Page 1

Kom op på mærkerne

I samarbejde med bl. andet Fødevarestyrelsen afholder vi et informationsmøde om Fuldkornslogoet og Nøglehullet Torsdag den 7. april 2011 kl. 13.30 – 16.00 på vores adresse: Beta 1 Søften, 8382 Hinnerup.


Få bl.a. svar på følgende: • Hvad gemmer sig bag Nøglehullet og Fuldkornsmærket ? • Hvordan bruger du mærket i hverdagen ? • Hvorfor er der er fokus på fuldkorn som aldrig før ? • Hvorfor er hele kerner kun den halve sandhed ? Herudover kan du få ideer til fuldkorn i din kantine samt høre om den landsdækkende forbrugerkampagne ... Vi håber du har tid og lyst til at komme, og vi glæder os meget til at se dig. Tilmeld dig hurtigt - og senest den 29. marts 2011 – hos din konsulent eller ring til vores telesalg på telefon 72 224 224


Program for da

gen

13.30 Velkom men ved Niels O . Rasmussen 13.35 Fokus på Nøglehullet ved Marianne D ittmann & Mett * Landsdækken e T. Rasmussen de forbrugerkam p a gne i marts 2011 * Nøglehulsordn ing til kantiner o g restauranter * Opskrifter me d Nøglehullet * Målsætninger for sund kantine drift 14.20 Pause med forfriskning er * Lantmann Unib ake viser deres N øglehuls & Fuld * Findus fremvis kornsprogram er deres Nøgleh uls-sortiment 14.40 Fokus på Fuldkorn ved Nina Mourier * Punktering af fuldkornsmyter hos kantinegæst er * Fuldkornslogo på buffeten - m uligheder - reg ler - fra den virkelig e verden * Uddan dit pers onale – vi er klar med uddannelse * Gå hjem med smateriale Fuldkornspartne rskab under arm 15.20 Pause en med forfriskning er 15.35 Fokus på Kantine-Tjek ved Fie Nehamm 16.00 Afslutn er ing og tak for i dag ved Niels O . Rasmussen


AB Catering Aarhus A/S • Beta 1 • 8382 Hinnerup Tel. 72 22 42 24 • Fax 72 22 42 42 • www.abaarhus.dk • info@abaarhus.dk

Kom op på mærkerne  

Brochure vedr. informationsmøde om Fuldkornslogoet og Nøglehullet

Kom op på mærkerne  

Brochure vedr. informationsmøde om Fuldkornslogoet og Nøglehullet