Page 1

dilsen-Stokkem.cdenv.be INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 14 - APRIL 2014

Minister Hilde Crevits in het Maasland

Vlaams Minister Hilde Crevits was dinsdag 11 maart op werkbezoek in het Maasland.  We hebben onze visie over de mobiliteit in het Maasland kunnen bespreken: Uitbreiding Spartacus met lijn 4 tot Maaseik. 2 x 2 rijstroken met vaste middenberm N78. Behoud van snelbussen. Aandacht voor een verbetering van (of nieuwe) brug in Maaseik.   Lees meer hier, op pagina 4!

Onze kandidaten voor 25 mei Myrthe Hoffmeister 8e plaats Kamer OCMW-raadslid

Jan Geuskens 12e opvolger Vlaams Gemeenteraadslid


Een babbel met…

LORI ATTANASIO In deze rubriek zetten we telkens een verdienstelijk iemand in de kijker. We bijten de spits af met onze kersverse ondervoorzitster LORI ATTANASIO. LORI, een bezige bij met haar job als leerkracht haartooi, een eigen kapsalon, een druk gezinnetje, lid van Femma, de buurtbewonersgroep in Lanklaar, de gezinsbond. Toch nam ze er de job van CD&V-ondervoorzitster nog graag bij. Wat haar hiertoe aanzet? We vroegen het haar zelf. En met haar bekende mooie glimlach stond zij ons graag en enthousiast te woord. - Lori, je had het al zo druk. En toch heb je niet geaarzeld om de job van CD&V-ondervoorzitster er nog bij te nemen. Leg ons dat eens uit. Wel als ondervoorzitster begint voor mij een nieuw hoofdstuk. Ik beschouw het als een engagement naar de leden van CD&V, maar ook naar de ruimere bevolking. Ik zie het als een boeiende uitdaging om de partij te versterken en zo op mijn manier een steentje bij te dragen in de politiek.

veel vroeger gezet? Ik ben altijd actief geweest in verenigingen: oudercomité, buurtbewonersgroep, gezinsbond,… Voor mij is dat een manier om te werken aan een zinvolle samenleving. Ik beschouw deze inzet voor de gemeenschap en mensen in de buurt als mijn opstapje naar de politiek. Meedoen aan gemeenteraads-verkiezingen beschouwde ik als een logische volgende stap.

- Hoe zie jij ‘de politiek’? Politiek belangt uiteindelijk iedereen aan. Er worden belangrijke beslissingen genomen die ons dagelijkse reilen en zeilen beïnvloeden. Ik heb altijd een luisterend oor gehad voor de noden van mensen. Dit laat me niet onberoerd. Nu kan ik meedenken in het zoeken naar oplossingen en mijn eigen mening ook op tafel leggen.

- En waarom koos je dan voor CD&V? Ik had best wel wat affiniteit met mensen van CD&V. Dat klikte goed. Het gezinsvriendelijke en medelevende beleid, ook met aandacht voor de zwakkeren, is mijn ding. CD&V heeft inhoudelijk duidelijke krijtlijnen. Ik heb ondertussen al heel wat interessante mensen leren kennen. Al was ik dan niet verkozen bij de verkiezingen, ik beklaag mij de stap niet. Integendeel, ertegenaan en volgende keer beter.

- Je hebt je eerste politieke stap gezet als kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe heb je dat ervaren? Misschien heb ik mijn eerste stap al

- Geboren en getogen in Lanklaar. Wat staat er op je prioriteitenlijstje, specifiek ook voor je eigen gemeente? De buurt aantrekkelijker maken, met

veilige fiets- en voetpaden. Mijn stokpaardje is ‘opvang voor ouderen’. Met een zorgbehoevende moeder ken ik de noden als geen ander. Waarom zou in Lanklaar niet kunnen wat in Eisden wel kan? Dan denk ik aan dagactiviteiten voor senioren zoals kaarten, spelletjes, knutselen, bakken, enz… of een dagopvang met een middagmaal en een vieruurtje. Ook interessant zijn buurtmaaltijden, niet alleen voor senioren maar voor alle buurtbewoners. En zo snel mogelijk een nieuw cultureel centrum in onze stad. Het hart van onze stad is weg zonder het cultureel centrum. - Lori, aan ideeën heb je blijkbaar geen gebrek. Bedankt voor deze fijne babbel. We wensen je alvast heel veel succes!

Aanpassingen N78 (Rijksweg) Nu zijn er verschillende verkeerssituaties op de N78 en dat is zeer verwarrend. Vanaf einde 2014 zal door de grinduitbating om de 3 minuten een vrachtwagen rijden vanaf Elen, voornamelijk richting Genk. Tussen Dilsen en Rotem is er al sinds 2005 een proefproject van 2 x 1 rijstrook met in het midden een gearceerde afbakening. Dit is een grote ergernis voor de automobilisten bij traag wegverkeer. 4

Wij vroegen aan de Minister, van Maaseik tot Lanaken: - maximaal 2 x 2 rijstroken met middenberm - overal dezelfde snelheid (70, 80 of 80 km/uur) - kruispunten met verkeerslichten aanpassen zodat meer vervoer de mogelijkheid heeft om om te keren. - fiets- en voetgangersoversteekplaatsen te voorzien aan de invalswegen waar er geen ronde of verkeerslicht is


Opinie van onze mandatarissen

Wel of geen belastingsverhoging in Dilsen-Stokkem? Hoe zit dat nu? Tijdens de gemeenteraad van 16 december stelde het schepencollege de beleidsplannen voor de komende 5 jaren voor. De nieuwe beleidsploeg startte in januari 2013. Het duurde dus exact 1 jaar vooraleer de plannen op tafel kwamen. Begrijpelijk dat we er benieuwd naar waren.

Gemeenteraadsleden CD&V

Werd het ‘un moment suprême’? Neen dus! Integendeel. Waar VLD en SPA de mond vol hebben over een “warme samenleving”, kregen wij eerder koude rillingen. We zijn erg sceptisch en maken ons zorgen. Om u een idee te geven De sluiting en beslissing tot afbraak van het cultureel centrum is zowat de belangrijkste prestatie van de huidige beleidsploeg voor het afgelopen jaar 2013. De sluiting, verhuis van de WVC, de verkoop van de projectzone… het kon allemaal niet snel genoeg gebeuren. Logisch toch dat je dan op zijn minst verwacht dat er gewerkt wordt vanuit

een bepaalde visie, en er een alternatief “Wat ‘NA’?” voorhanden is. Maar niets bleek minder waar. Een nieuw gemeenschapscentrum, voor ons een belangrijke beleidsprioriteit, zal er NIET komen deze legislatuur. Ten vroegste in 2019, volgens het schepencollege. Maar vermits dan reeds een nieuwe beleidsploeg aan zet is, beschouwen we dit niet als een correct en eerlijk uitgangspunt. Het probleem van mobiliteit, verkeersveiligheid en parkeerbeleid Wie de situatie rondom de scholen van Dilsen-centrum kent, heeft hierbij geen verdere uitleg nodig. We hoorden

echter geen enkel constructief voorstel om deze chaos op te lossen. “Men zou ermee bezig zijn?” Wel voor ons is elke dag chaos van dit niveau, een dag teveel. We kruisen de vingers dat er zich geen ernstige ongelukken voordoen. Maar gerust zijn we niet. We missen hier het pro-actieve denken. Personeelsbeleid? Nog zo’n bedenkelijk dossier. De komende jaren zouden 80 mensen met pensioen gaan. Dit is 1/3 van het totale personeelsbestand. Een uitgelezen kans om, op basis van een grondige evaluatie en een doordacht personeelsbeleid, de samenstelling van het personeelskader te optimaliseren. Dat dachten wij althans. Het schepencollege zal echter ‘geval per geval’ oordelen over mogelijke vervanging. Hierin schuilt, wat ons betreft, opnieuw een fundamenteel gebrek aan visie en zeker ook een groot gevaar voor willekeur. Geen gezonde situatie! Dit zijn maar enkele voorbeelden om onze bezorgdheid over het reilen en zeilen in Dilsen-Stokkem te verduidelijken. Onze volledige lijst is helaas te lang voor publicatie. Toch willen we graag nog één belangrijke overweging lees verder blz. 8

5


Het zit zo De onroerende voorheffing en personenbelasting worden niet verhoogd. De VLD is er fier op, pakte ermee uit in een flyer, verspreid op de vooravond van de sperperiode voor de verkiezingen. Mag toch? Natuurlijk mag dit. Maar liefst correct en volledig. In de flyer lazen we niets over de reeks belastingstarieven en retributies die wél verhoogd werden. Enkele voorbeelden ter illustratie • Inschrijvingsgeld Academie voor Muziek en Woord: + 15 €. • Prijs Kinderopvang Kadeeke: + 25%. • Tarieven van àlle zalen (sport, cultuur, vergaderlokalen) zijn drastisch verhoogd. Zo stijgt de huurprijs van de Sporthal met 50 tot 100%. Een vereniging betaalt nu 10 €/ uur i.p.v. 5 euro/uur of op jaarbasis 300 € i.p.v. 200 € voor de Sporthal. Ook de Nieuwenborgh wordt veel duurder. Voor een activiteit bedraagt de huurprijs vanaf nu 250 € i.p.v. voorheen 150 €. • Verenigingen (uitgezonderd jeugdverenigingen eenmaal per jaar) kunnen nooit meer gratis gebruik maken van een zaal (zoals voorheen wel mogelijk was via programmatie op locatie).

De reacties van verenigingen blijven niet uit. Ze komen hierdoor in zeer nauwe schoentjes en voelen zich in de kou gezet. Wij vrezen zelfs dat het de doodsteek zal betekenen voor vele initiatieven. In de VLD-flyer lazen we ook niets over de premies die afgeschaft of verlaagd werden: • Geen geboortepremie en geen meer voor onthaalouders. • Afschaffing premie incontinentie en luierpakket. • Afschaffing subsidie warmtepomp, saneren stookolietanks. • Geen subsidie meer voor vernieuwde projecten op locatie. • Premie Gouden Bruiloft wordt minder dan de helft (van 125 € naar 50 €), van de premie voor 100-jarige blijft slechts 25 € over (van de 125 €). • Vrijstelling voor groenafval en puin in containerpark wordt gehalveerd

(groen: 750 kg i.p.v. 1500 kg – puin: 1000 kg i.p.v. 2000 kg) En dan hadden we het nog niet over de dagprijs voor ’t Kempken die verhoogt met 5 € (van 41 € naar 46 €). Dagprijs serviceflats verhoogt met 2,5 €. Ook de poetsdienst van het OCMW is duurder geworden… Dit is slechts een kleine greep uit de nieuwe reglementering, goedgekeurd door meerderheid tegen minderheid op de gemeenteraad van december. Warme samenleving? Waarom prat gaan op een warme samenleving, terwijl de nieuwe reglementen getuigen van een koude en kille aanpak? Het voelt als een kaakslag die vele inwoners treft. Deze gang van zaken is erg demotiverend voor de vele vrijwilligers van de verenigingen. Begrijpt u nu waarom we koude rillingen kregen? Zou u er ook kippenvel van krijgen?

OCMW-raadsleden Dilsen-Stokkem

WAT MAAKT U GOED GEZIND IN ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon Jean Leenders (info@dilsen-stokkem.cdenv.be) www.dilsen-stokkem.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon Doe mee met CD&V Sam van CD&V (sam@cdenv.be) Lid worden van CD&V is heel Wetstraat 89 eenvoudig: 1040 Brussel www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden www.cdenv.be Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

8

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

met u delen. Het gaat over centen, maar eigenlijk over veel meer …

Maart 2014