Page 1

JU BI LÆ 19 U 75 M – SU 20 D 10 GA VE A ALBORGHUS

JCI AALBORGHUS – NR. 13 MARTS 2010

A ALBORGHUS A ALBORGHU US

AALBORGHUS US


ASTRUM AALBORGH – JCI AALBORGHUS

KOLOFON:

DEN STOLTE LEDER ...

Castrum Alborgh Nr. 13 marts 2010

JEPPES MEDARBEJDERE: Hanne Brixen Anne Mette Laursen Kim Wilde Christensen Søren Rigborg Else Hansen Arne Bonife Jensen Mette Flauenskjold KONTAKT: 61 71 49 99 redaktion@jci-aalborghus.dk DESIGN OG PRODUKTION: Reklamebureauet EMAZE OPLAG: 50 stk.

MÅNEDENS BREVDUE:

2

AF JEPPE

REDAKTIONSCHEF: Jeppe Nørgaard

JCI Aalborghus er for mig et sted, hvor kammeratskab, personlig udvikling og netværk går hånd i hånd. En masse spændende mennesker man laver projekter med, og hvor man øver sig i hele tiden at blive bedre. Men nu er jeg jo ret ung i JCI sammenhæng, så min erfaring med denne fantastiske organisation er også relativt lille. Derfor er det godt at blive mindet om, hvor meget der i virkeligheden er at trække på igennem 35 års Aalborghus historie. Projekter, mennesker, historier og en enorm erfaring, som vi nu har ansvaret for at føre videre ind i fremtiden. Derfor er det både med glæde og ærefrygt, at jeg kan sige tillykke med de første 35 år til JCI Aalborghus, og jeg ser frem til de næste 35.

Denne udgave af Castrum Alborgh er dedikeret til 35 års jubilæet, hvor vi tager et tilbageblik på, hvad der er sket igennem alle disse år. Det er derfor også en stor fornøjelse for mig at kunne trække på vores store erfaringsgrundlag: seniorerne, som vi har været så heldige at have fået til at skrive om de forskellige perioder i JCI Aalborghus’ historie. Profilen i denne måned er desuden et helt specielt medlem af JCI Aalborghus, der har været med til at starte afdelingen i 1975 og stadig er en aktiv del af afdelingen. Men for at det ikke bliver det rene tilbageblik, har vi også stadig de faste artikler om månedens afdelingsmøde og det sidste regionsmøde, så vi alle stadig kan følge med i, hvad der sker i afdelingen netop nu. Så med dette jubilæumsblad vil jeg gerne, på vegne af redaktionen, sige et stort tillykke til JCI Aalborghus med de første 35 år!


ALSIDIGE ELSE ”AALBORGHUS-MEDSTIFTER” HANSEN

AF ANNE METTE

få job i hendes alder på trods af alt hendes alsidighed.

Redaktionen har i denne jubilæumsudgave valgt at stille skarpt på afdelingens ældste Else. Der fokuseres bl.a. på hendes gøren og laden i JCI-regi og hendes kære børnebørn. Privat: Else er en moden og aktiv kvinde på omvendt 36 år (red. 63 år), hun bor i Skalborg, hvor hun har boet i over 40 år. Else har en voksen søn og to børnebørn som hun er meget glad for. Karriere: Else er en alsidig dame som har arbejdet med lidt af hvert i sin karriere, man kan måske tilskrive hendes medlemskab af JCI en del af denne alsidighed. Hun startede sit arbejdsliv på et kontor i forsikringsbranchen de første 10 år og har også arbejdet med FDB regnskaberne for Brugsen. Igennem dette arbejde har hun opnået at blive daglig leder for afdelingen i Skalborg, hvilket hun var i de år hun blev medlem af JCI. Senere arbejdede hun som systemkonsulent i en årrække i IT-branchen, hvor hun underviste i IT og i det hele taget fik blod på tanden for at undervise. Derfor var disse tre karrierer ikke nok for den alsidige Else. Hun fortsatte ud ad undervisningsvejen og tog uddannelsen som folkeskolelærer færdig for fire år siden. Nu arbejder hun som lærervikar og synes at det er svært at

Hvad er din seneste kulturelle oplevelse: Aalborghus' seneste spændende senior tur til København, der både bød på klassisk musik, kunst og besøg af Operahuset, det var rigtig spændende. Hvad er dine største laster: Else har ikke rigtig nogen, men Castrums uhyre skarpe rapporter fik dog lokket ud af Else at hun var lidt af en hund efter søde sager. Hvorfor blev du medlem af JCI: Else så en annonce, hvor der stod beskrevet hvad JCI stod for. Da Else læste dette, fandt hun det utrolig spændende. Det komme ikke bag på Else, da hun i forvejen altid har haft interesse for sådan arbejde, da hun i forvejen var engageret i aftenskoler med mere. Else har været med i alle de 35 år JCI Aalborghus har eksisteret, hvilket gør hende til det ældste medlem. Det har være 35 meget spændende år for hende, desuden kan der tilføjes, at grundet Elses interesse i organisatorisk arbejde, deltog hun også i den første bestyrelse der var. Hvad er din JCI historie: utrolig arrangeret i møde komiteen og medlems komiteen, hvilket er et fast område i bestyrelsen. 1980 VPO (regionens formand) og i 1981 EVPO (formand for hele Jylland) samme år var hun med til at arrangere verdens kongressen i Japan, hvilket hun tilføjer var meget besværligt, da rejse omkostningerne for deltagerne var meget dyre. 1986 Senator.

Hvad er din største JCI oplevelse: Når man har været så mange år i en organisation, var det svært for Else at udvælge en. Der har været mange gode stunder ved at arbejde med andre mennesker. Skal hun fremhæve en begivenhed vil hun fremhæve den gang hun blev valgt til EVPO efter en tæt kamp til modkandidaterne. Hun tilføjer, det var dengang der virkelig var kampvalg og over 1000 medlemmer til kongresserne. Hvilket råd har til nye JCI'er Dem der lærer noget er dem der arbejder for det. Hvis man vil have noget for sit medlemskab, skal man være engageret ellers får man intet udbytte.

Bonusinfo: Else har gennem JCI mødt mange mennesker med forskellige baggrund, som hun ikke havde mødt hvis ikke hun var medlem af JCI. Sammenligner JCI som en ”øvebakke”. Da man her får lov til at lave projekter man måske ikke ville lave til dagligt, da det ikke er så risiko fyldt.

3


ASTRUM AALBORGH – JCI AALBORGHUS

EN HILSEN FRA VERDENSPRÆSIDENTEN Dear Members of JCI Aalborghus, It is with great pleasure that I greet you today and extend to you my sincerest congratulations on th this occasion of your 35 Anniversary. At this time it is of great importance to look back and reflect with pride on the great achievements JCI Aalborghus has accomplished. I encourage all of you to look toward the future of JCI Aalborghus, as we think about the next 35 years. As we embrace change around the world, please also accept change within your Local Organization. We must set the example to be as innovative, creative and inspirational as possible. I believe this new decade will bring forth the biggest impact JCI has ever had on the world. I encourage all of you to seek out new ways to impact your community, as members of JCI are needed the most in the global society. Most of all, I encourage you all to embrace the Impact of One. Sincerely,

Roland Kwemain 2010 JCI President

4


FACTS OM JC AALBORGHUS 1975 Heini Simoni Jørgensen (20/3 - 31/12) 1976 Uffe Ohm Sauer (1/1 - 30/6) 1976 Birthe Marie Linnebjerg

1986 Arne Jensen

1991 Hans Erik Sørensen

Øvrige poster: VPO Region 1 Ib B Dyhr

Konkurrencer og awards: Årets MEC arbejde; 'Fra invitation til integration' Laurids B. Andersen udnævnes til Årets JC’er

Begivenheder: Aalborghus vinder udgivelsen af JC Nyt

1992 Jens Andersen

1977 Bjarne Rasmussen 1987 Niels Anker Ottesen 1978 Jørgen Moth Jensen

Øvrige poster: VPO Region 1 Tom Gramfjeld

1979 Aage Christensen (1/7 1979 - 1/8 1980)

Øvrige poster: Arne Bonife Jensen chef-redaktør på JC Nyt

1980 Torben Steen (1/8 1980 - 31/12 1980)

Konkurrencer og awards: Årets PR-indsats

1993 Liselotte Carslund

1981 Jørgen Fristoft

1988 Søren Pflug

1994 Ilse Mathiasen

1982 Søren Strømgaard

Øvrige poster: National Præsident Ib B. Dyhr

Begivenheder: Aalborghus afholder erhvervskonference sammen med Aalborg kammeret

1983 Johannes Eis Øvrige poster: VPO-1 Søren Strømgaard

Begivenheder: Ib Dyhr bliver udnævnt til senator

Konkurrencer og awards: Årets JCI'er - Tom Gramfjeld

1995 Carsten Anthon 1989 Laurits B. Andersen

1984 Gustav Breum Øvrige poster: EVPO-Vest Søren Strømgaard Konkurrencer og awards: Bedste Community projekt; 'System-eksport' i samarbejde med AUC og Eksportklubben. 1985 Ib B. Dyhr Konkurrencer og awards: Vindere af national debat konkurrence Begivenheder: 10 års jubilæum Søren Strømgaard bliver udnævnt til senator

Begivenheder: Erling Simonsen bliver udnævnt som senator 1990 Susanne Wedel Begivenheder: Aalborghus afholder nationalkongres sammen med Aalborg kammeret. Overskriften er: 'Det grænseløse 10-år' Konkurrencer og awards: International award for NK90

Øvrige poster: GLC Søren Strømgaard Begivenheder: Besøg af verdenspræsidenten Der afholdes erhvervsseminar sammen med Aalborg erhvervsråd 1996 Mette Ring Begivenheder: Twinning projekt - Besøg af delegation fra JC Riga 1997 Mette Flauenskjold Begivenheder: Twinning projekt - Genbesøg i Riga

5


ASTRUM AALBORGH – JCI AALBORGHUS

AF ELSE HANSEN SENATOR 39092 MEDSTIFTER AF AALBORGHUS

JC AALBORGHUS 1975 – 1985

I vinteren 1974/75 havde JC Aalborg arbejdet med et projekt ”Nyt kammer i Aalborg”, da man mente, at en by som Aalborg rummede potentiale til at have to kamre. JC Aalborg var et af landets største kamre med ca. 50 medlemmer, og kammeret var et meget aktivt kammer. Ved at oprette et nyt kammer kunne mange flere unge ledere få mulighed for at arbejde med ledertræning og personlig udvikling, og JC-netværket ville også blive væsentligt mere omfattende.

6

Via en annonce i Aalborg Stiftstidende blev der indkaldt til briefingmøde, og da fremmødet var stort, og langt de fleste var interesseret i et medlemskab, var der basis for at stifte et nyt kammer. På den stiftende generalforsamling den 20. marts 1975 tilkendegav 46 personer, at de var interesserede i at blive medlemmer af det nye kammer, og i den efterfølgende gennemgang af vedtægterne blev der vedtaget: ”Bestyrelsen pålægges at skabe den bredest mulige medlemssammensætning, således at såvel erhvervsfolk som medlemmer fra de liberale erhverv og den offentlige sektor repræsenteres”. Kammeret blev nu stiftet, og navnet JC Aalborghus blev valgt. Til bestyrelsen blev følgende valgt: Finn Breum, Heine Simoni Jørgensen, Ole Ranch, Harry Brix, Else Hansen, Birte Linnebjerg.

Kontingentet blev fastsat til kr. 100 ¼-årligt. Det blev endvidere vedtaget, at kammermøderne skulle finde sted den 3. mandag i hver måned, og mødeformen skulle være foredrag, diskussion og derefter traktement. Mødested blev Provinsbankens kantine. Tidligere formand for JC Aalborg og tidligere landsformand Harald Klitgaard gratulerede med det nye kammer, og hver enkelt fik overrakt ”den blå bog” og en medlemsfortegnelse, medens vi måtte have JC-emblemerne til gode, da det p.t. var umuligt at fremskaffe disse. Vort moderkammer JC Aalborg overrakte os derefter en dirigentklokke og et flag påhæftet en af hver af de eksisterende danske mønter.

Arbejdet kunne nu begynde med at bestyrelsen indkaldte til et planlægningsmøde, hvor alle medlemmer blev placeret i en eller flere komiteer. Når jeg ser tilbage på disse år mellem 1975 – 1985 er rammerne for arbejdet i kammeret på mange måder de samme med de fælles

kammermøder, komitemøder i de faste komiteer, bestyrelsesmøder og projekter af forskellig art. Selv om jeg efter 11 års medlemskab vel efterhånden har arbejdet med opgaverne ca. 3 gange, er der jo alligevel noget andet at arbejde med, fordi indholdet og de mennesker, man arbejder sammen med, er forskellige fra gang til gang, og det giver ny inspiration. I løbet af 10 år er der selvfølgelig afholdt mange kammermøder med mange forskellige emner og foredragsholdere, og det vil føre for vidt at nævne alle. Specielt kan jeg huske vort første kammermøde, hvor foredragsholderen skulle være DR’s udenrigskorrespondent Lasse Jensen, som med kort varsel meldte afbud, og i stedet fik vi aftale med hans kollega, der efter den netop afsluttede Vietnamkrig var vendt hjem til Danmark med nogle vietnamesiske gadedrenge, som han havde oprettet et børnehjem for. Imidlertid strejkede lufthavnsmekanikerne og blokerede startbanerne i Københavns Lufthavn, og der var spænding til det allersidste, om foredragsholderen overhovedet kunne komme til mødet. Det lykkedes dog, og stor var lettelsen i mødekomiteen. Af projekter husker jeg bl.a. Røde Kors-projektet i anledning af et Røde Kors-jubilæum. Det skulle være et money-making-projekt og også have til formål at profilere JC Aalborghus. I komiteen var vi ikke særligt varme på bestyrelsens ide, men vi fik hinanden gejlet op til, at vi ville lave arrangementet, hvis Prins Henrik ville komme som protektor for Røde Kors. Det ville han,


JC AALBORGHUS 1975 – 1985 og vi opnåede at låne Aalborghallen og byorkestret, og fik også forfatteren Thorkild Hansen til at læse op af sin meget berømte bog ”Slavernes kyst”. Det blev en glimrende aften, men desværre kom der ikke ret mange mennesker, og det var måske, fordi vi havde sat den meget beskedne pris for arrangementet til 25 kr. Det blev desværre et money-loosing-projekt, men det var spændende at være med til at arrangere og deltage i, og en ganske særlig oplevelse var det også for et af vore medlemmer at deltage i middag hos amtmanden på Aalborghus Slot sammen med Prins Henrik. Et andet projekt, jeg husker, var ”Projekt C. W. Obels Plads”, hvor kammeret over tre uger havde forskellige aktiviteter for at komme med forslag til forskønnelse af det, der dengang blev kaldt en ”død” plads i midtbyen. Der var nemmelig ikke andet end en tom plads belagt med brosten, og der ingen aktivitet på pladsen og ingen udendørs servering. Vi fik bl.a. opstillet en pavillon, hvor der kunne købes øl m.v. og vi stod selv for en udendørs grill. Også en scene og en legeplads var etableret.

Et andet større projekt kammeret har været involveret i var nationalkongressen i Aalborg i 1978, hvor vi assisterede JC Aalborg. På den tid var en nationalkongres et meget stort arrangement, og så vidt jeg husker, var der ca. 1200 deltagere, og vi havde nogle meget spændende og travle dage. En udfordring var det bl.a. i ledsagerprogrammet, at tilmeldingen til de forskellige aktiviteter, viste sig at blive helt forskellig fra, hvad vi havde forventet, og det gav mange ændringer, der skulle falde på plads i løbet af meget kort tid. Et område, hvor Aalborghus har markeret sig, er på regionalt plan, hvor kammeret i løbet af de første fem år leverede to regionalrådsformænd(VPO) Uffe Ohm Sauer og Else Hansen, der som regionalrådsformænd også var en del af landsledelsen. For mig var det en spændende opgave, og da jeg også blev opfordret til at stille op til en af EVPO-posterne (Executive Vice President for Organisation)i landsråd/landsledelse tog jeg mod udfordringen. På nationalkongressen blev valget til disse poster en særdeles langvarig gyser, men jeg vandt, og jeg tør godt sige, at jeg var både glad og stolt over sejren og glædede mig til det kommende års arbejde. Arbejdet i Landsråd/landsledelse var hårdt arbejde og en konstant glødende telefon men også fyldt med opgaver, der gav et større perspektiv og et kanongodt og lærerigt samarbejde med mange gode mennesker. En af de opgaver, der virkelig var hårdt arbejde, opad bakken og i modvind var i tilrettelæggelsen af rejsen til Ver-

denskongressen 1980 i Japan, hvor alt var tordnende dyrt, samtidig med at danskerne oplevede fattigfirserne og deres tunge økonomiske åg. I begyndelsen af 80´erne var Aalborghus af forskellige årsager kommet (langt) ned i en bølgedal, hvor medlemstallet var dalet og en del af medlemmerne var temmelig inaktive. Der måtte virkelig sættes gang i hvervningen af nye medlemmer, pleje de eksisterende, sørge for nye engagerende og motiverende projekter og få fyldt op i de faste komiteer og bestyrelsen. For at alt dette kunne lykkes, skulle det selvfølgelig foregå samtidigt, og så fik Tordenskjolds soldater igen travlt. Kammerets situation var alvorlig, og det lagde medlemskomiteen ikke skjul på overfor eventuelle medlemsemner, som fik at vide, at her var der kun brug for folk i arbejdstøj, og at det jo også var gennem løsning af opgaverne man fik et både fagligt og personligt udbytte ud af sit medlemskab. Kammeret fik en hel del nye medlemmer. Og vel at mærke mange rigtig gode og arbejdsomme medlemmer, som man stadig kan møde i Senior Chamber. Et af de nye medlemmer meldte endda ud, at han havde ambitioner om at blive landsformand. ”Fint”, tænkte vi. ”Det er netop sådan nogle medlemmer, vi har brug for”. Og hvor var vi også stolte og glade, da vores Ib senere blev valgt til landsformand. Kammeret kom op at stå igen og kom i god gænge, men det vil jeg overlade til mine efterfølgende skribenter at berette om.

7


ASTRUM AALBORGH – JCI AALBORGHUS

AF ARNE BONIFE JENSEN SENATOR 41801

ET SPÆNDENDE, UVURDERLIGT KAPITEL I MIT LIV: JUNIOR CHAMBER AALBORGHUS – INTET OVER

Hej det er Jeppe fra JCI Aalborghus, vil du lave et indlæg til bladet om 10-året 1985-1995? Jeg har spurgt en, han kunne ikke, men han foreslog dig. Du har helt til på fredag. Jeg fik ikke sagt, det var tirsdag eftermiddag, Jeppe ringede mig op. Jeg havde lige bestilt ferierejse til Filippinerne med afrejse fredagen efter. Jeg havde en generalforsamling tirsdag aften. Seniormøde onsdag. Møde i Det Broderlige Skydeselskab og Aktionærforeningen torsdag, sådan kunne jeg blive ved. Men pyt, Jeppe ringede jo ikke for at høre, hvad jeg havde rodet mig ind i, men om jeg ville prioritere et indlæg frem for noget nattesøvn. Og det kan I så se, det ville jeg. Netop dette årti er måske egnet til en speciel award. Jeg tror aldrig noget kammer, vil kunne matche denne periode med highlights. Ikke alt er taget med. Jeg har unægteligt, sammen med mange andre, oplevet en periode, hvor ingenting kom af sig selv. Vi måtte kæmpe hårdt, og det gjorde vi.

8

I 1985 startede året med weekendkonference, hvor den tidligere jægersoldat Carsten Mørch stod for underholdningen. CM var kendt for kanindræberkurserne. Ret tough guy. Kl. 07.00 var der appel i 10 graders frost og stroppetur. Der var kun en, der kom med ambulancen. Ham der kom med i ambulancen, havde ikke så

meget kølervæske på beholderen, som os andre. Det kan man godt lære noget af. I marts holdt vi 10 års jubilæum. Temaet var internationale relationer. Tidligere verdenspræsident Muhammed Ispahani Sameen fra Shri Lanka var hovedtaler. Bjarne Buur skuespiller på Aalborg Teater underholdt i løbet af aftenen. Ispahani var en fantastisk inspirerende person, der kom fra helt fattige kår, hvor han og familien det meste af sit liv boede i et telt. Elektricitet var en by i Rusland. Vi kan se, at JC kan gøre noget ved mennesker, der selv vil yde noget. Se blot tidligere medlemmer som topchef i Hyundai, Bill Clinton, Gerald Ford, Richard Nixon, Nakki Saki og Poul Schlüter. I Tokyo ligger et medlemskab og formandskab af et kammer på højde med det at være borgmester i byen. I maj var vi på virksomhedsbesøg på Portland. Der drøfter vi bl.a. om EDB virkelig vil gøre så mange mennesker arbejdsløse, som der tales om. I august bliver tidligere GLC i landsledelsen Søren Strømgaard udnævnt til senator. I oktober kæmper vi os til et DM i debat. Finaletemaet var ”Graffiti er kunst”. Vi var for. De fem seje gutter og gutterinden var: Hans Kurt Knudsen, Søren Pflug, Kirsten Bach Nielsen, Jan Runager og skribenten. Senere på året arrangerede vi valgmøde med borgmesteren og topkandidaterne, hvor man allerede dengang talte om et musikhus. I november blev Ib B Dyhr VPO. I 1986 var årets første kammermøde med tidligere rektor på AUC

Svend Caspersen. I marts kom adfærdsforsker, civilingeniør Orla Thomsen på besøg. Orla gjorde et stort indtryk på de fleste af os. Orla Thomsen havde lært meget af hans mentor Desmond Morris, som de fleste vel kender. Vi diskuterede meget om, hvad der er medfødt, og hvad der er tillært. Et andekuld, hvor det første de ser, når de kommer ud af ægget, er et menneske, så vil de følge denne person. Ikke sådan de forsøger at blive menneskelige, men alligevel. De efteraber, det de kan. Når de vralter i vandet, så kan de svømme, uden der er givet kursus i det. Hvad er medfødt, og hvad er tillært? Vi laver faktisk først i det nye år et seminar med Orla, hvor han fortæller om stress. Han fortalte bl.a. at en typisk årsag til stress, er underforsyning af positive strokes. I april skyder byens borgmester Kaj Kjær årets debatkonkurrence i gang. Der er tradition for, at det foregående års vinderhold, afholder kommende års debatkonkurrence. Det var der også penge i. Der var ca. 500 deltagere på landsplan. NP Anders Lindberg var også mødt frem for at sige et par pæne ord. Den første debat var mod vores moderkammer Aalborg. Jeg kan ikke huske resultatet, men vi vandt ikke. I oktober vandt vi udgiverretten til JC Nyt, vores daværende landsblad. Det var der store penge i, og oplevelserne som redaktionel medarbejder var store. Trykoplaget lå omkring 3000 stk. Alle var med på enten EC, VK eller begge dele. Jo, det var sjow. Vi var i hård konkurrence med Herning. De skulle have tidligere industriminis-


ET SPÆNDENDE, UVURDERLIGT KAPITEL I MIT LIV: JUNIOR CHAMBER AALBORGHUS – INTET OVER ter Anne Birgitte Lundholdt som chefredaktør. Skribenten fik retten til i det kommende år at kalde sig chefredaktør. I 1987 blev der dømt De tre musketerer I Aalborg. Aldrig før eller siden har vi fået så meget presseomtale i vore lokale medier. Forestillingen blev fremført i næsten en uge som friluftsforestilling i Skovbakken. Man kunne læse i avisen, at komiteen også ville sælge bande-reklamer. De første dage regnede væk, og trods megen omtale blev det ikke et tilløbsstykke. Komiteen og familien Simosol havde også gang i nogle plastbæreposer med teksten: Junior Chamber Aalborg-hus er med til at gøre Aalborg-dagene lidt festligere. Budgettet lå på et salg mellem 2-300.000 stk. Spørg lige Erling hvordan de blev solgt. I oktober bliver Ib B Dyhr valgt til foreningens højeste embede. Han bliver kampvalgt som National Præsident. Aalborghus er landets største kammer med 60 medlemmer. På NK fik vi PR præmie for årets bedste PR indsats. Takket være et smukt JC-Nyt og megen presseomtale i forbindelse med De tre musketerer. Endvidere udnævnes skribenten som kammerets tredje senator. Udnævnelsen skete i Duus Vinkjælder af den navnkundige landsformand Dr. Tom. Skribenten skulle gå umådeligt meget igennem, inden udnævnelsen. Bl.a. en køretur i en politibil gennem byens gader. Puha, det var ikke sjow. Redaktøren af JC-Nyt hygger sig i året med verdenspræsidenten Phil Berry fra USA. Igen en kæmpe oplevelse for ham.

I 1988 bliver Ib B. Dyhr udnævnt til senator af LP Søren Pflug. Verdenspræsident Jennifer C, W, Yu fra Hong Kong besøger byen. Asbjørn Høegh bliver regional mester i enmandstalerkonkurrence. Emnet var: Hvorfor er ruder gennemsigtige. Vi laver fælles arrangement med Aalborgkammeret, og har besøg af underdirektør i Indu-strirådet Verner Puggard. Vi laver komite med Aalborgkammeret om at byde på NK 1990. I 1989 bliver Ib B Dyhr kåret som årets JC’er i kammeret. Erling Simonsen bliver udnævnt som senator. Vi vinder slaget om at afholde NK. I 1990 afholdes NK med 1500 deltagere. På Europakonferencen fik NK prædikatet: Bedste Europæiske projekt. På verdenskongressen bliver vores NK udnævnt til: The Most Oustanding National Convention of the Year. Det er godt gået venner. I 1991 bliver Laurids B Andersen udnævnt til Årets JC’er i januar, og i november udnævnes han til senator. I 1992 er vi med til at arrangere et møde med bl.a. AIH, FOF SparNord og BDO, hvor man taler om tilskud på over en halv mia. kr. til Nordjylland. Nok så sjow var Søren Pflug og Co. champagneprojekt. Vi importerede enorme mængder champagne fra Riga, og solgte det bl.a. gennem Vinkøb. Champagnen blev serveret for bla. Uffe Ellemann-Jensen i forbindelse med et Aalborg besøg. Borgmesteren var med til at åbne de første flasker.

I 1993 meget mere champagne. I 1994 afholdt vi igen et stort arrangement med Aalborgkammeret. Det var en erhvervskonference. Man hørte fra mikrofonen at 80’erne var præget af fusioner, opkøb og strategiske alliancer med det formål at få vækst. Krisen i 90’erne førte mange virksomheder tilbage til basisforretningsområdet. Det har man jo både hørt før og ved senere kriser. Mon aldrig de lærer det? I 1995 kommer resultatet af Champagneprojektet til udtryk ved at fem får en rejse til Riga med det formål at erfaringsudveksle. Om ikke vi igen får besøg af en verdenspræsident: David Hilde Oji fra udlandet et sted – måske Japan. Søren Pflug overrækker ham en bold, hvor en masse fodboldspillere har tilladt sig at skrive på. I hæsblæsende fart drog fire kammermedlemmer til Bruxelles og retur i årets Cannonball. I november afvikler vi et erhvervsseminar med Aalborg Erhvervsråd. Temaet er Vikingernes Verden. NP dette år: Claus Japp holder sig heller ikke tilbage. Han taler om det globale hjemmemarked. Aalborg går helt grassat på VK i Glasgow. En stor stab af prominente herrer fra Aalborg gør sig umage for at Aalborg vil forblive på verdenskortet. Puha det var den aften. Alt er skrevet, som det har været refereret i aviser og blade, derfor fraskriver skribenten sig ethvert ansvar for rigtigheden af ovennævnte afskrivning. Således opfattet

9


ASTRUM AALBORGH – JCI AALBORGHUS

FACTS OM JC AALBORGHUS – FORTSAT 1998 Jan Erik Elgaard

2004 Stig B. Jørgensen

2009 Bo Risom

1999 Lars Halsskov

Øvrige poster: Kongreskoordinator Mette Flauenskjold

Begivenheder: Mentor Match Mentee opstartes i samarbejde med JCI Aalborg

2005 Gorm Lyhne (Aalborghus) / Søren Rigborg (NordKraft)

2010 Maria Thuesen Beck

2000 Birgit Ankjær Øvrige poster: Akademimanager Mette Flauenskjold 2001 Kim Møller-Hansen Øvrige poster: VP1 Mette Flauenskjold 2002 Annitta Kjær Hedegaard 2003 Mogens Nielsen Øvrige poster: Executive Vice President International Birgit Ankjær Kongresdirektør Mette Flauenskjold Medarrangør af Nationalkongres Region 1 projekt

2006 Ole Dahl Nielsen (Aalborghus) / Søren Rigborg (NordKraft)

Øvrige poster: VPO-1 Bo Risom National Twinning Maria Thuesen Beck

koordinator

2007 Mogens Nielsen (Aalborghus) / Jesper Kongsted (NordKraft) Øvrige poster: VP1 Søren Rigborg (Nordkraft) 2008 Anne Hajslund Øvrige poster: VP1 Jesper Kongsted National Kommunikationschef Søren Rigborg

Stort tillykke! Det er sådan set relativt nemt, at starte en afdeling i JCI... Men det kræver hårdt arbejde og dedikerede mennesker at drive den i 35 år!

10

Dette år kan I fejre jeres afdeling, men endnu vigtigere fejre de hundredvis af aktive unge mennesker, som gennem årene har gjort en stor forskel for JCI Aalborghus. De har skabt en ånd og en identitet, som I nu skal videreføre og videreudvikle til fremtidens generationer. Tillykke med de første 35 år og held og lykke med de næste!

AF JON KJÆR NIELSEN DEPUTY PRESIDENT

AF PETER MANGAARD NATIONAL PRESIDENT

EN HILSEN FRA JCI'ERE I DET GANSKE LAND

Tillykke med jubilæet, og tillykke med den medvind i har i disse år. Som gammel Aalborgenser er jeg vild med jeres ånd, og der er ingen tvivl om, at jeg ville være hyppig gæst, hvis ikke medlem, hvis jeg boede tættere på den dag i dag. God vind fremover, og fortsæt nu fremgangen!


Hjertelig tillykke med de 35 år. I princippet er det jo ingen alder, og alligevel har I nået så meget. Når jeg ser tilbage på de aktive år, jeg har haft i JCI, så har JCI Aalborghus altid været en af de aktive afdelinger med medlemmer, som har deltaget i det regionale og nationale arbejde. I har og har haft mange medlemmer, som har været med til at sætte dagsordenen i JCI Danmark - Det kan I være rigtig stolte over. Og I kan jo også være stolte over at have afholdt Nationalkongres både i 1990 og igen i 2003. Særligt kongressen i 2003 husker jeg, da jeg det år var EVP-INT i JCI Danmark. Hvem ved? - måske bliver det til en kongres inden for de nærmeste år. Jeg ønsker jer held og lykke med de næste mange år og glæder mig til at fejre jeres fremtidige sejre.

JCI Aalborghus er en del JCI Danmarks stærke fundament. I har siden etableringen af afdelingen sat jeres præg på den lokale, regionale og nationale udvikling takket være mange dygtige ledere og engagerede medlemmer. Der har naturligvis været udsving, men mit besøg hos jer for nylig bekræftede mig I, at I har de rette forudsætninger for og den rigtige attitude til at skabe positive forandringer for fremtiden. Stort tillykke

AF HENNI MARIAGER LP2010 JCI AALBORG

Kære JCI Aalborghus,

Hjertelig tillykke til vores søsterafdeling, JCI Aalborghus, med 35års jubilæet.

AF FREDERIKKE KRISTENSEN LP2010 JCI HORSENS

AF HENRIK SCHÜTZE NP ’81

AF HANS-HENRIK QUESETH 2010 SPECIAL ASSISTANT FOR FOR EUROPE

EN HILSEN FRA JCI'ERE I DET GANSKE LAND

Kære JCI Aalborghus Et stort tillykke med jeres 35-års jubilæum. En jubilæumsdag i JCI er en stor oplevelse - det er ikke ligesom en nationalkongres, der kommer igen år efter år. Arbejdet forud for et jubilæumsarrangement kræver mange timer, mange idéer og mange møder. Jeg håber derfor, I giver jer selv mulighed for at nyde dagen - nyde frugten af det arbejde I har udført for at fejre jer selv, hinanden og alle dem der kom før jer. Jeg glæder mig til at høre om jeres jubilæumsdag på forårskongressen - og ikke mindst glæder jeg mig til at mærke den gejst, sådan en dag giver jer alle. Mange store smil og glade hilsner

I og Jeres forgængere har sat et uafviseligt aftryk på JCI både lokalt, regionalt og nationalt. JCI Aalborg ønsker Jer endnu engang tillykke på den store dag, og siger tak for et godt sam- og modspil igennem årene. De bedste ønsker, på vegne af JCI Aalborg

11


ASTRUM AALBORGH – JCI AALBORGHUS

AF METTE FLAUENSKJOLD SENATOR 60655

JCI AALBORGHUS 1995 – 2000

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt omkring JC Aalborghus i årerne mellem 1995 og 2000. Puh ha, det er ikke let for en aldrende senior at huske SÅ langt tilbage, men jeg skal forsøge. Forvent ikke, at jeg kan huske særligt mange konkrete årstal, men mere mine indtryk af kammeret som helhed. Et stort kammer: Jeg kom til JC Aalborghus i 1994 fra JC Tre Falke (nu nedlagt Frederiksberg kammer). Det var helt overvældende. JC Aalborghus var på det tidspunkt landets 3. største kammer og havde over 40 AKTIVE medlemmer. En del medlemmer var aktive på landsplan, og regionen fodrede vi nærmest med VPOér. Vi var meget engagerede i både talekonkurrencer og debatkonkurrencer.

12

En af de ting, der dengang var ret unikt, var ”medlemssamtalerne”. En gang om året afholdte bestyrelsen medlemssamtaler. Over 2 dage kom alle medlemmer til samtaler, hvor man gennemgik et skema, så man kunne komme med de ønsker, man havde for det næste JC år. Det kunne være omkring deltagelse i kongresser, konkurrencer og komite arbejde. Man talte så også lidt om det forløbne år og om, om man nu også lige havde fået gjort alle de ting, man havde ønsket sig. Tænk sig, det er 15 år

siden, og selv i dag er der masser af virksomheder, der ikke er så professionelle, som vi dengang var i JC Aalborghus omkring ”medarbejder samtaler”!! Twinning: I starten af 90´erne havde Søren Pflug startet et projekt med import af champagne fra Riga (jeg mener for øvrigt kammeret vandt en award på projektet). Det var med til at gøre, at vi fik nogle gode kontakter i det tidligere østland. I 1995 havde vi en gruppe af sted på besøg i Riga, i 1996 kom en flok JC’re fra Riga til Aalborg og i 1997 lavede vi så et spændende genbesøg i Riga. Det var en super oplevelse, der var med til at skaffe os en del presseomtale. I Aalborg besøgte vi Aalborgs borgmester Kaj Kjær inden afrejsen. Af ham modtog vi en gave til Riga´s borgmester, så vi var skam også på rådhuset i Riga. Jo, man kunne næsten føle sig som kongelig. Kongresser: Dengang …i de gode gamle dage… var der få undskyldninger, der var gode nok for IKKE at deltage i en National Kongres. En kongres blev forberedt godt. Først det faglige.. Vi sørgede for, at vi

næsten altid havde medlemmer repræsenteret i alle fagkomiteer, for kun på den måde får man jo indflydelse ! Dernæst var det jo også vigtigt at have ens kostumer på fredag aften til ”Get together”. Det var altid nogle hyggelige komite aftener, hvor der skulle planlægges, males, klippes, syes osv. Vi var en stor flok, der tog af sted, og der var altid et kanont sammenhold, så som ny blev man ikke overladt til sig selv, men nærmest trukket med rundt for rigtigt at få en på


JCI AALBORGHUS 1995 – 2000 opleveren. Internationale kongresser var vi også en del, der deltog på. Min første var i EC 1996 i Grækenland. Vi var 6 medlemmer fra JC Aalborghus, der sammen med 1 medlem fra JC Hjørring og JC Brønderslev tog en charterferie kombineret med EC. Det var en storslået oplevelse, der gjorde, at man nærmest blev afhængig af at komme med til de internation-

ale kongresser. Sikke seminarer og ikke mindst … sikke fester Sammenhold: Det siger sig selv, at kongresserne var med til i høj grad at skabe sammenhold. Men det gjorde det jo ikke alene. Jeg omtalte før, at vi havde medlemssamtaler. Der kunne man ønske sig en komite til det kommende år. Vi bestemte altså ikke selv 100 %, hvem vi ville være sammen med. Det gjorde at man hvert år kom sammen med nogen, man måske ikke før havde arbejdet sammen med. På den måde sikrede man sig, at man konstant fik udvidet sit netværk, for til komitemøderne (der ofte var med lidt godt vin og et let måltid mad) fik man langt større chance for at snakke på tværs af fag.

tid, var det en skøn periode, der lagde grundlag for mange dejlige oplevelser, læring og fantastiske venskaber. Venskaber jeg har den dag i dag. Jeg skriver lidt næsvist ”i de gode gamle dage” og det var de bestemt, MEN jeg er sikker på, at de er akkurat lige så gode i dag. Man fornemmer en rar og engageret atmosfære i kammeret, undskyld afdelingen, også i år 2010. Forsæt med det, og jeg vil glæde mig til det næste jubilæum.

I slutningen af 90’erne blev der indført ”fredagsøl”. Styggekrumpen var blevet vores lille stamsted, og der var en aftale om, at havde man lyst til en fredagsøl kunne man mødes der helt uforpligtende og uformelt. Når jeg tænker tilbage på den

13


ASTRUM AALBORGH – JCI AALBORGHUS

AF SØREN RIGBORG SUPPLERET AF KIM OG JEPPE

JCI AALBORGHUS 2000 – 2010

2000 I år 2000 hed formanden i JC Aalborghus Birgit Ankjær og Mette Flauenskjold varetog posten som akademi-manager for JC Danmark. Det var primært i efteråret, at der blev afholdt spændende kammermøder det år. I september var der valgforsamling og optagelse af 4 nye medlemmer på Stygge Krumpen. I oktober gjaldt det et virksomhedsbesøg / vinsmagning hos H.J. Hansen Vinhandel som jo altid er et hit og i november gik kammermødet i KUK (Kammer Udviklings Konference). Ud over de spændende møder blev der også afholdt en række kurser i efteråret. Bare i november tilbød Aalborghus kurser i “If you fail to plan, plan to fail”, “Mind-Map” samt “Intellektuel Kapital og balanceret Rapportering”. JC Aalborghus deltog desuden på verdenskongressen i Japan, hvor Mette Flauenskjold var repræsentant.

14

Aalborghus var også aktiv i konkurrencerne ”Snak Så DeBatter” og Virksomhedsspillet. I andre sammenhænge deltog medlemmerne fra Aalborghus i en Erhvervskonference som man afholdt i samarbejde med Aalborg kammeret. Titlen var E-Business - First Step hvor der blev sat spot på nye trends indenfor E-Business.

Der var flere spændende foredragsholdere og ordstyrer skulle være Ole Thisted, men da Dronning Ingrid lå for døden blev alle medarbejdere i DR frihedsberøvet og vi måtte på dagen finde en erstatning. Dronning Ingrid døde dagen efter konferencen, men det havde vist ikke noget med arrangementet at gøre. 2001 2001 var året hvor formanden hed Kim Møller-Hansen (Kim Kiilstofte). VPO-1 i dette år var JCI Aalborghus’ medlem Mette Flauenskjold Birgit Ankjær som havde været formand året før overflyttede til Wonderful Copenhagen for at varetage posten som projekt-børs-koordinator ifm. verdenskongressen 2003 i København. Kammermøderne for dette år havde en lang række spændende indslag på tapetet. I januar var der generalforsamling på Stygge Krumpen. Februar bød på en smagsprøve hos Saltum-Neptun og henover sommeren blev det bl.a. til en hyggelig sejltur i Sæbys piratfyldte farvand. Der blev i løbet af året bl.a. også arrangeret en overlevelsestur for kammeret, og et større projekt vedr. kompetence udvikling / ERFA opstartes hvor Birgit Ankjær og Jan Erik Elgaard er hovedfolkene bag. Igen er Mette Flauenskjold aktiv på internationalt plan og hun deltager på Europakonferencen i Tampere, Finland. Aalborghus stiller desuden også med 3 deltagere på Verdenskongressen i Barcelona.

Man følger op på den store succes fra år 2000 og arrangerer i samarbejde med JCI Aalborg endnu en erhvervskonference, denne gang med titlen ”Personaleudvikling i det nye årtusinde” 2002 I 2002 var det blevet Annitta Kjær Hedegaards tur til at sætte sig i formandsembedet. Hun kunne fra denne post se en række spændende projekter blive sat i søen fra Aalborghus’ hånd. Et projekt som ”Den etniske ressource” og et uddannelsesprojekt med fokus på uddannelse af medlemmer var eksempler på nogle af disse. I september afholdt man et foredrag med Jason Watt på Hasseris Gymnasium hvor der var 200 deltagere. 2003 Formandskabet i 2003 var Mogens Nielsens første tørn som LP. Birgit Ankjær varetog i samme år EVP INT posten. Højdepunktet for dette år for afdelingen var planlægningen og afholdelsen af NK03. Aalborghus arrangerede NK i samarbejde med flere andre afdelinger i regionen og kongresdirektøren i denne sammenhæng var ingen ringere end vores egen Mette Flauenskjold. Desuden var afdelingen også aktivt deltagende i afviklingen af WC 2003 i København. I marts blev Aalborghus’ eget Extranet lanceret og man var herefter med på den elektroniske bølge. Af andre aktiviteter kan desuden nævnes at JCI Aalborghus udgav en lille informationsfolder om afdelingen.


JCI AALBORGHUS 2000 – 2010 2004 Stig B. Jørgensen var manden der satte sig bag rattet for JCI Aalborghus i 2004. Året var også året hvor Mette Flauenskjold blev kongreskoordinator for JCI Danmark og Birgit Ankjær blev udnævnt til senator. De mest interessante afdelingsmøder i Aalborghus 2004 var i marts hvor der blev sat fokus på iværksætteri og Steen Rasmussen fra SCard holdt et oplæg på Hotel Hvide Hus om netop dette emne. I september var der valgforsamling hvor den store tryllekunstner Rene Tryl kom forbi og betog medlemmerne med sine lækre tryllerier. I oktober blev det til et hyggeligt og givtigt virksomhedsbesøg på Søgaards Bryghus med alt hvad der til sådan et arrangement hører af vådt og tørt. 2005 I 2005 var det året hvor der i princippet kom to formænd. Gorm Lyhne i Aalborghus og undertegnede i det nye kammer NordKraft, havde således rorpinden i hver vores kammer. Aalborghus var på flere punkter blevet moden til at blive splittet op og en udbrydergruppe startede derfor JCI NordKraft. JCI NordKraft blev optaget i JCI Danmark i oktober på NK i Odense. Dette gav udslag i at der blev afholdt virksomhedsbesøg hos både Aalborg Portland, Institutionen ”No name” og et afdelingsmøde om personaleledelse hvor personalchefen i Salling holdt et oplæg om emnet.

Der blev desuden også tid til at afholde jubilæumsfest, idet JCI Aalborghus fyldte 30 år. 2006 I 2006 hed formanden for Aalborghus Ole Dahl Nielsen og det var endnu en gang mig som havde formandskabet i NordKraft. NordKraft deltager med 7 medlemmer på NK og Aalborghus supplerer med 1 medlem. 2007 Ved Aalborghus tog Mogens Nielsenendnu en tørn som formand og Jesper Kongsted styrede NordKraft. Jeg havde samme år posten som VP1 og er sammen med region 1 med til at byde på NK2008. Bo Risom kommer med idéen til fællesudklædning til NK2007, hvor hele region 1 kommer iklædt røde kedeldragter som Bruce fra Toyota. 2008 For Aalborghus var det i 2008 Jens Nørgaard der styrede årets gang, mens Anne Hajslund havde samme fornøjelse i NordKraft. Jesper Kongsted løfter dette år embedet som VP1. Her havde jeg så fornøjelsen af at løfte posten som national kommunikationschef for JCI Danmark, hvilket var en stor udfordring og meget lærerigt. I 2008 bliver de to afdelinger NordKraft og Aalborghus lagt sammen igen under navnet Aalborghus, og Anne Hajslund fortsætter som formand. Efter en ret turbulent tid var det tid til at slå kræfterne sammen og se fremad. Igen bydes der på NK til regionen i 2009, men endnu en gang må vi

se os slået på målstregen. Der deltages dette år i EC i Turku med 2 medlemmer fra afdelingen, hvor jeg havde fornøjelsen af at være den ene. Her stod vi bl.a. for udgivelsen af det daglige nyhedsmagasin Hot News for de danske deltagere. 2009 Formand Bo Risom tager teten og beslutter sig for at få afdelingen ordentligt på fode igen efter sammenlægningen, ved at tage fat i de mange traditioner der ligger i JCI. Således bliver der dette år afhold både Snak Så DeBatter og talerkonkurrence, hvilket ellers har ligget stille i længere tid. Der deltages også dette år i EC, denne gang i Budapest og igen med 2 medlemmer fra afdelingen, hvor vi endnu engang stod for Hot News for den danske delegation. 2010 I år er det så Maria Thuesen Beck der har formandsposten og tager teten op fra Bo og er fast besluttet på at føre den nyfundene energi videre i Aalborghus. Bo Risum bliver VPO1 og rygterne vil vide at han har store planer I JCI de kommende år. Maria Thuesen Beck tager samtidig posten som National twinningkkordinator. Og efter 35 år med Junior Chamber Aalborhus kulminere det hele så med en jubilæumsfest hvor vi sammen kan se tilbage på de mange år og begivenheder og vende blikket frem mod de næste år, udfordringer og store oplevelser med JCI Aalborghus.

15


ASTRUM AALBORGH – JCI AALBORGHUS

AF HANNE BRIXEN

JCI AALBORGHUS, HJØRRING OG BRØNDERSLEV PÅ SIEMENS WIND POWER

Martsmødet i JCI Aalborghus var på mange måder anderledes, end vi er vant til – Afdelingen havde nemlig fået lov til at besøge en af Nordjyllands største og mest internationale virksomheder, nemlig Siemens Wind Power. Og da dette var et særdeles spændende arrangement, inviterede Hjørring og Brønderslev sig selv med. Alt i alt troppede ca. 40 nysgerrige JCI’ere op på Siemens anlægget i Aalborg Øst. Her var der lidt polemik , da stakkels Karina på krykker skulle forsøge at få registreret alle de deltagende JCI’ere, der absolut ikke gjorde jobbet nemmere ved at mingelere rundt og netværke på kryds og tværs af lokalet. Endelig lykkedes det dog at få styr på tropperne, og en spændende aften kunne begynde.

16

Aftenens vært var Thomas Bundgaard, HR Business Partner for vingefabrikkerne i Aalborg, Engesvang og Mølholm. Thomas inviterede deltagerne på en rundtur på fabrikken og grundet det flotte deltagerantal blev rundturen afholdt i skiftehold. Alle blev iført sikkerhedssko, orange veste og fine sikkerhedsbriller og så gik turen til fabrikshallen, hvor det til mange af deltagernes store overraskelse, viste sig, at møllernes vinger rent faktisk er håndlavede. Man får pludselig et helt andet indtryk af en vindmølle, når man ser en mand kravle rundt indeni en 52 meter lang vinge. En vinge, man længere henne i hallen lige har set, hvordan laves ved at 2 mænd lægger lag på lag af stoftynde glasfiberstykker. Fabrikationen af 1 vinge tager over 24 timer, og da gruppen efterfølgende blev ledt ud på lagerpladsen og så et utal af vinger ligge på rad og række, kunne man ikke undgå at lave en hurtig hovedregning på, hvor mange timers arbejde man rent faktisk stod og iagttog.

om virksomhedens historie og udvikling og bevægede sig derefter over til at tale om HR delen af Siemens Wind Power. Her fortalte han om de forskellige typer af personer, der er nødvendige, for at få vingefabrikken til at fungere og introducerede en interessant måde at arbejde med kernekvalitet på. Kernekvaliteter er de egenskaber, der udgør en persons kerne og er det første, som falder os ind, når vi tænker på en eller anden person.

Efter den meget indtryksrige rundtur fortalte Thomas indlevende

Udover at få en meget dybere indblik i de andre deltageres personlighed, var vi alle efter øvelsen blevet meget klogere på os selv og på, om måden man opfatter sig selv, nu også er sådan andre ser en. Ved afslutningen af mødet, var humøret højt, og traditionen tro blev aftenen rundet af på den lokale beverding – denne gang Færøkroen. Med de ekstra deltagere fra både Hjørring og Brønderslev, fik bodega fatter pludselig travlt med at rykke borde rundt, og JCI Aalborghus måtte endnu engang konstatere at serviceniveauet bare

Deltagerne blev inddelt i grupper på 4 og hver deltager havde hjemmefra forberedt en seddel med de 3 kernekvaliteter, de mente, kendetegnede dem bedst. Det var herefter op til gruppen at diskutere, hvilke faldgruber og udfordringer der er ved at have disse kompetencer, og afslutningsvis, hvilke egenskaber det så afføder, man er ”allergisk” overfor – Et eksempel kunne være at en meget livsglad person har store problemer med at håndtere en mere sortseende person.


AF KIM CHRISTENSEN

REGIONSMØDE 1 I REGION NORDJYLLAND – EN PEPTALK FRA JON KJÆR NIELSEN

Onsdag aften d. 25. januar blev det første regionsmøde i 2010 i region Nordjylland afholdt. Det blev afholdt hos Nielsen & Christensen i Aalborg og det blev en spændende aften, hvor deltagerne selv blev både aktiveret og motiveret. Regionsformand Bo Risom havde inviteret Jon Kjær Nielsen (efter foredraget kendt som ”Mr. Action”) til at svinge taktstokken foran de fremmødte medlemmer. Aftenen bød først på en lækker omgang mad og drikke, efterfulgt af et spændende og opmuntrende indlæg fra Jon Kjær Nielsen. Jon, som er nuværende DP og dermed formentlig efterfølger Peter Mangaard som NP i Danmark, fortalte om de erfaringer, han havde gjort sig i JCI. Hans motto for aftenen var det gode gamle mantra ”Godt begyndt er halvt fuldendt”. Som udlæg ville Jon gerne høre, om der var nogen, der havde gjort noget ekstraordinært i regionen for nyligt. Henni og Christian fra JCI Aalborg blev trukket frem, fordi de havde overtaget arrangeringen af JCI Thisteds Regionsmøde i sidste øjeblik. Dette blev honoreret på behørig vis med den første øvelse: Et ”WOOOAAHHH – GODT GÅET” udført på god klassisk fodboldfans-maner. Jon forklarede, at dette også var et tiltag, han havde indført, da han blev LP i JCI Action

Frederiksberg for år tilbage. Et tiltag som medlemmerne i afdelingen den dag i dag stadig benytter, når

man skal honorere nogen for et ”job well done”. Jon tog derefter fat på diskussionen om, hvorfor man er medlem af JCI, og at dette er meget individuelt. Derfor udfordrede han deltagerne til en af aftenens mange øvelser, som gik ud på at møde så mange andre JCI'ere i rummet som muligt og spørge dem om, hvorfor de er medlem af JCI. Der blev snakket og fortalt lystigt i rummet og det fløj omkring med gode eksempler på grunde til et medlemskab. Efter denne gode aktivitetsopgave fortsatte Jon sin fortælling om sine forsøg indenfor JCI. Han drog en række konklusioner på baggrund af sit hidtidige arbejde og især en ting gentog sig i hans konklusioner: Handlekraft! Han trak personligheder som Yoda, Steve Shapiro og Richard Branson frem i sit foredrag og gav eksempler på, hvorfor succesfulde personligheder lige præcis ER så succesfulde. Hans egen forklaring på netop dette er den handlekraft, som de hver især besidder. ”Screw it, lets do it” holdningen hos Richard Branson blev vendt igen og igen med eksempler på, hvorfor det fungerer. ”More action, less planning” er

simpelthen vejen frem! Til sidst i Jons indlæg udfordrede han igen publikum, der skulle ”bygges lade”. Historien bag konceptet var den amerikanske midtvest, hvor man, efter sigende i stedet for at fejre et bryllup for to nygifte, gik sammen og hjalp dem med at bygge et nyt hjem. Overført til vores egen situation skulle vi hjælpe JCI Frederikshavn ud af en kritisk situation med manglende medlemmer og projekter. Øvelsen blev udført til punkt og prikke, og Nikolaj fra JCI Frederikshavn fik en lang liste med ideer med sig hjem. Til sidst var det tid til regionens halve time, hvor afdelingerne kunne præsentere de fantastiske projekter, som de hver især har gang i. JCI Brønderslev udfordrede os alle til en ”Cook Off Barbecue” i august måned. JCI Hjørring fortalte, at de og Brønderslev begge deltager i JCI Aalborghus’ næste afdelingsmøde som foregår hos Siemens Wind Power. JCI Mariagerfjord inviterede os alle til Ølfest i Hobro på fars dag (5. juni). Til sidst inviterede JCI Aalborg til afdelingsmøde på Nordkraft i april måned. Som altid inviterede de gæve JCI Aalborghus’ere alle deres regionsfæller med på det første møde på SK i 2010 (red. Søkroen). Men til alles forbavselse og forundring var Søkroen LUKKET, derfor rykkede man i de tilstødende lokaler på Jægerstuen, hvor der blev netværket og fortalt anekdoter fra de lokale stamgæsters hverdag. Alt i alt blev det en rigtig god afslutning på et rigtigt godt regionsmøde.

17


ionen et k a d e r å Hør t p n mazarin-tær t un d er e d eb at e r a lt s å k s l e g e j O k a y – å n e. citronm ære v o j e d r u net b Jamen, ds ad og spis te citrojo mig der ele dagen, det er måner h er ar bejdsløs. mig d e r

at ... Vids te du

på blev sendt e n å m n o r f den høje e cit D en førs t 68, men på trods a dig frisk. ta i 19 marke det n til-s yneladende s mmel ån e r ga alder er m er derfor nu 42 å s trong. n ne till going som s s u Citronmå h g r o bt CI-Aalb en ofte kø lg i n å o g so m J m n o r it liver c tor t s a D esuden b derfor er der et s er. , og tid impulskøb me d lange åbnings ker små butik

C

itro Æg 2 nm 175 g. Sukker ån e 1/1 dl. Kærnemælk 1/2 dl. Oliemargarine af en øko citron al 1 tsk. Revet citronsk 150 g. Hve demel 50 g. Majss tivelse 0.5 tsk. Natron

Look a like

Citronglasur: 150 g. Flormelis 1,5 spsk..Citrons aft al (øko) 1 tsk. Revet citronsk

Pisk æg og flormelis til hvidt skum. Bland kærnemælk og oli emargarine me d citronskallen og tilsæt blandingen til æggeskummet. Bland de rpå majss tivelse, mel og natron samm en og vend det hele i æggeskummet. Dejen hælde i en springf orm (den behøver ikke at være sm ur t). Bages ve d 180 gr ader C i ca 40 mi nutter. Glasur hældes på når ka gen er af kølet.

Husk!

Næste afdelingsmøde arrangeres af Christina & Søren d. 12. april på et endnu ukendt sted.


DET ER IKKE STØRRELSEN! MEN GØRELSEN Trænger din webside til en opfrisker? Vi får den opdateret til år 2010. Design og udvikling af lækre webshops – der sælger produkter. Vil du være med på web 2.0 bølgen? Udvikling og design af din personlige blog. Specialdesignede Facebook-grupper – når du vil have noget mere end bare det normale. Facebook Fansider – er du, eller vil du gerne være kendt? Så er dette et sted at starte. Facebook applikationer, når du vil interagere med dine brugere på nettet, og skabe salg. Specialprogrammerede websider – til dig, der ikke bare kan nøjes med en ordinær webside. Økonomiske websider – vi laver en flot og brugervenlig side, som du har råd til at betale! Design og tryk af brochurer – Tryk på alt, der har en overflade – vi kan få dit budskab igennem på alle overflader, du kan tænke dig. Visitkort – fordi et ordentligt visitkort siger alt om dig og din forretning. Klistermærker – til at sætte på dine produkter, i brochurer eller til at lave en mund til mund kampagne. Produktion af magasiner og bøger – har du set det nye Fremtidens Leder og den Blå Bog? Det er blot nogle af de ting vi laver. Produktion af radioreklamer – hvis du gerne vil have fat i dit lokalområde eller hele landet. Produktion af tv-reklamer – når du

vil ramme den brede gruppe af kunder. Grafisk arbejde til dig, der ikke selv vil lave dit layout, billederedigering og opsætning. Logodesign – når dit logo skal signalere dine forretningsværdier og produkter. Brand manual – når du vil have et konsekvent image udadtil. SEO – vil du gerne ligge højt oppe i Googles søgeresultater? SEM – vil du gerne have annoncer på Google, og forøge dit salg? Kæmpe bannere – når du virkelig vil ses i gadebilledet. Sparring om markedsføring – når du har brug for en hjælpende hånd, og ønsker en fastlagt strategi for din markedsføring. P.S. vi er også kreative – vi klarer alt fra A til Å!

Reklamebureauet EMAZE * Strandvejen 9 * 9000 Aalborg * Tlf. 7022 4656 * www.emaze.dk


ASTRUM AALBORGH – JCI AALBORGHUS

AF MARIA BECK

MARIA’S KLUMME

35 år and still going strong. JCI Aalborghus har en lang historie, og jeg er ikke den rette til at fortælle den. Det er der mange andre, der har bidraget til i dette nummer af Castrum, og når vi mødes både juniorer og seniorer. Jeg er stolt over at være medlem af sådan en driftig og energisk afdeling, og det er mig en ære at stå i spidsen for afdelingen i dette jubilæumsår. Når vi kigger tilbage i historien, kan vi se, at der altid har været engagement og projekter i gang i

afdelingen, hvad enten det drejer sig om projekter, nationale poster eller at vinde debatkonkurrencen, som vi gjorde tilbage i 1985. Og historie er altid godt, men det skaber vi ikke fremtidens ledere af i dag. Lad os blive inspireret af, hvad der har været muligt, og lad os skabe en fremtid for os selv, JCI Aalborghus og samfundet, vi kan være stolte af at kigge tilbage på efter de næste 35 år. Det handler om aktivt at gøre en forskel, tage et ansvar og handle derudfra. Det starter hos én selv, og hvis vi alle bidrager og løfter i flok, er jeg sikker på, vi ikke kun gør en forskel for os selv, men også for mange andre. Vi har så mange kompetencer i afdelingen, at alt burde være muligt!

KALENDER

2010

26.-28. MARTS FK 2010 KØBENHAVN 12. APRIL AFDELINGSMØDE 24. APRIL JCI PRESENTER KURSUS 11. MAJ AFDELINGSMØDE 27. MAJ REGIONSMØDE I THISTED 5. JUNI ØLFEST I MARIAGERFJORD 9.-12. JUNI EC 2010 ÅRHUS 14. JUNI SEJLTUR I SÆBY

AF BO RISOM VPO NORDJYLLAND

EN HILSEN FRA VPO-NORDJYLLAND I dag er der igen liv i kammeret, og projekterne er startet op igen, som tegn på at juniorerne trives. Det er jo ikke mindre end imponerende, at vi i dag stadig bygger vores eksistens på de samme traditioner som dengang.

Wauw! 35 år!

20

Sidste år fejrede vi JCI Danmark, og i år er det vores tur! Vi holder os dog stadig unge, selvom vi som kammer snart er senior. Den seneste tid har jeg reflekteret lidt over vores jubilæum og altid endt tilbage ved kammerets alder. Det slår det mig, at 2 år før jeg så det første lys, så var der nogle der tænkte JCI Aalborghus, og var i gang med de første talerkonkurrencer, debatkonkurrencer og projekter.

Tillykke til kammeret, og derudover vil jeg også gerne sige tak til ALLE jer der har været med til at skabe for forme JCI Aalborghus. Det er jo jer vi bør fejre i dag, og ikke os juniorer, selvom jeg kan forestille mig at de yngste går sidst hjem, for vi skal jo følge traditionerne, og jeg har hørt at sådan var det jo også engang :o)

JCI ER ... Junior Chamber er unik. En fantastisk mulighed for selvudvikling. Det hele er op til en selv. Man kan blive valgt ind i bestyrelsen eller som formand. Men kun for et år. Det er det geniale. Også internationalt. Efter at have været landsformand i Danmark, valgtes jeg til vicepræsident i JCI. Næste år blev jeg JCI Legal Counsel. Det var kolossalt lærerigt. Det gjorde mig bl.a. fortrolig med international forhandlingspraksis, og det kom mig til gode i mine statsminister år. Men husk: Det er op til en selv – og det kræver tid mens det står på!

Poul Schlüter Fra JCI brochure 2006

13_Castrum Alborgh_Marts  

– 2 0 1 0 A V E 1 9 7 5 JCI AALBORGHUS – NR. 13 MARTS 2010 AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAALLLLLLLLBBBBBBOOOOOOORRRRRRGGGGGGHHHHHHHUUUUUUUUSSSSSSSS...