Page 37

2007.11.11.

12:24

Oldal 37

Shi 1997. SHI ZHE: BoXiong shijian yu Liu Shaoqi fang Su, Bainian chao 2 (1997). Volkov 1998. V. K. Volkov: Sovetsky Soyuz i venghersky krizis 1956goda, Dokumenti (Moscow: Rosspen, 1998). Wu 1999. WU LENGXI: Shinian lunzhan,1956–1966: Zhongsu guanxi huiyilu (Beijing: Zhonggong zhongyang wenxian chubanshe, 1999). Xiang–Jin 2003. XIANG XIANZHI–JIN CHONGJI (eds.): Mao Zedong zhuan, 1949–1976 (Beijing: Zhonggong zhongyang wenxian chubanshe, 2003).

Mao and the 1956 Soviet military intervention

003Shenjo:Elrendezés 1

SHEN ZHIHUA

37

CONTENTS

The 1956hungarianrev  

The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc Countries: Reactions and Repercussions Edited by János M. Rainer, Katalin Somlai Budapest...

The 1956hungarianrev  

The 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Bloc Countries: Reactions and Repercussions Edited by János M. Rainer, Katalin Somlai Budapest...

Advertisement