Page 1

Nom______________________________________Grup______

Exercici mescles i dissolucions i estats de la matèria. Procediments de laboratori. 1. Prepara una dissolució concentrada de 10 ml d’aigua i sucre en un erlenmeyer. 2. Prepara una Mescla heterogènia de 10 ml d’aigua i 25 ml d’oli en un vas de precipitats. 3. Separa la mescla anterior amb l’embut de decantació. 4. Prepara una suspensió de 100 ml d’aigua i 15 gr de farina. 5. Separa la suspensió anterior per filtració. 6. Dibuixa tot el material utilitzat i posa-hi el nom.


7. Posa n煤mero i els nom a cascuna de les parts i aparells del muntatge de destil路laci贸 que tens funcionant al laboratori.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indica quin tipus de mescla estem separant. Descriu breument el seu funcionament.

Exercici estats de la matèria  
Exercici estats de la matèria  

Exercici estats de la matèria

Advertisement