Page 1

De herdertjes lagen bij nachte trad. tekst

Jamie de Goei

  = 42  6   8   De     86  

          her

der

    nach te Zij              

tjes la gen bij

       

            la

gen bij nacht

   Zij    

    

in

't veld

          

 

 

5

          hie den vol trou we

de

        wach

te

       

       

             

       

9

hoor den zij d'en ge len

    13

   



her ders

   

 

zin

gen

         had den hun Zij                    Hun

lie

                            naar Beth le hem gin gen 't liep                   

2. Toen zij er te Bethlehem kwamen Daar schoten drie stralen dooreen Een straal van omhoog zij vernamen Een straal uit het kribje benee Daar vlamd' er een straal uit hun ogen En viel op het Kindeke teer Zij stonden tot schreiens bewogen En knielden bij Jesus neer.

de

   schaa pjes

 

 

 



 

ge

teld

Daar

 



   

 

ren vloe iend en

      te

gen het nieu

     

klaar

        

 

   we

         

        De    

  jaar

 

4. Ach kindje, ach kindje, dat heden 3. Maria die bloosde van weelde In 't neederig stalletje kwaamt Van ootmoed en lieflijke vreugd Ach, laat ons uw paden betreden De goed Sint Jozef hij streelde Want gij hebt de wereld beschaamd Het Kindje der mensen geneugt Gij kwaamt om de wereld te winnen De herders bevalen te weiden De machtigste vijand te slaan Hun schaapkens aan d'englenschaar De kracht uwer liefde van binnen Wij kunnen van 't kribje niet scheiden Kan wereld noch hel weerstaan. En vonden het kindje daar.

2018

De herdertjes lagen bij nachte  

De_herdertjes_lagen_bij_nachte.pdf;2018

De herdertjes lagen bij nachte  

De_herdertjes_lagen_bij_nachte.pdf;2018

Advertisement