Page 1

Tässä numerossa

VUOSIKOKOUS sivu 6

Junic Turun Nuorkauppakamarin tiedotuslehti

1• 2016

TULOKASJUHLA sivu 12

PERHETAPAHTUMA sivu 24

TYÖFOORUMI sivu 29


Hallitus 2016

PRES

Daniela Knif-Kiviniemi LBS Scandinavia Oy Kaarle Knuutinpojan rantatie 1 20810 Turku 040 739 4239 daniela@lbsscandinavia.com

DP

Joonas Suominen Amitec Oy Garpintie 270, 23800 Laitila 040 078 2838 jsuominen@gmail.com

EVP INT

Liisa Ketomäki Turun musiikkijuhlasäätiö Sibeliuksenkatu 2, 20100 Turku 040 740 6200 liisa.ketomaki@tmj.fi

EVP LOM

Raikko Kavisto Turun kaupunki Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku 040 744 7259 raikko.kavisto@turku.fi

EVP COM

Salla Kasula-Sainio Pernod Ricard Finland Oy PL 417, 20101 Turku 040 835 5142 salla.kasula-sainio@pernod-ricard.com

LIO

Maija Tähtinen Ruokosuontie 33, 21250 Masku 0400 524 490 maija@monnonen.fi

TREAS

Aleksi Tuominen TeliaSonera Finland Oyj Vanha Hirvensalontie 4 as. 2 20810 Turku 040 302 4814 treas@jciturku.com

Jaana Hildén Sairaala Neo Joukahaisenkatu 6 20520 Turku 050 362 1535 jaana.hilden@sairaalaneo.fi

LC

EVP IND

IPP

Mari Jokiranta MPS Enterprises Kauppiaskatu 11 C 27, 20100 Turku 040 516 1214 mari.jokiranta@mps.fi

2

SECY

Minna Oksa PricewaterhouseCoopers Oy Läntinen Rantakatu 7, 20100 Turku 040 581 2993 minna.oksa@fi.pwc.com

Janne Puurunen Mainonnan suunnittelutoimisto Vire Oy Käsityöläiskatu 5 B, 20100 Turku 044 700 5602 janne@vire.fi


4

5

PÄÄKIRJOITUS PUHEENJOHTAJALTA

6

VUOSIKOKOUS

8

SENAATTORI KAFFELLA

10

HALLITUKSESSA TAPAHTUU

12

TULOKASJUHLA

15

TULOKKAIDEN ESITTELYT

22

TULOKKAIDEN START-KOULUTUS

24

PERHETAPAHTUMA

26

LIVE LONG AND PROSPER

29

TYÖFOORUMI

34

MITÄ - MISSÄ - MILLOIN TIEDOTUSTÄRPIT

35

OSALLISTUMISKALENTERI

Junic Turun Nuorkauppakamarin tiedotuslehti

1•2016

Julkaisija: Turun Nuorkauppakamari ry, PL 113, 20101 Turku Päätoimittaja: Maija Tähtinen Junic ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tiedotuslehti Junic jaetaan Turun Nuorkauppakamarin jäsenille, senaattoreille, avainyrityksille sekä aluetiedottajille ja kansallisen keskusliiton virkailijoille. Taitto: Mainostoimisto KMG Turku Paino: Printworks Painosmäärä: 200 kpl


PÄÄ KI R JO I T US

MAIJA TÄHTINEN LIO 2016 KUVA: JANNE PUURUNEN

HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA! OLEN MAIJA TÄHTINEN, TURUN NUORKAUPPAKAMARIN TIEDOTTAJA ELI LIO 2016 JA SAMALLA MYÖS JUNIC-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA. Kiinnostuin LIOn roolista jo tulokasvuo-

Horelli, Anna Kotamäki ja Jonna Nor-

tenani. Ilmoittauduinkin heti nettisivu-

mia. Yksi LIO-vuoteni päätavoitteista

jen kehitystyöryhmään ja olin mukana

on saada Turun Nuorkauppakamari kuu-

lapsiani tunnen olevani hyvinkin ”kalk-

Turun Kehittäjä -tapahtuman viestin-

lumaan ja näkymään Turun seudulla.

kis” nettimaailman monenlaisten tiedo-

nässä. Jatkoin seuraavana vuonna LIO

Seuratessani teini-ikäisiä sukulais-

tusmahdollisuuksien suhteen. Pyrinkin

Jaana Hildénin tiedotustiimissä ja

itsestämme ja projekteistamme muille

nyt tiedottajan roolissa lähtemään en-

vastasin nettisivuista ja

kamareille ja medioille.

nakkoluulottomasti kokeilemaan uusia

Facebook-sivusta. Oma tiedotusvuoteni käynnistyi

Siinä myös kaikki te arvon kamari-

mahdollisuuksia välitää tietoa eteen-

laiset, senaattorit ja sidosryhmäläiset

päin entistä nopeammin ja tarttumalla

välittömästi vaalikokouksen jälkeen

olette oiva tukiverkkoni. Voitte olla avuk-

tilaisuuksiin, joita monet uudet SOME-

viime lokakuussa, kun tein ensimmäi-

si välittämällä ja jakamalla tietoa Turun

puolen kanavat meille tarjoavat.

sen tiedotteeni LIOn roolissa uudesta

Nuorkauppakamarista ja tekemistäm-

vaihtuneesta hallituksestamme. Tulevaa

me projekteista, menneistä ja tulevista,

tiedotusvuotta suunnitellessani ja miet-

omissa piireissänne. Myös SOME-vies-

tiessäni pyrin pohtimaan teidän, jäse-

tintä saa olla aktiivista ja äänekästä.

nien ja senaattorien, roolissa olemista

Heittäydytään ja tehdään yhdessä menestyksekäs tiedotusvuosi! LIO Maija Tähtinen

Toivon tiedottajana onnistuvani

– mistä itse kaipaisin tietoa ja toisaalta

myös itseni kehittämisessä. Haasteena

Mitä Sinä haluat lukea Junicista

mitä on tarpeen tiedottaa. Mietin

tulee olemaan tiedotteiden ja lehtiartik-

tai eJunicista?

myös, mitä kanavia meillä on käytös-

kelien kirjoitus. Olen opiskellut lukiosta

sämme ja miten voisimme parhaiten

saakka englannin kielellä, ja siksi suo-

tai uutiskirjeestä? Kaikki kommentit, mielipi-

hyödyntää niitä.

men kielen kirjoittaminen ja kielioppi

teet ja palautteet ovat tervetulleita! Heitä siis

Apuna tiedotuksessa minulla onkin loistava tiimimme: Satu Németh, Ilkka

4

Tämä vaatii aktiivista tiedottamista

omasta äidinkielestäni.

ovat jääneet vähemmälle. Toivon tämän vuoden aikana oppivani huimasti lisää

Kerro meille, mitä haluaisit lukea lehdestä

minua maililla, liojciturku@gmail.com


PUHEENJOHTAJA LTA

DANIELA KNIF-KIVINIEMI PUHEENJOHTAJA 2016

Puheenjohtajalta Sanotaan, että ajan kulun huomaa lap-

dokseen. Taloudellisten, verotuksellisten

ollut vanha työnantaja, julkinen sek-

sista, mutta niin sen huomaa myös

ja juridisten kiemuroiden lisäksi kapu-

tori, työmarkkinat tai jonkin alan heikko

kamarin tapahtumakalenterista. Tuntuu,

lanvaihtoa rasittavat toki jossakin määrin

tuote- tai palvelutarjonta. Yrittäjien

ettei vuosi ole ehtinyt kunnolla vielä

myös emotionaaliset seikat. Vaikka olen-

oma-aloitteisuus ja heittäytymisenhalu

alkaakaan, kun tapahtumia on jo takana

kin itse lähinnä henkisen tuen roolissa,

ilahduttavat minua joka kerta. Päätös

neljä.Vuoden alussa loin tietokoneeni

prosessi kokonaisuudessaan näyttää

näyttää usein syntyvän sisuuntumisen

työpöydälle tiedoston, johon kirjaan,

kohtuuttoman hankalalta.

kautta – ja niin kävi itsellenikin. Vaikka

mitä olen oppinut ja oivaltanut PRES-

On vaikeaa ymmärtää, kuka hyötyy

vuoden aikana. Kuten tulokasjuhlassa

siitä, että viidentoista miehen työpai-

joukko, olisiko yhteinen nimittäjä luja

totesin, koen oppineeni syksyn ja talven

kan säilyttämistä ja kannattavan yrityk-

tahto kääntää vaikeudet voitoksi?

aikana yhteistyöstä enemmän kuin edel-

sen veronmaksun jatkumisesta tehdään

Sama tahto yhdistää meitä kamarilaisia.

tävien 36 vuoden aikana.

vaikeaa. Jostakin syystä mieleen tulee

Heittäydytään, menestytään. Tuodaan

etäisesti hyttyskesä.

kansallinen vaalikokous 2017 Turkuun,

Olen tutustunut entuudestaan tuttuihin ihmisiin paremmin ja oppinut arvos-

yrittäjät ovat kovin heterogeeninen

Yrittäjyyden arvostus on mielestäni

viedään vuoden projektit maaliin sisulla

tamaan heitä uusilla tavoilla. Oman

kasvanut viimeisten kymmenen vuoden

ja ilolla. Muistetaan nauttia tekemisestä,

yrittäjäurani näkökulmasta tärkein kir-

aikana paljon, ja uskon kehityksen jat-

sillä yhtä tärkeää kuin päämäärä on itse

jaukseni lienee tämä: ”Myyminen ei ole

kuvan samansuuntaisena. Viime aikoina

matkanteko.

vaikeaa. Olen itse asiassa siinä hyvä. Se

olemme saaneet lukea yhä useammin

Antoisaa kamarivuotta 2016!

on parhaimmillaan tosi kivaa ja pahim-

ihmisistä, jotka ovat ryhtyneet oman

millaan vain vähän tylsää.”

onnensa sepiksi tuskastuttuaan kapu-

Meillä kotona valmistaudutaan mielenkiintoiseen etappiin: sukupolvenvaih-

laan omissa rattaissa. Tuskastumisen kohteena on usein

Daniela PRES 2016

5


Vuosikokouksen kuulijakuntaa.

Vuosikokous 16.2.2016 Teksti: Piia Aalto, kuvat: Maija Tähtinen ja Piia Aalto

Vuosikokouksessa puheenjohtaja Daniela Knif-Kiviniemi korosti Turun Nuorkauppakamarin vuoden 2016 toiminnan tavoitteita ja pääteemaa Heittäydy, menesty. Tämän vuoden painopistealueena on kiinnostuksen lisääminen yrittäjyyttä kohtaan, yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen esiintuominen

Turun Nuorkauppakamarin vuosikokousta ja yrittäjyysiltaa vietettiin Ravintola Maunon tiloissa 16. helmikuuta. Perinteisen vuosikokouksen lisäksi käytiin jännittävä tulokkaiden puhekilpailu. Ilta huipentui neljän rohkean yrittäjän yrittäjyystarinoihin ja työpajaan, joissa sai tutustua eri toimialojen saloihin ja yrittäjyyteen.

ja yrittäjien toimintaedellytysten parantaminen. Huomionarvoista on myös avainyritysten määrän kasvu, joka merkitsee arvokasta tukea kamaritoiminnalle tärkeiden projektien läpivientiin. Vuosikokouksessa esiteltiin poispotkittujen tekemä aloite alumnien aseman virallistamisesta ja käynnistettiin keskustelu asiasta. Virallisen aseman myötä alumnit saisivat oikeuden osallistua vuosittain muutamiin kamarin tapahtumiin. Kamarin hallitus vie aloitetta eteenpäin, sillä toteutuakseen se vaatii sääntömuutoksen.

6


KISU KORSI on tyylitaituri, tulkitsija ja taiteilija, joka suunnittelee upeita, yksilöllisiä ja monikäyttöisiä naisten juhla-asuja. Oman pukusuunnitteluyrityksen Kisu perusti Turkuun 2003.

Kisukorsi.com Markus Nurmi on kamarin puhekilpailun voittaja 2016.

Olennaista kuitenkin on, että mahdollinen sääntömuutos ei saa vesittää senaattoriarvoa eikä johtaa jäsenten passivoitumiseen. Asiasta käydään rauhassa keskustelua kuluvan toimintavuoden aikana, ja siitä äänestetään vaaliko-

LUMBERLOON on puuseppä Ben Fredrikssonin 2015 perustama skandinaavista muotoilua edustavia huonekaluja tekevä yritys. Ben suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden toiveet ennakkoluulottomasti.

kouksessa. Tulokkaiden puhekilpailun teemana oli Turun Nuorkauppakamarissa heittäy-

Lumberloon.com

tymällä menestyy, ja siihen osallistuivat Piia Aalto, Markus Nurmi ja Aleksi Heinonen. Tuomariston arvioissa korostui tulokkaiden tasaväkisyys. Puhekilpailun kuninkuuden vei ansiokkaasti Markus Nurmi, joka sai erityisesti kiitosta heittäytymisestään teemaan omien kokemustensa kautta. Onnea Markus! Ilta jatkui Ravintola Maunon tyylikkäissä tiloissa erittäin maistuvasta illallisesta nauttien ja neljän yrittäjän mielen-

SIMO AHTEE on kokenut toimittaja, joka on toiminut freelancerina vuodesta 2014. Simo kirjoittaa, valokuvaa ja videokuvaa monipuolisesti useille eri medioille Suomessa.

kiintoisia yrittäjyystarinoita kuunnellen. Yrittäjien esittelijöinä ja tunnelmaan virittäjinä toimivat Satu Németh ja Lari Mallius. Illan aikana kamarille esittäy-

Simo.ahtee@gmail.com

tyivät taiteilija ja muotisuunnittelija Kisu Korsi, Vauhtisammakoita luotsaava yrittäjäpariskunta Mikko ja Anni Liukka, freelancetoimittaja Simo Ahtee sekä Lumberloo-huonekaluyrityksen hiljattain perustanut puuseppä Ben Fredriksson. Inspiroivien tarinoiden jälkeen osallistujat saivat kiertää yrittäjien pisteillä tutustumassa toimialoihin työpajojen kautta. Iso kiitos vuosijuhlan projektiryh-

VAUHTISAMMAKKO on turkulaisen pariskunnan Mikko ja Anni Liukan perustaman liikunta-alan monitoimiyritys. Vauhtisammakot on perustettu 2005 Turussa ja se toimii nykyään myös Tampereella ja Helsingissä.

mälle, johon kuuluivat Raikko Kavisto, Satu Németh, Tommi Lauren, Markus Nurmi ja Lari Mallius.

Vauhtisammakko.com

7


SENAATTORI KAFF E LLA

TEKSTI JA KUVAT: JAANA HILDÉN

Kariina Ketonen.

Senaattori kaffella. Senaattori kaffella on juttusarja, jossa haastattelen senaattoria hänelle tärkeässä paikassa Turussa.

Haastateltava on senaattori Kariina Ketonen. Ketonen haastaa lopuksi toisen senaattorin haastatteluun. Miksi tapaamme Hansaprint Oy:n

vuonna 1978, joten olen nähnyt läheltä

hierarkia ei perheyrityksen toiminnassa

edustustiloissa Fregatissa?

perheyrityksen toimintaa. Työhistoriani

ole isossa roolissa, eikä strategisen

Täällä Fregatissa järjestin aikoi-

on edennyt aina keskustytöstä myynti-

suunnittelun täydy olla kvartaalikoh-

naan ensimmäiset kamarin kokouk-

neuvottelijaksi, ja nykyisin toimin myyn-

taista. Tämä tuo joustavuutta ja tehok-

set puheenjohtajavuotenani. Lisäksi

tijohtajana Hansaprint Oy:ssä. Tämän

kuutta kaikkien työhön, ja esimerkiksi

näissä tiloissa on työurani aikana tavattu

pitkän työhistorian aikana on yrittäjyys

kuka vain henkilökunnasta voi olla suo-

monen monta asiakasta, kehitetty

tietyllä tavalla tarttunut myös osaksi

raan yhteydessä johtoon asiassa kuin

yhteistyötä ja neuvoteltu sopimuksia.

omaa työnkuvaani. Töitä tehdään paljon

asiassa. Omassa myyntiporukassani

Paljon siis hyviä muistoja ja tapahtumia

ja sydämellä, työtunteja laskematta.

perheyrityksen arvot, kuten ihmislähei-

tulee mieleen, kun katselen tätä arvokasta tilaa.

8

syys ja avoimuus, ovat merkittäviä tekiMikä on itsellesi tärkeää

jöitä. Töitä tehdään tiimissä jakaen ilot ja

perheyrityksessä?

surut yhdessä.

Tämän vuoden teemana on yrittäjyys.

Perheyrityksen etu on siinä, että pää-

Mitä yrittäjyys sinulle merkitsee?

töksiä pystytään tekemään joustavasti

Aloitin TS-Yhtymässä työskentelyn jo

nopeallakin aikataululla. Byrokratia tai


Millainen yrittäjien toimintaympä-

koulutetut nuoret saataisiin jäämään

Mitä terveisiä annat tämän

ristö mielestäsi on Turun seudulla?

Turkuun. Tällä olisi myös paljon positii-

vuoden puheenjohtajalle?

Miten sinä kehittäisit sitä?

vista vaikutusta muihin olemassa oleviin

Puheenjohtajan tehtävä on saada kama-

Turku on mielestäni yrittäjähenkinen

haasteisiin, kuten Turun keskustan kehit-

rilaiset toimintaan mukaan ja innostu-

kaupunki, mutta yrittäjyyskoulutusta

tämiseen. Keskustan elinvoimaisuudella

maan siitä. Asioita tulisi tehdä porukalla,

tulisi lisätä. Yrittäjyyttä voisi opettaa jo

on iso vaikutus yrittämisen ilmapiiriin.

ja tärkeää on, että puheenjohtaja osaa

alaluokilta alkaen, jotta nuoriso saisi

Toriparkki olisi tärkeä keskustan elinvoi-

delegoida asioita muille. Toivon, että

aikaisin ymmärrystä yrittäjyydestä. Yrit-

maisuudelle.

kamarissa toteutetaan myös tulevaisuu-

täjät ovat Turun alueen kulmakivi myös

dessa pitkän tähtäimen projekteja eli ei

tulevaisuudessa. Haasteena on, miten

Millaisena näet Turun seudun

keskitytä pelkästään oman puheenjohta-

saada uusi sukupolvi kiinnostumaan

yrityselämän tulevaisuuden?

javuoden mittaisiin hankkeisiin. Panok-

yrittäjyydestä. Jatkuvuuden säilyminen

Turun yrityselämän tulevaisuus on hyvä,

sia kannattaa suunnata isoihin ja näky-

vanhoissakin yrityksissä tulee turvata,

kunhan muistetaan verkostoitua myös

viin projekteihin, kuitenkin eri toimijoita,

mutta uusin ajatuksin ja uusiin toimin-

muiden kaupunkien liike-elämän kanssa

myös kamarin ulkopuolisia, konsultoi-

taympäristöihin sopeutuen.

ja huolehtia jatkuvasta kehittämisestä.

den.

Turussa on montaa vahvaa toimi-

Nykyisin ”win-win”-ajattelutapa vähän

alaa, kuten meriteollisuus, joka takaa

puuttuu ja unohdetaan positiivinen henki

Kenet senaattoreistamme

myös monen muun toimialan kannatta-

niin yhteistyömahdollisuuksissa kuin kil-

haastat seuraavaksi ja miksi?

vuuden lähiseudulla. Myös ravintola- ja

pailutilanteissakin.

Haastan mukaan positiivisen ja empaat-

ruokakulttuuri on kehittynyt muutaman

tisen Timo Miettisen. Olemme Timon

vuoden aikana valtavasti ja elävöittänyt

Mitkä ovat omat haaveesi,

kanssa olleet yhdessä mukana aktii-

Turun keskustaa. Logomo taas vastaa-

mitä teet viiden vuoden päästä?

visesti kamarin toiminnassa, ja olen

vasti on hieno esimerkki luovan talou-

Mielelläni olen mukana vielä työelä-

voinut aina luottaa Timon apuun niin

den keskittymästä. Mahdollisuuksia

mässä ja odotan innolla, miten maailma

kamarissa kuin muutenkin. Timolla on

yrittämiselle siis löytyy kyllä, mutta

muuttuu esimerkiksi printtimedian suh-

varmasti paljon kommentoitavaa yrittä-

konkreettisia edistysaskelia tarvitaan

teen. Työn vaihtelevuus on pitänyt työni

jyyden haasteista ja mahdollisuuksista

koko ajan, jotta yrittämisen edellytykset

mielekkäänä. Asiakkaat ovat minulle

Turussa!

paranevat Turun seudulla.

tärkeitä, ja olen luonut pitkiä ystävyys-

Turun pitäisi kehittää liikenneyhteyksiä

suhteita työn kautta. Pitää olla ja olenkin

paremmiksi, jotta tänne olisi helppo ja

tyytyväinen siihen, mitä kaikkea olen

nopea tulla. Jos tunnin juna Helsingin ja

saanut työurani aikana tehdä. Tulevai-

Turun välille toteutuu, niin Turun seudun

suudessa toivon, että voin antaa aikaa

yrityselämä muuttuu valtavasti. Turusta

lapsenlapsille.

tulisi näin osa Helsingin metropolia ja

9


HA L L I T U K S E S SA TA PA H T U U TEKSTI JA KUVA: JAANA HILDÉN

Hallituksessa

tapahtuu

Lisäksi vastaan yhteistyöstä nuorkauppakamarikillan ja muiden kamarien kanssa. Mikä sai sinut hakemaan hallitukseen? Viime vuonna toimin hallituksen tiedottajana, jolloin pääsin näkemään kamaritoimintaa aitiopaikalta. Tutustuin kaikkiin hallituspaikkoihin ja innostuin ylipäätään hallitustoiminnasta. Halusin ryhtyä EVP:ksi, ja tässä sitä ollaan. Mitä odotat hallitustyöskentelyltä? Odotan tämän vuoden hallitustyöskentelyltä paljon. Vuoden kärkiprojekti on erittäin mielenkiintoinen, ja haluan sen onnistuvan yli odotusten. Hallitustyöskentely on ylipäätään mukavaa puuhaa, hyvässä seurassa. Tietysti tämä vie aikaa, mutta niinhän kaikki harrastukset tekevät. Haaveesi, jonka toivoisit toteutuvan seuraavaksi? Haaveita on monia, mistä sitten aloittaisi. Kamariin liittyen haluan pysyä aktiivisena ja aikaansaavana jäsenenä jatkossakin. Yksityiselämässä haaveena on elää rauhallista elämää perheen kanssa, pysyä terveenä ja matkusKuka olet ja mitä teet? Mitä sinun lohkoosi kuuluu? Tervehdys, olen Hildénin Jaana ja tämän vuoden toimin EVP COMina. Minun vastuullani ovat yhdistyksen yhteiskuntasuhteet ja niihin liittyvät projektit. Tänä vuonna vastaan vuoden kärkiprojektista – Yrittäjyystarinoista. Lisäksi tapahtumat The Shift ja Turun Kehittäjä ovat minun tontillani. Pop-up Turku jatkuu myös tänä vuonna ja kuuluu minun lohkooni, vaikka onkin DP Joonas Suomisen työlistalla. Pyrin järjestämään tälle vuodelle yritysvierailuja. Koetan löytää yrityksiä, jotka tarjoavat meille ennennäkemättömiä kokemuksia. Otan mielelläni teiltä vastaan hyviä ideoita siitä, missä voisimme tämän vuoden aikana vierailla. Kamarimme omien projektien ja tapahtumien lisäksi koordinoin kansallisia kilpailuja, joita tyypillisesti ovat Vuoden nuori johtaja, Vuoden nuori menestyjä ja Tuottava idea.

10

tella paljon. Eli sitä peruskauraa. Ei siis ole mitään varsinaista yhtä haavetta. Terveisesi kamarimme jäsenistölle? Hallitustyöskentely on todella kivaa. Porukka on hyvä ja meillä on tekemisen meininkiä. Ymmärrän hyvin, että resursseja lähteä mukaan hallitustyöskentelyyn ei aina ole, mutta ylipäätään kamaritoiminnassa kannattaa pysyä tiiviisti mukana. Nähdään tämän vuoden tapahtumissa!


Teksti: Tommi Lauren Kuvat: Tommi Lauren ja Maija Tähtinen

TULOKASJUHLA 29.1.2016 ”I’m going to make him an offer he can’t refuse” Perjantai-illan hämärissä Veritas Sta-

Sauli Sinisalo ja vuoden 2015 kansain-

tummanpuhuvista asuista ja lieri-

välistäjänä Jukka Lehmusvirta. Jukka

hatuista, kun mafiosot saapuivat

heitti myös ilmoille lupauksen osallistu-

perinteikkääseen tulokasjuhlaan. Ilta

misesta Québecin maailmankongressiin

alkoi tuoreen puheenjohtajan Daniela

loka–marraskuussa.

Knif-Kiviniemen tervehdyksellä, minkä

Seuraavana vuorossa olivat tulokkai-

jälkeen esiteltiin illan projektipäällikkö

den esitykset, jota ainakin allekirjoitta-

ja juontaja Laura Palmunen. Muut

nut oli jännittänyt jo tovin. Lauran kut-

työryhmän jäsenet olivat Mari Joki-

sumana tulokkaat saapuivat lavalle yksi

ranta, Sauli Sinisalo, Niklas Kron-

kerrallaan todistamaan kelpoisuutensa

berg, Jonna Normia ja Satu Németh.

Turun nuormafialle. Illan mieleenpainu-

Mafiateemaan sopivasti Lauran repertu-

vimmasta esityksestä vastasi Turun oma

aariin kuuluu italian kielen vankka osaa-

Andrea Bocelli, aka Tuomas Mäkelä,

minen. Attenzione!

tulkinnallaan Con te partirò.

Kauaa ei aikaa kulunut, kun päästiin jo

Mukaan mahtui myös muita loistavia

nauttimaan herkullisista antipastoista,

esityksiä, esimerkiksi Piia Aallon raken-

joihin sisältyi erilaisia salaatteja sekä

nuttama ihmispyramidi, Jaska Siikavir-

focaccia-leipää. Antipastojen jälkeen

ran tulkinta Rauli Badding Somerjoen

illan aikana mammaksi ristitty puheen-

Paratiisista sekä Johanna Molinin toi-

johtaja Daniela kertoi kamarin tämän

mittama nykyisen ja entisen puheenjoh-

vuoden tavoitteista ja tapahtumista.

tajan lahjonta.

Puheessaan Daniela nosti vahvasti esille

Illan päätteeksi oli vielä senaattorien

yrittäjyyden ja mainitsi onnistuneita esi-

ansiokkaasti johtama käädynvaihtosere-

merkkejä vuoden 2015 Pop-up Turku

monia, jota seurasivat sekä väistyneen

-hankkeesta.

että vallan vastaanottaneen puheenjoh-

Italialaiseen tapaan pääruoaksi tar-

tajan puheenvuorot.

joiltiin lihapullaspagettia ja lasagnea.

Viimeisen virallisen osuuden jälkeen

Pienen puheensorinan ja muutaman

bändi johdatti mafiaperheen tanssilatti-

lihapullan jälkeen oli tämän vuoden hal-

alle. Näin tulokkaan näkökulmasta kat-

lituksen esittäytymisen vuoro. Mitään

sottuna ilta oli ikimuistoinen ja jatkui

liian vakavaa esittelyä hallitus ei järjes-

aina yön pikkutunneille asti. Grazie!

tänyt, vaan mukaan mahtui aimo annos mafiaperheeseen kuuluvaa nasevaa huumoria.

12

Vuoden 2015 tulokkaana palkittiin

dionin Olé-ravintola alkoi täyttyä

Piia Aallon ihmispyramidi, puheenjohtaja Daniela ylimpänä

Lauran kutsumana tulokkaat saapuivat lavalle yksi kerrallaan todistamaan kelpoisuutensa Turun nuormafialle


Uudet tulokkaat hyv채ksyttiin perheeseen Uuden hallituksen esitt채ytyminen Valta on vaihtunut!

13


14


TULOKKAIDEN ESITTELYT eikä se päässyt enää pois. Lohikalojen

Mutta kappas vain, sattuman kautta tai-

mallia seuraten, palasimme parin vuo-

sin juurtua tänne.

den jälkeen yhteiselle kotipaikkakunnalle

sikko ja yhdistysaktiivi. Mutta kuinkas

nykyään Iines 5v., Lilli 3v. ja Frans 6kk.

kävi, opiskelu ja työ veivät mennessään

Vaihdoimme molemmat toimipisteitä

ja taisivat nuo aktiviteetit jäädä aika

samoissa rooleissa, Hanna Freja Oy:n

vähäiselle. Yliopistosta valmistuessani

pääkonttorille Turkuun HR- ja markki-

taas olin nälkäinen yritysjuristi; nyttem-

nointitehtävissä, ja minä Nokialla Keila-

min (kuivakka?) hallintovirkamies. Kas

lahdesta Saloon. Kaikilla tuntuu olevan

näin se sattuma vie mukanaan!

omat selityksensä kännykkäbusineksen tuhoon, ja niin on minullakin. ALEKSI HEINONEN

Kaupunkiin tullessani olin nuori muu-

kasvattamaan perhettä, johon kuuluu

Vaan perusmittarit ovat edelleen samat: kivitalot, huvilat, skidit, koirat ja

Viimeiset kolme vuotta on mennyt

Volvot. Yhtä enää puuttuu. Turustakin

telakkaklusterin ja Lean tehokkuus stra-

tuli noin vuosi sitten siirryttyä hieman

tegian parissa, josta pöhistään nykyään

loitommaksi, aina kaukaiseen Raisioon

Olen kasvatukseltani humanisti ja

paljon, varsinkin terveydenhuollossa.

asti. Mukana rakas perheeni: puolisoni

koulutukseltani diplomi insinööri, ja

Ja ihan syystäkin. Lääkkeet ketterään

Riikka ja tyttäremme Adell (nyt 2,5 kk

ehkä siksi juttelen hieman mystisiä.

asiakasarvon tuottoon, 50% tuotta-

vanha, eli muutto tapahtui lähinnä lailli-

Asuin ja kävin koulua Naantalissa ensim-

vuusparannukseen ja työhyvinvoinnin

sen edustajan välityksellä).

mäiset 20 vuotta. Väliin mahtui myös

parantamiseen pitkällä aikavälillä ovat

vuosi Puolalanmäen seitsemännellä

periaatteiltaan samat alalle kuin alalle.

musiikkiluokkalla. Nukuin sinä vuonna

Haasteena on siirtää huomio omista

bussissa enemmän kuin koskaan

resursseista asiakasarvon tuoton tehos-

ennen, tai sen jälkeen. Silloin yhdellä

tamiseen.

lipulla pääsi nukkuen meno-paluumenon. Sen jälkeen en ole kokeillut.

Odotan innolla tulevia keskusteluita uusien kamarituttujen kanssa, Savonlin-

Innostuin Puolalanmäessä maasto-

nan oopperamatkaa ja perhekekkereitä.

pyöräilystä ja alamäkiajosta, jossa kil-

Ehkä löydän myös jonkin projektin pariin

pailin vuoden 2000 EM kisoihin asti.

suunnittelemaan vaikkapa asiakaskoke-

Laji oli koukuttava. Pääsin kuitenkin kui-

musta ja sen tehokasta tuottamista.

ville, muutin Helsinkiin ja aloitin opiskelut Otaniemessä. Sisäinen humanistini

JASKA SIIKAVIRTA

johdatti opintoni design liiketoiminnan johtamisen pariin Taideteolliseen

Hei. Olen Jaska. 32 v. Raisiosta. Lisä-

ja Kauppakorkeaan. Innostuin aiheesta

tietoja allekirjoittaneelta. Ja jos et

miksi halusin kamariin mukaan. Sattu-

melkoisesti ja jatkoin opintojen päätyt-

sitten tullutkaan rimpauttaneeksi, tässä

malta? Ei, vaan seuraavana askeleena.

tyä Nokian muotoiluyksikössä, joka oli

kuitenkin jokunen luonnehdinta!

Perusrakenne elämälle tuli luotua, nyt on

mahtava paikka poikkitieteelliseen fiilis-

Turku on Vaasalaisten Amerikka. Sieltä

Tuosta joku voisi jo hieman aavistella,

aika muurata uusi kerros. Osansa lienee

telyyn prosessien ja käyttäjän tunteiden

siis itsekin lähdin 13 vuotta sitten suu-

myös työlläni valtion laillisuusvalvojana:

solmukohdassa.

reen seikkailuun tänne isoon maail-

olen parhaimman osan työelämääni

Rakkaus tuli luokseni Helsingin yössä,

maan. Joskin sillä varauksella, että tus-

oppinut etsimään epäkohtia, hahmotta-

Naantalin ala-aste ajoilta mieleen syöpy-

kinpa tänne jään – juristit kun yleensä

maan riskejä ja rajoittamaan luovuutta.

neen Hannan (os. Salaterä) kanssa,

pakenevat töiden perässä eteenpäin.

15


Kuitenkin taustani, luonteeni ja arvo-

taas kesäisin vietän kaiken mahdolli-

sin Suomeen opiskelemaan.

maailmani kaipaavat muutakin. Uskal-

sen vapaa-aikani purjehtien, veneillen

Aloitin Turun yliopistossa espanjan kie-

lusta, avointa ajattelua, uusia näkemyk-

ja mökkeillen saaristossa. Pidän myös

len kääntämisen opinnot ja siinä sivussa

siä – heittäytymistä ja menestymistä.

matkustamisesta ja olen aina ollut inno-

opiskelin myös mm. ÅA:n Hankenissa.

Kuulostaako tutulta?

kas opettelemaan uusia lajeja, kuten

Opintojeni ohessa tein myös töitä Viking

tennistä, golfia ja ilmajoogaa näin viimei-

Linen laivoilla, kaikkea tiskaamisesta

simpinä.

bingoon ja maskottikissadiskoon. Punai-

Odotan ja toivon, tähystän ja hamuan. Uusia ihmisiä, uusia ajatuksia, uutta tapaa tehdä ja uutta tapaa olla. Uskon tuovani samaa.

Nuorkauppakamaritoimintaan lähdin

nen varustamo oli upea työnantaja kym-

mukaan ystäväni houkuttelemana. Toi-

menen vuoden ajan ja olenkin saanut

minnassa minua kiinnostavat erityisesti

tehdä paljon hauskoja projekteja niiden

samanhenkisiin ihmisiin tutustuminen ja

vuosien aikana, hurjin niistä oli Viking

mielenkiintoisiin projekteihin osallistumi-

Gracen suunnittelu ja rakentaminen.

nen. Näiden lisäksi odotan toiminnalta

Viime kesänä sain jännittävän työtar-

itseni kehittämistä sekä sitä, että pää-

jouksen uudesta varustamosta. Päätin

sen vaikuttamaan myös kotikaupunkini

lähteä uusien haasteiden pariin ja nyky-

kehitykseen.

ään kehitän Nordic Coast Linen toimintaa Ahvenanmaan saaristossa. Avomieheni Markuksen kanssa asumme Martissa mutta vietämme paljon aikaa myös kesämökillämme Korppoon ulkosaaristossa sekä ulkomailla. Oma lempiharrastukseni on purjehdus ja seilaan paljon Suomen Purjelaivasää-

JATTA-MARIA PALMROTH

tiön aluksilla Suomen Nuorisopurjehtijoiden kanssa. Viime kesänä purjehdimme

Moikka! Olen Jatta-Maria Palmroth,

Huippuvuorilla, suosittelen lämpimästi

29-vuotias syntyperäinen turkulai-

(kylmästi..). Pidän myös erilaisista

nen. Olen asunut, opiskellut ja työsken-

vapaaehtoisprojekteista ja viime vuonna

nellyt lähes koko ikäni Turussa, mistä

olin TEDxTurku2015 tapahtuman pää-

johtuen myös sukuni ja ystäväpiirini

koordinaattorina.

on pitkälti täällä. Myös mieheni Henri

JOHANNA MOLIN

on paljasjalkainen turkulainen, joten mihinkä sitä täältä lähtisimmekään.

Hejssan! Olen Johanna Molin,

yhdessä opettamaan toisillemme uusia

33-vuotias turkulainen FM. Suurim-

taitoja ja kehittymään uusilla aloilla

maisteri Turun kauppakorkeakoulusta.

man osan elämästäni olen asunut Turun

ja mukavuusalueemme ulkopuolella.

Jo ennen valmistumistani pääsin töihin

ydinkeskustassa. Muutama teinivuosi

Uskon kamarista löytyvän paljon saman-

Bayerille, jossa nyt viisi vuotta myöhem-

vierähti myös Naantalissa mm. Pikku-

henkisiä ja aktiivisia ihmisiä, huumoria

min olen edelleen. Suuressa kansainväli-

Myyn hommissa ja lukion jälkeen oli-

näyttää olevan kaikilla paljon pelissä.

sessä yrityksessä olen päässyt kehittä-

kin aika suunnata kohti lämpimämpiä

mään omaa osaamistani ja vaihtamaan

leveysasteita.

Koulutukseltani olen kauppatieteiden

16

Kamaritoiminnalta odotan innostavia projekteja, toivon että pystymme

työtehtäviä useaan otteeseen. Tällä het-

Katedralskolanin jälkeen lähdin töihin

kellä vastaan supply chain management

Espanjaan. Aloitin Ibizalla tanssivana lii-

-yksikkömme raportoinnista ja suoritus-

kunnanohjaajana ja muutaman kesän

kyvyn seurannasta sekä toimin projekti-

jälkeen sainkin vastuulleni koko hotellin

päällikkönä. Nykyistä tehtävääni ennen

viihdeosaston. Latinorakkaus vei Bue-

olen työskennellyt Bayerilla hankin-

nos Airesiin opiskelemaan musikaaliteat-

nan, logistiikan ja toiminnan kehityksen

teria. Tästä muistona VHS kasetti musi-

parissa.

kaalista Aida, jossa muiden, hieman

Harrastukseni riippuvat paljolti vuo-

tummempien kaunottarien joukossa lau-

denajasta. Talvisin tulee urheiltua, näh-

laa kalpea tyttö hassulla murteella. Tans-

tyä ystäviä ja oleskeltua kotona, kun

sintäyteisten vuosien jälkeen tulin takai-


tynyt mielikuva perinteikkäänä ja aktii-

tanut vajaa kolmisen vuotta sitten ja sitä

visena joukkona houkutti hakemaan, ja

ennen työskentelin Ahlstrom Oyj:ssä

Santun lisäksi suosittelijaksi löytyi myös

Helsingissä vastuualueenani IT-palve-

Vesa Ohlsson. Tätä kirjoittaessani takana

luhallinnan kehittäminen ja yhtenäistä-

on vasta kaksi tapaamista lähinnä mui-

minen. Ennen Ahlstromia työskentelin

den tulokkaiden kesken, mutta tulokas-

Turun telakalla viisi vuotta vastuunani

juhla on tulossa ja ensimmäiset askeleet

silloisen STX Europen Suomen telakoi-

ensimmäisessä projektissa on otettu.

den tietoliikenneasiat. Päädyin telakalle

Odotan kamaritoiminnalta sen muka-

JUSSI KARONEN

koulunpenkiltä opinnäytetyön siellä teh-

naan tuomia mahdollisuuksia henkilö-

tyäni. Tuoreena tietoliikennealan insi-

kohtaiseen kehittymiseen ja uuden oppi-

nöörinä energiaa puhkuen olin onnekas

miseen. Lisäksi odotan mahdollisuutta

saadessani tehdä koulutustani vastaa-

tutustua uusiin ihmisiin. Tähän men-

vaa työtä heti alusta alkaen. Luin itseni

nessä toiminta on vähintäänkin täyttänyt

työn ohella Tietojärjestelmätieteen mais-

odotukset ja uskon yhdessä tehtävien

teriksi (Work Informatics) Turun Yliopis-

Olen Jussi Karonen 31-vuotias tur-

projektien ja tapahtumien täyttävän odo-

tossa, kun puhtia vielä riitti opiskeluun.

kulainen. Asun vaimoni Anniinan ja

tuksiani entisestään tulevina kamarivuo-

Opintoaikoina tuli myös asuttua Hampu-

puolitoistavuotiaan poikamme Akse-

sina.

rissa vuoden verran opiskellen proses-

lin kanssa Luolavuoressa. Tällä hetkellä

soritekniikkaa puoli vuotta ja kansainvä-

odotamme jännityksellä toisen lap-

listä kaupankäyntiä toiset puoli vuotta.

semme syntymää, jonka pitäisi tapahtua

Olen toiminut Varsinais-Suomen tieto-

helmikuun alkupuoliskolla. Harrastuksina

jenkäsittely-yhdistyksen johtokunnassa

minulla on lenkkeily, ruoanlaitto ja liian

kaksi vuotta vastuualueenani koulutuk-

satunnaiseksi jäävä kuntosali. Harrastuk-

set ja talouden kehittämisprojekti, jossa

siin ja muuhun arjen ajankäyttöön oman

yhdistys siirtyi sähköiseen talouden-

lisänsä tuo edellä mainittujen lisäksi

hallintaan. Harrastuksiini on kuulunut

tammikuussa aloittamani opiskelu työn

monenlaista – ehkä mainittavia ovat sali-

ohella Laurea ammattikorkeakoulussa

bandy (äijäsähly), jota pelasin viisi vuotta

Espoossa, josta tavoitteena on valmis-

ja lopetin talonrakennusprojektin alettua.

tua turvallisuusalan tradenomiksi seu-

Myöhemmin käydessäni töissä Helsin-

raavan kolmen ja puolen vuoden aikana.

gissä tarvitsin töiden jälkeen tekemistä

Päivätyötäni teen Securitas Oy:ssä

ja aloitin perinteisen nyrkkeilyn. Sittem-

myyntipäällikkönä vastuullani myynti- ja

JUSSI SATOPÄÄ

liiketoiminnan kehittäminen Varsinais-

min siirryin astetta rajumpaan Thai-nyrkkeilyyn, jota harrastan edelleen.

Suomen alueella. Satunnaisesti työ vie

Olen 34-vuotias ja asun Raisiossa vai-

myös Satakunnan ja Pirkanmaan suun-

moni ja 3-vuotiaan eloisan poikani

10 vuoden ajan harrastuksena ja erityi-

taan, mutta pääsääntöisesti keskityn

kanssa. Perheeseemme kuuluu myös

senä mielenkiinnon kohteena. Pörssi-

Turun talousalueen asiakkaisiin.

5-vuotias musta labradorinnoutaja Into,

osakesijoittaminen vaatii kuitenkin pal-

Päädyin asumaan Turkuun kesällä

Pörssiosakesijoittaminen on ollut yli

joka on vähintäänkin nimensä veroisesti

jon aikaa ja tarkkuutta ja olen sittemmin

2013 Tampereelta, jossa työskentelin

innokas. Asumme Raisiossa rakenta-

siirtynyt vakaampiin arvo-osakkeisiin ja

myös Securitaksella eri tehtävissä vuo-

massamme talossa, johon muutimme

asuntosijoittamiseen. Hain Turun Nuor-

desta 2006. Turkuun houkutti ensisi-

vuonna 2010. Keskustelen mielelläni

kauppakamariin tutustuakseni uusiin

jaisesti nykyinen vaimoni, mutta myös

rakennusprojektistamme, sillä matkaan

ihmisiin ja päästäkseni mukaan nuor-

uudet mahdollisuudet työssä ratkaisivat

mahtui paljon haasteita ja tietysti myös

kauppakamarin huikeaan ja monimuo-

lopullisesti asuinpaikan.

onnistumisia.

toiseen toimintaan. Odotin kamaritoi-

Nuorkauppakamarin toiminnasta olin

Työskentelen If -vahinkovakuutusyh-

minnan olevan aktiivista ja alkanut vuosi

kuullut aikaisemmin satunnaisesti eri

tiön IT-osastolla, jossa vastaan poh-

onkin ollut todella vakuuttava. Nuoraup-

yhteyksissä, mutta oma kiinnostukseni

joismaisesta IT- asiantuntijayksiköstä.

pakamarin toiminnasta huokuu ener-

toimintaa kohtaan heräsi Santtu Kiilin

Yksikön vastuulla on mm. kaikki tieto-

gia, positiivisuus, yhdessä tekemisen ilo

otettua asia puheeksi viime kesänä. Eri-

liikenneyhteydet, palvelinkeskukset ja

ja rentous. Juuri tällaisessa haluan olla

tyisesti Turun nuorkauppakamarista syn-

muutama sovellusalusta. If:llä olen aloit-

mukana.

17


”eläköidyin” aktiivitoiminnasta 2010

nais-Suomen kattava alueellinen myynti-

sekä jääkiekkoa. Kesäisin tulee satun-

ja markkinointiorganisaatio. Opiskelen

naisesti golfattua ja lähes päivittäin

tällä hetkellä myös työn ohella Interna-

tulee oltua vedessä peräaaltosurffauk-

tional Business Managementia ja tavoit-

sen merkeissä, jossa tehdään veneellä

teena on valmistua MBA:ksi keväällä

keinotekoinen surffiaalto jota voi tosi-

2017.

aan surffata pelkällä lainelaudalla ilman

LARI MALLIUS Tervehdys! Nimeni on Lari Mallius ja olen 32-vuotias turkulainen. Asun 3-

matkustaminen ja sen tarjoama mah-

rakentaminen on aina kuulunut myös

dollisuus tutustua eri maiden paikallisiin

arkeeni ja ehkäpä siksi kemian ja fyysi-

kulttuureihin ja ihmisiin. Nautin myös

kan opinnot vaihtuivat raksaopinnoiksi.

siitä, että pääsen tapaamaan uusia

Tällä hetkellä, kun taloprojekti on valmis

ihmisiä ja solmimaan uusia kontakteja.

ja rakennetut moottoripyörät ovat myyty,

Urheileminen, varsinkin juokseminen

niin veneprojekti on käsissä. Aina pitää

sekä kuntosalilla käynti, kuuluvat lem-

jotain keksiä, taitaa olla osin ammatti-

piharrastuksiini. Myös lukeminen, eri-

tauti…

tyisesti oman alan tietokirjallisuus sekä

Nähdään kamaritoiminnan parissa ja

Pohjoismaalaisten kirjailijoiden dekkarit,

ja 4-vuotiaiden tyttöjeni ja avovaimoni

haastetaan toisemme heittäytymään ja

ovat lähellä sydäntäni. Innostun myös

Tuulin kanssa Vähä-Heikkilässä. Nuo-

menestymään.

muodista ja designista.

ruuteni vietin Turun naapurikunnassa

Hain mukaan Turun nuorkauppakama-

Vahdolla, josta käsin kävin Turun Suo-

riin, koska haluan olla mukana kehittä-

malaisen Yhteiskoulun lukion. Lukio-

mässä Suomen vanhinta kaupunkia,

aikana vietin vuoden Rotary-vaihto-oppi-

Turkua, entistä eheämmäksi, kansainvä-

laana USA:ssa, mikä oli upea kokemus

lisesti kiinnostavammaksi ja houkutte-

16-vuotiaalle nuorelle. Lukion jälkeen jat-

levammaksi kaupungiksi. Toinen tärkeä

koin myös vieraaseen kulttuuriin nimit-

syy oli, että halusin päästä kehittämään

täin Tampereelle, jossa kävin Tampereen

itseäni sekä tapaamaan uusia mielen-

teknisen yliopiston ja valmistuin sieltä

kiintoisia ihmisiä. Odotankin nuorkaup-

vuonna 2010 rakennustekniikan diplomi-

pakamaritoiminnalta paljon mielenkiin-

insinööriksi.

toisia tapahtumia, unohtumattomia

Nykyisin työskentelen Hartela Oy:ssa

kokemuksia sekä iloista yhdessä teke-

projektipäällikkönä ja tehtäviini kuluu

misen meininkiä!

mm. kiinteistöjen kehittäminen ja hankeaihioiden realisoituessa niiden suun-

LOTTA BÄCK

nitteluttaminen sekä läpivienti yhdessä tuotannon kanssa. Hartelassa aloitin

Hejsan! Olen Lotta Bäck, 33-vuotias

täysipäiväisenä jo vuonna 2008, joten

ja alun perin Pohjanmaalta, Kokko-

vuosia saman talon palveluksessa on

lasta kotoisin. Muutin Turkuun opis-

yllättäen kertynytkin jo paljon. Työssäni

kele-maan syksyllä 2002 ja olen asunut

saan olla rakentamisen keskiössä eri

täällä siitä asti. Ennen Turkuun muutto-

sidosryhmien ja asiakkaiden keskellä ja

ani ehdin myös viettämään yhden vuo-

uskon, että nuorkauppakamaritoiminta

den ulkomailla, Saksassa. Turkuun tulin

tukee työtehtävääni hienosti.

opiskelemaan matkailua ruotsinkieliseen

Intohimoni on urheilun ja käsillä teke-

ammattikorkeakouluun ja val-mistuinkin

misen parissa. Urheilua olen harrastanut

matkailualan restonomiksi vuonna 2006.

lapsuudesta asti niin yksilö- kuin jouk-

Asun yhdessä yrittäjäavopuolisoni Pat-

kuelajeissa. Tällä hetkellä eniten aikaa

rickin kanssa puutalo-osakkeessa idyl-

liikunnan saralla vie elvytetty lapsuuden

lisessä Portsassa. Tällä hetkellä työs-

harrastukseni telinevoimistelu.

kentelen kansainvälisen markkinoinnin

Kausilajeina tulee talvisin harrasteltua entistä päälajiani lumilautailua, josta

18

Yksi suurimmista intohimoistani on

köyttä. Käsillä tekeminen ja asioiden

päällikkönä Visit Turussa, joka on Turun kaupunkiin kuuluva yksikkö ja koko Varsi-


Hain mukaan kamaritoimintaan, koska

meidät tänä päivänä erittäin dynaami-

haluan tutustua uusiin ihmisiin ja kehit-

seksi ja ketteräksi taloksi. Vapaa-aikana

tää johtamistaitojani, jotka ovat tällä

minut löytää kuntosalilta, lätkähallilta,

hetkellä itse opittuja. Arvostan Turun

korisseura Bisonsin hallituksen kokouk-

nuorkauppakamarin yhteishenkeä ja

sesta, reissaamasta tai vaikkapa hyvän

aktiivista osallistumista yhteiskunnal-

kirjan ääreltä.

lisiin asioihin. Odotan, että pääsen

Nautin hyvän ruoan lisäksi mm. siitä

verkostoitumaan ja opin uusia asioita

kun pystyn auttamaan muita ihmisiä.

samalla, kun poistun omalta mukavuus-

Uskon aidosti filosofiaan ”hyvä tulee

vyöhykkeeltäni.

hyvän luo”.

MATIAS MÄENPÄÄ

PIIA AALTO

Tervehdys hyvät kanssakulkijat!

Tervehdys! Olen Piia Aalto, 35-vuotias

MARKUS NURMI Olen Markus Nurmi, 32-vuotias kolmen pienen tytön isä. Perheemme asuu Liedossa remontoimassamme rivitalosunnossa. Palasin Lietoon juurilleni: opiskeluajan vietin Turussa ja yhden lukukauden myös Ranskassa Nantesissa vaimoni opintojen myötä. Kyseinen kokemus oli omiaan avartamaan maailmankuvaani. Koulutukseltani olen elektroniikkasuunnitteluinsinööri, mutta päädyin jo heti opiskelujeni jälkeen yrittäjäksi. Vaimoni on koulutukseltaan englannin ja

Tunnen itseni etuoikeutetuksi ole-

naantalilainen äiti, vaimo, viestintä-

ranskan opettaja, mutta hän on toistai-

malla yksi tämän joukkueen jäsenistä.

päällikkö, informaatikko, valmentaja,

seksi tehnyt uraa vasta kotona lasten-

Pyrin nöyrästi antamaan oman osani

VTM ja nyt myös tuore Turun nuor-

kasvatustehtävien parissa.

tulevalla taipaleella. Näen maailmassa

kauppakamarin jäsen. Nämä moninai-

enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia

set roolit tekevät elämästä mielenkiin-

kun pääsin töihin Turkuhallin videotuo-

– ja tämä näkyy kaikissa asioissa, joita

toista ja pitävät kiireisenä.

tantoryhmään 2003.

teen. Olen todella kiinnostunut muista

Urapolku nykyiseen toimintaani alkoi,

Koulutuksestani on ollut suuresti hyö-

Opiskelin yhteiskunta- ja kauppatie-

ihmisistä ja uskonkin, että elämä on sitä

teitä Åbo Akademissa. Kielet ja kulttuu-

tyä yritykseni innovaatioiden kehittämi-

rikkaampi mitä erilaisempiin ja mielen-

rit ovat kiinnostaneet minua aina ja olen

sessä. Omistamani kasvuyritys Grass-

kiintoisempiin ihmisiin matkan aikana

lähtenyt tilaisuuden tullen ulkomaille.

Mark Oy työllistää minut, muutaman

törmää. Nuorkauppakamari on mitä par-

Olen työskennellyt ennen yliopisto-opin-

työntekijän ja useita freelancereita. Pää-

hain väylä tämän tavoitteen toteuttami-

toja vuoden Ranskassa, Bordeaux’ssa,

asiallista liiketoimintaa ovat broadcast-

seen. Olemmehan me kaikki täällä oppi-

opintojen alkaessa Ruotsissa ja ollut

videotuotannot, urheilutapahtumien

massa toisiltamme. Kuka kokee itsensä

myöhemmin opiskelijavaihdossa Barce-

tapahtuma- ja videotuotanto sekä AV-

valmiina pakettina ei tästä elämästä pal-

lonan yliopistossa. Koska oman osaa-

asennuspalvelut. Eniten nautin työstäni,

joa irti saa.

misen kehittäminen on välttämätöntä ja

kun saan opastaa uusia työntekijöitä videotuotantojen saloihin.

Teen asiat intohimolla – on kyse sitten

”oppia ikä kaikki”, suoritin viime vuonna

bisneksestä tai harrastuksista. Työsken-

JOKO-opinnot Turun Kauppakorkeakou-

telen toimitusjohtajana Pappila Penkkala

lussa. Päivisin vietän aikaa monipuolisen

niiden korjailu, sekä satunnainen jääkie-

Groupissa. Olemme taloushallinnon,

työnkuvan merkeissä tutkimus- ja kon-

kon pelailu. Lisäksi pidän matkailusta,

rahoituksen ja juridiikan erityisosaajia jo

sultointiyritys Corporate Spiritissä, jossa

mutta lasten nuori ikä ja oma töiden

yli 70 asiantuntijan voimin.

vastaan kansainvälisestä markkinointi-

Harrastuksenani ovat vanhat Saabit ja

määrä rajoittaa sen määrää.

Koen suurimman tehtäväni olevan yrityskulttuurimme kehittämisen ja koenkin

viestinnästä ja liiketoiminnan kehittämisestä.

19


Lisäksi myyn palveluitamme sekä

Harrastan balettia ja joogaa ja rakas-

samanhenkisiä ihmisiä. Ennen kaikkea

autan asiakkaitamme kehittämään lii-

tan vintage-vaatteita sekä vanhoja tava-

toivon pääseväni mukaan projekteihin,

ketoimintaansa toteuttamalla erilaisia

roita. Pidän matkustamisesta ja olen

joilla pystymme kehittämään Turkua ja

asiakasprojekteja. Corporate Spirit juhlii

asunut Ranskassa, Etelä-Afrikassa sekä

tekemään siitä paremman kaupungin

tänä vuonna 30-vuotista historiaansa,

Intiassa. Kansainvälisyys on minulle

niin yrityksille kuin asukkaillekin. Jäse-

joten nämä juhlallisuudet ovat vastuul-

luontaista ja toivon, että nuorkauppaka-

nyydeltä toivon myös yhteistyön vahvis-

lani monien muiden asiakastapahtumien

marin kautta saan myös uusia kansain-

tumista Turun kauppakamarin ja Turun

ohella.

välisiä elämyksiä.

nuorkauppakamarin välillä.

Työ on vain osa elämää. Tärkein saavu-

Odotan jäsenyydeltä mielenkiintoista

tuksemme mieheni Akin kanssa on tyt-

ajanvietettä ja uusia ystäviä. Olen teh-

täremme Lilian, joka syntyi huhtikuussa

nyt aina paljon vapaaehtoistyötä: nuo-

2013. Hän on kaikkeni ja upeinta, mitä

rena urheiluseurassa joukkuevoimiste-

olen voinut koskaan kuvitella saavut-

lun parissa, opiskeluaikana järjestöissä

tavani. Eniten olen oppinut itsestäni

Suomessa ja ulkomailla ja viime vuosina

vanhemmuuden myötä. Tämän pienen

Turussa tuomalla tänne uusia ilmiöitä

ihmisen kyltymätön kiinnostus asioita ja

kuten TEDxTurku -tapahtuman ja Lunch-

maailmaa kohtaan inspiroi ja muistuttaa,

Beat -lounasdiscot.

miten upeaa on täysillä hetkessä elämi-

Twitter: @tiinajaatinen

Työskentelen tällä hetkellä Turun kaup-

nen. Vapaa-aika kuluukin lapsen kanssa

pakamarissa yhteyspäällikkönä. Työhöni

harrastaen, perheen kanssa touhuten,

kuuluu viestintä, jäsenyhteydet ja sidos-

liikkuen ja matkustellen - hyvää ruokaa

ryhmäyhteistyö. Toimin myös edun-

ja viinejä unohtamatta.

valvontatehtävissä ICT-valiokunnassa

Hakeuduin mukaan kamaritoimintaan,

www.linkedin.com/in/tiinajaatinen

sekä seuraan alueen start-up kuvioita

koska haluan olla mukana vaikuttamassa

ja ympäristöasioihin liittyviä hankkeita.

Turun seudun elinkeinoelämään ja kehit-

Olen työni kautta mukana erilaisissa pro-

tämässä Turkua tämän hienon porukan

jektiryhmissä, joissa kehitetään aluetta

kanssa. Olen viettänyt yli 15 vuotta val-

ja suunnitellaan Turussa järjestettäviä

Olen 31-vuotias, syntyperältäni

mentajana joukkuevoimistelun ja nuori-

tapahtumia. Esimerkkejä näistä ovat

somerolainen, mutta jo kymmenisen

soliikunnan parissa. Valmentamisen jätin

mm. Bastu -hanke, KasvuOpen, Crea-

vuotta Turussa viihtynyt vakuutus-

muutama vuosi sitten ja tilalle valikoitui

tive Business Camp ja The Shift.

alan ammattilainen. Parasta Turussa

nyt toimiminen nuorkauppakamarissa.

TOMMI LAUREN

on ehdottomasti maailman kauneim-

Turun nuorkauppakamarilta odotan

maksikin tituleerattu saaristo sekä Aura-

mielenkiintoisia ihmisiä ja projekteja,

joki ympäristöineen. Asustelen Turun

itseni kehittämistä ja yhdessä oppi-

Hirvensalossa rivitalokolmiossa yhdessä

mista. Minua ei haittaa mennä epämu-

avopuolisoni Sannan kanssa. Koulu-

kavuusalueelle ja haastaa itseäni, joten

tukseltani olen tradenomi liiketoimin-

kamarissa pääsen varmasti kokeile-

tatiedon hallinnan ja tietojohtamisen

maan uusia asioita. Kiitos, että saan olla

alalta. Työskentelen yritysmyyntipäällik-

mukana!

könä LähiTapiola Varsinais-Suomessa eli vastaan työssäni pääasiassa yritysten

TIINA JAATINEN

vakuutusasioista. Työnkuvaani kuuluvat esimerkiksi lakisääteiset tapaturmava-

Olen Tiina Jaatinen – aikaansaava

kuutukset, työeläkevakuutukset, riski-

yrittäjähenkinen ekonomi, joka on

henkivakuutukset ja vastuuvakuutukset. Toimin myös nuorkauppakamarikillan

Käytännössä työni on yhdistelmä uus-

taan ja kestävään kehitykseen. Olen

sihteerinä - jokaisessa Turun kauppaka-

asiakashankintaa sekä nykyisten asia-

kotoisin Raisiosta ja muutaman maail-

marin valiokunnassa nimittäin on nuor-

kassuhteiden hoitoa. Kokemusta vakuu-

malla vietetyn vuoden jälkeen olen nyt

kauppakamarin jäsen. Kerron tästä mie-

tusalalta on ehtinyt kertyä jo 10 vuoden

juurtunut Turun Kuuvuoreen yli satavuo-

lelläni lisää!

ajalta. Olen toiminut aiemmin useita

erikoistunut vastuulliseen liiketoimin-

tiaaseen puutaloon.

Minulla on yrittäjätausta ja nuorkauppakamariverkostoista toivon löytäväni

20

vuosia yrittäjänä ja olen edelleen osakkaana pienessä tilitoimistossa.


Vaikka pikkupoikana aloitettu jääkiek-

Sirenan aloittamana.

koura ei poikinutkaan minusta NHL-

Sittemmin meillä on ollut ilo saada

pelaajaa, on jääkiekko edelleen minulle

mahtavia tiimiläisiä ja loistotyyppejä

harrastus numero yksi. Harrastan myös

ympärillemme ja tällä hetkellä meitä

muita palloilulajeja kuten jääkiekon

Bo:laisia onkin yhteensä lähemmäs 30

eksoottista sukulaismuotoa rullakiekkoa

henkilöä Turussa ja Helsingissä. Matka

sekä tennistä ja sulkapalloa. Vapaa-

jatkuu hyvällä fiiliksellä ja kiirettä riittää!

ajallani tykkään myös lukea, ja etenkin

Bo:n lisäksi touhuilen asuntojen

elämänkerrat ja tietokirjallisuus ovat

parissa myös parissa muussa yrityk-

mieleeni. Sunnuntaiaamu, sanomalehti

sessä. Juuri tällä hetkellä minut pitää

ja iso kuppi kahvia muodostavat yhden

aktiivisena mm. oman tulevan kodin

viikon tähtihetkistä!Matkustaminen

sekä neljän muun asunnon saneeraus-

on lähellä sydäntäni ja reissuun on päästävä tasaisin väliajoin. Yleensä matkakohteeksi valikoituu jokin uusi paikka, mutta esimerkiksi Barcelona on yksi suosikeistani. Tätä tietysti selittänee paikallisen jalkapallojoukkueen, FC Barcelonan, intohimoinen kannattaminen. Sain työpaikaltani vinkkiä nuorkauppakamarin toiminnasta, ja tästä innostuneena kävin tapaamassa Kaviston Raikkoa ja Pirilän Veikkoa. Molemmat pitivät sen verran vakuuttavat puheenvuorot, että ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hakea mukaan toimintaan. Kamaritoiminnan kautta uskon pystyväni kehittymään niin ihmisenä kuin työntekijänä. Toivottavasti matkalta tarttuu mukaan myös rutkasti unohtumattomia kokemuksia, mielenkiintoisia projekteja ja uusia ystäviä!

projekti Turun Aurajokirannassa, Förin TUOMAS MÄKELÄ

tuntumassa. Kun asunnot tulevat kesällä myyntiin, haemme itsellemme tositar-

Moi kaikille! Ensinnäkin haluan kiittää

koituksella myös naapureita! Nykäise

luottamuksesta ja siitä että olen saanut

siis hihasta kun näemme, jos asia kiin-

tulla osaksi loistavaa porukkaa. Odotan

nostaa! ;)

innolla tulevia vuosia kanssanne kama-

Vapaa-aikani, kuten työelämänkin,

rissa ja toivon että pääsen tutustumaan

olen saanut jakaa jo 11 vuoden ajan rak-

teistä mahdollisimman moneen!

kaan vaimoni Annan kanssa. Pieni per-

Työelämässäni minulla on on ollut

heemme täydellistyi reilu kaksi vuotta

onni saada yhdistää kaksi intohimoani –

sitten Aida-tyttäremme syntymän

yrittäjyys ja asunnot. Työskentelen yrit-

myötä. Perheen kanssa yhdessäolon

täjänä ja toimitusjohtajana Bo LKV:ssa

lisäksi nautin mm. matkustamisesta,

– kiinteistönvälitysliikkeessä, joka syntyi

pitkistä illallisista ystävien kanssa, sekä

halusta parempaan asunnonvälityspalve-

ylipäänsä elämän pienten, mukavien asi-

luun sekä haaveesta nostaa koko asun-

oiden fiilistelystä.

nonvälitysalan rimaa Suomessa. Bo:n tarina alkoi reilu vuosi sitten yhdessä minun, vaimoni Annan sekä yhtiökumppaniemme ja ystäviemme Anssin ja

REKISTERÖIDY NYT!

21


Teksti: Maija Tähtinen ja Jaana Hildén Kuva: Daniela Knif-Kiviniemi

TULOKKAIDEN START-KOULUTUS 7.1.2016 Tulokkaiden Start-koulutus järjestettiin heti loppiaisen jälkeen 7. tammikuuta perinteisesti Danske Bankin tiloissa.

Tilaisuuden aloitti Danske Bankin yksi-

aikana pystyy luomaan pysyviä ystä-

Ilmeisen hauskaa kuultavaa tulokkaiden

könjohtaja Markus Lauri. Hän kertoi yti-

vyyssuhteita. ”Senaattorin innokas ker-

puheenvuorot olivatkin, sillä LC Minna

mekkäästi pankkimaailman kuulumisia,

tomus kamarivuosistaan vakuutti siltä,

Oksakin kertoi nauraneensa ihan vedet

ja keskustelua syntyi mukavasti. Start-

että toiminnasta voi saada irti valtavasti,

silmissä. Yhteyksiäkin tulokkaiden välillä

koulutuksessa käytiin läpi nuorkauppa-

kun antaa sille aikaa ja omaa panosta.

etsittiin: ”huomasi, että on loistava

kamaritoiminnan periaatteita, historiaa

Vaikuttaa siltä, että jäsenyys tuo muka-

porukka kasassa”, totesi tulokas Tommi

ja termistöä. Asiaa siis oli todella paljon.

naan paljon mielenkiintoisia tapahtu-

Lauren.

Tämän vuoden puheenjohtaja Daniela

mia ja mahtavia ihmisiä”, kertoo tulokas

Knif-Kiviniemi kertoi myös tulevan

Jatta-Maria Palmroth.

kamarivuoden teemasta ja tapahtumista.

koulutuksen agendan: ”Start-koulutus oli mielestäni hyvä tietopaketti, enem-

vuoron, ja jokainen pääsi esittäytymään

pää infoa ei olisi pystynyt sisäistämään.

ja kertomaan odotuksistaan tulevalle

Odotan tulevalta kamarivuodeltani kon-

Honkaranta summasi omaa kamari-

vuodelle. ”Koko porukalla näytti riittä-

taktien luomista ja uuden oppimista.”

uraansa ajatuksia herättävällä tavalla.

vän huumoria ja olevan paljon hauskoja

Juuri siitähän kamaritoiminnassa on

Honkaranta painotti, että kamariuralla

asioita kerrottavana itsestään, mukavan

kyse.

pitää olla aktiivinen, osallistua toimin-

monipuolinen porukka ja eri alan ihmi-

taan ja matkoihin ja että kamariuran

siä”, kuittaa tulokas Johanna Molin.

Vuoden 2016 vastuusenaattori Nina

22

Tulokkaat saivat myös pitää puheen-

Tulokas Markus Nurmi tiivistää hyvin


Teksti ja kuvat: Markus Nurmi

PERHETAPAHTUMA 7.2.2016 Turun Nuorkauppakamarin talvista perhepäivää vietettiin laskiaissunnuntaina 7. helmikuuta Makarlan tallilla Piikkiössä. Perinteisen pulkkailun sijaan osallistujat saivat nauttia ratsastuskierroksista, keppihevosten esteradasta ja laskiaiseen sopivista pöydän antimista hernekeittoineen ja pullineen. Enemmän hevosvoimia kaipaaville Autokeskus tarjosi mahdollisuuden koeajaa tuliteriä BMW-citymaastureita.

Lapsille ja miksei aikuisillekin oli

Hampaiden terveydestä huolehtivat

mari vietti laskiaista perinteistä poi-

varattu myös kaksi ponia ja hevonen

Cloettan lahjoittamat Jenkki-purukumit.

keten. Laskiaistapahtumaa ei järjes-

pientä talutusratsastuskierrosta varten.

tettykään yhteisesti alueen muiden

Eläimet saivat kiitettävästi liikuntaa, sillä

ten ilahduttaa Autokeskuksen Enes

kamarien kanssa, vaan kamari kokoontui

innokkaita ratsastajia riitti jonoksi asti.

Becicin testiajelua varten paikalle tuo-

Tänä vuonna Turun Nuorkauppaka-

oman antoisan perhepäivänsä viettoon

Langhilla oli tallikoiran lisäksi myös

mat BMW xDrive -citymaasturit. Kaiken

Makarlan tallille Piikkiöön. Paikalle saa-

hieman erikoisempia lemmikkejä: hää-

kaikkiaan tapahtuman järjestelyissä ase-

pui lähes seitsemänkymmentä laskias-

lahjaksi saadut kaksi komeaa nautaa

tettiin ensi vuodelle rima korkealle.

sunnuntain viettäjää. Järjestelyistä vas-

ja härkä, joita sai rapsutella ja ruokkia.

tasi EVP IND Mari Jokiranta, jolle tallin

Hevoset nauttivat lasten tarjoilemista

omistaja Linda Langh on tuttu yhteisen

makupaloiksi varatuista porkkanoista.

ratsastusseuran, Piikkiön ratsastajien,

Kamarilaiset saivat herkutella entisen

kautta. Seura oli lupautunut auttamaan

jäsenen Jaakko Lundénin toimittamalla

tapahtumassa ja oli mukana esimerkiksi

Jalostajan hernekeitolla ja sinapilla. Jälki-

talutusratsastuksessa.

ruoaksi nautittiin kamarin puolesta pul-

Perheen pienimmille oli rakennettu keppihevosten esterata, jonka läpäistyään sai valita itselleen palkinnon.

24

Perheen parrakkaimpia saattoivat eni-

laa ja kaakaota, ja lasten ihastukseksi nuotiolla sai grillata vaahtokarkkeja.


Eläimet saivat kiitettävästi liikuntaa, sillä innokkaita ratsastajia riitti jonoksi asti.

Jälkiruoaksi nautittiin kamarin puolesta pullaa ja kaakaota, ja lasten ihastukseksi nuotiolla sai grillata vaahtokarkkeja.

25


Teksti: Maija Tähtinen Kuvat: Maija Tähtinen ja Miika Virtanen

LIVE LONG AND PROSPER A- ja C-alueiden yhteinen aluevuosikokous Espoossa 4.-6.3.2016 Espoon Korpilammella 4.-6. maaliskuuta 2016 pidetty aluevuosikokous keräsi yhteensä reilut 300 osallistujaa. Tarjolla oli inspiroivia puheenvuoroja, hyödyllisiä koulutuksia, juhlallisuuksia, kilpailuja, kokouksia, uusia tuttavuuksia ja paljon muuta. Itse tein lauantaipäivän mittaisen visiitin ja osallistuin tarjolla oleviin Key Note luentoihin ja koulutuksiin.

Aamupäivällä käytiin aktiivista keskuste-

maan rohkeasti erilaisia sijoitusmahdol-

sestä. Harjoittelimme esittäytymään 15

lua karismasta ja hyvästä johtajuudesta

lisuuksia, ja puheenvuoron jälkeen kes-

sekunnissa ja oivalsimme, että lähte-

CEO Toni Hinkan (CxO Professional

kustelu jatkui pitkään vielä aktiivisena.

mättömän vaikutuksen voi tehdä vaik-

Oy) johdolla. Omasta johtajuuskarisVirallinen JCI Networking -koulutus

strutsilla. Koulutuksessa muistutettiin,

koon, ja tuloksia ja henkilökohtaisia

Alueellisissa ja kansallisissa tapahtu-

että verkostojen hyödyntämisessä pää-

kehittämiskohtia käytiin yleisen kes-

missa järjestetään JCI:n virallisia koulu-

paino on siinä, mitä kukin voi itse tuoda

kustelun muodossa läpi. Tärkeintä on

tuksia. Tällä kertaa osallistuin Networ-

omalle verkostolleen, ja siksi onkin hyvä

tunnistaa itsessään eri osa-alueet, joita

king-koulutukseen, jossa kouluttajana

aina kysyä itseltään, miten voisi auttaa

karisman ympärille on jaoteltu kahdek-

toimi Heidi Jäntti. ”Koulutus auttaa

muita. Verkostoissa autetaan toisia, luo-

san, ja sitä kautta tietää, miten ja mitä

sinua muuntamaan henkilökohtaiset

tetaan toisiin ja ollaan kiinnostuneita

voi itsessään kehittää. Luennon päät-

kontaktisi pitkäkestoisiksi, luottamuksel-

toisten tekemisistä. Verkostoiden merki-

teeksi Toni keräsi yleisöltä kolme pää-

lisiksi ja hyödyllisiksi yhteistyösuhteiksi.

tys on linkittymisessä – siinä, miten saat

aihetta ja niistä kuhunkin kolme alakoh-

Kurssin jälkeen osallistujat ymmärtävät

toisen muistamaan olevasti ratkaisu

detta avainsanoineen, minkä jälkeen hän

verkostoitumisen dynamiikkaa ja tun-

jonkun muun mahdolliseen ongelmaan.

piti meille kolmen minuutin loistavan

tevat verkostoitumisen perusteet. He

Verkosto ei ole vain lista nimiä eikä vain

puheen. Näin oman esimerkkinsä kautta

osaavat esitellä itsensä ja herättää luot-

lista itse tuntemiasi nimiä vaan kontak-

Toni paljasti meille puhekilpailun voitta-

tamusta, muuttaa kontaktinsa kestä-

teja ja kontaktien kontakteja, joissa par-

misen salaisuudet.

viksi verkostosuhteiksi ja tietävät, miten

haimmillaan joku aina tuntee jonkun,

Lounaan jälkeen keskityttiin siihen,

nuorkauppakamaritoiminnassa voi luoda

joka osaa auttaa ja jolta voi kysyä. ”Net-

kuinka oma talous laitetaan kuntoon.

verkoston, josta on hyötyä tulevaisuu-

working is a two way street.”

Kouluttajana oli Havis Amandojen Terhi

dessa.”

Ja myös paljon muuta...

Majasalmi. Hän kertoi omakohtaisten

26

kapa kertovansa joskus ratsastaneensa

masta oli voinut tehdä testin ennak-

Koulutukseen osallistui parikymmentä

käytännön esimerkkien kautta, miten

JC:tä. Koulutuksessa tehtiin hauskoja

Iltapäivällä ohjelmassa oli myös muita

varallisuutta voi kasvattaa nollasta,

käytännön harjoitteita, jotka liittyivät

koulutuksia ja mm. alueiden puhe-

miten itselle voi hankkia työstä riippu-

esittäytymiseen ja ryhmädynamiikkaan,

kilpailu. Turun Nuorkauppakamarilla

mattomia tuloja ja miten työstä riippu-

kommunikoiden ja ilman kommunikoin-

ei kilpailuedustajaa tällä kertaa ollut,

mattomilla tuloilla voi kasvattaa omaa

tia. Keskusteltiin paljon ystävyyden,

mutta PRES Daniela Knif-Kiviniemi

varallisuutta. Puheellaan Terhi innosti ja

tuttavuuden sekä verkostoissa ole-

toimi kisan tuomaristossa. Puhekilpai-

herätteli kuulijat säästämään ja kokeile-

vien kontaktien määrästä ja merkityk-

lun aiheena oli ”Kansainvälistyminen,


karkki vai kepponen”, ja A-alueen kilpailun voitti Metropolin Nuorkauppakamarin Mikko Rinta-Laulaja. Iltapäivällä Key Note -puhujana toimi Miika Lipiäinen Kyrö Distillery Companysta. ”Kyrö Distillery Company tislaa väkeviä rakkaudella. Ruisviskiä kotimaisista raaka-aineista ja giniä kotoisilla yriteillä ja marjoilla höystettynä.” Miika kertoi yrityksensä tunnetuimman tuotteen tarinan ja sen, miten yrityksen tunnetuin tuote, maailmanluokan brändi Napue Gin, sai alkunsa. Lauantai-illan gaalassa jaettiin lukuisia palkintoja. A-alueen parhaasta koulutustoiminnasta palkittiin Aurajoen Nuorkauppakamari. Alueen paras kamari 2015 oli Auranmaan Nuorkauppakamari ja kunniamaininta annettiin Salon Nuorkauppakamarille. Alueen paras projekti 2015 -palkinnon sai Turun Nuorkauppakamarin Pop-up Turku -projekti. Palkintoa meiltä vastaanottamassa olivat PRES Daniela Knif-Kiviniemi, DP Joonas Suominen, IPP Janne Puurunen ja EVP Raikko Kavisto. Koulutustarjontaan kuuluivat myös Vakuuta & vaikuta -koulutus, tulokkaiden ja koejäsenten Start-koulutus, coaching -koulutus sekä A-alueen järjestämä Varasta parasta -koulutus, jonka tarkoituksena oli jakaa hyväksi todettuja käytäntöjä ja ideoita kamarien kesken. Kokousviikonloppuun kuului myös virallista kokoustamista: perjantaina kamareiden puheenjohtajat kokoontuivat alueellisiin puheenjohtajakokouksiinsa, ja sunnuntaiaamuna ohjelmassa olivat alueiden General Assemblyt (GA:t). Näissä kokouksissa puheenjohtajat päättävät alueen yhteisistä sääntömääräisistä asioista.

Johtamisaktivisti Timo Hinkka Networking -koulutus, ryhmädynamiikkaa ilman kommunikointia Networking -koulutus, kouluttaja Heidi Jäntti Networking -koulutuksessa poimittua

27


TYÖ F O O RU MI

TYÖFOORUMI. Työfoorumissa esitellään kamarilaisten työtä ja työpaikkoja.

Nuorkauppakamaritoiminnan yhtenä tarkoituksena on verkostoituminen, uusien kumppanuuksien luominen ja kaupan tekeminen. Tiedämme varmasti, missä kukin on töissä, mutta tiedämmekö, mitä kaveri itse asiassa työssään tekee? Tulevissa Juniceissa esitellään aina muutaman kamarilaisen työtä ja työpaikkaa. Tähän lehteen olen valinnut kolme mielenkiintoista työjuttua. Jos haluat kertoa oman työtarinasi seuraavassa työfoorumissa, ilmoita siitä minulle.

Kuka olet ja missä olet töissä?

Miten erottaudutte kilpailijoistanne?

Santtu Kiili 38 v. Toimin yrittäjänä ravin-

Olemme yksityinen yritys ja pystymme

tola ja kokouskeskus Maunossa sekä

palvelemaan joustavammin kuin muut

Uittamo Paviljongissa.

alueen kokoustoimijat. Lisäksi valmistamme kaikki lounas- ja kokoustarjoi-

Olen Santtu Killi, yrittäjänä Maunossa sekä Uittamo Paviljongissa.

Mikä on työpaikkasi päätuote ja

lut aina paikan päällä omassa keittiös-

millainen on asiakaskunta?

sämme ja suurella sydämellä. Maunon

Meillä on tällä hetkellä kolme ravintolaa,

saunatilat ovat aivan varmasti kaupungin

ja meidät tunnetaan parhaiten lounas-

tyylikkäimmät, ja Uittamo Paviljonki on

ja tilausravintolana, mutta keskitymme

poikkeuksellisen kaunis kesäjuhlapaikka

jatkossa enemmän erilaisiin kokouspal-

meren rannalla. Hymyilevä myyntipalve-

veluihin, koska olemme Turun SUURIN

lumme auttaa kaikissa varauksissa asia-

kokouskeskus. Lounaalla Maunossa

kasta onnistumaan.

käy päivittäin noin 700–800 asiakasta, lähinnä työntekijöitä alueen yrityksistä,

Mitä tarjottavaa työpaikallasi on

mutta kokouspalveluita käyttävät niin

nuorkauppakamarin jäsenille?

yksityiset yritykset, korkeakoulut kuin

Mauno toimii kamarin avainyrityksenä ja

valtiohallinnon toimijatkin. Kesällä Uit-

tarjoaa jo puitteet monenlaiselle tapah-

tamon valtaavat tanssijat sekä yritys- ja

tumalle. Jos jäsenellä tai jäsenen ystä-

perhejuhlia viettävät ryhmät.

väpiirissä/työpaikalla on tarvetta kokouspalveluille, pikkujouluille tai saunatiloille,

29


pystyn varmasti tarjoamaan kilpailukykyisen paketin, koska juuri tämän takia olemme pienenä yrityksenä kamarin toiminnassa mukana. Mikä on sinun roolisi työpaikalla? Minun vastuullani on, että yrityksemme kulkee sovittuun suuntaan. Kehitän konseptejamme ja vastaan myynnistä ja markkinoinnista. Arkisen toimistotyön lisäksi palvelen mielelläni asiakkaitamme eri tilaisuuksissa. Mitkä ovat sinun urasuunnitelmasi tulevaisuudessa? Työskentelin pitkään S-ryhmässä ja nyt olen todella onnellinen juuri yrittäjänä. Olen mukana muutamassa muussakin yrityksessä. Uskon toimivani näiden sekä uusien hankkeiden parissa myös tulevaisuudessa, mutta ei sitä koskaan tiedä, mitä huominen tuo tullessaan.

Olen Anna Kotamäki, 33 vuotta, vaimo, äiti ja yrittäjä. Kuka olet ja missä olet töissä? Olen Anna Kotamäki, 33 vuotta, vaimo, äiti ja yrittäjä Siivouspalvelu Kota Oy:ssä. Mikä on työpaikkasi päätuote ja millainen on asiakaskunta? Tarjoamme siivouspalveluita sekä yrityksille että kotitalouksille. Vaikka siivouspalvelu onkin pääpalvelumme, usein asiakkaan kanssa asiakassuhteen syventyessä poikii tarve myös muille palveluille: kotitalousasiakkaille käymme välillä kaupassa, viemme vaatteita pesulaan tai haravoimme pihan, yritysasiakkaille muun muassa toimitamme palaveripullaa ja joskus osallistumme tarjoiluun tai tapahtumien somistamiseen.

30


Miten erottaudutte kilpailijoistanne?

Petteri vastaa jatkossa myynnistämme.

Siivousala on kilpailtua ja omalla alu-

Meidän tehtävä on ennen kaikkea kui-

eellamme meillä on n. 160 kilpailijaa –

tenkin hoitaa hommat niin, että työnte-

siinä riittää tekemistä, että löytää oman

kijöillämme työt sujuvat. Toisinaan tar-

paikkansa markkinoilta. Siivouspalvelu

tumme itsekin imurin varteen – ja

Kota on kuitenkin pian 7 vuotta saanut

sekin on mukavaa!

olla mukana alalla ja olemme saaneet vuosien varrella oppia paljon. Ehdo-

Mitkä ovat sinun urasuunnitelmasi

ton vahvuutemme ovat erittäin osaavat

tulevaisuudessa?

työntekijämme, joihin meillä on täysi

Vannoin joskus, ettei minusta tulisi kos-

luottamus. He myös osallistuvat yrityk-

kaan yrittäjää. Olen silti nauttinut teh-

semme toiminnan kehittämiseen, mikä

tävästä, vaikka välillä raskasta onkin.

varmasti on yksi syy siihen, että meillä

Haluan olla osa siivousalan uudistamista

työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä.

ja kehittämistä. Kuluneina vuosi-na

Seisomme itse oman palvelumme

olemme jumpanneet erityisesti henki-

takana ja haluamme panostaa korke-

löstön hyvinvoinnin kanssa ja tehneet

aan laatuun. Korkea laatu syntyy kuiten-

ratkaisuja, jotka alalla ovat olleet uusia.

kin aina yhteistyössä asiakkaan kanssa

Olemme esimerkiksi tietääksemme

ja siksi tarjoamme aina 100% tyytyväi-

vielä Suomen ainoa siivousalan yri-

syystakuun.

tys, joka on ottanut vakituisille työnte-

Kotimaisuus ja paikallisuus on meille

kijöilleen Pohjolan Ekstra Terveysturva

sydämenasia. Käytännössä se tarkoittaa

-vakuutuksen kattamaan kaikki sairau-

muun muassa Turussa valmistettuja Kiil-

denhoitokulut.

lon puhdistusaineita ja Salossa kasattuja

On ollut upeaa nähdä, kuinka uudet,

Viledan siivousvälineitä. Oli valinta suuri

erilaiset ratkaisut kantavat hedelmää

tai pieni, pyrimme aina ensisijaisesti

ja olemme saavuttaneet hyviä tulok-

valintaan, joka tulee mahdollisimman

sia, vaikka totta kai tekemistä on edel-

läheltä meitä.

leen. Nyt kun olemme saaneet luotua toimivista rakenteista pohjan, innolla

Mitä tarjottavaa työpaikallasi on

etsimme kasvua uusista asiakkaista ja

nuorkauppakamarin jäsenille?

haluamme lähteä kehittämään myös

Mielellämme tarjoamme palveluitamme

nykyisille asiakkaillemme lisäpalveluita

jokaiselle jäsenelle – niin kotiin kuin yri-

sekä kanta-asiakasohjelmaa, joka vah-

tykseenkin. Jos kotisiivous on ollut mie-

vistaisi yhteyttä ja kommunikointia asi-

lessä, vinkkinä kerrottakoon, että meillä

akkaisiimme.

on tosi hyvä tutustumistarjous, joka

millainen on asiakaskunta? Taloushallinnon palvelut ovat päätuotteemme. Meillä on noin 500 asiakasyritystä, joista suurin osa toimii Turku–Helsinki-välillä. Pienimmät asiakkaat ovat ns. mies ja Hiace tyyppisiä mikroyrityksiä, ja suurimmat ovat pörssiyhtiöitä. Palvelumme ovat perinteisiä tilitoimistopalveluita, mutta lisäksi toimimme myös monilla asiakkaillamme vuokrajohtajina. Vuokrajohtajapesti voi olla esimerkiksi jonkin projektin määräaikainen vetäminen, kuten taloushallinnon tehostaminen, järjestelmämuutos tai yhtiön toiminnan käynnistäminen. Tai sitten se on jatkuvaa palvelua esimerkiksi yrityksen talousjohtajana tai henkilöstöpäällikkönä. Pk-yrityksen ei useinkaan kannata

kannattaa hyödyntää! Yhä useampi koti

palkata omaa talousjohtajaa kiinteänä

valitsee siivouspalvelun, jotta aikaa jää

kuluna, vaan ulkoistaa se ostamalla tar-

enemmän yhdessäololle ja omille har-

vitsemansa talousjohtajan palvelut.

rastuksille. Lisäksi Puutarhakadulla sijaitsevien uusien toimitilojemme myötä

Miten erottaudutte kilpailijoistanne?

tulemme järjestämään erilaisia tapahtu-

Talousjohtamiseen ja liiketoiminnan

mia ja tietoiskuja, joihin ovat myös kaikki

kehittämiseen liittyvä kokemuksemme

kamarimme jäsenet tervetulleita.

ja osaamisemme ovat korkealla tasolla. Pyrimme aina kehittämään asiakkaan lii-

Mikä on sinun roolisi työpaikalla? Olemme mieheni Petterin kanssa Sii-

Kuka olet ja missä olet töissä?

vouspalvelu Kodan yrittäjiä yhdessä ja

Ari Mäkinen, osakas Arol Group

kuluneet pari vuotta olen vastannut hen-

Oy:ssä. Arol Group Oy omistaa tilitoi-

kilöstöstä sekä markkinoinnista. Nyt

mistot Arol Finance Oy:n ja Tilitoimisto

vuoden vaihteessa teimme muutoksia

Lehto & Häkli Oy:n.

siten, että siirryin toimitusjohtajaksi ja

Mikä on työpaikkasi päätuote ja

ketoimintaa laajasti hallinnon tehokasta hoitamista unohtamatta. Asiantuntijoillamme on kova kokemus erilaisista johtamistilanteista. Itse olen toiminut julkisorganisaatioiden talousjohdossa ennen yrittäjäksi ryhtymistä.

31


Olen Ari Mäkinen, osakas Arol Group Oy:ssä. Viimeinen palkkaduunini oli Turun kaupungin talousjohtajana. Toinen osakkaamme Sami Lehtinen oli ennen yrittäjäksi ryhtymistään noin 10 vuotta Nokian matkassa maailmalla. Viimeisenä pestinään Nokia UK:n toimitusjohtajana. Kolmas osakkaamme Olli Nieminen hankki kansainvälistä myynti- ja projektikokemusta Nautor’s Swanilla luksusveneiden parissa. Toimitusjohtajamme Maarita Eriksson on toiminut HongKong-tavaratalojen aluejohtajana ja koko konsernin HR-toiminnoista vastaavana. Ylipäätään henkilöstömme on osaavaa ja kokenutta, vaikka meininki onkin nuorekas. Mitä tarjottavaa työpaikallasi on nuorkauppakamarin jäsenille? Taloushallinto pois harteiltanne! Mikä on sinun roolisi työpaikalla? Omistan 1/3 yrityksestä. Toimin itse kädet kuiteissa talousjohtajana asiakkailla. Lisäksi hoidan uusasiakashankintaa. Mitkä ovat sinun urasuunnitelmasi tulevaisuudessa? Kerran kun on lähtenyt yrittäjäksi, näkee paljon mahdollisuuksia ympärillään. Vaikea siis nähdä itseään enää palkkatyössä, vaikka siinäkin hyviä puolia on. Avoimesti olen lähtenyt mukaan erilaisiin muihinkin yrityksiin hallituksen jäsenenä ja joskus myös sijoittajana. Toivon, että saan tavalla tai toisella hyödyntää liiketoimintaosaamistani eri yrityksissä.

32

Haluatko kertoa oman työtarinasi seuraavassa työfoorumissa?


AVAINYRITYKSET

33


MI TÄ - M I SSÄ - MIL LO IN TULEVIA TAPAHTUMIA 2016

Mitä

Missä

Senaattorien järjestämä kk-tapahtuma

?

6.4.2016

Kansallinen vuosikokous. Just do it!

Salo

21.-24.4.2016

Tunnin cocktail

?

30.4.2016

Vapputapahtuma

?

1.5.2016

Toukokuun kuukausitapahtuma. Moni meistä on rautaa!

Stera

26.5.2016

The Shift

Turun Linna

31.5-1.6.2016

TIEDOTUSTÄRPIT

MIKÄ - MITÄ

Lehti – Junic

Julkaisu, joka dokumentoi toimintaamme. Juttuja niin tapahtumista kuin kamarilaisistakin - itsellemme muistoksi ja samalla tiedoksi yhteistyökumppaneille ja jäsenyydestä kiinnostuneille.

Sähköposti – eJunic

Uutiskirje, joka kertoo kootusti tulevat tapahtumat ja ajankohtaiset tiedotettavat. Ilmestyy pääsääntöisesti joka kuun ensimmäinen tiistai.

Kotisivu – www.jciturku.com

Täältä löydät mm. perusinfoa kamarista, hallituksen yhteystiedot, tapahtumakalenterin lisätietolinkkeineen, kamarin jäsenluettelon, senaattoriluettelon ja tiedotteet.

Facebook – Turun Nuorkauppakamarin jäsenryhmä

Nimensä mukaisesti vain jäsenille, täällä tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista ja muistutetaan ilmoittautumisista, täällä voit myös jakaa kuvasi ja kokemuksesi kamarin tapahtumista.

Nuorkauppakamarien kotisivut –

Täältä löydät kätevän listauksen tulevista alueellisista, kansallisista sekä kansainvälisistä JCI -tapahtumista lisätietolinkkeineen.

www.nuorkauppakamarit.fi/ajankohtaista/tapahtumat-2016

34

Milloin

Twitter – @jciturku

Kamarin avoin ja lähestyttävä ulkokuori, joka toivoo retweetattavaksi kuvasi ja kokemuksesi #jciturku #jcifi #heittäydymenesty. Täältä löydät myös muiden suomalaisten ja ulkomaisten kamareiden kuulumisia.

Facebook-sivu – Turun Nuorkauppakamari ry

Kamarin formaali ulkokuori eli sivu, jossa tiedotetaan toiminnastamme myös muille kuin jäsenille.

Facebook-ryhmät – lukuisia JCI-ryhmiä

Eri ryhmiä eri aiheista: kuljetuksista, bileistä ja urheilusta kirpputoreihin ja mediaosumiin. Tsekkaa myös alueryhmät! Etsi ryhmiä Facebookista ja liity! Löydät nopeasti itsellesi kyydin tapahtumaan ja tarvittaessa vaikka juoksulenkille kaverin.

Jäsenintra – M-files

Turhauttavan monimutkainen järjestelmä, joka kuitenkin tallentaa tietosi liittymähetkestä ikuisuuteen. Kirjaudu jäsennumerolla ja päivitä itse! Kysy ohjeet secyltä.

Kv jäsenintra MY JCI – www.jci.cc/membersarea

Kaikki kansainvälinen JCI -materiaali käden ulottuvilla. Seuraa, mitä maailmalla tapahtuu. Täällä voit rekisteröityä nuorkauppakamarin virallisiin koulutuksiin. Löydät myös kaikkien kamarien yhteystiedot ja paljon muuta. Tutustu ja näe, mitä kaikkea nuorkauppakamaritoiminnalla on annettavana!


B E F H

I J

K

L

M

N

O P

R

S

T

V

Osallistujia yhteensä Osallistumisprosentti

Kansallinen vuosikokous

Tunnin cocktail

Vapputapahtuma

Kuukausitapahtuma

Eurooppakokous

Golf

Eskaaderi

Kulttuuritapahtuma

Pj:n kesäilta

Kuukausitapahtuma

A-aluevaalikokous

Seuralaistapahtuma

Kansallinen vaalikokous

Vaalikokous

21.-24.4.

30.4.

1.5.

26.5.

15.-18.6.

20.6.

vk 29

6.8.

27.8.

6.9.

23.-25.9.

9.10.

14.-16.10.

22.10.

YHTEENSÄ

Senaattorien järjestämä kk-tapahtuma 6.4.

Joulutapahtuma

MultiTwinning 17.-20.3.

11.12.

A & C Aluevuosikokous 4.-6.3.

Aalto Piia Alapaattikoski Tomi Becic Enes Bäck Lotta Ekuri Juhani Ertiö Jussi Fagervik Johanna Förbom Yrjö Halme Vesa Heikkinen Miika Heinonen Aleksi Heinonen Heikki Hildén Jaana Horelli Ilkka Illukka Elina Jaatinen Tiina Jokinen Pekka Jokiranta Mari Kaartemo Valtteri Karonen Jussi Kasi Elina Kasula-Sainio Salla Katajainen Katarina Kavisto Raikko Ketomäki Liisa Kettunen Aki Kiili Santtu Knif-Kiviniemi Daniela Korhonen Joonas Koskela Janne Kotamäki Anna-Kaisa Kronberg Niklas Kyttä Kaisa Lauren Tommi Lehmusvirta Jukka Leppäkoski Antti Lindwall Jeanette Lundén Anna Mallius Lari Manelius Jaakko Molin Johanna Mäenpää Matias Mäkelä Tuomas Mäkinen Ari Naatula Aleksi Németh Satu Niemi Hans Niinimäki Mikko Normia Jonna Nurmi Markus Ohlsson Vesa Oksa Minna Palmroth Jatta-Maria Palmunen Laura Pekkala Ari Pirilä Veikko Puurunen Janne Rehnberg Alexandra Reunanen Petteri Rostedt Matti Ruuti Maija Räike Katariina Saari Jaakko Salama Jori Salmela Ieva Satopää Jussi Siikavirta Jaska Sinisalo Sauli Sirén Saara-Sofia Sjöblom Ulla Suominen Joonas Tallbacka-Kitola Taina Tasala Markus Tuominen Aleksi Tähtinen Maija Vieno Tommi Virtala Heli Virtanen Juuso Virtanen Tomi

Potkijaiset

Vuosikokous 16.2.

A

9.12.

Perhetapahtuma

osallistunut tapahtumaan

30.10.-4.11. Maailmankokous

Tulokasjuhla

7.2.

osallistunut projektin toteuttamiseen

29.1.

OSALLISTUMISKALENTERI

• •

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • •

• •

• •

• •

• • • • •

• •

• •

• • •

• •

• •

• •

• 33 26

• • • • •

21 17

31 24 35


TÄMÄN LEHDEN JAKELUN TARJOAA ANDERS INNOVATIONS.

Profile for Turun Nuorkauppakamari ry

Junic 1 - 2016  

Turun Nuorkauppakamarin jäsenlehti 1/2016 Julkaisu, joka dokumentoi toimintaamme. Juttuja niin tapahtumista, kuin kamarilaisista – sisäises...

Junic 1 - 2016  

Turun Nuorkauppakamarin jäsenlehti 1/2016 Julkaisu, joka dokumentoi toimintaamme. Juttuja niin tapahtumista, kuin kamarilaisista – sisäises...

Profile for jciturku
Advertisement