JCMM: T-exkurze (katalog lektorů)

Page 1

T-EXKURZE KATALOG LEKTORŮ


KATALOG LEKTORŮ

Mgr. Kateřina Valentová Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)

PŘÍBĚH MRTVICE ANEB STAŇ SE NA DEN LÉKAŘEM


MUDr. Jan Vinklárek Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)

PŘÍBĚH MRTVICE ANEB STAŇ SE NA DEN LÉKAŘEM


KATALOG LEKTORŮ

Ing. Oto Janoušek, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Centrum sportovních aktivit

SPORT A TECHNOLOGIE


Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Centrum sportovních aktivit

SPORT A TECHNOLOGIE


KATALOG LEKTORŮ

Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

JE ČÍNA SUPERVELMOC?


doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta

ASPERGERŮV SYNDROM


KATALOG LEKTORŮ

Alexandra Alvarová novinářka, specialistka v oblasti politického marketingu a propagandy

MODERNÍ PROJEVY INFORMAČNÍ VÁLKY


Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

SOUČASNÉ PROBLÉMY LATINSKÉ AMERIKY


KATALOG LEKTORŮ

Mgr. Iva Synková Masarykova univerzita Fakulta lékařská

GENETICKÉ PŘÍČINY NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI


RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. Masarykova univerzita Lékařská fakulta

VYŠETŘENÍ PŘENAŠEČSTVÍ CYSTICKÉ FIBRÓZY


KATALOG LEKTORŮ

prof. RNDr. Ing. MICHAL V. MAREK, DrSc., dr. h. c. CZECHGLOBE Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

SKRYTÁ TRVALÁ HROZBA VE SVĚTĚ VLÁDY PANDEMIE: GLOBÁLNÍ ZMĚNA


Mgr. Marta Navaříková Masarykova univerzita Přírodověděcká fakulta

VYŠETŘENÍ LIDSKÝCH CHROMOSOMŮ U PACIENTŮ S POSTIŽENÍM NEBO PORUCHAMI PLODNOSTI


KATALOG LEKTORŮ

Ing. Jakub Drimaj Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta

REPRODUKČNÍ POTENCIÁL PRASETE DIVOKÉHO


Ing. Jan Vaverka S.A.B. Aerospace s.r.o.

JAK SE DOSTAT DO VESMÍRU


KATALOG LEKTORŮ

Mgr. Hana Žižková, Ph.D. Masarykova Univerzita Filozofická fakulta

PROČ PLIN NENÍ CHYBA?


Mgr. Jan Křivánek, Ph.D. Masarykova univerzita Lékařská fakulta

JAK VZNIKAJÍ TVRDÉ TKÁNĚ V TĚLE (ZUB, KOST)


KATALOG LEKTORŮ

Ing. Monika Wikarská Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

KOSMETICKÁ CHEMIE


Radka Zounková ZDrSEM - první pomoc zážitkem, z.s.

PRVNÍ POMOC


KATALOG LEKTORŮ

Bc. Hana Šperková Masarykova univerzita Lékařská fakulta Centrum pro rozvoj klinických kompetencí

SIMULAČNÍ CENTRUM LF MU


MVDr. Iveta Putnová, Ph.D. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta všeobecného veterinárního lékařství

OD MORFOLOGIE PO KLINIKU


KATALOG LEKTORŮ

T-EXKURZE

JCMM, z. s. p. o.

www.jcmm.cz