Page 1

UN REPÀS DE QUALSEVOL  ÀREA A NIVELL COOPERATIU  EL JOC DE LA PILOTA  1r. Donar les guies de repàs.  2n. Grups heterogenis de 4 a 6 persones.  3r. Un alumne/a, cridat pel professor,  s’apropa fins una línia marcada a terra amb cinta o guix.  4t. Es formula una pregunta. Si la contesta correctament té l’opció de llençar una pilota dins un  cubell. Si dóna al cubell, 1 punt, si entra 3 punts i si no encerta re de re cap punt per l’equip.  7è. Els alumnes espectadors que xerrin durant el joc faran perdre 3 punts al seu equip.  8è. El professor ajustarà les preguntes al nivell d’habilitats i coneixements de cada alumne,  d’aquesta manera queda garantida la igualtat entre els alumnes. Amb oportunitat justa  d’aconseguir punts per el seu equip.  Què és diversifica?  El contingut, perquè les preguntes s’adapten al nivell de cada alumne.  Per què d’aquesta manera?  Per estimular la competició positiva i així incrementar la motivació de l’alumnat.  ASSAIG: 

QUART ESO: 

FORMULACIÓ QUÍMICA 

GRUP 1 

GRUP 2 

GRUP 3 

GRUP 4 

GRUP 5 

GRUP 3 

GRUP 4 

GRUP 5 

PRIMER ESO:  ELS ÉSSERS VIUS  GRUP 1 

GRUP 2 

ESCOLA MARILLAC: 10.04.08

repàs cooperatiu  

Un repàs cooperatiu a Secundària