Page 1

1 2013

Painaako vastuu? • Projektipäälliköksi? • Vieraileva kolumnisti: Mikael Jungner • Kansainväliset JC-terveiset • New Gearistä vauhtia uuteen vuoteen

Havis Amandan Nuorkauppakamari - Helsinki ry:n jäsenlehti. Vuonna 2003 perustettu Havis Amandan Nkk on Suomessa ainoa täysin naisjäsenistä koostuva Nuorkauppakamari.

WWW.HAVISAMANDA.COM


Sisällys: Pääkirjoitus .......................................................................... 3 Pressan haavista: Vastuu vaikuttaa! ...................................

5

Menossa mukana

Mikael Jungner: Mistä kaikesta johtaja vastaa?..................

6

Mitä tekee hallitusammattilainen......................................

8

High Class -kumppanit:

Comment from Denmark: Are men and women equal in 10 Denmark?............................................................................ Maailmakokous Taipeissa 18.-23.11.2012 ......................... 12 Miksi kannattaa ryhtyä projektipäälliköksi? ........................

14

Uusia ja vanhoja tuttavuuksia, kiinnostavia keskustelua ja 17 rentoa yhdessä oloa .......................................................... Tuija Pehkonen: Onni syntyy elämän pienistä iloista.......... 18 New Gear -illasta vauhtia vastuullisen vaikuttamisen 20 vuoteen .............................................................................. Lukupiiri piristää arkea .......................................................... 22 Amandojen koejäsenet esittäytyy......................................

24

Millainen on keskiverto Amanda?.......................................

26

Kiinnostuitko toiminnastamme? ......................................

27

.

Julkaisija Havis Amandan Nuorkauppakamari Helsinki ry Päätoimittaja Sanna Toppari lio@havisamanda.com Oikoluku Amandat Toimittajat Amandat 2 Haavi 1/2013

Taitto Mari Silvennoinen Painopaikka Painojussit Oy, Kerava Painos: 500 kpl Ilmoitusmyynti Mirelle Granvik lmm@havisamanda.com www.havisamanda.com


Pääkirjoitus

Vastuun monta merkitystä Päätoimittaja uskaltaa tässä vaiheessa jo hymyillä, lehti on viittä vaille valmis. Lehden tekeminen on ollut minulle uutta, innostavaa ja opettavaista. Osa asioista meni suunnitelmien mukaan, vähän jouduttiin soveltamaan loppumetreillä ja joissakin tavoitteissa epäonnistuttiin. Mutta tätä nuorkauppakamaritoiminta on parhaimmillaan; mahdollisuuksia oppia uutta ja kokeilla tehtäviä, joihin normaalissa työelämässä ei tule tilaisuutta. Samalla olen varma, että tämän vuoden opeista tulee olemaan paljon hyötyä työelämässä. Tämän vuoden ensimmäinen Haavi-lehti tehtiin teemalla “Painaako vastuu?”. Teema vaikutti ensin melko synkältä. Vastuuta riittää kannettavaksi niin henkilökohtaisessa elämässä kuin töissäkin eikä taakka ole aina kovin kevyt. Vastuu paljastui lopulta ensisijaisesti positiiviseksi asiaksi, joka konkretisoituu valinnoissa joita teemme. Vastuun moninaisuus tulee hyvin esiin Mikael Jungnerin kolumnissa ”Mistä kaikesta johtaja vastaa?”. Vastuun mukana tulee myös valta, jota saa ja pitää käyttää. Hallituksen jäsenet voivat vaikuttaa suuresti yrityksen toimintaan päättämällä isoista linjauksista ja ohjaamalla yrityksen tulevaisuutta. Hallitustyöskentelyssä vastuu mitä suuremmassa määrin tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa. Kurkista hallitustyöskentelyn maailmaan Board Professionalsin avustuksella, olisiko sinussa tuleva hallitusammattilainen? Tässä Haavissa meillä on myös ilo esitellä ensimmäinen kansanvälinen vieraileva kirjoittajamme. Millaista on olla naisjohtajana Tanskassa? Törmätäänkö siellä lasikattoon vai onko edessä muunlaisia haasteita? Silloin kun vastuu alkaa painamaan, täytyy muistaa ottaa vastuu omasta hyvinvoinnista. Vietin syksyn opintovapaalla saaden vihdoin keskittyä vain opiskeluihin. Aikaa riitti myös urheilemiseen ja päivät olivat kiireettömiä. Tammikuun alussa tuli pudotus takaisin normaaliin arkeen, jossa työt, opiskelu ja harrastukset pitäisi taas saada mahtumaan samaan kalenteriin. Muistutankin itselleni viikoittain, että hyvinvoinnille ja rentoutumiselle on vain järjestettävä aikaa. Minulle se tarkoittaa muun muassa uppoutumista hyvään kirjaan, jonka mukana mielikuvitus saa lentää ja muu unohtuu. Tässä kohtaa olen kuin keskiverto Amanda, joka lukee vuodessa yli 16 kirjaa.

Antoisia lukuhetkiä toivottaen LIO Sanna Toppari

JCI Creed

Uskomme, että usko Jumalaan antaa ihmisen elämälle merkitystä ja sisältöä; ihmisten keskeinen veljeys on kansojen riippumattomuutta tärkeämpi; taloudellinen oikeudenmukaisuus voidaan parhaiten saavuttaa vapaiden ihmisten toimesta vapaan yrittäjyyden kautta; hallinnon pitäisi nojata lakeihin eikä ihmisiin; arvokkainta maan päällä on ihmisen persoonallisuus; ihmiskunnan palveleminen on elämän parasta työtä. Haavi 1/2013 3


4 Haavi 1/2013


Pressan haavista: Vastuu

vaikuttaa!

Teksti: Lotta Soini

Vuosi 2013 on Havis Amandan Nuorkauppakamarille monella tapaa merkittävä. Vuoden kruununa kamarimme täyttää 1.11.2013 kymmenen vuotta ja sitä tullaan juhlimaan railakkaasti! Samaan aikaan muutoksen tuulet puhaltavat voimakkaasti kamarissamme, sillä ensimmäistä kertaa sen olemassaolon aikana hallituksessa ei ole perustajajäseniä. Jäsenten odotukset kamaritoiminnalle ovat uudistuneet ja toisaalta työelämän vaatimustaso ja lukemattomat jäsenten vapaa-ajasta kilpailevat harrastukset asettavat kamaritoiminnalle uusia vaatimuksia. Yhteiskunnan muutos näkyy haasteena yhteistyökumppanihankinnassa ja kamaritoiminnan suuntaamisessa. Muutoksiin täytyy reagoida. Siihen on myös oiva mahdollisuus, sillä tänä vuonna Havis Amandan Nuorkauppakamarissa tehdään uusi kolmevuotisstrategia, jossa tullaan määrittelemään kamarin tulevaisuuden suuntaviivat. Jo nyt hallitus pyrkii luomaan uusia toimintatapoja, käytäntöjä ja keinoja, jotka tekevät toiminnasta jäsenille mielekkäämpää. Yhteiskunnallisesti pyrimme heijastamaan työelämän ja arvojen muutosta laajemminkin ja tietenkin myös saamaan ne mediatoimenpitein mah-

dollisimman laajan yleisön tietoisuuteen. Naistenpäivänä 8.3. julkaistaan tulokset Amandojen tekemästä kyselystä, joka selvittää näitä muutoksia ja arvoja tarkemmin. Työelämän murros on aiheena myös keväälle suunnitellussa seminaarissa. Havis Amandan Nuorkauppakamarin teema vuonna 2013 on Vastuu vaikuttaa. Teema taipuu moneksi. Nuorkauppakamaritoiminnassa vastuu näkyy projekteissa isoina ja pieninä tehtävinä, hallitustoiminnassa virkojen hyvänä hoitamisena, koulutuksissa uuden oppimisena. Vastuu ja vaikuttaminen ovat aktiivista kansalaistoimintaa, joka on nuorkauppakamarin toiminnan ydintä. Meillä on jokaisella lisäksi henkilökohtainen vastuu vaikuttaa lähimmäistemme ja yhteiskunnan elämään sitä parantavasti. Yrittäjälle vastuu voi tarkoittaa työllistämistä tai luotettavien alihankkijoiden valitsemista. Tärkeintä on ymmärtää, että vastuullisuus ei tarkoita pelkästään kuoren kiillottamista, vaan oikeita tekoja ja välittämistä. Teema juontaa omista kokemuksistani Shanghain vuosilta, jossa pääsin seuraamaan kiinalaista yrityselämää. Kiinan yrityselämässä vastuullisuus, Corporate Social Responsibility, on jokaisen kansainvälisen

yrityksen agendalla. Yritysten oletetaan osallistuvan yhteiskunnan rakentamiseen. Esimerkkinä mainitsen, että suomalaistaustaiset yritykset rakensivat uuden koulun Sichuanin maanjäristysalueelle luonnonkatastrofin jälkeen. CSR:n merkitys tulee lisääntymään tulevaisuudessa ja näkyy Suomessakin jo globaalien yritysten toiminnassa. Toivottavasti vastuullisuus rantautuu pian myös pk-yritysten arkeen. Lopuksi haluan nostaa esiin vaikuttajan Junior Chamber International:in huipulta. Puheenjohtajana toimii vuoden 2013 ajan italialainen Chiara Milani. Hän on kolmas nainen, joka on saavuttanut tämän näkyvän position JCI:n historiassa. Milanin teema on Dare to Act, joka mielestäni linkittyy Vastuu vaikuttaa -teemaamme mainiosti. Chiara Milani kampanjoi myös henkilökohtaisen vastuun, Individual Social Responsibilityn, puolesta maailmaa kiertäessään. Olisi upeaa linkittää Chiara Milani ja Havis Amandan Nuorkauppakamari tavalla tai toisella vuoden aikana. Olisiko teemasta sillan rakentajaksi? Ota sinäkin vastuuta ja vaikuta! Lotta Soini Puheenjohtaja 2013 pres@havisamanda.com puh. 050-5317810 Haavi 1/2013 5


Mistä kaikesta johtaja vastaa? Mikael Jungner pohtii johtajuutta Teksti ja kuva: Mikael Jungner

Ihmiset kaihtavat yleensä riskinottoa koska siihen liittyy kaikenlaista vaivaa ja ponnistelua. Ja mahdollisuus epäonnistumiseen. Kahdesta vaihtoehdosta valitaan siksi yleensä se riskittömämpi. Toisaalta riskin ottaminen johtaa yleensä pitkällä aikavälillä parempaan menestykseen kuin riskin välttäminen. Yrityksissä tästä syntyy mielenkiintoinen jännite. Johtaja vastaa yhteisön riskinotosta. Omistajien kannalta riskin ottaminen kannattaa enemmän ja yhteisön kannalta taas vähemmän. Siksi esimerkiksi Yhdysvalloissa luotiin viime vuosisadalla optio- ja palkkiojärjestelmät kannustamaan yritysten johtoa ottamaan riskiä myös silloin kun se tuntuu epämukavalta. Mistä muusta johtajat vastaavat? Ainakin strategiasta. Siitä että yhteisellä tekemi6 Haavi 1/2013

sellä on yhteinen suunta. Väärä strategia suistaa huippuporukan suohon ja hyvällä strategialla keskinkertaisempikin porukka menestyy. Johtajien vastuulla on myös se, että tekijät pääsevät mahdollisimman vapaasti hyödyntämään omaa potentiaaliaan. Johtaja vastaa tekemisen edellytyksistä. Työkulttuuri on jo sitten monipiippuisempi juttu, koska se syntyy kaikkien arkisista teoista ja asenteista. Yllättävänkin monessa työyhteisössä johtaja on työkulttuurin uhri siinä kuin kuka tahansa työntekijä. Johtaja vastaa kuitenkin inhimillisyydestä. Siitä että kunkin tekijän kohtaamat haasteet eivät käy ylitsepääsemättömiksi. Siitä että tekijä tuntee olevansa arvokas ja hyväksytty. Siitä että vaikeissa paikoissa on joku johon tukeutua ja että

työelämässä on joustoa kun henkilökohtainen elämä kohtelee kaltoin. Johtaja vastaa avoimuudesta, sillä kaikki työyhteisön tieto kulkee johtajan kautta. Johtaja tietää tilanteen, missä mennään ja mitä kukin tekee. Johtajan vastuulla on jakaa tämä tieto kaikille jotta jokainen voi käyttää osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Työyhteisön arvot ovat se moraalinen koodisto, jonka puitteissa työtä tehdään. Arvot ovat yleensä sanoja. Reiluus, oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys. Ne ovat sinällään yleisiä ja niiden merkitys syntyy vasta konkreettisista teoista. Nämä teot ovat johtajan vastuulla. Menemmekö yli siitä missä aita on matalin? Katsommeko asioita sormien välistä? Viljelemmekö valkoisia valheita? Johtajan ryhti kantaa koko


Tule verkostoitumaan ja tutustumaan ajan ilmiöihin! Varmista paikkasi

parrasvaloissa ja rekisteröidy

kansalliseen vuosikokoukseen Mikkeliin 2013 Lisätietoja kokouspäälliköltä: Ulla Torniainen ulla.torniainen@gmail.com p. 044 302 1460

www.paivaparrasvaloissa.fi

työyhteisöä ja lipsumiset romuttavat juhlapuheet nopeasti. Miten vastuuta riskinotosta, strategiasta, työolosuhteista, inhimillisyydestä, avoimuudesta ja arvoista sitten kannetaan? Pyrkimällä koko ajan parempaan, oppimalla virheistä ja yrittämällä jatkuvasti uudestaan. Astumalla porukan ulkopuolelle ajamaan porukan yhteistä hyvää. Työntämällä oma ego, hyväksytyksi tulemisen tarve ja kaikki muut maailmaa vääristävät inhimilliset puutteet syrjään jotta voisi mahdollisimman kirkkaasti nähdä mitä ja miten kulloinkin on tavoiteltava. Vastuun kantamista on yrittäminen silloinkin kun tilanne on epätoivoinen. Eroaminen ei ole vastuun kantamista. Se on luovuttamista ja siitä päättävät omistajat.

Haavi 1/2013 7


Mitä tekee hallitusammattilainen Hallitus toimii yrityksen omistajien ja johdon välissä vastaten yhtiön liiketoiminnan kannattavuuden säilymisestä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miksi naisia on toistaiseksi melko vähän hallituksissa? Juttua varten haastattelimme Board Professionals ry:n puheenjohtaja Marita Saloa, joka kertoo meille mistä hallitustyöskentelystä oikeastaan on kyse ja miten hallitusammattilaiseksi voi kehittyä. Teksti: Sanna Toppari, kuva: iStockphoto

Vastuuta ja valtaa Hallituksen tehtävät ovat monipuolisia ja työskentelyn intensiivisyys vaihtelee esimerkiksi yrityksen omistuspohjan, koon ja kehitysvaiheen mukaan Marita Salo kertoo. Hän täsmentää, että hallitustyöstä voidaan erottaa perinteinen hallintoon ja valvontaan painottuva rooli, talouteen, tulokseen ja riskienhallintaan painottuva rooli, toimintaympäristön tuntemiseen liittyvä rooli, johtamiseen ja organisaation kehittämiseen liittyvä rooli sekä strategiseen päätöksentekoon liittyvä rooli. Hallitukselle on asetettu laissa sekä päätöksenteko- että valvontavastuu ja hallitus ja sen jäsenet voidaan jopa asettaa syytteeseen, vaikkakin tämä on harvinaista Suomessa. Hallitusjäsenyyden myötä tuleva vastuu on kuitenkin suuri. Marita konkretisoi asiaa kertomalla, että hallituksen jäsenen vastuu syntyy pääasiassa kahdella perusteella eli huolellisuusperiaatteen laiminlyönnillä, rikkomalla 8 Haavi 1/2013

osakeyhtiölakia tai muita lakeja tai yhtiöjärjestystä. Kolikon kääntöpuolella on annettu valta, jolla voi vaikuttaa ruohonjuuritasolle asti. Maritan mukaan hallitustyöskentelyssä valtaa voi käyttää muun muassa vaikuttamalla yritykseen strategisiin valintoihin sekä toimitusjohtajan valintaan, mikä tekee vaikutusmahdollisuuksista varsin merkittävät. Samoin hallituksella on merkittävä rooli riskienhallinnassa ja toiminnan linjauksissa sekä eettisissä kysymyksissä.

Naiset hallitusammattilaisina Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on kolminkertaistunut Suomessa 10 vuodessa*. Kasvua on edistänyt muun muassa voimassa oleva Corporate Governance –koodi, joka velvoittaa, että hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia. Mikäli tämä ei toteudu, yrityksen tulee antaa julkinen selvitys syystä. Kuitenkin vuonna 2012 pörssiyhtiöiden hallituksissa naisia oli

vain 22% ja nainen hallituksen puheenjohtajana on erittäin harvinaista*. Marita toteaa, että valintaprosessien läpinäkyvyyttä pitäisi lisätä ja kiinnittää huomiota siihen, että listoilla on myös naisehdokkaita. Suomen GC-koodi on toiminut hyvin jos verrataan nykytilannetta muutaman vuoden takaiseen. Silti Suomessa on edelleen listattujakin yrityksiä, jotka vuodesta toiseen ilmoittavat, etteivät ole löytäneet naisia hallitukseen. Onko sitten niin, että hallitustyöskentely ei kiinnosta naisjohtajia? Maritan mukaan kyse ei ole naisten kiinnostuksen, osaamisen tai kokemuksen puutteesta vaan näyttää pikemminkin siltä, että naisia ei vain ”nähdä” kun valintoja pohditaan. Hän jatkaa, että koulutuksesta asia ei varmasti ole kiinni, sillä naiset ovat Suomessa jo koulutetumpia kuin miehet. Mielenkiintoista onkin se, että tytöt ja naiset pärjäävät


Kyse ei ole naisten kiinnostuksen, osaamisen tai kokemuksen puutteesta vaan näyttää pikemminkin siltä, että naisia ei vain ”nähdä” kun valintoja pohditaan

erittäin hyvin koulussa ja opiskeluissa kun suorituksia arvostellaan objektiivisesti, mutta työelämässä pätevät eri pelisäännöt ja opinnoissa hyvin menestyneiden lahjakkaiden naisten eteneminen hidastuu tai pysähtyy. Yksi lisäeste naisten etenemiselle on se, että rekrytoijat eivät tiedä mistä etsisivät naisjohtajia ja niinpä samaa olemassa olevaa resurssipoolia haravoidaan uudestaan ja uudestaan ja todetaan, että eipä löydy ei. Rekrytointiprosessien kriittinen arviointi ja tietoisuuden lisääminen ovat avainasemassa. Eli omaa osaamista ja kiinnostusta hallitustyöskentelyyn kannattaa ja pitää tuoda esiin. Verkostoituminen on yksi hyvä tapa edistää asiaa. Marita toteaakin verkostojen olevan tärkeitä kaikessa urakehityksessä ja myös omassa henkilökohtaisessa kehityksessä. Hän itse arvostaa verkostoja korkealle ja pitää erilaisissa verkostoissa mukana olemista tärkeänä. Se antaa mahdollisuuksia tavata ihmisiä, joilla on erilainen koulutus ja jotka toimivat eri aloilla. Marita toteaa myös, että asiat muuttuvat hitaasti mutta ne yritykset, jotka ovat kiinnittäneet asiaan huomiota ja etsineet tosissaan, ovat myös löytäneet päteviä naisia hallitukseen.

Hallituksen jäseneltä vaaditaan laajaa ymmärrystä ja sitoutumista Jos hallitustyöskentely kiinnostaa, niin minkälaista osaamista se edellyttää? Maritan mukaan tärkeitä taitoja ovat laaja yleisosaaminen sekä ajantasainen tieto oman erityisosaamisen alalta. Hallitusnimi-

tyksissä arvostetaan perinteisesti kokemusta liiketoimintajohdosta, mutta yhä useammin hallitukseen haetaan myös spesifiä osaamista liittyen vaikkapa yrityskauppoihin, rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yritysvastuuseen tai henkilöstöhallintoon riippuen yrityksen tilanteesta ja tarpeesta. Hallitustyöskentely edellyttää lisäksi myönteisen kyseenalaistamisen taitoa, hyvää hahmotuskykyä, päätöksentekokykyä ja itsenäisyyttä. Siinä yhdistyvät osaaminen, vuorovaikutustaidot sekä kontekstin lukutaito. Kontekstin lukutaidolla tarkoitetaan herkkyyttä nähdä ja ymmärtää eri sidosryhmien odotukset sekä havaita maailman muuttuminen, Marita jatkaa. Hallitustyötä tehdään tyypillisesti oman työn ohessa mutta tehtävää vastaanottaessa kannattaa pohtia omia käytettävissä olevia resursseja. Marita painottaa, että hallituksen jäsenenä toimiminen vaatii sitoutumista ja aikaa. Hallitus kokoontuu yrityksen tilanteen mukaan, mutta tämän lisäksi aikaa vie yrityksen toimintaan ja toimialaan perehtyminen.

kehittäminen sekä eettisen päätöksenteon ja monimuotoisuuden edistäminen. Yhdistys tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia ja toimii naisjohtajille väylänä päästä esille. Yrityksille Board Professionals tarjoaa laajan verkoston hallitustyöskentelystä kiinnostuneita naisjohtajia. *Keskuskauppakamarin julkaisu Lasikatto säröilee, Itsesäätely päihittää kiintiöt (23.10.2012)

Board Professionals yhdistää hallitustyöskentelystä kiinnostuneet naiset ja yritykset Board Professionals verkosto on perustettu jo kymmenisen vuotta sitten ja sen kimmokkeena on ollut halu kiinnittää huomiota naisten vähäiseen osuuteen yritysten ylimmässä johdossa ja hallituksissa. Board Professionalsin jäsenillä on pitkäaikainen johtamiskokemus organisaation ylimmästä johdosta, yrittäjäkokemusta tai merkittävä akateeminen kokemus sekä hyvät valmiudet hallitustyöskentelyyn. Toiminnan ytimen muodostavat hallitustyöskentelyn Haavi 1/2013 9


Painaako vastuu, Amanda? Vastuulla on elämässä monta ulottuvuutta ja se näkyy kaikilla elämän osaalueilla. Joskus vastuu voi olla raskas kantaa ja on tärkeää löytää tapoja rentoutua. Kysyimme Amandojen kunniajäsen Johanna Haanpäältä miten vastuu näkyy hänen elämässään. Mitä vastuu sinulle merkitsee? Vastuu merkitsee minulle aktiivista otetta omasta ja läheisteni elämästä ja hyvinvoinnista. En voi odottaa, että puolisoni muuttuu, vanhempani nuortuvat tai tiimini tulokset paranevat. Minun pitää ottaa itse aktiivisesti vastuu siitä, miten toimin elämän eri tilanteissa. En voi myöskään vaikuttaa kaikkiin elämässäni tapahtuviin asioihin, jotka voivat olla myös epäoikeudenmukaisia ja kohtuuttomia. On tärkeää, tosin välillä vaikeaakin, ottaa itse vastuu siitä, miten annan minua kohdeltavan ja miten toimin parhaalla mahdollisella tavalla eri tilanteissa. Painaako vastuu? Kyllä, vastuu välillä painaa paljonkin, vaikka se ei aina olekaan negatiivistä. Työssäni vastuullani on yrityksemme tapahtuma-liiketoiminta sekä oma että tiimini työhyvinvointi. Vahvan kokemuksen, onnistumisten ja myös epäonnistumisten kautta olen onnistunut kantamaan minulle asetetun vastuun. Toisaalta olen viimeisten vuosien aikana ottanut vastuun myös oman äitini elämästä, vaikka hän ei sitä osaakaan arvostaa. Hän on muistisairas ja oman turvallisuutensa takia asuu nyt palvelutalossa. Elän nyt uusioperheessä, jossa olen saanut ottaa vastuuta kolmen teini-ikäisen opastamisesta ja ohjaamisesta. En ole aina onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, mutta roolimallina toimiminen nuorille on myös kasvattanut minua. Varmasti jokainen meistä toivoo joskus, että vastuu jakautuisi tasaisemmin ja muut tekisivät vaikeat päätökset puolestamme. Valitettavasti se ei vain onnistu, koska oman hyvinvoinnin eteen pitää tehdä aktiivisesti töitä, vaikka se olisikin välillä vaikeaa. Mistä löydät vastapainoa vastuulle? Arjen ja työelämän vastuulliselle toiminnalle löydän vastapainoa urheilusta. Nautin ratsastuksesta ja hiihdosta. Myös rauhoittuminen kirjan ääreen, kalastaminen tai ruuanlaitto ovat hyvää vastapainoa. Vuosien varrella keinot ovat muuttuneet ja vauhti on hiljentynyt. Mitä enemmän stressiä kertyy kiireisestä työtahdista, sitä enemmän nautin kiireettömästä ja aikatauluttomasta toiminnasta. Ota vastuun omasta hyvinvoinnistasi! Johanna Haanpää Kunniajäsen Apulaisjohtaja, tapahtumat Management Institute of Finland MIF Oy

10 Haavi 1/2013


Comment from Denmark: Are men and women equal in Denmark? Teksti ja kuva: Kathrine Nygaard Stannov, JCI Kolding, Denmark. In recent years, we’ve had a couple •A female foreign secretary, Lena Espersen, got into a lot of hostility and bad standing of “firsts” in terms of first women in charge of large organisations. In as she chose to go on vacation with her family instead of joining a meeting with the middle of the 1990’ies, a woother peers in Europe during a visit from man, Pia Kjærsgaard, started a new their American colleague, Hilary Clinton. political party that became one of The press and opposition bullied her trethe most influential parties during mendously, and she ended up resigning the administration of the previous from her position. What was very interesting were the statistics that showed that government in Denmark in recent during her time as foreign secretary, Lene times (2001-2011). Espersen had participated in more foreign meetings that her male predecessor, Per In 2010, the Danish Society of Engineers Stig Møller!! selected a woman as the Chairman of the organisation for the very first time in the •The 5th female National President of JCI more than 100 years’ history of the organi- Denmark was elected for 2013. But in the sation. A few months later, the first female election for Deputy President 2013, a male prime minister in Denmark was elected. and a female participant competed. DuSounds like women are on a roll in Denring the questions before the votes were mark… cast, the female candidate was asked: However, as the amount of women in the public spotlight and public positions has increased in Denmark, it has also become painfully obvious that women are easier targets than men for a number of things: •Pia Kjærsgaard has paid a tough price for being one of the most influential women in Danish politics. Despite the fact that she is one of the best politicians we have, based on debating skills, communication skills and ability to meet the public, she has the rumour of being heartless and ruthless, some call her the Iron-Lady of Denmark

“What are your plans for settling down and have children?” I don’t remember even having heard that question given to a male candidate for Deputy President, but luckily someone in the audience had humour and passed on the question to the male candidate! •The election for the 3-year position for Chairman of the Danish Society of Engineers is coming up this spring, and new candidates are looking for support. However, rumour has it that one of the candidates gave up when she got pregnant.

My reason for finding some of the less positive examples of women in high positions in organisations in Denmark is simple: I believe that women have come a long way since we were given rights to own property; vote etc., but there is still some way to go. We still see a lot of chauvinism when it comes to salaries and stereotypes of what careers are typically female. There is also a very big dilemma for women: If they act in the same way as men, i.e. with fewer emotions, less sympathy and more result-orientation, colleagues – especially the men – become uneasy. It’s unpredictable to work with a female colleague who works, acts and thinks like a man. So what to do: Act like a “normal” woman and be treated like a normal woman, or act like a man and make your peers uneasy? I have always felt very fortunate that my parents always told me that I could become whatever I wanted, but I don’t believe that all Danish girls – or boys – are that lucky. Because that is the other side of the dilemma: In Denmark, it’s problematic for men married to career women. Men who want to focus on family rather than career, and let the wife be the outgoing one with lots of focus on the career. Let’s face it, people also get uneasy around the “soft males”. So I believe that in Denmark, we still have some way to go, before we are OK with roles being reversed – harder women and softer men. Haavi 1/2013 11


Maailmakokous Taipeissa 18.-23.11.2012 Teksti ja kuvat: Aija-Maaria Jauhiainen

Muutetaan ingressin tekstiä, uusi teksti: “Vuoden 2012 maailmankokous järjestettiin marraskuun lopulla Taiwanin suurimmassa kaupungissa Taipeissa. Vaikka Taipeissa asukkaita on noin 2,7 miljoonaa, ei kaupunki tuntunut ruuhkaiselta. Käyntikortteja kului tiuhaan tahtiin ja paikalliset herkut maistuivat. Havis Amandan nuorkauppakamarista oli kaksi osallistujaa: Aija-Maaria Jauhiainen ja Lotta Soini. Kaikkiaan suomalaisia maailmankokouksessa oli 75 osallistujaa, ja tällä määrällä suomaiset olivatkin suurin delegaation Aasian ulkopuolelta. Suomi-paidat, Suomen liput ja sinivalkoiset asut keräsivät huomiota muilta osallistujilta, ja suomalaisten ryhmä oli helppo tunnistaa. Koska omasta kamaristamme ei ollut enempää edustajia mukana, oli matkassa enemmän Suomi-henkeä, mutta Amandoja ei silti unohdettu. Suomipaitojen lisäksi olivat matkassa mukana myös tutut punaiset Amanda-paidat, joita käytimme sopivissa tilanteissa, kuten päivisin koulutuksissa. Myös gaalassa edustimme punaisissa iltapuvuissamme.

Koulutuksia, juhlia ja verkostoitumista Kuten kansallisissa kokouksissa, niin myös kansainvälisissä kokouksissa tapahtuman anti on paljolti kiinni omasta aktiivisuudesta. Taipeissa tarjolla oli muun muassa aamuluentoja, erilaisia koulutuksia, mahdollisuus seurata presidenttikisaa ja tietysti joka illalle oma juhlansa. Welcome Night, Asian Nigt, Global Village Party… Käyntikortteja kannattaa ottaa kansainvälisiin tapahtumiin mukaan, sillä uusia 12 Haavi 1/2013

ihmisiä siellä tapaa erittäin paljon. Pidä käyntikortteja koko ajan mukana, jotta voit vaihtaa niitä muiden kanssa koulutuksissa, trade show -alueella tai vaikka iltajuhlissa. Järjestelyt eivät kokeneempien kv-matkailijoiden mukaan olleet Taipeissa ihan parasta mahdollista tasoa. Isoin hankaluus oli tapahtumien sijoittuminen eri paikoille. Trade show alue oli päivisin melko tyhjä, sillä koulutukset olivat muualla. Jos tapahtumat ja koulutukset olisivat olleet tiiviimmin yhdellä alueella, olisi osallistuminen useampaan tapahtumaan ollut helpompaa.

Ruokaa ja kulttuuria Virallisen kokousohjelman lisäksi viikon aikana ehti myös tutustua nähtävyyksiin ja paikalliseen ruokaan. Taipei on kohteena sellainen, johon tuskin tulee matkustettua toista kertaa, joten tärkeimmät nähtävyydet halusin käydä katsomassa. Nähtävyyksiin kuuluivat Taipei 101, gondola-ajelu vuoren rinteellä ja National Palace museum. Muutaman matkaseurueen jäsenen kanssa päätimme, että maassa syödään maan tavalla ja ruokailemassa käydään vain aasialaisissa paikoissa. Mäkkärin tarjonta tai hotellin lähellä olleen Ikean lihapullat eivät siten päätyneet ruokalistalle. Ruokailuun käytin koko viikon vain puikkoja, vaikkei se aina ihan

helppoa ollutkaan. Välillä olisin kyllä kaivannut veistä avuksi. Kieliongelmista johtuen, aina ei voinut ihan varmasti tietää, mitä ruokaa tuli tilanneeksi. Yksi eniten hilpeyttä herättäneistä annoksista oli friteeratut ravunpyrstöt: lautasellinen ravunpyrstöjä oli


hienosti koristeltu sokerivesikuorrutuksella ja nonparelleilla. Pääruoka hoiti samalla jälkiruuan tehtävän. Myös taksimatkat olivat oma mielenkiintoinen kokemuksensa, sillä taksikuskit eivät puhuneet englantia. Helpoiten perille pääsi, kun pyysi hotellin vastaanottotiskiltä kohteen kirjoitettuna kiinaksi. Viimeistään muutamien u-käännösten jälkeen aina perille päästiin. Matkailu avartaa, joten kokeile edes yksi kv-kokous!

Lähdetään Amandat maailmalle! Nuorkauppakamarin hienoimpia asioita on kansainvälinen verkosto ja erilaiset tapahtumat ympäri maailmaa. Käytetään tämä hieno mahdollisuus hyväksemme ja ollaan mukana loistamassa punaisissamme. Tehdään yhdessä Amandoista jälleen tunnetut maailman kartalla.

European Capitals Meeting 25.–28.4.2013 Berliinissä ECM eli European Capitals Meeting on Euroopan pääkaupunkien kamareille tarkoitettu get together -tapahtuma. Virallisen ohjelman lisäksi luvassa on ennen kaikkea rento ja mukava verkostoitumistapahtuma eri pääkaupunkien kamarien kesken teemalla Urban Security. Rekkarointihinta on 185 € ja lisätietoja virallisilta nettisivuilta www.ecm2013.de.

European Conference Monaco 29.5.–1.6.2013 Huikeat 13 Amandaa on jo lähdössä Eurooppa-kokoukseen Monacoon, mikä on todella hienoa! Mukaan mahtuu vielä, joten käy tsekkaamassa viralliset sivut www.jci-ec2013.com ja ilmoittaudu mukaan. Lisätietoa matkapaketeista ja muista saat Facebookissa Havis Amanda -ryhmässä sekä JCI Finland @ EC Monte Carlo 2013.

World Congress Rio De Janeiro 4.-9.11.2013 Tämän vuoden maailmankokous järjestetään supermakeassa paikassa, nimittäin Riossa. Lisätietoja maailmankokouksesta löydät www.jcicongressrio2013. com sivuilta. Merkkaa jo nyt päivät kalenteriin ja seuraa eHaavia sekä Facebookissa ryhmää JCI World Congress Rio 2013. Hanna INT 2013 / int@havisamanda.com

Haavi 1/2013 13


Miksi kannattaa ryhtyä projektipäälliköksi? Kirjoittaja: Salla Brunou

Kolmen tunnin iltaseminaarin järjestäminen vaati puolen vuoden työn. Projektipäällikkönä toimiminen oli ehdottomasti vaivan arvoista. Toukokuussa Juttutupaan kokoontuu neljä Amandaa: Johanna Hänninen, Lotta Hurskainen, Mia Lappalainen ja allekirjoittanut. Olen kutsunut daamit koolle miettimään, saisimmeko vuonna 2012 yhtä kivan projektin aikaiseksi kuin vuoden 2010 naisyrittäjyysseminaari. Tuolloin Mia oli projektipäällikkönä ja me muut tiimissä. Johannan ja Lotan kanssa olemme tutustuneet jo hengaajina esittäytymiskokouksessa. Minulla on mukana hallituksen projektiaihiolista. Blogiharrastukseni vuoksi houkuttelevimmalta kuulostaa idea nollan euron verkkobrändistä. Päätämme tarttua projektiin ja tarjoudun vapaaehtoisesti projektipäälliköksi. Päätös ei syntynyt hetken mielijohteesta, vaan olin jo ehtinyt pohtia tavoitteita kamariuralleni. Halusin hallitukseen ja tuntui siltä, että jos onnistuisin rahaprojektin vetämisessä, saisin hyvän pohjan hallitustyöskentelyyn.

Terassilta menestykseen Kokoontumispaikaksi vakiintuu Mbarin terassi. Joukkoomme liittyvät DPP Lotta Soini, Katja Lipponen ja Kirsi Kultakuusi. Pyörittelemme ideoita ja heinäkuun lopussa meillä on aika, paikka, kaksi esiintyjää ja Maria Ulvisen opettamalla luovuusmetodil14 Haavi 1/2013

la keksitty nimi. Rokkaako verkkobrändisi? -seminaari päätetään pitää 14.11. Radisson Blu Royalissa. Toinen pääesiintyjä on värvätty Amandojen joukosta: varallisuusvalmentaja Terhi Majasalmi on tehnyt verkkosisältöä ennakkoluulottomalla otteella. Elokuvaohjaaja Timo Vuorensolan on esiintyjäksi nakittanut Johanna työkontaktiensa kautta. Ruokabloggaaja Hellapoliisi ei halunnut puhumaan, mutta suostui seminaarin kummiksi.

omia näkemyksiään esille. Esimerkiksi supertehokas Mia onnistui samaan aikaan kasvattamaan vauvamahaa, käynnistämään omaa yritystoimintaansa ja järjestämään seminaarin asioita.

Seminaari-iltana saliin saapuu yli sata osallistujaa – osallistumismaksun oli maksanut yli 120 henkeä. Tunnelma on hyvä ja ensimmäiset palautteet ovat todella positiivisia. Mutta mitä kaikkea matkan varrella tuli opittua?

Olen välillä haaveillut omasta tapahtumaalan yrityksestä. Sain haaveeseen hieman konkretiaa. Ehkäpä ammattitapahtumajärjestäjän pitäisi sietää minua paremmin ihmisten päättämättömyyttä. Olin kyllä avoin loppuun asti joka suuntaan, mutta yleensä minua ärsyttää, kun asiat eivät mene sovitun mukaisesti. Oikean tapahtumajärjestäjän pitäisi hymyillä ystävällisesti kaikille, vaikka asiakkaiden mieli muuttuisi sata kertaa. Ehkäpä hieman täsmennän haaveitani. Arvelen, että seminaarikokemuksesta on silti hyötyä urallani.

Oppimisjärjestö

Päätöksenteon tärkeydestä

Nuorkauppakamari on oppimisjärjestö. Niinpä opettelin melko lailla lennosta käyttämään MailChimp-sähköpostijärjestelmää, SurveyMonkey-kyselytyökalua, Webropolin kyselytyökalua ja Tietotalon julkaisujärjestelmää.

Joillekin ennakko-olettamuksilleni sain vahvistusta, toisissa jouduin oppimaan uutta kantapään kautta. Päätöksenteossa tunnuin olevan valmiiksi hyvällä uralla. Joskus kamaritoiminnassa päädytään jaettuun projektipäällikkyyteen, missä on varmasti omat hyvät puolensa. Iltaseminaari on kuitenkin sen verran pieni hanke, että siinä lienee parempi, kun vastuu on vain yhdellä.

Selätin projektipäällikkönä kaksi henkilökohtaista haastetta. Haluan edetä urallani esimiestehtäviin, ja projektipäällikkyyshän on esimiesharjoittelua pienoiskoossa. Oli mukava huomata, että tiimiläiset eivät alkaneet vihata minua tai toisiaan. Sovitut asiat hoidettiin aikataulussa lähes poikkeuksetta. Valtaisa kiitos kuuluu tiimiläisille itselleen. Kaikki jäsenet olivat oma-aloitteisia ja aktiivisia, pitivät lupauksensa ja toivat

Päätöksiä pitää uskaltaa tehdä myös silloin, kun asiat eivät ole täysin valmiita. Aloitimme esimerkiksi tapahtuman markkinoinnin elokuussa, vaikka pystyimme mainostamaan vasta kahta esiintyjää, ja lopulta tapahtumassa puhui kuusi esiintyjää. Kun mainostukseen nosti joitakin kärkiä, pystyi


muun sisällön esittämään hieman epämääräisemmin. Sen sijaan yhteistyökumppanuuksien myyntiin kirjasimme projektin päätöspalaverissa uudet ohjeet. Olisi pitänyt heti suunnittelun alkaessa kerätä riittävän laaja prospektilista ja suunnitella kumppanipaketit. Onneksi hyviä kumppaneita löytyi, mutta lukumäärä olisi voinut olla suurempikin.

Kritiikkiä pitää kestää Mielensäpahoittajien luvatussa maassa on tärkeä muistaa, että kaikkia ei voi miellyttää. Haastoin itseni kestämään kritiikkiä. Asiat menivät enimmäkseen hyvin, mutta joskus projektiryhmässä syntyi näkemyseroja. Siinä pääsi harjoittelemaan erilaisten näkemysten käsittelemistä ja kompromissien etsimistä. Ja taas sitä päätöksentekoa, sillä viime kädessä projektipäällikön pitää voida tehdä joku päätös ja edetä sen mukaisesti, asioita ei voi jättää ilmaan roikkumaan. Kun lähetin seminaarin jälkeen palautekyselyn osallistujille, olin niin vereslihalla, etten meinannut uskaltaa lukea palautteita. Entä jos tulee haukkuja? Totta kai negatiivistakin palautetta tuli, mutta suhteellisuudentajua pitää olla. Ei ole minun vikani, jos joku ei tykännyt Radissonin sämpylöistä, mutta esimerkiksi esiintyjien sparraaminen aikataulun suhteen olisi ollut minun vastuullani. Minulle oli tärkeintä saada illan aikataulu pysymään kurissa, mutta eräässä palautteessa kritisoitiin kiireen tuntua. Osa esiintyjistä käytti annettuun aikatauluun nähden liian laajaa materiaalia. Olisin siis voinut valmistella esiintyjiä paremmin.

kun ohjaaja buukkasi itselleen lennon Meksikoon seminaari-iltana. Mutta kolme viikkoa ennen seminaaria Vuorensola kertoi, ettei pääsisi paikalle ollenkaan. Meksikon matka oli vaihtunut pitempään Hongkongin reissuun. Se viikko meni hammasta purren. Samalla tosin huomasin, että seminaaristressissä on hyvätkin puolensa – työpaikalla meneillään olevia yt-neuvotteluita en ehtinyt stressaamaan lainkaan yhtä paljon. Lopulta asia ratkesi tutulla tavalla: kyselemällä apua verkostoilta ja tarttumalla puhelimeen. Elokuva-alan soittokierroksen seurauksena pääsin kahvittelemaan 3 Simoa -elokuvan tuottajan Jani Pösön kanssa. Jani osoittautui kerrassaan mainioksi herrasmieheksi, tuli mielellään puhumaan ja hoitipa seminaariin vielä toisenkin huippuammattilaisen puhumaan Facebookista.

Projektitoiminta on kamaritoiminnan ydin Seminaarista ja projektipäällikkönä toimimisesta jäi tosi hyvä mieli. Minulle projektit ovat olleet kamariharrastuksen parasta antia. Projektitoiminta on kätevä tapa harjoitella sellaisia asioita, joita kenties haluaisi töissäkin päästä tekemään. Eikä tarvitse olla valmiiksi ammattilainen, vaan saa kokeilla ja opetella. Ja oppia valtavan paljon ympärillä olevien ihmisten ammattitaidosta ja osaamisesta. Oletko sinä vuoden 2013 rahaprojektin vetäjä?

Vaikeuksien kautta voittoon Timo Vuorensolan huippukiireinen elämä toi jännitystä. Vuorensolan yhteyshenkilö Johanna ei saanut häntä aina edes puhelimella kiinni. Syksyllä aikataulua rukattiin,

Seminaari-iltana saliin saapuu yli sata osallistujaa – osallistumismaksun oli maksanut yli 120 henkeä. Tunnelma on hyvä ja ensimmäiset palautteet ovat todella positiivisia. Mutta mitä kaikkea matkan varrella tuli opittua?

Haavi 1/2013 15


Make it happen!

16 Haavi 1/2013


Uusia ja vanhoja tuttavuuksia, kiinnostavia keskustelua ja rentoa yhdessä oloa Teksti: Sanna Toppari, kuvat Lotta Soini

Niistä on Wednesday Club tehty. JCI Wednesday Club on pääkaupunkiseudun nuorkauppakamarien yhteistyönä järjestämä rento verkostoitumistapahtuma, joka järjestetään joka kuukauden toinen keskiviikko. Nuorkauppakamarilaisten lisäksi Clubille ovat tervetulleita kaikki verkostoitumisesta kiinnostuneet nuoret aikuiset.

joiden avulla prosessit on saatu toimiviksi. Uutta JC-vuotta olivat starttaamassa ennätykselliset 40 osallistujaa. Mukana oli sekä JC:eitä että nuorkauppakamaritoiminnasta kiinnostuneita. Ilta kului vilkkaiden keskusteluiden parissa vanhojen ja uusien tuttujen kanssa. Wednesday Club on oiva tilaisuus tutustua muiden kamarien jäseniin ja verkostoitua ilman tiukkaa agendaa!

Amandat järjestivät tämän vuoden ensimmäisen Wednesday Clubin Apollo Cafessa 10.1. Tällä kertaa tapahtuman alussa mukana oli vieraileva puhuja. Illan alusti Rovion myyntijohtaja Outi Wuorenheimo kertomalla yrityksen tarinasta ja vihaisten lintujen huikeasta kasvusta mobiilipelistä kokonaisvaltaiseksi viihdebrändiksi. Outin aloittaessa yrityksessä keväällä 2009 työntekijöitä oli 55 ja tällä hetkellä Roviolaisia on yli 500 ympäri maailmaa, mm. Los Angelesissa, Shanghaissa ja Tukholmassa. Outin mukaan nopean kasvun hallinnassa keskiössä ovat olleet panostukset HR:ään ja kokeneet yksiköiden vetäjät, Haavi 1/2013 17


Onni syntyy elämän pienistä iloista Kirjoittaja: Mirelle Granvik Kuvat: Tuija Pehkonen ja Terhi Savikko

Kesällä 2012 Tuija Pehkonen äänestettiin vuoden positiivisimmaksi helsinkiläiseksi. Tuija on NRJ:n radiojuontaja, joka on valloittanut kuulijakuntansa hullunhauskalla huumorillaan ja iloisella energiallaan. Havis Amandan nuorkauppakamari luovutti Vuoden Positiivisin Helsinkiläinen -palkinnon Tuijalle 16.8.2012 Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajusen vastaanotolla. Lue Tuijan haastattelusta mistä hänen positiivisuutensa kumpuaa! Sinut valittiin Vuoden positiivisimmaksi helsinkiläiseksi vuonna 2012. Päihitit kisassa mm Elastisen. Miltä voitto oikeasti tuntuu? Miten tuuletit? Tuija: Se tuntui ja tuntuu edelleen ihan huikealta! Taisin ihan rehellisesti voitosta kuullessani hypähtää pari kertaa tasajalkaa ilmaan… Mistä positiivisuutesi kumpuaa ja mitä se sinulle merkitsee? Tuija: Yritän nähdä asioissa aina valoisat puolet ja koettaa käsitellä hankalatkin jutut ennemmin haasteina kuin

pelkkinä ongelmina. Elämän pienistä iloista pitää nauttia, sillä niistähän se onni syntyy! Positiivisin on joskus myös negatiivinen. Miten pääset eroon huonoista fiiliksistä? Mistä saat voimaa? Tuija: Kaikilla on joskus huonoja päiviä. Välillä ihan ilman syytäkin. Jokaisella on varmasti omat tapansa purkaa huonoa oloa. Itse olen huomannut, että kunnon treeni vie huonon tuulen mennessään, ja asioista suoraan puhuminen on yleensä lääke useimpiin ongelmiin. Olet ollut nyt muutaman kerran Amandojen kanssa tekemisissä. Juonsit mm. Rokkaako Verkkobrändisi? –seminaarin. Minkälaisen käsityksen olet saanut meidän nuorkauppakamarista ja sen jäsenistä? Tuija: Teillä tuntuu olevan topakka ja ihanan lämmin tekemisen meininki! Olen seurannut Amandojen toimintaa ilolla! Lisää tätä!

Vuoden positiivisin helsinkiläinen palkittiin Jussi Pajusen vastaanotolla elokuussa 2012.

18 Haavi 1/2013


Yritän nähdä asioissa aina valoisat puolet ja koettaa käsitellä hankalatkin jutut ennemmin haasteina kuin pelkkinä ongelmina. Rokkaako Tuija Pehkonen?

Ketä fanitat?

Tuija: Aina, kun mahdollista, eli välillä vähän liiankin usein… Mikä oli haaveammattisi pienenä?

Tuija: Ihailen vahvoja ihmisiä, jotka tekevät päämäärätietoisesti töitä saavuttaakseen tavoitteensa, runnomatta kuitenkaan muita jalkoihinsa.

Tuija: Opettaja, laulaja ja presidentti…

Mitä jääkaapistasi löytyy juuri nyt?

Miten päädyit radiojuontajaksi?

Tuija. Maitorahkaa, maitorahkaa ja maitorahkaa. Tällä hetkellä minulla on käynnissä tiukka 3kk:n treeni- ja ruokavaliorutistus, joten syön tosi terveellisesti. Fitfarmin PT on laatinut ruokavalioni ja olen saanut tosi tiukan herkkuhimoni aika hienosti kuriin! Kuulostaa kliseeltä, mutta jaksan miljoona kertaa paremmin nyt, kun syön oikeasti terveellisesti, eikä iltapäivän sokerilaskuhumalaa tule lainkaan.

Tuija: Olen opiskellut puheviestintää yliopistossa ja ajattelin pitkään ryhtyväni kouluttamis-, tiedotus- ja markkinointialalle. Toisin kävi. Pääsin lopulta Lahden Radio Voimaan viikonloppujuontajaksi ja rakastuin radioon. Mikä on työssäsi parasta? Mikä on vaikeinta? Tuija: Parasta on, että saan puhua pulputtaa työkseni ja minulle vielä maksetaan siitä! Toivon, että voin tuoda himppusen iloa kuulijoiden arkeen. Haastavinta on aikataulutus. Hommia riittäisi vaikka yötä päivää tehtäväksi ja välillä on tosi hankalaa sanoa kivoille jutuille ei. Olet kotoisin Iisalmesta. Kerro hieman lapsuudestasi ja siitä, minkälaista siellä oli asua ja kasvaa. Tuija: Pikkukaupungista oli tietenkin kiire pois, mutta näin jälkikäteen ajateltuna olen tosi kiitollinen, että sain kasvaa turvallisessa ympäristössä, luonnon lähellä.

Minne matkustaisit aikakoneessa? Tuija: Muinaisessa Egyptissä olisi hauska vierailla! Minkä supervoiman haluaisit? Tuija: Mieluusti tekisin itseni silloin tällöin näkymättömäksi! Kerro vielä viimeiset terveiset Haavilehden lukijoille. Tuija: Onnentäyteistä vuotta 2013! Tee itsellesi lupaus, että tänä vuonna otat himppusen rennommin ja olet itsellesi aavistuksen armollisempi! Minä ainakin aion tehdä niin! Haavi 1/2013 19


New Gear -illasta vauhtia vastuullisen vaikuttamisen vuoteen

Teksti: Salla Brunou, Lotta Soini ja haastatellut Johanna Alijoki ja Anu Helin

Uuden puheenjohtajan järjestämä New Gear toimii perinteisenä toimintavuoden avausiltana. Tarkoin salassa pidetty agenda houkuttelee yleensä suuren joukon jäseniä paikalle selvittämään, mitä uusi puheenjohtaja on vuoden starttilaukaukseen kehitellyt. Lähes puolet Amandojen jäsenistä saapuikin Pohjoisranta Burson-Marstellerin tiloissa järjestettyyn New Geariin hakemaan uutta draivia vuoteen 2013. Odotukset tilaisuudesta olivat moninaisia. Johanna Alijoki, jolle tämän vuoden New Gear oli kamariuran ensimmäinen, tuli paikalle avoimin mielin: ”Minulla ei ollut oikeastaan mitään tarkkaa käsitystä siitä, mitä ilta tulee pitämään sisällään. Ajattelin, että se on uuden puheenjohtajan Lotta Soinin startti tähän vuoteen. Ja näinhän se olikin.” New Gearissa jo useamman kerran käynyt Anu Helin puolestaan kertoi tulleensa New Geariin innokkain ja iloisin odotuksin. ”Mukavaa nähdä iso joukko Amanda-ystäviä ja kuulla mitä jännää Lotta on keksinyt meidän päämme menoksi.” Odotuksiin vastattiin kolmiportaisella virallisella ohjelmalla, johon kuului illan isännän 20 Haavi 4/2011

puheenvuoro, ”Vastuu vaikuttaa” -teeman merkityksen avaaminen sekä Process Communication Model eli PCM-koulutus. Puheenvuorojen innoittamana keskustelua käytiin maineesta, vastuusta ja persoonallisuuden merkityksestä. Iltaan kuului puheenvuorojen lisäksi myös mukavaa, vapaata seurustelua. Anu kuvaili New Gearin ohjelmaa seuraavasti: ”Tilaisuudessa oli mielenkiintoisia aiheita, kuulumisten vaihtoa ja hyvät tarjoilut. Se oli kaikin puolin oikein onnistunut minun mielestäni. Erittäin hyvä aloitus 10-vuotisjuhlavuodelle.”

Uusi vaihde silmään Iltaa isännöinyt Pohjoisranta BursonMarsteller on erikoistunut yritysten maineenhallintaan ja viestintään. Yrityksen viestintäkonsultti Kyösti Knuuttila kertoi, että maineonnistumisia voi myös mitata. Ja usein jo uutisia lukemalla pystyy päättelemään, mitkä yritykset ovat onnistuneet maineenhallinnassa ja missä on vaikeuksia rakentaa hyvää mainetta. Vuoden 2013 PRES Lotta Soinin nimeämä teema on ”Vastuu vaikuttaa”. Vastuun ottaminen ja vastuun kantaminen näkyy nuorkauppakamarilaisten toiminnassa

myös kamarin ulkopuolella. Uusi puheenjohtaja toivoi vastuullisuuden rantautuvan suomalaiseen työelämään globaalin mallin mukaisesti. Toisaalta ottamalla vastuuta jokainen voi vaikuttaa myös omaan henkilökohtaiseen kehitykseensä – olipa se sitten kouluttautumalla kamarimaailmassa tai sen ulkopuolella. Teemaosuuden jälkeen oli aika siirtyä kuulemaan illan päätähteä. Organisaatioita valmentava PCM-kouluttaja ja Vakka-Suomen kamarin senaattori Mika Kuusisto kävi läpi persoonallisuustyyppejä ja puhui persoonallisuuden merkityksestä työelämässä. Organisaation toimivuus paranee, jos ihmiset tuntevat oman persoonallisuustyyppinsä ja osaavat arvioida eri persoonallisuustyyppien vaikutusta työntekoon. Ilta päättyi täsmällisesti 2 tunnin kuluttua aloitusajasta. Ilmeisesti aika oli kulunut siivillä, sillä New Gearin virallisen ohjelman päätyttyä amandat katselivat toisiaan ja virittelivät keskustelua jatkopaikasta. Ihana puheenporina varmisti, että tilaisuus oli onnistunut – samoin se, että jatkopaikkaan lähdettiin vasta kun puheenjohtaja oli toistuvasti siihen kehottanut. Juttu luisti ja sitä olisi riittänyt vielä pitkäksi aikaa!


Molemmat juttuun haastatellut amandat Johanna ja Anu kertoivat illan antaneen fiilistä tulevaan vuoteen. Anu summasi vuoden odotuksia käsitellyn teeman kautta: ”Amanda-vuodelta 2013 odotan vaikuttavuutta Lotan teeman mukaisesti. Mielenkiinnolla odotan mitä se omalla kohdallani tarkoittaa, mutta uskon että vuosi tuo tullessaan niin kokemuksellisesti kuin koulutuksellisestikin paljon mielenkiintoisia asioita sekä tietenkin monen monta ilon ja juhlan hetkeä mahtavassa amanda-porukassa.” Johannan ajatuksissa ilta oli oikein onnistunut ja innostava: ”Oli kiva kuulla tulevan vuoden tapahtumista ja siitä, mitä suunnitelmia se pitää sisällään. Ilta kokonaisuudessaan antoi innostavan potkun kamaritoimintaan sekä rennon tilaisuuden tavata muita amandoja.” ”Energinen fiilis jäi tilaisuudesta. Upeaa Amanda-energiaa oli ilmassa. Ammatillisesti tuli opittua jälleen uusia asioita. Molemmat illan isäntä Kyösti Pohjoisrannasta ja Mika Kuusisto olivat valmistelleet mielenkiintoiset ja ajatuksia herättävät esitykset”, lisäsi Anu.

Haavi 1/2013 21


Teksti ja kuvat: Salla Brunou

Lukupiiri piristää arkea Kesällä 2012 perustettu Amandojen lukupiiri vakiinnutti toimintansa syyskaudella. Lukupiirin toimintaan on aktiivisesti osallistunut neljästä kuuteen Amandaa. Lukupiiri on tavannut kerran kuussa elokuusta alkaen. Piiri on kokoontunut kahviloissa ja ravintoloissa ympäri Helsinkiä. Piirin toimintaa vetää Kaisa Hernberg ja aktiivisina jäseninä mukana ovat olleet Salla Brunou, Anuliina Hietamies, Katja Lipponen, Ilse Manner, Sanna Toppari ja Liisa Vuori. Keskustelu saa rönsytä Antoista lukupiiritoiminta on piristänyt osallistujien arkea. Koska kokoontumiseen kuuluu myös hyvästä ruoasta nauttiminen, on kokoontumisissa ehditty vaihtaa myös muita kuulumisia. Lähes poikkeuksetta kirjakeskustelut ovat rönsyilleet hyvin laajalle. Esimerkiksi Markus Zusakin Kirjavarasta luettaessa lukupiiri pohdiskeli laajemmin toisen maailmansodan tapahtumia ja omien sukulaisten kokemuksia. Lukupiiriläisten monipuolinen kirjamaku on myös virkistänyt. Lähes poikkeuksetta valittu kirja on herättänyt tunteita laidasta laitaan: ihastuksesta vihastukseen asti. Lukupiirin salliva keskusteluilmapiiri on tukenut eriävien mielipiteiden esiin tuomista. Mielipiteistä ei ole riidelty, vaan erilaisetkin näkemykset ovat rikastaneet lukukokemusta.

Kuolemakeskeistä lukemista Hauska sattuma on ollut, että lähes kai22 Haavi 1/2013

kissa kirjoissa on esiintynyt kuolemaa, väkivaltaa ja murhia, vaikka kirjat on pyritty valitsemaan monipuolisesti. Toki kuolema on kirjallisuuden keskeisiä aiheita, mutta jatkuva väkivaltatapausten analysointi on myös huvittanut lukupiiriläisiä. Tähänastiset kirjat ja kokoontumispaikat: Siri Hustvedt: Kaikki mitä rakastin (Cafe Piritta) Torgrim Eggen: Sisustaja (Hotel Haaga) Matti Yrjänä Joensuu: Harjunpää ja rautahuone (Ravintola Allotria) Markus Zusak: Kirjavaras (Ravintola N:o 11) Jan Guillou: Pahuus (Ravintola Casa Mare) Erin Morgenstern: Yösirkus (Ravintola Nerone) Valitut kirjat ovat herättäneet vilkasta keskustelua ja näkemysten vaihtaminen on ollut antoisaa. Kukin piiriläinen on vuorollaan diktaattori, joka valitsee seuraavan kirjan. Suosituksena on ollut valita sen ikäisiä kirjoja, että ne löytyvät helposti kirjastosta. Tämän vuoksi kaikkein kuumimpia uutuuksia ei ole vielä ehdotettu. Muutaman vuoden ikäiset kirjat ovat helpommin saatavilla kirjastoista. Jokainen on voinut lukea kirjan haluamallaan kielellä, sillä esimerkiksi englannista

suomennetut kirjat ovat yleensä helposti saatavilla myös alkukielisinä. Virkistävään lukupiiritoimintaan mahtuu mukaan lisääkin Amandoja. Toiminnasta kiinnostuneet Havis Amandan jäsenet voivat liittyä mukaan Facebookin lukupiiriryhmään, jossa sovitaan tapaamispaikka. Lukupiiriin voi liittyä myös sähköpostitse olemalla yhteydessä lukupiiriläisiin.


in

l ii t

ty m

ä st

Silmien laserleikkauksella pääset silmälaseista helposti, nopeasti ja turvallisesti. Soita ja kysy lisää: 030 633 1859* tai testaa heti, sopiiko silmien laserleikkaus sinulle: www.terveystalo.com/laser Kysy myös korottomasta osamaksumahdollisuudesta.

ä8 tä , 28 m äs s nt / l ii t t y pu h + n li e h 5 ,9 5 s n t / m i n , m a t k a p u

nt 8s 8, 2

/p

uh

7, +1

04

s

/m nt

Valitse mukavampi elämä ilman silmälaseja

Pu

he

lu

n

hi

nt

al

an

ka

Terveystalo Kamppi, Jaakonkatu 3 (Graniittitalo)

*

Kaikki mitä terveyteesi tarvitset

Haavi 1/2013 23


Amandojen koejäsenet esittäytyy Hanna Moilanen Olen Hanna Moilanen, 28-vuotias potentiaalinen uusi Amanda. Valmistuin Haaga-Heliasta tradenomiksi vuonna 2009 ja sen jälkeen on pankkimaailma vienyt minut mukanaan. Teen tällä hetkellä töitä rahoituspäällikkönä Danske Bankissa, jossa olen viihtynyt opiskeluajoista lähtien. Työtahti on ollut melkoinen viimeisinä vuosina ja muutoksilta ei ole vältytty. On ollut taantumaa, talouskriisiä, organisaatiomuutosta ja monenlaisia muita haasteita. Jotenkin olen ehkä kasvanut tähän jatkuvaan muutokseen, koska huomaan hakevani aktiivisesti uusia juttuja myös omassa elämässä. Menin viime kesänä naimisiin, koti vaihtui Punavuoren sydämestä Espoon Tontunmäkeen ja suoritin LKV -tutkinnon työn ohella, koska oli ”kiva vähän lukea lakia”. Selkeästi siis haluan, että elämässäni on haasteita, ja se on myös syy miksi hakeuduin kamaritoimintaan. Minulla on kovat odotukset tälle vuodelle, koska tapahtumia riittää: tennis-cup, sushikurssi, hiihtoreissu lappiin ja tietysti kaikenlaista muuta urheilua. Sen lisäksi tänä vuonna kalenteriin tulee mukaan Amandat. Kamaritoiminnalta ja Amandoilta odotan uusia tuttavuuksia, erilaisia kokemuksia ja koulutusmahdollisuuksia myös työuraani ajatellen. Kun hain hengaus -jäsenyyttä taisin sanoa, että koin, että Amandoissa ei ole ”insinööripönötystä” vaan täällä osaavat naiset tekevät yhdessä paljon ja hyvää, ja tähän kaikkeen liittyy myös hauskanpitoa. Amandoissa pisti myös heti silmään energia, halu vaikuttaa, yhteistyö ja vahvat naiset. Toivon siis että tämä vuosi täyttyy uusista kokemuksista, mahtavista juhlista ja yhdessä tekemisestä.

Krista Pasanen Olen 29-vuotias muotoilija (kaluste-ja sisustussuunnittelija) Helsingistä. Olen kotoisin Pietarsaaresta ja Helsingissä olen viihtynyt neljä vuotta. Olen ollut mukana Havis Amanda nuorkauppakamari toiminnassa keväästä 2012 alkaen. Hain mukaan nuorkauppakamari toimintaan, koska haluan saada kokemusta projektityöskentelystä sekä haluan osallistua erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin. Haluan myös kehittää ammattilista osaamistani. Nuorkauppakamari toiminnassa pystyy myös hyvin verkostoitumaan eri alojen ammattilaisten kanssa sekä saamaan paljon uusia ystäviä. Amandojen toiminta on tähän mennessä vaikuttanut hauskalta, innostavalta ja opettavaiselta. Olen tavannut viimeisen puolen vuoden aikana paljon mukavia ja iloisia Amandalaisia. Vapaa-aikanani harrastan Amandojen lisäksi matkustamista, sisustussuunnittelua, valokuvaamista, elokuvien katselua ja pilatesta. Pidän myös hyvästä ruuasta ja juomasta sekä viihdyn ystävieni seurassa. Olen myös kiinnostunut designista ja politiikasta.

24 Haavi 1/2013


Miia Oulasvirta Minua viehättää Amandojen aito myönteisyys, välittäminen ja vimmattu halu kehittyä ja kehittää. Olen sitä mieltä, että täällä ei vain vain verkostoiduta, vaan tutustutaan ja ystävystytään ihmisiin ihmisinä ilman hyötymistarkoitusta. Toiminnassa minua kiehtoo ja inspiroi mahdollisuus osallistua Amandojen moninaisiin työelämän ja elämäntaitoja kehittäviin koulutuksiin, tapahtumiin ja projekteihin sekä myös luonteeltaan hieman kevyempiin rientoihin. Korkea laatu on mielestäni täsmälleen oikea ilmaisu kuvaamaan kaiken edellä mainitun toiminnan perimmäistä luonnetta. Elän kirjoista, lukemisesta ja kirjoittamisesta. Minua kiinnostavat talous, politiikka, yhteiskunnalliset asiat, ihmismielen tieteet ja myös kovat luonnontieteet. Läheisieni ja ystävieni kanssa rakastan mielenkiintoisia ja inspiroivia keskusteluja, oppimista, hyvää ruokaa sekä kulttuuria ja viihdettä.

Sanna Louhenkilpi ”Amandoihin liittymisprojektini” on venynyt usean vuoden mittaiseksi. Vuosiin on mahtunut monenlaisia elämänmuutoksia, mutta aina mielessäni on ollut ottaa yhteyttä Amandoihin heti kun vaan mahdollista. Ikää on ehtinyt tulla jo 36 vuotta, mutta vielä ehtii! Eniten Amandoissa kiinnostaa mahdollisuus verkostoitua paremmin etenkin naisten kanssa. Amandoissa ja Nuorkauppakamarissa on myös mahtava mahdollisuus kehittää ja haastaa itseään erilaisissa koulutuksissa, luottamustehtävissä ja tapahtumissa. Koulutukseltani olen BBA in International Business sekä myös tradenomi. Muutama vuosi sitten suoritin myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Tulevaisuuden suunnitelmissani on opiskella jossain kohtaa myös sisustussuunnittelua. Työskentelen Marimekossa avainasiakasvastaavana mutta olen tällä hetkellä hoitovapaalla 13 kk Juliuksen kanssa. Vapaa-ajalla harrastan golfia, tennistä, laskettelua, käsitöitä ja kaikenlaisia kulttuuririentoja.

Haavi 1/2013 25


Teksti: Sanna Toppari, kuva: Lotta Soini

Millainen on keskiverto Amanda? Lämpimiä arvoja, vahvaa kokemusta Joulukuussa 2012 toteutettiin Amanda barometri kysely. Sillä pyritään selvittämään millainen joukko naisia me Amandat olemmekaan. Kysely lähetettiin 81 jäsenelle, joista 57 % vastasi eli 46 henkilöä. Kävi ilmi, että meillä Amandoilla on erittäin vahva kokemus työelämästä ja samalla vaalimme pehmeitä arvoja.

ryhmäliikunta ja golf. Romaanit, asiakirjallisuus ja dekkarit ovat puolestaan lempilukemistoa. Asialehdistä kärkeen nousevat Helsingin Sanomat ja Kauppalehti kun taas naistenlehdissä Olivia ja MeNaiset ovat suosikkeja.

Keskiverto Amanda..

..ajaa Volkswagenilla mutta haluaisi ajaa Audilla tai BMW:llä. 72 % Amandoista omistaa auton.

..arvostaa perhettä, ystäviä ja hyvinvointia. Energiaa arkeen antavat erityisesti harrastukset ja perhe. ..on 34-vuotias parisuhteessa oleva nainen. ..on korkeasti koulutettu ja toimii johto- tai asiantuntijatehtävissä. Amandalla on keskimäärin 12-14 vuotta työkokemusta. Toimialoissa korostuvat myynti- ja markkinointi, IT- ja tietoliikenne, konsultointi ja valmennus sekä pankki ja rahoitus. ..harrastaa urheilua ja lukemista. Suosikkilajeihin kuuluvat juoksu, kuntosali, 26 Haavi 1/2013

..käy vapaa-ajallaan useimmin elokuvissa tai ravintolassa syömässä.

..käyttää mielellään rahaa harrastuksiin, matkustamiseen ja vaatteisiin. Amandan kotoa löytyy keskimäärin 23 paria kenkiä. ..matkustaa 2-4 kertaa vuodessa mieluiten Eurooppaan tai Aasiaan. TOP3 kohteet ovat New York, Lontoo ja Pariisi.

Olemmeko muuttuneet edelliseen barometriin verrattuna? Emme suuresti. Edellisen kerran barometri toteutettiin vuonna 2009. Eniten muutok-

sia on tapahtunut työhön liittyen. Vuonna 2009 työkokemusta oli keskimäärin 8-10 vuotta kun 2012 sitä on jo12-14 vuotta. Amandojen edustamat toimialat ovat monipuolistuneet ja etenkin IT/Tietoliikenne on noussut esiin. Vuonna 2009 korostuivat markkinointi ja mainonta, yrittäjyys sekä konsultointi ja valmennus. Kenkiä löytyy yhtä paljon ja harrastuksissa lukeminen ja liikunta kuuluvat edelleen suosikkeihin. Muoti ja muodikkuus ovat nostaneet merkitystään mutta Amandan elämässä perhe, ystävät, terveys ja rakkaus ovat säilyttäneet paikkansa tärkeimpinä asioina.


Kiinnostuitko toiminnastamme? Nuorkauppakamari on kansainvälinen (JCI = Junior Chamber International) jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Tarjoamme jäsenillemme koulutusta, verkostoja, iloista yhdessäoloa, harrastustoimintaa koko perheelle ja ikuisia ystäviä. Nuorkauppakamari on noin 5 000 suomalaisen ja 400 000 kansainvälisen vaikuttajan verkosto. Havis Amandan Nuorkauppakamari on Suomen ainoa täysin naisjäsenistä koostuva nuorkauppakamari jossa on kaikkiaan lähes 80 jäsentä. Amandat toimivat aktiivisesti työelämässä johto- ja asiantuntijatehtävissä. Toiminnan painopistealueita ovat naisyrittäjyys, naisjohtajuus, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, hyvinvointi sekä kansainvälisyys.

Yhteistyökumppaniksi? Haemme jatkuvasti yhteistyökumppaneita tapahtumiimme ja projekteihimme. Yhteistyömahdollisuuksia löytyy paljon ja tavoittelemme aina molemminpuolista hyötyä. Kauttamme voit päästä esimerkiksi vaikuttamaan, testaamaan, näkymään, verkottumaan tai kouluttamaan. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä markkinointivastaava Mirelleen.

Jäseneksi? Jos olet energinen, aktiivinen, dynaamisesta toiminnasta ja hyvästä sykkeestä pitävä nainen, ota yhteyttä Katjaan, niin kerron lisää miten Amandojen toimintaan pääsee jäseneksi. Katja Lipponen dp@havisamanda.com puh. 040-5799 331

Mirelle Granvik lmm@havisamanda.com puh. 040 184 7193

Haavi 1/2013 27


Haavi 1/2013  

Havis Amandan nuorkauppakamarin vuoden 2013 ensimmäinen Haavi-lehti teemalla "Painaako vastuu?"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you