Page 1

Tässä numerossa

MONI MEISTÄ ON RAUTAA sivu 6

Junic Turun Nuorkauppakamarin tiedotuslehti

3• 2016

JCI EC 2016 sivu 14

TYÖFOORUMI sivu 25

THE SHIFT sivu 31


Hallitus 2016

PRES

Daniela Knif-Kiviniemi LBS Scandinavia Oy Kaarle Knuutinpojan rantatie 1 20810 Turku 040 739 4239 daniela@lbsscandinavia.com

DP

Joonas Suominen Amitec Oy Garpintie 270, 23800 Laitila 040 078 2838 jsuominen@gmail.com

EVP INT

Liisa Ketomäki Turun musiikkijuhlasäätiö Sibeliuksenkatu 2, 20100 Turku 040 740 6200 liisa.ketomaki@tmj.fi

EVP LOM

Raikko Kavisto Turun kaupunki Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku 040 744 7259 raikko.kavisto@turku.fi

EVP COM

Salla Kasula-Sainio Pernod Ricard Finland Oy PL 417, 20101 Turku 040 835 5142 salla.kasula-sainio@pernod-ricard.com

LIO

Maija Tähtinen Ruokosuontie 33, 21250 Masku 0400 524 490 maija@monnonen.fi

TREAS

Aleksi Tuominen TeliaSonera Finland Oyj Vanha Hirvensalontie 4 as. 2 20810 Turku 040 302 4814 treas@jciturku.com

Jaana Hildén Sairaala Neo Joukahaisenkatu 6 20520 Turku 050 362 1535 jaana.hilden@sairaalaneo.fi

LC

EVP IND

IPP

Mari Jokiranta MPS Enterprises Kauppiaskatu 11 C 27, 20100 Turku 040 516 1214 mari.jokiranta@mps.fi

2

SECY

Minna Oksa PricewaterhouseCoopers Oy Läntinen Rantakatu 7, 20100 Turku 040 581 2993 minna.oksa@fi.pwc.com

Janne Puurunen Mainostoimisto KNOK Oy Käsityöläiskatu 5 B, 20100 Turku 040 558 7987 janne@knok.fi


4

5

31

PÄÄKIRJOITUS

THE SHIFT

PUHEENJOHTAJALTA

6

33

AVAINYRITYKSET

MONI MEISTÄ ON RAUTAA

8

9

MENTOROINTIOHJELMA STARTTASI KEVÄÄLLÄ PUOLI KIERROSTA KENTÄN LAIDALTA

34

MITÄ - MISSÄ - MILLOIN TIEDOTUSTÄRPIT

35

OSALLISTUMISKALENTERI

10

HALLITUKSESSA TAPAHTUU

12

SENAATTORI KAFFELLA

14

JCI EC 2016

16

EKSKURSIO TURKUUN

18

MERITEITSE BRÄNNSKÄRIIN

20

WARM UP RUISROCK

22

KULTTUURIMATKA SAVONLINNAAN

24

HEITTÄYTYMISTÄ ELOKUUN ILLASSA

25

TYÖFOORUMI

29

ELÄMÄÄ KAMARIN JÄLKEEN

Junic Turun Nuorkauppakamarin tiedotuslehti

3•2016

Julkaisija: Turun Nuorkauppakamari ry, PL 113, 20101 Turku Päätoimittaja: Maija Tähtinen Junic ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tiedotuslehti Junic jaetaan Turun Nuorkauppakamarin jäsenille, senaattoreille, avainyrityksille sekä aluetiedottajille ja kansallisen keskusliiton virkailijoille. Taitto: Mainostoimisto KMG Turku Paino: Printworks Painosmäärä: 200 kpl


PÄÄ KI R JO I T US MAIJA TÄHTINEN LIO 2016 KUVA: MAIJA TÄHTINEN

LÄMMINTÄ LOPPUKESÄÄ JA AH NIIN IHANAA SYKSYÄ.

Käsillä oleva lehti on läpivalaisu siitä,

kuin jäsenienkin suusta olen tämän vuo-

ryhmiä Facebookin puolella - tarttukaa

mitä Turun kamarissa ja JC-kentässä

den kuluessa kuullut yhdessä tekemi-

kiinni, niin ette ole yksin tiedottajanne

on tehty ja tapahtunut kesällä 2016 –

sen ilosta. Siitä, miten Turun Nuorkaup-

tiedottamisen varassa.

senaattoreita, jäseniä ja alumneja unoh-

pakamarissa on mukavaa, kun meillä on

tamatta. Junic-lehti on hyvä käyntikortti

yhdessä tekemisen meininki ja uskal-

siitä mitä toimintamme ydin pitää sisäl-

lamme tehdä isoja merkityksellisiä asi-

lään.

oita. Turun Nuorkauppakamarissa kan-

Ollaan siinä vaiheessa vuotta, että katse kääntyy kohti syksyn pimene-

rakennetaan yhdessä. Turun kamaria voisi hyvin luonnehtia ystävien verkos-

pian saamme iloita vaalihumua. Edessä

toksi. Tiedottaja muistuttaa jokaista verkos-

kouksemme, kansallinen vaalikokous ja

toitumaan myös somen puolella. Turun

vielä maailmankokouskin. Kuullaan pöy-

kamarilla on oma Facebook-sivu, Insta-

dällenousuja ja vaalikampanjoita sekä

gram, Youtube ja Twitter. Viralliset sivut

äänestetään tulevaisuuden tekijät. Siinä

löytyvät myös Turun Kehittäjältä, Pop-

Mitä Sinä haluat lukea Junicista

sivussa Turun kamarissa valmistellaan jo

up Turulta, Pop Out Turulta sekä Kiss

tai eJunicista?

matkaa kohti tulevaa vuotta. Turussa tul-

My Business Vaalikokous 2017:lta. Seu-

Kerro meille, mitä haluaisit lukea lehdestä

laan kokemaan kansallinen vaalikokous

ratkaa ja olkaa aktiivisia, käyttäkää #jci-

tai uutiskirjeestä? Kaikki kommentit, mielipi-

Kiss My Business 2017. Ja tämä kokous

turku -merkintää. Tykätään ja jaetaan,

teet ja palautteet ovat tervetulleita! Heitä siis

tehdään yhdessä!

keskustelutkaan eivät ole kiellettyjä. JC

Monien niin senaattorien, alumnien

4

nustetaan heittäytymään ja menestys

viä iltoja. Samalla jännitys tiivistyy ja on A-alueen vaalikokous, oma vaaliko-

Huumaavaa vaalisyksyä kailille!

-kentällä on myös lukuisia muita hyviä

minua maililla, liojciturku@gmail.com


PUHEENJOHTAJA LTA

DANIELA KNIF-KIVINIEMI PUHEENJOHTAJA 2016

Puheenjohtajalta Kävin viime syksynä katsomassa Turun

mutta epämukavuusalueella oleskeluun

tään. Jos siis pursuat hyviä ideoita tai

kaupunginteatterin näytelmän Kaikki

kuulunee luontaisesti turhautuminen

kaipaat toimintaamme suunnanmuu-

oikein, joka perustui Anna-Leena Här-

ja kokemus siitä, ettei tilanne kasvata.

tosta, nouse pöydälle ja asetu ehdok-

kösen romaaniin. Näytelmästä jäi mie-

Muutoksen huomaa vasta viiveellä.

kaaksi. Tuo ajatuksesi julki siellä, missä

leen kaksi sutkautusta. Niistä ensimmäi-

Alkuvuodesta aloittamani lista asioista,

niillä on eniten vaikutusta. Heittäydy, vai-

nen kuuluu ”Ei se niin mene, etteikö se

joita olen vuoden aikana oppinut, ei ole

kuta ja menesty!

jotenkin mene”. Toinen puolestaan liite-

juuri pidentynyt edellisen Junicin jul-

Oheinen kuva on otettu Tampereella

tään käskyn perään: [Tee niin kuin pyy-

kaisemisesta. Uskon, että tärkein anti

EC:n gaalassa. Se – samoin kuin kokous

dän,] ”tai teen sinusta avaimenperän!”

onkin puettavissa sanoiksi ja merkityk-

muutenkin – oli todella hienosti järjes-

Kumpikin lausahdus on ollut kulu-

siksi vasta vuoden päättyessä.

tetty. Samoin oli mahtavaa, että meiltä

neena vuotena käytössä, toki huumori-

Vuoden kuluessa on järjestetty hie-

lähti iso porukka matkaan. Toivon, että

mielessä. Avaimenperäuhkauksia ovat

noja tapahtumia. Kiitos niistä kuuluu

kansalliseen vaalikokoukseen Aulangolle

saaneet osakseen kamarikavereiden

jo tässä vaiheessa hallituksen jäsenille

lähtee vähintään yhtä moni keräämään

lisäksi mieheni ja erityisesti meille hil-

ja työryhmille. Yksi vuoden parhaista

ideoita ensi vuoden Kiss my business

jattain muuttanut amstaffinpentu Auvo.

tapahtumista, oma vaalikokouksemme,

kokousta varten. Oikeastaan tämä ei

Ensimmäistä lausahdusta olen hokenut

on vielä edessä. Toivon jokaisen jäse-

ole edes toive eikä pyyntö: lähtekää, tai

lähinnä itselleni pitääkseni sisäisen per-

nen olevan mukana käyttämässä ääni-

teen teistä avaimenperiä!

fektionistini aisoissa ja sopeutuakseni

oikeuttaan. Samoin haluan kannustaa

paremmin epämukavuusalueelle.

hakemaan hallitukseen. Yksittäisten

Syysterveisin

Kolmannen hokeman mukaan oppi-

projektien sisältöön voi toki vaikuttaa

Daniela

minen tapahtuu juuri kuuluisalla epä-

työryhmissä, mutta hallitus on ensisijai-

PRES 2016

mukavuusalueella. Väitteessä on perää,

sesti se paikka, jossa toimintaa kehite-

5


”Massiivisien robottien millintarkat liikkeet tekivät ilmiselvästi vaikutuksen jokaiseen vierailijaan.”

Teksti: Jussi Satopää Kuvat: Ieva Salmela ja Maija Tähtinen

MONI MEISTÄ ON RAUTAA 26. toukokuuta Toukokuun kuukausitapahtuma ”Moni meistä on rautaa” järjestettiin Steralla, joka on mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistukseen erikoistunut globaalisti toimiva yritys. Tilaisuuden avasi Steran Turun tehtaanjohtaja Vesa Ohlsson kertomalla lyhyesti Steran historiasta. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat vuoden 2014 tulokkaat, joihin myös Vesa kuului. Puheen aikana pihaan kaartoi ylväästi Roti StreetFood -kärry, jonka syövereistä meille tarjoiltiin herkullinen iltapala. Tarjolla oli sekä kasvisettä lihavaihtoehto, jotka eivät kummatkaan ylistyksiltä säästyneet. Lisäksi tarjoiltiin suussasulava jälkiruoka, joka ei pääruuan tapaan ehtinyt lautasella kuin kääntymään.

Ruokailun jälkeen siirryttiin kuulemaan Teknologiateollisuuden

Yhä useampi teollisuuden tuote sisältää tietokoneita. Suo-

Teppo Virran hyvin ajankohtaista esitelmää. Esitelmä käsit-

men tulisi panostaa koulutukseen ja tutkimukseen sekä purkaa

teli Suomen kilpailukyvyn ja viennin tilannetta. Suomen vienti

sääntelyä. Erittäin positiivisena aloitteena Virta piti koodaami-

on junnannut paikallaan jo viisi vuotta, vaikka maailman talous

sen opetuksen jo peruskouluissa. Peruskoululaiset aloittavat

on kasvussa. Vienti kohdistuu pääosin teollisiin tuotteisiin, ja

koodauksen jo ensi syksynä osana perusopetusta. Esitelmän

palveluiden osuus viennistä on pieni. Ohjelmistojen ja pelien

lopuksi puhuttiin mahdollisista keinoista elvyttää vientiä. Virran

vientiosuus on kasvussa. Virta painotti, että digitalisaatio on

mukaan viennin kasvu syntyy ennen kaikkia innovaatioista.

tulossa kaikkialle, ja näkee tässä Suomen mahdollisuuden.

6


”Ajanko muistutti henkilöstön olevan yrityksen suurin voimavara.” Vesa Ohlson

Teppo Virta

Heikki Ajanko

Illan avaus

Seuraavaksi puheenvuorossa oli teollisuusneuvos Heikki

Roti Street Food -kärry

Ajangon esityksen jälkeen siirryimme tehdaskierrokselle

Ajanko, joka on toiminut Steran toimitusjohtajana 10 vuotta.

Vesa Ohlssonin johdolla. Tehdaskierroksella tutustuttiin robot-

Stera on numeroina 730 henkilön ja 65 miljoonan euron lii-

tien ja henkilöiden yhteiseen paritanssiin, jonka tuotoksena

kevaihdon yritys, joka on suomalaisessa yksityisessä omis-

syntyi auton osia. Vesa painotti erityisesti sitä, että robotiikka

tuksessa. Menestyksen perusedellytyksiksi Ajanko mainitsi

on osa nykypäivää ja henkilöstöltä tarvitaan yhä monipuoli-

kompetenssin, toimenkuvat, sisäinen markkinoinnin ja hen-

sempaa osaamista aina robottien ohjelmoinnista perinteiseen

kilöstöresurssit. Stera on laajentunut viime vuosina ja joutu-

hitsaamiseen. Kierroksen aikana massiivisien robottien millin-

nut vastamaan kovaan globaaliin kilpailuun viemällä toimintaa

tarkat liikkeet tekivät ilmiselvästi vaikutuksen jokaiseen vieraili-

halpatuotantomaihin. Ulkomaille siirtymisessä Ajanko painotti

jaan. Kierros päättyi levytyökeskukseen, jossa tietokoneohjattu

hyvän pohjatyön tekemistä mm. selvittämällä tarkoin kulttuu-

kone jalosti peltilevyä seuraavaa vaihetta varten. Vesa esitteli

ritekijät, laaturiskit ja lailliset asiat. On tärkeää ymmärtää, että

laitetta, joka oli suunniteltu levyntyöstökoneen seurantaan.

ulkomailla toimitaan hyvin erilaisella tavalla kuin Suomessa.

Laitteen avulla koneen toimintaa voidaan seurata älypuhelime-

Tämä tulee esimerkiksi esiin jo työhaastatteluissa, joissa esi-

lla esimerkiksi työvuorojen jälkeen ja mahdolliset ongelmatilan-

merkiksi Intiassa yksi kymmenestä saapuu sovitusti paikalle.

teet ovat havaittavissa.

Lopuksi Ajanko vielä muistutti henkilöstön olevan yrityksen suurin voimavara.

7


Teksti: Maija Tähtinen ja Mari Jokiranta. Kuvat: Maija Tähtinen

Mentorointiohjelma starttasi keväällä Mentorointi on kahden tasa-arvoisen henkilön luottamukselliseen suhteeseen perustuva kehittymisohjelma. Turun Nuorkauppakamarin ja MPS:n yhteinen mentorointi-

sellaan mentoroinnin toteuttamiseen. EVP INDin roolissa Mari

ohjelma startattiin keväällä Mari Jokirannan ja Elina Koskelan

halusi tuoda näitä hyväksi havaittuja kehittämisen malleja myös

johdolla. Ohjelmassa aloitti yhteensä 12 aktori-mentoriparia ja

Turun nuorkauppakamarilaisten ulottuville.

aktoreiden valinnassa yrittäjyyden liiketoiminnan ja johtamisen kehittämishalukkuus olivat keskiössä. Kick off -tilaisuudessa

liseen suhteeseen perustuva kehittymisohjelma. Mentoroin-

kuultiin lyhyesti mitä mentorointi on, mitä ohjelma pitää sisäl-

tiparit kohtaavat toisensa säännöllisesti ja työstävät aktorin

lään ja mitä tavoitteita ohjelmassa on. Kävimme läpi lyhyen

omiin kehittymistavoitteisiin liittyviä teemoja. Mentorointi mah-

esittelykierroksen, jossa jokainen kertoi omasta tilantees-

dollistaa kehittymishyppäyksiä sekä osaamisen että aktorin toi-

taan ja taustoistaan. Mentoreissa on mukana sekä senaatto-

minta- tai johtamistyylin osalta. Palautteen antaminen ja saa-

reita että Turun Nuorkauppakamarin entisiä jäseniä. Omien

minen puolin

hakemustemme ja tavoitteidemme perusteella parit oli etukä-

ja toisin avaa näkökulmia sekä mentorille että aktorille. Men-

teen valittu ja saimme kick off -tilaisuuden päätteeksi tutustua

torin kannalta antoisinta on nähdä kehitystä, innostusta ja

omaan pariimme.

uudenlaisia ideoita.

MPS on suomalaisomisteinen henkilöstöalan perheyritys, jolla on toimipisteet viidellä paikkakunnalla Suomessa. Laaja ja laadukas palveluvalikoima ja asiakaslähtöinen toimintatapa ovat tyypillisiä MPS:lle. Yksi MPS:n kehittämisen työkaluista on mentorointi. Mentorointiohjelmat voidaan toteuttaa joko yritysten sisäisinä, tai siten että osallistujat tulevat eri yrityksistä. Tänä syksynä starttaa MPS:n yhdestoista kansallinen crosscompany mentorointiohjelma, ja Mari osallistuu omalla panok-

8

Mentorointi on kahden tasa-arvoisen henkilön luottamuksel-

Ohjelma päätetään joulukuussa. Mentorointi on ollut aivan mahtava tilaisuus tutkia objektiivisemmin omaa yrittämistä ja sen motiiveja. Mentoroinnin kautta pääsen kehittymään yrittäjänä ja johtajana. Markus Nurmi, Grassmark Oy


Teksti ja kuvat: Maija Tähtinen

Puoli kierrosta kentän laidalta

– Turun Nuorkauppakamarin golf 20. kesäkuuta Turun Nuorkauppakamarin perinteistä golfkilpailua vietettiin kesäisenä maanantai-iltana Ruissalon Aura Golfissa. Vuoden 2016 golfmestaruuden vei tällä kertaa Tomi Virtanen. – Kenttä oli jälleen kerran upeassa kunnossa ja peliseura mitä parhainta. Kiitokset pelikavereille ja kaikille osallistujille, Tomi kommentoi kisaa. Kilpailijoita oli mukana vajaa kaksikymmentä yhteensä vii-

”Caddiena toimiminen on mitä mahtavin paikka tutustua lajiin ja innostua uudesta harrastuksesta.” Golf on hieno ja tekninen laji, joka vaatii pitkäjänteisyyttä ja palkitsee runsaasti. Jokainen uusi pelattu reikä, jokainen uusi lyönti on jälleen uusi mahdollisuus palkita itseään. Näitä

teen lähtöön. Mukana oli niin jäseniä, senaattoreita kuin

onnistumisia sainkin nähdä monta siinä lähtöryhmässä, jonka

alumnejakin. Kisan aluksi kilpailupäällikkö Tomi Virtanen antoi

mukana sain kulkea.

kisainfon, jossa käytiin läpi palkinnot ja kilpailukaterogiat sekä

Kisaa päästiin seuraamaan myös livenä onlinetulospalvelu

jaettiin lähtöryhmät ja -ajat. Pienoisista epäselvyyksistä huoli-

Gamebookin kautta, johon osa lähtöryhmistä päivitti lyönti-

matta saatiin kaikki kisaajat paikalle ja lähtöajat varmistettua.

määriä. Vesiesteiltä ja hiekkaesteiltä ei vältytty, jokunen pal-

Kisainfoa ja omaa lähtöä odotellessa ehti tehdä viime hetken

lokin saattoi kadota alueen ulkopuolelle. Esteistä huolimatta

treenausta rangella ja puttialueella. Turun Nuorkauppakama-

näimme myös huippusuorituksia ja onnistumisia. Kaiken kaikki-

rin golfkisassa kilpailtiin kamarin mestaruudesta, senaattorien

aan tasainen kilpailu vietiin päätökseen illalla yhdeksän jälkeen.

mestaruudesta, parhaasta scratchista sekä lähimmäs lippua

Upeat palkinnot voittajille tarjosi yhteistyökumppanit Danske

lyömisestä. Näistä kamarin mestaruus ja senaattorien mesta-

Bank, BMW, Auragolf, S. Wallin ja TeliaSonera.

ruus ovat kiertopalkintoja. Päätin lähteä caddieksi mukaan fiilistelemään aikoinaan harrastamaani lajia muistaen sen hienouden mutta samalla pienoisen harmituksen ja toisaalta onnistumisen tunteen ja hyvän fiiliksen. Parhaimmillaan golf tarjoaa upeita maisemia, hie-

Turun Nuorkauppakamari Golf Masters 2016 Paras scratch: Janne Pöyhönen 84 Nuorkauppakamarin mestaruus: Tomi Virtanen

noa seuraa hyvine keskusteluineen, kesäisiä tuoksuja, kuten

Senaattorien mestaruus: Jarmo Malin

vastaleikatun nurmen tuoksun, ulkoilmassa oleilua ja reipasta

Lähimmäs lippua: Tomi Virtanen 111 cm

kävelyä. Kierroksen lähestyessä puoltaväliä ehdin saada jo tuntumaa ja muistutusta taas siitä, miten golfia pelatessa pitää keskittyä jokaiseen lyöntiin.

9


HA L L I T U K S E S SA TA PA H T U U TEKSTI JA KUVA: RAIKKO KAVISTO

Hallituksessa

tapahtuu

Mikä sai sinut hakemaan hallitukseen? Joskus toiset vain puhuvat siitä, mitä pitäisi tehdä, ja toiset tekevät sitä, mistä puhutaan. Kuulun mielestäni jälkimmäiseen, joten hain hallitukseen, koska halusin vaikuttaa oikeiden asioiden tekemiseen. Mitä odotat hallitustyöskentelyltä? Hallitustyöskentely on ollut erittäin antoisaa yhdessä tekemistä, ja on aina mielenkiintoista kohdata erilaisia näkemyksiä ja tapoja toteuttaa asioita, joilla on konkreettisia vaikutuksia ympärillämme. Kuten sanonta kuuluu, mitä enemmän annat, sitä enemmän saat. Tämä pitää edelleen paikkansa. Haaveesi, jonka toivot toteutuvan seuraavaksi? Haaveeni syntyvät pienistä ajatuksen siemenistä. Työskentely ensi vuoden kansallisen Kiss My Business -vaalikokouksen kokouspäällikön tehtävässä on jo alkanut hallitusviran ohessa, ja superhyperduper-projektitiimi alkaa olla kasassa. Ehkä haikara tuo ensi vuonna myös pikkuKuka olet ja mitä teet? Mitä sinun lohkoosi kuuluu?

Rocco(liini)n…

Moro. Olen Ruskon turkulaisin kamariaktivisti Raikko ”Rocco” Kavisto ja elämässäni ratkon omia ja muiden ongelmia mus-

Terveiset kamarilaisille!

tan magian ja umpisolmujen välimaastossa niin päivin kuin

#KMB17 tulee olemaan monelle kamariuran suurimpia

joskus öisinkin. Päivätöikseni toimin Turun kaupungin sivistys-

juttuja, ja isoon projektiin tarvitaan koko kamarin apua

toimialalla tila-asiantuntijana. Vastuualueelleni kuuluvat vain

monipuolisissa tehtävissä laidasta laitaan. Olkaa roh-

kaikki peruskoulut, lukiot ja työväenopiston tilat lattiasta kattoon

keita, tulkaa ulos kaapeistanne ja lähtekää tekemään

sekä mukava määrä mm. sisäilmahaasteita ja irtaimistoa siinä

jotain unohtumatonta, koska on ihan ok olla mukana

välissä. Työn ohessa pyöritän Turun RIA ry:n hallitusta ja otan

Turun kovimmassa kamarissa!

satunnaisesti askeleita liberaalipolitiikan kentillä. Kamarissa vedän LOM-lohkoa, joka sisältää mm. perinteiset vuosi- ja vaalikokoukset paikallisesta aina alueellisen kautta kansalliselle tasolle sekä senaattoreiden, toukokuun ja syyskuun tapahtumat.

10


SENAAT TORI KAFF E LLA

TEKSTI: JONNA NORMIA KUVAT: HARRI LÄHTEENMÄKI JA MAIJA TÄHTINEN

Senaattori kaffella. Senaattori kaffella on juttusarja, jossa haastattelen senaattoria hänelle tärkeässä paikassa Turussa.

Kaffetteluseurana on vuoden 1987 Turun Nuorkauppakamarin puheenjohtaja ja Reale Oy:n toimitusjohtaja sekä SL Yhtiöt Oy:n ja Suomen Laatuasunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja varatuomari Harri Lähteenmäki. Tapaamme SL Yhtiöt Oy:n pääkallopaikalla. Tyylikäs toimisto sijaitsee aivan Turun keskustassa keskellä kauniita aurajokimaisemia.

12

Mitä yrittäjyys sinulle merkitsee?

lisen. Onnistumiset satavat omaan laa-

Turun seutu yrittäjien

Valmistuin Turun oikeustieteellisestä

riin, ja epäonnistumiset lähtevät omasta

toimintaympäristönä ja

21-vuotiaana ja työskentelin pankissa 10

kukkarosta.

toimintaympäristön kehittäminen

vuotta. 30-vuotiaana yrittäjäksi lähtemi-

Tällä hetkellä yrittäminen merkitsee

Suomi on hyvä paikka yrittäjälle, ja tur-

nen merkitsi hyppyä tuntemattomaan.

vapautta, vaikka lomapäiviä ei lasketa.

kulaisena minun on vaikeaa kuvitella

Taloudellinen vastuu perheestä mieti-

Työn ja vapaa-ajan raja on hämärtynyt

tekeväni työtä muualla. Olen asunut

tytti. Onnistuuko vai eikö onnistu? Myös

ajan myötä ja toisaalta myös maailman

jonkin aikaa Yhdysvalloissa ja Sveitsissä

vanhempani ovat olleet yrittäjiä, joten

muuttuessa. Sähköposteihin tai puhe-

sekä Suomessa myös Turun ulkopuo-

olen kasvanut yrittäjyyteen. Yrittäjäksi

limeen vastataan missä vain, ja video-

lella, mutta aina olen palannut Turkuun.

lähteminen vaati silti paljon työtä ja ris-

neuvottelumahdollisuudet vähentävät

Koen Turun sopivan kokoiseksi. Verkos-

kinottoa. Valitettavasti yrittäjäksi lähte-

matkustamisen tarvetta. Aiemmin pala-

toituminen ja toiminnan hahmottaminen

minen tarkoitti myös näin jälkeenpäin

verin jälkeen pöydällä oli muistilappuja

on Turussa mahdollista helpommin kuin

ajateltuna jossakin määrin perheen lai-

piikissä soittopyyntöjä varten, kirjeisiin

suuremmissa kaupungeissa. Tunnin juna

minlyömistä. Kotona oleminen oli joskus

sai vastauksen päivien tai viikkojen kulu-

Turusta Helsinkiin helpottaisi elämää

vain fyysistä, sillä ajatukset olivat töissä.

essa ja tunnin kokouksen takia saattoi

suuresti ja parantaisi Turun elinkeinoelä-

Yrittäjänä peiliin katsomalla näkee syyl-

joutua matkustamaan koko päivän.

mää.


Mitä teet viiden vuoden päästä? Teen samaa hommaa kuin nykyään, yrittäjyydestä ei pääse eroon. Omistajuutta pyritään siirtämään seuraavalle sukupolvelle. Näen itseni tässä hommassa vielä 90-vuotiaana, jos vain pysyn terveenä. Yrittäjyyden hyvä puoli on se, että työtä voi vähentää vähitellen ja tehdä itselleen sopivasti. Jatkossa voin ehkä vain olla olevinani mukana. Mitä terveisiä annat tämän vuoden puheenjohtajalle? Nuorkauppakamarissa pitää ottaa haasteita. Rima kannattaa nostaa korkeammalle kuin oikeastaan uskaltaa, vaikka vähän huimaa. Pitää hyväksyä, että kaikki ei välttämättä onnistu. Hulluus positiivisessa mielessä ja rajut irtiotot sopivat kamaritoimintaan. Kannustan ihmisiä hallittuihin riskinottoihin. Oma puheenjohtajavuoteni oli Turun Nuorkauppakamarin 30-vuotisjuhlavuosi, ja yksi vuoden kolmesta pääprojektista Millaisena näet Turun seudun

Miten yrittäjyydestä tulisi yhä

oli Singapore –87 -projekti, jossa len-

yrityselämän tulevaisuuden?

useammalle houkuttelevampi

nätettiin yritysjohtoa Finnairilta vuokra-

Turulla on hyvät mahdollisuudet kehit-

vaihtoehto? Onko se riittävän

tulla lentokoneella Singaporeen tutustu-

tyä. Vahva meriteollisuus ja sijainti ovat

kiinnostavaa?

maan yritystoiminnan mahdollisuuksiin

tärkeitä. Turku on sopivasti Helsingin ja

Yrittäjäksi lähtemisessä esimerkeillä,

Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Sattu-

Tukholman välissä. Viime aikoina kes-

mentoroinnilla ja rohkaisulla on merkit-

malta Singaporessa järjestettiin samaan

kustelussa ollut Hyperloop olisi toteu-

tävä rooli. Ihmisistä tulisi löytää yrittä-

aikaan Aasian nuorkauppakamareiden

tuessaan järkevää rakentaa Turun ja

jyyteen sopivat luonteenpiirteet. Kaikille

Aasia-kokous, johon saimme osallistua

Tukholman välille. Noin 15 minuutin

yrittäjyys ei sovi. Yrittäjyys vaatii sitoutu-

kunniavieraina. Hyvä tiimi mahdollisti

matka-aika mullistaisi asioita niin asu-

mista, 25 vuoden päähän ajatteleminen

onnistuneen projektin.

misessa kuin työmatkaliikenteessäkin.

ei sovi kaikille.

Osallistuminen nuorkauppakamari-

Globaalissa kehityksessä väestö siirtyy

Rohkaisua yrittäjyyteen tarvitaan.

toimintaan voi tuntua välillä raskaalta,

suurempiin keskuksiin. Turku on kuiten-

Verotusta olisi kehitettävä. Verotuksel-

myös taloudellisesti, mutta se kannat-

kin kooltaan sopivan kokoinen ja hel-

lisilla keinoilla olisi myös mahdollista hel-

taa. Verkostot ovat elinikäisiä. Kamarin

posti hahmotettava.

pottaa yritystoiminnan siirtoa perillisille

tulisi taloudellisesti tukea jäsenien osal-

ja saada uusi yrittäjäsukupolvi jatkamaan

listumista kokouksiin. Hienoa, että Turun

Näetkö yrittäjät yhteiskunnan ja

toimintaa. Perintö- ja lahjaverosäädökset

Nuorkauppakamari maksaa kongressien

Turun seudun elinkeinoelämän

ovat Suomessa hyvin raskaita.

rekkaroitumismaksun jäsenilleen.

Kyllä näen. Maailma kehittyy yritys-

Miksi olet yrittäjänä juuri Turun

Kenet senaattoreistamme

toiminnan suuntaan. Yritystoiminnan

seudulla? Voisiko yrityksesi toimia

haastat seuraavaksi ja miksi?

kautta saadaan taloudellista toimintaa

jossain muualla?

Haastan Anders Blomin, koska hän on

ja innovaatioita, joten yrittäjiä voi pitää

Olen asunut ja työskennellyt suurim-

uskomaton tyyppi. Anders Blom järjesti

elinkeinoelämän moottoreina. Yritys ei

man osan elämääni Turussa, ja yrityksen

vuonna 1989 Turun Nuorkauppakamarin

kuitenkaan pärjää ilman hallintoa ja työn-

tukikohtana se on luonnollinen valinta.

Eurooppa-projektin Brysselissä. Projek-

tekijöitä. Katson, että julkishallinto ja

Turussa on hallinnollinen pääkonttori,

tin tavoitteena oli Suomen liittäminen

yritystoiminta tsemppaavat toinen toi-

mutta yritykseni liikevaihdosta yli 50 %

EU:hun. Anders voi kertoa tästä lisää.

siaan.

tulee pääkaupunkiseudulta, ja lisäksi toi-

moottoreina – miksi, miksi et?

mimme Tampereella ja Oulussa.

13


Teksti ja kuvat: Maija Tähtinen

TURKULAISET TAMPEREELLA ELI EUROOPPAKOKOUS 15.-18.6.2016

Vuoden 2016 EC järjestettiin kesäkuussa Tampereella. Ohjelmassa oli monenlaisia puhujia, koulutuksia, kokouksia, esiintyjiä ja juhlia. Kokous huipentui messukeskuksessa gaalailtaan, jossa jaet-

taamaan taitojaan jääkiekossa sekä maistamaan erinomaisia

tiin Eurooppa-tason kamaripalkintoja. Turun Nuorkauppakamari

juustoja. Kokousorganisaatiot pitivät esittelyvuorot videoin ja

sai uuden senaattorin #75201 Ville Vihervaaran. Pop-up Turku

puhein myös General Assemblyssa kokousväelle. Eurooppako-

-projekti palkittiin parhaana projektina sekä parhaista par-

kouksessa käydään myös kansainvälinen puhekilpailu ja debat-

haimpana projektina eli palkituista eniten pisteitä saaneena.

tikilpailu, ja näimme myös useita pöydällenousuja kansallisiin

Eurooppakokous oli erittäin onnistunut: puittteet ja järjestelyt

sekä alueellisiin virkoihin.

olivat kerrassan upeat. Turun kamarista kokoukseen osallistui noin kolmenkymmenen hengen ryhmä. Eurooppakokouksessa oli lähes kaksi tuhatta osallistujaa,

uutta senaattoria, joista yksi oli Turun kamarin Ville Vihervaara

joten kokoushotellit ja lähihotellit olivat täynnä väkeä. Mukana

#75201. Juhlistimme uutta senaattoriamme kokkareilla gaalail-

oli niin senaattoreita, jäseniä kuin seuralaisiakin, joista suoma-

lallisen jälkeen.

laisia hieman vähemmän kuin kansainvälistä väkeä. Eurooppa-

Virallista ohjelmaa gaalassa edusti eurooppatason palkinto-

kokouksessa onkin erinomainen mahdollisuus tutustua mui-

jenjako. Gaalassa jaettiin palkintoja erinomaisesta ja esimerkil-

hin kamarilaisiin ja kuulla, miten kamaritoimintaa toteutetaan

lisestä nuorkauppakamaritoiminnasta. Jaetuista palkinnoista

muualla. Turun Nuorkauppakamarista eurooppakokoukseen

Suomeen tuli neljä, joista kaksi Turun Nuorkauppakamarille

osallistui kaikkiaan noin 30 hengen ryhmä.

Pop-up Turku -projektista. Projekti sai Best Local Community

Eurooppakokouksessa saa rakentaa oman ohjelmansa itse,

Empowerment Project -palkinnon sekä The Most Outstanding

voi liikkua yksin tai ryhmässä ja voi osallistua järjestettyihin

Local Project -palkinnon. Virallisen ohjelman ja ruokailun jäl-

retkiin, koulutuksiin ja liikuntahetkiin. Ohjelmatarjonta oli laaja

keen vuoroon astui Miss Divet Marko Vainio upealla showl-

ja monimuotoinen. EC:ssä pelattiin mm. jalkapallomestaruu-

laan. Tampereen messukeskukseen saatiin upea tunnelma

desta, joka kaikkien yllätykseksi tupsahti Suomen joukkueelle.

musiikin, valoshown ja yli tuhatpäisen yleisön kera. Tanssilatti-

Kokousohjelman rinnalla kulki korkeatasoinen koulutussemi-

alla oli ruuhkaa!

naari, johon oli myös mahdollisuus osallistua. Eurooppakokouksessa tulevilla kokouksien järjestäjämailla on mahdollisuus tuoda esiin omaa maataan ja kertoa omasta tulevasta kokouksestaan. Niinpä tapahtumassa järjestettiin Kanada–Latvia-ilta sekä Sveitsi-ilta. Näinä iltoina pääsi tes-

14

Ennen lauantain gaalaillallista kansallisen presidentin Mervi Vuorisen kokkareilla Suomen nuorkauppakamarit saivat kolme


15


Teksti: Maija Tähtinen. Kuvat: Lotta Bäck

JCI EC 2016 -OHJEISOHJELMA:

RETKI TURKUUN Turun Nuorkauppakamari järjesti Tampereen eurooppakokouksen yhteydessä ekskursion Turkuun. Retken emäntinä toimivat

johtaja Peter Essen (Executive Vice President) toivotti vieraat

Liisa Ketomäki ja Daniela Knif-Kiviniemi. Ekskursion järjes-

tervetulleeksi ja piti yritysesittelyn. Tämän jälkeen ryhmä jaet-

telyistä vastasi ja seurueen oppaana Turussa toimi Lotta Bäck.

tiin kahteen osaan ja vieraat pääsivät tutustumaan Bayerin teh-

Noin kahdenkymmenen hengen kansainvälinen ryhmä nuor-

taaseen ja tuotantotiloihin. Tehdaskierroksen jälkeen siirryttiin

kauppakamarilaisia tutustutettiin Turun ainutlaatuiseen histori-

ihastuttavaan Turun kauppahalliin kahville ja ostoksille. Jokai-

aan, ruokakulttuuriin ja liike-elämään. Retkellä vierailtiin mm.

nen pääsi maistamaan maankuulun M-Bakeryn Kiss my Turku

Turun linnassa, syötiin Pinellassa, kahviteltiin M-Bakeryssa ja

-leivoksia ja ostamaan tuliaisia. Kalaliike S.Wallinin tuotteet oli-

tutustuttiin Bayerin toimintaan.

vatkin suuressa suosiossa.

Päiväretki alkoi Turun historiallisista helmistä. Vieraat tutustuivat Turun linnaan ja tuomiokirkkoon. Kirkolta olikin luontevaa jatkaa lähelle historialliseen Pinellaan, Vanhan suurtorin ja Aurajoen laidalle, nauttimaan tervetulojuomat ja kolmen ruokalajin lounas.

16

Lounaan jälkeen vuorossa oli yritysvierailu Bayerille. Tehtaan-

Reilun parinkymmenen hengen porukalla oli nautinnollinen ja riemukas retkipäivä Turussa.


KAMARIN KREMPAT KUNTOON MEHILÄISESSÄ Turun Mehiläisen monipuoliset palvelut ovat tukenasi aina, kun tarvitset apua. Palvelemme niin isoja kuin pieniä asiakkaita nopeasti ja joustavasti. Olipa kyseessä pieni tai suuri kremppa, me hoidamme sinut kuntoon.

Valitse oma asiantuntijasi ja varaa aika mehilainen.fi tai 010 414 00*

Turku, Kauppiaskatu 8 | mehilainen.fi *Soitto kiinteän verkon liittymästä sekä matkaviestinverkon liittymästä maksaa 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.


ESK A A D E RI TEKSTI: LARI MALLIUS KUVAT: LARI MALLIUS JA IEVA SALMELA

Ruokailun jälkeen lähes koko ryhmä koolla.

MERITEITSE BRÄNNSKÄRIIN 21.7.2016

”Eskaaderimme” starttasimme hieman ennen puolta päivää

komme Salmeloiden ja Fagervikien kanssa ja lähdimme

Uittamon rannasta ja keli oli mukavan kostea ja tuulinen, eli

tutustumaan saaren luontopolkuihin, joista paikoin oli hie-

oiva purjehdussää! Valitettavasti meidän perhe lähti matkaan

noja näköaloja ulkosaariston ylle. Pienen patikoinnin jälkeen

avomoottoriveneellä ja hieman liian pienellä sellaisella ottaen

siirryimme vastaremontoituihin saunatiloihin ja nautimme

huomioon, että reitti kulki Airistoa pitkin ja jota pyyhki voima-

kesästä.

kas etelätuuli. Onneksi sade lakkasi jo melko pian lähtömme

Päivän mittaan purjehtivatkin kamarilaiset saapuivat ja ilta,

jälkeen ja Airiston aallot pysyivät veneen ulkopuolella, vaikka

ainakin omalta osaltani, huipentui saaristolaishenkiseen illal-

muutaman kerran vähän jännittikin ja keula meinasi kääntyä

liseen vanhassa kunnostetussa päärakennuksessa. Ruoka oli

takaisin Uittamon suuntaan.

erinomaista ja sen jälkeen oli vielä mahdollisuus jäädä toiselle

Sitkeys palkittiin: perille päästyämme Kirjaisluodon etelä-

niin sanotusti aikuisten saunakierrokselle.

puolella sijaitsevaan Brännskärin saareen, meitä kohtasi saa-

Majoittuminen saunarakennuksen yhteydessä olleeseen

ristolaisidyllinen venesatama vanhoine hirsirakennuksineen

vierasmajaan oli myös mahdollista, mutta sitä tarina ei kerro

ja kotieläimineen. Eskaaderin puuharyhmän jäseninä oli Vesa

miten loppuilta/yö mahtoi mennä, koska me lähdimme lasten

Ohlsson, Mari Jokiranta ja sattumoisin myös minä muu-

kanssa kotiin vielä samana iltana. Takaisintulomatkalla sai naut-

tenkin kuin kirjoittajan roolissa - Vesa pääsi paikalle vähän

tia auringonlaskusta ja moottoriveneilystä sillä Airistokin oli

myöhemmin eikä Mari liene vieläkään käynyt. Mutta kuten

poikkeuksellisesti aivan tyyni.

sanotaan, purjehtiessa ei ole kiire. Rantauduttuamme meitä kohtasi kuitenkin paikallinen iloinen yrittäjä ja kokosimme jouk-

18


Teksti ja kuvat: Maija Tähtinen

POP-UP TURUN AVAUS TAPAHTUMATUOTANTOON

WARM UP RUISROCK 7.-9.7.2016

Pop-up Turku oli heinäkuussa Ruisrock-viikolla torstaista lauantaihin yhteistyössä monen muun kulttuurialan tahon kanssa järjestämässä uudenlaista lämmittelytapahtumaa Ruisrockille. Tapahtuman ideana oli tuoda kulttuuria keskustaan ihmisten lähelle musiikkiesitysten, teatterin ja keskustelupaneeleiden avulla ja siinä samassa virittää festarifiilistä Turun katukuvaan.

Tapahtuma järjestettiin tunnelmallisella Vähätorilla ravintoloiden

Perjantaipäivän ohjelma streemattiin Ylelle ja se on katsotta-

kesäterassin edustalla. Vanhan pääkirjaston edustalle rakentui

vissa Yle Areenalta. Käytyjä keskusteluja voi myös katsoa ja

suuri lava esiintyjiä ja keskustelupaneeleita varten. Soittopuo-

lueskella Pop-up Turun ja Turun Nuorkauppakamarin some-

len esiintymisen hoiti Turku Rock Academyn bändit. Sateesta

kanavista; Facebook, Instagram ja Twitter.

huolimatta bändien omien fanien lisäksi myös satunnaiset Vähätorin kauttakulkijat pysähtyivät hetkeksi kuuntelemaan soittoja ja keskusteluja. Torstain avajaissanat tuli lausumaan Juhani Merimaa, joka tunnetaan suomalaisen rockbisneksen uranuurtajana ja mm. Ruisrockin järjestäjänä. Hän kertoi festivaaleista sekä tämän kaltaisten tapahtumien merkiyksestä festivaaleille. Merimaa

– Tämä oli hyvä avaus uudenlaisen konseptin tuomisesta kaupunkiympäristöön. Saimme hyvää ja rakentavaakin keskustelua aikaan, toteaa paikalla ollut Maija Tähtinen.

julisti meiile myös rockrauhan. Musiikki- ja kulttuuriesitysten lisäksi tapahtumassa käytiin mieleniintoisia keskusteluja kulttuuriaiheisissa paneeleissa.

Ruisrock / Pop-up Turku / Turun kaupungin nuorten palveluiden

Paneeleiden aiheet vaihtelivat tapahtumien merkityksestä kau-

Turku Rock Academy / Turun Kaupunginteatteri / Länsi-Suo-

pungeille ja mielipiteille, rahoitukseen ja ruokakulttuuriin. Pane-

men Elokuvakomissio / Turun Musiikkijuhlat / Yle / Lähi-Tapiola

listeina nähtiin nimekkäitä poliitikkoja ja kulttuurialan vaikutta-

Varsinais-Suomi / Tårget.

jia, kuten Sanni Grahn-Laasonen ja Markus Selin.

20

Tapahtuma rakennettiin yhdessä usean toimijan kanssa:


Pop-up Turku kevät 18.4. – 29.5. Kevään Pop-up Turku toteutettiin viilatulla konseptilla. Kuu-

Pop-Up Turku -hankkeen ideana on tarjota yrittäjille ja

den viikon ajan useat yrittäjät toimivat saman katon alla

yhteisöille mahdollisuus kokeilla, millaista on toimia Turun

Eerikinkadulla, Hansakorttelissa käsityöalan yrittäjät Käsi-

keskustan liiketiloissa. Liiketiloja on mahdollista hakea

työkorttelissa ja monipuolisesti yrittäjiä Eerikinkatu kakko-

web-portaalin kautta maksutta pop-up-käyttöön 1-7 päivän

sessa Pop-Up Gardenilla. Kevään aikana hankkeessa näh-

ajaksi. Pop-up-liiketilat sijaitsevat ydinkeskustan alueella.

tiin kaiken kaikkiaan yli 70 toimijaa eri toimialoilta.

Pop-up Turku -projektin lopullisena tavoitteena on, että

- Kevään aikana on ollut erityisen hienoa nähdä, kuinka

keskustan liiketiloihin saataisiin vuokralle uusia yrittäjiä.

monipuolisilta aloilta tulevat pienyrittäjät ovat pysty-

Tärkeä tavoitteemme on myös herättää kaupunkilaiset ja

neet luomaan tärkeitä kontakteja yhteisen pop-up-vii-

yrittäjät ajattelemaan uudella tavalla – luovat ja vähän hul-

kon aikana. Yrittäjien välinen yhteistyö on yhä useammin

lutkin ajatukset keskustan elävöittämiseksi ovat tervetul-

avainasemassa, kun yrittäjät harkitsevat kivijalkaliikkeen

leita!

perustamista, kertoo hanketta vetävä Joonas Suominen.

21


Teksti ja kuvat: Maija Tähtinen

KULTTUURIMATKA

SAVONLINNAAN 6. elokuuta Teimme reilun parinkymmenen hengen joukolla kulttuurimat-

Noudatimme oopperajuhlien perinteistä kaavaa eli söimme

kan Savonlinnan oopperajuhlille. Lähdimme katsomaan Teatro

illallista näytöksen jälkeen läheisessä rantaravintolassa, joka

Regino Torinon tulkitsemaa Puccinin La Bohèmea. La Bohème

näin viimeisenä esityspäivänäkin oli vielä auki pitkälle yli puo-

nähtiin tänä vuonna Savonlinnan Oopperajuhlilla ensimmäistä

lenyön. Samaisessa ravintolassa asioivat myös La Bohèmessa

kertaa, ja se osoittautui hyvin hauskaksi ja mukaansa tem-

nähdyt oopperalaulajat sekä joukko orkesterin jäseniä.

paavaksi, kaiken tasoisille oopperaharrastajille tai oopperaa harrastamattomille kuulijoille sopivaksi. Teos kertoo nuorista

”Koska matka Suomen itäpuolelle on pitkä, oli matkakin luonnollisesti tauotettu sopivasti.”

ihmisistä, jotka kohtaavat elämän kauneuden ja rumuuden, rakkauden ja surun. Oopperatunnelmaan ryhmä virittäytyi pitkin kesää matkanjohtaja Liisa Ketomäen opastuksella. Viimeistään menomatkan bussivisassa jokainen mukana ollut oppi faktoja niin oopperan historiasta, Savonlinnan oopperajuhlista, oopperalaulajista

Koska matka Suomen itäpuolelle on pitkä, oli matkakin luon-

kuin La Bohèmestakin. Savonlinnan oopperajuhlia on vietetty

nollisesti tauotettu sopivasti. Mennessä pysähdyimme lounas-

ensimmäistä kertaa vuonna 1912, ja rakastetuin oopperalau-

tamaan ihastuttavassa Tertin kartanossa, jossa ruokien pää-

laja kautta aikojen on kaikille tuttu tenori Luciano Pavarotti.

raaka-aineet kasvatetaan ja kerätään omasta maasta. Meidät

Tutustuimme myös siihen, miten runsas määrä erilaisia ooppe-

vastaanotti itse emäntä Pepita Pylkkänen, joka kertoi kartanon

roita on. Tasan 400 vuotta sitten edesmenneen William Shake-

mielenkiintoisesta historiasta. Kartano onkin pysynyt saman

spearen tekstien pohjalta on sävelletty jopa noin 200–300

suvun omistuksessa jo 1800-luvun lopulta lähtien. Sunnun-

oopperaa. Bussivisan lisäksi kaiken tarvittavan oopperajuhlista

taina suunnatessamme takaisin Turkuun pysähdyimme ensin

meille kertoi oikea konkarikävijä, Jaska Siikavirta, jolla on reilun

hetkeksi taiteen pariin Johanna Oraksen Taidekartanolla Pun-

20 vuoden kokemus.

kaharjulla ja jatkoimme siitä Saimi Hoyerin luotsaamaan Hotelli Punkaharjuun lounaalle. Ennen lounasta kuulimme Saimilta

”Senaattoriohjelmaan kuului tapaaminen festivaalin toimitusjohtajan Jan Strandholmin kanssa.”

Punkaharjun Valtiohotellin historiasta ja arkkitehtuurista, luonnosta ja tulevaisuudenvisioista. Lounaan jälkeen pääsimme vierailemaan hotellin ihastuttavissa huoneissa ja näimme vielä entisöimättömän metsänvartijan näkötornin. Ei liene kellekään epäselvää, miksi juuri heidät palkittiin Vuoden kotiseututeko 2016 -palkinnolla. Kerrassaan upea kokemus ja kulttuuririkas

Savonlinnaan saavuimme hyvissä ajoin iltapäivällä. Halukkailla oli mahdollisuus käydä syömässä jotain pientä, tutustua Savonlinnan keskustaan tai vaikka nukkua päiväunet. Senaattoriohjelmaan kuului tapaaminen festivaalin toimitusjohtajan Jan Strandholmin kanssa ennen oopperaa Olavinlinnassa.

22

matka!


Orkesterikuoppa.

Iloiset matkalaiset.

Johanna Oraksen vieraana.

Johannan taulut ihastuttivat.

Saimi Hoyerin vieraana.

23


Illan herkullisista tarjoiluista vastasi Mauno Catering

Illan hurmaava Trio

Vuoden JC-perhe ja vuoden vaikuttaja

Puheenjohtaja Daniela Knif-Kiviniemi ja puolisonsa Aleksi Kiviniemi

Teksti: Jatta-Maria Palmroth. Kuvat: Jatta-Maria Palmroth ja Maija Tähtinen

HEITTÄYTYMISTÄ ELOKUUN ILLASSA Perinteitä uudistaen puheenjohtajan kesäpäivän sijaan kamarimme vietti puheenjohtajan kesäiltaa elokuun viimeisenä lauantaina. Turun Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Daniela Knif-Kivi-

Mauno Cateringin herkullisten tarjoilujen lomassa vuoden

torit ja jäsenet puolisoineen viettämään tunnelmallista elokuun

JC-perheen palkinto myönnettiin Elina Kasille perheineen ja

iltaa Vanhalle raatihuoneelle lauantaina 27.8.2016. Auringon-

Vuoden vaikuttaja -palkinto LIO Maija Tähtiselle. Pian palkitse-

paiste ja iloinen puheensorina täyttivät juhlatilan, kun viitisen-

misten jälkeen juhlaväki pääsi kuulemaan DP Joonas Suomi-

kymmentä vierasta kohotti alkumaljat kesäillassa. Ilmassa oli

sen reippaan kolmen minuutin puheen siitä, mitä ja millaista

myös jännityksen tuntua, kun illan tulevia pöydällenousuja spe-

JC-toiminta hänen mielestään on ja millaista sen tulee olla.

kuloitiin. Puheenjohtaja rohkaisikin jäseniä heittäytymään ja

Mieleen jäivät erityisesti sanat siitä, miten tämä on organi-

menestymään ottamalla osaa nyt aloitettavaan hallituspeliin.

saatio, joka toiminnallaan pystyy tekemään jäsenistä ystäviä

”Nainen voi lähteä oopperajuhlista, mutta oopperajuhlat

keskenenään. Uskon, että tämä piirre JC-toiminnassa säilyy,

eivät naisesta”, totesi puheenjohtajamme tervetuliaispuhees-

vaikka moni asia vuosien myötä uudistuukin. Puheensa päät-

saan, viitaten kamarimme kesän kulttuurimatkaan Savonlinnan

teeksi Joonas asettui ehdolle vuoden 2017 puheenjohtajaksi.

Oopperajuhlille. Näiden sanojen saattelemina saivat vieraat

Pelin avauksen jälkeen pöydällenousuja alkoi tulla tiuhaa tahtia:

nauttia upeasta musiikkiesityksestä jäseniemme Ieva Salme-

Jonna Normia hakee SECYn paikkaa, Laura Palmunen EVP

lan ja Liisa Ketomäen laulaessa ja puheenjohtajan säestäessä

INDiksi ja nykyinen EVP INT Liisa Ketomäki DP:ksi. Onnea ja

flyygelillä. Bravo!

menestystä hallituskisaan lähtijöille!

Koska puheenjohtaja itse ei enää tänä vuonna voinut nousta

Ilta oli onnistunut yhdistelmä kamariperinteitä ja uusia tuulia.

pöydälle, heittäytyi hän omalla tavallaan esittämällä myös itse

Kiitos Danielalle ja Aleksille hienoista järjestelyistä sekä tyylik-

säveltämänsä pianoteoksen. Juhlavierailla oli kunnia olla näke-

käästä, tunnelmallisesta ja hauskasta kesäillasta!

mässä ja ennen kaikkea kuulemassa tätä – upeaa, rohkeaa ja taidokasta heittäytymistä.

24

Perinteitä kunnioittaen illan aikana palkittiin kamarilaisia.

niemi ja hänen puolisonsa Aleksi Kiviniemi kutsuivat senaat-


TYÖ F O O RU MI

TYÖFOORUMI. Työfoorumissa esitellään kamarilaisten työtä ja työpaikkoja.

Nuorkauppakamaritoiminnan yhtenä tarkoituksena on verkostoituminen, uusien kumppanuuksien luominen ja kaupan tekeminen. Tiedämme varmasti, missä kukin on töissä, mutta tiedämmekö, mitä kaveri itse asiassa työssään tekee? Tulevissa Juniceissa esitellään aina muutaman kamarilaisen työtä ja työpaikkaa. Tähän lehteen olen valinnut kolme mielenkiintoista työjuttua. Jos haluat kertoa oman työtarinasi seuraavassa työfoorumissa, ilmoita siitä LIOlle.

Olen Juuso Virtanen, yrittäjä. Kuka olet ja missä olet töissä? Juuso Virtanen, hyvänä päivänä toimin yrittäjänä ja huonona vaan töissä Virtanen Yhtiöissä. Toistaiseksi on pääsääntöisesti ollut hyviä päiviä. Mikä on työpaikkasi päätuote ja millainen on asiakaskunta? Toimimme kahdella päätoimialalla: kiinteistönkehityksessä ja sijoitustoiminnassa. Sijoitustoiminnassa meillä ei ole omaa tuotetta. Tähänastisen kokemukseni mukaan menestyksen salaisuus on nimenomaan välttää kaikkia niitä sijoitusinstrumentteja, joita sijoitustuote-termillä myydään. Mutta kiinteistökehityksessä voidaan puhua tuotteista myös meidän osaltamme: osin tietoisesti ja osin sattuman kautta olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa meidät pääasiassa tunnetaan vähän energiaa kuluttavista liiketiloista, ja tätä puolta on tietoisesti pyritty tuotteistamaan, vaikka jokainen projekti onkin ainutlaatuinen. Kiinteistökehityksessä asiakaskuntamme koostuu kaupan ja sitä lähellä olevien palvelualojen toimialojen yrityksistä.

25


Miten erottaudutte kilpailijoistanne? Kiinteistökehityksessä pääkilpailijat ovat suuria rakennusliikkeitä ja institutionaalisia sijoittajia. Minimaalisella organisaatiolla olemme yleensä nopeampia ja ketterämpiä käännöksissä – yleensä tästä on hyötyä, joskus myös haittaa. Välillä tulee 360 asteen käännöksiä, ja se hidastaa menoa, kuten purjehduskilpailuissa... Lisäksi matkan varrella suhdeverkosto jo potentiaalisten asiakasyritysten parissa on kasvanut niin, että siitä on paljon hyötyä neuvottelujen käynnistämisessä ja saattamisessa maaliin. Mitä tarjottavaa työpaikallasi on nuorkauppakamarin jäsenille? Elina Illukan Pet-Vet toimii jo toimialallaan Suomen parhaissa tiloissa, joita itselläni oli ilo olla mukana toteuttamassa. Muiden osalta lienee niin, että parantamisen varaa yritysten toimitiloissa vielä on, ja siinä voinen auttaa. lisäksi myös esimerkiksi niihin liittyvä Mitkä ovat sinun urasuunnitelmasi

markkinointi ja viestintä. Eventteri sovel-

tulevaisuudessa?

tuu monenlaisiin tapahtumiin yrityksen

Yrittäjänä olemisessa on se huono puoli,

sisäisistä tapahtumista ja koulutuksista

että headhunterit eivät paljoa perään

aina konsertteihin ja erilaisiin konferens-

soittele – tai tähän asti eivät ainakaan. Perheyrityksessä olen asettanut tavoitteeksi sen, etten jää historian viimeiseksi toimitusjohtajaksi. Mielellään niin, että seuraavan toimarin lähtökohta olisi parempi kuin mistä itse sain aloittaa. Meillä nämä pestit ovat olleet pitkiä:

Olen Aki Kettunen, 34-vuotias yrittäjä.

yhtiöllä on ikää 88 vuotta, ja olen neljäs

Miten erottaudutte kilpailijoistanne? Palvelu on toteutettu erittäin kustannustehokkaasti, joten se soveltuu hinnaltaan myös pienien yritysten ja yhdistysten käyttöön. Palvelun yksi tärkeä lähtökohta on helppokäyttöisyys, joten

toimitusjohtaja. Niinpä näissä puitteissa

Kuka olet ja missä olet töissä?

sen käyttöön ei tarvita erillistä koulu-

pitää yrittää kehittää liiketoimintaa ja

Olen Aki Kettunen, 34-vuotias käytettä-

tusta ja käyttö on helppoa ja nopeaa.

saada sitä kautta omalle uralle mielek-

vyyteen erikoistunut ohjelmistokehityk-

Alkusyksystä julkaistava uusi versio

kyyttä: kiinteistöpuolen tavoitteena on

sen asiantuntija ja yrittäjä. Työskentelen

mahdollistaa myös palvelun avaami-

saada laajennettua tuotekirjoa asuntoi-

tapahtumasovelluksia kehittävän Event-

sen suoraan verkosta, joten sen saa

hin tai toimistoihin ja sen lisäksi saada

teri Oy:n sekä ohjelmistosuunnittelua ja

käyttöön heti mihin vuorokaudenaikaan

maantieteelliseen fokukseen Turun

-kehitystä tarjoavan AeroSolution Oy:n

tahansa. Asiakkaan ei tarvitse sitoutua

lisäksi myös pääkaupunkiseutu isolle

parissa.

pitkiin tilausjaksoihin, joten palvelun voi

painolle. Tämä edellyttää jossakin kohtaa

26

seihin asti.

halutessaan tilata vaikka kuukaudeksi.

vähän isompaa organisaatiota. Lisäksi

Mikä on työpaikkasi päätuote ja

pidän silmät auki uusien toimialojen

millainen on asiakaskunta?

Mitä tarjottavaa työpaikallasi on

osalta – maailma muuttuu, ja meidän lii-

Eventterin päätuote on yritysten ja

nuorkauppakamarin jäsenille?

ketoimintamme on historian aikana vaih-

yhdistysten tapahtumien ilmoittautu-

Jos toimit yrityksessä tai järjestössä,

tanut rajusti painopistettä, eikä kehitys

mista ja hallintaa helpottava verkkopal-

jossa järjestetään pieniä tai suuria

varmaan nyt ole lopuillaan.

velu. Palvelun avulla onnistuvat tapahtu-

tapahtumia, suosittelen tutustumaan

mien ilmoittautumisten ja lipunmyynnin

Eventterin palveluihin joko yrityksen


verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä suo-

Kuka olet ja missä olet töissä?

Laajimmin käytetty ja suurelle yleisölle

raan minuun.

Jukka Lehmusvirta, 39-vuotias dip-

tutuin automaattinen palonsammutusjär-

lomi-insinööri. Toimin yrittäjänä palon-

jestelmä on perinteinen sprinklerijärjes-

Mikä on sinun roolisi työpaikalla?

sammutusinsinööritoimisto Heikki Leh-

telmä. Sellainen löytyy mm. jokaisesta

Yksinyrittäjän työtehtävät ovat hyvin

musvirta Oy:ssä.

vähän isommasta kauppakeskuksesta.

monipuoliset, koska vastaan kaikista yri-

Suojattavasta kohteesta riippuen sam-

tyksen tehtävistä. Se kuitenkin tekee

Mikä on työpaikkasi päätuote ja

mutusjärjestelmän sammutusaineena

työstä mielenkiintoista ja vaihtelevaa.

millainen on asiakaskunta?

voi toimia myös esim. veteen sekoitet-

Olemme toimineet Varsinais-Suomen,

tava vaahdote tai jonkin palamisen edel-

Mitkä ovat sinun urasuunnitelmasi

Satakunnan ja Pirkanmaan alueella jo

lytyksen (happi, lämpötila tai palamisen

tulevaisuudessa?

kohta 30 vuotta. Suunnittelemme auto-

ketjureaktio) poistava tai estävä kaasu.

Tällä hetkellä yrittäjyys on se juttu,

maattiset palonsammutuslaitteistot ja

jota haluan jatkaa. Vaikka yrittäminen

savunpoistojärjestelmät ja valvomme

keet, kiinteistöjä omistavat ja hallinnoi-

on välillä aikaa vievää ja raskastakin,

niiden asennuksia asiakkaidemme tar-

vat yhtiöt, valmistava teollisuus sekä

minusta on huomattavasti palkitsevam-

peiden mukaisesti. Autamme asiakkai-

arkkitehti- ja suunnittelutoimistot. Yksi

paa tehdä töitä itselle ja päättää omista

tamme järjestelmiin liittyvissä kustan-

mielenkiintoisimmista tämänhetkisistä

työtavoista. Lisäksi haluan kehittyä

nuslaskelmissa ja toimimme konsulttina

suunnittelukohteistamme on Kupittaalle,

omalla alallani, ja yrittäjyys antaa tähän

urakoitsijoita kilpailutettaessa.

ykköstien päälle rakennettava uusi

erinomaisen mahdollisuuden.

Olen Jukka Lehmusvirta, 39-vuotias yrittäjä.

Asiakkaitamme ovat rakennusliik-

T3-nimellä kulkeva keskussairaala. Miten erottaudutte kilpailijoistanne? Talotekniikan suunnittelutoimiala on konsolidoitunut vahvasti viime vuosien aikana. Isommat toimistot ovat ostaneet pienempiä suunnittelutoimistoja ja alkaneet tarjota asiakkailleen laajempia suunnittelukokonaisuuksia. Myös suunnittelupalveluita ostavat tahot ovat saattaneet pyytää tarjouspyynnöissään laajempia kokonaisuuksia.

Erottaudumme syvällä osaamisella

kapealla sektorilla. Olemme toimineet alalla pitkään ja onnistuneet kasvattamaan ja pitämään osaamisemme talon sisällä. Asiakkaalle tämä näkyy myös asiakassuhteena, jossa sama tuttu asiakkaan ympäristön tunteva henkilö on pöydän toisella puolella.

Yrittäjävetoisena toimistona pys-

tymme olemaan joustava ja nopea. Asiakkaalle tämä merkitsee laadukkaita toimituksia kiireelliselläkin aikataululla. Mitä tarjottavaa työpaikallasi on nuorkauppakamarin jäsenille? Asiakkaitamme ovat suunnittelualueestamme johtuen ensisijaisesti yritykset, sillä rakennuksen koon kasvaessa esim. suuret yhtenäiset palo-osastot tai kasvaneet poistumistie-etäisyydet vaativat joko automaattisen palonsammutus- tai savunpoistolaitteiston asentamista palo-

27


turvallisuuden parantamiseksi.

Mikäli vastaat tehtävässäsi yrityksesi

rakennuttamistoiminnasta tai talotekniikan kunnossapidosta ja toimitilanne tarvitsee joko riskienhallinnan näkökulmasta, rakennusmääräys- tai viranomaisvaatimuksista johtuen automaattisia palonsammutusratkaisuja, niin ole yhteydessä meihin. Mikä on sinun roolisi työpaikalla? Toimin yrityksen toimitusjohtajana. Pienessä yrityksessä hallinnollisia tehtäviä on vähän ja päivittäisen työaikani saan käyttää lähes kokonaan suunnittelu- ja valvontatehtävissä, välillä kypärä päässä työmaatelineillä kiiveten. Meillä on toiminnan nykyiseen laajuuteen nähden sopivankokoinen uskollinen asiakaskunta, mutta tulevaisuudessa toimiston kasvaessa ja toiminnan laajentuessa myynnillinen näkökulma roolissani tulee korostumaan. Mitkä ovat sinun urasuunnitelmasi tulevaisuudessa? Aiemmin toimin myyntipäällikkönä hyvin itsenäisessä roolissa ja vastasin asiakkuuksieni myynnistä ja kannattavuudesta. Kun perheyritykselle haettiin jatkajaa, ei siirtyminen yrittäjäksi tuntunut kovin isolta askeleelta, vaikka toimiala oli uusi ja osaamiseni vielä ohutta. Viiden vuoden jälkeen voin kuitenkin lämmöllä suositella yrittäjyyttä kaikille kamarilaisille, vaikka oman osaamisen riittävyydestä yritystoimintaan olisikin epävarmuutta. Kovaa halua vain pitää löytyä.

Seuraavan parin vuoden aikana

keskityn toimiston kasvattamiseen – jos tätä urasuunnitelmaksi voi kutsua. Mikään ei ole nykymaailmassa enää varmaa tai pysyvää, mutta jos suurin osa asioista menee haluamaani suuntaan, niin tulen toimimaan yrittäjänä vielä pitkään.

28

Haluatko kertoa oman työtarinasi seuraavassa työfoorumissa?


EL Ä M Ä Ä KA MA R IN JÄ L K E E N TEKSTI JA KUVAT: ILKKA HORELLI

ELÄMÄÄ KAMARIN JÄLKEEN – MINNA ARVE Varsinais-Suomen

Tulevaisuususkoa ja

paljon kiinni julkista rahaa, Arve kertoo.

elinkeinoelämän edistäjä arvostaa

investointeja Suomeen

Hän peräänkuuluttaa samalla tulevai-

nuorkauppakamarin toimintaa

Turun Nuorkauppakamarin vuoden

suususkoa koko Suomeen.

Minna Arve siirtyi keväällä 2016 Turun

teema on edistää yrittäjyyttä, jota kuvaa

Kauppakamarin toimitusjohtajan teh-

vuoden slogan ”Heittäydy, menesty”.

Poliittinen keskustelu

tävään Kokoomuksen puoluesihteerin

Kauppakamarin toimitusjohtajana Arve

haasteiden edessä

tehtävästä. Politiikan keskiössä Arve

seuraa aitiopaikalta elinkeinoelämän

Arve siirtyi Turun Kauppakamarin joh-

ehti toimia syksystä 2014 asti. Tätä

tilannetta Turussa ja Varsinais-Suo-

toon politiikan aitiopaikalta ja kertoo,

ennen hän toimi Turun kaupunginhalli-

messa.

että viime aikoina ihmisten usko politiik-

tuksen päätoimisena puheenjohtajana

– Turussa elinkeinoelämän tilanne on

kaan on heikentynyt. Arve toteaa, että

vuodesta 2010. Entisenä kamarilaisena

parempi kuin muualla Suomessa ja alu-

muun muassa populististen puoluei-

Arve arvostaa Turun Nuorkauppakama-

een työllisyyskehitys on positiivinen ja

den puheissa monimutkaisia asioita on

rin toimintaa ja näkee sen monien mah-

pitkäaikaistyöttömyys on laskussa, Arve

pyritty yksinkertaistamaan ja tekemään

dollisuuksien yhdistyksenä, jossa hyvän

kertoo. Hän jatkaa kehumalla muun

sen myötä asioista helpommin ymmär-

yhteishengen siivittämänä jo yhden vuo-

muassa Salon seutua, jossa viime vuo-

rettäviä ja käsiteltäviä.

den aikana voidaan toteuttaa isoja pro-

sien surullisten irtisanomisten jälkeen

– Politiikka on jollain tavoin epäon-

jekteja.

on syntynyt uusia innovaatioyrityksiä.

nistunut puhumisessa, minkä johdosta

– Kamarissa mukana olevat ihmiset

Nämä luovat Salon alueelle liiketoimin-

ihmisten on toisinaan vaikea ymmärtää

ovat eteenpäin katsovia ja yhdessä teke-

taa ja sen myötä edellytyksiä kasvulle.

poliittista keskustelua, Arve luonnehtii

misen meininki on isossa roolissa, Arve

Varsinais-Suomen vahvuuksina ja tule-

hieman huolestuneena tämänhetkistä

kuvailee nuorkauppakamarin henkeä. Hän

vaisuuden mahdollisuuksina Arve näkee

toteaa, että teknologisesta kehityksestä

erityisesti Turun telakkateollisuuden ja

huolimatta tekniikka ja IT-sovellukset eivät

Uudenkaupungin autoteollisuuden, maa-

töksenteosta on tullut monimutkaista,

korvaa yhdessäoloa ja -tekemistä toisten

kunnan bio- ja lääketeollisuuden sekä

ja hänen mukaansa tämä asettaa kaikille

kanssa.

muun korkean teknologian ja osaami-

poliittisille puolueille uusia haasteita kes-

sen, mutta toteaa samalla kuitenkin,

kustella asioista ymmärrettävästi.

Arven mielestä kamarin toiminnasta näkyy selkeästi yhteiskunnallisen vastuun

että uusia teollisuuden investointeja tar-

tiedostaminen ja sen toiminta asemoituu

vittaisiin alueelle lisää.

parhaimmillaan julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välimaastoon yhdistäen näitä.

– Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa

Suomen poliittista tilaa. Arve kertoo, että maailmasta ja pää-

– Tämä edellyttää kaikilta uusia tapoja ajatella ja tehdä asioita ymmärrettäväksi, Arve toteaa.

on paljon investointeja, mutta niissä on

29


Ajatuksia kamarin tulevaisuudesta Turun Nuorkauppakamari on Arven mukaan onnistunut tasapainoilemaan hyvin vallitsevien perinteisten arvojen ja toimintojen suhteen ja toisaalta onnistunut tuomaan toimintaan mukaan aivan uusia ja innovatiivisia asioita. Kamari antaa hienoja mahdollisuuksia olla ideoimassa ja toteuttamassa erilaisia projekteja. Toisaalta kamari tarjoaa myös mahdollisuuksia perinteiseen yhdistystoimintaan ja etenemiseen aina erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin JCI-luottamustehtäviin. Arven mielestä parasta kamarissa on kuitenkin alueellinen toiminta. – Kamari tarjoaa mahdollisuuksia yhdessäoloon ja verkostoitumiseen, oppimiseen ja osaamisen lisäämiseen. Kamarissa on mahdollista saada aikuisiällä uusia ystäviä, haastaa itsensä ja tehdä muita asioita kuin työelämässä. Arven omat huippujutut kamarin toiminnassa olivat kesällä 2008 Turussa järjestetty EC ja pari vuotta myöhemmin toteutettu EcoFootr-hiilijalanjälkimittariprojekti.

Kuka: Minna Arve Kamarissa: 2008–2014 Perhe: Aviomies, kolme lasta (yksi lapsista kuoli syntyessään) Työ: Toimitusjohtaja, Turun Kauppakamari Harrastukset: Politiikka, liikkuminen (pyöräily ja kuntosali)

30


Teksti: Tiina Vainio Kuvat: Emmi Kiesvaara

Nuorkauppakamarien yhteisprojekti

The SHIFT oli menestys

Turussa ensimmäistä kertaa järjestetty bisnestapahtuman ja festivaalin yhdistävä The SHIFT oli välitön menestys. Yhteistyökumppanit, puhujat ja osallistujat nauttivat auringonpaisteesta ja lukuisista aktiviteeteista. Turun linnan hienoissa puitteissa oli testattavana virtuaalitodellisuuden ja terveysteknologian viimeisimpiä uutuuksia. Uusia yhteistyösuhteita solmittiin hyvässä hengessä ja hymyssä suin. Sijoittajat ja startupit tapasivat toisensa esimerkiksi kävelyllä puistossa, sähköautoajelulla ja hiekkalaatikolla. Seminaarin ensimmäisen päivän illan kruunasivat Kakolan jat-

kot, joista puhutaan varmasti vielä pitkään. Puitteet olivat elo-

vupotentiaalia. Heillä on myös yhteiskunnallista merkitystä, ja

kuvamaiset ja SHIFT-kävijät juhlivat yömyöhään asti.

lisäksi pieni tiimi on saanut paljon aikaiseksi rajallisella rahoi-

tuksella, kertovat tuomaristoon kuuluneet Petri Lehmuskoski

– Kakola halusi olla mukana kumppanina, sillä minusta on

– Bomberbotilla nähtiin olevan paljon kansainvälistä kas-

tärkeää, että nuoret saavat verkostoitumismahdollisuuksia,

ja Mika Alirantala.

toteaa Kakola Yhtiöiden Olli Ojala.

bisnestapahtumat ovatkin jo kehittyneet festivaalimaisiksi.

The SHIFT huipentui todella korkeatasoiseen pitchauski-

– The SHIFT ei ole vain tapahtuma vaan elämys. Maailmalla

san finaaliin, johon pääsi viisi yleisön suosikkia. Kisan 10 000

Ihmiset haluavat verkostoitumisen ja inspiroitumisen lisäksi

euron voiton vei kotiin Bomberbot Hollannista. Finaalissa kuul-

myös viihtyä. Tapahtuma, jossa kävijät pääsevät itse muokkaa-

tiin viisi erinomaista esitystä, joiden joukosta voittaja nousi

maan ja olemaan osa sisältöä, kiinnostaa ihmisiä, kertoo The

esiin kansainvälisyydellään.

SHIFTin projektipäällikkö Alexander Törnroth.

31


Bisnesfestivaalin tavoitteet olivat kunnianhimoisia sekä osanottajien että yhteistyökumppaneiden suhteen.

– Tavoitteet saavutettiin heti ensimmäisellä kerralla. Toimi-

The SHIFT -faktat

tettiin, mitä luvattiin. Puhujien taso oli huippuluokkaa. Suuri kiitos kuuluu myös todella sitoutuneelle vapaaehtoisten porukalle, korostavat Joonas Suominen ja Urho Blom, jotka kuuluvat tilaisuuden järjestäneen The SHIFT ry:n hallituksen puheenjohtajistoon.

Osallistujilta festivaali sai todella hyvää palautetta. Myös

kansainväliset puhujat olivat vaikuttuneita lopputuloksesta.

– The SHIFT on äärimmäisen hyvin järjestetty. Yhdistelmä

Yli 1 000 myytyä pääsylippua 90 näytteilleasettajaa 150 vapaaehtoista 15 start-upia ja 17 investoria 18 keynote-esitystä, 24 panelistia Järjestäjinä kaikki Turun alueen nuorkauppakamarit yhteistyökumppaneineen

start-upeja, teknologiaa ja muotoilua on todella kiinnostava, arvioi tilaisuudessa puhunut Thalmic Labsin toimitusjohtaja ja yhtiön perustajiin kuuluva Stephen Lake.

Toteutetaanko The SHIFT myös ensi vuonna?

– Turun Linna on jo varattu. Myytyjen lippujen ja yhteistyö-

kumppaneiden määrä tuplataan, lupaavat Suominen ja Blom.

Varaa jo päivät kalenteristasi! The SHIFT 31.5.–1.6.2017 www.theshift.fi


AVAINYRITYKSET

33


MI TÄ - M I SSÄ - MIL LO IN TULEVIA TAPAHTUMIA 2016

Mitä

Missä

A-aluevaalikokous

Tuusula

23.-25.9.2016

Kansallinen vuosikokous

Hämeenlinna

14.-16.10.2016

Turun Nuorkauppakamarin vaalikokous

VPK-talo, Turku

22.10.2016

Maailmankokous

Québec

30.10.-4.11.2016

Turun Kehittäjä

?

16.11.2016

Potkiaiset

?

9.12.2016

Joulutapahtuma

?

11.12.2016

TIEDOTUSTÄRPIT

MIKÄ - MITÄ

Lehti – Junic

Julkaisu, joka dokumentoi toimintaamme. Juttuja niin tapahtumista kuin kamarilaisistakin - itsellemme muistoksi ja samalla tiedoksi yhteistyökumppaneille ja jäsenyydestä kiinnostuneille.

Sähköposti – eJunic

Uutiskirje, joka kertoo kootusti tulevat tapahtumat ja ajankohtaiset tiedotettavat. Ilmestyy pääsääntöisesti joka kuun ensimmäinen tiistai.

Kotisivu – www.jciturku.com

Täältä löydät mm. perusinfoa kamarista, hallituksen yhteystiedot, tapahtumakalenterin lisätietolinkkeineen, kamarin jäsenluettelon, senaattoriluettelon ja tiedotteet.

Facebook – Turun Nuorkauppakamarin jäsenryhmä

Nimensä mukaisesti vain jäsenille, täällä tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja muistutetaan ilmoittautumisista, täällä voit myös jakaa kuvasi ja kokemuksesi kamarin tapahtumista.

Nuorkauppakamarien kotisivut –

Täältä löydät kätevän listauksen tulevista alueellisista, kansallisista sekä kansainvälisistä JCI -tapahtumista lisätietolinkkeineen.

www.nuorkauppakamarit.fi/ajankohtaista/tapahtumat-2016

34

Milloin

Twitter – @jciturku

Kamarin avoin ja lähestyttävä ulkokuori, joka toivoo retweetattavaksi kuvasi ja kokemuksesi #jciturku #jcifi #heittäydymenesty. Täältä löydät myös muiden suomalaisten ja ulkomaisten kamareiden kuulumisia.

Facebook-sivu – Turun Nuorkauppakamari ry

Kamarin formaali ulkokuori eli sivu, jossa tiedotetaan toiminnastamme myös muille kuin jäsenille.

Facebook-ryhmät – lukuisia JCI-ryhmiä

Eri ryhmiä eri aiheista: kuljetuksista, bileistä ja urheilusta kirpputoreihin ja mediaosumiin. Tsekkaa myös alueryhmät! Etsi ryhmiä Facebookista ja liity! Löydät nopeasti itsellesi kyydin tapahtumaan ja tarvittaessa vaikka juoksulenkille kaverin.

Instagram – jciturku

Kamarin julkinen kuvienjakokanava, joka odottaa myös sinun kuviasi tykättäväksi. Käytä #jciturku #heittäydymenesty.

Jäsenintra – M-files

Järjestelmä, joka tallentaa tietosi liittymähetkestä ikuisuuteen. Kirjaudu jäsennumerolla ja päivitä itse! Kirjautumislinkki löytyy SNKK:n sivuilta.

Kv jäsenintra MY JCI – www.jci.cc/membersarea

Kaikki kansainvälinen JCI -materiaali käden ulottuvilla. Seuraa, mitä maailmalla tapahtuu. Täällä voit rekisteröityä nuorkauppakamarin virallisiin koulutuksiin. Löydät myös kaikkien kamarien yhteystiedot ja paljon muuta. Tutustu ja näe, mitä kaikkea nuorkauppakamaritoiminnalla on annettavana!


B E F H

I J

K

L

M

N

O P

R

S

T

V

Osallistujia yhteensä Osallistumisprosentti

• •

Pj:n kesäilta

Kuukausitapahtuma

Seuralaistapahtuma

A-aluevaalikokous

Kansallinen vaalikokous

Vaalikokous

27.8.

6.9.

9.9.

23.-25.9.

14.-16.10.

22.10.

• •

• •

• • •

• •

• • • • • • • • • •

• • •

• •

• • • •

• •

• • • • • • •

• •

• • •

• • • • • • • • •

• •

• •

• • • •

• • •

• • • • • • •

• • • • •

• • •

• • •

• • • • •

• • •

• •

• • • •

• • •

• • •

• • • •

• •

• •

• •

• •

• • • •

• •

• •

• •

• • •

• • • •

• •

• •

• •

• •

• • •

• •

• • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• • •

• 33 26

• • •

• • •

31 24

• 6 5

8 6

22 17

6 5

26 21

• 21 17

• •

• •

• • • •

• •

32 25

24 19

17 13

8 6

• 5 4

9 7

YHTEENSÄ

Kulttuuritapahtuma 6.8.

• •

Joulutapahtuma

Eskaaderi 21.7.

• •

11.12.

Golf 20.6.

Potkiaiset

Eurooppakokous 15.-18.6.

9.12.

Kuukausitapahtuma

30.10.-4.11. Maailmankokous

Vapputapahtuma

26.5.

Senaattorien järjestämä kk-tapahtuma 6.4.

1.5.

MultiTwinning 17.-20.3.

Tunnin cocktail

A & C Aluevuosikokous 4.-6.3.

Aalto Piia Alapaattikoski Tomi Becic Enes Bäck Lotta Ekuri Juhani Ertiö Jussi Fagervik Johanna Förbom Yrjö Halme Vesa Heikkinen Miika Heinonen Aleksi Heinonen Heikki Hildén Jaana Horelli Ilkka Illukka Elina Jaatinen Tiina Jokinen Pekka Jokiranta Mari Kaartemo Valtteri Karonen Jussi Kasi Elina Kasula-Sainio Salla Katajainen Katarina Kavisto Raikko Ketomäki Liisa Kettunen Aki Kiili Santtu Knif-Kiviniemi Daniela Korhonen Joonas Koskela Janne Kotamäki Anna-Kaisa Kronberg Niklas Kyttä Kaisa Lauren Tommi Lehmusvirta Jukka Leppäkoski Antti Lindwall Jeanette Lundén Anna Mallius Lari Manelius Jaakko Molin Johanna Mäenpää Matias Mäkelä Tuomas Mäkinen Ari Naatula Aleksi Németh Satu Niemi Hans Niinimäki Mikko Normia Jonna Nurmi Markus Ohlsson Vesa Oksa Minna Palmroth Jatta-Maria Palmunen Laura Pekkala Ari Pirilä Veikko Puurunen Janne Rehnberg Alexandra Reunanen Petteri Rostedt Matti Ruuti Maija Räike Katariina Saari Jaakko Salama Jori Salmela Ieva Satopää Jussi Siikavirta Jaska Sinisalo Sauli Sirén Saara-Sofia Sjöblom Ulla Suominen Joonas Tallbacka-Kitola Taina Tasala Markus Tuominen Aleksi Tähtinen Maija Vieno Tommi Virtala Heli Virtanen Juuso Virtanen Tomi

Kansallinen vuosikokous

Vuosikokous 16.2.

A

30.4.

Perhetapahtuma

osallistunut tapahtumaan

21.-24.4.

Tulokasjuhla

7.2.

osallistunut projektin toteuttamiseen

29.1.

OSALLISTUMISKALENTERI

5 0 2 5 2 3 6 0 0 1 4 3 5 2 4 3 0 9 5 6 5 5 4 10 5 9 5 11 8 3 3 3 2 5 2 0 0 1 2 1 3 2 2 0 6 5 0 1 4 4 6 5 3 1 0 1 7 2 1 5 0 9 5 2 6 2 6 5 1 2 6 2 1 2 12 2 3 0 4

24 19 35


TÄMÄN LEHDEN JAKELUN TARJOAA MARTINEX.

Profile for Turun Nuorkauppakamari ry

Junic 3 - 2016  

Turun Nuorkauppakamarin jäsenlehti 3/2016 Julkaisu, joka dokumentoi toimintaamme. Juttuja niin tapahtumista, kuin kamarilaisista – sisäisest...

Junic 3 - 2016  

Turun Nuorkauppakamarin jäsenlehti 3/2016 Julkaisu, joka dokumentoi toimintaamme. Juttuja niin tapahtumista, kuin kamarilaisista – sisäisest...

Profile for jciturku
Advertisement