Issuu on Google+

F

i f o s o l i รถretagsf

Svenska Bil i Norden AB Endast fรถr internt bruk


Det här är viktigt! Innehållet i denna skrift har som uppgift att fungera som en kompass och inspirationskälla för alla arbetskamrater på Svenska Bil. Här har vi samlat de viktigaste dokumenten som handlar vilka vi är, vårt arv & historia och vart vi är på väg. Du kan läsa om våra mål, vårt varumärke om medarbetarskapet och ledarskapet. Här kan du läsa om vår vision, vår affärsidé och våra gemensamma värderingar. Allt detta som är grunden till vårt vardagliga arbete. Läs igenom dokumentet, gå igenom det med din närmaste chef och diskutera innehållet och vad det betyder för just dig i din roll på Svenska Bil. När du läst igenom dokumentet är det viktigt att du kvitterar ut ditt eget exemplar som du ska förvara på din arbetsplats så att du kan använda det som stöd, när så behövs. Jag önskar dig ”En Trevligare Resa” och välkommen till Svenska Bil.

Håkan Pohl


”Vi tillgodoser våra kunders bilbehov med konkurrenskraftiga produkter och heltäckande servicelösningar.”

Svenska Bils affärsidé


Vår affärsidé talar om för oss vad vi ska göra i vår dagliga gärning, den guidar när vi behöver ta strategiska beslut, vad vi ska göra och framför allt vad vi INTE ska ägna oss åt!

Kundernas bilbehov har aldrig varit mer varierande, aldrig någonsin har utbudet från bilvärldens tillverkare varit större. Aldrig någonsin har kunderna haft så mycket att välja på hur deras nya bilinnehav ska se ut! Det här gör det härligt tufft och utmanande för oss att säkerställa att vi har starka, konkurrenskraftiga varumärken i vårt sortiment och kunniga och pålästa trovärdiga medarbetare som kan erbjuda det kunderna söker lösningar på. Våra servicelösningar kommer också fortsätta att utvecklas i takt med kundernas nya krav. Vi kommer att se nya spännande lösningar med serviceavtal och finansieringsupplägg framöver. Det är vår absoluta ambition att fortsätta vara en betydande och dominerande affärspartner i vårt handelsområde och därmed alltid vara en intressant partner för alla varumärken i bilbranschen.

Vår vision

hjälper oss att hålla vår riktning, kurs och skapar tydlighet om vad vi vill åstadkomma på längre sikt, en långsiktig strategi som alla i företaget kan samlas kring och arbeta för.


”Smartare bilinnehav” Ett tufft löfte! Vi vill att våra kunder ska uppfatta det som klokare, smartare, modernare och ekonomiskt att göra affärer med oss. Det ställer krav på oss att ständigt säkerställa att vi har en tydlig helhetsbild om vad vi erbjuder våra kunder och inte minst vad dagens och morgondagens kunder efterfrågar och hur våra lösningar ser ut i förhållande till konkurrensen. Vi säljer en helhetslösning eller om du så vill så säljer vi olika sätt för kunderna att inneha bilen. Det handlar om relationerna, servicen, garantierna, reservdelar, lackeringsfrågor, plåtarbeten, däcksbyten, bilen, ägandekostnader, försäkringsfrågor, hyrbilar, tillbehör, ja allt, som har med kundens hela bilinnehav att göra. Vi måste förflytta oss ifrån det traditionella sättet att se på hur våra kunder har gjort affärer med oss. Framtiden hör den till som har förmågan att erbjuda kunderna konkurrenskraftiga lösningar för sitt bilinnehav, med en ”Trevligare Resa” hos oss än hos konkurrenterna. För att allt detta ska fungera är mötet mellan människor det absolut avgörande. Våra medarbetare ska ha en avgörande positiv påverkan på hur kunderna upplever det att vara kund hos Svenska Bil.


Alla vi som arbetar på Svenska Bil ska arbeta för att skapa:

Smartare bilinnehav! Allt som vi arbetar med ska leda oss i den här riktningen. Hur detta kommer att se ut vet vi förmodligen inte exakt idag, men lita på att vi är nyfikna och angelägna om att ta reda på hur och leverera detta till våra kunder! Vad vi däremot med säkerhet vet är att hur vi behandlar våra kunder kommer att vara en av de allra största utmaningarna och där vi ständigt mäts och bedöms utifrån vår lägsta prestation… Vi ska bygga våra framtida kundrelationer på all den kunskap och erfarenhet vi tar med oss in i morgondagens krav för att leverera:

Smartare bilinnehav!


Varumärket Svenska Bil och dess kärnvärden! Det här är vår gemensamma målbild som är en sammanställning av vad det arbete vi gjort i samband med vår affärsplan. Bilden har som uppgift att tydliggöra och konkret hur vi vill uppfattas. En sammanfattning av allt vi vill uppnå, eller en essens av allt vi ska göra.

EN TREVLIGARE RESA, är en metafor för mötet och relationen

mellan Svenska Bil och alla våra affärspartners, kunder, medarbetare, leverantörer, organisationer och vår övriga omgivning såsom skolor, kommuner och myndigheter.

Vad syftar ordet EN på?

Det betyder att varenda handling, dialog, samverkan, kontakt med alla våra affärspartners, kunder, medarbetare, leverantörer, organisationer och vår övriga omgivning såsom skolor, kommuner och myndigheter kommer att vara viktig för att vi ska uppnå vår slogan. Dina och mina handlingar i varje enskilt möte!

Vad syftar ordet TREVLIGARE på?

Valet av ordet Trevligare istället för Trevlig, innebär att detta ställer kravet på oss att vara i ständig förbättring (ett av våra värderingsord)! Ordet ger oss också möjlighet att ständigt spänna vår båge! Det ger oss också möjligheten att starta där vi är NU, imorgon ska vi vara Trevligare än hur vi uppfattas idag!

Vad syftar ordet RESA på:

Det är en metafor av vår relation, till våra kunder, till varandra, affärspartners, leverantörer, organisationer och vår övriga omgivning såsom skolor, kommuner och myndigheter. En Resa som vi genomför tillsammans, en relation som vi önskar ska utvecklas genom att agera affärsmässigt och i linje med våra värderingar. En relation som ständigt utvecklas blir långvarig, intressant och givande för alla parter.


Så här vill vi uppfattas av omgivningen:

Sympatiska, Konkurrenskraftiga och Smarta! Vem kan motstå att göra affärer med ett varumärke som präglas av detta? Vi är övertygade om att gemensamt jobba ansvarsfullt, engagerat och fördomsfritt för att uppnå detta mål!

Sympatisk är det ord vi valt att välja för hur vi vill att personalen ska

uppfattas, det är just därför du är ombord på vår resa, vi vet att du kan och hoppas att du vill!

Konkurrenskraftig är ett ord som alltid ska prägla våra erbjudanden,

detta kommer vi att uppnå genom att erbjuda kunderna innovativa produkter av god kvalitet och vi ska alltid uppfattas som ett varumärke med starkt miljö engagemang.

Smart är det ord vi valt för hur vi vill att kunderna ska uppleva det att göra affärer med oss, vi vill att kunderna med glädje ska vända sig till oss för att göra genomtänkta affärer som skapar trygghet och långsiktiga kundrelationer.

Svenska Bils kärnvärden


Ständiga förbättringar hos Svenska Bil präglas av:

• Ta ständiga förbättringar på allvar • Förståelse för att snabbhet i förändringsarbete är av • • • • • •

• •

vital betydelse Att varje detalj som kan förbättras ska förbättras under förutsättning att det är affärsmässigt Utveckla våra kunderbjudanden Förfina och utveckla våra processer Utmana processer och metoder Utveckla prestationer och relationer Förståelse att våra ständiga förbättringar alltid kommer att ställas i relation till vår omvärld och våra konkurrenter Insikten att förändring är det enda som konstant! Om vi alltid gör som vi alltid har gjort, så kommer vi att få det alltid har fått eller mindre…


Lagarbete

hos Svenska Bil präglas av:

• • • • • • • • • • • •

Gemensam Vision Gemensamma värderingar Förmågan och viljan att se helhetslösningar Respekt för varandras uppgifter och processer Ta ansvar för våra verktyg Uppträda som en del av en helhet Hålla löften och vara tydlig Förmågan att se över avdelningsgränser Viljan att kommunicera och delta Tala med istället varandra istället för om varandra Vara en stolt medarbetare Prioritera tankar och uppgifter utifrån: 1: FÖRETAGET 2: LAGET 3: JAGET


Ansvar

hos Svenska Bil präglas av:

• Vi är alla ansvariga inför vår ägare och vi hanterar • • • • •

våra resurser utifrån detta Vi följer lagar och förordningar Vi gör alltid vårt bästa utifrån de förutsättningar vi har Vi söker lösningar och möjligheter Vi tar ansvar för våra gärningar Vi agerar


Engagemang hos Svenska Bil präglas av:

• • • • • • •

Vi vill lära oss Vi hittar lösningar Vi bryr oss Vi lyssnar Vi förstår Vi är tydliga Vi vet att varje handling kan göra skillnad, den skillnad som gör skillnaden!


Kundfokus

hos Svenska Bil präglas av:

• • • • • • • • •

Vi är tydliga med våra löften Vi håller vad vi lovar Vi lyssnar för att förstå Vi utgår ifrån att kunden har rätt Vi agerar Vi tar initiativ Vi söker lösningar Vi är smarta och flexibla Vi improviserar, när så behövs!


Våra mål Kommuniceras av respektive chef tydligt och klart. Varje medarbetare har rätt att veta vad som krävs av för att leva upp till förväntningarna i sina dagliga handlingar. Målen ska kommuniceras dels mot företagets, lagets och jagets prestationer. Vi mäter framåt och följer upp bakåt med kontinuerlig kommunikation och återkoppling. Vi mäter både kvalitet och kvantitet och vi har gemensamma mål som kommuniceras till samtliga medarbetare kontinuerligt och strukturerat.


Respekt

hos Svenska Bil präglas av:

• • • •

Förståelsen för att vi alla är olika Att mångfald skapar möjligheter och ger kunskap Vi lyssnar för att förstå Vi är medvetna om våra egna arbetsuppgifter är en del av en helhetslösning


Ärlighet

hos Svenska Bil präglas av:

• • • • •

Tydlighet Civilkurage Vi håller våra löften Vi genomför våra uppgifter Affärsmässighet


Svenska Bils ledarskap Våra ledare är viktiga kulturbärare av våra gemensamma värderingar och föregår med gott exempel genom beslut och handlingar som grundar sig på dessa. Ledarna hos oss är angelägna om sina relationer och samtidigt ansvariga för uppgifterna i sina positioner.


Präglas allt mindre av: • • • • • •

Ge order Ensidig monolog Kontrollerande Förvaltande Otydlighet Försiktighet och återhållsamhet

Präglas allt mer av: • • • • • •

Tydlig målstyrning Dialog Bygga förtroende Ständiga förbättringar Tydliga fokusområden Mod och engagemang

Ambitionen är att alla våra ledare ska sprida ljus, kraft och värme i sina roller som chefer och ledare! Ljus för rikting, kraft för engagemang och värme i sina relationer.

Våra mål

Kommuniceras av respektive chef tydligt och klart. Varje medarbetare har rätt att veta vad som krävs av för att leva upp till förväntningarna i sina dagliga handlingar. Målen ska kommuniceras dels mot företagets, lagets och jagets prestationer. Vi mäter framåt och följer upp bakåt med kontinuerlig kommunikation och återkoppling. Vi mäter både kvalitet och kvantitet och vi har gemensamma mål som kommuniceras till samtliga medarbetare kontinuerligt och strukturerat.


Medarbetarskap på Svenska Bil Alla vi som arbetar på Svenska Bil bidrar med olika kunskaper i vår gemensamma ambition för att skapa ”En Trevligare Resa”. Vår grundsyn är att alla medarbetare vill och kan bidra för att hela tiden förbättra verksamheten. Att vara medarbetare innebär ett ansvar genom att förhålla sig aktiv och konstruktiv. Våra medarbetare är inte offer för omständigheterna, dem är delaktiga och ansvarstagande i sina olika ansvarsområden och roller. Våra medarbetare tar med stöd av våra grundvärderingar ansvar för sin egen utveckling och skicklighet för att ständigt bidra till att utveckla vår gemensamma konkurrensförmåga.

Präglas allt mindre av: • • • • • •

Ge order Ensidig monolog Kontrollerande Förvaltande Otydlighet Försiktighet och återhållsamhet

Präglas allt mer av: • • • • • •

Tydlig målstyrning Dialog Bygga förtroende Ständiga förbättringar Tydliga fokusområden Mod och engagemang


Från ord till handling En Trevligare Resa har redan påbörjats, och vi har en spännande färd framför oss. Kanske kan vi inspireras av Karin Boyes berömda dikt ”I Rörelse” ! ”Den mätta dagen, den är aldrig störst, den bästa dagen är en dag av törst.Nog finns det mål och mening på vår färd, men det är resan som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast där eldar tänds och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång, blir drömmen trygg och full av sång. Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr ändligt är vårt stora äventyr”

Våra mål

Kommuniceras av respektive chef tydligt och klart. Varje medarbetare har rätt att veta vad som krävs av för att leva upp till förväntningarna i sina dagliga handlingar.Målen ska kommuniceras dels mot företagets, lagets och jagets prestationer. Vi mäter framåt och följer upp bakåt med kontinuerlig kommunikation och återkoppling.Vi mäter både kvalitet och kvantitet och vi har gemensamma mål som kommuniceras till samtliga medarbetare kontinuerligt och strukturerat.

! l i B a k ns e v S r ä Vi Framtagen av Svenska Bil, Göran Görsson & Håkan Pohl 2013


En trevligare resa