Page 1

JCI Aalborghus - Nr. 32 marts 2012

Aalborghus

Aalborghus Aalborghus

Aalborghus

Aalborghus

Aalborghus


astrum AalborgH – JCI Aalborghus

Kolofon:

leder ...

Castrum Alborgh Nr. 32 Marts 2012

Her på redaktionen er vi gået i tænkeboksen om, hvad vi vil gøre for at udvikle Castrum, så det fortsat vil være spændende at læse.

redaktionschef:

LIsBETH medarbejdere: Kirsten Nikolaj Mikkel

Kontakt: lisbethjensen@msn.com

OPSÆTNING: Kirsten

FORSIDE: Nikolaj

Oplag: 50 stk.

Månedens Brevdue:

2

af lisbeth

Lisbeth Hansen

Vi skriver marts måned og nu er det ifølge kalenderen officielt forår. Dagene bliver længere og lyset får endelig magten. I haverne skyder der de kønneste forårsbebuder op af jorden og minder os om liv og vi får måske ubevidst mere energi og gejst til at igangsætte projekter, både hjemme, på arbejde og selvfølgelig ikke mindst i JCI. Når jeg siger forår, så tænker jeg umiddelbart også JCI’s forårskongres. I år bliver den afholdt af JCI Mors. Jeg synes, at det er imponerende, at JCI Mors har formået at stable en kongres på benene og det tyder på at blive en alle tiders kongres - programmet er i hvert fald spændende. Her på redaktionen glæder vi os også til at drage til Mors og se om vi får lov til at få ”JONNA” med hjem igen. (Award for bedste afdelingsblad)

Vi vil blandt andet gøre nytte af vores seniorer, da de om nogen har haft en masse gode oplevelser i JCI regi og når vi hører, hvad de har lavet, får vi sikkert blod på tanden til at engagere os endnu mere i projekter og selvudvikling. Denne gang har vi fået Poul Kvist til at se tilbage på én af de fantastiske oplevelser, han har haft i JCI. Af andre nye tiltag kan jeg nævne, at vi vil have en artikel, der omhandler et afdelingsmøde i en af de andre afdelinger i JCI Nord. Så håber jeg, at Castrum på den måde kan være med til at motivere jer til at deltage i andre møder end kun vores egne møder. Foråret er på vej og her på redaktionen går vi og pusler med et nyt layout, så det bliver spændende at se hvad vi har gang i!

Bladsponsor 2012


Af Lewanda

Effektivitet i praksis

Torsdag den 23. februar var vi på besøg hos JCI Billund til et seminar om Personlig Effektivitet i praksis med Søren Ellegaard fra TRAIN! Company. Fra JCI Aalborghus deltog Mikkel, Bo, Nikolaj og undertegnede. Kurset handlede om hvordan vi kan blive mere effektive på vores arbejde og hvordan planlægning kan hjælpe os. Tiden på arbejdspladsen er jo kostbar og vi kan miste op til 50% af vores tid på unødvendige projekter og opgaver. Ifølge Søren er effektivitet ikke ligefrem raket fysik! Vi blev inspireret med aspekter om hvordan vi kan styre tiden mere effektivt samt hvordan man skal prioritere og kommunikere. Nogle gange bruger vi vores tid til ting som ikke er nødvendige f. eks. Facebook eller at snakke med vores kolleger om vejret og fodbold, når vi i stedet burde fokusere på vores opgaver. Resultatet er at vi mister overblikket.

Nøgleordet til at opnå succes er PLANLÆGNING. Vi skal kun fokusere på de vigtigste opgaver og starte med dem i god tid, så vi har nok tid til at justere dem og rette fejl inden de opstår. Det er ikke nok kun at være motiveret, andre ting som kan assistere os med effektivitet er at have konkrete mål og vide præcist hvad opgaven handler om. Når vi starter vores opgaver skal vi have alle ressourcer klar. Med repetition kan vi øve os og lære hvordan vi kan optimere effektiviteten hver gang vi møder en udfordring i vores arbejde. Til sidst kan det hjælpe at lave en liste med alle de opgaver og ting vi gør hver dag og derfra eliminere det unødvendige og prioritere de vigtigste opgaver. Så skriv alt ned du laver på en arbejdsdag og bagefter tænk over hvilke af dem haster og er vigtigste og hvilken af dem haster ikke og er ikke så vigtig. På den måde kan vi se bedre hvordan vi bruger vores tid.

3


astrum AalborgH – JCI Aalborghus

Af kirsten

Værdibaseret afdelingsmøde…

På afdelingsmødet i februar blev der for alvor sat fokus på værdier. Det blev således en aften med selvindsigt og ikke mindst forståelse for vores egne grundlæggende værdier. Denne aften blev skudt i gang på Novi, hvor Poul Kvist havde sørget for gode mødefaciliteter. Forinden havde vores MEC pige, Mette, budt 4 gæster velkommen og givet dem en kort introduktion til JCI Aalborghus. Efter den vanlige velkomst fik vi serveret sandwich og her var der god lejlighed til en hurtig introduktionsrunde, hvor alle kort fik ordet. Der blev herefter netværket og snakket til den store guldmedalje.

4

Efter den gode middag trak vi os tilbage ind i mødelokale 5, hvor Maria Thuesen Beck, for en kort bemærkning endnu engang var tilbage i Aalborghus. Denne aften, var det nemlig Maria, der skulle introducere os i vigtigheden af vores grundlæggende værdier. Ideen med hele mødet var at få en forståelse for organisationens værdier, således vi kan få lagt grundlaget for JCI AAlborghus' værdier - og dermed brande os bedre. Maria kastede os direkte ud i aftenens første øvelse, hvor vi fik 5 min til at tale med vores sidemand om værdier – hvad er det og hvad kan vi bruge det til? Dette blev efterfulgt af 10 min fælles diskussion om selv samme og hvordan vi forstår værdier, hvilket gav god anledning til refleksion omkring emnet. Vores værdier booster vores motivation og er grundlæggende for vores handlinger. Derfor er det vigtigt at være bevidst om vores grundlæggende værdier.

I de næste par minutter sad vi alle i stilhed med en pen og et stykke papir i hånden, mens vi så et slideshow, hvor forskellige ord hele tiden skiftede på det hvide lærred. Ordene skulle fungere som inspiration til at få kortlagt vores grundlæggende værdier. Vi måtte herefter udvælge 4 personlige værdier, som efterfølgende skulle prioritere i rækkefølge. Dette krævede personlige ofringer og ikke mindst en hel del selvindsigt. Ud fra de 4 personlige værdier skulle vi nu diskutere og argumentere disse i 3-mands grupper.


værdibaseret afdelingsmøde... Vi fik rig mulighed til at udfordre hinanden og tænke vores værdier igennem en ekstra gang. Det var en god øvelse, der fik os alle sat i tænkeboksen. Den sidste øvelse vi fik inden Maria rundede aftens oplæg af, var en diskussion omkring virksomhedsværdier kontra vores egne personlige værdier. Med udgangs-punkt i Maersk, Google og Virgin. Vi fik sat ord på deres værdier. Hvordan passede de sammen med vores egne og kunne vi se os selv arbejde for en virksomhed der repræsentere sådanne værdier? Da vi var flere forskellige personligheder denne aften gav det ligeledes flere forskellige resultater. Heldigvis er vores personlige værdier individuelle og det gør det interessant at se, hvor vi ville passe bedst ind.

Som ny formand var det her, at Mikkel for alvor fik kommunikeret sine tanker omkring det kommende år, ud til de fremmødte. Mikkel vil støtte op omkring et aktivt år med nye spændende projekter, hvor der blandt andet skal sættes gang i markedsføringen af Aalborghus og arrangeres trainer kurser.

Mikkel fik det sidste ord i afdelingens interessante time. Da vores formand har tendenser til skitzofreni tog han også rollen som DJ, hvor han fik lagt lydeffekter ind i passende og måske upassende kunstpauser, der understregede hans pointer.

5


astrum AalborgH – JCI Aalborghus

Afmikkel nimansd

afdelingsmøde i hjørring

Tirsdag den 14.februar var 9 spændte medlemmer fra JCI Hjørring mødt op til denne måneds afdelingsmøde. Det foregik ved Integro i Hjørring. Spisningen bestod af Sushi, hvor der blev netværket og alle blev sat i gang med at udfylde et spørgeskema med udgangspunkt i ”Hvordan ser andre dig?” Aftenens indslag var ved Indehaver af Integro, Jette Jonasson og HR konsulent Jarle Tamsen. Jette lagde ud med at fortælle om Integro’s formål, nemlig at hjælpe private, virksomheder og det offentlige med coaching, teambuilding og kurser. Jette brugte meget tid og energi på at fortælle om den spændende kultur og værdierne, der ligger til grund for Integro. Integro fokuserer meget på det “hele” menneske og altså

ikke kun på kompetencerne i jobbet. Integro har således inddelt deres arbejde i 3 hovedområder. Integro team: Teambuilding kurser og coaching Integro job og afklaring: Til ledige Integro kontakt forløb: Service og LVU udbud Integro bruger desuden ikke visitkort heller fine titler i virksomheden.

Hvor åben er du? Hvor meget acceptere du mig? Hvor pålidelig er du? Hvor ærlig er du? Testen kan desuden hjælpe med at fortælle, hvilken af de fire punkter du som person har mest fokus på i livet. Inden gennemgang af medlemmernes resultater, gav Jarle en gennemgang af bl.a. Jungs teori. Til slut fik hvert medlem mulighed for at gætte, hvor hver deres personlighed lå i forhold til Integros 21 indplaceringer.

Herefter var det blevet Jarle’s tur til at fortælle. Jarle startede med en præsentation af sig selv og fortalte kort om, hvor interessen for Integro startede for ham, mens han livligt refererede til filmen “The Shift” af Wayne Dyer. Jarle gav en god præsentation og forklaring af de teorier, der ligger til grund for den person-analyse som alle medlemmer udfyldte under spisningen. Testen fortæller blandt andet, at vi bevidst eller ubevidst ligger mærke til hinanden på fire punkter, nemlig:

Alle medlemmer fik udleveret et eksemplar af Integro´s bog ”Tid til at gro” Rune sluttede af med at takke Jette og Jarle for de gode indlæg. Aftenen sluttede af med afdelingens halve time, hvor der blev informeret om arbejdet i de forskellige komitéer, MEC, IT/PR og møde komitéen. Bonus info om Integro:

6

• • • • • • •

Hovedsæde i Hjørring Omsætning ca. 50 mill. /år 90 medarbejdere 16 afdelinger Gazelle i 2005 Ejet af Jette Jonasson & Anders Ferløv Medejer af Job4gruppen ApS


Af poul kvist

og det var dengang...

Kammermøde Junior Chamber Aalborghus April 1990. I 1985 var Junior Chamber Aalborghus moderkammer for stiftelsen af Junior Chamber Vesthimmerland. Jeg blev medlem ved stiftelsen, og lærte dermed mange af de ’gamle’ Aalborghus medlemmer at kende. De kunne en frygtelig masse, som vi ’bonderøve’, kunne lære af. I 1989 var jeg lokalformand i Junior Chamber Vesthimmerland. Et af vores mål var at blive nationale. Dette skulle opnås ved, på nationalkongressen i Rødby 1989, at byde på afholdelse af PUK konferencen 1990. PUK konferencen, eller programudviklingskonferencen som den rettelig hed, var forgængeren til forårskongressen bl.a. med den forskel, at der ikke kunne træffes beslutninger. Samtidig med, at Junior Chamber Aalborghus i samarbejde med Junior Chamber Aalborg vandt retten til at afholde nationalkongressen 1990, vandt Junior Chamber Vesthimmerland retten til at afholde PUK 1990. Det var den totale sejr for Nordjylland. Endnu engang havde den Nordjyske fest- og viljestyrke, gjort en forskel og vi drog alle trætte og sejrsstolte hjem fra Rødby.

Aalborghus/Aalborg med NK og Vesthimmerland med PUK. Som følge af, at jeg var lokalformand i 1989, var det naturligt, at jeg blev konferencedirektør for PUK konferencen. Jeg havde aldrig prøvet sådant noget før. Konferencen skulle allerede holdes i marts 1990 dvs. planlægsperioden var meget kort - ca. 5 måneder og udfordringerne var store. Alle 25 mellemmer blev involveret og tingene skulle gå op i en højere enhed. Konferencen blev afholdt med Erhvervsskolerne i Aars som konferencested og Nordjysk Messecenter som hjemsted for fester og landsledelsesaktiviteter. I hovedtræk gik tingende op i en højere enhed. Ved afslutningen af konference fik jeg personlig ros. Det gør man vel altid. Den ros jeg aldrig glemmer kom på april kammermødet i JC Aalborghus, hvor jeg var inviteret til kammermødet, for at give en status på PUK konferencen. Kammermødet var et virksomhedsbesøg på Aalborg Stiftstidende, der netop var flyttet til Langagervej. Under interne emner skulle JC Aalborghus, uddele den lokale Award COM hegn. Det lød spændende og lidt skørt, at to lokale medlemmer, havde fået den skæve ide og på eget initiativ havde indstiftet en Award, der hvert år i april blev uddelt til et medlem af kammeret, der havde gjort en forskel udover det sædvanlige.

Selve Awarden var en hegnspæl, hvilket symboliserede, at modtageren havde flyttet grænser. Som gæst lyttede jeg interesseret til argumenterne for uddelingen. Pludselig tog det hele en fuldstændig overrumplende drejning. De havde besluttet, at der ikke var nogle medlemmer i kamret, der havde gjort sig fortjent. Derfor havde de kigget lidt bredere. Modtageren af COM hegn 1990 var derfor mig. Jeg var total overrumplet og tvivler på, at jeg fik sagt ordentligt tak. Så hermed tak. Jeg var meget glad og stolt. Aalborghus blev dermed mit andet kammer. Det er stadig en aften, som jeg med stor glæde kigger tilbage på. Det er fantastisk at få uventet skulderklap. Det skulderklap har efterfølgende betydet meget for mig. Jeg har efterfølgende haft mange spændende oplevelser med JC Aalborghus. De historier må vente til en anden gang. Morale: • Uventet ros er dobbelt ros. • Husk at give ros. Det kan betyde mere end man tror. • Vær glad og stolt, hvis du bliver næste modtager af COM-hegn. Poul Kvist´s JCI CV: 1985 1988 1989 1990 1991 1992

Medlem af JC Bestyrelsesmedlem Vesthimmerland LP Vesthimmerland PUK Konferencedirektør VPO region1 Senator

7


astrum AalborgH – JCI Aalborghus

Af camilla

Vinterflugt til de varme lande…

Januar er som regel en lidt kold, kedelig og trist måned i DK, så jeg er ikke ked af, at det meste af denne måned i år blev brugt i Sydøstasien. Jeg håber, at denne lille side, vil få jer til at drømme jer væk det sidste af vinterens timer og ikke mindst give jer inspiration og tips til nye eventyr. Fredag d. 13. af alle dage bød på afrejse til Kuala Lumpur i jeans og kæmpe uldsweater fra Danmark. Turen bød på en lille mellemlanding i Dubai (og her kommer første tip faktisk på banen. Det giver rigtig god mening at kigge direkte på emirates hjemmeside. De har mellemlandinger i Dubai til alverdens steder og prisen er lige i øjet!) inden ankomst i Kuala Lumpur lørdag middag, hvor jeg for alvor fik den Malaysiske varme at føle og til min glæde måtte indse at uldsweateren kunne smides ad h…… til og sandalerne findes frem. I Kuala Lumpur ventede Søren, som jeg har læst HD med og bor her i forbindelse med arbejde. Vi skulle fra Kuala Lumpur videre til Bali for en overnatning inden den endelige destination i 4 dage ”Gili Trawangan”.

8

Gili Øerne ligger mellem de indonesiske øer Bali og Lombok og er 3 små autentiske øparadis, hvoraf Trawan-

gan er den ”største” - 2 km bred og 3km lang. På øerne er motoriserede køretøjer forbudt, hvilket efterlader hestene; Den af jern og den levende med vogn, vandet er blåt, strandene er hvide, solen skinner. Stemningen opfordrer til ren chill out med små hytter på strandene, guitarspil, bål, billige øl (VIGTIGT) og en ro jeg sjældent har oplevet lignende, når aftenenerne da ikke lige blev brugt på reggaebar. For de som dykker eller surfer har Gili det hele og dem som bare gerne vil helt væk for hverdagen, kan jeg ikke komme med andet end anbefalinger! Gili er GREAT!

Tilbage I Kuala Lumpur sent onsdag aften var der nu 2 dage inden den forlængede weekendtur til Palau Pangkor. Kuala Lumpur er Malaysias hovedstad med ca 1.5 millioner indbyggere. Byen er fantastisk med kulturindtryk fra det meste af Asien; Kina, Thailand, Indien og selvfølgelig Malaysia, hvilket ses lige fra madkulturen til arkitekturen og førstnævnte blev ivrigt udforsket. Dagene stod på diverse sightseeing, shopping og kulturoplevelser - ikke mindst kinesisk nytår med løvedans, massere af ”kinesere” og andet fyrværkeri og hele byen pyntet i rislamper, drager mm.


Vinterflugt til de varme lande… En af aftenerne bød på en tur på Skybar som ligger lige overfor Patrona Towers, som er blandt de højeste bygninger i verden.

Efter en halvtimes tur på en færge, der kunne have været fra før krigen og en lille tur i en af de mange lyserøde taxaer ankom vi til Nipah Guesthouse. Det mest fantastiske lille sted jeg længe har været. Stedet er ejet af et ungt par, som sætter den største ære i, at alle føler sig hjemme. Det er et lille backpacker guesthouse uden voldsom megen luksus, men alt dette opvejes til hver en tid af stemningen. Morgenmaden laver man selv af de råvarer der er stillet frem og man kan frit råde over fællesarealerne til hvad man nu har lyst til bl.a. et par klassiske spil klodsmajor, hvor frk. Thom-

sen viste usædvanlig god stil. Dagene på Pangkor blev brugt på stranden om dagen og aftenerne vores egen lille fest og øllene var såmænd ikke blevet dyrere. Endnu 4 dage med total afkobling fra hverdagen og afslapning i stor stil. Fortsættes i næste nummer..

Nytårsferien skulle bruges på Palau Pangkor (en lille malaysisk ø nord for Kuala Lumpur) sammen med 10 af Sørens venner. Sjovt nok var der også andre, der havde tænkt de ville på nytårsferie, hvilket resulterede i nærmest krigslignende tilstande på motorvejen med parkering direkte på motorvejen ved shellstationerne og uddeling af gratis vand. En tur der burde have taget 3 timer endte i næsten 7! Så blev vi den oplevelse rigere også… Bonus info Kuala Lumpur: Malaysias hovedstad, og den største by i landet. Byen omtales af landets indbyggere næsten altid som KL. Der er 1,6mio indbyggere i Kuala Lumpur

9


LP, GLC, FK, JCI, MEK – WTF? Er du også forvirret over de mange forkortelser? LP DLP VPO VPP GLC EVP NP DP IPP MØK MEC FK NK EC VK INT IND COM BUS

Local President (Afdelingens formand) Deputy Local President (Lokal vice formand) Vice President Organsisation (Regions formand) Vice President Programs (National post) General Legal Counsil (Direktion JCI Danmark) Executive Vice President (Direktion JCI Danmark) National President (Formand hele JCI Danmark) Deputy President Immediate Past President (Sidste års nationalpræsident) Mødekomiteen i den lokale afdeling Membership Extension Comitee (Gæstehåndtering i den lokale afdeling) Forårskongres Nationalkongres European Conference Verdenskongres International Individual Community Business

Kalender fo r afdelingsm ød 14. februar Organisation er en 20. marts D anmark s bed s værdi ste coach 16. april M edlemsaktiv itet (tema) 2 2. maj Bu siness (tem a) 20. juni Bes tyrelsen Den gyldne mik Juli Somm rofon er ferie - men skal vi ikke JCI Aalborg besøge Juli / Agust Sommer fest 20. august Kommunik ation (tema) 18. septemb er Bestyrels en Valgfors ternt arbejd amling og smøde in 2 2. oktober E fterlysning Seniorer De h yggelige lk, en kultural oplevels te nummer fo e og net værk byder på endnu et d i r se 19 y . rl n te ovember Sn Vi ef re med ak så de'batt . nke sig at væ December Ju er med R egio b der kunne tæ lø or lefrokost n Nord e JCI træningsf til at arranger i Aalborg. sse så vagt din intere H vis det te har en på mail: kontakt Kirst mail.com kirsten.lbs@g fedt!!! - Det bliver så


konkurrence

11


astrum AalborgH – JCI Aalborghus

Af mikkel

lp elliots hotline

Min februar var om noget sat lidt i træningens tegn. Dette blev kickstartet med, at den dejlige, Kirsten tog førertrøjen på og vil stå for at Aalborghus får arrangeret nogle fede kurser! Ligeledes deltog jeg i Søren Ellegaards kursus i effektivitet – som Lewanda har skrevet om. Lige for at putte lidt drys på issen så havde jeg et møde med AEISEC om at udnytte vores trænere til deres arrangementer - alt sammen noget der motiverede mig til selv at blive træner! Derfor har jeg designet 2 Ultra Fast Trainings, som endnu ikke er set i JCI!

Den bedste optimist Optimisme er godt for dit helbred, dine relationer til venner og professionelle relationer. Verdensøkonomien og globalopvarmning kan ikke stoppe optimismen. Optimisme er ikke dikteret af andet end DIG! Jeg har altid set optimistiske mennesker som evigt inspirerende. Filosoffen Nicholas M. Butler sagde det bedst: ”Optimism is essential to achievement and it is also the foundation of courage and true progress.” Sådan bliver du den bedste optimist: 1. Undgå folk, der er nederen! 2. Smil meget mere – det hjælper på optimismen og det smitter. 3. Tro 100% på det bedst mulige resultat. 4. Svar altid konstruktivt – gerne med det positive twist. 5. Find den lyse side – finanskrisen kan jo ikke vare evigt.

Ikke mere pinlig Gennem mit liv, nærmest dagligt oplever jeg pinlige episoder – men fidusen er altid at komme igennem episoden bedst muligt og ikke lade det traumatisere en. Hvem har ikke stolt High5’et med den smukkeste plet under armen? Eller hoppet fra 5 meter vippen – head first – og miste sin sidste beklædningsgenstand? Det stopper aldrig men håndteringen kan vi se på. Hurtige virkemidler: 1. Lad som om det var en planlagt joke. 2. Sagde du noget dumt? – sig hurtigt undskyld 3. Indrøm fejlen så du kan skifte fokus. 4. Ignorer lyden og lugten – hvis du selv slog den 5. Fald om af pinlighed – lyden af ambulancer kan få mange til at glemme. Jeg håber disse kan hjælpe dig lidt, om end ikke andet end et smil på læben. Word out, LP Elliot

12

Castrum Marts 2012  

Marts udgaven af Castrum