Page 1

Argentina Armenia Australia Austria Bangladesh Belgium Benin Bolivia Botswana Brazil Bulgaria Burkina Faso Cameroon Canada Catalonia Chile Colombia Comoros Congo Costa Rica Cote d’lvoire Cyprus Denmark Dominican Republic Dutch Caribbean Ecuador Estonia Finland France Gabon Germany Ghana Greece Guatemala Guinea Haiti Honduras Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Ireland Italy Japan Kenya Korea Latvia Lebanon Lithuania Luxembourg Macao, China Madagascar Malaysia Maldives Mali Malta Mauritius Mexico Monaco Mongolia Morocco Mozambique Namibia Nepal Netherlands New Zealand Niger Nigeria Norway Pacific Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Romania Russia Rwanda Scotland Senegal Serbia Singapore Slovakia South Africa Sri Lanka Suriname Sweden Switzerland Syria Taiwan Thailand Togo Tunisia Turkey Uganda Ukraine United Kingdom United States of America Uruguay Venezuela Vietnam West Indies Zimbabwe

Referat for afdelings møde i JCI Mariagerfjord Dato: 7.4.2014 Fremmødte Seniorer: Allan Woods Gæster: Jesper Helbo Vinther & Marianne Bjørn Jensen Udeblevne juniorer: Ricco, Morten & Ulrik

Mødeleder: Bjarke G. Christensen Referent: Christian Juel Motorsagkyndig: Søren Greve

Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Spisning og smalltalk Oplæg om Netværk ved Karina Boldsen Pause Nyt fra komitéerne Formandens indlæg Bordet Rundt Motorsagkyndig Networking og hygge

Referat: 1. Oplæg ved Karina Boldsen: Netværk dig til succes! Karina Boldsens inspirerende indlæg med det gennemgående tema ”netværk” og mottoet ”do everything with passion or not at all” gav en idé om, hvor stor forskel man selv kan gøre. Karinas karriere har spændt så vidt som salgsassistent, bankrådgiver, HR-chef, bestyrelsesmedlem og politiker. De fleste jobs er opnået ved positiv selvpromovering og networking. Karina anbefaler, at man engagerer sig aktivt i de netværk man har mulighed for, og er stor fortaler for online sociale medier. Samtidig har hun en forkærlighed for JCIs arbejde – dette på trods af, at hun ikke tidligere selv har været medlem. I kan finde Karina på LinkedIN og Facebook via følgende links: https://www.linkedin.com/in/karinaboldsen , https://www.facebook.com/karina.boldsen 2. Nyt fra komitéerne:


Argentina Armenia Australia Austria Bangladesh Belgium Benin Bolivia Botswana Brazil Bulgaria Burkina Faso Cameroon Canada Catalonia Chile Colombia Comoros Congo Costa Rica Cote d’lvoire Cyprus Denmark Dominican Republic Dutch Caribbean Ecuador Estonia Finland France Gabon Germany Ghana Greece Guatemala Guinea Haiti Honduras Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Ireland Italy Japan Kenya Korea Latvia Lebanon Lithuania Luxembourg Macao, China Madagascar Malaysia Maldives Mali Malta Mauritius Mexico Monaco Mongolia Morocco Mozambique Namibia Nepal Netherlands New Zealand Niger Nigeria Norway Pacific Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Romania Russia Rwanda Scotland Senegal Serbia Singapore Slovakia South Africa Sri Lanka Suriname Sweden Switzerland Syria Taiwan Thailand Togo Tunisia Turkey Uganda Ukraine United Kingdom United States of America Uruguay Venezuela Vietnam West Indies Zimbabwe

MØK: Alle møder er nu planlagt. Næste møde 13.5.2014 med skuespiller Brian Hansen om kropssprog. Junimøde rykkes til tirsdag d. 17.6.2014 – tema ”kreativitet under pres” (ildfolket). Tema for augustmøde vil være netværk på tværs. MEK / HR: Flot med 2 gæster – ellers intet at bemærke. COM: Der er trykt invitationer + flyers til JCI-dagen. Gæster er inviteret fra virksomheder i Mariagerfjord til at deltage i JCI-dagen. Pia har forfattet pressemeddelelse om JCI-dagen som Søren vil forsøge at få trykt i Hobro Avis. Pia bemærker, at artikel om Award bærer mere præg af nyhedsstof end pressemeddelelse og derfor kan blive svært at få trykt. Ølfest: Der arbejdes på at få banner på pakhuset. Billetsalg startes ASAP (via NemTilmeld). Der vil i år blive afviklet VIP-frokost – forventet pris 250 kr. (efter 15.5 300 kr.). Der vil blive mulighed for speciel JCI-tilbud til 395 kr. (med overnatning). Der mangler stadig sponsorer – flyer omdeles til 8.000 husstande = billig reklame! 3. Formandens indlæg: Opfordring til, at vi kommer ud over Hobros grænser på JCI-dagen. Mindede om, at der var mulighed for besøg på Grundfos med Viborg og Randers d. 16. april samt ekstraordinær generalforsamling d. 1. maj. Husk, at regninger og udlæg skal indleveres for korrekt bogføring. Seneste bestyrelsesmøde: En gruppe på 5 fra Aalborg Universitet har udfærdiget rapport om hvordan der gives feedback hvor JCI Mariagerfjords bestyrelse var testpersoner. 4. Øvrigt: Pia: Mariagerfjords ”Noget For Livet” mangler oplysninger om netværkssamarbejde – Pia vil selv gribe fat i dem for aftale om tekst. Finn: JCI Mariagerfjords hjemmeside skal have en medlemsoversigt med billede – send gerne (vellignende) foto til Finn. Kongres: Opnået award for Ølfesten – vi har derfor fået vandrepokal + diplom. Der bliver lavet kopi til One Pint. Pia blev hædret - har opnået 100 % efficiency (et mål for aktiviteten som formand) – FLOT! Hæder går ligeledes til Allan – medbragte fadøl. Mr. Get It All (Mikkel) fik ros for at ordne alt det praktiske .

Tak for en lærerig aften!

Junior Chamber International MariagerFjord

Profile for JCI Mariagerfjord

Jci 07 04 14 referat  

Jci 07 04 14 referat  

Advertisement