Page 1

Una astronauta es passeja per la Lluna. La seva massa a la Terra és de 70 Kg, i l’equip que portarà en la seva expedició pesa a la Terra 0,1 Tn. Indica quan porti a sobre tot l’equip:

1. La seva massa total a l’espai (Kg):

2. El seu pes total a l’espai (g):

3. El seu pes total a la Lluna. La gravetat a la Lluna és 0,16 la de la Terra. Expressa els valors en: Tn: Kg: g: mg:


A continuació tens una caixa forta que fa les següents dimensions:

Calcula el seu volum total i la seva capacitat interior, indicant els valors en les següents unitats de volum i capacitat:

Volum

Capacitat

m3

litres

dm3

dl

cm3

cl

ml

Obligatori: fer tots els càlculs en el full i no deixar-se cap magnitud ni unitat.

Exercicis de massa i pes  
Exercicis de massa i pes  

Exercicis de massa i pes

Advertisement