Page 1

Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl

Hallo allemaal, Wat fijn om terug te horen dat de gesprekken op verzoek gewaardeerd worden! Het is toch prettig om van elkaar te weten hoe we ervoor staan. Uiteraard zijn we nog maar redelijk aan het begin van ons schooljaar, toch is het prettig om “vinger aan de pols” te houden. In deze schakel: -

Agenda Podiumochtend + Koffieochtend Informatieavond Bloembollenactie

Meester Erwin Agenda -

Woensdag 29 september: Donderdag 30 september:

Podiumochtend + koffieochtend Schakeltje

Podiumochtend + koffieochtend Woensdag de 29e staan beide activiteiten gepland. Ik wil u van harte uitnodigen voor beide activiteiten. Tijdens de podiumochtend presenteren de kinderen van groep 7/8 een soort open podium. U bent natuurlijk van harte welkom om te komen kijken. Voorafgaand aan dit moment zou ik graag met u in gesprek gaan over de schoolontwikkeling in de komende jaren tijdens de koffieochtend. Zoals u wellicht weet, is het de bedoeling dat we een schoolplan maken voor de periode 2011-2015. Met het team hebben we de eerste stappen al gezet. Graag zouden we uw mening horen over ons onderwijs. Wellicht herinnert u zich nog het spel “bouw je ideale school”. Dit hebben we op een voorgaande koffieochtend al eens gespeeld. De uitkomsten van dit spel hebben zijn of haar weerslag op ons schoolplan. Kortom: Kwaliteit maken we samen! We hechten veel waarde aan uw input en kritische blik op onze plannen. Tevens kan ik alvast een tipje van de sluier oplichten van onze plannen voor de komende jaren. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie! Koffieochtend Podiumochtend

9.30 – 11.00 11.00 – 12.00

Zou u zich voor de koffieochtend willen aanmelden, zodat ik rekening kan houden met welke ruimte we kunnen gebruiken? Alvast bedankt!

-1-


Daltonschool Jeanne d’Arc Blerckweg 5 8084 EX ’t Harde Directeur: Erwin Dekker T : 0525-651557 E : jeannedarc@skofv.nl W : www.kbsjeannedarc.nl

Informatieavond We hebben dit jaar onze informatieavond weer gehouden. Het is de tweede keer dat we deze opzet hanteren. Op zich zijn we tevreden over de opzet van de avond. Kinderen kunnen heel goed vertellen hoe het gaat bij ons op school. Nu proberen we altijd verbeterpunten te zoeken om de avond nog beter te maken. Uiteindelijk is het doel dat er groepspecifieke informatie overgedragen wordt. Hier zit wat ons betreft nog wel een spanningsveld. Het gevaar van deze opzet is dat je informatie te eenzijdig blijft. Dat betekent voor ons variëren in opdrachten. Mocht u dit ook zo ervaren of overige op- en aanmerkingen willen plaatsen, dan horen we dit natuurlijk graag.

Bloembollenactie Vandaag hebben de kinderen een formulier + uitleg meegekregen over de bloembollenactie. In de begeleidende brief kunt u lezen hoe het geheel in z’n werk gaat. Vanmiddag hebben de kinderen in de klas uitleg gekregen over de actie. Het doel is om geld op te halen om nieuwe sportkleding voor onze school te kopen. Wat we nu hebben… nu ja daar hoef ik verder niets over te vertellen. Mochten er na het lezen van de informatie nog vragen zijn, dan weet u me te vinden. Er is er een jarig* 17-09 Max Wassenaar 7 19-09 Jefffrey van Loo 7 22-09 Sander van Hooren 7 24-09 Nathan Hartkamp 5 25-09 Yentle van Velthuysen 1 26-09 Stan Timmers 3

* We hebben op school de beschikking over een nieuw administratiepakket. Het pakket biedt de mogelijkheden om de verjaardagen goed op een rij te zetten. Mocht uw kind er niet tussen staan of staat er een datum verkeerd? Wilt u dit dan doorgeven? Ons oude pakket is automatisch omgezet naar het nieuwe, maar ik heb gezien dat het niet allemaal foutloos is gegaan. Volgens mij staan alle verjaardagen er inmiddels goed in.

-2-

schakeltje 16 september  
schakeltje 16 september  

schakeltje 16 ,september

Advertisement