Page 1

Indbydelse til afdelingsmøde i JCI Mariagerfjord Tirsdag d. 13. August i Hobro Idrætscenter Program. 18.00 – 18:45 18:45 – 19:00 19:00 – 21:00 21:00 – 21:10 21:10 – 21:30 21:30 – 21:45 21:45 – 21:55 21:55 – 22:00 22:00 – ????

Mad og smalltalk Pause Fægtning Pause Nyt fra MEC og MØC Formanden har ordet Bordet rundt Motorsagkyndig Hygge og socialt samvær for dem der lyster.

HUSK: Medbring indendørssko, T-shirt og lange træningsbukser. Mødeleder: Referent: Motorsagkyndig:

Kenneth Morten Louise (Giffe)

Fægtning var oprindeligt en tvekamp med blanke våben - i oldtiden og middelalderen især med sværd, men også med eksempelvis dolk, hellebard, lanse og bajonet. I takt med våbenudviklingen har fægtningen ændret karakter fra at være en kamp på liv og død til at blive en moderne sport. I dag er fægtning en moderne sport, der udvikler din koncentrationsevne, din balance, din strategiske sans og samtidig giver god motion. Det er vigtigt at man er på forkant, og kan aflæse sine modstanders næste træk. Vi håber vi med denne aften kan udvikle vores koncentrationsevner, og strategiske sanser, så vi alle for noget med herfra.

Afbud for Juniorer og tilmelding for seniorer senest mandag den 12. August inden kl. 12.00 til Morten på mail: morten_gundorf@hotmail.com eller mobil: 23411740 Vi ses til en god aften Venlig hilsen Fris, Kenneth og Morten

Jci mødeindkaldelse 20130813  
Jci mødeindkaldelse 20130813  
Advertisement