Page 1

Sunn Selvhevdelse Hvordan være tydelig for seg selv og andre? Astrid Moi Vårdal Psykolog Jæren DPS


Situasjon: Situasjon: ”Du er på jobb og i en pause forter du deg til postkontoret for å sende en pakke. Det er lang kø, og du har det travelt. Når du nærmer deg luken, kommer det plutselig en person forbi deg og begynner å snakke med den som står foran deg i køen. De kjenner hverandre tydeligvis. Den nyankommne har med seg brev og har tydelig ærend i luken.”

 Hva gjør du?


a) Forholder deg taus? b) Lar personen stå der mens du mumler at alle burde passe sin plass her i livet.

c) Be vedkommende om å stille seg bakerst i køen som alle andre, selv har du stått her i 20 minutter.

d) Kreve høylytt at vedkommende fjerner både seg og sine pakkenelliker straks.


Kjenner du deg igjen? Jobb Familie Venner Slektninger Fritidsaktiviteter Osv osv..

KRAV!


Kan du: • • • • • • •

Sette grenser ifht. jobb og privatliv? Si nei? Spørre om ting du har lyst til? Vise irritasjon og sinne? Vise andre følelser? Uttrykke dine meninger og stå for dem? Være direkte og høflig samtidig?

• Være tydelig overfor deg selv og andre?


For å være tydelig for andre… • Må man være tydelig for seg selv • Bli kjent med sin egen innside- for så å ha bevissthet om sine behov og ønsker • Ta seg selv på alvor • Dette handler om selvfølelse- om å føle seg verdifull og verd å ta vare på.

• Selvhevdelsesarbeid er selvfølelsesarbeid; Jobbe med å være sin egen støttespiller


Feil fokus? • Egoisme? • Spisse albuer • Bare tenke på seg selv på bekostning av andre?

• Sunn selvhevdelse


Balansekunst Vi er del av mange ulike grupper Mennesker er sosiale vesener som er opptatt av å passe inn og handle i tråd med gruppemedlemmenes ønsker og behov.

 For mye eller for lite? Kunsten er å kunne balansere egnes og andres behov

 Egenkjærlighet er forutsetning for nestekjærlighet


Selvhevdelsesproblemer og selvrespekt For å være selvhevdende må vi respektere oss selv Akseptere oss slik vi er, heller enn å alltid sammenligne oss med andre

 Nobody is perfect Vi er ulike og unike Ikke devaluerer oss selv- legge merke til hvordan vi snakker til oss selv


Hvordan øke selvrespekt? Gjennom egenomsorg Snakke fint til seg selv Være raus og rimelig overfor seg selv Jobbe med atferd man ikke er fornøyd med Belønne seg selv når du har gjort noe bra Ta vare på helsen Behandle seg selv som du ville behandlet andre du er glad i


Ord som beskriver selvhevdelse Vise mot

 Ha selvtillitt

 VĂŚre meg selv

 Tro pĂĽ meg selv

 Uttrykke meg klart og tydelig

 Bestemme selv

 Forsvare med selv

 Ha rett til ĂĽ si ja eller nei

 Ha kontroll over livet mitt

 Si det jeg mener

 Like meg selv

 Respektere andre og meg selv


Selvhevdelsesproblemer 

Oppstår når det er uoverensstemmelse mellom hva du selv og hva en annen person vil, og du ikke klarer å uttrykke dine behov uten enten:

a) selvutslettende skyldfølelse b) for dominerende atferd

Det handler om ulike måter å kommunisere på


Det er mulig 책 trene p책 책 vise sunn selvhevdelse!


Mål med å øve på selvhevdelse BLI MER SELVSIKKER Akseptere seg selv, tro på seg selv ”jeg er ikke så verst” ”min mening teller”


Mål FÅ MER KUNNSKAP OM DEG SELV Bli kjent med hvordan du reagere i ulike situasjoner Finne ut hvorfor du har slike reaksjonsmønstre

”Hva synes jeg om dette?” ”Hva føler jeg nå?” ”Hvordan vil jeg ha det?”


Mål HA RESPEKT FOR ANDRE Ta hensyn til andre mennesker, deres følelser og behov ”Hva synes han om dette?” ”Hvordan har de det?”


Mål LÆR Å BLI KLAR I DIN TALE Si i fra hva du føler i en situasjon, vær klar i dine ønsker og behov

”Nei, jeg vil ikke” ”Jeg er redd for dette, og vil ikke være med” ”Jeg synes du behandler meg dårlig nå”


Situasjon: Situasjon: ”Du er på jobb og i en pause forter du deg til postkontoret for å sende en pakke. Det er lang kø, og du har det travelt. Når du nærmer deg luken, kommer det plutselig en person forbi deg og begynner å snakke med den som står foran deg i køen. De kjenner hverandre tydeligvis. Den nyankommne har med seg brev og har tydelig ærend i luken.”

 Hva gjør du?


a) Forholder deg taus? b) Lar personen stå der mens du mumler at alle burde passe sin plass her i livet.

c) Be vedkommende om å stille seg bakerst i køen som alle andre, selv har du stått her i 20 minutter.

d) Kreve høylytt at vedkommende fjerner både seg og sine pakkenelliker straks.


Kommunikasjonstyper Aggressivitet

Passivitet

Selvhevdelse


Aggressiv, selvhevdende og passiv atferd Aggressiv atferd

 Kommuniserer dominans og respektløshet ved ü sette egne rettigheter over andres

 Overser andres behov Fremtvinger vinne-tape situasjoner, ikke likeverdig dialog

 Ydmyker lett, virker nedsettende Motparten kan bli redd, sint eller sĂĽret


Aggressiv tale Meninger uttrykt som fakta

”det er en nytteløs måte å gjøre det på..”

Anklagende spørsmål

”Hvorfor måtte du gjøre det på den måten?”

Truende forespørsler

”Du er nødt til å gjøre det, ellers..”

Spydigheter

”Jeg regnet ikke med at du greide det…”


Aggressiv, selvhevdende og passiv atferd Passiv atferd

 Man uttrykker sjelden sine ønsker og behov Føler seg lett utnyttet av andre Lar andre bestemme og gjøre valg for seg Viser lite initiativ Mange er redd for å uttrykke egne grenser Får vond samvittighet hvis de svarer nei på en forespørsel Ser på seg selv som hjelpesløs


Passiv tale Fylle ut setninger med mye ord

Kanskje, muligens, nesten, ”du vet kanskje hva jeg mener” Hele tiden unnskylde det du ”vanligvis ville jeg ikke sagt sier noe, men...” Undertrykke seg selv ”Jeg er jo litt håpløs…” ”Du kjenner meg…” Avvise egne meninger ”Det er bare min mening..” ”Det kan hende at jeg tar feil..” Avvise seg selv ”Det er ikke viktig…” ” Det betyr jo ingenting…”


Aggressiv, selvhevdende og passiv atferd Selvhevdende atferd

1.

Kjenne igjen egne behov og formidle disse åpent og direkte til andre

2.

Respektere andres behov

3.

Sette grenser

4.

Ta ansvar for egne handlinger

5.

Ikke se på situasjoner som muligheter til å vinne eller og tape, vær klar for kompromiss

6.

Være i stand til å løse konflikter på en måte som er rettferdig for alle parter


Selvhevdende tale Jeg-uttrykk som er korte og klare Vise forskjell mellom fakta og mening Konstruktiv kritikk/tilbakemeldiner Spørre etter andres mening

Uttrykke følelser klart og tydelig

Jeg liker, jeg opplever, jeg tror, jeg foretrekker ”Min erfaring er annerledes...” ”Jeg liker ikke at du avbryter når jeg forteller noe…” ”Hva mener du om dette?” ”Hvilke ideer har du om dette?” ”Jeg føler meg nervøs…” ”Jeg er glad for…” ”Jeg blir sint når…”


Om å sette grenser for seg selv Å si nei når vi ønsker det, er å ta seg selv på alvor. Magefølelsen er viktig- hva sier kroppen til meg Drøfte med seg selv på en konstruktiv måte Huske at alle har rett til å si nei Å si ja når vi mener nei, fører ofte til at vi bli sinte og

irriterte på oss selv i ettertid- og kanskje den som spurte også?


Hvordan sette grenser for seg selv? Hvorfor er dette vanskelig? Det finnes mange typer tanker som gjør det vanskelig å si nei

 Henger sammen med oppdragelse og erfaringer Man går ofte inn i automatiske mønstre Gammel vane…


- Hvis jeg sier nei, blir den andre süret eller føler seg avvist.

- Hvis jeg sier nei nü, spør de meg aldri igjen. - Hvis jeg sier nei, vil de ikke like meg. - Hvis jeg svarer nei, vil de ikke snakke med meg mer. - Andre vil ikke akseptere mitt nei - De har sagt ja til meg tidligere - Hvis jeg sier nei, synes de at jeg er egoistisk


 Når man skal jobbe med å øve på å sette grenser, øve på å si nei, er det viktig å kjenne etter hvilke følelser som vekkes i oss når vi sier nei.

 Vi kan ha en indre dialog om dette- drøfte rimeligheten i hvordan vi tenker, utforske alternative måter å tenke på


 Ved å si nei når vi ønsker det, forteller vi oss selv og andre at vi kan si klart ifra om hvor vi har våre grenser

 Si til deg selv at du har rett til å si nei Husk at det er forespørselen du svarer nei til, ikke personen som spør


 Vi overdriver ofte hvor vanskelig det er for den andre at vi sier nei

 Det er godt å vite at du får et ærlig svar når du spør noen om noe

 Du kan alltid spørre om mer informasjon før du gir ditt endelige svar

 Det er mulig å be om tenkepause om en forespørsel kommer overraskende


Når du svarer: Svar klart og tydelig nei Ikke gi lange og vage unnskyldninger, men hvis du ønsker det, gi en kort forklaring

 Vis følelsene dine med klare uttrykk som ”jeg synes dette er vanskelig…” Det hjelper å være ærlig

 Når du har sagt nei, ikke bli stående i situasjonen- bytt samtaletema eller avslutt på en god måte

 Ta ansvar for å si nei, ikke legg skyld på den andre for å ha spurt deg… ”det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar”


Oppsummering Sunn selvhevdelse er å kjenne sin egen innside og handle ut fra denne på en tydelig måte

 Nøkkelen til suksess: velge å respektere seg selv, balansere sine behov med andres

 Være sin egen indre støttespiller fremfor sin egen indre kritiker

 ”Hva ville jeg sagt til en venn i denne situasjonen?” Handler i bunn og grunn om selvfølelse: Føle seg verdig blant andre og derfor la seg selv være tydelig på en god måte

Forelesning M44: Å hevda seg sjølv på ein sunn måte  

Foredrag M44: Å hevda seg sjølv på ein sunn måte, v/psykolog Astrid Moi Vårdal, Jæren DPS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you