Issuu on Google+

J CDes i gnsSt udi o Addr es s : 18399Vent ur aBl vd Tar z ana,CA91356 Phone:8189966849 Webs i t e:ht t p: / / j c des i gns s t udi o. c om

Weof f eryouhi ghqual i t yt i l ef l oor s ,wi t hout t hehi ghpr i c e.Ti l ef l oor i ngi sac l as s i cwayt o br i ngbeaut yands ophi s t i c at i ont oyourdes i gn. Bus i nes sHour s : MondayFr i day–09: 00AM -05: 00PM Sat ur day-Sunday10: 00AM –04: 00PM


JC Designs Studio