan. De MR heeft hier mee ingestemd. Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8

Juf Toos en Juf Anneke Meester Roderick en juf Wendy* Juf Marlies en juf Marja Meester Walter

*: juf Wendy loopt momenteel haar eindstage bij meester Walter en zal volgend jaar haar eindstage vervolgen bij meester Roderick. Haar stage zal tot eind december duren. Juf Wendy zal de donderdag zelfstandig draaien. Meester Roderick werkt maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Per januari zal de donderdag naast meester Roderick opnieuw ingevuld moeten worden. We zorgen dat u hier tijdig over wordt geïnformeerd. Mochten er vragen zijn n.a.v. het formatieplan, dan weet u ons te vinden. Er is er één jarig 20-05 Lysanne Niessink 22-05 Krijn Timmers 24-05 Marit van Hooren 25-05 Dario Kok 26-05 Evan Heidema 31-05 Willisa Palm 15-06 Emiel Boensma 18-06 Henk-Jan van Schoten 23-06 Simon Leeuwen, van

Avonturen van Pablo

-2-

nieuwsbrief  

schakeltje jeanne darc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you