Page 1

Nom__________________________________ Grup_____ Unitat 5. Riscos ambientals i gestió sostenible de la Terra Ubicació a la web 2.0 del llibre de l’assignatura: http://issuu.com/jcarmonaespinosa/docs/llibre_ci_ncies_per_al_m_n_contempo rani?mode=embed&documentId=080904172933355f4d96fce84c7384e371fa3fecae37&layout=grey 1. Lectura de la pàg. 301 del llibre (“La sostenibilidad como concepto bàsico”). Idees bàsiques de la lectura i definició de sostenibilitat (http://ca.wikipedia.org/wiki/Sostenibilitat):

2. Lectura i exercicis A1, A2 de les pàgines del llibre 280-281.

3. Exercici A9 de la pàg. 292 del llibre.


4. Activitat A12 de la pàg. 297 del llibre.

5. Exercici A14 pàg. 300 del llibre.

6. Exercicis A15-A19 pàg. 302-307 llibre.


Activitats interactives: Calcula les teves emissions: http://jcarmonaespinosa.blogspot.com/2008/05/calcula-les-teves-emissions.html

Calcula la teva petjada ecològica: http://jcarmonaespinosa.blogspot.com/2008/05/petjada-ecolgica.html

Exercicis: Riscos ambientals i gestió sostenible  

Exercicis unitat 5. Riscos ambientals i gestió sostenible