Page 1

VIOLENCIA DE XÉNERO


Video was not exported from SlideRocket


A violencia de xénero é un tipo de violencia física ou psicolóxica exercida contra calquera persoa sobre a base do seu sexo ou xénero que impacta de maneira negativa na súa identidade e benestar social, físico e psicolóxico. Chámase machismo ao conxunto de actitudes e comportamentos que rebaixan inxustamente a dignidade da muller en comparación co home. (Falamos aquí do machismo pernicioso e rexeitable, non do machismo bromista, indiferente ou chulesco que non ten maior importancia).


Documentos - Definici贸n de violencia de x茅nero - Padres divorciados - Educar en igualdade

violencia  
violencia  

violencia de xenero