Page 1

Referat JCI mariagerfjord 13. august 2013 MEC: MEC dag den 1 september Helle bliver optaget den 1 sep. Bjarke og christian er blevet optaget Daniel kommer med på næste møde MØK: Friis, Kenneth og Morten arrangerer december mødet Ulrik, Woods, Troels arrangerer november mødet (Vi bytter rundt) JULEFROKOST BLIVER 2. WEEKEND I DECEMBER - altså 14. December 2013 Nyt fra formanden: Regionsmøde d. 22 august i Hjørring Tema brandslukning Kongress - 1. Weekend i oktober i København Firewalk 7. Septemper i Hobro Pris 425 kr betales selv Active citysens projekt: Vi vil sætte en annonce i avisen, hvor vi efterlyser lokale projekter Der skal formuleres/defineres rammerne for projektet Projektgruppen, som har brainstormet, udformer en beskrivelse. - Troels kobles til gruppen Gruppen mødes den 26 august kl. 17.30 i Hobro hallen Kontingent opkrævning er ude!!! JCI Mariager fjord har 40 års jubilæum i 2015 Vi vil gerne have en formandskæde til afdelingen. Vi undersøger priser. Vi har fået tilbud fra smykkehandleren på 5500 kr Pia og Louise undersøger om der er penge til det. Verdenskongress i Leipzig november 2014 Julefrokost: festudvalget er pigerne Valgforsamling på næste møde - der må gerne være kandidater til bestyrelsen Motorsagkyndige: Efterlyser en enkelt teamøvelse, men ellers en god aften. Forståelse for at der blev valgt et alternativ. Rigtig sjovt at prøve

Jci 13 08 13 referat