Page 1

Recursos multimedia JosĂŠ Carlos GalĂĄn Pardo


PROCURA PROCURA DE DE RECURSOS RECURSOS E E FERRAMENTAS FERRAMENTAS DE DE GOOGLE GOOGLE ACTIVIDADE ACTIVIDADE INICIAL: INICIAL: Crear Crear contas contas en en Google, Google, Slideshare, Slideshare, Issuu. Issuu.

RECURSOS::  Procura de recursos e ferramentas de Google:  Google Comandos de busca (and, +, -, site, filetype, link, related, ano..ano, define ...).  Procuras temáticas (poñer na caixa de procuras webquest sobre Napoleón, por exemplo).  Procuras entre comillas para buscar literalmente.  Googlemania.com  Bancos de recursos educativos: Os portais das comunidades autónomas conteñen centos de recursos organizados por materias e niveis. A páxina do ISFTIC ofrécenos un enlace a cada un deles: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/ccaa/index.html 

EXERCICIO: realizar unha búsqueda con estes parámetros (filetype... etc.) e o seu nome entre comillas para ver se hai información sobre eles na


PROCURA DE IMAXES. LICENZAS. Imaxes libres:     

Copyright e Copyleft (as licenzas creative commons) Flickr e Wikimedia (imaxes, vídeos, sons...) Google imaxes engadindo “public domain” Banco de imaxes do ISFTIC Buscador de recursos libres de Creative Commons

Software e Licenzas       

Software propietario Software comercial Software/licenzas dominio público Open SourceSoftware LibreGNU GPL (copyleft) LGPL BSD Creative Commons EXERCICIO 1: Google imagenes (Thumbnail, procura avanzada por tamaño, cor, extensión...). Ver en tamaño completo e baixarse unha imaxe (botón dereito gardar imaxe como). Extensións e as súas funcionalidades (bmp, gif, jpg, png). EXERCICIO 2: buscar en Banco de imaxes do ISFTIC (antigo MEC) unha imaxe (baixarlla en alta resolución) e un son (mp3 ou wav)


EDICIÓN DE IMAXES. SONS. Edición de imaxes:   

Photoshop, Gimp, Paint: Exercicio: cambiar tamaño, comprimir para web, enfocar (máscara de enfoque), recortar, axustes (brillo e contraste). Capturar unha imaxe e recortar un fragmento con photosohp e greenshot. Recomendacións: como orientación xeral, unha imaxe para web non debería “pesar” máis de 150 kb e un tamaño de 800x600 px.

Sons: 

Formatos habituais (mp3 wav). O primeiro máis comprimido pero non todas os reproductores acéptanos –media player windows, por exemplo).

EXERCICIO: capturar un son dun vídeo coa barra de Ask e baixarllo. Enlazalo desde un documento para que se reproduza en windows media player (recordar que a extensión debe ser wav). Non dá tempo aquí a introducilo nun reproductor para oílo incrustado nun blog, por exemplo.

Recomendacións: como orientación xeral, un son para web non debería durar máis de 5 minutos nin “pesar” máis de 3-5 Mb.


VÍDEO. BUSCADORES. CONVERSIÓNS. •

Buscadores de vídeo: Google vídeo, You tube, Vimeo, Daily Motion...

Metacafe: Buscador de vídeos (en todos os portais anteriores).

Conversión de formatos:

 FFsetup170  Media convert (online)

EXERCICIOS:

Baixarse un vídeo coa barra ASK e converter formato.

Recomendacións: como orientación xeral, un vídeo para web non debería durar máis de 5 minutos nin “pesar” máis de 3-5 Mb.


INSERCIÓN DE CÓDIGO Insertar presentacións Power Point Slideshare e Authorstream (ver (ver exemplo) exemplo)

Tutorial de Slideshare Tutorial de Authorstream

 

Conversores Power Point a flash  

AuthorPOINT Lite Free, Free, de authorGEN, converte PowerPoint a Flash e é unha ferramenta gratuita para presentacións de PowerPoint. Flash slider show Maker (Tutorial) Presentacións de PP a flash.

Conversores de documentos a flash 

Scribd   

Issuu

Calameo

Tutorial de Issuu Tutorial de Scribd Tutorial de Calameo

EXERCICIOS:

Subir un PDF a ISSUU Subir un Power Point (Impress) a Slideshare Crear un álbum de fotos (PICASA, Flickr...etc)

Crear unha canle de vídeo privado, listas de reprodución e reproductor múltiple.

 

Blog de exemplos e tutorial de inserción de elementos multimedia


Recursos multimedia

JosĂŠ Carlos GalĂĄn Pardo

Presentación Curso Aventuras na Web  

parte de web 2.0 e contorno das webquets

Presentación Curso Aventuras na Web  

parte de web 2.0 e contorno das webquets

Advertisement