Page 1

NIEUWE

INWONER in Wemmel? Kom naar de

d n o v a l a a h t On op 7 juni gemeentelijk complex “Zijp”

Zijp 101 - 1780 Wemmel

Verantwoordelijke uitgever: C. Andries, p.a. Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

Texte français en tête-bêche


Welkom Bienvenue Welcome Willkommen! Bent u in Wemmel komen wonen in 2010, 2011 of 2012? Dan wordt u van harte uitgenodigd door het College van Burgemeester en Schepenen op 7 juni 2012 in het gemeentelijk complex “Zijp” voor een feestelijke

d n o v a l a a h t n O voor onze nieuwe inwoners!

Programma

Praktisch

19.00u: Deuren 19.30u: Verwelkoming door het College van Burgemeester en Schepenen Presentatie film (Ned./Fr.): Doorheen Wemmel in Woord en Beeld 20.30u: Receptie aangeboden door het College en bezoek van de infostanden Veiligheid en Politie, Gemeentelijke Bibliotheek, Onderwijs en Muziekacademie, Diensten Milieu, Informatie, OCMW, Bevolking, Stedenbouw, Openbare werken en Mobiliteit enz.

Plaats Gemeentelijk Complex “Zijp”, Zijp 101 te Wemmel Datum Donderdag 7 juni 2012 Uur Deuren 19.00u Film 19.30u

Inschrijvingen Inschrijving verplicht ten laatste op maandag 4 juni. Gebruik bij voorkeur het online inschrijvingsformulier op www.wemmel.be. U kan zich ook inschrijven bij de dienst onthaal: tel. 02/462.05.00 e-mail: info@wemmel.be. Gelieve het aantal personen te vermelden dat de avond zal bijwonen.

Flyer onthaalavond NL  

Flyer onthaalavond nieuw inwoners Wemmel op 07/06/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you