Page 1

Manifestacions de l’energia interna de la Terra L’activitat geològica interna Ciències de la Natura Escolania de Montserrat. 2n ESO Novembre 2011


Processos de formació de relleu

Tectònica de plaques. És una teoria que explica la cració, evolució i destrucció dels continents

Deformacions i fractures. Són processos de formació d’accidents del relleu a nivell local o regional.

Vulcanisme. Gràcies a aquest fenomen es formen surgències de magma a la superfície. Tenen la capacitat de modificar el relleu.

Sismicitat. Són processos que produeixen moviments del terreny que poden modificar el paisatge.


Processos de formació de roques endògenes.

Magmatisme. Són les roques que es formen quan es refreda el magma.

Metamorfisme. Són les roques que es generen quan són sotmeses a pressions i temperatures elevades però que no arriben a fondre-les.

Manifestacions de l'energia interna de la Terra  

Breu presentació de l'energia interna del planeta

Advertisement