Page 1

El port de barcelona Les instal·lacions i serveis del Port de Barcelona responen a les característiques dels clients del port: forta industrialització i capacitat de distribució cap a la península Ibèrica, sud de França i la resta del Món.

El Port de Barcelona disposa de terminals especialitzades per tot tipus de producte o condicionament, així com de terminals polivalents que cobreixen tipus de mercaderies diversos. Les terminals estan gestionades per empreses privades en règim de concessió, en competència entre elles. Els molls arriben a fins a 16m de calat, 31 rampes Ro-Ro i tenen una longitud total de 20 km. Són 4 terminals de contenidors i multipropòsit, per a tràfic internacional, 3 terminals de cabotatge, 2 terminals per a automòbils, 1 de fruita, 2 especialitzades (cafè i cacau i metalls no fèrrics), 1 frigorífic, 9 de líquids a granel i 6 de sòlids a granel. El port de Barcelona consta de les seguents terminals: - Cabollatge - Contenidors

- Automòbils

- Fruita


- Frigorífic

- Combustibles

- Sólids a granel

- Cafè i cacao

Serveis al vaixell A part de les terminals i les alters coses que es poden trobar al port de Barcelona tambè hi trobem l'autoritat portuaria que presta al vaixell, en el seu àmbit territorial, una sèrie de serveis de forma directa i, al mateix temps, regula la prestació d'altres serveis que s'ofereixen a través de tercers. L'objectiu fonamental dels serveis portuaris és assegurar la transferència de mercaderies entre els mitjans de transport terrestre i marítim i el comerç intern i exterior del país. El vaixell és una peça clau en aquesta interfície. L'Autoritat Portuària presta un conjunt de serveis al vaixell, per garantir-li unes condicions. Índex de serveis al vaixell: - Senyalització marítima. - Sol·licitud d'atracada


- Inscripcións de vaixells a linies regulars - Declaració Server conjunt (joint service). - Registre d'una embarcació com navegació interior - Serveis d'aiguada - Serveis MARPOL - Avarament - Procediment d'aproximació al port

Les línies regulars: El Port de Barcelona connecta amb més de 825 ports de tot el món a través de línies marítimes regulars consolidades i amb el hinterland per mitjà d'una extensa xarxa d'infrastructures viàries i ferroviàries. És, a la vegada, un port plataforma i un centre de transbordaments privilegiats per a línies oceàniques directes.

Ferris Els Ferris són també una altra part important d'aquest port ja que té conexións directes amb Gènova, Roma, Alger-Orà, Mallorca, Eivissa i Menorca Molts d’aquests serveis es caracteritzen per combinar càrrega i passatge. Les terminals de ferris disposen d’accés adaptats per a que d’una manera senzilla, es pugui realitzar la càrrega i descàrrega de mercaderies i de passatge.

El port de Barcelona  

Informació xtec del port de BCN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you