Page 1

Referat Valgforsamling den 09.09.2014

1. Allan er valgt til dirigent Antal stemmeberittiget, 13 ud af 18

2. Bestyrelsen 2014 har valgt 4 medlemmer til bestyrelsen inklusiv LP, Kan suppleres med afgående LP efter behov

3. Præsentation af formands kandidat Ingen øvrige kandidater Be BETTER Medlemmet i fokus JCI kan og vil udvikle medlemmerne Afdelingsmøderne i fokus 10 min med hvad vi vil i 2015

4. Valg af formand 2015 Mette valgt til LP 2015

5. Præsentation og valgtale ved bestyrelsen Finn - Bestyrelses opgave, servicere og lede medlemmerne Brede viden om JCI ud til erhversaktøre i Mariagerfjord

Daniel - blev spurgt, kan godt lide JCI bruge energi på at fortælle hvad vi kan, HR komite forsætte arbejde, bakke op om Mette som brænder for opgaven og holde hende til ilden

Jes - Ny i JCI, værge nye medlemmer, ølfesten, kvalitet frem for kvantitet 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Finn, Daniel, Jes

7. Valg af revisor Mikkel 2. År og Pia 1. År

8. Evt - ingen indkomne forlag

Profile for JCI Mariagerfjord

Jci 09 09 14 valgforsamling referat  

Jci 09 09 14 valgforsamling referat  

Advertisement