Page 1

Beleidsplan Jonge Democraten Utrecht 2013 - 2014

“Schneiders I�

Versie 4.0 Jonge Democraten, afdeling Utrecht


Uitgave: Jonge Democraten Utrecht, september 2013

Jonge Democraten Utrecht utrecht@jd.nl jongedemocraten.nl/utrecht

Bestuur 2013/2014: Ayla Schneiders, Daphnie Ploegstra, Eva Margo Kosters, Kevin van Dal en Max Heerkens.

Beleidsplan 2013/2014

van

Jonge Democraten Utrecht

Sloten,

Hanna

Hekkert,

2


Beleidsplan Jonge Democraten Utrecht 2013/2014 Jonge Democraten Utrecht – Wie we zijn............................................................................ 4 Mede mogelijk gemaakt door – Wat je bij ons kan ............................................................ 4 En nu in het Nederlands… - Concreet overzicht ................................................................. 5 Een terugblik op het afgelopen jaar ..................................................................................... 5 Kernwoordzoeker! .................................................................................................................... 6 Beleidsontwerp 2013-2014 ...................................................................................................... 7 De Jonge Democraten Utrecht ......................................................................................... 7 Positionering binnen de vereniging ................................................................................... 8 Wegen van communicatie ................................................................................................ 9 Financieel kader en advies kascontrolecommissie......................................................... 9 Termen voortkomend uit ons bestuursweekend! .............................................................. 10 Verkiezingen – Over de JD & D66 ........................................................................................ 11 Zeven functieomschrijvingen ............................................................................................... 12 Voorzitter – Ayla Schneiders ............................................................................................. 12 Algemeen Secretaris – Hanna Hekkert ........................................................................... 13 Penningmeester - Kevin van Dal ...................................................................................... 13 Secretaris Politiek - Eva van Sloten................................................................................... 14 Woordvoerder politiek – Margo Kosters .......................................................................... 14 Secretaris Pers & Promotie – Daphnie Ploegstra ............................................................ 15 Secretaris Internationaal & Scholing – Max Heerkens ................................................... 16 Organimo-schema ................................................................................................................ 16 Parade Eenhoorntjes ............................................................................................................. 17 En wat verwachten jullie?..................................................................................................... 17

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

3


Jonge Democraten Utrecht – Wie we zijn De Jonge Democraten Utrecht (of ‘JD Utrecht’) is de mooiste afdeling van de Jonge Democraten, een politieke jongeren organisatie (PJO), waar 5000 kritische leden altijd klaar staan om het te hebben over zaken als politiek, ontwikkelingen in de maatschappij en de botsingen tussen die twee zaken. We zijn daarom in de eerste plaats misschien wel een leerschool te noemen. We zijn een grote, op nationaal niveau opererende organisatie die op een zeer professionele wijze georganiseerd is en bestuurd wordt. Hierdoor kunnen leden, als ze daar behoefte aan hebben, ontzettend veel leren over politiek en alles wat daarbij komt kijken: zaken als moties schrijven, expertise in praktijk brengen, deelnemen aan congressen, visie ontwikkelen en besturen zijn zaken die je in de meeste studies niet zult leren. We zijn dus geen D66. We zijn de JD, de ‘jongeren van D66’ – maar wel onafhankelijk. Dat we wel gelieerd zijn aan D66 maakt dat we kunnen samenwerken met een kritische houding. Goede plannen kunnen zo bij D66 of de landelijke politiek terechtkomen. En we zullen dat dit jaar als afdeling ook zeker weer gaan proberen. Het bestuur van Jonge Democraten Utrecht bestaat momenteel uit zeven zeer gemotiveerde, eigenzinnige en stellige leden. Tot nu toe is gebleken dat dit palet aan karakters, ambities en ideeën een zeer vruchtbare samenwerking oplevert. We zijn van plan onze leden aan te steken met dit bijzondere virus dat de Jonge Democraten Utrecht heet om zo van de afdeling een broedplaats voor progressieve plannen, intensief intellect en vrij geestige activiteit te maken.

Mede mogelijk gemaakt door – Wat je bij ons kan De JD vormt dus een platform waar jongeren die politiek geïnteresseerd zijn bijeen kunnen komen om een mooie tijd te beleven en toch inhoudelijk veel te leren. De JD is niet alleen nuttig voor mensen die politieke ambities hebben; allerlei vaardigheden die je bij de JD zult leren komen in vele beroepen, maar ook gewoon in het dagelijks leven van pas. Je kunt ook tegelijk actief worden bij een afdeling en landelijk, en het moet mogelijk zijn hier een combinatie in te vinden zodat een breed en compleet scala bestaat voor de behoeftes van de leden. De JD is enorm gezellig. Iedereen is welkom, hoe gek je ideeën ook zijn, en je komt altijd mensen tegen die dezelfde interesses hebben. Dat maakt de niet-inhoudelijke kant van de vereniging ook absoluut de moeite waard. De Jonge Democraten zijn daarom, naast een inspirerende PJO, bovenal ook een gezelligheidsvereniging. Als bestuur zorgen wij voor inhoud op wekelijkse avonden, inhoudelijk gericht op allerlei thema’s. Je bent hierbij altijd welkom – of je nu eens ergens specifiek op in wil gaan of juist wat wijzer wil worden. Naast de avonden die wij als bestuur organiseren staat de deur altijd open voor leuke ideeën of inbreng van leden!

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

4


En nu in het Nederlands… - Concreet overzicht Er waren eens een aantal jongens en meisjes in Utrecht en de omgeving van Utrecht. Deze individuen kenden elkaar nog niet, maar deelden een belangrijke behoefte om maatschappelijk betrokken te zijn, daar mee bezig te zijn en vaardigheden aan te leren waarmee ze hun potentie konden ontwikkelen. Een voor een sloten ze zich aan bij de Jonge Democraten Utrecht. Zo zijn de afgelopen jaren en zullen de komende jaren de volgende dingen te doen zijn bij deze, steeds groter wordende, verzameling jongelingen: Politiek inzicht verkrijgen – Leren over commissies – Organiseren van activiteiten – Verkiezingen van dichtbij zien – Actuele onderwerpen bespreken – Gewoon een avondje ontspannen – Congressen bijwonen – Netwerken – Socializen – Lezingen bijwonen – Debatteren – Borrelen – Besturen – Meedoen aan ledenvergaderingen – Inhoudelijke trainingen volgen – Werkgroepen voorzitten – Artikelen schrijven – Promotieteams aansturen – Flyers uitdelen – Gesprekken met bewoners van Utrecht voeren – Vier dagen in de week met de JD bezig zijn – Vier keer per jaar een activiteit bijwonen – Masterclasses volgen – Buitenlandse reizen maken – Uitwisselingen meedoen – En, ja echt, nog veel meer Al met al, met een beetje een sociaal liberaal hart en wat liefde voor je vak kom je bij de JD al een heel end. En ben je een politieke tijger, dan kan je helemaal je hart ophalen.

Een terugblik op afgelopen jaar Het afgelopen jaar was in onze ogen een geslaagd jaar voor de JD. Landelijk gezien waren er met het zorgplan en pensioenplan politieke successen. In Utrecht heeft het bestuur onder leiding van Xander Bouwman zich steeds meer geprofileerd als gezelligheidsvereniging waardoor er een flinke aanwas aan (actieve) leden was. Daarnaast was er een geslaagde Twinning, een masterclassreeks, een zomeroffensief, moties richting het landelijke congres en nog veel meer. Wij willen het bestuur voor ons dan ook bedanken voor het mooie jaar en hun inzet. Wij treden in hun voetsporen en willen een aantal dingen mee gaan nemen in ons bestuursjaar: - Meer dan alleen vanuit je eigen functie opereren - Openstaan nieuwe leden - Vergaderingen van de lokale werkgroepen bijwonen - Duidelijke agendering - Laagdrempelig, benaderbaar, en bereikbaar zijn - De noodzaak tot betrokkenheid bij de lokale politiek aanwakkeren - Enthousiast voor groepen staan - De lol erin hebben - Het nut inzien van samenwerking met externe partijen - Onze verantwoordelijkheid kennen - Kritisch durven kijken - Een correcte boekhouding

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

5


- Aanwezig en zichtbaar zijn binnen de JD - Maatschappelijke activiteiten organiseren - Betrouwbaar zijn - Thematisch te werk gaan (cluster activiteiten) - Groots en meeslepend denken (en uitvoeren)

Kernwoordzoeker! Wat zijn nu de kenwoorden binnen het bestuur Schneiders I? Ze zijn hieronder allemaal terug te vinden in een woordzoeker‌

ACHTERKAMERTJES PENNINGMEESTER BURGEMEESTER

Beleidsplan 2013/2014

ENTHOUSIASME GEMEENTERAAD GEZELLIGHEID

Jonge Democraten Utrecht

PARTICIPATIE VERKIEZINGEN ACTUALITEIT

6


NIEUWSBRIEF PUBLICITEIT SCHOLENPLAN AMENDEMENT DEMOCRATEN INSPIREREN SPELLETJES SPINDOCTER VOORZITTER CANVASSEN COMMISSIE POLITICUS RESOLUTIE WERKGROEP CAMPAGNE EXCURSIE FACEBOOK GRACHTEN LIBERAAL

PECHTOLD RAADSLID SPEECHEN STADHUIS TRAINING TWINNING BESTUUR COLLEGE CONGRES CULTUUR DAPHNIE DOMSTAD FRACTIE STUDENT TWITTER UTRECHT BELEID BORREL FLORIN

REFTER SATIRE DEBAT HANNA KADER KEVIN LEREN MARGO MOTIE AYLA BIER EKKO FRIS JONG WIJN EVA MAX

Beleidsontwerp 2013-2014 De Jonge Democraten Utrecht De afdeling Utrecht van de Jonge Democraten staat weer goed op de kaart. Na een inhoudelijk jaar onder Plettenburg kon Bouwman de boel overnemen en verder door laten groeien en dat is met een sterk bestuur zeker gebeurd. JD Utrecht was bijvoorbeeld goed aanwezig op het zomercongres in Groningen met politiek inhoudelijke zaken, maar ook in aantallen en enthousiasme. Leden die aan het begin van het jaar voor het eerst binnen liepen stonden aan het eind van het jaar stemmen te tellen, de notulen bij te werken of in te spreken bij bepaalde moties. Daarnaast staan we weer op de kaart als afdeling waar ook nog wel eens een biertje gedronken wordt na activiteiten of gewoon willekeurig ergens in de week omdat we zo een gezellig club mensen zijn. De maandagavonden waren stuk voor stuk goed gevuld. Van een avond over stadstuinen tot een bezoek van Maarten van Rossem, het was er allemaal. Het aantal leden dat aanwezig was lag vrij constant rond de 25 met hier en daar een piek en een dal. Er is veel uitgeprobeerd en dat is iets dat ook dit bestuur meeneemt. De samenwerking met de kunstenaars voor de poster was een interessant project, maar kan zeker nog een staartje gebruiken. De samenwerking met EKKO zal zolang de financiĂŤn dat toelaten zeker blijven bestaan en ook dit jaar zal het bestuur zijn best doen wat activiteiten buiten de geijkte kaders te bedenken zoals de ontmoeting met illegalen. Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

7


Qua inhoud moeten we ons best doen het niveau van vorig jaar te halen. Niet alleen was de input van de organisatie extreem goed, de bijdrage van de leden was van behoorlijke kwaliteit. Ingelezen kwamen de meeste leden hun prangende en goed geformuleerde vragen stellen. Het gesprek ging vaak verder dan verwacht en mondde in enkele gevallen uit tot concrete acties. We willen, zeker door de komst van de woordvoerder politiek, meer van dit soort concrete uitwerkingen van activiteiten of behandelde thema’s proberen te schrijven en doen. Persuitingen, op wat voor manier dan ook, waar dan ook, geven een beeld van wat de Jonge Democraten doen en zijn en dit maakt dat meer mensen met dezelfde interesse die staan te trappelen dat te delen, weten van ons bestaan. We willen proberen een netwerk te zijn voor deze mensen. Zodat ze kunnen groeien, aangrijpen wat ze willen en de mogelijkheid krijgen zich op een andere manier te ontwikkelen dan ze alleen bij hun studie doen. Constant proberen te kijken naar de mogelijkheden die de Jonge Democraten te bieden hebben en uiteraard deze kaders als een barbapappa interpreteren. Een maandagavond hoeft niet per se in The Florin te zijn en kunnen we niet ook een keer een hele zaterdag juist in de The Florin met z’n allen praten over een specifiek onderwerp? Al met al, dit bestuur, bestaande uit zeven interessante studenten, persoonlijkheden, politieke diertjes, JD’ers en Utrechters zal het komende jaar alles uit de kast trekken zodat de leden alles uit de Jonge Democraten kunnen halen wat er in zit en iedereen die dat ook wenst daarbij te ondersteunen, adviseren, horen en activeren.

Positionering binnen de vereniging Binnen de Jonge Democraten zijn wij zoals gezegd en algemeen aangenomen de mooiste afdeling, maar ook een van de grootste. Hieruit blijkt maar weer hoeveel Utrechters JD’er zijn. Utrecht weet door het grote aantal actieve leden altijd goede activiteiten neer te zetten en heeft ook altijd inbreng op de landelijke congressen. Daarnaast is Utrecht door haar centrale ligging natuurlijk vaak uitvalsbasis voor landelijke activiteiten. Dit moedigen wij alleen maar aan – zoals we eerder in dit beleidsplan hebben gezegd willen we leden graag de mogelijkheid bieden om zich zowel op lokaal als landelijk gebied te kunnen ontwikkelen.

Binnen de vereniging willen we daarom een actieve en centrale rol blijven uitvoeren, maar wel op gepaste afstand van het Landelijk Bestuur. Een zekere autonomie van de afdeling is gewenst omdat het de vereniging kan versterken en ook de Jonge Democraten onderscheidt van andere (politieke) verenigingen. Verder is het wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen niet meer dan logisch dat we daar ons eigen tijdspad voor bedenken. Onze houding ten opzichte van de verkiezingen zal uitgebreider beschreven worden in het beleidsonderdeel ‘Verkiezingen’.

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

8


Wegen van communicatie Zoals al eerder aangehaald willen we als bestuur staan voor laagdrempeligheid. Voorstellen en ideeën moeten ons persoonlijk, snel en eenvoudig kunnen bereiken. Bovendien streven we naar diverse vormen van het plannen en weergeven van de agenda: via de nieuwsbrief, de JD Utrecht Facebook pagina, de JD Utrecht Facebook groep, Twitter en de website proberen we zo snel mogelijk in te spelen op de actualiteit en iedereen te bereiken. Verder zullen we altijd proberen aanspreekbaar te zijn tijdens activiteiten en mobiel bereikbaar te zijn. Dit omdat we vinden dat zaken het best op het moment zelf en persoonlijk kunnen worden afgehandeld.

Financieel kader en advies kascontrolecommissie Een vereniging zo groot als de Jonge Democraten heeft een keurige boekhouding nodig en die kan niet bestaan zonder een kritische, scherpe en administratief vaardige penningmeester. We hebben het afgelopen jaar echter gemerkt dat hoe keurig deze penningmeester ook is, het ook handig is als de rest van het bestuur op de hoogte is van de bezigheden die deze functie met zich meebrengt. Natuurlijk zien we altijd de begroting en keuren wij deze samen met de leden goed. Daarnaast houdt ook de kascommissie (kasco) een oogje in het zeil, maar eigenlijk is het wenselijk dat wij als bestuur iets meer weten dan ‘er zijn potjes’ en ‘10% moet onvoorzien zijn’. In overleg met de trouwe kasco-leden Marco van As en Michiel Koopman is daarom besloten dit jaar een financieel kader te scheppen. Dat houdt zoveel in dat Kevin van Dal, onze huidige penningmeester, ons tijdens een van de eerste bestuursvergaderingen een korte presentatie heeft gegeven van wat zijn werkzaamheden zijn en wat hij daarin van ons als bestuursleden nodig heeft om deze zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Van bonnetjes, kilometerstanden, afschriften en excelsheets weten wij nu allemaal het nodige zodat geld vlekkeloos en zonder horten of stoten kan rollen bij de Jonge Democraten Utrecht en we binnen de mogelijkheden van deze middelen zoveel mogelijk voor de leden kunnen beteken. Ons financieel beleid zal naast deze, volgens ons, nodige verbetering, voor het overgrote deel hetzelfde zijn als vorig jaar. Dat wil zeggen dat de penningmeester declaraties snel zal afhandelen, het bestuur kritische vragen stelt bij uitgaven zodat het inhoudelijk doel helderder wordt en de penningmeester regelmatig updates over hoe het gaat zal geven aan het bestuur. Daarnaast zal Kevin natuurlijk zijn relaties met de landelijke penningmeester (Martin van Montfort) en de kasco (Marco van As & Michiel Koopman) goed onderhouden en hen wanneer nodig om advies en toezicht vragen.

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

9


Termen voortkomend uit ons bestuursweekend! Tijdens ons eerste bestuursweekend in augustus hebben wij enkele brainstorms gehouden. Omdat daar doorgaans een hoop ideeën uit voortkomen die soms toch op de plank blijven liggen, delen we ze bij dezen in dit beleidsplan. Mochten we dit jaar onderweg het even helemaal kwijt zijn dan kunnen we nog altijd onze ‘brainfarts’ van het eerst uur bekijken. Om jullie ook een beetje aan te steken dat er best mogelijkheden zijn om buiten de lijntjes te kleuren hierbij een overzichtje van al onze shout outs:

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

10


Verkiezingen – over de JD & D66 De gemeenteraadsverkiezingen komen er natuurlijk aan en dit betekent dat we niet stil moeten zitten. D66 Utrecht ligt qua gedachtegoed het dichtst tegen dat van ons aan en dat maakt dat we in zekere mate kunnen en ook willen gaan samenwerken. Daarin blijven we uiteraard wel onafhankelijk waar moet. We zijn blij met de bestaande goede banden met D66, zodat we in plaats van dingen via de media te moeten forceren kritisch in gesprek kunnen gaan. De JD zal zo in staat zijn om een eigen, uniek geluid te laten horen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen – maar ook mee te helpen aan het geluid van D66. Om D66 ons ook te laten raadplegen is het natuurlijk zaak dat we daar zichtbaar zijn. Hiermee zijn we al goed op weg gezien onze aanwezigheid op congressen, ALV’s, de fractie en vergaderingen. Margo zal hierin vanuit haar functie een eerste contactpersoon zijn namens het bestuur. Door de samenwerking hopen we niet alleen de contacten met D66 te verbeteren maar ook de leden de mogelijkheid te geven om lokale politieke ervaringen op te doen; bijvoorbeeld ervaring op doen in de vorm van canvassen of meedenken aan een voorstel. Kortom: samenwerken met D66 waar het kan, onafhankelijk waar het moet (Zandvliet, 2013). Dan vinden komend jaar ook nog de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Onze rol hierin zal anders zijn dan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Waar de afdelingen in verschillende gemeenten zich op verschillende lokale problemen richten, is visie richting Europa in onze ogen iets dat we beter centraal kunnen aanpakken. Leden zullen zich kunnen inzetten via de landelijke werkgroep Europa en team Europa. Zo zal JD Utrecht met andere afdelingen en het LB samenwerken aan één krachtige boodschap richting de Europese verkiezingen.


Zeven functieomschrijvingen Wie doet wat in het bestuur van de Jonge Democraten Utrecht 2013-2014?

Voorzitter – Ayla Schneiders Een voorzitter. Volgens Wikipedia een ‘leider’ van een organisatie, zelf zie ik het meer als de ‘schipper’ van een boot. Waarom nou meer een schipper dan een leider? Omdat het begrip ‘leider’ insinueert dat jij de aangewezen persoon bent om richting te geven en de rest volgt. In de situatie van een schipper of gezagvoerder besluit je echter samen de richting te bepalen en ben jij slechts de persoon die er voor zorgt dat die richting met de juiste koers gevaren wordt en dat: - Bemanningsleden (bestuur), passagiers (leden) en vracht (financiën en materiaal) niet overboord vallen - Operatie (activiteit) en veiligheid (intellectuele vrijheid) voorop staan - Maatregelen genomen worden die nodig zijn voor orde, motivatie en discipline - Noodgevallen (actualiteit en dringende verzoeken) vaardig en met rust worden afgehandeld Graag bied ik andere geïnteresseerden ook de ontwikkelingsmogelijkheden die ik heb gehad en ik heb afgelopen jaren gemerkt dat ik daar graag mee bezig ben. Talentontwikkeling en het herkennen van potentie en daar een faciliterende rol in spelen zijn dingen die mij liggen en waar ik bij de Jonge Democraten Utrecht veel mee kan. Verder zijn er een aantal persoonlijke noodzaken om actief te zijn voor een politieke jongeren organisatie en dat is dat ik vind dat veel meer mensen actief zouden moeten zijn bij een organisatie die hun interesses deelt. Het is leerzaam, geeft enorme praktijkervaring en een boost aan je zelfvertrouwen. Je draagt verantwoordelijkheid voor de maatschappij en leert bovendien van alles, een ideale win-win situatie die perfect aansluit bij het gedachtegoed van de Jonge Democraten. Ik zie het als mijn taak als schipper binnen dit gedachtegoed de rest van de wereld aan boord te trekken, op de ‘Ark van de JD’. Maar wij vergeten de eenhoorns dan weer niet.

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

12


Algemeen Secretaris – Hanna Hekkert Als algemeen secretaris ben ik ervoor om de interne processen goed te laten verlopen. Ik notuleer en zorg dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is, welke deadlines gesteld zijn en wat er op de planning staat qua activiteiten. Gelukkig zijn mijn bestuursgenoten allemaal goed in staat dit soort dingen voor zichzelf bij te houden en let onze voorzitter hier ook op. Ik denk daarom dat mijn belangrijkste taak ligt op het gebied van ledencommunicatie. Ik wil ervoor waken dat de JD Utrecht haar open en toegankelijke karakter dit jaar behoudt. Dat heeft natuurlijk te maken met de formele ledencommunicatie via mail en Facebook, maar ook met de manier waarop wij als bestuur op de maandagavonden aanwezig zijn. Ik wil dat we midden in de vereniging staan en niemand ons ziet als bestuur waar je niet zomaar op af kan stappen omdat we ons zelf heel wat vinden. Niet dat ik ook maar een spoortje van deze houding zie, maar toch.

Penningmeester - Kevin van Dal Opgesomd ga ik het volgende doen: - het maken van de jaarbegroting - het bijhouden van de boekhouding - het innen van de afdelingsdeclaraties - het begroten van de wekelijkse activiteiten - het bewaren van het financiële overzicht voor de andere bestuursleden - het adviseren van het bestuur over de financiële mogelijkheden - het afbakenen van financiële mogelijkheden - het hebben van contact met de volgende mensen: 

  

De kascontrolecommissie (kasco) van de JD Utrecht De landelijke penningmeester De penningmeetster van D66 Utrecht De penningmeesters van de andere PJO`s en organisaties in Utrecht

Ik vind het verder belangrijk ook inhoudelijk mijn bijdrage te leveren. Vanuit mijn functie stimuleer ik dat door mogelijkheden te bieden en aan te reiken aan het

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

13


bestuur, maar ook door kritische vragen te stellen bij grote projecten. Maar ik zal niet alleen kritisch zijn, zelf activiteiten bedenken vind ik ook leuk en in de vergaderingen draag ik ook bij aan de gesprekken over politiek, anders zou ik immers bij iedere andere vereniging kunnen gaan. Ik vind het belangrijk dat leden inspraak hebben in ons beleid en onze manier van deze afdeling besturen, verder vind ik het ook belangrijk samen te werken met externe partijen en andere PJO’s.

Secretaris Politiek - Eva van Sloten Als Secretaris Politiek ben ik verantwoordelijk voor de interne meningsvorming van de afdeling Utrecht. Dat houdt in dat ik de werkgroepen ondersteun, zodat zij actief aan de slag kunnen met hun eigen interesses en specialiteiten, om zo tot politiek interessante output te komen. Maar het houdt ook in dat ik een oogje in het zeil houd op gewone avonden, of er voldoende politiek-inhoudelijke activiteiten georganiseerd worden. Nu heeft de JD Utrecht inmiddels een traditie van met name politiek-inhoudelijke activiteiten, dus dat punt zit eigenlijk al wel goed. En ten slotte houd ik de landelijke lijn in de gaten: ligt de politieke lijn van de JD Utrecht nog wel genoeg in de buurt van die landelijke politieke lijn? En zo nee, hoe kunnen we onze eigen afdelingslijn op landelijke congressen wel het landelijke Politiek Programma ‘in manoeuvreren’? Ik zal met name veel samenwerken met Margo, Daphnie en Ayla. Tenslotte wil ik gewoon een goed aanspreekbaar persoon zijn voor alle leden. Iedereen kan naar mij toekomen voor meer informatie over activiteiten, werkgroepen of congressen.

Woordvoerder politiek – Margo Kosters Als Woordvoerder Politiek zal ik een schakelfunctie hebben tussen de Jonge Democraten Utrecht en D66 Utrecht. Ik zal actief communiceren wat er speelt binnen de gemeente. Op die manier blijven we helemaal op de hoogte van wat er speelt in de Raad en in de fractie. Samen met de Voorzitter, Secretaris Politiek en Secretaris Pers & Promotie zoeken we dan naar een manier om hierop te reageren. Ik ben van plan om zowel berichtjes via de Facebookpagina als via Twitter te communiceren. Daarnaast zal ik leden van de JD Utrecht informeren op welke manier zij actief kunnen worden tijdens de verkiezingscampagnes. We gaan een druk maar politiek interessant jaar tegemoet met twee verkiezingen op de agenda. Ik denk dat we als JD Utrecht een positieve

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

14


bijdrage kunnen leveren aan de uitslagen. Leden enthousiasmeren over de gemeentepolitiek zie ik dan ook als mijn voornaamste bezigheid. Als persvoorlichter zal ik de standpunten van de Jonge Democraten op een heldere en overtuigende manier verwoorden. Deze rol zal tijdens verkiezingstijd niet enkel dienen als spreekbuis namens D66, maar zal een uniek JD geluid laten horen. Deze balans tussen de JD en D66 zal aankomend jaar verder opgezocht worden.

Secretaris Pers & Promotie – Daphnie Ploegstra Als Secretaris Pers & Promotie heb ik twee pijlers. De nadruk zal, zeker op strategische momenten zoals tijdens de verkiezingen en het begin van het academisch jaar, liggen op de promotie. Het is mijn taak om te zorgen dat de JD bekend wordt in Utrecht. Als eerste ligt de focus op naamsbekendheid, maar daarnaast wil ik ook overbrengen aan –voornamelijk- studenten wat we zoal doen bij de JD. Lokale promotie wil ik in lijn met vorig jaar verzorgen door middel van de JD poster, flyers en de landelijke gadgets. Om de JD aansprekender te maken wil ik vernieuwende gadgets introduceren, gekoppeld aan acties. Promotie vindt uiteraard plaats tijdens gemeenteraads- en Europese verkiezingen, maar ook gedurende het hele jaar wil ik zichtbaar zijn in de stad met de Jonge Democraten. Dit kan door aanwezig te zijn op festivals of in de stad met een aansprekende boodschap voor jongeren. Dit jaar zal ik me samen met een promotieteam inzetten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen om de JD goed op de kaart te zetten. Wat betreft de pijler pers: hier zal ik nauw samenwerken met Eva (Secretaris Politiek) en Margo (Woordvoerder Politiek). Wanneer wij samen met Ayla (Voorzitter) hebben besloten een persuiting te doen, zal Eva grotendeels het standpunt bepalen wanneer het om een landelijk gedragen onderwerp gaat. Bij lokale onderwerpen zal Margo meer het standpunt definiÍren. Vervolgens zal ik bepalen hoe we ons standpunt uit gaan dragen: een persbericht, een fysieke actie op straat of een open brief naar het lokale nieuwsblad bijvoorbeeld. De daadwerkelijke uiting naar de pers zal ik verzorgen. Ik wil ons als Jonge Democraten profileren in de stad door thematisch te werken en politieke standpunten naar buiten te brengen in de media.

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

15


Secretaris Internationaal & Scholing – Max Heerkens Mijn functie is tweeledig: qua scholing wil ik de door Ivanka ingezette lijn van een Masterclass doorvoeren om zo naast de ‘reguliere’ trainingsmomenten nog iets leerzaams met diepgang neer te kunnen zetten. Ik mik hierbij op een hoge(re) betrokkenheid en opkomst. Qua internationaal wil ik een verzorgde Twinning voor +/- 15 mensen neerzetten. Ik wil hierbij proberen om verschillende mensen mee te nemen, want ook totaal nieuwe leden moeten zich welkom voelen. Naast de Twinning is een dagje Brussel misschien nog interessant, eventueel i.c.m. de Europese verkiezingen. Verder wil ik me inhoudelijk gezien bezighouden met het helpen opstarten van een lokale werkgroep buitenlandse zaken, iets gaan doen met de internationale studenten in Utrecht en deelnemen aan politieke acties van de JD. Hiernaast ben ik gewoon aanwezig bij alle activiteiten en zullen er ongetwijfeld nog allerlei dingen aankomen die ik hier niet heb opgeschreven!

Organimo-schema

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

16


Parade Eenhoorntjes Eva

Wil zich graag hard maken tegen de regelzucht van ‘de Nederlander’.

Max

Wil later bekend staan om zijn epische masterclass voorafgaand aan de verkiezingen.

Kevin

Gaat er voor zorgen dat we meer geld in kas krijgen omdat we boordevol ideeën zitten en daarom wel een extra zakcentje verdienen.

Daphnie

Heeft een enorm zwak voor thema-avonden, -maanden en clusteravonden en gaat proberen dat zwak bij ons net zo groot te maken.

Margo

Vindt lokale politiek interessant (en dat is het ook) en gaat er voor zorgen dat wij aan het einde van dit jaar niet meer zonder kunnen.

Hanna

En onderwijs zijn vier handen op één buik, dus dit jaar zal niet afgerond zijn als er geen goed plan ligt scholen meer te betrekken bij onze politieke jongeren vereniging en politiek in het algemeen.

Ayla

Maakt met haar gekke plannen politiek toegankelijker en minder een woord waar bij de meeste mensen direct een beetje zuur bij mee komt. Politiek is sexy, avontuurlijk en leerzaam.

En wat verwachten jullie van ons? (Schrijf hieronder op en scheur los!)

Beleidsplan 2013/2014

Jonge Democraten Utrecht

17

Beleidsplan Schneiders I  

Dit is het beleidsplan van Schneiders I; het bestuur van de Jonge Democraten Utrecht voor het jaar 2013-2014.