Page 1


#$ #$ & * * 0 ' /

! % '

" " ( ) )

&

+

,

-- $ 1 2+

. 3 4

/

'

. .. . .

4

1 25 1 2/ 1 2/

' ' 8

61 4

2

4 ' ,

5

' 9

9 .8

$

$

8

78 4

0

(9

8

, : ! ":

;4

+

JCI København

#

:

) ")

<

Side 2

:, => > >

8

Oktober 2009


#

$#

%

5 3 '

3 34

5

' 4 ' ?

3

@ ' # , , '3' ,$ <

' > 888 88 1

9

3 ' < 3 A 3 4?# 4 ? 4 ?@ 9

3 4 '

?1 ' ' 3 4 ,$ ' ' 4 '8 9

'

, 9 1 2/

'

9

'

'

3,

,$

$

, $

'

, 9

, 9

,

' 9

9 3

9

,$ , 9

'

$

$ ,$

8

'

, ' ' 9 ' ;0 ' $ ?5 ' 9 ' 5B ' 3, $ C ' 3 4$ 9' ' , 4 9$ 9 ' ' / . ' ' ' # 4,, ,, ,$ > ' ;0 / . 9 4 ' ' 9$ D >? D$ 4 , 4 4 D *E# D 8 $

F

3 5; 39 '

1 2/ 1 25

9B 4

4

3,

2 4> 46 4 $ 6 $ $

,> C

/ $

?6G'

,

& 2 8< &; 1 2/

C; 4 ' ,, ? 7

$ 3 4 4 9' 3

/9 $ 5

JCI København

'

'

, ' 9 '8 3 ' , $

1 25 3 4

888

3 94

C;

8 , ? ,$ > 1 /3 '48 9 87

9$ ' 9 /? ?: 7

8. H . 7

9

'

Side 3

Oktober 2009


&%'

% '% ! "

& ( ) ( (* (

& 2 8< 2 , C 0 @ G J & C

6& ;7 ; ; 6;;7 5 ,4 & > ;

* )(

5 . 65&;7

'

+

(

) ,- )

I< > >

5 #<2 #K/

Fra venstre er det: Ralf, Hanne, LP Lars, Lise og Casper.

JCI København

Side 4

Oktober 2009


.' %# '

%

/'$0 %

' 4 85

JCI København

49 4 '

8 8

Side 5

,$ 3 4 $ 9 '8 8 . 8

$

4 ' $ 8

Oktober 2009


&

11

) (

1

11 )

/41 4' $

', 4 ' 9 . , 3 8

J

9/ 4 L

5

'

8 @' '

'

,$ , , ? ?

$ 1 /3 1 2 +>

2

,

9 9

(3 /

(

' ' .

& 4 8 ' 4 . ' 1 25

8 ,'

1 8

3

5

'

'

'

$ '

#

'

' ;

5 <

9 '

'

9

;

JCI København

G8 '

3 2 '

5 ,4 ;

$2

8G 4,,

4 # #8

4,, ;

L

Side 6

'

$ 6 878 4

'

8 $

3 ?

Oktober 2009


Jan

Feb

Mar

FK

Apr

-A

-U

--

---

--

-U --

-A --

--

O ----

A O ----

-U

-A

-----

O ----

O ----

O ----

A -O --

-O --

--

-O --

-U

U

---

A

Maj F

O ---

U A --

O ---

O --

O

EC ----------------------

Jun -? -----

-O ---

Aug A U

Sep

U

A U

NK

Okt

Nov

U

-A

A

U A

---

-U

A

O

? A

A U O F

!

" " " # $ %& ' $$

U U

A

U

---

U

U

---

--

A --

F U U A

--A

A

= Fremmødt, hurra! A = Afbud U = Udeblevet uden afbud F = Ferie / forretningsrejse O = Orlov

JCI København

Side 7

Oktober 2009


Månedens gæster I september havde vi disse 6 herlige gæster. I pyramideform er det: Øverst: Emil Midt: Kim - Lasse Nederst: Christian - Ronnie - Lasse Velkommen til, alle seks!

Nyttig information til gæster: I er altid velkomne til at deltage i alt. Skulle der enkeltvis være arrangementer udelukkende for medlemmer, vil det fremgå tydeligt af invitationen. Så I kan roligt tilmelde jer alt det I føler er interessant.

MØK (mødekomiteen)

Står for vores månedlige afdelingsmøder, både det praktiske omkring selve aftenen, samt planlægningen. Her får du mulighed for at være med til at finde ud af, hvilke foredragsholdere vi gerne vil høre, hvilke virksomheder vi gerne vil besøge mm.

MEC (membership)

Håndterer gæster, forespørgsler fra sådanne og generelle medlemsting.

INFO

Skriver og udgiver vores blad, JCIK Nyt

INT (International)

Står for alle internationale forhold. Bl.a. har vi twinningsaftale med JCI London.

IND (Individual)

Sørger for udvikling af det enkelte individ. Har vi lyst til at stable et kursus eller lignende på benene, vil det være i dette regi.

PR

JCI får kun nye medlemmer, hvis omverdenen kender os. Nye projekter bliver kun mulige, hvis vi kan få de rigtige sponsorer

MmM

Projektet kører på hele Sjælland i 2009, men hvis planen om at gøre det landsdækkende i 2010 skal gennemføres, så er det nu forarbejdet skal lægges. Vil du være med?

EC2010

Danmark er vært for Europakonferencen i 2010 og sådan et kæmpe projekt kræver rigtig mange hænder. Det er Århus afdelingerne der er officielle værter, men de skal bruge vores hjælp.

FK2010

JCI København har besluttet sig for at byde ind på afholdelse af forårskongressen 2010. Datoerne er 26.-28. Marts 2010. Vil du også være med?

JCI København

Side 8

Oktober 2009


' 1

JCI København

,(

) -)

-

Side 9

,(1

( * 1

)

Oktober 2009


Forårskongres 2010 i København

Den 8. September 2009 blev der afholdt kick-off møde vedrørende FK2010 projektet. Mødet blev afholdt i Kroegers House på Amager, der også kommer til at huse kongressen til næste år. I modsætning til første gang hvor arrangementet forsøgtes afholdt, og folk stadig var i ”ferie-mode”, var der denne gang talstærk opbakning fra afdelingen, og omkring 20 personer var mødt frem for at være med til for alvor at skyde projektet i gang. Tak for det! Efter en kort gennemgang af projektet inddelte folk sig i grupper for at begynde planlægningen af arbejdet med de primære fokusområder, som lige p.t. er program, sponsorater og markedsføring. Siden kick-off har de enkelte grupper været rigtig aktive, og tingene begynder stille og roligt at tage form. Sponsorgruppen har mange bolde i luften, og arbejdet begynder stille og roligt at bære frugt. Der er dog stadigt et udfordrende stykke vej foran, inden målet er nået, så alle medlemmer opfordres til at melde sig til Klaus Jyngst

JCI København

(aus@telenor.dk), såfremt I selv, jeres firmaer eller nogle i netværket kunne tænke sig at indgå en sponsoraftale med FK2010. Programgruppen har også emmet af aktivitet og kreativitet det sidste stykke tid, og der er allerede lagt op til nogle super foredrag, og nogle fester der sparker r.., men skulle du have en direkte connection til Obama eller Bill Gates, så tag endelig fat i Henrik Dürr (henrik@hdconsult.dk). Markedsføringsgruppen har også haft rigtigt travlt med forskelligartede opgaver, hvoraf kan nævnes opstart af hjemmeside, frembringelse af logo, klargøring af kampagnemateriale og ikke mindst planlægningen af vores synlighed på Nationalkongressen 2009, der løber af stablen i Esbjerg i den kommende weekend. Det er vigtigt at alle medlemmer, der er med i Esbjerg bakker 100% op omkring markedsføringen af FK2010. Lars Buhl har sendt en mail rundt, men skulle du være i tvivl om, hvordan du kan

Side 10

bidrage hermed, så tag lige fat i Lars (buhl@mail.tele.dk). Sidst men ikke mindst kan det oplyses, at styregruppen overordnet set tilstræber at holde ”skibet” på ret kurs og i den forbindelse er ved at have de sidste formelle ting på plads så som CVR-nummer og underskrivning af kontrakter med JCI Danmark og øvrige samarbejdspartnere. Vi vil gerne fra styregruppens side takke alle involverede for deres engagement i projektet indtil videre, og skulle der være enkelte medlemmer eller gæster i afdelingen, der endnu ikke er involveret i dette fantastiske projekt, så kontakt endelig Christian Jørgensen (caj@emaze.dk) eller undertegnede, så i kan få del i oplevelserne. De bedste hilsner På vegne af styregruppen, Niels Bach-Rasmussen bach.rasmussen@gmail.com

Oktober 2009


,

)

,(

6*

/

) 4 " +5

8 8

>

$

C

L 8 .(

39 $ '

,

JCI København

4

4

1 ,6 ) 1 89) 1( :5 5;5" ) ) ( ),

Side 2

7

1 2 ' ' 8+ , 85 4, $

. 8

9 $ '

8

**27

Oktober 2009


#1 , ) 54 3 4

) )

9

'

- ( 1 2+

M. $

48

) 2)7& )70 / 'K 7/8 .)8 <) (7/8 9

@

'

G4

4 '

.(8 /C/9*

'

.9 .

8 8

'

8

4 '

9

'

8 5 5

'' '

B

'3 '

C $

'

9 ,$

4

8

8

'

8 1

,$

3 4

8

G 1 2+

JCI København

Side 3

Oktober 2009


)

1

.

.

/*,

<

3

<

3

<

3

=1 .

?N 4

4,,

"

(

(

)

) 9C

< N < N

, 3 4 Q& & @ & ; , 3 4 Q& & @ & ;

J

>O

9& P >

"

J

>O

9& P >

(

J

>O

9& P >

)

'3.

.

.

.

..

..

..

.

/ . *

.

4,,

. 0 2 !C

.

.

.

.

.

.

.

.

1 2/

'+

." .(

1 2+

3 4

4

.) . .

'

'3.

C

@4

."

.(

C

@4

.(

.)

C

@4

.)

.

1 2/ C

'+ @4

C

@4

C

@4

. .

"

(

(

)

)

*

JCI København

.

N 4

"

.

9C

."

.

;

)

0

"

0 2 !C

*

)

?N 4

" 0

>

0 0

: > -) > >

.

( (

)

.

Side 4

Oktober 2009

JCIK Nyt Oktober 2009  
JCIK Nyt Oktober 2009  

Afdelingsbladet for JCI København