Page 1


! # % & % * ,+ /

( + - ,+

" $ $ ' '

&) .

0 00 0 0 0

12 3 45

#

12 6 12 : ) 12 : )

# # 9

)

71+

2

+ # 5 ; 09

)

6

# ;

%

%

9

9

89 )+

/

$;

45 < ! "<

3+

=

JCI København

)<

' "'

>

Side 2

<5 ?@ @ @

9

Maj 2009


#

A =# >

$#

%

+5

;

#

; %

5@ #

) 96

; #9 5 ) + + # 5% 5 9 ,# %B ;# ) A 9& )+ % 5% ) + ) 9: + ; # C # %;

4) #) #

# 1 5

;

# #9> # % # )+ + C 6 #

%

)

) 96 5%; #

5 #

A ,# 6 )#

#

+

5

<,#

.># 6 )

; 5 #C* # D D # ; A # ; # 5

A

) %

# ;

#

) +

#

+

#

#

C A ;# #9 6 # % # 9 ) )

%

+ +

9 ;

; +E

)# ; ;

9

#

# )# 9 % % @ @9 +

5% ; %) #

#

5%

12 <2 @

#

# ;

++ & ) .

+

!

+

<

;

9

;

& 2 9> &3 12 : )

JCI København

8

) 5 ;% % ; + % + ;% ) 9 ) % A A 9& +; ; #; A ) # # +# 5 ;# ) 9/ + # # )# % # ; + # # % C* # 5C*

#;

*

. A7*

#

Side 3

Maj 2009


'%(

% (%

! "

' ) * ) )+ )

& 2 9> 2 5 F / H , I & F

+ *)

7& 38 3 3 7338 6 5+ & @ 3

76&38

#)

,

)

* & -*

6 0 G> @ @ 6 >2 J:

Fra venstre er det: Ralf, Hanne, LP Lars, Lise og Casper.

JCI København

Side 4

Maj 2009


.( % #

%

/($0 %

(1

2 * +34 2 * +3-15

6* 1 * 3% # # # 9F 12D # % 9 + @ B 9H ++ ; 9 6

) @ %

# # B

9: +

<* &* 11 0'9 - 0 < 0 < - < < - < < - 0<

# * )) -* ** : ;& 6 # )# # =

11 2

)+6 5 #

-

7 1-* 8

*) & 9: 1 ;! " + 5%; # # + # 5 ; + 5+ <09 4 ; 9 *5 ); 9 =

+55 # % #

-* <= < <3 + <=

1

# ) @

;# + -

5

@ B ; ) # 5 +@ 5 ;# + 5# # ;9 +

9

+ + B

@

B

;

#

+

9

*7

)

8<

# & 1 3 96 &

*= ;& # > 5% @ 9

=

;0 9 ?

:)

#J

9@ 9

&* 1 &) 1 &>) *= +1 1; + + K+ +) ) 5 9 # % 9> + ; '9 # : 3 4# 5% > +&6) + '9 # 3 4# 5% ?5 9 96 ) + ) + % # 9H 5 5% ;# # # # 9 % % +) ) 0 ; 6:: 0' $ 0 7 989 ,+ # 5% ) . '5H ; #) 9 >

09 + ?5 5

# %

9 6+ 9 9

9 : ; # 9, # 0' 7

98

6 )

JCI København

Side 5

Maj 2009


#

$ %%

%

1

*1

7 J:8

7 >28 7

Vi håber, at I havde en rigtig god aften hos DONG Energy i april – og blev kloge på social ansvarlighed. Vi glæder os meget til at se jer til premiereaften på 5 kreative film på afdelingsaftenen i maj – hvem ved måske blive det til en Oscar statuette. Vi har fortsat brug for et nyt medlem af vores gruppe – så tag fat i Kirsten P. Ovesen kirsten@porskaer.dk, hvis du gerne vil være med til at arrangere nogle spændende afdelingsaftener.

:

*

H8 3+

7

-,) )

=

48 #+ 7

68

JCI København

&

Side 6

Maj 2009


Jan

Feb

A U

U A

--

--

Mar

FK

Apr

Maj

Jun

O O

O O

O

O

Aug

Sep

NK

Okt

Nov

---

U

-A

---

U

A O O

O O

O O --

O O A

O

O

A O

--O --

U A O

U U

A

U

---

U

O O

A

!

" " " # $ %& ' $$

--

= Fremmødt, hurra! A = Afbud U = Udeblevet uden afbud F = Ferie / forretningsrejse O = Orlov Månedens gæster Desværre havde redaktøren ikke mere batteri på sit kamera til afdelingsmødet i april, så det blev ikke til et billede af gæsterne i denne omgang. Men vi kan fortælle at vi var så privilegerede både at have Merete, Camilla, Louise, Ernst, Lars og Marcus med. Da redaktøren desværre skal til et andet afdelingsmøde (ja, det er hårdt at sidde i direktionen. ) og derfor ikke kommer til JCI Københavns møde i maj, håbes der på at en anden med et kamera overtager tjansen her.:-) JCI København

Side 7

Maj 2009


MØK (mødekomiteen)

Står for vores månedlige afdelingsmøder, både det praktiske omkring selve aftenen, samt planlægningen. Her får du mulighed for at være med til at finde ud af, hvilke foredragsholdere vi gerne vil høre, hvilke virksomheder vi gerne vil besøge mm.

MEC (membership)

Håndterer gæster, forespørgsler fra sådanne og generelle medlemsting.

INFO

Skriver og udgiver vores blad, JCIK Nyt

INT (International)

Står for alle internationale forhold. Bl.a. har vi twinningsaftale med JCI London.

IND (Individual)

Sørger for udvikling af det enkelte individ. Har vi lyst til at stable et kursus eller lignende på benene, vil det være i dette regi.

PR

JCI får kun nye medlemmer, hvis omverdenen kender os. Nye projekter bliver kun mulige, hvis vi kan få de rigtige sponsorer

MmM

Projektet kører på hele Sjælland i 2009, men hvis planen om at gøre det landsdækkende i 2010 skal gennemføres, så er det nu forarbejdet skal lægges. Vil du være med?

EC2010

Danmark er vært for Europakonferencen i 2010 og sådan et kæmpe projekt kræver rigtig mange hænder. Det er Århus afdelingerne der er officielle værter, men de skal bruge vores hjælp.

FK2010

JCI København har besluttet sig for at byde ind på afholdelse af forårskongressen 2010. Datoerne er 26.-28. Marts 2010. Vil du også være med?

$3

)? /

)

? ,

5.

6! #

#

6 +

# #

L )#

%#

94 ;%

#

%9 H M 3+

JCI København

;

)

9

=

Side 8

Maj 2009


Hej din labre JCIK’er!! Hvad siger du til sol, sommer, strand og Jylland?

.

Hvad skal du i weekenden omkring d. 28. Juni?! Der er nogle geniale JCI’ere der har fået årets idé til sommeren og vi er allerede 5-7 af os, der er begyndt at pakke tasken: Vi lejer et sommerhus, evt. fra fredag til mandag (26.-29. Juni). Vi vil nyde sommeren, Vestkysten, vi vil grille, spille kroket og ludo, måske lege et par JCI lege, feste og hygge.

Marathon mulighed Om søndagen finder North Sea Beachmarathon sted (www.beachmarathon.dk). Og bare rolig, man behøver ikke at løbe et maraton. Man kan sagtens også bare sidde på stranden og nyde løberne halse efter hinanden, hvis man ikke har lyst til at løbe én af de mange forskellige distancer (OBS, der er også stavgang!) -Kig en gang på hjemmesiden! De allerbedste forårshilsener fra Mette Krabsen!!

2 ) ,+

.

F# LN % 9

4 # 7 7 9 9 9A OA 8 F

) N + #

# )

5 # %) )

# 12 =

*

/ @5

JCI København

& - )5 5

Side 9

12D - )

; 8

,

# , % 5%=

%

9 9

+ ,

O+ @5

9

90 < 9 % ;>

0

(

9

Maj 2009


&

1 %) ; H629 1 # # *# ; )# 12 # %

12:E

# ;

#

;

)% 5%

)

5% 5% % )

2

F

%

+ %

I #) =@# 2

#

7/=28

&) :

*49 , )@

F

-

12 # 0 9 # 9= 5 96 +5 %

9 0$ ) ; % # +

&

JCI København

* #

9F

9

$;

*

3*9 6

% 0 9

) ;

, /

; ) ;#

F

%

3%#

#

.

5 9/

+@ @ P 9

#

9

6 # <8

P

9F

) ;

# %) ;

#

%

3+ 9 *%

+

1 &> * 1 @6* 1) ;9 9A9" * * ) *& #

Side 10

; % #

9

++3=

- %)#

5

%

9

12 : )

#

Maj 2009


#

#

* F)

)# 90 9

; ; 5+ 9 < 8

5# 9

5

5

)

#

*(H (+ * 96 # 6* 5 # F) 5%

5 % # =) 3

5%# 9 12 6 <* # C,# 5 % +55 )# + ## 5 % +55 9

% % ; 5%% ) # 5 ; # # 9

#

9

3% ;

#

# +

; # %

# @ 9 R

$ 9 +

9

# % ;# 12 59 12 ) + # % ;

#

633

+ )+

09 96 #

+

+# ; C* + 5%C4 #9 #9 12 ;

@ # 9Q 09 96 5 ; 5

+

)

# @ )

59 6

# S + H & 59 6 + 6 9Q 5+ #; # # 5 % 5% # # ) @ 5% # +# + 96 # @ ) 5%1+ + + 55 ; + 5 @ ;# + 5 9 / 55 % + )%; ; + #; + 12 +R ; ; # +55 91 ) 7 # 8 # )@ ; )+ +# #9 4 5 @ ; # 12 9< 8 6 ) : + Q

JCI København

; @

> +5&

Side 11

Maj 2009


< %( % 12 3

#5 )+ ) 5%

# 9

5 12 3

)

<* )

*&

*

12 H

++

%

; # )#

5 @ ;%

9

& 5 #5

#

) ;

; 5

@ / /% =& 9 ( = H+) , # # 0'; <* )= 9 ; ) 0' $ " $ ,+ # T3 5 % ++ 1 &=) ) * & = < 9 5

3 2) 6+ % )#

& *

-*)

# # +%

-

/B C @

& *

;12

%/ <# /

JCI København

+

& * : ; )

%

9

9 1

+D*

5 5% #

*

+

# 5

% (<.

) 5

5

5

# )

5

5 ) 5% ) @; % + )# (

7

9 0'

5

9 6+)# 9 ;

5

;

5% ) 5 !: +*

#

6+ % )+ )9 6+ 5

( &

9 9 0'9 , +5 009 5%

9

# +)

+

%

)

# # )

%

Side 12

9>

9 5+

%

+

# ;% + %

;

;

;# ;% +

+

96 # +

#/ $%

#

<% (

6

#

9

9

/

Maj 2009


%

#

#

Kære alle, Tak for sidst til dem der var med på en herlig kongres på Lolland! Kan du ikke vente til EC2009 i Budapest, eller har du ikke mulighed for at deltage her, så er der jo ECM2009 fra den 7. til den 10. maj i Luxembourg, der også kunne være et besøg værd - tjek mulighederne på http://www.ecm2009.lu/ - Den første deltager fra JCI København har allerede meldt sig på banen i form af Henrik Dürr. Henrik oplyser, at han tager med fly fra CPH torsdag ved 15:00 tiden og er hjemme igen søndag ved 20:00 tiden - Billetprisen ligger i omegnen af 1.850,00 kr. Skulle du have fået "blod på tanden", så skynd dig at kontakt Henrik Dürr for at koordinere nærmere, så er vi flere til at vise "de danske faner". Hvad angår Budapest, er jeg lige ved at prøve at få lidt styr på tropperne og har noteret, at følgende deltager: Uffe, Mette Krabsen, Mette Fredsted, Pouline, Lars, Søren & undertegnede Er der nogen jeg har glemt, så bliv ikke fornærmet men sig endelig til, for det kan vel ingenlunde passe, at vi kun kan mønstre 7 personer fra "verdensafdelingen" ? :o) Jeg hører også gerne fra folk, hvad deres rejseplaner er og også gerne, om folk foretrækker at bo på eget værelse, eller om der er nogen, der kunne tænke sig at bo sammen, med "hverandre", så vil jeg nemlig prøve at forestå lidt koordination i den henseende. De bedste hilsener Niels Bach-Rasmussen Mr. International ;o)

Se klip fra Danish Night på europakongressen i Turku, juni 2008. Man kan ikke se meget – men bare fornem stemningen – WOW! http://www.youtube.com/watch?v=nEfm154Kgnk

Danskerne er kendt ude i den store JCI-verden som de rød/hvide dynamitter. Vi er ikke bare fantastiske til at feste, vi gennemfører også vores projekter ekstremt professionelt og effektivt. … vi har noget at leve op til! JCI København

Side 13

Maj 2009


+) &) Her er det frit fra leveren… kom frisk til redaktøren og det kommer med i næste udgave. Status fra FK2010 gruppen

Hvad skal du næste år?

Det forlyder at gruppen i den forgange uge har været morgenfrisk og mødtes kl. 7:00 for at nå alle de ting der skal nås.

Det virker måske meget tidligt, men det er rent faktisk omkring nu man skal begynde at gøre sig tanker om hvad JCI skal tilbyde af muligheder for én i det kommende år.

Men det går hastigt fremad med at få udarbejdet det bud på kongressen der skal være direktionen i hænde d. 15/5. Såfremt vi vinder den, bliver det STORT!

Ønsker man f.eks. at stille op til en national post, skal ansøgningskemaet være direktionen i hænde senest 1. august.

Er du med i første række?

Nye udfordringer søges!

www.jciforum.dk er gået i luften og indlæggene er begyndt at vælte ind.

Jeg søger mod nye udfordringer arbejdsmæssigt, og derfor vil jeg selvfølgelig gerne lade dig som JCIK’er vide det først. Mine spidskompetencer ligger primært indenfor salg og markedsføring. Du kan læse hele mit CV her: http://www.christianjorgensen.dk/cv.pdf Kender du en indgangsvinkel til et firma, som søger en ambitiøs medarbejder til salg eller marketing, så lad mig det endelig vide! :)

Har du oprettet dig endnu? Ellers er det ved at være på tide… Det tager kun ét minut. Husk at uploade foto og skrive ”JCI København” udfor geografisk område.

De bedste hilsner, Christian Jørgensen

JCI København

Side 14

Maj 2009

JCIK Nyt maj måned 2009  

JCI Københavns afdelingsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you