Page 1

Ge誰ntegreerde proef

Jean-Baptist Lemaire Klas 6 Handel 2 Nr.9 Mentor: Mevrouw Sien De Meyer Schooljaar 2012-2013


Jean-Baptist Lemaire

2


Ge誰ntegreerde proef

Jean-Baptist Lemaire

Jean-Baptist Lemaire Klas 6 Handel 2 Nr.9 Mentor: Mevrouw Sien De Meyer Schooljaar 2012-2013

3


Jean-Baptist Lemaire

4


Woord vooraf Deze bundel bevat alle giptaken die gemaakt zijn door Jean-Baptist Lemaire doorheen het jaar. Ik ben een leerling uit zes handel 2 in het Sint-Jozefsinstituut. Deze gip-bundel bevat de kennis die ik heb opgedaan in de voorbije jaren Handel. Dit is een belangrijk document en is beslissend voor het slagen dit jaar. Het is een werk waar je het hele schooljaar aan werkt en waar je alle gipopdrachten in bundelt. Dit is een belangrijk document waar de school veel belang aanhecht. Zonder dit kan ik mijn secundair diploma niet behalen. De giptaken staan allemaal in opdracht van de minionderneming. Er zijn vier verschillende miniondernemingen. Ik maak deel uit van de minionderneming Verto. Onze minionderneming verkoopt gezonde en suikervervangende producten zoals verse sappen, gezonde snoepen, bio-frisdranken enz. Alle leerlingen hebben het voorbije schooljaar hun uiterste best gedaan om alle giptaken goed en nauwkeurig af te werken om ze dan samen te voegen in ĂŠĂŠn bundel. Zonder de hulp van verschillende mensen zou deze taak nooit kunnen verwezenlijkt worden. Daarom zou ik eerst en vooral het Vlaamse Ministerie van Onderwijs willen bedanken, dat ze ons deze unieke kans bieden om op deze manier een betere kijk te krijgen op het bedrijfsleven. Ook aan onze directie en alle medewerkers van de school die meerwerken aan dit project en aan het ontwikkelen van onze onderneming. Ik bedank ook onze leerkrachten die het hele schooljaar lang hun ingezet hebben om ons te helpen en steunen waar nodig. Wij dank gaat uit naar de heer H. Decock, de heer J. Vandaele, mevrouw L. De Muynck, mevrouw K. Demeulder en vooral mijn mentor Sien De Meyer.

Jean-Baptist Lemaire

5


Jean-Baptist Lemaire

6


Inleiding In het laatste jaar Handel krijgen we de opdracht een geĂŻntegreerde proef (GIP) op te stellen. Het heeft als doel ons te introduceren in de wereld van het bedrijfsleven. Het is een goede voorbereiding voor latere studies, hogeschool of universiteit. Het heeft ook een goede basis voor later zelf een eigen onderneming te starten. Deze GIP bestaat uit allerlei taken die we doorheen het jaar maken. De GIP-bundel staat in teken va onze minionderneming, op deze manier leren we een hele boel meer over het in elkaar zitten van een bedrijf. Er zijn verschillende vakken betrokken zoals bedrijfseconomie, Frans, Nederlands, toegepaste informatica en Engels. Alle taken die we dit voorbije jaar maakten voor de GIP, zijn allemaal facetten die men nodig heeft om een later een onderneming te starten. Men moet een ondernemingsplan opstellen, marktonderzoek doen, de boekhouding bijhouden en verkoopmomenten organiseren en nog veel meer. We zijn begonnen vanaf het vijfde jaar met het zoeken van producten en het vinden van een passende naam voor de onderneming. We hebben dit verder uitgewerkt in het zesde jaar. Ik maak deel uit van de minionderneming Verto. Deze minionderneming verkoopt gezonde producten zoals verse fruitsappen, suikervrij snoepgoed en suikervervangende chocolade. In deze bundel kan je zien hoe we onze onderneming in het voorbije schooljaar opgebouwd hebben en hoe we ons ingezet hebben om deze onderneming draaiende te houden. We kregen heel het jaar door taken die te maken hadden met onze minionderneming. Deze taken moesten we per twee of individueel voorleggen aan onze leerkracht. Onze taken werden dan gecontroleerd, verbeterd en beoordeeld. Op die manier hebben we verschillende taken gemaakt en ze zo in ĂŠĂŠn bundel samengevat. Deze bundel moeten we dan op het einde van het schooljaar voorleggen aan de jury die ons zal ondervragen en beoordelen. Als we hier voor slagen zijn we klaar voor het bedrijfsleven en kunnen we definitief een nieuwe weg inslaan richting de hoge school of universiteit. In het begin van onze minionderneming zijn we in verschillende functies ingedeeld, mijn functie was die van commercieel directeur. Ik had een grote verantwoordelijkheid want ik moest zorgen voor alles rond reclame zoals de stand, spandoeken, folders, affiches noem maar op. De taken die we kregen waren niet altijd even makkelijk. We kregen voorbeeld de opdracht om een analyse van een jaarrekening te gaan opzoeken die te maken had met onze minionderneming en daarmee moesten we allerlei opdrachten mee maken. We moesten uitleggen waarom we dit bedrijf gekozen hadden we moesten de liquiditeit berekenen de solvabiliteit, rendabiliteit, verticale analyse en horizontale analyse. Dit was een hele karwei. We hebben ook verschillende brieven moeten schrijven in het Frans, Nederlands en Engels. Dit waren ook niet de taken want je mag hier zeker geen taalkundige fouten in maken. Verder in deze bundel kunt u mijn verscheidene taken bekijken.

Jean-Baptist Lemaire

7


Inhoudsopgave WOORD VOORAF

5

INLEIDING

7

INHOUDSOPGAVE

8

BIBLIOGRAFIE

12

1. BEDRIJFSECONOMIE 1.1. ORGANOGRAM 1.1.1. Eerste semester 2.1.1. Tweede semester 2. UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING 3. AFDRUKKEN AANDELEN 4. ONLINE REGISTRATIE AANDEELHOUDERSVERGADERING 5. WEBSITE MINIONDERNEMING 6. MARKTONDERZOEK: ENQUÊTE + ANALYSE 1.1. ANALYSE 1.1. ENQUÊTE 7. PRESENTER L’ASSORTIMENT DE VOTRE MINI-ENTREPRISE 8. TRAVELGUIDE ‘THE BEST OF BELGIUM AND BRUGES’

14 14 14 15 15 16 16 16 17 18 18 23 25 26

1 BELGIUM

27

2 THE HISTORY OF BELGIUM

28

2.1 WORLD WAR I

28

3 SOME PLACES THAT ARE WORTH A VISIT WHEN YOU ARE IN BELGIUM

29

3.1 BRUSSELS 3.2 ANTWERP 3.3 GHENT

29 30 31

4 BRUGES

31

4.1 FOOTBALL IN BRUGES 4.2 THINGS YOU CAN DO AROUND BRUGES 4.3 NICE PLACES TO EAT

32 32 33

Jean-Baptist Lemaire

8


4.4 NICE STUFF IN BRUGES 4.4.1 PARTYTIME 4.4.2 SHOPPING 4.5 TRANSPORT 4.5.1 BUS 4.6 TYPICAL THINGS OF BRUGES 4.6.1 ‘MEIFOOR’ 4.6.2 COACH RIDES 4.6.3 THE ‘RIJTJES’ 4.7 ACTORS AND SINGERS 4.7.1 MATTHIAS SCHOENAERTS 4.7.2 HERBERT FLACK 4.7.3 GOTYE

35 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38

5 OUR SCHOOL

39

9. MARKETINGMIX

40

PRODUCT

40

PLAATS

45

PRIJS

46

PROMOTIE

47

10. UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE 11. EMAILCONTACTS WITH SWEDISH STUDENTS 12. SOLLICITATIEBRIEF EN CV 13. SOLLICITATIEGESPREK 14. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VERKOOPFACTUREN. 15. VERWERKING VERKOOPFACTUREN 16. JOURNAL INTIME 17. ONDERNEMER VOOR DE KLAS 18. SOLVABILITEIT 19. RENTABILITEIT / WINSTGEVENDHEID 20. EBIT 21. VERSLAG BESTUURSVERGADERING MINIONDERNEMING BIJLAGEN 22. JAARREKENING

49 50 51 52 53 57 59 60 61 62 62 63 64 72

INLEIDING

72

Jean-Baptist Lemaire

9


23 STARTING UP A NEW BUSINESS IN THE UK

74

DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION 23. LA PLAINTE/ LE COMMERCE PAR TELEPHONE 24. 25 UITNODIGING AANDEELHOUDERSVERGADERING 2 25. LOGBOEK 26. BEDRIJFSBEZOEKEN 27. CONCLUSIE

78 78 78 79 79 79 81 82 83 89 94

Jean-Baptist Lemaire

10


Bijlage          

Uitnodiging aandeelhoudersbrief Marktonderzoek: enquête + analyse Lettre commerciale Affiche Sollicitatiebrief en CV Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen Analyse van de jaarrekening File: ‘starting up a new business in the UK’ La plainte/Le commerce par telephone Verslag bestuursvergadering minionderneming

Jean-Baptist Lemaire

11


Bibliografie Bronvermelding boeken DEBBAUT, R. Markant Nederlands T 6 TSO b-richtingen werkboek, Peckmans, Wommelgem,2010, 300 pagina’s. DEVRIENDT, D., Word 2007 1 Basis voor wie écht met Word wil werken, Soft GCV, Oostkamp, 2007, 212 pagina’s. DEVRIENDT, D., Word 2007-2010 2 gevorderd voor wie écht met Word wil werken, Soft GCV, Oostkamp, 2007, 212 pagina’s. VAN HAESENDOCNK, J., Branché atelier X-tra 6 TSO, Van in, Wommelgem, 2007, 309 pagina’s. VAN, V., VAN SIJPE, P. en HEYVAERT, F. Handel vijf/zes module 6, Sociale zekerheid en verzekering Fiscaliteit, De Boeck it Heyvaert Resources NV, Berchem 2011, 192 pagina’s. VAN, V., VAN SIJPE, P. en HEYVAERT, F. Handel vijf/zes module 8, boekhouding als beleidsinstrument Investeringsbeleid Financieel Beleid, De Boeck NV, Berchem 2011, 168 pagina’s.

Jean-Baptist Lemaire

12


Bronvermelding internet

GOOGLE, wereldwijde zoekmachine, internet, 2012-2013 (http://www.google.be/)

NATIONALE BANK VAN BELGIË, in verband met de analyse van de jaarrekening, internet, 2012-2013 (http://www.nbb.be/)

WIKIPEDIA, vrije encyclopedie, internet, 2012-2013 (http://www.wikipedia.be/)

ISSUU, You Publish, helpen maken van de GIP, internet, 2012-2013 (http://issuu.com/)

File, ‘Starting up a new business in the UK’, internet, 15-18 april 2013 (http://www.ukstudentlife.com/) (https://www.gov.uk/set-up-business-uk) (http://www.britishchambers.org.uk/)

BAB.LA, uitdrukkingen in het frans, internet, 10 februari 2013 (http://nl.bab.la/uitdrukkingen/zakelijk/brief/nederlands-frans/)

Jean-Baptist Lemaire

13


BEDRIJFSECONOMIE ORGANOGRAM 1.1.1.

Eerste semester

CEO Guillaume Verdonck

Assistant manager Hanne Schutyser

Technisch directeur

Commercieel directeur

Tjundi Noppe

Aankoop Wout Hoffman

Magazijnier Lauren Van Iseghem en Olivier Vanlerberghe

Jean-Baptist Lemaire

Administratief directeur Nicolas FlorĂŠal

Jean-Baptist Lemaire

Pr en Reclame Shelly Vandewiele en Anabel Vandesande

Order-Entry Maxine Huyvaert en Florian Carbonez

Financieel directeur

Webmaster Thibaut De Meyer

HRMManager Florian Carbonez

Sophie Gernaey

Kassier Olivier Vanlerbergh e

Boekhouder Emma Puype en Axelle Georges

14


2.1.1.

Tweede semester

CEO Guillaume Verdonck

Assistant manager Olivier Vanlerberghe

Technisch directeur

Commercieel directeur

Lauren Van Iseghem

Aankoop Thibaut De Meyer

Magazijnier Tjundi Noppe en Anabel Vandesande

Jean-Baptist Lemaire

Administratief directeur Nicolas FlorĂŠal

Jean-Baptist Lemaire

Pr en Reclame Florian Carbonez en Wout Hoffman

Order-Entry Lauren Van Iseghem

Financieel directeur

Webmaster Wout Hoffman

HRM-Manager Hanne Schutyser en Macxine Huyvaert

Axelle Georges

Kassier Shelly Vandewiele

Boekhouder Emma Puype en Sophie Gernaey

15


Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Bij het aanmaken van de aandeelhoudersbrief moesten we gebruik maken van barcodes. We hebben hier mee leren werken en hebben geleerd uitnodigingen te registreren en te controleren. Bij aankomst hebben we alle barcodes gescand en op die manier wisten we wie er allemaal aanwezig was die avond. De gepersonaliseerde brief vindt u in bijlage.

Afdrukken aandelen

Alle aandelen worden gepersonaliseerd afgedrukt op basis van een Excel lijst met aandeelhouders en het ‘certificaat van aandeel’ van VLAJO. Iedereen bereidt individueel de af te drukken gegevens voor. De aandelen worden gescand en als dus worden de nummers van de aandelen van de Excelaandeelhouderslijst toegevoegd. Deze gegevens vormen de basis voor de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering. Brief in bijlage.

Online registratie aandeelhoudersvergadering

Jean-Baptist Lemaire

16


Website minionderneming Samen met 6IB hebben we een prachtige website ontwikkeld. Deze website is ontwikkeld om de aandacht te trekken van klanten. We hebben hier onze producten opgezet en de nodige informatie voor de klant. Wij het commerciĂŤle departement hebben gezorgd voor de lay out en de versiering zoals de boom waar iedereen te vinden is van de minionderneming.

Hier is de QR-code om naar onze website te gaan.

Jean-Baptist Lemaire

17


Marktonderzoek: enquête + analyse Analyse Intro Wij zijn leden van de minionderneming Verto. Uit deze enquête kunnen we vaststellen of er een markt voor ons product is. In geval dat onze producten niet in de smaak vallen kunnen we dan dankzij deze enquête vroegtijdig ons assortiment aanpassen. Wanneer? Waar? Hoe? Deze enquête werd 9 november 2012 en 13 november 2012 afgelegd in stad Brugge. Wij hebben ongeveer 26 exemplaren en gaan hier proberen uit af te leiden wat de voorbijgangers vinden van ons product. Analyse:

geslacht 20

geslacht

10

0 man

vrouw

We hebben onbewust 11 mannen en 15 vrouwen ondervraagd. Het was niet onze bedoeling om een onderscheid te maken dus hebben we gewoon willekeurig mensen aangesproken. Wat vindt u van de naam VERTO? Welke gedachte komt bij u op? De antwoorden varieerden bij deze vraag van: Italiaanse producten tot groen of groeten. Wat vindt u van logo? De mensen hebben algemeen geantwoord dat het hen aansprak. Het is modern en sober.

Jean-Baptist Lemaire

18


leeftijd 14 12 10 8 leeftijd

6 4 2 0 10 tot 20

20 tot 30

30 tot 35

35 tot 45

45 tot 50

50 tot 60

60 tot …

Onze voornaamste leeftijd ligt tussen de 10 en 20 jaar. Dit komt doordat we meest in contact komen met jongeren. De jongeren waren enthousiaster in het invullen van onze enquête dan oudere mensen. De eerste plaats waar we hebben enquêtes afgenomen was in café de Bras op een vrijdagavond. Vandaar dat we zoveel jongeren hebben kunne ondervragen.

Eet en drinkt u geregeld gezonde producten die vaak ook duurder zijn dan gewone producten 14 eet en drinkt u geregeld gezonde producten die vaak ook duurder zijn dan gewone producten

13 12 11 ja

nee

Op deze vraag antwoordden 14 mensen met ja en 12 mensen met neen. Hieruit kunnen we afleiden dat mensen niet altijd gezond eten kopen die duurder is. Ze verkiezen de gewone voeding die goedkoper is boven de gezonde voeding.

Jean-Baptist Lemaire

19


Bent u eerder voor biologische of niet biologische producten biologisch

niet biologisch

32%

68%

De meerderheid kiest voor biologische producten. Hieruit kunnen we besluiten dat onze biologische producten wel in de markt liggen.

Welke gedachte springt u te binnen als u denkt aan gezonde sappen en suikervrije voedingswaren? superlekker

lekker 12%

matig

vies

19%

23% 46%

De helft van de ondervraagde vindt suikervrije voedingswaren en gezonde sappen wel lekker. Voor ons is dit een goed teken, wij hadden niet verwacht dat zoveel mensen dit wel lekker vonden. Deze vraag is voor onze minionderneming belangrijk, hieruit kunnen we afleiden dat er echt wel vraag is naar onze producten.

Jean-Baptist Lemaire

20


Wat vindt u van ons aanbod ?

zegt mij niets interesseert mij wel zet aan tot kopen

De brochure die we tentoonstelden aan de mensen wekte dus werkelijk wel interesse op. De meeste mensen keerden ons aanbod goed en vonden dat we een zeer mooi concept hadden uitgevonden. We kunnen ons aanbod nog aanpassen zodat iedereen ge誰nteresseerd is in ons aanbod.

Vindt u dat onze stand uw aanzet tot kopen? 40 20

vindt u dat onze stand uw aanzet tot kopen?

0 ja nee

Iedereen vond dat onze stand aanzette tot kopen. Een algemene opmerking was wel dat hij sober maar zeer mooi afgewerkt was. We hebben hier veel tijd in gestoken, maar zoals je ziet wordt het gewaardeerd.

Jean-Baptist Lemaire

21


Denkt u dat er een markt voor ons product bestaat?

nee denkt u dat er een markt voor ons product bestaat? ja

0

10

20

30

De meeste mensen denken dat er een markt voor ons product bestaat. Dit is natuurlijk een eigen mening waar we niet altijd kunnen op hopen. De mensen antwoordden meestal met ‘ja’ als ze ons aanbod goed vinden. Dit is niet te bewijzen of de markt er effectief zal zijn.

welke gedachte heeft u als u dit hoort: rode biet + wortel + appelsap vies lekker zegt mij niets

gezond zegt mij niets

gezond

vies lekker 0

5

10

15

20

Ons hoofdproduct is sappen verkopen. Rode biet met wortel en appelsap verkoopt niet echt super. Daarom stellen we deze vraag, de meeste mensen vinden dit lekker en gezond. Waarom verkoopt dit product dan nog niet zo goed, dit vragen we ons nog steeds af. Besluit Uit deze enquête kunnen we besluiten dat onze productkeuze wel degelijk goed in de markt ligt. De mens gaat meer inspanning doen om gezonde voeding te kopen, als de prijs niet duurder is dan de gewone voeding.

Jean-Baptist Lemaire

22


enquête Inleiding : Hallo wij zijn een minionderneming van het Sint-Jozefsinstituut in de zilverstraat en zouden graag eens nagaan hoe de mensen zouden reageren op ons product! Zouden wij u enkele vragen mogen stellen? 1. Geslacht : o

Man

o

Vrouw

2. Tot welke leeftijdscategorie hoort u? 10 tot 20

20 tot 30

30 tot 35

35 tot 45

45 tot 50

50 tot 60

60 tot …

3. Wat vindt u van de naam VERTO? Welke gedachte wekt dat bij u op? …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. 4. Wat vindt u van ons logo? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 5. Drinkt en eet u geregeld gezonde producten die vaak ook duurder zijn dan gewone producten ?  Ja  Neen 6. Bent u eerder voor Biologische of niet biologische producten. o

Biologisch

o

Niet biologisch

7. Welke gedachte komt in u op als u denkt aan gezonde sappen en suikervrije voedingswaren. o

Super lekker!!!!

o

Lekker

o

Matig

o

vies

Jean-Baptist Lemaire

23


8. Wat vindt u van ons aanbod? ( zie bijlage ) Zegt mij niets

Interesseert mij wel

Zet aan tot kopen

9. Vindt u dat onze stand uw aanzet tot kopen? o

Ja

o

Neen

10. Denkt u dat er een markt voor ons product bestaat? 

Zo ja, waarom denkt u dat? …………………………………………………………………………..

Zo neen, waarom denkt u van niet? …………………………………………………………………………..

Welke gedachte heeft u als u dit hoort : rode biet + wortel + appelsap Lekker , gezond, vies, normaal, afschrikwekkend Slotzin : (doel) Uit deze enquête kunnen we vaststellen of er een markt voor ons product is of niet. Hartelijk bedankt voor uw medewerking en uw stem zal zeker en vast invloed hebben op bepaalde beslissingen en aanpassingen die wij zullen invoeren! Geniet nog van uw dag (meneer/ mevrouw)

Jean-Baptist Lemaire

24


PrÊsenter l’assortiment de votre mini-entreprise Zie bijlage

Jean-Baptist Lemaire

25


Travelguide ‘The best of Belgium and Bruges’

jeanbaptist.lemaire

Jean-Baptist Lemaire

26


Belgium We would like to begin our travel guide with presenting our small country. Belgium is located in Western Europe and it has a population of about 11 million people. Belgium is home to two main groups, the Dutch-speakers, mostly Flemish, and the French-speakers, mostly Walloons plus a small group of German-speakers. Belgium's two largest regions are the Dutch-speaking region of Flanders in the north and the French-speaking southern region of Wallonia. Belgium is divided into 10 provinces with Brussels as the capital of the country but you find information about it a bit further in this travel guide. We have our National Holiday on July the twenty first, on that day we celebrate the independence of Belgium. Nowadays it isn’t so much fun for our Prime Minister Elio Di Rupo, because there are many problems in Belgium, we have to economize and stuff like that because in Belgium the crisis has also struck. The Belgium Royal House consists of:    

King Albert the first and queen Paola Prince Filip and his wife princess Mathilde who have 4 children Prince Laurent and his wife princess Claire who have 3 children Princess Astrid and her husband Prince Lorenz who have 5 children

The Royal family Typical things of Belgium which you really have to try when you are here are:    

Beer Chocolate French fries Belgian waffles

Jean-Baptist Lemaire

27


The history of Belgium World War I In Belgium we had different problems with other countries for example Germany. The first World War began around 1914. The start of World War 1 was the murder of the heir to the throne of Austria-Hungary. So after he was murdered there were different declarations of war. Germany had a really powerful air force and army. Germany had the power to take over the west of Europe. Belgium was neutral and didn’t have problems with the other countries but Germany had the Von Schlieffen plan. They wanted to try and take over France very quickly with a smart plan but they didn’t take the resistance of Belgium into account. They wanted to go to France through neutral countries therefore they had to take Belgium and Luxembourg. It was this action that caused the British to enter the war, as they were still bound by the 1839 agreement to protect Belgium in the event of a war. The Belgian soldiers are remembered for their resistance during the early days of the war. We had a very stubborn resistance and Belgium held up the German offensive for nearly a month. The Germans were stopped by the Allies at the front-line along the Yser. Flanders saw some of the greatest losses. If you really are interested in World War I we would recommend to visit the Yser Tower, this is a memorial along the Belgian Yser river in Diksmuide and ‘In Flanders’ Field museum, this museum is devoted to the study of World War I.

Von Schlieffen Plan

Jean-Baptist Lemaire

Belgian soldiers during World War I

28


Some places that are worth a visit when you are in Belgium Brussels Brussels is the capital of Belgium. In Brussels you have a lot of different cultures so our capital is really multicultural. There are some things you really have to visit when you are in Brussels:

Manneke Pis

Manneke Pis is a very famous statue of a boy who is peeing. There are many stories and anecdotes about that statue but nobody knows the real and true version about it.

The Atomium

It’s a real tourist attraction. The Atomium is the symbol of Brussels and in fact whole Belgium. The Atomium consists of 9 iron balls and they represent the 9 provinces Belgium had when the Atomium was built.

The parliament

This is really worth a visit because it’s nice to see what happens over there. If you are lucky you have the opportunity to see how the Belgian politicians are debating. So it’s really interesting to see how it works.

Jean-Baptist Lemaire

29


Antwerp If you are a shopaholic Antwerp is the place to be. You have plenty of shops at ‘The Meir’. That is the street were all the shops are located, but Antwerp is so much more than only a shopping city. For the people who love to discover some culture there are lots of buildings, cathedrals, museums and the zoo which are worth a visit, we will show you some: 

The ‘Rivierenhof’

Onze-Lieve-Vrouwe Cathedral

The Antwerp zoo

Jean-Baptist Lemaire

30


Ghent Ghent is renowned for its beautiful architecture and history. There are plenty of historical buildings that really are worth a visit. We will now give you some addresses that truly are a must to see!

The Gravensteen

The Tree Towers: The Belforttower, The Sint-Baafs cathedral and the Sint-Niklaas church.

It’s a castle that was built in the Middle Ages by the former king Bouwdewijn the first.

Bruges Bruges is well-known as the capital and largest city of the province West Flanders. Bruges is located in the northwest of Belgium, so you are close to the sea. The historic city centre is proclaimed by UNESCO as World Heritage Site as there are many historical buildings in Bruges. The city’s total population is around 130 000 people of which 30 000 people live in the historic centre. There are plenty of places that are really worth a visit while you are staying in Bruges. For example:    

The Belfort The beautiful churches The little stores where you can buy lace which is typical for Bruges ...

Jean-Baptist Lemaire

31


Football in Bruges Belgium has a lot of football teams but here in Bruges there are only two: Club Brugge and Cercle Brugge. We have also our national team The Red Devils. Club and Cercle are playing in the same stadium which is located in Sint-Andries, it isn’t far from Bruges and it’s called the Jan Breydel stadium. Many people are just playing football for fun. In Belgium football is the most famous sport.

Cercle Brugge

The Red Devils

Club Brugge

Things you can do around Bruges Around Bruges we have different thing to do like going to the cinema, going to the bowling and other stuff. The cinema isn’t far from Bruges, you can do it on foot or you can take the bus. At the cinema you have also a very nice bar called ‘The Crea’. If you want to watch a movie you have to pay around 10 euro (85,69 SEK), if you want to do something else you have the option to go bowling. You have a place to bowl in Sint-Andries not far from Bruges and it’s not expensive, around 7 euro (59,98 SEK). It’s at walking distance from the Jan Breydel stadium. If you like to swim you can go swimming in the Olympia swimming pool. It’s also nearby the Jan Breydel Stadium and bowling. For a whole day of swimming you only have to pay 2 euro (17,13 SEK) and there’s also a slide at the pool, so fun guaranteed!

Cinema

Jean-Baptist Lemaire

Bowling

Olympia

32


Nice places to eat Now we would like to give you some cozy and low-priced places where you can have lunch or dinner. These places are located in the centre of Bruges and are at walking distance of the school so it’s very easy to get there.

Bocca: this place is very popular with students. At noon they all come to have a lunch so it’s always very crowded if you don’t want to queue you have to run as soon as the bell of the school rings to get there. It’s a delicious little business where they serve different pastas. It’s very handy because it’s a take away but if you want you can also have a seat there. They serve things like macaroni, bolognaise, four cheeses, bocca (it’s pasta with a spicy tomato sauce and bacon) and Marisol (this consists of small pieces chicken and a think creamy paprika sauce). The Quick is an example of a typical fast-food restaurant. You can’t really call it a restaurant because it’s more to have a quick lunch or dinner. You have two Quicks in Bruges, one at the Eiermarkt and one a little bit out of the centre of Bruges. Maybe we can have a lunch when you are here in one of the eat stalls you want. I think the Quick is not suitable for people who are dieting because the food there is rather greasy. So, what do they serve in the Quick? They have a lot of different burgers which they always serve with French fries but you’re not obliged to buy French fries with it, if you only want a burger that’s not a problem. The next place we would like to recommend is The Pizza Hut. It’s a place where you can buy pizzas. It’s a take away but you also can sit there to have lunch. The pizza is rather expensive but delicious and with expensive I mean that you have to pay 15 euro (128,53 SEK) for a normal pizza. But if you go between 12 o’clock and 14 o’clock you can take a pizza buffet, then you pay only 9,95 euro (85,26 SEK) to eat as many pizzas you want to.

Jean-Baptist Lemaire

33


In Bruges you also have a Chinese take away called Happy House. It’s delicious and cheap. They have a menu specially for the students, you have to pay around 6 euro and then you get a little salad and a large portion of Chinese rice.

A cozy place to visit is ‘Cookie’s’! This is a talk & dine bar. Cookie’s is situated at ‘The Garre’, the smallest street of Bruges! They serve tapas, warm meals, grilled meals, delicious desserts and so much more! It opens around 5 p.m., so you should enjoy it in the evening!

If you want to eat a delicious ice-cream you have to go to the Da Vinci. It’s a ice-cream salon not far from our school. You can choose between a lot of different flavours but they are not only selling icecream but you can also buy juices with all kinds of different fruit in it. It’s an absolute must!

Something typical about Bruges are the chip stalls at the market. They are almost always open so when you are hungry after a night out you can have a quick bite before you go home. Something you must have done when you’re in Bruges, is taste the fries from one of the two green stands on the market!

If you want some superb biscuits, you must buy them in La Cure Gourmande! It’s such a beautiful store and when you walk by, the store will lure you with the delicious smell of their biscuits!

Jean-Baptist Lemaire

34


Nice Stuff in Bruges Partytime Our school is located in the centre of Bruges. Not so far from our school, we have a few nice party locations! The places where the students from Bruges mostly go are the Eiermarkt and ‘t Zand. The two best places to party are ‘Café Pick’ and ‘De Coulissen’. Café Pick is a little bit small, so on Friday evenings when most people come to party, it can get a bit crowded! ‘De Coulissen’ is just beside the theatre and is a lot larger. You have two floors, the drinks are a bit cheaper on the ground-floor. Not everybody knows this, so remember this when you come to Bruges and we go to ‘de Coulissen’! Of course we also have a lot of other places to go out and they are all located pretty close to each other. At ‘t Zand, we have Ma Rica Rokk, The Bras, Déjà Vu,… And just so you know, in Belgium you’re allowed to drink from the age 16!

Shopping You can also go shopping in Bruges to your heart's content, because the city has a very attractive and accessible shopping offer for every budget. We have two large shopping streets, the Steenstraat and The Noordzandstraat. They run from ‘t Zand, all the way to the marketplace where the Belfort is situated. We have all kinds of shops in these two streets, from clothing and jewelry to books, decoration and furniture, shoes, beauty stores…You can almost find everything here in the centre of Bruges! Some store tips:

 Fanini (Noordzandstraat 40) – Jewelery  The Soap Story (Noordzandstraat 47) – Soaps  Expo (Steenstraat 45) – Gifts and gadgets

 Leeloo (St-Jakobsstraat 19) – Clothing  2BE (Wollestraat 53, Brugge) – Typical food  Callebert (Wollestraat 25) – Homedecoration

Transport Bus Bruges is a city where you can find almost everything and most activities are within walking distance. Bruges has an excellent public transport network. The station is at walking distance of 10 minutes from the historical centre and shopping streets. Bruges has an advantageous connection with all other big cities such as Antwerp and Brussels. You can catch every two minutes a bus at the station to go to the centre, and vice versa. There are also still a few buses in the evening to get to your destination. On weekdays, you can take a bus till 11 p.m. On Friday and Saturday night even till 2 a.m. A ticket for the bus is cheaper if you buy it in advance at one of the counters in the station. The price for a ticket on the bus is €2 (17,13 SEK).

Jean-Baptist Lemaire

35


Typical things of Bruges ‘Meifoor’ Once a year the ‘Meifoor’ comes to Bruges. It’s a fair that starts the third Friday after Easter and which ends the weekend after Ascension day. It always starts with a spectacular firework show and it’s an event that everyone looks forward to. The fair takes place every year and it lasts for one month. There are lots of different attractions which are spread over ‘t Zand, the ‘Beursplein’ and the way to the station.

Coach rides If you want to discover Bruges in a very romantic way you have the opportunity to rent a coach which will take you to the centre of Bruges. With the explanation of a coachman about all the picturesque corners and hidden stories behind the façades you get to know Bruges from a different side. For one ride you have to pay € 35,00 euro (299,91 SEK) per person. When you visit Bruges it’s a real must because it’s very romantic and special.

Jean-Baptist Lemaire

36


The ‘Rijtjes’ For the romantic people you can have a ride on the ‘Rijtjes’. The ‘Rijtjes’ are small canals in which you can make a boat trip. It’s really worth to do it when you are in Bruges. During the cruise you will see all the important sights. The sight you have from the boat is absolutely spectacular. The driver of the boat will give you information about the things you see and will tell you lovely anecdotes about Bruges. For around €8 (68,55 SEK), you can sail on our canals!

Actors and singers Matthias Schoenaerts Matthias Schoenaerts is an actor who is well-known in Belgium. He’s born in Antwerp and became famous after he played a role in ‘Rundskop’. ‘Rundskop’ was nominated for an Oscar but they didn’t win one.

Jean-Baptist Lemaire

37


Herbert Flack Herbert Flack plays the role of Pieter Aspe in the series Aspe. Aspe is very famous in Belgium and it takes place in Bruges. The series is a film version of the books written by Pieter Aspe. It’s about crimes that take place in Bruges and Pieter Aspe has to solve the crimes. He also has to arrest the criminals and put them behind bars to make sure that they get the punishment they deserve.

Herbert Flack who plays the role of Pieter Van In

Pieter Aspe, the author of the books

Gotye Gotye is well-known all over the world for the hit he had together with Kimbra, ‘somebody that I used to know’. Gotye, his real name is Wouter De Backer, was born in Bruges but has moved to Australia at the age of 12.

Jean-Baptist Lemaire

38


Our school Our school, Sint-Jozefsinstituut, is located in the centre of Bruges. The schoolweek starts on Monday at 8.17 a.m and ends on Friday at 3.50 p.m. You have the opportunity to eat a warm meal at noon in our school restaurant. Every day the cook makes a nice fresh meal. Students that live far away from school have the opportunity to stay in boarding school. They all have their own chamber and never get bored because the school plans a lot of activities. They work around the holidays like Halloween, Christmas, Easter, ... They bake things or give a party, etc... Of course there needs to be worked as well, they are required to study and make homework at a specific time in the study-rooms. Afterwards, they can study in their room or do some other stuff. Our school is managed by the headmaster Michaël Vandorpe and the deputy director Birgit Anseeuw. Our school isn’t very big so it won’t be such a surprise if we say that it counts around 700 students. At the beginning of every year we always have a ‘Meeting Day’, this day is organized to get to know the new people in your class a bit better. The school organizes plenty of fun stuff such as:    

A healthy breakfast The opportunity to go to Paris in the weekend Sports day And a lot of other things

The principal Michaël Vandorpe

The deputy director Birgit Anseeuw

APOLLONIA GLENN JEAN-BAPTISTE LIES

Jean-Baptist Lemaire

39


Marketingmix

Product Product Productkeuze en productassortiment Vorig jaar hebben we gekozen voor het verkopen van goederen. We hebben de klas in verschillende groepjes verdeeld en elk groepje moest een productkeuze en assortiment naar voor brengen aan de hand van een PowerPoint. Nadat ieder zijn PowerPoint had voorgesteld moesten we samen zitten en beslissen welk product we definitief kiezen om volgend jaar te verkopen. Guillaume en Lauren hadden het idee om suikervrije en biologische producten te verkopen. Bij de meeste mensen wordt biologisch voeding niet altijd als even lekker ervaren daarom willen wij ons inzetten om ervoor te zorgen dat de mensen hier een ander beeld over krijgen. Om ons productassortiment te bepalen, hebben we echter een enquête afgenomen. Uit onderzoek konden we ons assortiment bepalen. Via grafieken konden we duidelijk afleiden wat ons hoofdproduct zou worden, namelijk biologische sappen. We hebben een diep assortiment, hiermee bedoelen we dat we verscheidenheid hebben aan verschillende soorten producten. We verkopen Biologische fruitsappen, suikervrije chocolade, suikervrije snoepjes, biologische confituur en biologische frisdrank. De diepte van ons assortiment is echter beperkt, enkel bij de chocolade hebben we een diep assortiment. We hebben 4 soorten fruitsap: Appelsap, appelsap met sinaasappel, appelsap met rode vruchten en appelsap met rode biet en bosvruchten. Bij de chocolade hebben we 3 soorten tabletvormen en 3 soorten reepvormen. We verkopen ook nog 3 soorten snoepjes: Cola’s, krieken en beertjes. Bij de confituur bieden we 1 grote pot aardbei confituur aan en 3 kleine potjes gebaseerd op de smaak passievruchten. We verkopen tevens nog 2 soorten biologische limonades. 10

Fruitsappen

5

Snoepgoed

0 dag 1

dag 2

Jean-Baptist Lemaire

dag 3

dag 4

Chocolade

40


Voorstelling producten Biologische ‘appelsappen’:

Appelsap Prijs: € 2.50

Appelsap met rodebiet en wortel Prijs: € 3.00

Appelsap met bosvruchten Prijs: € 3.00

Appelsap met sinaasappelen Prijs: € 3.00

Jean-Baptist Lemaire

41


Suikervrije chocolade: Stevia Chocolade tabletten Smaken: Melk chocolade, pure chocolade, crispy rice Prijs: € 3.00

Stevia chocolade repen Smaken: Melk chocolade en caramel, melk chocolade en praliné, pure chocolade met bosvruchten Prijs: € 1.00 Suikervrije snoepjes: Suikervrije poepjes Prijs: € 1.50

Suikervrije beertjes Prijs: € 1.50

Suikervrije cola’s Prijs: € 1.50

Jean-Baptist Lemaire

42


Suikervrije confituren:

Suikervrije confituur ( grote pot ) Smaak: aardbei Prijs: € 4.00

Suikervrije confituur ( kleine potjes ) Smaken: passie met abrikoos, krieken met amandelen, framboos Prijs: €1,50

Biologische limonades: Biologische limonade Prijs: 1.50

Biologische limonade met appel en raspberry Prijs: € 1.50

Jean-Baptist Lemaire

43


Leveranciers Toen we onze productkeuze moesten voorstellen aan klas, moesten we ook al enkele leveranciers zoeken die ons het best leken voor onze mini. Na lang zoeken en beraad van onze klas hebben we die leveranciers gevonden Leveranciers: 1. Verhofstede: Verhofstede is de hoofdleverancier van onze sappen. Om na te gaan welke soorten appelsap we wouden verkopen, zijn we op bedrijfsbezoek geweest. Dit had ook als doel de relatie tussen ons en onze leveranciers te verbeteren. 2. Ameel: Bij ameel kopen we onze suikervrije chocolade aan. De chocolade is gemaakt met het product Stevia, die ook zeer bekend is bij onze klanten. 3. Joris snoep: Joris snoep levert onze suikervrije snoepjes.

Soort Product Wij verkopen preference goods. Klant koopt producten regelmatig, zonder veel nadenken maar verwacht hoge kwaliteit

Duurzame producten: Onze producten zijn hoofdzakelijk niet-duurzame producten omdat het verbruiksgoederen zijn en ze moeten regelmatig opnieuw aangekocht worden als de klanten tevreden zijn natuurlijk. Nog een reden is dat we onze sappen niet lang kunnen bewaren. Dit komt omdat ze geen bewaarmiddelen bevatten.

Verpakking We hebben gekozen voor papieren zakken omdat deze goed zijn voor het milieu.

Jean-Baptist Lemaire

44


Plaats Verkoopmomenten Sommige van onze verkoopmomenten werden vast gelegd via school. We hebben al verkocht op onze aandeelhouders vergadering, op het oudercontact en in februari verkopen we in Zweden op onze uitwisseling. Onze andere verkoopmomenten worden bepaald door onze klas. Het is de bedoeling om ze veel mogelijk verkoopmomenten te organiseren, zodat onze onderneming voldoende omzet blijft behalen.

Kanaal Distributiekanaal ( kort verhofstede, Joris, JamJam) en traditioneel (cavalier en natuurhuisje).

Verkoopplaatsen We zouden graag op zoveel mogelijk plaatsen verkopen, zodat onze naam bekender wordt. In de kerstvakantie zullen we verkopen in een winkeltje die opendeurdagen organiseert, dit is de perfecte plaats om onze producten te presenteren aan de klanten. Verder zouden we graag gaan verkopen in een tankstation, dit moet echter wel nog geregeld worden.

Organisatie magazijn Om ons magazijn en de stock perfect onder controle te houden hebben we gekozen om 2 magazijniers in te zetten. Namelijk Jean-Baptist en Lauren hebben een systeem ontwikkeld via Excel die alle inkomende producten en alle uitgaande producten in het magazijn vergelijkt en hierdoor krijgen we een resultaat per product hoeveel we nog in stock hebben. Onze producten staan allemaal veilig opgeborgen in kasten met een slot aan om diefstallen te vermijden. Het gebeurt allemaal volgens de FIFO methode.

Jean-Baptist Lemaire

45


Prijs Prijszetting We zouden graag zoveel mogelijk winst behalen op het einde van het schooljaar. Wij hebben niet echt een vast bedrag die we eraan toevoegen aan onze producten. We spelen een beetje in op de wens van de klant ( hoeveel ze bereid zijn om er effectief voor te betalen ). In ander winkels die onze producten ook verkopen licht de prijs ongeveer het zelfde. Bij duurder producten van de zelfde soort doen we er iets af zodat de producten dezelfde prijs hanteren. Bv. Appelsap met rode biet: aankoopprijs is ongeveer 2.10 euro en verkoopprijs 3 euro. Appelsap met sinaasappel: aankoop prijs is ongeveer 2.30 euro en verkoopprijs 3 euro.

Kostengerichte prijszetting Naar aanleiding van onze enquĂŞte hebben we wel degelijk gemerkt dat er nog veel vraag is naar suiker vervangende en suikervrije producten. Daarom hebben we rekening gehouden met de prijzen zodat die niet of niet veel hoger liggen dan de prijzen in de winkels. Maar we zorgen natuurlijk wel voor nog een degelijke winstmarge zodat we er toch nog iets aan winnen. We weten ook naar aanleiding van de enquĂŞte dat mensen wel degelijk een beetje meer willen betalen voor gezonde producten dan goedkopere producten maar schadelijk voor de gezondheid. Dus samengevat is kostengerichte prijszetting zorgen dat we genoeg winst maken om onze kosten volledig te kunnen betalen en toch nog wat winst over te hebben.

Psychologische prijszetting Dit is iets waar wij van denken dat zeer belangrijk is in onze minionderneming. Het is iets waar je de klanten gemakkelijk mee kan lokken of wegjagen. Als voorbeeld als je voor een brood 1,99 vraagt of je vraagt 2,00 dan is dit verschil zodanig klein dat de onderneming hier niet van wakker zal liggen. Maar het feit is wel dat er veel kans in zit dat de koper veel rapper gaat grijpen achter het brood van 1,99. Dit is wetenschappelijk bewezen. Nog een voorbeeld is afgeronde getallen nemen. Zoals 2,50 of 4,00 en niet 3,99 of 2,49 anders moeten mensen die kleine centjes gaan zoeken en dat neemt kostbare tijd. Veel mensen zouden veel rapper een zakje snoep kopen van 1,00 euro dan van 1,05 gewoon omdat het rapper te betalen valt.

Marketingdoelstellingen We zouden dit jaar zoveel mogelijk willen verkopen zodat onze winst zo hoog mogelijk is (winstmaximalisatie). We willen eveneens onze aandeelhouders een mooi bedrag terug geven. Het is niet enkel onze doelstelling zoveel mogelijk winst te maken maar we willen ook onze kennis bijschaven. Door zoveel mogelijk bij te leren gedurende het schooljaar wordt onze ervaring voor later veel groter.

Jean-Baptist Lemaire

46


Promotie Doelgroep Onze doelgroep is voornamelijk voor mensen die graag gezonde voeding eten en drinken maar die toch graag eens wat durven snoepen. Voor die mensen hebben we suiker vervangende en suikervrije producten. Het doet er niet toe of je nu 10 jaar of 50 jaar oud bent, iedereen snoept wel eens graag en als het dan nog eens gezond is en niet schadelijk voor de gezondheid is het wel zeer interessant.

Boodschap slogan Verto, verrassend sappig: Het wil zeggen dat we sappen verkopen en doordat verto voor groen staat komt het erop neer dat het gezonde sappen zijn. Onze slogan is op veel verschillende plaatsen te vinden, zoals op onze website, flyer, T-shirt, reclamespotje, appelboom enz.

logo Ons logo is een moderne groene appel. Het wil eigenlijk duidelijk maken dat we producten verkopen die vooral met fruit te maken hebben zoals fruitsappen allemaal met als basis ‘appel’, chocolade met bosbessen, confituren enz. Het is een groene appel omdat het vooral gezonde producten zijn. (Chocolade met het bekende steviasuiker er in en verse gezonde fruitsappen enz.)

Onze stand De stand is een eigen creatie van Olivier en Jean-Baptist. JeanBaptist heeft de stand getekend en geschetst en dan zijn we om houten planken geweest. We zijn dan ook nog om andere materialen geweest zoals verf, metaal, plastiek, stickers, enz. We zijn begonnen met de planken te zagen in de juiste grootte. Hierna hebben we een kader gelast waar onze spandoek met de naam VERTO verrassend sappig op staat gedrukt. We hebben dan het kader in het groen gespoten en geverfd. Vervolgens hebben we de planken in elkaar getimmerd en de stand in elkaar gezet. Dan hebben we hem 4 maal geschilderd want het was niet zo simpel om de stand echt wit wit te krijgen, omdat het hout de verf opzoog. Als laatste hebben we een lampje geĂŻnstalleerd het plastiek aan de binnenkant bevestigd en de stickers aan de buitenkant er op gekleefd.

Jean-Baptist Lemaire

47


Huisstijl Onze huisstijl is zeer modern en is kenmerkend aan het voortdurend opvallende logo van de appel. We hebben gekozen voor lichte, natuurlijke kleuren zoals wit en groen. Het zijn beide kleuren van in de natuur, we hebben dit gekozen omdat al onze producten zeer milieuvriendelijk zijn en gezonde vervangende suikers bevatten.

Website Onze mini heeft een prachtig website waar u onze producten kan bestellen. U kan er alle informatie vinden over onze onderneming waar hij gevestigd is waar u ons kunt bereiken en natuurlijk alle info over onze producten

Brochure

Jean-Baptist Lemaire

48


Une campagne publicitaire

Jean-Baptist Lemaire

49


Emailcontacts with Swedish students Hello Elias

We are Nick and Jean-Baptist from Belgium. We are 17(Nick) and 18(Jean-Baptist) years old. We both study commerce in Bruges.

Hi I’m Nick. I live in Bruges with my family. My parents are divorced so I live 1 week with my mother and 1 week with my father. My houses are only 5 minutes away from school so I don’t have to get up early. I have 2 brothers who are 14 and 18. My hobby’s are hockey and swimming. I train hockey 2 times in the week and have competitive matches on Saturdays. I have a dog, a Berner Senner.

Hello I am Jean-Baptist and I live in Roeselare that is 40 minutes away from Bruges. So I am on boarding school in Bruges. My hobby’s are boxing and swimming. I have a dog it is a Chocolate Labrador. I like to go out and i like to drive with my motorbike. I am very curious how the culture is over there because I have never been to the north of Europe before.

Every Friday after school we go to the Bras club near to our school. After school we will take you there to have a drink with us and with the other guys. It is very cheap after school because it's happy hour. We’re curious how the nightlife is in Sweden because we have never been to Sweden before. We have heard that beer and other alcoholic drinks are very expensive. So when you come to Belgium we will take you and the other Swedish guests to a lot of clubs and bars so you can have a lot of fun during your time in Belgium. We will not only drink, we will also show the beautiful places in Bruges.

We are looking forward to hearing from you.

Nick Matthys and Jean-Baptist

Jean-Baptist Lemaire

50


Sollicitatiebrief en CV Jean-Baptist Lemaire Gruyaertshof 10 8800 ROESELARE Tel: 0498 16 99 36 e-mail: Jeanbaptist.lemaire@hotmail.com

Brugge, 2012-01-08

T.a.v. Mevrouw De Meyer Verto Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

sollicitatie COMMERCIEEL DIRECTEUR

Geachte mevrouw Naar aanleiding van de functiewissel binnen de minionderneming Verto stel ik mij opnieuw kandidaat voor de functie van commercieel directeur. Ik zou graag voor deze functie gaan omdat het een positie is de me wel ligt. Ik ben veel bezig met het bedenken van nieuwe ideeĂŤn en ik probeer dan mij ideeĂŤn op een creatieve manier uit te werken. Voorbeelden daarvan zijn de stand en de banner van de minionderneming Verto. Ik denk dat ik gepast ben voor deze job omdat ik er zeker van ben dat dit de functie is waarin ik u zeker niet zal teleurstellen en waar ik Verto zal laten schitteren. Ik wil mijn uiterste best doen om de minionderneming in de kijker te zetten, en dit op verschillende manieren: affiches, folders, verandering aan de website, acties, enz. Ik ben tenslotte al een trimester commercieel directeur geweest dus ik heb al de meeste kennis opgedaan en ik heb ook de meeste ervaring. Ik kijk alvast uit naar uw reactie.

Hoogachtend Jean-Baptist lemaire Commercieel directeur Verto

Jean-Baptist Lemaire

51


Sollicitatiegesprek Januari 2013 Aanwezigen: Kristof Punie, Sien De Meyer, Lieselore De Muynck, Joris Vandaele en mevrouw Declerck voor functie commercieel directeur

Jean-Baptist Lemaire

52


Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen.

Jean-Baptist Lemaire

53


Jean-Baptist Lemaire

54


Jean-Baptist Lemaire

55


Jean-Baptist Lemaire

56


Verwerking verkoopfacturen

Jean-Baptist Lemaire

57


Jean-Baptist Lemaire

58


Journal Intime Zie digitale bijlage

Jean-Baptist Lemaire

59


Ondernemer voor de klas Dinsdag 19 maart kwam een ondernemer, ‘Pieterjan Bouten’, stichter van het bedrijf ‘In The Pocket’ en ‘Showpad’. Pieterjan is 31 jaar oud en studeerde 4 jaar aan de universiteit. Na de universiteit ging hij naar Spanje voor 1 jaar. Wanneer hij terug in België aankwam studeerde hij nog 1 jaar economie. Na zijn studies kon hij gaan werken in Brussel voor 2 jaar lang. Daarna kreeg hij een aanbod van ‘Netlog’ om daar zich in het bedrijf te wenden. Doordat hij ervaring opdeed in het bedrijf ‘Netlog’ kreeg hij het idee om zelf een bedrijf op te richten samen met 2 vrienden van hem. Samen richten ze een bedrijf op die apps ontwikkelt voor smartphones. Ze startten hun bedrijfje in de keuken van Pieterjan, daarna verhuisden ze naar de salon van zijn vriend. Naarmate de tijd vorderde werd het ‘In The Pocket’ maar groter en groter. Ze verhuisden naar Gent en op dit moment werken ze met ongeveer 35 mensen. De plannen die ze hebben voor de toekomst zijn: Het bedrijf uitbreiden tot in Amerika, New York. Ze hebben verschillende departementen binnen het bedrijf: het administratieve, het verkopen, het ontwikkelen,… Het 2 de bedrijf die hij runt is ‘Showpad’, dit bedrijft zorgt ervoor dat de iPad een krachtig verkoop toestel wordt of kan gebruikt worden om presentaties te geven. Apple nodigde hen uit om hun idee voor te stellen hun hoofdkantoor in San Francisco. Enkele voorbeelden van de apps die ‘In The Pocket’ en ‘Showpad’ ontwikkeld:    

Q-music app VRT app: Dagelijkse kost Studio Brussel app …

Hij gaf ons ook enkele nuttige tips mee over hoe je het best een onderneming runt:     

Een idee hebben over je product. Kijken of er een markt voor dit bedrijf is. Je verkoop goed voorbereiden. Belangrijke beslissingen nemen. Hard werken en gepassioneerd zijn in wat je doet.

Jean-Baptist Lemaire

60


Analyse van de jaarrekening

Inleiding Wij hebben voor ‘suikerbakkerij Joris’ gekozen omdat dit bedrijf een van onze leveranciers zijn die ons permanent producten levert. Joris is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die vooral handelt in snoepgoed. Zij leveren aan ons suikervrije snoepen die in een typerend jasje worden aangeboden. Joris staat bekend voor zijn eigen soort zakjes waar de snoepen in worden aangeboden.

Berekeningen

Liquiditeit

Formule : Ruime zin: Vlottende activa / Vreemd vermogen Enge zin: (vlottende activa – voorraad) / vreemd vermogen In cijfers : Ruime zin : 1 394 533,00 / 382030,00 = 3.65 besluit : De onderneming is in staat om zijn vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen, want het resultaat is groter als 1. Enge zin : 815 857,00 / 382 030,00 = 1.30 besluit : De onderneming is in staat zijn kosten korte termijn terug te betalen. De goederen in voorraad moeten nog worden verkocht en worden hier in deze berekening meegeteld om een beter overzicht te krijgen.

Solvabiliteit Formule : (Eigen vermogen / totaal vermogen) * 100

Jean-Baptist Lemaire

61


in cijfers : (1 671 774, 00 / 2 053 804,00) * 100 = 81% besluit : De onderneming is in staat om zijn kosten op korte en op lange termijn te betalen. Hoe meer je van jou eigen vermogen in de onderneming steekt, hoe minder aflossingsverplichtingen je hebt. Een gezonde onderneming beschikt over een vermogen van 1/3 bestaande uit eigen vermogen. En maximaal 2/3 uit vreemd vermogen. In dit geval spreken we van een zeer gezonde onderneming.

Rentabiliteit / winstgevendheid Formule (winst van het boekjaar na btw / eigen vermogen)*100 in cijfers (552 561,00 / 1 671 774,00)*100 = 33.05% besluit : De cijfers geven aan dat het bedrijf over een hoog rendement beschikt wat goed dis voor de investeerders omdat het voor hen interessant maakt een hoog rendement uit hun investering te halen.

Ebit Formule Bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten ( dit klopt niet er moeten andere cijders in) In cijfers 1 131 068,00 – 613 535,00 = 517 533,00 besluit : Hiermee berekenen we de bedrijfswinst.

Jean-Baptist Lemaire

62


Verslag bestuursvergadering minionderneming VERTO Zilverstraat 26 BE-8000 Bruges

BTW BE 68 0016 80586634

Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

www.verto-sjz.be

Verslag bestuursvergadering minionderneming

Datum en uur Plaats Aanwezigen

Aantal pagina’s

SJZ/BV/’13

Verslag 19/02/2013 om Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal 001 Tjundi Noppe, Florian Carbonez, Emma puype, Olivier Vanlerberghe, Sophie Gernaey, Hanne Schutyser, Wout Hoffman, Shelly Vandewiele, Anabel Vandesande, Thibaut De Meyer, Maxine Huyvaert, Axelle Georges, Guillaume Verdonck, Nicolas Floréal, Lauren Van Iseghem, Mevr. Sien De meyer 1

Verslag 19/02/2013

Eerste vergadering achter de vakantie over Brugge culinair. Mevrouw heeft met de man van Brugge culinair gebeld en ze heeft aan de telefoon de felicitaties gekregen over onze productkeuze. Wij verto mogen daar een standplaats gebruiken terwijl alle anderen daar rond de 270 euro mogen voor neertellen. Alles wat we verkopen mogen we voor ons zelfhouden. De stand mogen we gelukkig gebruiken en we moeten er niets voor betalen. Dit is wel super omdat de anderen daar alleen een gewone tafel met tafelkleed mogen gebruiken. De stand moet daar geraken en dit doen we te voet. Iedereen loopt in Brugge culinair rond om te proeven dus we moeten zeker met verschillende hapjes en drankjes staan om onze stand aantrekkelijk te maken en mensen te lokken. We hebben ook nieuwe verpakkingen nodig want mensen willen kleinere zakjes. Onze nieuwe affiche moet dan zeker af zijn. We hebben geluk want we zijn de enige met fruitsappen en we zijn de enige stand met jongeren die moeten verkopen. We moeten ook nog eens mailen over onze producten. Iedereen moet fris zijn en tip top in orde met de T-shirt aan. 10000 à 15000 mensen zullen daar zijn in drie dagen dus er zal zeker genoeg volk over de vloer komen. Als we tekorten hebben of we kunnen het niet aan dan gaan we naar Verhofstede om sappen te gaan kopen. De website moet zeker nog afgewerkt worden en de voorraad moet tip top in orde worden gebracht. Het laatste puntje is dat de urenverdeling van Brugge culinair moet opgemaakt worden.

Jean-Baptist Lemaire

63


Bijlagen VERTO Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 BE68 0016 8058 6634 www.verto-sjz.be

Verto  Zilverstraat 26  BE-8000 Brugge De Heer Jean-Baptist Lemaire Gruyaertshof 10 8800 Roeselare Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Brugge

Verto/OL/01

1 oktober 2012

Aandeelhoudersvergadering 16 oktober 2012 Geachte heer Lemaire Onze minionderneming VERTO van het Sint-Jozefsinstituut organiseert een aandeelhoudersvergadering om u kennis te laten maken met ons assortiment. De vergadering heeft plaats in het Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge (ingang: Giststraat 2) op dinsdag 16 oktober 2012 om 19.30 u. Wij verkopen hoofdzakelijk biologische en suikervrije producten. Met onze producten zal uw gezondheid er dus zeker wel bij varen! Onze minionderneming VERTO van het Sint-Jozefsinstituut organiseert haar eerste Onze agendapunten:   

19.30 u.: 19.45 u.: 20.45 u.:

Ontvangst Voorstellen miniondernemingen: “Mini’s got talent” Receptie en gelegenheid tot kennismaking met ons productengamma

Wij nodigen u graag uit op deze aandeelhoudersvergadering en hopen op uw aanwezigheid. Na het voorstel- len van de miniondernemingen voorzien wij een receptie met een hapje en een drankje. Bevestigt u uw aan- of afwezigheid op http://mini.jozefienen.be? U kunt er terecht als Jean-Baptist Lemaire met wachtwoord K2dDdw. U meldt zich aan voor de aandeelhoudersvergadering als aanwezig of verhinderd en controleert uw persoonlijke gegevens. Graag meteen doen, ook mocht u niet aanwezig kunnen zijn! Aanwezige aandeelhouders ruilen ter plaatse onderstaand ontvangstbewijs in voor hun aandeel. Breng dus zeker onderstaand strookje mee op 16 oktober. Met vriendelijke groeten Jean-Baptist Lemaire Commercieel Directeur VERTO

ONTVANGSTBEWIJS AANDEEL VERTO Jean-Baptist Lemaire verklaart zijn aandeel ontvangen te hebben op de aandeelhoudersvergadering van 16 oktober 2012. Handtekening

Brugge, 16 oktober 2012

2000003637324

Sint-Jozefsinstituut Handels- en toerismeonderwijs Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge www.verto-sjz.be

Jean-Baptist Lemaire

64


Jean-Baptist Lemaire

65


PrÊsenter l’assortiment de votre mini-entrepris

www.verto-sjz.be E-mail: verto-sjz@hotmail.com www.facebook.com/pages/Verto Jean-Baptist Lemaire

66


Les produits Jus de pomme 100% pur au goût de pommes fraîches, différentes variétés mélangées selon la saison. 2.50 euros Du jus de pommes avec 15% de jus de betterave rouge et de jus de carottes 5% 3.00 euros Du jus de pommes avec 30% de jus d’orange fraîchement pressé Stimule l'appétit.

3.00 euros

Jean-Baptist Lemaire

67


Du jus de pommes avec des baies 3.00 euros

Du chocolat avec du riz blanc soufflé. Matière sèche du cacao: minimum 44%, matière sèche du lait: minimum 40%. Fabriqué dans un atelier qui utilise des protéines de lait. Contient Stevia. 3.00 euros

Jean-Baptist Lemaire

68


Du chocolat noir Matière sèche du cacao: minimum 36%, matière sèche du lait: minimum 14%. Fabriqué dans un atelier qui utilise des protéines de lait. 3.00 euros

Du chocolat au lait. Matière sèche du cacao: minimum 55%. Fabriqué dans un atelier qui utilise des protéines du lait. 3.00 euros Du chocolat avec des baies noirs. Matière sèche du cacao: minimum 55%. Fabriqué dans un atelier qui utilise protéine du lait. 1.00 euros Jean-Baptist Lemaire

69


Du chocolat au lait praliné

Matière sèche du cacao: minimum 36%, matière sèche du lait: minimum 14%. Fabriqué dans un atelier qui utilise protéine du lait. 1.00 euros Des cerises de la marque JORIS Des bonbons délicieux avec l’arôme de cerise.

1.50euros Des bonbons sous forme d’ours. Les goûts ananas, citron, poire, orange, fruit des bois. 1.50 euros Jean-Baptist Lemaire

70


De la confiture aux fraises Une confiture dÊlicieuse dans un grand pot de 250ml. C’est une confiture sans sucre. 4.00 euros

Jean-Baptist Lemaire

71


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

Jaarrekening

Inleiding Wij hebben voor ‘suikerbakkerij Joris’ gekozen omdat dit bedrijf een van onze leveranciers zijn die ons permanent producten levert. Joris is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die vooral handelt in snoepgoed. Zij leveren aan ons suikervrije snoepen die in een typerend jasje worden aangeboden. Joris staat bekend voor zijn eigen soort zakjes waar de snoepen in worden aangeboden.

Berekeningen

Liquiditeit

Formule :

Ruime zin: Vlottende activa / Vreemd vermogen Enge zin: (vlottende activa – voorraad) / vreemd vermogen

In cijfers :

Ruime zin : 1 394 533,00 / 382030,00

= 3.65 besluit : De onderneming is in staat om zijn vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen, want het resultaat is groter als 1.

Enge zin : 815 857,00 / 382 030,00 = 1.30

Jean-Baptist Lemaire

72


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

besluit : De onderneming is in staat zijn kosten korte termijn terug te betalen. De goederen in voorraad moeten nog worden verkocht en worden hier in deze berekening meegeteld om een beter overzicht te krijgen.

Solvabiliteit

Formule :

(Eigen vermogen / totaal vermogen) * 100

in cijfers :

(1 671 774, 00 / 2 053 804,00) * 100 = 81%

besluit : De onderneming is in staat om zijn kosten op korte en op lange termijn te betalen. Hoe meer je van jou eigen vermogen in de onderneming steekt, hoe minder aflossingsverplichtingen je hebt. Een gezonde onderneming beschikt over een vermogen van 1/3 bestaande uit eigen vermogen. En maximaal 2/3 uit vreemd vermogen. In dit geval spreken we van een zeer gezonde onderneming.

Rentabiliteit / winstgevendheid

Formule

(winst van het boekjaar na btw / eigen vermogen)*100

in cijfers

Jean-Baptist Lemaire

73


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

(552 561,00 / 1 671 774,00)*100

= 33.05%

besluit : De cijfers geven aan dat het bedrijf over een hoog rendement beschikt wat goed dis voor de investeerders omdat het voor hen interessant maakt een hoog rendement uit hun investering te halen.

Ebit

Formule

Bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten ( dit klopt niet er moeten andere cijders in)

In cijfers

1 131 068,00 – 613 535,00 = 517 533,00 besluit : Hiermee berekenen we de bedrijfswinst.

23 Starting up a new business in the UK

Jean-Baptist Lemaire

74


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme onderwijs Zilverstraat 26 8000 Brugge

2012-2013

LAURENCE ROUSSEL (12) JEAN-BAPTISTE LEMAIRE (9) OLIVIER VANLERBERGHE (18)

Jean-Baptist Lemaire

75


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

We are three people of the Sint-Joseph Institute and we are going to create a new company. Our enterprise ‘Yolo Exclusive Cars’, is located in Canterbury. Our Young Enterprise specializes in selling second-hand cars. We have chosen for the name ‘Yolo Exclusive Cars’. Yolo means ‘You Only Live Once’. You don’t buy an everyday exclusive car so it is a once in a lifetime experience. Our Young Enterprise is located in Canterbury because, it is not so far from Dover, so it is a great opportunity to make advertisement in Europe. Canterbury is also not far from London which is the capital of England. We have come up with this idea, because we want to give our customers the opportunity to buy a car that is perfectly equipped with a lot of conform and that has an excellent quality.

Westminster Road Vauxhall in the Industrial Estate in Canterbury is the place where our company is located. We have to pay a fictive rent of 2000 a month. The showroom is 400m² and the space around the building is also 400m². The purchase price amounts 400 000 euro. We will each put 70 000 euro into the company and the other 190 000 euro we will borrow off the bank.

Jean-Baptist Lemaire

76


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

We send an e-mail to the member sales of London, to the government of Canterbury and to the landlord of the building, but none of them answered the e-mail.

Work instructions We are open 6 days in a week. Our closing day is Sunday. We work from 7.30a.m. till 6 p.m. We will start with 3 additional employees. 2 employees as salesman in the room and one worker representative to lure our business customers. We are self with 3, so we can do a lot of work by ourselves. We want to give our clientage a lot of information and they should feel at ease when they come to Yolo Exclusive Cars. Therefore we treat them with a snack and a drink when they visit our company.

Jean-Baptist Lemaire

77


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

Porsche 991 Carrera S Coupé

Price (VAT recoverable): 99.991,00 EUR Year: 03/ 2012 Mileage: 14300

Description Porsche 991 Carrera S PDK Coupé ( 294 kW / 205 gr/CO2) : - Colour exterior : basalt Schwarz metallic - Colour interior : black

Porsche 997 GT3 “MKII”

Price (VAT recoverable): 89.911,00 EUR Year: 07/ 2009 Mileage: 9990

Description Porsche 997 GT3 “MKII”

( 320 kW / 298 gr/CO2) : - Colour exterior : white - Colour interior : black

Porsche cayenne turbo

Price (VAT recoverable): 86.900,00 EUR Year: 07/ 2009 Mileage: 9990

Description Porsche cayenne turbo

( 353 kW / 270 gr/CO2) : - Colour exterior : black - Colour interior : black

Jean-Baptist Lemaire

78


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

BMW 640 D GRAN COUPE

Price (VAT recoverable): 85.950EUR Year: 11/ 2012 Mileage: 2000

Description BMW 640 D GRAN COUPE

( 230 kW / 146 gr/CO2) : - Colour exterior : white - Colour interior : black

BMW M5 4.4 V8

Price (VAT recoverable): 83.950 EUR Year: 02/ 2013 Mileage: 5000

Description BMW M5 4.4 V8

( 412 kW / 232 gr/CO2) : - Colour exterior : grey - Colour interior : black

MERCEDES-BENZ E 220CDI COUPÉ "AMG-SPORTPACK"

Price (VAT recoverable): 34.950 EUR Year: 02/ 2011 Mileage: 68.130

Description MERCEDES BENZ E220CDI COUPE

( 120 kW / 158 gr/CO2) : - Colour exterior : white - Colour interior : black

Shop

Jean-Baptist Lemaire

79


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

We have chosen for a modern concept for our shop. The reason why is because we want to attract customers in a luxurious way. We have a building of 400m2 which consists of 5 beautiful bureaus and a big showroom where we can put up to 20 cars. We would like to have a black exterior with a lot of large windows. It will have a white interior which will enlarge the showroom a better look.

This is a picture that shows an example of how we want our building to look like.

Jean-Baptist Lemaire

80


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

La Plainte/ Le commerce par téléphone ∆ Bonjour ici la firme Verhofstede, Vous parlez à Shelly Vandewiele. Je peux vous aider?  Bonjour ici Jean Baptist Lemaire. Oui, je voudrais parler au chef s’il vous plaît. ∆ Est-il important ou puis-je prendre un message?  C’est important, je préfère lui parler personnellement . ∆ D’accord, je vous le passe … ¤ Bonjour Maxine Huyvaert à l’appareil, quel est le problème s’il vous plaît?  Bonjour ici Jean-Baptist Lemaire de la firme Verto. Je vous appelle parce qu’il y a une erreur de livraison. ¤ Désolé pour ce malheur. Pouvez-vous renvoyer les mauvais produits, et je vous enverrai les produits corrects dans les plus brefs délais.  Pas de problème, merci bien Madame. ¤ Au revoir Monsieur Lemaire.  Au revoir.

Jean-Baptist Lemaire

81


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

25 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

Jean-Baptist Lemaire

82


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

Logboek

Datum 3 september

Dag Maandag

4 september

Dinsdag

6 september 7 september

Donderdag Vrijdag

8september 9 september

Zaterdag Zondag

10 september

Maandag

11 september

Dinsdag

12 september

Woensdag

13 september

Donderdag

14 september 15 september 16 september

Vrijdag Zaterdag Zondag

17 september

Maandag

18 september

Dinsdag

19 september

Woensdag

20 september

Donderdag

Jean-Baptist Lemaire

Activiteit De eerste schooldag waarbij de leerkrachten ons wat meer uitleg geven over het komende jaar We herpakken de leerstof en kennismaking met de verscheidene nieuwe leerkrachten De eerste vergadering binnen de mini. Elke lid van de mini moest gaan nadenken wat hun functie hun zijn en hun inbreng in de minionderneming. Weekend Weekend

Ik heb beslist dat ik graag commercieel directeur zou willen worden. Er wordt voorgesteld wat de eventuele functies zouden zijn in de mini. Er wordt gewerkt aan de ‘eyecatcher’. Die mini’s praten onderling over wat ze allemaal willen doen! Hopelijk word ik commercieel directeur. De beslissingen worden gemaakt in de mini. Wie heeft welke functie? Ik heb de commercieel directeur gekregen. En ik zal zeker ook mijn best doen voor deze functie. Korte voorstelling GIP. Weekend Weekend

Ik bekijk hoe we van start kunnen gaan met het commerciële departement. Vandaag kwam Mieke Kennes spreken over de mini. Mijn functie ziet er echt wel een mooie en toffe functie uit, ik denk dat ik dit graag ga doen dit jaar. Er komen veel vragen van het Pr en reclame die met mij samenwerken. Ik probeer ze te beantwoorden. De eerste vergadering van het comité die de

83


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

21 september

Vrijdag

22 september 23 september

Zaterdag Zondag

24 september

Maandag

25 september 26 september

Dinsdag Woensdag

27 september 28 september 29 september 30 september

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Jean-Baptist Lemaire

6HA2 aandeelhoudersvergadering zou gaan organiseren. Bespreking aandeelhoudersvergadering ideeën uitwerken. Aandeelhoudersbrief moet afgewerkt worden. Ik teken een voorlopige schets van onze stand.

Besloten om het logo van Verto uit onze naam te halen. ‘eyecatcher’ Ik denk even aan een paar mogelijkheden voor ons reclamespotje die we moeten maken tegen 16 Oktober. We werken aan een reclamespotje. Het script is helemaal af. Werken aan ons marktonderzoek Weekend

84


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

1 Oktober 2 Oktober

Maandag Dinsdag

3 Oktober

Woensdag

4 Oktober 5 Oktober 6 Oktober 7 Oktober 8 Oktober

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

9 Oktober

Dinsdag

10 Oktober

Woensdag

11 Oktober 12 Oktober 13 Oktober 14 Oktober 15 Oktober 16 Oktober 17 Oktober

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag

18 Oktober 19 Oktober 20 Oktober 21 Oktober 22 Oktober 23 Oktober

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

24 Oktober 25 Oktober

Woensdag Donderdag

26 Oktober 27 Oktober 28 Oktober 29 Oktober 30 Oktober 31 Oktober 1 November 2 November 3 November 4 November 5 November 6 November

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

Jean-Baptist Lemaire

6HA2

Taak Gip maken. De stand helemaal uittekenen en bekijken hoe we hem definitief zullen uitwerken. Voor de eerste adh moeten we alles in orde hebben in onze mini zoals: assortiment, stand, reclamespot, site, brieven. De brieven worden vandaag verstuurd want we hebben die gisteren binnengebracht. Beginnen flyer te maken. Facultatieve vrije dag Weekend Werken aan de enquête. We moeten een affiche bedenken voor de mini en ik denk dus al even na over een paar ideeën. bestellen van spandoek met ons logo voor de aandeelhoudersvergadering. Dankzij Thibaut kunnen we gratis T-shirts verkrijgen. Ontmoetingsdag Werken aan stand Werken aan de stand Werken aan de stand Werken aan logboek. beginnen met ideeën voor een affiche Eens rondvragen wat iedereen van de aandeelhoudersvergadering vond. afwerken de O van verto Weekend genieten. Weekend Weekend Werken aan engels. kijken wat we kunnen doen en alles regelen voor oudercontact beginnen met reclame ideeën te verzamelen plus alles klaarzetten voor oudercontact. Weekend Weekend Weekend Beetje werken aan de gip. Vakantie Vakantie Vakantie Vakantie Vakantie Vakantie Werken aan marketingmix en marktonderzoek. Evaluatie bespreken van het oudercontact plus bespreking met commerciële voor nieuwe verkoopmomenten en flyer Halloween maken.

85


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire 7 November

Woensdag

8 November 9 November

Donderdag Vrijdag

10 November 11 November 12 November 13 November

Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

14 November

Woensdag

15 November

Donderdag

16 November 17 November 18 November 19 November 20 November

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

21 November 22 November

Woensdag Donderdag

23 November

Vrijdag

24 November 25 November 26 November

Zaterdag Zondag Maandag

27 November

Dinsdag

Jean-Baptist Lemaire

6HA2 Ik werk toch nog even aan de gip-taak van de marketingmix. Maar nu ga ik verder in het prijselijke gedeelte. We hebben ontdekt dat de prijzen in onze mini opmerkelijk te laag stonden en dus hebben we die dan aangepast. vergadering en bespreking boom voor wedstrijd Bezighouden giptaken want het zijn er toch een aantal : marketingmix, franse taak, verbetering aandeelhoudersbrief, verbetering Frans gip over het productassortiment. Weekend Weekend Weekend Bespreking voor andere producten te verkopen algemene vergadering en verder werken aan affiche Grote vergadering kerstacties zoals andere producten andere affiches nog andere verkoop momenten op kerstmarkt en homeparty’s organiseren. Vergadering met de hele klas, hierbij vraag ik zoals gewoonlijk wat ze allemaal zullen doen in de loop van de week en het ziet er een rustige week uit. Weekend Weekend Donderdag moet ik mijn gip van Frans indienen. businessplan opstellen naar directeur gaan voor op school te verkopen kerstaffiche. Film Volledige voorbereiding voor het verkoop moment zaterdag en de nieuwe affiches afwerken en de boom voor wedstrijd is helemaal uitgesneden Naar aanleiding van de verkeerde bestelling hebben we besloten dat er niemand nog in het magazijn mag zonde lauren en olivier. Ook werk ik aan een taak van Frans die we maandag moeten indienen en presenteren. Weekend Weekend Ik moest vandaag aan beurt voor te spreken. Dit verliep vlot aangezien ik Franstalig ben. Dit brengt heel wat voordelen mee maar is natuurlijk nog niet zo gemakkelijk als mensen denken. Vandaag een kleine vergadering gehad met de hele klas voor af te spreken voor een teambuilding en enkele verkoopsmomenten. Ik kan hieruit besluiten dat veel mensen niets

86


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

25/09/2012 dinsdag 27/09/2012 donderdag 2/10/2012 4/10/2012 9/10/2012 11/10/2012 16/10/2012 18/10/2012

dinsdag donderdag dinsdag donderdag dinsdag donderdag

23/10/2012 25/10/2012 30/10/2012 1/11/2012 6/11/2012 8/11/2012

dinsdag donderdag dinsdag donderdag dinsdag donderdag

13/11/2012 dinsdag 15/11/2012 donderdag 20/11/2012 22/11/2012 27/11/2012 29/11/2012 4/12/2012 6/12/2012

dinsdag donderdag dinsdag donderdag dinsdag donderdag

11/12/2012 dinsdag 13/12/2012 donderdag 18/12/2012 20/12/2012 25/12/2012 27/12/2012 1/01/2013 3/01/2013 8/01/2013 10/01/2013

dinsdag donderdag dinsdag donderdag dinsdag donderdag dinsdag donderdag

15/01/2013 dinsdag 17/01/2013 donderdag 22/01/2013 dinsdag

Jean-Baptist Lemaire

6HA2 bijhouden van wat er allemaal gezegd wordt. Soms doen mensen alsof ze niet eens weten waarover we praten. Iedereen zou een agende in hun gsm moeten houden zodat ze weten wat iets en wanneer iets is. vergadering vergadering commercieel departement over de takenverdeling werken aan kaartjes maken voor producten cadeaubons ontwerpen cadeaubons ontwerpen cadeaubons afwerken en afprinten een nieuwe affiche ontwerpen nieuw concept van affiche met drie grote OOO's afprinten vergadering / vakantie vakantie nog een nieuwe affiche voor kerst ontwerpen affiche maken door kerstman te tekenen maar met verhofstede sappen in zijn hand bestellingen plaatsen en magazijn op orde brengen door alle producten te ordenen kerstman affiche afwerken en een nieuwe actie vinden vergadering en bonnen maken wegzetten stand vergadering analyse marktonderzoek bonnen en appelboom alles klaarzetten voor verkoopmoment speelplaats voorbereiding verkoopmoment zweden maken CV en verkoopmomenten bespreken en boom nieuwe actie uitvinden en folder maken examens examens vakantie vakantie vakantie vergaderen+ foto's bewerken op facebook vergadering omtrent wat nog te doen in het commercieel departement+ ideeĂŤn uitwerken nieuwe actie de boom uitwerken, uittekenen uitzagen boom en schilderen tweede laag schilderen + acties uitschrijven op

87


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

24/01/2013 donderdag 29/01/2013 dinsdag 31/01/2013 donderdag 5/02/2013 dinsdag 7/02/2013 donderdag

12/02/2013 dinsdag 14/02/2013 donderdag 19/02/2013 dinsdag

21/02/2013 donderdag 26/02/2013 dinsdag

28/02/2013 donderdag 5/08/2013 dinsdag 7/03/2013 donderdag 12/03/2013 dinsdag 14/03/2013 donderdag 19/03/2013 dinsdag 21/03/2013 donderdag 26/03/2013 dinsdag

Jean-Baptist Lemaire

6HA2 blad hoe de actie precies in elkaar zit. folder ontwerpen en de prijzen op blad uitschrijven om ze dan in de folder te steken nieuwe functies worden meegedeeld plus werken aan acties Kuurne. helpen magazijn opkuisen en de stam van de boom maken omdat die niet stevig genoeg was. bespreking Kuurne dan vergadering plus actie Kuurne op papier zetten. Ingeven giptaak werken aan affiche, taak afprinten en werken aan geschenken en cadeaubons vakantie vakantie eerste vergadering achter de vakantie. Brugge culinair, verwittigen voor verandering aan website, affiche eerste exemplaar is afgewerkt en urenverdeling Brugge culinair. logboek afwerken Brugge culinair, kiezen nieuwe producten, nieuwe manieren vinden om de stand te laten opvallen en nieuwe reclame spots plus uitleg producten uitleggen hoe de affiche moet gemaakt worden aan Florian vergadering en nieuwe taken voor folder folder moet afgewerkt worden vergadering voor brugge culinair laatste bespreking voor brugge culinair affiche afdrukken modular zweden vergadering brugge culinair en goederen uitgeladen bespreken verkoop oudercontact en infodag + peerevaluatie

88


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

Bedrijfsbezoeken Prisma Technik

De baas van Prisma Technik is een zeer gelovig man. Hij runt het bedrijf al 25 jaar hij heeft het gestart in 1987. Hij vertelde ons dat het leven zeer rap voorbij gaat en dat we er moeten van genieten. Ik heb een mooie zin genoteerd die hij ons heeft verteld en deze zin ging als volgt: ‘Alle dag die komen en gaan wist ik niet dat dit het leven was die ik ging leven, het is gewoon de ene dag achter de andere, de ene zucht achter de andere. Op die manier word je ouder zonder dat je het zelf beseft. Hij is nu reeds 66 jaar en hij heeft nog geen enkele minuut gedacht aan zijn pensioen. Het bedrijf bestaat ondertussen al uit 6 verschillende dochterbedrijven. Het bedrijf maakt veilige producten voor verschillende landen. Prisma safe company and Prisma care for special outside countries. In het bedrijf waar wij nu in zijn werken 20 mensen. In dit bedrijf staat er een toren met in de top een lokaal omgeven door ruiten. Dit is een rustgevende modern lokaal waar mensen een mooi uitzicht kunnen hebben over het bedrijf, waar een koffie kan gedronken worden of waar de kopers een babbeltje kunnen slaan over de zaken en producten. Een van de producten is zo een plastiek bakje dat aan de lichten hangt aan de autowegen waar mensen kunnen oversteken. Vroeger was dit product van Sony Ericsson nu heeft dit bedrijf zo goed als 100 procent van dit product in handen. Het is een slim toestel die via geluidsterkte meet als er auto’s in de buurt zijn of niet. Het veilig voor voetgangers en vooral voor kinderen en gehandicapten. Het is zelfs mogelijk voorbeeld voor leerkrachten om een plastieken zendertje bij hun te hebben zodat het veiliger is voor de kinderen om over te steken. Dit zendertje stuurt signalen uit als het in de buurt is van een verkeerslicht en dan verandert het naar groen licht. Hun tweede product bestaat uit een metalen drukknop ter hoogt van het scheenbeen. Dit is een zeer gebruiksvriendelijk toestel die zeer handig is voor in ziekenhuizen of waar grote deuren zijn die elektrisch geopend moeten worden. Dit product is zo sterk dat het na ongeveer gemiddeld 1000000 keer gebruikt te worden pas stuk kan gaan. Het derde en laatste product zijn hun straatlichten. Ze hebben drie verschillende soorten die volgens hun sterkte van watt ingedeeld worden. Je hebt er van 3000,4000 en 6000 watt. De sterkste lampen zijn er met witte ledjes. Dit is 2,5 maal krachtiger van verlichting dan de gewone gele lampen. De witte lampen zijn zeer efficiënt en zeer veilig want ze zijn veel beter voor het zien van fietsers of voetgangers. Ze Jean-Baptist Lemaire

89


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

hebben ook een zeer laag verbruik. De producten worden al in 19 verschillende landen gebruikt. 1993 Was een rampzalig jaar voor het bedrijf. Dit kwam doordat ze zaken deden met landen in Amerikaanse dollars. Het bedrijf investeerde enorm veel en de Zweedse kronen zakten enorm van waarde. Hierdoor waren de schilden met 13 procent gestegen. Hij was hier kapot van en begon iedere dag te bidden zodat deze hel voorbij ging gaan. De man ging veel gaan tennissen en zijn maat vertelde hem dat er maandag een man in Prisma Technik zal binnenstappen en dat hij wat voor die man moest zorgen. In mei 1994 op een maandag kwam een man binnen gestapt met een jeans aan en een T-shirt waar zijn buik van onder uitkwam en de man was nog al boos. De baas van Prism a Technik nam de man mee naar zijn bureau. Hij had al een hele tijd een steen in zijn maag door al de stress van de voorbije maanden en dit begon opeens te kriebelen waardoor hij enorm moest lachen. En zijn maagsteen was opeens weg toen de man achteraf naar huist ging zij hij dat hij ging bidden voor het bedrijf. De volgende maand ging het zeer goed in het bedrijf en het werd altijd maar beter sindsdien heeft hij verschillende mensen aangemoedigd om te bidden voor het bedrijf hij heeft zelf twee mensen in het bedrijf die niet anders doen dan bidden voor het bedrijf. Sindsdien is het bedrijf alsmaar beter geworden. De baas vertelde ons ook nog andere verhalen over de gevangenis in Columbia. Het verhaal ging over een man di Oscar heette die driemaal in de gevangenis terecht was gekomen door drugs. Toen de man vrij gekomen was kon hij nergens meer heen. Zijn familie wilde hem niet meer niemand hij slenterde door de straten totdat er een priester was die hem tegenhield en hem zij. ‘Jezus en God houden van je’. Waarop de man antwoorde hoe weet jij dat nu en de priester begon het verhaal van de gevangene te vertellen zonder dat de man die priester ooit gezien had. Achter dit gesprek ging de gevangen nadenken en hij kocht een bijbel. Hij ging naar huis en vroeg of zijn moeder het wilde voorlezen. Eerst wilde ze niet maar uiteindelijk toch wel. De man leerde achteraf lezen en ging terug naar de gevangenis om de bijbel aan andere gevangenen voor te lezen. Eerst gooiden ze met zakjes waar urine inzat maar hij gaf het niet op. Iedere dag kwam hij terug en ondertussen heeft hij al meer dan 3000 volgers die ook de bijbel lezen. Het bedrijf helpt ook kinderen in vreemde landen die het slechte pad opgaan ook in Colombia. De kinderen moorden daar voor eten. Dit wilden we niet meer dus gaven we ze een manier om hun bezig te houden. Voetbal was de

Jean-Baptist Lemaire

90


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

sport in Colombia. Nu moorden ze veel minder en doen ze aan sport. Deze organisatie noemt SPIDER dit is opgericht om de kinderen de leren voetballen en ze uit de drugswereld te houden. Het hoofdbureau is gesitueerd in Skara en het is open van maandag tot vrijdag. De gerichte doelgroepen zijn het algemene publiek, studenten , leerkrachten, lokale groepen enz. Er is een Europese week voor west zweden en een wedstrijd voor jongeren in Europa. Er is een Europese week sinds het jaar 2000 altijd op 9 mei. Het doel is om het informeren en debatteren van activiteiten in Europa. Het is ook een inspiratiebron voor kennis en het evolueren van internationale werkgelegenheden. 2013 was het jaar van de Europese stadbewoners. Je kan er een trip naar Brussel winnen. Het is het derde jaar dat dit deelneemt. Iedere keer met verschillende thema’s. Hoe EU policymakers kunnen communiceren met jonge mensen. Hoe jongeren helpen tegen werkloosheid. En hoe jongeren willen vechten tegen Xenofobie. Het is ook gefinancierd door Europa. Het is een toffe manier om opstap te gaan. Het is wel voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud. Het geeft je de kans om te werken met andere culturen andere sporten andere omgevingen enz. je krijgt een heleboel dingen zoals zakgeld, eten , slaapplaats, verzekering, taal leren enz.. wat wel belangrijk is is dat je veel moet trainen en dat er rond de 35-38 werkuren per week zijn en je krijgt twee dagen vakantie per maand.

Jean-Baptist Lemaire

91


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

Inredia

Inredia is een modern gebouw in het industrieterrein van Tibro. Tibro is een klein dorpje met rond de 10600 inwoners, het is het centrum van meubelen en interieur design. Het is ook Unesco ’s erfgoed door de verschillende meubels die het dorpje gemaakt heeft door de jaren heen. Inredia is ontstaan in Tibro het bestaat al reeds 150 jaar en het is een fysisch en visueel forum voor designers, architecten en designstudenten. Inredia is eigenlijk een manier om verschillende designers samen te laten komen om zo hun verschillende visies te bundelen. Inredia heeft drie verschillende prospectieven zoals je hier kan zien (want, can, Should). Ze zijn niet zo groot als IKEA maar ze zijn veel exclusiever, hun producten zijn veel modieuzer en ze gebruiken veel degelijkere materialen. Ze zijn ook meer gericht op een kleiner publiek dan IKEA omdat hun producten ook veel duurder zijn. Inredia is zeer sterk geworden door de goede samenwerking en goede communicatie met andere steden zoals GÜtenborg en Stockholm. In het bedrijf zelf proberen ze een gezondere manier van werken uit te oefenen zo proberen ze het budget stabiel te houden en de economie draaiend te houden. Volgens hun is de perfecte keuze dat Vision Reality wordt. Met andere woorden ze willen wat de designers in hun hoofd hebben dat dit echt wel degelijk op de markt wordt gebracht of wordt voorgesteld in het gebouw Inredia zelf. Inredia zal uitbreiden naar internationaal niveau voor interieur design. Nu heb je een korte inhoud gehoord over wat er in de presentatie werd gezegd toen we in Inredia toekwamen. Mijn eerste indruk was wat een prachtig gebouw dit is en zeer modern. Toen ik binnen kwam viel de zeer moderne bar met bijhorend restaurant mij op. Er kwam een man die ons uitleg gaf aan de hand van een PowerPoint. Uit deze PowerPoint heb ik het meeste informatie gehaald. Hij vertelde over het ontstaan, het groeien van het bedrijf door de jaren heen en wat de plannen zijn voor de toekomst. Hierna mochten we een wandeling maken door het moderne gebouw om verschillende toestellen en banken en zetels en noem maar op te bezichtigen.

Jean-Baptist Lemaire

92


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

Wij zijn op 15 maart 2013 met 6 handel en de Zweden naar het bedrijf Modular Lighting geweest. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de verlichting van gebouwen, kamers, hotels, ziekenhuizen enz. Modular heeft 160 werknemers in dienst en heeft een jaaromzet van 40.000.000 euro waarvan 80% export is en 20% import. Modular is verdeeld onder 3 gebouwen waarvan 1 de “the light box” is. Dit gebouw is er bijgekomen in 2007 en is een lichtgevend complex bovenop het bestaande gebouw van Modular. Het heeft een oppervlakte van 2,2 hectare en 10.000 m² bureau ruimte. Het wordt ook wel de “led tower” genoemd omdat het bestaat uit 100.000 led lichtjes verspreid over 1500 m². Deze toren wordt ook gebruikt om korte promotiefilmpjes op af te spelen. De personages in deze filmpjes zijn nooit mensen van buiten af, ze nemen altijd werknemers die gemotiveerd zijn hun bedrijf in de bloemetjes te zetten. Zo krijgen ze ook een sterkere band, omdat het personeel overal bij betrokken wordt. Ze hebben verdelers over 75 landen, bijvoorbeeld in Zweden, Frankrijk en Nederland. Zelf hebben ze ook verschillende showrooms waar ze hun verlichting tot uiting kunnen laten komen. Deze showrooms bevinden zich in Milaan, New York, Stockholm, Moskou, Parijs en nog talrijke andere landen.

Verkoop-product-marketing 3% 2% Detailhandel 20%

33%

bureaus Restaurant-bar-Hotel Museums, Showrooms

5%

Privé, thuis

10%

Publieke gebouwen 27%

Jean-Baptist Lemaire

andere

93


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

Conclusie Mijn laatste jaar in het Sint-Jozefsinstituut richting handel zit er bijna op. Het eindwerk was de minionderneming die we het voorbije schooljaar met volle inzet hebben afgerond. Ik heb uit dit project enorm veel geleerd, zowel op economisch, taalkundig en sociaal vlak heb ik een betere kijk gekregen in het bedrijfsleven van vandaag. We hebben met drie ondernemingen, drie klassen, drie groepen ons enorm ingezet om onze mini draaiende te houden. Soms hadden we kleine tegenslagen maar we hebben hier alleen maar wat van bijgeleerd. Het heeft onze kennis verrijkt. Het is een groot project waar we het hele jaar mee bezig zijn en waar we als klas één onderneming vormen. Hierdoor hebben we een goede band ontwikkeld doorheen het jaar. We hebben van onszelf geleerd hoe we in mekaar zitten en hoe we sociaal kunnen omgaan met de mensen in onze werkomgeving. We leerden omgaan met stress, omgaan met discussies en omgaan met kritiek. Zo kwam ik ook mijn min-en pluspunten te weten. Mijn minpunten zijn dat ik mijn opdrachten beter eerst volledig afwerk voor ik al weer met een nieuw idee begin en dat ik de opdrachten meer moet verdelen doorheen het jaar. Mijn pluspunten zijn dat ik mooie ontwerpen en ideeën kan ontwikkelen en dat ik een zeer sociaal persoon ben die graag in groep samenwerkt. Nu het eindwerk afgewerkt is ben ik wel blij met het resultaat. Ik heb soms wel stress gehad met de deadlines en de moeilijkere taken zoals het opstellen van een brief in het frans en daarbij de juiste BIN-normen vinden in het Nederlands als in het Frans. Uiteindelijk is het allemaal wel op zijn pootjes terechtgekomen. Ondanks het harde werk van het maken van de verschillende opdrachten zijn er ook toffe dingen die we meegemaakt hebben, zoals het Zweden-project, de zelf in elkaar gestoken aandeelhoudersvergadering enz. Ik vond dit project zeer positief omdat we onze kennis van de voorbije jaren in één boekje moesten bundelen. Ik ben blij dat wij deze GIP en onderneming tot een goed einde hebben kunnen brengen. En ik hoop dat we aan al onze aandeelhouders een mooi dividend mogen uitkeren.

Jean-Baptist Lemaire

94


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

Verticale analyse van de balans

ACTIVA

2010

2011

VASTE ACTIVA

39,68%

34,97%

I. Oprichtingskosten

0,00%

0,00%

II. Immateriëlevasteactive

0,56%

0,46%

39,12%

34,51%

16,99%

16,22%

B. Installaties, machines en uitrusting

7,08%

6,22%

C. Meubilair en rollendmateriaal

8,43%

6,90%

D. leasing en soortgelijkerechten

0,00%

0,00%

E. Overigemateriëlevasteactiva

6,61%

5,17%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1. Deelnemingen

0,00%

0,00%

2. Vorderingen

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

III. Materiëlevasteactive A. Terreinen en gebouwen

IV. Financiëlevasteactiva A. Verbondenondernemingen

B. Ondernemingenwaarmeeeen deelnemingsverhoudingbestaat

Jean-Baptist Lemaire

95


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

1. Deelnemingen

0,00%

0,00%

2. Vorderingen

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

60,32%

73,97%

V. Vorderingen op meerdanéénjaar

0,00%

0,00%

A. Handelsvorderingen

0,00%

0,00%

31,69%

30,70%

31,69%

30,70%

grond- en hulpstoffen

0,00%

0,00%

bestellingen in uitvoering

0,00%

0,00%

12,01%

12,03%

A. Handelsvorderingen

11,67%

11,75%

B. Overigevorderingen

0,34%

0,29%

VIII. Geldbeleggingen

9,14%

25,19%

B. overigebeleggingen

0,00%

0,00%

IX. Liquidemiddelen

3,93%

4,16%

X. Overlopenderekeningen

3,56%

1,90%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

108,94%

C. Anderefinanciëlevasteactiva 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in Contanten

VLOTTENDE ACTIVA

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden

VII. Vorderingen op ten hoogsteéénjaar

Jean-Baptist Lemaire

96


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

78,01%

88,68%

1,97%

1,97%

1,97%

1,97%

74,41%

85,37%

A. Wettelijk reserve

0,20%

0,20%

C. belastingvrije reserve

2,15%

2,15%

72,06%

83,02%

V. Overgedragenwinst

0,00%

0,00%

VI. Kapitaalsubsidies

1,63%

1,34%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

0,00%

0,00%

BELASTINGEN

0,00%

0,00%

VII. A. Voorzieningenvoorkosten en risico's

0,00%

0,00%

pensioenen en soortgelijkeverplichtingen

0,00%

0,00%

groteherstellings en onderhoudswerken

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

21,99%

20,26%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

kredietinstellingen

0,00%

0,00%

overigeschulden

0,00%

0,00%

I. Kapitaal A. Geplaatstkapitaal IV. Reserves

D. Beschikbare reserve

4. Overigerisico's en kosten

SCHULDEN VIII. Schulden op meerdanéénjaar A. Financiëleschulden

Jean-Baptist Lemaire

97


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

21,93%

20,16%

A. schulden op thjaar die binnen het jaarvervallen

0,00%

0,00%

B. Financiëleschulden

1,16%

1,34%

0,00%

0,00%

1,16%

1,34%

C. Handelsschulden

7,94%

5,74%

1. Leveranciers

7,94%

5,74%

D. Ontvangenvooruitbetalingen op bestellingen

0,00%

0,00%

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

0,00%

0,00%

digingen en socialelasten

0,00%

0,00%

1. Belastingen

0,00%

0,00%

10,21%

13,03%

F. Overigeschulden

2,62%

0,05%

X. Overlopenderekeningen

0,06%

0,10%

IX. Schulden op ten hoogsteéénjaar

1. Kredietinstellingen overigeleningen

2. Bezoldigingen en socialelasten

TOTAAL DER PASSIVA

100,00% 108,94%

HORIZONTALE ANALYSE VAN DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten

Jean-Baptist Lemaire

2010

2011

100,00% 113,46% 100,00%

0,00%

98


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

II. Immateriëlevasteactiva

100,00% 120,00%

III. Materiëlevasteactiva

100,00% 113,37%

A. Terreinen en gebouwen

100,00% 104,79%

B. Installaties, machines en uitrusting

100,00% 113,88%

C. Meubilair en rollendmateriaal

100,00% 122,20%

D. leasing en soortgelijkerechten

100,00%

E. Overigemateriëlevasteactiva

100,00% 127,88%

0,00%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen 100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

1. Deelnemingen

100,00%

0,00%

2. Vorderingen

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

1. Deelnemingen

100,00%

0,00%

2. Vorderingen

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

81,55%

V. Vorderingen op meerdanéénjaar

100,00%

0,00%

A. Handelsvorderingen

100,00%

0,00%

IV. Financiëlevasteactiva A. Verbondenondernemingen

B. Ondernemingenwaarmeeeen deelnemingsverhoudingbestaat

C. Anderefinanciëlevasteactiva 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA

Jean-Baptist Lemaire

99


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden

6HA2

100,00% 103,23% 100,00% 103,23%

grond- en hulpstoffen

100,00%

0,00%

bestellingen in uitvoering

100,00%

0,00%

VII. Vorderingen op ten hoogsteĂŠĂŠnjaar

100,00%

99,82%

A. Handelsvorderingen

100,00%

99,35%

B. Overigevorderingen

100,00% 118,77%

VIII. Geldbeleggingen

100,00%

36,28%

B. overigebeleggingen

100,00%

0,00%

IX. Liquidemiddelen

100,00%

94,47%

X. Overlopenderekeningen

100,00% 187,39%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

91,79%

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatstkapitaal IV. Reserves

100,00% 113,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 114,73%

A. Wettelijk reserve

100,00% 100,00%

C. belastingvrije reserve

100,00% 100,00%

D. Beschikbare reserve

100,00% 115,21%

V. Overgedragenwinst

Jean-Baptist Lemaire

100,00%

0,00%

10


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire

6HA2

100,00%

82,22%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

100,00%

0,00%

BELASTINGEN

100,00%

0,00%

VII. A. Voorzieningenvoorkosten en risico's

100,00%

0,00%

pensioenen en soortgelijkeverplichtingen

100,00%

0,00%

groteherstellings en onderhoudswerken

100,00%

0,00%

4. Overigerisico's en kosten

100,00%

0,00%

SCHULDEN

100,00%

92,16%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

kredietinstellingen

100,00%

0,00%

overigeschulden

100,00%

0,00%

IX. Schulden op ten hoogsteéénjaar

100,00%

91,94%

A. schulden op thjaar die binnen het jaarvervallen

100,00%

0,00%

B. Financiëleschulden

100,00% 115,67%

VI. Kapitaalsubsidies

VIII. Schulden op meerdanéénjaar A. Financiëleschulden

1. Kredietinstellingen overigeleningen

100,00%

0,00%

100,00% 115,67%

C. Handelsschulden

100,00%

72,30%

1. Leveranciers

100,00%

72,30%

100,00%

0,00%

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol- 100,00%

0,00%

digingen en socialelasten

100,00%

0,00%

1. Belastingen

100,00%

0,00%

D. Ontvangenvooruitbetalingen op bestellingen

Jean-Baptist Lemaire

10


GuillameVerdonck/jean-baptistlemaire 2. Bezoldigingen en socialelasten F. Overigeschulden X. Overlopenderekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

Jean-Baptist Lemaire

6HA2

100,00% 127,67% 100,00%

1,81%

100,00% 173,40% 100,00% 108,94%

10

GIP Jean-Baptist Lemaire 2012-2013  
GIP Jean-Baptist Lemaire 2012-2013  

Geïntegreerde proef

Advertisement