Page 1

Marcel Sorribas Olivera G:6/12 O vegetativa els nous individus són idèntics als seus progenitor.

Es dóna en animals i consisteix en la divisió longitudinal o transversal d’un organisme per a donar-ne un altre.

S’originen nous organismes per múltiples divisions de la cèl·lula mare.

En els escifozous on l’escissió és múltiple i produeix èfires que es converteixen en noves meduses

Prèviament a l’escissió es formen alguns òrgans del futur individu mitjançant un procés de regeneració.

Organismes unicel·lulars, nous organismes per divisió de la cèl·lula mare

Posteriorment a l’escissió es produeix aquesta regeneració d’alguns òrgans.

Organismes unicel·lulars (llevats) o pluricel·lulars (celenteris) que originen nous individus formant gemmes pluricel·lulars al voltant del progenitor.

Mitjançant una sola cèl·lula anomenada espora agàmica o mitoespora produïda per mitosi, es dóna en microbacteris, fongs, protozous,... El mateix que l’escissió però en vegetals

lliri

maduixa

ceba

Es realitza a partir de gàmets que s’originen per meiosi. Gonocòrics: Sexes separats en individus diferents. Hermafrodita: Dos sexes en el mateix individu. Andrògens: Formació de dos tipus de gàmetes alhora. Protàndrics: Primer es formen el masculins i després els femenins en el mateix individu (Durada). Protògens: Primer es formen els femenins i després els masculins en el mateix individu (Mero). 1. Formació de gàmets (GAMETOGÈNESI) 2. Fusió dels gàmetes 3. Desenvolupament del zigot per segmentació (animals) o germinació (vegetals)

Formació de nous individus a partir dels gàmetes Reproducció gamètica sense fecundació. Es considera sexual perquè els gàmetes es formen per meiosi.

Reproducció gamètica amb fecundació: Hologàmia: gàmet=individu Merogàmia: gàmet ≠ individu

Unió de dues cèl·lules somàtiques, primer dels citoplasmes (plasmogàmia) i després dels seus nuclis (cariogàmia). Es dóna en fongs basidiomicets Nou individu provinent d’un òvul diploide

Unió de dos nuclis haploides formats per meiosi (sexual)

Només ♂

Només ♀ *

Òvul que ve d’una mitosi (asexual)

♀i♂

Només ♀ *

Diverses generacions de ♀ després una Anfitoca.

Fusió de gametangis pluricel·lulars. Si els gametangis (femení i masculí) són diferents o no es tracta de Gametàngia anisògama o isògama

Es dóna en protozous ciliats, es produeix per la fusió de dos nuclis (micronucli i macronucli) que pateixen diverses transformacions: meiosi, degeneració,mitosi i fusió

Individus naixen a partir d’un òvul no fecundat, són haploides i mascles. Les femelles naixen d’òvuls fecundats per tant partenogènesi

Mapa de la reproducció  
Mapa de la reproducció  

Mapa de la reproducció