__MAIN_TEXT__

Page 1

Näitus oN teostatud loodussõbralikule materjalile reboard teostaja: Greenstep solutions oÜ

JCI - Junior Chambar International Globaalne organisatsioon

JCI – JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL

KOOSTÖÖ ÜRO-GA JCI on ÜRO ametlikuks koostööpartneriks alates 1954. aastast. JCI liikmed viivad iga aasta läbi tuhandeid projekte viimaks ellu ÜRO Milleeniumi Arengueesmärke kasutades selleks ÜRO MAE raamistikku. ÜRO Global Compact on maailma suurim vabatahtlik vastutustundliku ettevõtluse algatus, mis kaasab ettevõtteid ühildama nende tegevusi ja strateegiaid 10 ülemaailmselt aktsepteeritud põhimõttega valdkondadest nagu inimõigused, tööjõud, keskkond ja korruptsioonivastane võitlus. JCI koos ÜRO Global Compactiga õpetavad väikese-ja keskmise suurusega ettevõtetele, kuidas olla vastutustundlik ja kasumlik konkureerival rahvusvahelisel turul.

Junior Chamber International on pea 100 aastase ajalooga rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab ligi 200 000 noort aktiivset inimest vanuses 18-40 eluaastat rohkem kui 100 erinevas riigis üle maailma. Need noored inimesed on pühendunud positiivsete muutuste loomisele ning mõju avaldamisele ühiskonnas. JCI eesmärkideks on noorte inimeste juhioskuste ja sotsiaalse vastutustunde arendamine, vabale ettevõtlusele kaasaaitamine, ühiskonnas toimuvate positiivsete protsesside toetamine ja algatamine ning rahvusvaheliste suhete arendamine.

NOTHING BUT NETS

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSKOJAGA

AJALUGU 1915. aastal moodustasid Ameerika Ühendriikides Henry Giessenbiergi eestvedamisel 32 noort meest Young Men’s Progressive Civic Associationi (YMPCA), eesmärgiga arendada oma juhtimisoskusi läbi keeruliste ühiskondlike probleemidega tegelemise. 1944. aastal moodustati Mehhikos Junior Chamber International. Esimesteks rahvuskodadeks olid Costa Rica, Guatemala, Mehhiko, Panama, El Salvador, Honduras, Nicaragua ja U.S.

JCI teeb tihedat koostööd ka Rahvusvahelise Kaubanduskojaga. Koos kohalike kaubanduskodadega viiakse läbi projekte, mis edendavad globaalse majanduse arengut ning toetavad ettevõtlust. Näiteks JCI parima äriplaani võistlus (JCI Best Business Plan Competition), mille kaudu tunnustatakse noori ettevõtjaid, kes integreerivad oma ettevõtte äriplaani ja -mudelisse sotsiaalse vastutuse põhimõtteid.

Malaaria on üks enamlevinumaid laste surmade põhjustajaid Aafrikas. Seda surmavat haigust on võimalik ennetada, kasutades putukatõrjevahendiga töödeldud võrke. JCI koostöös ÜRO-ga viib ellu kampaaniat Nothing But Nets, mille raames JCI liikmed soetavad ja jagavad Aafrikas laiali moskiitovõrke ning harivad sealseid peresid, kuidas võrke õigesti kasutada.

STATISTIKA JCI-s on 2014. aasta seisuga kokku 166 266 liiget. www.jci.cc


Näitus oN teostatud loodussõbralikule materjalile reboard teostaja: Greenstep solutions oÜ

Eesti Ettevõtlike Noorte Koda läbi aastate EMA JA LAPS ESIMESED JCI KOJAD EESTIS Eestis loodi esimesed JCI kohalikud kojad 1989. aastal Tallinnas, Raplas, Tartus, Viljandis ja Rakveres. Septembris moodustasid need kohalikud kojad Eesti rahvuskoja. Samal aastal taotles Eesti rahvuskoda, tolleaegse nimega Eesti Noorte Kommertskoda, JCI liikmekandidaadi staatust, 1990. aastal võeti Eesti rahvuskoda liikmekandidaadiks ning 1991. aastal JCI täisliikmeks. Selleks ajaks on Eestis juba 9 tegutsevat kohalikku koda.

1990. aastal valitsevas keerulises majandusolukorras tekkis Rapla Noorte Kommertskojal soov Nurmijärvi JC eeskujul veidigi kergendada Raplamaa emade ja nende pisipõnnide esimesi samme. Soomlased soovisid koostööd, mis oleks praktiline ja annaks kiireid tulemusi, sõlmiti partnerlusleping ja sündis projekt „Ema ja Laps“. Soomest toodi näidis „emapakk“, mille koostamist hakkasid kaks koda ühiselt looma. Projekti saatis edu. 1991. aasta jooksul jagati 463 pakki ning Rapla Noorte Kommertskoja ja Nurmijärvi JC koostöö leidis tunnustamist: 1991. aastal sai projekt “Ema ja laps” JCI Maailmakongressil Helsinkis esimese Ida-Euroopa kohaliku kojana JCI auhinna “Parim kahe noortekoja rahvusvaheline koostööprojekt”.

LASTE LEINALAAGER Laste leinalaager on alguse saanud Estonia laevahuku katastroofist ning selle rahastajateks olid esialgu väliseestlased. Eesti Noorte Kommertskoda on Laste Leinalaagri korraldamisele oma panuse andnud mitmetel aastatel, aidates koguda raha laagri korraldamiseks. Selle tarbeks korraldati üldjuhul laste joonistusvõistlusi, valiti välja parimad tööd jõulukaartide jaoks, trükiti jõulukaardid ning saadeti need kodadesse laiali. Kõik kodalased, sh nende tööandjad, tuttavad, sugulased saatsid ja müüsid jõulukaarte ning müügist saadud raha annetati Laste Leinalaagri korraldamiseks. Näiteks koguti 2001. aastal pea 100 000 krooni leinalaagri toetuseks– sellega oldi ühtlasi projekti suurim sponsor. Laste leinalaager on mõeldud lastele, kes on kaotanud ühe vanema või mõlemad vanemad. Laagris saavad nad jagada oma kogemusi ja leida mõttekaaslasi, kellega oma tundeid ja mõtteid jagada.

EUROPEAN CAPITALS MEETING 2011. aasta mais oli Tallinn kojal au korraldada JCI Eesti ajaloo üks inspireerivamaid ning futuristlikumaid üritusi - JCI Euroopa pealinnade kohtumine (European Capitals Meeting 2011) teemal „Everything about the Future.“ Kohtumise raames käsitleti aktuaalseid küsimusi tuleviku strateegilistes valdkondades ja ees seisvaid väljakutseid pealinnade kodanikena.


Näitus oN teostatud loodussõbralikule materjalile reboard teostaja: Greenstep solutions oÜ

Eesti Ettevõtlike Noorte Koda Põhimõtted ja väärtused HÄSTI TOIMIV KONTAKTVÕRGUSTIK

KOJAD

Noortekoja liikmeskond moodustab omamoodi kontaktvõrgustiku. Siin saab luua nii töökontakte, ärisidemeid, kui ka lihtsalt sõprussidemeid. Sidemed strateegiliste partnerite ja toetajatega võimaldavad viimastel leida sobivaid inimesi oma struktuuridesse, konsulteerida erinevate valdkondade spetsialistidega, tellida lektoreid ja koolitusi, korraldada mõttetalguid, arvamusküsitlusi ja palju muud.

Tänasel päeval on Eesti Ettevõtlike Noorte Kojas kaksteist aktiivselt tegutsevat kohalikku koda. Kojad järgivad oma tegevustes JCI rahvusvahelise noorteorganisatsiooni põhimõtteid ning väärtusi.

MITMEKÜLGNE RAHVUSVAHELINE SUHTLEMINE

UUTE JUHTIDE KASVATAMINE

JCI on rahvusvaheline organisatsioon, mis pakub koostöö- ja suhtlemisvõimalusi, rahvusvahelisi ärikontakte ja kõrgetasemelist koolitust. Noortekoja maailmakongressid ja piirkondlikud aastakonverentsid on avatud kõigile JCI liikmetele. Kodadevahelised twinning-projektid pakuvad ühiseid tegutsemisvõimalusi eri riikide liikmete vahel kõikides Noortekoja tegevusvaldkondades.

Noortekoda pakub võimalust õppida juhiks - et omandatud kogemusi töös, ettevõtluses, ühiskondlikus tegevuses või poliitikas rakendada.

ÕPPIMINE LÄBI TEGEVUSE

www.jci.ee

Kooskäimise eesmärgiks on õppida läbi tegevuse. Seetõttu paneme me suurt rõhku oma liikmete arendamisele ja koolitusele. Iga koja liige saab olla ühes valitud ametis ühe aasta, mis tähendab pidevat rotatsiooni ja liikme jaoks edasiliikumisvõimalust. Juhtimine eri tasanditel, projektide algatamine ja neis osalemine, mitmekesine kojasisene- ning rahvusvaheline koolitus pakub kogemusi eluks ja professionaalseks arenguks.


Näitus oN teostatud loodussõbralikule materjalile reboard teostaja: Greenstep solutions oÜ

Mõista, mõista mis see on?

• 2370 OSALEJAT 40-ST RIIGIST • NÄDAL AEGA KOOLITUSI • 6 PARALLEELSESSIOONI • 2 MILJONIT EURi LISAKÄIVET EESTI SKP-sse Selline “tagasihoidlik” üritus oli JCI Eurokonverents 2006 „Everything is Possible“, mis toimus 14-17. juunil 2006. a. Noortekoja liikmed leidsid omast vabast ajast võimaluse korraldada nii mastaapset rahvusvahelist üritust, kuhu tulid koolitama oma valdkonna tipud kogu maailmast.

JCI Eurokonverentsi korraldamine oli paras väljakutse kogu Eestile. Kahe tuhande inimese juures käriseb kogu infrastruktuur - lennujaam ei suuda reisijaid vastu võtta, puudub piisavalt suur konverentsikeskus, toitlustajatel pole laudu ega linasid ja hotellid olid ju suvel nagunii pilgeni täis. Need olid ainult mõned lihtsamad probleemid, mis korraldajate ees seisid. Ometi olid kõik optimismist laetud, sest kui palju tuleb elus selliseid võimalusi NIISUGUSE suurürituse korraldamisel osaleda? Kui Eurovisiooni ajal oli Eestis vaja teenindada paari päeva jooksul tuhandet inimest, siis nüüd tõsteti latt veelgi kõrgemale!

Baltikumi mastaapseima juhtidele ja spetsialistidele suunatud konverentsi JCI Euroopa Juhtimiskonverents EC2006 ametlikuks korraldajaks oli JCI Tallinn (Tallinna Noortekoda), organiseerimisel ja läbiviimisel on abiks kogu JCI Estonia (Eesti Noortekoja) liikmeskond. Kokku tegeles oma suuruselt 1980. aastal Tallinnas toimunud olümpiamängude purjeregati ja 2002. aastal aset leidnud Eurovisiooni lauluvõistlusega võrreldava rahvusvahelise ürituse korraldamisega ligi 70 vabatahtlikku Eesti Noortekoja liiget.

Neli päeva vältava konverentsi jooksul toimus kokku 30 meeskonnatöö, kommunikatsiooni, motivatsiooni ja üldise juhtimise alast koolitust. Treenerid ning esinejad olid mitmel pool maailmas tuntust kogunud spetsialistid. Esile võib tuua juhtimisguru David Taylorit, polaaruurijat Børge Ouslandi, IT-visionääri Niklas Zennströmi, ülipopulaarse suhtlemisõpiku “Mr. Body language” autorit Alan Pease’i, turvaekspert Kevin Mitnicki jpt. Samaaegselt oli avatud kodade ja neid toetavate ettevõtete näitus-mess, toimusid äriseminarid ja kontaktkohtumised.


Näitus oN teostatud loodussõbralikule materjalile reboard teostaja: Greenstep solutions oÜ

Konverentsid JCI Aastakonverents 2012 „Check-IN“ 2012. aastal tervitasid meid tartlased rahvusvahelisel konverentsil „Check-IN“. Konverentsi keskmes oli toote, teenuse või idee viimine uutele turgudele ja rahvusvahelise meeskonna kujundamine ning juhtimine tänases piirideta maailmas. Kahe päeva jooksul keskenduti teemadele, mis aitavad ettevõtjal otsustada, mida on vaja teha selleks, et üldse laia maailma oma tootega minna, kuni selleni, kuidas ennast ja rahvusvahelist meeskonda motiveerida ja juhtida ning mida arvestada kultuuriliselt erinevas keskkonnas

JCI Estonia korraldab Koja missioonis ja strateegiakavas toodud eesmärkide saavutamiseks aastas kaks konverentsi - JCI Kevadkonverents ja JCI Aastakonverents. Konverentside päevased osad on peaasjalikult suunatud koolitamisele, kogemuste jagamisele, meeskonnatööle jpm ning õhtuti veedetakse üheskoos meeldivalt aega konverentsi raames korraldatud pidudel, pidulikel õhtusöökidel ning galaõhtutel.

REIS ÜMBER MAAILMA Sellist nime kandis 2011. aastal juba 22. korda toimuv Aastakonverents. Konverentsi eesmärgiks oli inspireerida noori inimesi mõtlema suurelt ning näidata laias maailma avanevaid võimalusi „ reisides ümber maailma“. Giidideks sel üllatusi täis teekonnal olid maailma näinud, -kogenud juhtimis-, kommunikatsiooni- ja marketingispetsialistid siit ja sealtpoolt merd nagu Indrek Tarand, Allar Jõks, Aleksei Turovski, Nara Petrovich, Reet Aus jpt.

JCI Aastakonverents 2014 “TARGALT TULEVIKKU” 19-21. septembril 2014 leiab Viljandis aset haridusteemaline JCI Aastakonverents „Targalt tulevikku“. Konverentsi eesmärk on käsitleda haridus- ja harituse teemasid ning anda ülevaade uuematest õppimisvõimalustest. Tutvustame innovatiivseid erialasid ja õppemeetodeid ning arutleme mis tagab edu muutuvas majanduskeskkonnas. Uurime kuidas teha teadlikke valikuid, mis toetaksid nii isiklike kui ka tööalaste eesmärkide saavutamist. Vaata lisaks www.jci.ee/ak2014

Nutikonverents LOSE IT OR USE IT! 2012.aastal toimunud kevadkonverents oli uks nutikate lahenduste maailma. Kui kõigil asjadel on olemas omad piirid, siis igapäeva nutikustel ei ole otsa ega äärt. Konverentsi põhifookuseks oli leida erinevaid viise, kuidas tulla toime kõigi võimalustega, milliseid nutikusi ja kuidas kasutada ning kuidas leida enda ja oma ära jaoks parimad lahendused. Ja nagu ikka lõppes üks õige nutikas päev ühe korraliku nutipeoga.

RALLIKONVERENTS 2014

GO GLOBAL 2008. aastal viidi konverents aga maalt merele ning Aastakonverents „GO Global“ toimus sedapuhku kruiisilaeval. Konverentsil käis inspiratsiooni hankimas 280 külastajat. Kahe päeva jooksul ammutati teadmisi ja kogemusi sellistel oma ala tegijatelt nagu Daniel Waidzunas IKEAst, Andri Avila Olympic Entertainment Groupist, Kadri Tali, Indrek Neivelt jpt. Õhtuti nagu kombeks ehiti end stiilipeo tarbeks üleni valgesse või anti oma välimusele erakordne lihv säramaks imelisel TOYP galal.

2014. aasta JCI Kevadkonverentsi teemaks oli RALLI. Räägiti sellest, kuidas ralli on jõudnud paljudesse erinevatesse eluvaldkondadesse ja mida teha, et vahel hoogu maha võtta ning uuesti õige suund endale ette seada. Lisaks spordile arutleti tööjõuturul toimuva ralli üle, räägiti elustiilirallist (pidev kiirustamine ja ajapuudus, dieediralli jm) ja meie igapäevaseid otsuseid mõjutavast ostuja hinnarallist. Esinejad olid tõeliselt säravad mitmekordne Eesti meister autorallis Simo Koskinen, tööturuspetsialist Triin Raamat, personaaltreener Argo Ader, psühholoogiaguru Katri-Evelin Kalaus, aasta vaimulik 2013 Tauno Toompuu, hindadest ja numbritest kõike teadev Indrek Saul jt. Osalejate rahulolu oli üle ootuste kõrge, sest konverentsi kvaliteet ja kõrge tase tegid silmad ette paljudele Eestis toimuvatele ärikonverentsidelegi.


Näitus oN teostatud loodussõbralikule materjalile reboard teostaja: Greenstep solutions oÜ

Haridus BeWise JCI ja kõrgkoolide vahelise koolitusprojekti BeWise eesmärk on pakkuda Eesti kõrgharidusele lisaväärtust aidates kooli tuua praktikutest külalislektoreid. BeWise projektimeeskond leiab ja viib kokku praktilistest teadmistest, oskustest ja kogemustest huvitatud tudengid ning kogemustepagasiga praktikud.

VÄÄRTUSTA TULEVIKKU „Väärtusta Tulevikku“ projekt sai alguse 2011. aastal ning tänaseks on külastatud ligi 40 erinevat Eesti kooli. Projekti keskseks fookuseks on gümnaasiumi ainetundide ja keskkonna rikastamine eesmärgipärase mõtlemise, ettevõtlikkuse võimaluste, praktiliste algatuste ja kogemuste tutvustamisega. Interaktiivsete seminaride eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust ettevõtlikkusest, oma eesmärgi poole pürgimisest ja sihikindlusest ning pannes neid mõtlema omaenda tuleviku üle. Seminari tulemusena gümnaasiumiõpilased tunnevad suuremat huvi ühiskondlike protsesside vastu nii Eestis kui ka välismaal, oskavad näha erinevate võimaluste rohkust, julgevad teha valikuid, langetada otsuseid ning analüüsida nendega kaasnevaid võimalusi aga ka riske. Rohkem infot: tulevik.jci.ee

Projekti teeb unikaalseks ja väärtuslikuks asjaolu, et kõik külalislektorid käivad ülikoolides loenguid lugemas tasuta. Vabatahtliku töö kaudu annavad külalislektorid üliõpilastele positiivset eeskuju, näidates kuidas ka üksikisik saab oma tegevuse kaudu ühiskonnas laiemat positiivset muutust luua. BeWise lektorite nimekirja kuulub üle 50 praktikust külalislektori, kelle seas on nii ettevõtjaid kui erineva valdkonna professionaale. Tänu suurele hulgale erineva valdkonna taustaga külalislektoritele on BeWise loenguteemad väga mitmekülgsed hõlmates järgmisi teemasid: isiklik areng ja enesejuhtimine, turundus, juhtimine ja meeskonnasuhted, kommunikatsioon, suhtekorraldus, partnersuhted, rahandus jne. Vaata lähemalt: bewise.jcitallinn.ee

VÕTA ETTE „Võta Ette“ koolitusprogramm ärgitab osalejaid uusi positiivseid algatusi looma ning ellu viima. Koolituse käigus genereeritakse ideid, moodustatakse ideede ümber meeskonnad, mõeldakse läbi idee ärimudel, saadakse tagasisidet mentoritelt ning luuakse tegevuskava ja starditakse selle elluviimisega. Vaata, mis on juba ette võetud: www.jci.ee/votaette


Näitus oN teostatud loodussõbralikule materjalile reboard teostaja: Greenstep solutions oÜ

Heategevus RAT RACE Rat Race on New Yorkist alguse saanud kontoriinimeste meelelahutuslik ja heategevuslik jooks, kus valgekraed jooksevad läbi kesklinna, seljas ülikond või kostüüm, käes portfell ja mobiiltelefon, jalas spordijalatsid.

KOOS KOOLI Koos Kooli tegevus rõõmustab 1. klassi minevaid lapsi, kinkides ranitsa ja koolitarbed abivajavatele lastele. Heategevusprojekti eesmärk on aidata lastel alustada kooliteed rõõmsalt ja hea koolivarustusega.

Eestis korraldatakse populaarset liikuvat eluviisi propageerivat heategevusüritust Rat Race juba alates 2002. aastast.

Rahaliste annetuste toel on aastast 2012. jagatud esimesse klassi minevale lastele enam kui 1200 ergonoomilist koolikotti koos koolitarvetega. Projekti eestvedajaks on Toompea Ettevõtlike Noorte Koda (JCI Toompea), kelle koostööpartneriteks on Eesti Lasterikaste Perede Liit ja Kanal 2. Projekti toetuse kogumiseks avatakse tasuline number, mille abil saab igaüks meist teha rahalise annetuse. Projekti toetamise erinevad võimalused on kirjeldatud projekti kodulehel www.kooskooli.eu

2013. aastal toimusid jooksud Tallinnas, Tartus ja Jõhvis ning ainuüksi Tallinnas oli jooksjate arv üle 300, kogudes heategevuseks üle 11 000 euro. Läbi aastate on toetatud MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi poolt läbiviidavat Laste Leinalaagrit, orbude ja lastekodulaste ülikooliõpingute jätkamist ning sel aastal läheb jooksu tulu juba kolmandat aastat järjest suurperede laste huvihariduse omandamiseks. Vaata lisaks: www.ratrace.ee

PALLIRALLI Palliralli on heategevuslik üritus, mille algne idee pärineb üle maailma aina populaarsemaks muutuvast Pardirallist (Duck Race). Tartu Emajõe Festivali raames aset leidev meelelahutuslik pallide võidu-ujumine jõel toimub 2014 a. augustis neljandat korda ning on kindlasti saamas iga-aastaseks traditsiooniks! Projekti eesmärgiks on koguda raha andekate laste huvihariduse ning Tartu Kristliku Noortekodu toetuseks. Palliralli toimub koostöös LC Tartu Tammega. Info: www.palliralli.eu


Näitus oN teostatud loodussõbralikule materjalile reboard teostaja: Greenstep solutions oÜ

Keskkond PRÜGIHUNT JA SUPERJÄNES KILLERKOTT Kampaania „Killerkott tapab, kasuta riidekotti!“ on JCI GO Koja poolt ellu kutsutud kilekoti tarbimise vastane kampaania. Projekti eesmärgiks on läbi ulatusliku meediakampaania teavitada üldsust kilekottide ohtlikkusest loomadele ja lindudele ning veenda inimesi kasutama kilekottide asemel korduv kasutatavaid riidekotte. 2009. a. meediakampaania hõlmas nii tele, prindi, interneti kui raadiokanaleid. Lisaks neile avati spetsiaalne veebileht, mis annab sügavama ülevaate kilekottidest ja nende kahjulikkusest. www.killerkott.org

Prügihunt ja Superjänes on 2011. a. ellu kutsutud lasteaia-ja algklassilastele suunatud nukulavastuse peategelased, kes õpetavad lastele läbi kunstilise vormi ökoloogilist mõtlemist. Koostöös Teeme Ära ja Eesti Ettevõtlike Noorte Kojaga tõi NUKU teater tänapäevased mängutegelased üle Eesti ligi 400 kooli ja lasteaeda. 2012. aastal sündis Eesti Ettevõtlike Noorte Koja, NUKU teatri ja ERR-i koostööna projekti jätkuks 12-osaline Prügihundi ja Superjänese lastesaade. Tegemist oli 23-aastase pausi järel esimese professionaalsel tasemel tehtud nukutelelavastusega Eestis. Lisaks telelavastuse osadele loodi lastele suunatud keskkonnaportaal www. Hoia.ee, kus on rohkesti materjale, mis aitavad lastel ja nende vanematel paremini mõista, kuidas looduses käituda ja kuidas tuleks prügiga ümber käia. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Rahaliselt toetasid ka Tallinna Vesi AS, Ragns Sells AS ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

NAKSITRALLIDE METSAKOOL Vabaõhuetendus „Naksitrallide Metsakool“, mis on lavastatud NUKU teatri poolt tuntud raamatu „Naksitrallid“ ainetel, pälvis Aasta Keskkonnateoke 2012 tiitli. See on ehe näide uue ja vana ühildamisest mitmel tasandil – kõigile tuttavad Naksitrallid räägivad keskkonnavaldkonna olulistel teemadel ning nukkude ja dekoratsioonide valmistamisel kasutati ainult jäätmeid või taaskasutusele võetud materjale. Lavastus etendus 67 korral üle Eesti kohtades, kus tavaliselt teatrilavastust ei ole etendatud ning sellest sai osa rohkem kui 32 000 vaatajat. Projekti eestvedaja oli Eesti Ettevõtlike Noorte Koda ja rahastaja Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Näitus oN teostatud loodussõbralikule materjalile reboard teostaja: Greenstep solutions oÜ

Meie inimesed Kuidas sattusid Sina JCI-sse? Ülikooliõpingute ajal otsustasin pakkuda noortele praktilisi enese käivitamise koolitusi. Selleks ühinesin JCI-ga, sest seal oli kõige parem rahvusvahelisel tasemel koolitajate väljaõpe.

Kuidas sattusid Sina JCI-sse? Sõbra kutsel. Otsisin nädalavahetuseks tegevust ja sõber kutsus kaasa JCI suvepäevadele.

Mida on JCI sulle andnud ning kuidas on see Sinu elu muutnud? JCI on andnud mulle võimaluse kohtuda hea kogemuspagasiga juhtide, ettevõtjate ja koolitajatega, kellelt õppimine on oluliselt kiirendanud minu enda arengut ettevõtja ja koolitajana. Kuigi tulin vaid koolitaja väljaõppe pärast, sain JCI-st hulganisti kontakte ja häid sõpru üle maailma ning hindamatu kogemuse mentorprogrammi ja treeninginstituudi direktorina ja kohaliku koja presidendina.

Mida on JCI sulle andnud ning kuidas on see Sinu elu muutnud? JCI on andnud mulle eluaegsed sõbrad, hulga kasulikke kontakte, väga palju uusi kogemusi ja eneseteostusvõimalusi. See, kes ma olen täna, on suuresti alguse saanud JCI-st.

Milline on Sinu kõige eredam mälestus JCI aegadest?

Kuidas sattusid Sina JCI-sse? Vaatasin 2003. aastal töö, spordi ja eralelu kõrvale huvitavat tegevust ning JCI tundus just selline, mõneti müstiline koht olevat. Tuttavad olid ka ees – näiteks Maive Rute ja Ardo Reinsalu.

Mida on JCI sulle andnud ning kuidas on see Sinu elu muutnud? Koda on õpetanud, kuidas motiveerida ilma rahata häid inimesi vastutust võtma ja endast maksimumi andma. See paneb proovile sinu liidrivõimed. Kojas maksab antud lubadus midagi ära teha. Samas ei saa kedagi selleks sundida – inimesed peavad sinu lugu uskuma ja selle enda omaks mõtlema. Alles siis läheb laev liikvele :).

Üks tõeliselt meeliülendav kogemus oli Euroopa esindamine JCI World Public Speaking Championship finaalis Brüsselis, kus jagasin lava parimate Aasia, Aafrika ja Ameerika kõnelejatega. Sellele eelnenud JCI kõnevõistlustega sain võimaluse näidata enda esinemisannet rahvusvahelise audientsi ees ning saadud kutsed viisid mu koolitaja karjääri rahvusvahelisele tasemele.

Kes ja Miks peaks KINDLASTI JCI-ga liituma? Väikeettevõtjatel tasub liituda JCI-ga, sest sealt leiab teisi ettevõtlikke inimesi, kellega koos enda probleemidele lahendusi leida ja kogemusi jagada. Lisaks on JCI hea arengukeskkond nende jaoks, kes tahavad end mõnes uues rollis proovile panna ja õppida vahvate projektide elluviimise kaudu. „Me muutume nende sarnasteks, kellega koos enda aega veedame. Kui tahad olla aktiivsem ja innukam, siis tasub veeta aega teiste ettevõtlike tegijatega.“

Milline on Sinu kõige eredam mälestus JCI aegadest?

Harald Lepisk

Milline on Sinu kõige eredam mälestus JCI aegadest? Eredaid hetki on olnud palju, eredamast eredaim on ilmselt JCI Euroopa Konverentsi korraldamine 2006. aastal, mis tõi kokku 2500 inimest 40 erinevast riigist. Isiklikus plaanis Eesti Silmapaistva Noore Eestlase auhinna pälvimine.

Kes ja Miks peaks KINDLASTI JCI-ga liituma? Alla 40 aastane inimene, kel on soovi õppida, kogeda, areneda, laiendada oma silmaringi ja sotsiaalset võrgustikku, kes tahaks midagi ühiskonnas ära teha ja kellele meeldib kvaliteetselt aega veeta.

Anneli Ohvril

Koda pakub midagi igale meelele ja igas eluetapis. Minu eredamad mälestused on seotud suurte väljakutsetega – käivitada samal ajal Eesti Arengufondi ja juhtida Tallinna koda; viia koja presidendina aasta jooksul ellu ca 100 sündmust, seda nii, et suur osa kodalastest korralduses kaasa lööksid. Kõik see kokku suurendab sinu nälga suuri asju ette võtta. Samuti paraneb inimeste tundmise ja ajajuhtimise võimekus.

Kes ja Miks peaks KINDLASTI JCI-ga liituma? JCI on noore arengukiirendi. Ta annab praktilisi meeskonnatöö kogemusi, arendab vastutustunnet, kasvatab ühiskondliku närvi ning suurendab kontaktibaasi. See, mis sa kojas ammutad aasta-paariga, võtab päriselus aega viis-kuus aastat. Seega, value of time on kojas väga hästi paigas! Ja lahedad inimesed väga erinevatelt elualadelt pealekauba :).

Ott Pärna

Kuidas sattusid Sina JCI-sse? Lugesin ajalehest artiklit, et JCI asepresidendi Eestis viibimise ajal korraldatakse Otepääl kohtumine huvilistega. Olin Lõuna-Eestis tööreisil ja nii ma sinna läksingi. Oli 1992. aasta juuni, augusti alguses olin JCI Tallinna üldkogul ja sama kuu lõpus juba twinningüritusel Helsingis. 26.septembril põikasime koos abikaasaga meie pulmapeolt ja pulmariietes korraks ka Eesti Koja Aastakonverentsi Galaõhtule.

Mida on JCI sulle andnud ning kuidas on see Sinu elu muutnud? JCI-s õpid inimesi motiveerima teistegi vahenditega, kui raha. Tavaliseski elus on alati tähtsam idee, säravad silmad, pealehakkamine ja isiklik eeskuju. Oskus näha ja arvestada koostööpartnerite vajadusi on väärtus, mida hinnatakse üllatavalt kõrgelt. JCI-s olen saanud kogemuse, et kunagi ei tohi alla anda. Tihti sõltub projekti õnnestumine viimase hetke panustamisest.

Milline on Sinu kõige eredam mälestus JCI aegadest? Rahvusvahelistest üritustest minu esimene maailmakongress Glasgows 1995. aastal. Eredaim mälestus JCI-s oli vahetult peale esimese Rat Race-i toimumist 2002. aastal sellist meeskonna ühtekuuluvuse tunnet ma ei olnud enne kogenud.

Kes ja Miks peaks KINDLASTI JCI-ga liituma? Iga aktiivne noor. Miks? Teostades projekte on võimalik testida äriideid, ka ebaõnnestumise korral ei oota ees isiklik laostumine, küll aga kogemused tulevikuks. Suheldes JC-katega erinevatest maadest, oled paremini informeeritud kultuurierinevustest ja äritavadest, tunnetad situatsioone adekvaatsemalt. Sellest tulenevalt oled edukam oma töös ja hinnatum ühiskonnas. Meie globaalses organisatsioonis on harukordne kooslus tänastest tipptegijatest ja noortest tegutsejatest- homsetest liidritest. Liikmed on suhtlemisel priid igapäevasest ülemusalluvad, “prominent” – “tavaline inimene” jaotusest. Uskuge, see on suur asi kõigile osalejatele.

Valdar Liive

Kuidas sattusid Sina JCI-sse? Esimest korda puutusin ma JCI-ga kokku Tartu koja kaudu juba 1995.aasta kevadel, kui juhtisin 23-aastaselt tegevjuhina ärikoolitusfirmat. Minu ettevõtte raamatupidajaks oli (tänase JCI senaatori) Tõnu Loogi abikaasa Kaja Loog, kes töötas (tänase JCI senaatori) Raul Koni audiitorfirmas ja innustas mind Sangaste lossi kevadkonverentsile tulema. Samas tundus tollane kojaelu mulle liiga „popp ja noortepärane“ ning toona otsustasin, et mul on tõsisemate teemadega tarvis tegeleda. Nii ei kuulnud ma JCIst pikki aastaid midagi. 2002.a. alguses kutsus vana sõber (tänaseks jällegi JCI senaator) Elmo Puidet niisama lõunale ja üksiti jutustas, kuidas JCI Toompea koda on tegemas südamehaigete laste toetuseks Südamejooksu projekti. See JCI sotsiaalsete projektide pool, millest ma varem midagi kuulnud ei olnud, tundus väga hooliv ja huvitav. Kuna Raul, Tõnu, Siiri Odrats ja Elmo olid kõik piisavalt tublid inimesed, et niisama sisutute asjadega end mitte siduda, andsingi Elmole sõrme tulla (jällegi tänaseks JCI senaatori) Jüri Tümanoki veetavale Südamejooksu tiimile appi jooksu korraldama. Siis sai antud sõrmest juba antud süda ja samal päeval, kui novembris 2002.a. sünnitasin oma teise poja, sain sms-iga teate, et olen koosolekul vastu võetud JCI Toompea liikmeks. Mida on JCI sulle andnud ning kuidas on see Sinu elu muutnud? JCI poolt antud ei olegi võimalik päris täpselt kirjeldada – seda on väga palju ja mitmekihiliselt palju. Kuna ma olin juba enne JCIga liitumist üsna väljakujunenud isiksus ja päris palju põnevaid asju teha jõudnud, siis eelkõige tundsin, et saan ise oma teadmiste ja oskustega panustada, et ühiselt teha teoks veelgi suuremaid asju. JCI suurus on alati seisnud kaaslastes, kellega saad teha kõige ilmvõimatumaid asju võimalikuks – koos. See, kui jällenägemisel kallistatakse ja rõõmustatakse, on peretunne, mis ei kao kunagi. See ühiselt toimetamine on mind kindasti muutnud teadlikumaks ja hoolivamaks ühiskonnaliikmeks. Milline on Sinu kõige eredam mälestus JCI aegadest? Kõiki neid eredaid hetki meenutades on kõige võimsamalt alles see emotsioon, mis mind tabas, kui mind peeti JCI senatoritiitli vääriliseks ja see autiitel 2011.a. JCI Aastakonverentsil üle anti. Selles hetkes olid koos ca kümne aasta eredad hetked, tehtud projektid, koos ületatud raskused ja lahendatud probleemid – kogu võlu elu ehedas suuruses. Võttis hinge kinni ja pisarad voolama. Kes ja Miks peaks KINDLASTI JCI-ga liituma? Ma olen täiesti veendunud, et JCIst võidavad kõik noored inimesed – seetõttu ma soovitan igaühel tulla, tunda, katsetada ja jõuda äratundmisele, kas JCI kreedos sisalduv tiksub just Sinu südamega samas rütmis kaasa; kas need kaaslased on sellised, kellega koos Sina tahad rutiinist suuremaid tegusid korda saata ja emotsioone kogeda; kas Sinu jaoks on elu parim tööks inimkonna teenimine? Kui Sa oled sellele äratundmisele jõudnud, siis Sa peakski JCIga kindlasti liituma. Tegelikult siis enam ei pea – siis Sa juba väga tahad seda! Heidi Kakko


Näitus oN teostatud loodussõbralikule materjalile reboard teostaja: Greenstep solutions oÜ

TOYP nominente on võimalik esitada järgmistes kategooriates: 1. Äri, majandus, ettevõtlus 2. Poliitika, seadusloome, valitsus 3. Akadeemiline tegevus 4. Kultuur 5. Eetika, religioon 6. Lapsed, rahu, inimõigused 7. Ühiskondlik tegevus 8. Teadus, tehnoloogia 9. Isiklik täiustumine 10. Meditsiin

The Ten Outstanding Young Person (TOYP) auhinnaga märgitakse ära noori inimesi vanuses 1840, kes on silma paistnud millegi märkimisväärsega ning keda võiks seada eeskujuks kõikidele noortele. Auhinda antakse välja üle maailma kokku kümnes kategoorias ning esmakordselt tehti seda 1938. aastal, Eestis 1999. aastal. Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud, kohalikud kojad kui ka erinevad ühendused ja organisatsioonid. TOYP Eesti auhinnatseremoonia ehk Silmapaistev Noor Eestlane tseremoonia toimub traditsiooniliselt JCI Aastakonverentsil.

Maailma auhinna laureaatide hulka on kuulunud sellised inimesed nagu Ameerika Ühendriikide President J.F.Kennedy, jäähokikuulsus W. Gretzky, Hong Kongi näitleja-produtsent Jackie Chan ja paljud teised. Eestlaste hulgast on Maailma TOYP auhinna saanud: Mart Laar tolleaegse noorima Euroopa peaministrina aastal 1993. kategoorias Poliitika, seadusloome, valitsus. Tarvi Martens e-valimiste süsteemi loojana aastal 2007. kategoorias teadus ja tehnoloogia.

www.jci.ee/TOYP

Eesti Ettevõtlike Noorte Koda annab igal aastal programmi raames välja Silmapaistev Noor Eestlane auhinna kolmele laureaadile. 2013. aastal olid laureaatideks Andrus Kõresaar, Dan Bogdanov, Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. 2012. aastal valiti laureaatideks Paavo Nõgene, Anneli Ohvril, Alar Kolk. Varasematel aastatel on Silmapaistva Noore Eestlase auhinna pälvinud ka Erkki Raasuke, Märt Agu, Ain Mäeots, Annely Peebo, Kaia Kanepi, Sten Tamkivi, Kaido Höövelson, Jaan Tätte, Anu Tali, Linnar Viik jpt.

Profile for JCI Estonia

JCI tutvustav materjal  

JCI tutvustav materjal  

Profile for jciest
Advertisement