Page 1

1


ANKK delegaatio Kiss My Busineksessä

PRES Urho Blom Vuoteen 2017 kamarimme lähti liikkeelle tilanteessa, jossa olimme saavuttaneet kypsän keski-iän eli 35 toimintavuoden rajapyykin. Samalla Suomi juhli 100-vuotiasta itsenäisyyttään talouden kasvaessa ja erityisesti Turun talousalueen ollessa koko maan kasvutilastojen kärjessä. Taustalla oli erinomaisen hyvin sujunut vuosi 2016 sekä edeltäjiltäni Maarit Hurmeelta, Sarianne Mäkelältä ja Tatu Virralta imetyt opit.

perusta on sen verran vahva, ettei sota kaipaa yhtä miestä tai naista, vaan toimintaa pystytään kaikissa olosuhteissa pyörittämään tietyllä minimitasolla. Parhaan ymmärrykseni mukaan lähtötilanne toimintakautta 2018 silmällä pitäen on kokonaisuutena tarkastellen erittäin hyvä. Uusi hallitus puheenjohtajineen on jo täydessä työn touhussa. Hallitukseni teki toimintakaudella koko joukon uudistuksia ja pieniä viilauksia. Ne eivät välttämättä aina ja kaikkialla heijastu voimakkaasti ulospäin, mutta vaikuttavat jatkossa. Tulevat hallitukset jatkavat tätä kehitystyötä. Koko listaa läpikäymättä 2017 hallitus päivitimme visuaalisen ilmeen, dokumentaation, koejäsenvalintaprosessin ja kriteerit, sääntöjämme, jotta jäsenemme olisivat tasavertaisessa asemassa tavoitellessaan alueellisia ja kansallisia virkoja, kokouskäytäntöjä, TREAS-pestin vastaamaan paremmin talousjohtajan funktiota (luvuilla johtaminen), kriteerit varsinaisten jäsenten aktiivisuudelle sekä uudistimme kulukorvauskäytännöt painottaen koulutuksia. Uudistimme koulutuksemme ja

Mitä mittaria sitten tarkastelijasta riippuen halutaankaan käyttää, olemme monessa kategoriassa nuorkauppakamaritoiminnan kärjessä niin alueella kuin kansallisestikin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kehitettävää aina olisi. Kutsuin hallitustamme sisäisesti ”saneerausryhmäksi”. Näin jälkikäteen tarkasteltuna maltillinen uudistaminen ja toimintaedellytysten vahvistaminen tuleville hallituksille kuvaisivat työtä osuvimmin. Näin suuressa ja keskimäärin hyvin organisoidussa kamarissa on haastavaa tehdä massiivisia suunnanmuutoksia hyviä perusteita tai kriisejä. Tämä kertoo ainoastaan siitä, että toimintamme

Itselleni vuosi on ollut erittäin opettava. Erilaisuus on rikkaus ja useampaa näkökulmaa hyödyntämällä on mahdollista saavuttaa loistavia tuloksia. 2


tarjooman paremmin työelämän vaatimuksia vastaavaksi, jatkoimme menestyksekästä kumppani- ja tapahtumatoiminnan kehittämistä sekä käynnistimme kamaristrategian uudelleen tarkastelun, eräitä toimenpiteitä listatakseni.

Kaiken kaikkiaan mennyt vuosi oli vauhdikas, toiminnantäyteinen ja muistorikas. Kohokohdat tätä kirjoittaessa liittyvät EC-kokoukseen Baselissa, hallituksen puolivälitarkasteluun kesäisessä jokirannassa, 35-vuotisjuhliin sekä kansalliseen vaalikokoukseen ja kansallisen puheenjohtajan kunniamainintaan. Nöyrän kiitoksen haluan esittää koko ankkasydämestäni hallituskollegoilleni, jotka tukivat minua kaikissa käänteissä varauksetta. Arvostan teitä jokaista äärimmäisen paljon. Toivon vastaavasti onnistuneeni tukemaan myös teitä. Kaikki kuitenkin palaa sinne mistä PRES-matkani alkoi heinäkuussa 2016. Oman kodin kuistille. Ilman kotiväen tukea en olisi pystynyt matkustamaan läpi vuoden erilaisissa kokouksissa, tilaisuuksissa, tapahtumissa tai projekteissa.

Jos reflektoin hieman taaksepäin ankankeltaisin aurinkolasein ja palaan heinäkuuhun 2016, jolloin tein vaalilupauksia, kerroin tavoittelevani yhteisöllisyyden vahvistumista laadukkaiden tilaisuuksien kautta. Toisena teemana oli bisnes, jolla viitattiin pitkäaikaisten kumppanuuksien säilyttämiseen sekä uusien suhteiden rakentamiseen. Kolmas pointti oli vaikuttavuus, jolla tarkoitettiin tunnustetun operaattorin mainetta SNKK:n, mutta myös Turun talousalueen elinkeinoelämän viitekehyksissä. Näissä osapuilleen onnistuttiin ja tavoitteet saavutimme olkoonkin, että erityisesti Yrittäjien suuntaan kehittämistä allekirjoittaneesta jäi. Alue- ja kansallisella tasolla olimme vaikuttamassa määrätietoisesti, joissakin tapauksissa jopa ratkaisevasti, keskeisimpiin valintoihin. Aluetasolla myös vahvistimme kamariyhteistyötä uudelleen aktivoimalla sopimuksemme Espoon NKK:n ja Helsingin Keskuspuiston kamarien kanssa. Uuden sopimuksen tosiasialliset vaikutukset olivat nähtävissä jo kansallisen kokouksen äänestyksissä, mutta realisoituvat täysimääräisesti vasta tulevina vuosina – hallitustemme aktiivisuudesta riippuen.

Luovutan puheenjohtajan käädyt ja nuijan eteenpäin levollisin mielin. Aurajoki jatkaa lentoaan vahvasti eteenpäin katsoen ja toimintaansa aktiivisesti kehittäen. Olemme kansallisen nuorkauppakamaritaivaan yksi kirkkaimmista tähdistä. Koen olevani äärimmäisen etuoikeutettu saatuani johtaa kamariamme kokonaisen toimintakauden. Siitä nöyrin kiitokseni hallitukselleni ja koko jäsenistöllemme.

Itselleni vuosi on ollut erittäin opettava. Erilaisuus on rikkaus ja useampaa näkökulmaa hyödyntämällä on mahdollista saavuttaa loistavia tuloksia. Koripallotermein ”jätin kaiken kentälle”. Lopulta vuosi on lyhyt aika, joka on kulunut loppuun ennen kuin huomaakaan. Hallitus työskenteli hartiavoimin ja tilaisuuden tullen otettiin rennosti, hymyssä suin ja silmät ilkikurisesti vilkkuen. Korkealla lennettiin, paikoin äärirajoillakin. Eräs puheenjohtajakollegani tuli hiljattain halaamaan ja totesi: ”It was a great run, man!” Sitä se totisesti oli.

It was a great run, man!

Tänä vuonna jatkoimme suunnitellusti Projektimentorointia, joka toivottavasti tulevaisuudessakin kasvaa. Myös Talous ja Johtajuus -seminaari järjestettiin nyt toisen kerran. Samoin SHIFT. Konsepti elää ja kehittyy vielä alkuperäisestä, mutta talouden ja yritystoiminnan sekä ammattijohtamisen logiikoiden ymmärtämiselle on tilausta. Kamarimme vuosi oli taloudellisesti vahva, vaikka tulos oli 9 000 euroa tappiollinen. Tämä oli harkittu ”rikos”, josta eniten Verohallinnon lisäksi ilahtuivat korkeatasoisista tapahtumista, tilaisuuksista ja koulutuksista nauttinut jäsenistömme, toivon. Yhdistyksen vastattavat varat pysyivät samalla tasolla, joten kamari jatkaa eteenpäin taloudellisesti vakaana ja vahvana. 2017 hallitus Puheenjohtajan kesäpäivillä

3


TREAS Patrick Kauppila Vuosi 2017 on tuonut paljon muut oksia ANKK:n rahastonhoitajan toimenkuvaan, kun sitä on pyritty siirtämään enemmän pois kirjanpitäjän toimesta kohti talousjohtajan toimenkuvaa. Toimintakausi 2017 valmistelut käynnistettiin jo vuoden 2016 puolella ja edeltävän rahastonhoitajan, Mari Männistön, antamilla tiedoilla lähdettiin kilpailuttamaan ANKKojen kirjanpidon sekä laskutuksen ulkoistamista. Kilpailuttamisessa otettiin vastaan useampia tarjouksia ja päädyttiin pitkien keskusteluiden jälkeen kamarin nykyisen yhteistyökumppanin Finvoicer Group Oy:n tarjoamaan pakettiin.

loppunut, vaan jatkuvasti on suunniteltu uusien ominaisuuksien käyttöönottoa ja kulukorvauksille saadaan toivottavasti vielä käyttöön oma kirjanpitoon automaattisesti yhteydessä oleva järjestelmä ennen kuin vuosi 2017 on päättynyt.

Kuten lähes jokainen uudistusprojekti koki tämäkin yhden isomman takaiskun, kun jäsenmaksujen laskutuksessa oli hieman hämminkiä. Näistä onneksi saatiin arvokasta oppia sekä järjestelmästä että toiminnan kehittämisessä. Projektissa on ollut muitakin kompastuskiviä, mutta hyvän kumppanuusyhteistyön kautta niistä on selvitty ilman, että se on näkynyt mihinkään ulospäin. Eikä kehitystyö ole vielä

Kaksi päätavoitetta vuoteen lähdettäessä olivat siis toimenkuvan kehittäminen ja silti kaikkien juoksevien asioiden hoitaminen asiallisesti. Näistä ensimmäistä voidaan pitää onnistuneena siinä missä jälkimmäisessä tuli lievä epäonnistuminen jäsenmaksulaskujen hoidossa.

Taloudessa on vuonna 2017 suosittu mieluummin avointa räpylää kuin Sepon sukulaisen Roopen tiukaksi puristettuja höyheniä. Viime vuoden hyvä tulos on pyritty käyttämään jäsenistön hyväksi ja se on näkynyt monen tapahtuman alkuperäisen budjetin ylittämisessä, koska kamarilla on ollut siihen varaa.

PS. Singapore Duck on parempi kuin Peking Duck

Taloudessa on vuonna 2017 suosittu mieluummin avointa räpylää kuin Sepon sukulaisen Roopen tiukaksi puristettuja höyheniä

Kuninkaiden ja tsaarien luotettu kirstunvartija Patrick Kauppila

4


IPRO Viivi Naatula Kansainvälinen vuosi vuonna 2017 oli maltillinen IPRO-lohkon osalta huikean kotimaisen, mutta sitäkin kansainvälisemmän kv-vuoden 2016 jälkeen. Kansainvälisiin tapahtumiin eli Baselin Eurooppakokoukseen, Frankfurtin Multitwinningiin ja Amsterdamin Maailmankokoukseen osallistui tiivis, joskin yhden käden sormilla laskettava ankkajoukko. Vuonna 2017 IPRO-lohkon tavoitteet keskittyivät aktiivisiin jäseniin, tavoittavaan viestintään, onnistuneisiin tapahtumiin ja aitoon yhteistyöhön kumppanien kanssa, joista henkilökohtaista suosikkia eli aktiiviseen jäsentoimintaa panostaminen sai vuoden aikana uuden virallisen panostuksen, kun LOM-lohkosta alue- ja kansalliset kokoukset ja tapahtumat siirtyivät IPRO:n lohkon alaisuuteen.

yhteydessä kampanjoimalla lohkoraporttimuodossa. Onnistuneiden tapahtumien ja yhteistyön tiivistäminen kumppanien suuntaan olivat erittäin hyviä aikeita ja suunnitelmia, jotka olisi tulevaisuudessa hieno nähdä toteutuvina. Upea olemassa oleva konsepti ”Ducking Tours” voisi olla sovelias alusta näille. Vuodesta viisastuneena olisi upeaa, jos jatkossa kokousosallistumismäärien kerääminen olisi mahdollista - mikään ei ole kauniimpaa kuin data! Osallistuva ankka on arvokas ankka ja nukkuvassa ankassa on potentiaalia. Haluan kiittää kaikkia IPRO:n lohkon kokouksiin ja tapahtumiin osallistuneita - erityiskiitoksen saavat tämän vuoden untuvikot, jotka ovat ennakkoluulottomasti osallistuneet kokouksiin alue- ja kansallisella tasolla. Osallistumalla näymme ja olemme.

Asetetuista tavoitteista toteutui 50% eli aktiivista osallistumista tuettiin vahvasti kamarin puolesta niin taloudellisesti kuin henkisellä pääomalla ja tiedotus pidettiin ajantasaisena Facebook-ryhmässä, uutiskirjeissä sekä perinteisin menetelmin tapahtumien

Osallistuva ankka on arvokas ankka ja nukkuvassa ankassa on potentiaalia

5


COM Tuomas Koivisto Kamarin COM-virkaa hoitavan henkilön päävastuina ovat kamarin varainhankinnan, yhteistyökumppanuuksien sekä sidosryhmäsuhteiden hoitaminen.

Logomo. Lisäksi kamarillamme on ollut useita keskeisiä yhteistyökumppaneita mahdollistamassa erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja projekteja.

Vuoden 2017 tavoitteena oli yhteistyökumppanuuksien avulla tukea mahdollisuuksia järjestää erilaisia koulutuksia, projekteja ja tapahtumia sekä hyödyntää kumppaneiden osaamista näillä osa-alueilla. Olikin hienoa huomata, kuinka innokkaasti kumppanit lähtivät mukaan toimintaamme! Tavoitteena oli myös tuoda yhteistyökumppaneita näyttävästi esiin kamarin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Tämäkin tavoite saavutettiin kiitettävällä tasolla loistavan viestintätiimin ansioista, kiitos siitä. Kumppanit ovat näkyneet ja kuuluneet toiminnassamme! Vuoden 2017 tavoitteena oli myös virtaviivaistaa yhteistyökumppanuuspaketteja sekä kasvattaa yhteistyökumppaneiden määrää mielenkiintoisilla eri alojen toimijoilla ja yhteistyökumppanuuksien määrä nousikin 23:een, viime vuoden yhteistyökumppanimäärän ollessa 18. Myös yhteistyökumppanuuksien rahallisen arvon kasvu kamarin varainhankinnan näkökulmasta oli merkittävä.

Projekteista haluaisin nostaa esille perinteisen matrikkeliprojektin, PRES-Akatemian sekä Talous ja johtajuus -seminaarin. Matrikkeliprojektiin osallistui yli 60 yritystä, joten voidaankin todeta, että tavoitteet ylittyivät. Matrikkeliprojektin ansioituneena päällikkönä toimi Ari Horsti. PRES-Akatemia on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä, viikonlopun mittainen koulutustapahtuma jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja valmistuville puheenjohtajille ja vuoden 2017 PRES-Akatemian järjestelyistä vastasi Aurajoen Nuorkauppakamari Marjaana Roth projektipäällikkönään. Huikeasti onnistunutta tapahtumaa mahdollistamassa olivat Kultaranta Resort, Rastor, Mehiläinen ja MasterPromo. Talous ja johtajuus -seminaarin järjestimme nyt toista kertaa ja tänä vuonna projektipäällikkönä toimi Peter Eriksson. Seminaarissa päästiin kuulemaan puheenvuoroja ajankohtaisista yritysten talouteen, johtamiseen, kasvuun ja digitaalisuuteen liittyvistä asioista ja puhujatähtinä loistivat Mikko Hietala, Petri Hollmén, Elina Illukka, Noora Keskievari, Ilkka Lavas, Maarit Niemelä sekä Jarkko Sjömän. Seminaarin päättäneessä paneelikeskustelussa mukana olivat Tilitoimisto Aarnion Tatu Virta, PwC:n Jari Viljanen, Turku Energian Kimmo Kuusinen sekä kamarimme PRES Urho Blom.

Aurajoen Nuorkauppakamarin pääyhteistyökumppanina toimii Mehiläinen ja muina yhteistyökumppaneina Rastor, Tilitoimisto Aarnio Oy, Finvoicer Group Oy, KPMG, PwC, Turun Seudun Osuuspankki, Nordea, Turku Energia, Herrainpukimo, Eversheds Asianajotoimisto Oy, Holiday Club Caribia, TSE exe, Ravintola Gustavo, Asianajotoimisto Heikkilä & Co, Euronic Oy, Design by Katja Martineero, Buster Rent, Juhlava. com, MailService, Statiivi Oy, Panic Marketing Oy ja

Haluankin kiittää tästä hedelmällisestä vuodesta kaikkia yhteistyökumppaneitamme!

Olikin hienoa huomata, kuinka innokkaasti kumppanit lähtivät mukaan toimintaamme!

6


LOM Tuukka Simonen LOM on hallituksen jäsenistä se, jonka toiminta vaikuttaa ehkä konkreettisimmin jäsenistölle kamarin omien tapahtumien muodossa. Hallitukseen pyrkiessä lupasin järjestää kaikkien aikojen samppanjamatkan Ranskaan kesällä 2017. Tapahtuma onnistui hienosti, ja jatkoa on luvassa vuonna 2018. Toivon tapahtumasta pysyvää perinnettä! Samppanjamatka ja siihen liittyvä maailma oli vuoden kantava teema koko vuoden ajan – Untuvajuhla järjestettiin Mauno Sky:ssa, jossa järjestimme heti vuoden alkuun kuohari- ja samppanjateemaiset juhlat. Keväällä matkaa pohjustettiin muun muassa kamarimme (sekä Suomen ainoan) master of champagnen Martin Nordellin koulutuksilla. Korkea laatutaso niin tapahtumapaikkojen arkkitehtuurissa kuin tarjottavissa ruo’issa ja juomissa olivat edullista hintaa korkeampia prioriteetteja ympäri vuoden. Toivottavasti se näkyi ja maistui! Tour de Champagne - Ankat shampanjamatkalla

Kamaritapahtumista ympäri vuoden jäsenistöä liikuttavat kamarilounaat. Vuonna 2017 lounaat järjestettiin yhteistyössä alueen kolmen muun kamarin kanssa, pääpainon ollessa verkostoitumisessa. Useat ravintoloitsijat suostuivat myös tarjoamaan lasillisen skumppaa lounaan kanssa. Vuoden suurimmat tapahtumat LOM:n osalta olivat Untuvajuhlien lisäksi Wine & Dine Kustavissa, Wappuankka Ylä-Börsissä, Rapujuhlat & yhdistetyt kamarin 35-vuotisjuhlat Hus Lindmanissa, vaalikokous Logomossa sekä kamarin joulujuhlat Storagessa. Vuosi opetti erittäin paljon tapahtumajärjestämisestä, ja antoi valmiudet koko loppuelämäksi jopa 100 hengen juhlien järjestämiseen. Toivon, että jäsenistö nautti oppimiskokemukseni hedelmistä!

Peter ja Seppo Vappuankassa

7


IPP Maarit Hurme Vuoden 2017 hallitus oli aktiivinen ja eteenpäin menevä. IPP:nä oli ilo seurata vanhojen käytäntöjen kyseenalaistamista ja maltillista ajan henkeen uudistamista. Vuoden alkupuolisko meni tiiviisti alue-, kansallisten-, eurooppa- & maailmantason palkintohakemuksia tehdessä. Erityiskiitos vuoden 2016 hallitukselle hyvästä raportoinnista ja muistiinpanoista sekä vuoden 2017 puheenjohtajalle aktiivisesta tuesta. The Shift palkittiin sekä alueemme, että valtakunnan tasolla ja meillä oli ilo nousta lavalle vastaanottamaan parhaan projektin palkintoja. Näiden palkintojen myötä myös kamarimme sai arvokasta näkyvyyttä alue- ja kansallisissa medioissa. Ensimmäistä kertaa ANKK:n historiassa rikoimme syksyllä myös 100 jäsenen rajapyykin. Kansallisesti olemme kasvaneet sekä jäsenmäärässä että toiminnan tasolla mitattuna yhdeksi Suomen merkittävimmistä nuorkauppakamareista. Olen erityisen ylpeä kamarimme kyvystä säilyttää kovankin kasvun vuosina toiminnan tason laadukkuus sekä siitä, että kamarimme tuottaa jäsenilleen aidosti työelämään lisäarvoa. Haluankin osaltani kiittää vuoden 2017 puheenjohtajaa ja hallitusta aktiivisesta toiminnasta. Kamarimme tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta!

Ensimmäistä kertaa ANKK:n historiassa rikoimme syksyllä myös 100 jäsenen rajapyykin

8


DP Mari Männistö Huh huh, olipas se kaikkien aikojen Ankkojen varapuheenjohtajavuosi 2017, ja vieläpä kamarimme 35-vuotisjuhlavuonna! Onnea ANKK!

ja hyvään hoivaan ottivatkin – syksyn jäsenvalintakokouksessa valitsimme tästä upeasta porukasta huimat 17 uutta jäsentä Aurajoen Nuorkauppakamariin. Vaikka en valitettavasti tästä menestyksestä voi täyttä kunniaa ottaa, tulen aina olemaan erityisen ylpeä omasta koejäsenkatraastani – kävimmehän oman valmistautumispolkumme tulevaan rinta rinnan.

Olen aiemminkin kokenut vuodenvaihteen kahden kamarihallitusviran välissä mutta nyt, puheenjohtajapolun ensimmäisen vuoden lopun kynnyksellä toimintakertomuksen kirjoittaminen tuntuu erilaiselta. Oman puheenjohtajavuoteni valmistelu on ollut käynnissä DP-polkuni aikana kiihtyvällä tahdilla, varsinkin lokakuun PRES-vaalin jälkeen yhteistyössä uuden hallituksen kanssa. Loppusyksyn aikana olemme kokoontuneet järjestäytymis- ja hallituksenvaihtokokouksien lisäksi kolmeen kokoukseen ensi vuoden toimintasuunnitelman sekä talousarvion valmistelemiseksi. Lisäksi loppuvuodesta meneillään on yksi kamarimme tärkeimpiä prosesseja, koejäsenhaku. Ylpeänä olen saanut seurata seuraajani Marian koordinoimaa hakua, jonka itse vedin vuosi sitten. Tämän opettavaisen muiston sekä joulun viettoon rauhoittumisen kynnyksellä on hyvä tehdä katsaus menneeseen vuoteen.

Varapuheenjohtajavuoden toimintasuunnitelmaa laatiessani keskityin ehkä hieman liikaa voimavarojeni allokoimiseen kehitysohjelmiin oman kamarin sisällä. Sittemmin huomasin, että siihen tärkeimpään, Johtajuuspolun koulutuksiin sekä puheenjohtajaoppien imemiseen, olisi itsessään pitänyt varata enemmän aikaa ja resursseja. Niinpä jotkin kuluvan vuoden tavoitteistani, esimerkiksi Ankka-intra-projekti, ovat nyt siirtyneet tulevalle puheenjohtajavuodelleni toteutettaviksi. Useimmat vuodelle asettamistani tavoitteista kuitenkin saavutettiin. Voimassa olevan strategiamme ”Tavoittava viestintä” –painopistealueelle kuulunut tavoite 35-vuotishistoriikki toimitettiin ja julkaisu toteutettiin 35-vuotisjuhlallisuuksissa kamarin perinteisissä Rapujuhlissa, yli 100-päisen juhlayleisön läsnäollessa ravintola Hus Lindmanilla. Erityiskiitos tästä projektista mainiolle tiimille, LIOlle, puheenjohtajille sekä kaikille jäsenille, kunniajäsenille ja senaattoreille, jotka antoivat panoksensa tärkeään historiikkiprojektiin.

Varapuheenjohtajana olen tasapainotellut tänä vuonna sekä vuodelle laatimani henkilökohtaisen toimintasuunnitelman että puheenjohtajaksi valmistautumisen vastuualueilla. Ensiksi mainittu painottui vielä suureksi osaksi Aurajo- ANKK rapujuhlat Hus Lindmanissa en Nuorkauppakamarin piiriin, ja jälkimmäinen oman kamarin toiminnan johtamisen lisäksi alueellisen sekä kansallisen tason päätöksentekoon perehtymiseen. Varapuheenjohtajavuoden tärkeintä antia ovat olleet istuvalta puheenjohtajalta saamieni oppien lisäksi Suomen Nuorkauppakamarien tarjoaman Johtajuuspolun ensimmäinen vuosi, jonka koulutuksiin osallistuin 100-prosenttisesti.

Tahdon jo tässä vaiheessa kiittää Aurajoen Nuorkauppakamarin jäseniä luottamuksesta, jota saan nauttia ja ensi vuoden hallituksen kanssa rakentaa kamarimme menestyksekästä taivalta eteenpäin. Ja erityisesti tahdon muistaa myös Maaritia, Urhoa sekä vuosien 2016 ja 2017 hallituksia kaikesta siitä tuesta, jota olette minulle ja toisillenne kamaritoiminnassa suoneet. Kuluvan vuoden aikana kansallisilla kamarikentillä taapertaessani olen saanut huomata, että on olemassa kamareita – ja sitten on olemassa Kamareita. Voin ylpeänä todeta saavani ensi vuonna luotsata aivan erityistä Kamaria isolla koolla (tarkemmin sanottuna Suomen kolmanneksi isoimmalla koolla) mutta absoluuttisesti isoimmalla sydämellä ja asenteella. Ensi vuoden teemani onkin Ankkasydän, mutta siitä lisää seuraavassa numerossa…

Perinteisesti yksi vuoden tärkeimpiä tapahtumia on Untuvajuhla, joka DPn ominaisuudessa oli erityisen jännittävä – olihan minun sopivan painokkaalla kehotuksellani merkittävä rooli siinä, että 19/21 koejäsenistä saatiin Start-koulutukseen paikalle. Myös alueelliseen Forssan Starttiin saatiin mukaan ennätysmäärä untuvikkoja, joten lähtö vuoteen oli lentävä kaikin puolin. Tämän jälkeen IND ja koordinoimansa kummiporukka ottivat untuvikot hellään hoivaansa,

9


SECY Satu Alitalo Sihteerin tehtävänä on laatia ja säilyttää yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat.

neliä. Tämä ei kuitenkaan johdu täysin viran tuomista haasteista, vaan kulunut vuosi on ollut omassa työssä myös ehdottomasti haastavin ikinä ja tasapainoilu työn, kamarin ja muiden harrastusten välillä on vaatinut toisinaan kovaakin ponnistelua. Mutta kaikesta tästä on selvitty kunnialla ja vuoden aikana olen oppinut mm. tehokasta oman ajan hallintaa.

Sihteeri huolehtii, että yhdistyksen tilaisuudet hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä katsoo, että yhdistyksen postit ja aineistot jaetaan ja arkistoidaan. Sihteeri ohjeistaa jäsenistöä sähköisen jäsentietorekisterin ylläpitämisessä sekä vastaa jäsentietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta keskusliiton materiaaleja ja julkaisuja varten.

Vuoden viimeisenä ponnistuksena, on kamarin sähköpostilistat käyty läpi, joten vuoden 2018 viestinnästä odotetaan entistä tavoittavampaa. Tänäkin vuonna kamarimme on jatkanut tasaista kasvuaan ja syyskuussa olimme hetkellisesti Suomen toiseksi suurin kamari 105 jäsenellä, kun jäsenvalintakokouksessa 17 untuvikostamme kuoriutui täysverisiä ankkoja. Vaalikokouksessa saimme vielä kaksi upeaa siirtojäsentä Helsingin ja Porin Nuorkauppakamareista. Tammerkosken kamari kiri kuitenkin rinnalle ja ohi, joten vuoden lopussa olemme Suomen kolmanneksi suurin kamari 107 jäsenellä.

Sihteeri huolehtii jäsenrekisterimuutoksista (uusien jäsenten lisääminen, poistuneiden poistaminen) sekä jäsentunnusten, -merkkien, viirien ja muiden tarvikkeiden tilauksista. Tämän perusteella vuosi 2017 on ollut sihteerin näkökulmasta vähintäänkin onnistunut. Kaikki sihteerin tehtävät on tullut hoidettua ajantasaisesti ja oikein, joten ei voi kuin olla tyytyväinen.

Haluan kiittää kuluneesta vuodesta puheenjohtajaamme Urhoa sekä koko vuoden 2017 hallitusta. Olitte kaikkien aikojen paras vuoden 2017 hallitus!

SECY-vuosi 2017 on ollut itselle ainakin suuren oppimisen aikaa. Vuosi on ollut täynnä verta, hikeä ja kyy-

10


LIO Elia Elenius Ankkojen viestinnässä näkyvin muutos vuonna 2017 oli visuaalisen ilmeen uudistus, joka käsitti niin logot, esitysmateriaalit kuin nettisivutkin.

nostamisessa. Näin olemme saaneet toimintaamme läpinäkyvämmäksi. Facebookissa Ankkoja seuraa 368 fania.

Sisäisessä viestinnässä panostettiin ajan hengen mukaan erityisesti videomateriaalin tuottamiseen vlogin muodossa, jota levitettiin Facebookin sisäisessä ryhmässä, sekä uutiskirjeessä. Uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana kaksitoista kappaletta.

Vuoden aikana tuotettiin myös graafisesti näyttävä ANKK 35-vuotis juhlahistoriikki, joka julkaistiin loppukesän rapujuhlissa.

Ulkoisessa viestinnässä esiteltiin kamarin toimintaa, että yksittäisten jäsenten saavutuksia. Ankkojen nettisivulla julkaistiin seitsemän juttua. Mediaosumia karttui vuoden aikana neljätoista.

Facebookissa ryhdyimme käyttämään enenevässä määrin event-toimintoa kamaritapahtumien mainostamisessa

Sosiaaliseen mediaan laitettiin uusi vaihde silmään ja ankat löytyvät nyt myös Instagramista. @AurajokiJCI tiliä seuraa 22.12.2017 yhteensä 205 fania, joista erityisen positiivisena voi pitää ulkomaisten JCI ystävien korkeaa osuutta. Kansainvälisyydestä johtuen osa materiaalista on tuotettu englanniksi. Facebookissa ryhdyimme käyttämään enenevässä määrin event-toimintoa kamaritapahtumien mai-

Elia, Maria ja Niina kävivät Suomen parhailla business festareilla

11


IND Maria Arjonen Yleistä

simman monipuolisesti osallistujia ja tekemään tilaisuuksista matalan kynnyksen tapahtumia. Keskimäärin koulutuksissa oli osallistujia noin kymmenen henkeä, joka on hieman vähemmän kuin tavoitteeksi asetettu 15 henkeä. Koulutuksista kerättiin palaute sekä osallistujilta että kouluttajilta.

Aurajoen Nuorkauppakamarin tarkoituksena on yhdistää osaajia – kasvattaa yksilöitä. Vuoden 2017 tavoitteena oli järjestää jäsenistömme urakehitystä tukevia koulutuksia. Pääteemat olivat yhteisöllisyys ja yritteliäisyys. Kannustimme jäseniämme kouluttautumiseen kouluttajina sekä syventämään talousosaamistaan.

Koejäsen- ja kummitoiminta

Muita koulutusaiheita olivat mm. myynti-, puhe- ja kamaristrategian toteuttaminen. Nämä koulutukset järjestettiin Turun alueen yhteistyönä siten, että kukin alueen IND-lohkon vastaavista järjesti yhden koulutuksen. Airiston nuorkauppakamari järjesti puhekoulutuksen, Raisio-Naantali myyntikoulutuksen ja Aurajoen nuorkauppakamari JCI Achieve-koulutus. Turun nuorkauppakamari ei osallistunut yhteistyöhön.

Yksilölohko vastasi uusien jäsenien ja koejäsenten perehdyttämisestä JC-toimintaan. Tältä osin koejäsenille järjestettiin Start-koulutus. Start-koulutuksen piti Ringa Masalin. Koulutuksen tavoitteena oli kertoa uudelle nuorkauppakamaritoiminnasta sekä siitä mitä hyötyä toiminnasta on juuri hänelle. Lisäksi IND-lohko koordinoi kummitoimintaa. Kummeja ohjattiin kummilomakkeen avulla. Kummilomake on luotu koejäsenen pitkin vuotta tapahtuvaa perehdyttämistä varten. Kummeja oli yhteensä 7: Tatu Virta, Kim Wallenius, Terhi Vieno, Sanna Halttunen-Välimaa, Anne Ala-Nissilä, Irene Mattila ja Marjaana Roth. Lämmin kiitos teille kaikille!

Aito yhteistyö kumppanien kanssa ja talous Alkuperäisenä tarkoituksena oli toteuttaa koulutuksia kumppanuuspaketeilla. Osa tästä toteutui ja kumppanit järjestivät koulutuksia neljä kappaletta. Kumppanuustasosta riippuen kumppaneilla ja heidän työntekijöillään oli mahdollisuus osallistua kamarimme koulutustarjontaan ilmaiseksi. Tämän tarkoituksena oli laajentaa kumppanikenttää koulutusyhteistyötä silmällä pitäen, koska tämä mahdollisti jäsenistöllemme ensiluokkaisia koulutuksia ja avasi koulutuskumppaneille mahdollisuuden markkinoida osaamistaan. Kiitos kumppaneille KPMG, PwC, Nordea ja Asianajotoimisto Heikkilä & Co.

Jutta, Maria ja Peter JCI Admin koulutuksessa

Alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kokousten koulutustarjonnasta informoitiin jäseniä aktiivisesti. Kamarimme järjestämillä koulutuksilla oli vahva näkyvyys alueen facebook-ryhmissä ja INDien kesken. Jokainen koulutus viestittiin eri kanaviin vähintään kaksi kertaa. Viestintä oli tältä osin suunniteltua ja tavoittavaa. Lisäksi tehtiin kohderyhmämarkkinointia jokaisesta koulutuksesta ja lähettiin erikseen sähköposteja niille, joiden arveltiin olevan kiinnostuneita koulutuksen sisällöstä. Tässä kohderyhmämarkkinoinnissa hyödynnettiin M-files tietoja sekä jäsentemme matrikkeliin luovuttamia tietoja. Viestintä oli tältä osin systemaattista, avointa ja aktivoivaa.

Osa koulutuksista järjestettiin jäsenistölle maksuttomina. Osasta koulutuksia perittiin 30 euron koulutusmaksu. Rahaa käytettiin yhteensä 50,34 euroa. Lisäksi selvitettiin mahdollisuutta edesauttaa työnantajayrityksen koulutusvähennyksen tekemistä. Selvityksessä kävi ilmi, että hakeminen on monesta liian työlästä ja monellakaan työnantajalla ei ole laadittuna vähennyksen perusteena oleva koulutussuunnitelmaa työntekijäkohtaisesti. Lisäksi kävi

Koulutukset järjestettiin pääosin after work -tilaisuuksina omina tapahtuminaan. Koulutustilaisuuksien kesto oli kaksi–kolme tuntia kerrallaan. Ajankohdan vallinnalla pyrittiin saamaan mahdolli-

12


ilmi, etteivät yrittäjät ja toimitusjohtajat voi saada koulutusvähennystä hyväkseen, koska nämä eivät ole työntekijän asemassa. Tältä osin koulutukseen osallistuneita ei aktiivisesti rohkaistu koulutusvähennyksen tekemiseen.

Debattiin oli tänä vuonna ilmoittautunut ennätykselliset neljä joukkuetta. Debatti ratkesi jäsenvalintakokouksessa ja voiton vei joukkue nimeltä The Suits (Irene Mattila, Jani Rusi ja Ville Normasto). Debatti käytiin aiheesta 40 on uusi 20. Muita joukkueita olivat Ankkalammen Runebergit, Kolme Ankanpoikaa ja Slamduck. Voittajajoukkueen ollessa estynyt edustamaan aluevaalikokouksessa debattiin osallistuttiin sekajoukkueella, jossa oli kaksi edustajaa ANKK:sta Marianne Mertslola-Markkanen ja Mari Männistö sekä Turun Nuorkauppakamarin vahvistus Joonas Suominen. Joukkue Ducking ladies in da house niitti mainetta ja menestyi hienosti debattikilpailussa. Joukkueemme sai tiukassa finaalissa kunniamaininnan ja sijoittui toiseksi.

Puhekilpailu ja debatti Puhekilpailuun osallistui tänä vuonna 15 henkeä. ANKK:n vuosikokouksessa 14.2.2017 koettiin vauhdikas taisto puhekuninkuudesta. Perinteisesti koejäsenten kesken käydyn puhekilpailun aiheena oli aikuisystävyys. Kovatasoisen taiston voiton nappasi rauhallinen ja selkeästi artikuloiva Kaisa-Sofia Malinen. Toiselle sijalle koskettavalla tarinalla menetyksestä nousi Peter Eriksson. Kaisa-Sofia Malinen edusti kamariamme hienosti myös aluevuosikokouksessa.

Koulutukset PVM

Koulutus

13.1.2017

Kouluttaja

Sisältö

Start-koulutus koejäsenille

Ringa Masalin, ANKK

Koulutuksen tavoitteena oli kertoa uudelle koejäsenelle nuorkauppakamaritoiminnasta sekä siitä mitä hyötyä toiminnasta on juuri hänelle.

26.1.2017

Puhekoulutus

Kimmo Hollmén, AirNKK, yhteistyö

Koulutuksessa paneuduttiin hyvän puheen elementteihin ja siihen miten tehdä vaikutus.

13.2.2017

Shamppanja-koulutus

Martin Nordell, ANKK

Tässä koulutuksessa fokuksessa oli samppanja. Testattiin kuutta eri samppanjaa ja opeteltiin tunnistamaan erityyppisiä samppanjoita ja mitkä tunnusmerkit ovat tyypillisiä millekin samppanjatalolle.

9.3.2017

Myyntitaito-koulutus

Maria Saikkonen, RNNKK, yhteistyö

Myyntitaito on yksi kamarilaisen tärkeimpiä taitoja. Myyntitaitoja tarvitset muuhunkin kuin tuotteiden ja palveluiden myymiseen, esimerkiksi ammattitaitosi ja ideoidesi myyntiin! Millainen sitten on hyvä myyjä ja miten sellaiseksi tullaan?

4.5.2017

Osakkaan kuolema - koulutus

Sarianne Mäkelä, ANKK, kumppanina KPMG

Osakkaan kuolemaa käsittelevä koulutus. Koulutuksessa paneuduttiin siihen miten toimia, kun yrityksen osakas kuolee? Miten tilanteeseen voisi varautua jo osakkaan elinaikana?

23.5.2017

Tuloslaskelma ja tase - koulutus

Jari Viljanen, kumppanina PwC

Tuloslaskelma ja tase koulutuksessa käytiinän läpi tilinpäätöksen keskeiset osat, mitä eri tunnusluvut tarkoittavat ja miten niitä tulisi tulkita. Lisäksi käsiteltiin mm. käsitteitä kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius.

2.8.2017

Debattikoulutus, osa 1

Maria Arjonen, ANKK

Käytiin läpi debatin JCI-säännöt ja puhetaito väittelyn tukena. Lisäksi käytännön debattiharjoittelua.

16.8.2017

Debattikoulutus, osa 2

Maria Arjonen, ANKK

Käytiin läpi argumentaation elementit, rakentaminen ja uskottavuus. Lisäksi käytännön debattiharjoittelua.

30.8.2017

Debattikoulutus, osa 3

Maria Arjonen, ANKK

Käytiin läpi argumentoinnin virheet ja harhapäätelmät. Lisäksi käytännön debattiharjoittelua.

12.9.2017

Osakassopimukset - koulutus

Kimmo Vainio, kumppanina Asianajotoimisto Heikkilä & Co

Käytiin läpi millainen on hyvä osakassopimus, osakassopimuksen tärkeyttä yrittäjien keskinäisen vastuunjaon, yrityksen jatkuvuuden turvaamisen, voitonjaon ja riitaisuuksien ehkäisemisen näkökulmasta.

13.10.2017

JCI Achieve -koulutus

Mari Männistö, ANKK

Käytiin läpi eväät toteuttaa kamareissa strategian mukaista ja vaikuttavaa toimintaa. JCI Achieve lisää jäsenten ymmärrystä nuorkauppakamaritoiminnasta, sen arvoista ja periaatteista. Koulutus tukee kamareiden omaa strategiaprosessia ja ohjaa pohtimaan kamarin olemassaolon tarkoitusta ja perustehtävää.

24.10.2017

Sijoituskoulutus

Simo Jokela, ANKK, kumppanina Nordea sekä Antti Wihanto

Koulutuksessa valmennettiin sijoitustoiminnasta kiinnostuneita. Lisäksi Antti Wihanto oli puhumassa sijoitusautoista ja klassikkoautosijoittamisesta.

13


PRES Urho Blomin puhe kamarin Joulujuhlassa 15.12.2017 itseltään, kannattaako kaikkia lupauksia täysimääräisesti pitää. Vastaus on yksinkertainen: kenties ei. Voin kuitenkin lohduttaa teitä sillä, että kamarimme on vakavarainen vielä senkin jälkeen, kun allekirjoittanut on päästänyt irti kamarin peräsimestä. Se päivä on tänään. Hyvät ystävät, Tänään työnsä päättävä hallitus on tehnyt hartiavoimin töitä, jotta seuraavalla hallituksella olisi edeltäjäänsä paremmat eväät onnistua työssään. Eikä ainoastaan onnistua, vaan mieluummin ponnistaa vieläkin korkeammalle. Tämän aika näyttää. Jos koko toimintakaudesta 2018 muodostuu yhtä vauhdikas kuin taustavalmistelujen käynnistys, joita olen sivusilmällä seurannut, lupaa tämä kamarillemme hyvää. Vaikka uuden hallituksen kokoonpano eräiltä osin onkin sama kuin 2017, ei se sitä kuitenkaan ole. Alkuvuodesta matkaan lähti aivan toisenlainen ja näköinen joukko kuin se, joka on läsnä tänään. Olen saanut aitiopaikalta seurata kollegojeni kasvua ja kehittymistä niin johtajina kuin vastuunkantajina - ihmisinä. Sen lisäksi, että olen teistä erittäin ylpeä, olen varannut itselleni yksipuolisen oikeuden palkita eräitä teistä myöhemmin tänä iltana. Nöyrä ja lämmin kiitos matkasta, jonka olen saanut kulkea kanssanne.

Urho Blom

Hyvät ankat, Lämpimästi tervetuloa omasta ja hallitukseni puolesta kamarimme jo perinteeksi muodostuneeseen Joulujuhlaan. On tullut aika päättää kuluva toimintakausi ja samalla päättyvä vuosi. Tänä iltana tarkoitus on paitsi kevyesti reflektoida mennyttä, palkita yhteisömme aktiivisimpia jäseniä, valmistautua uuteen, myös viettää yhdessä mukava ilta ennen jouluaskareiden pariin kiiruhtamista. Uutta vuotta ja alkavaa toimintakautta tietysti symboloi myös hartaasti odotettu käätyjen vaihto.

Mitä me sitten olemme tehneet? Aloittaessamme työt, päivitimme yhdessä 2016 hallituksen kanssa kamarin visuaalisen ilmeen, asiakirjapohjat sekä käynnistimme verkkosivu-uudistuksen. Jos ei suurta remonttia enää ole luvassa, kuvittelen verkkosivujen käyvän pian läpi vielä yhden kohotusleikkauksen. Siivosimme jäsenpohjaa aavistuksen. Vähänpä tiesimme tulevasta tai mihin ajautuisimme alkusyksystä varsinaisia jäseniä valitessamme olkoonkin, ettei itsetarkoitus ole tai saisi olla vuodesta toiseen ”vain kasvaa”. Päivitimme sääntöjämme, jotta jäsenemme voisivat tulevaisuudessa kilpailla tasapäisesti muiden maamme 75 kamariyhdistyksen kanssa alueellisista ja kansallisista luottamustehtävistä, jos kunnianhimoa edetä kamariuralla jäsenistössä vain riittää. Koulutustoiminta koki remontin painottuen liikkeenjohto- ja työelämätaitojen kehittämiseen. Vuotta aiemmin kuin kansallinen keskusliitto, joka nyt on omaksunut nämä samat teemat omiksi painopisteikseen. Määrittelimme niin koejäsenille kuin vanhalle kaartille päivitettyjä ja aiempaa yhteismitallisempia kriteerejä toiminnan aktiivisuutta arvioitaessa. Näin tehtiin myös koejäsenten valintaperusteille. Samaten täsmensimme kulukorvauskäytänteitä

Kulunut vuosi on ollut erittäin työntäyteinen, kokemusrikas ja vauhdikas. Vauhtia ja mitä erilaisimpia tilanteita on riittänyt yllin kyllin. Osasta haasteita on selvitty paremmin, osasta huonommin. Keskimäärin kunnialla, arvelen. Jos jotakin, on kulunut vuosi ollut ainakin allekirjoittaneelle erittäin kasvattava ja opettavainen. Kiitos siitä, hyvät kollegat. Toisin kuin jotkin edeltävät hallitukset, joissa allekirjoittaneella on ollut kunnia ja ilo monen muun kamariaktiivin lisäksi edeltävinä vuosina työskennellä, on hallitus tilintarkastajamme, joka muuten ei kaikissa tilanteissa ole yhtä tarkka rahoista kuin kirjanpitäjä, kehottanut ajamaan läpi toimintakauden mersulla. Toisin sanoen me emme ole kovasti arastelleet tai pelänneet käyttää rahaa. Näin toimiessamme olemme pyrkineet kohdentamaan sitä jäsentemme hyväksi. Koulutuksia, projekteja, jos yhdessöoloa ja juhliakin on pyritty tukemaan. Näin myös lupasimme tehdä aloittaessamme työn. Näin jälkiviisaana sopii kysyä

14


ja sähköistimme taloudenpitomme, joka toivottavasti jatkossa ohjaa kirstunvartijan toimenkuvan kehitystä enemmän talousjohtajan kuin kirjanpitäjän tehtäviä vastaavaksi. Koska tyhjää kirstua on turha vahtia, pitää toiminnan pyörittämiseen kerätä varoja. Kumppanitoimintamme kehittämistä on yhtälailla jatkettu aiempien vuosien tapaan edelleen menestyksekkäästi. Toisin sanoen monia pieniä viilauksia, jotka eivät välttämättä aina ja kaikkialla heijastu voimakkaasti ulos, mutta vaikuttavat Aurajoen kamarin viitekehyksessä meistä jokaiseen. Sukeltamatta pitkästi projektien ihmeelliseen maailmaan nostan esille kansallisen PRES-Akatemian, WappuAnkan, Rapu- ja 35-vuotisjuhlamme, uuden historiikkimme sekä Talous- ja Johtajuus-seminaarin.

itse olen, sattuneista syistä, syyllistynyt.

Lista ei muuten ole vielä lopussa.

Kysymys kuuluu, miten suhtaudutte vastoinkäymisiin. Tämä pieni ja sinänsä vähäiseltä näyttävä seikka nimittäin vaikuttaa usein siihen, miten toimitte ja millaisia päätöksiä teette. Huonompia tai parempia. Mitä tahansa päätättekin tehdä, tukekaa toisianne.

Arvoisa uusi hallitus, En nyt käy sen enempää enkä ryhdy kovasti neuvomaan vastavalittuja ja työnsä aloittaneita tekijöitä sen suhteen, miten asioita pitäisi tehdä tai viedä eteenpäin. Toiminnan tarkoituksena ja sen ytimessä on oman polun löytäminen ja toimintatavan rakentaminen. Niin pitääkin olla. Tyydyn vain toteamaan olevani tarvittaessa käytettävissä. Samalla on paikallaan toistaa vanha “kamariviisaus, jonka moni taho jo paljon ennen allekirjoittanutta on todennut: ”Haasteita tulee varmasti. Suurempia ja pienempiä.”

Mitä tulee aluetoimintaan, olimme vaikuttamassa ratkaisevasti uuden aluejohtajan valintaan. Lisäksi saimme murrettua Turun kamarille perinteisesti läänitetyn mahdollisuuden isännöidä keskusliiton hallitusta, kun nyt saamme kansallisen puheenjohtajan vieraaksemme helmikuussa 2018. Samassa rytäkässä uudistimme alueyhteistyötä uudistamalla kumppanuutemme Espoon nuorkauppakamarin kanssa sekä solmimalla kokonaan uuden sopimuksen Helsingin Keskuspuiston kamarin kanssa. Myös Joensuun ja Tampereen kamarit ovat olleet kiinnostuneita yhteistyöstä. Kansallisella tasolla olimme samaten omalta vähäiseltä osaltamme varmistamassa muun muassa sen, että keskusliitossa istuu hallituksen jäsen myös Turun seudulta. Sekä muutaman muun position. Näin jälkikäteen voitaneen tunnustaa, että meillä oli koko ajan kädessämme lista, käsi nyrkissä ja nyrkki taskussa. Siis näkemys siitä parvesta, josta päättäjät valitaan. Näin toivon olevan jatkossakin. Henkilökohtainen maininta kansallisen puheenjohtajan toimesta kansallisen vaalikokouksen, Kiss My Busineksen iltagaalassa Logomossa kieltämättä lämmitti sekin.

Mitään absoluuttisen oikeita, vääriä tai peruuttamattomia päätöksiä harvoin tulee eteen. Oman suhtautumisensa asioihin voi näet aina valita. Ja suhtautuminen puolestaan määrittelee kykynne ja kapasiteettinne edetä lumessa ja vastatuulessa silloinkin, kun vähän tuiskuaa sisään. Kuitenkin, se on parasta kokemusta pyrittäessä kehittymään vastuunkantajiksi. Tämä on myös periaate, paremman yhteiskunnan rakentaminen, joka on kirjattu JCI-peruskirjaan. Älkää Ciceron sanoin olko tai jääkö, lorem ipsumeiksi. Kuolleiksi kirjaimiksi. Hyvät ankat, Toivon teidän kuluvana vuonna viihtyneen kamarin tilaisuuksissa, tapahtumissa, koulutuksissa ja projekteissa. Samalla haluan esittää omasta ja hallitukseni puolesta parhaat kiitokseni kaikille projektipäälliköille, projektien tiimien edustajille sekä jäsenillemme, jotka teette Aurajoen kamarista niin ”fantastisen”. En kovasti välitä kyseisestä sanasta ja inhoan sen liikakäyttöä, mutta kamariimme se pätee.

Viimeisenä haluan mainita strategiatyön päivityksen käynnistämisen vielä tämän vuoden aikana. Kuten nytkin, aika ajoin on terveellistä pysähtyä isommalla porukalla tarkastelemaan omaa toimintaamme kriittisesti. Yksi Suomen vuosisadan jatkuneen itsenäisyyden puolustajista on sanonut:

Olen saanut yhdessä hallitukseni kanssa toimia pienen hetken yhteisömme keihäänkärkenä. Samalla olen saanut liittyä yhdeksi pieneksi lenkiksi Aurajoen kamarin puheenjohtajien 35-vuotiseen ketjuun, joka Marin nyt aloittaessa työnsä toivottavasti kantaa myös seuraavat 35 vuotta. Tunnen tästä suurta kiitollisuutta. Samaten siitä luottamuksesta ja tuesta, jota minä ja hallitukseni olemme osaksemme saaneet.

”(...) joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten.” Tätä silmällä pitäen olen kuukaudesta toiseen ja kyllästymiseen saakka jaksanut jumputtaa strategian perään. Pahoitteluni tästä. Kotiläksyjä on jaksettava tehdä ja omaa näkemystä rakentaa. Kyse ei ole vain kamarin ja oman kompassimme suunnan tarkistamisesta, vaan sen asettamisesta. Aivan yhtä tärkeänä pidän, että vetovastuun valmistelusta ottavat uudet ihmiset, jotka eivät ole ehtineet kyllästää itseään viimeistä neljää vuotta pelkällä kamariajattelulla, johon

Haluan näillä sanoin kohottaa maljan jäsenillemme, hallitukselleni sekä uudelle puheenjohtajalle hallituksineen ja toivottaa kaikille erinomaisen hauskaa iltaa, hyvää joulua sekä tulevaa uutta vuotta 2018. Näin on hyvä. Kiitos.

15


16

ANKK toimintakertomus 2017  

Aurajoen Nuorkauppakamarin toimintakertomus 2017

ANKK toimintakertomus 2017  

Aurajoen Nuorkauppakamarin toimintakertomus 2017

Advertisement