Page 1

Nom______________________________________Grup______

Exercici mescles i dissolucions i estats de la matèria. Procediments de laboratori. 1. Prepara una dissolució concentrada de 10 ml d’aigua i sucre en un erlenmeyer. 2. Prepara una Mescla heterogènia de 10 ml d’aigua i 25 ml d’oli en un vas de precipitats. 3. Separa la mescla anterior amb l’embut de decantació. 4. Prepara una suspensió de 100 ml d’aigua i 15 gr de farina. 5. Separa la suspensió anterior per filtració. 6. Dibuixa tot el material utilitzat i posa-hi el nom.


7. Posa n煤mero i els nom a cascuna de les parts i aparells del muntatge de destil路laci贸 que tens funcionant al laboratori.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indica quin tipus de mescla estem separant. Descriu breument el seu funcionament.

Exercici estats de la matèria  

Exercici estats de la matèria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you