Page 13

Att ha tagit det steget har för mig inte varit något jag har ångrat, jag har bara blivit mer säker på att det var rätt val. Jag har som person varit tvungen att utveckla mig själv och göra saker jag tidigare inte gjort. För att ta några exempel, att bland det första man gör som medlem i styrelsen delta på en 60 års-fest i Mariehamn och förväntas hålla ett tal som hyllar de 60 år som Mariehamn har bakom sig, eller att ha förmånen att få delta på en intensiv ledarskapsutbildning med ca 80 deltagare från hela Europa, där många kommer vara vänner lång tid framöver. Eller bara uppleva den glädje medlemmarna känner när vi ser till att de får bra aktiviteter lokalt så som utbildningar, workshops och sociala aktiviteter. Det kan låta som en klyscha att säga att ett medlemskap i JCI inte når sitt fulla värde förrän du vågar ta steget och göra sådant som du inte tror att du kan, men det är det som mycket handlar om. Att utveckla medlemmarna till att bli aktiva medborgare, och i detta ingår kunskap som en stor och viktig del. Ta steget och prata med din lokala styrelse om hur du kan engagera dig och hör samtidigt med dom vilket stöd du kan få av dom om du väljer att kandidera för kommande år! Att inneha en förtroendepost i en förening med 100 års historia är hedrande och vilket år inte det bästa för att ha denna post som när föreningen fyller 100 år? Daniel Andersson 2014 Local Deputy President

Hälsningar INT Linda Kraufvelin Kammarbladet 2/2014 13.

Kammarbladet 2/2014  
Kammarbladet 2/2014  
Advertisement