Page 1

KWB Sint-Amandsberg presenteert

Liefde slaat een brug

Een avondvullend programma met de beste Nederlandstalige luisterliedjes

Zaterdag 27 maart 2010 - 19.30 uur Parochiale Kring Heilig-Hart Heilig-Hartplein 2 - 9040 Sint-Amandsberg Kaarten : Voorverkoop : 7,00 Euro Kassa : 9,00 Euro Wilfried Van Durme - Aannemersstraat 102 9040 Sint-Amandsberg - Tel. 09/228.63.42

Werkjaar 2009-2010 - Afdeling 330121 - 69e Bestaansjaar - VDK 890-6140393-33

GeBaK

Maandag 5 april 2010

L

Paasontbijt

aat ons met z’n allen hopen dat de

Paaseitjes zoeken

betalen 4,50 Euro. Niet-leden betalen

winter nu voor eens en altijd ach-

Eens de paasklokken terug zijn uit Rome,

8,00 Euro.

ter de rug ligt en dat we mogen

laten ze zoals steeds een heleboel eitjes uit

uitkijken naar een fantastische lente. Met

de lentehemel vallen. Een reden temeer dus

Inschrijven is uiteraard noodzakelijk en

KWB Sint-Amandsberg hebben we in elk

voor onze kleinste vrienden om op zoek-

kan tot donderdag 1 april 2010 bij Dirk

geval onze doos met lente-activiteiten

tocht te trekken. Eitjes zoeken en eitjes rapen

Vermeiren, Jos Verdegemstraat 174,

opengebroken en we vonden één van

en dan nog eens langs de paashaas passeren

9040 Sint-Amandsberg, tel. 09/228.81.68,

de mooiste activiteiten van het werkjaar:

die zeker nog een lekkere verrassing bij zich

e-mail: dirk@kwbsintamandsberg.be of

ons beroemde en gegeerde paasontbijt.

zal hebben. Niet te missen dus.

via uw bestuurslid.

Meer dan eten alleen

Praktisch

Ons paasontbijt houdt uiteraard meer in

Om 09.00 uur serveren wij het ontbijt in

dan het eten alleen. We ontvangen u na-

de gebouwen van de Vrije Basisschool De

tuurlijk graag met alle lekkers zoals heer-

Krekel (Sint-Janscollege) aan de Krekelberg

lijke verse koeken, boterhammen, beleg,

1 te Sint-Amandsberg.

zoetigheden en vooral onze befaamde eitjes met spek. Met andere woorden,

Deelnemen kost voor leden 6,00 Euro.

alle ingrediënten om voldoende energie

Kinderen van leden, jonger dan 12 jaar,

op te doen om de rest van de dag door

nemen helemaal gratis deel. Kleinkinde-

te komen.

ren van leden en kinderen van niet-leden

Maart 2010

Pagina 2-3: De kunst van het emailen Groene vingers Hoofdprijs steunkaarten Te noteren Uw aandacht Pagina 4: Culturele avond ‘ ‘t Gebak ‘


Uitslag Steunkaartenactie

De kunst van het e-mailen

E

-mail heeft in de voorbije jaren te-

Kortom, twee avonden boordevol

Eerder deze maand vond de trekking

gen een enorme snelheid zijn plaats

informatie voor zij die e-mail willen

plaats van de winnende nummers van

ingenomen in de wereld van de

leren kennen of beter willen leren

onze tombola, verbonden aan onze

kennen.

steunkaartenactie. In bijlage van deze

communicatie. Het is dan ook een krachtig paalde informatie met elkaar uit te wisse-

Praktisch

de winnende nummers vinden. Hier-

len. Op dit fenomeen willen wij tijdens onze

Deze avonden gaan door in de ge-

naast in elk geval het nummer dat goed

twee informatie-avonden verder ingaan.

bouwen van de Vrije Basisschool

Avond 1 van de sessie ‘Hou je dak dicht’ kon rekenen op een ruime belangstelling.

!!!!!!!!!!

De Krekel op dinsdag 16 en 23

www.kwbsintamandsberg.be

3365

nieuwsflits kan u de volledige lijst van

en zelfs machtig middel geworden om be-

Avond 1

maart, telkens om 19.30 uur. Deel-

Zoals bij zowat alles, bestaan er voor e-

nemen kost 5,00 Euro voor leden en

mailen ook een aantal basisregels, zaken

7,50 Euro voor niet-leden.

die je best wel en beter niet doet/gebruikt.

Inschrijven kan bij Jan Callant,

We nemen deze zaken door terwijl we onze

Destelbergenstraat 70, 9040 Sint-

ervaringen met elkaar uitwisselen of terwijl

Amandsberg,

we onze oren en ogen openhouden om

e-mail: jan@kwbsintamandsberg.be.

tel.:

09/329.64.03,

met het fenomeen e-mail kennis te ma-

seo Quadrante.

Groene Vingers

M

Even uw aandacht

et de lente voor de deur, kun-

derhoud van uw tuin belichten. Het uit-

Gespreksavond ‘Darwin versus geloof’

Vastenactie ‘De Krekel’

nen we stilaan weer beginnen

wisselen van ervaringen en uw vragen

Onze gespreksavond ‘Darwin versus geloof

SJC Basisschool De Krekel stelt haar

denken aan het opsmukken

zijn daarbij zeker een meerwaarde.

- Is er nog plaats voor het christelijk geloof

vastenactie 2010 in het teken van 2

in de evolutieleer?’ onder leiding van Jür-

projecten in Ethiopië. Op donderdag

van onze tuin. KWB Sint-Amandsberg wil

ken. Voorkennis is dus geen noodzaak. Uw

is voor de hoofdprijs, een Philips Sen-

vragen zijn evenveel waard als de uitgewis-

u daarbij graag een handje helpen, samen

Praktisch

gen Francois, voorzien voor donderdag 11

18 maart om 20.00 uur organiseert

selde ervaringen.

met de dames van KAV Oude Bareel. Niet

Deze infoavond is een must voor ie-

maart 2010 wordt verschoven naar donder-

De Krekel een informatie-avond

dat we uw tuin persoonlijk onder handen

dereen met groene vingers. Afspraak

dag 10 juni 2010. Verdere informatie krijgt

over deze projecten. Het evenement

Avond 2

komen nemen, maar we bezorgen u wel

op vrijdag 26 maart 2010 om 19.30

u uiteraard in onze nieuwsflits van juni.

vindt plaats in de kleuterspeelzaal

Net zoals met de traditionele correspon-

een heleboel ideeën en tips.

uur in het Parochiaal Centrum van de Oude Bareel. Beelbroekstraat 4, 9040

dentie, is een degelijk klassement achteraf van groot belang om gegevens te kunnen

Voorjaarsonderhoud

bijhouden, beheren en terugvinden. Hierop

Peter Van de Velde van de Gentse groen-

delen en strooien we tips rond.

Electronisch brieven versturen

!!!!!!!!!!

De mensen van Dertiende Ster vzw komen de projecten die zij steunen toelichten. Er zijn mooie beelden

niet-leden 2,00 Euro per persoon. In-

Bedrijfsbezoek Stora-Enso

over de projecten, onder meer over

voorjaarsonderhoud dat uw tuin verdient.

schrijven kan maar is niet noodzakelijk.

(Papierfabriek Langerbrugge)

Little Heaven Second House, het

Verder heeft hij het ook over de lentesnoei

U kan daarvoor terecht bij onze activi-

in uw tuin. Peter vertelt uit zijn kennis van

teitsverantwoordelijke Clément Tim-

bloemen en planten,

merman, Destelber-

zijn

genstraat 74, 9040

rijke

ervaring

opgedaan tijdens de

Sint-Amandsberg,

uitoefening van zijn

Tel.

job en gaat graag in

of uiteraard zoals

op al uw vragen om-

09/228.49.74

steeds bij uw be-

trent uw bezorgdhe-

stuurslid.

weeshuis voor adolescenten met Vrijdag 16 april 2010 :

Wij stellen deze avond open voor Zondag 18 april 2010 :

alle geïnteresseerden en nodigen

Floraliënwandeling

u daarom graag uit. De toegang is gratis. Tijdens de pauze bieden wij

Vrijdag 23 april 2010 :

u een kopje Ethiopische koffie of

Bezoek aan de Floraliën

fruitsap (Oxfam) aan. Wij hopen dat u talrijk aanwezig zal zijn!

Energie te duur - Woensdag 10 maart 2010 - 19.30- Centrum Ten Berg

Net zoals de vo-

Eén Vlaams gezin op twee voelt zich niet goed geïnformeerd over de

rige edities wil Peter

vrijgemaakte energiemarkt. Tachtig procent zoekt ook niet actief naar

vooral de praktische kant van het lenteon-

aids.

Quizavond

den omtrent de tuin.

Deelnemers stippelen aandachtig de route uit op de dropping voor Die-Hards

Amandsberg.

Deelnemen kost zowel voor leden als

deze avond. Hij zal dieper in gaan op het

Eens te meer wisselen we ervaringen uit,

Te noteren Vrijdag 9 april 2010 :

dienst is opnieuw onze begeleider voor

gaan we dieper in tijdens de tweede avond. maken we kennis met een aantal hulpmid-

Sint-Amandsberg.

van de school, Krekelberg 1 te Sint-

informatie hierover. Om de mensen nog beter te informeren start ACW De Gele Krokus - Natuurfotografie Victor Bos

Gent-Eeklo een informatiecampagne met vijf gratis infoavonden.

Een seintje vooraf is handig zodat we het aantal deelnemers kunnen inschatten (09/228.58.71, SJC Basisschool De Krekel)


Uitslag Steunkaartenactie

De kunst van het e-mailen

E

-mail heeft in de voorbije jaren te-

Kortom, twee avonden boordevol

Eerder deze maand vond de trekking

gen een enorme snelheid zijn plaats

informatie voor zij die e-mail willen

plaats van de winnende nummers van

ingenomen in de wereld van de

leren kennen of beter willen leren

onze tombola, verbonden aan onze

kennen.

steunkaartenactie. In bijlage van deze

communicatie. Het is dan ook een krachtig paalde informatie met elkaar uit te wisse-

Praktisch

de winnende nummers vinden. Hier-

len. Op dit fenomeen willen wij tijdens onze

Deze avonden gaan door in de ge-

naast in elk geval het nummer dat goed

twee informatie-avonden verder ingaan.

bouwen van de Vrije Basisschool

Avond 1 van de sessie ‘Hou je dak dicht’ kon rekenen op een ruime belangstelling.

!!!!!!!!!!

De Krekel op dinsdag 16 en 23

www.kwbsintamandsberg.be

3365

nieuwsflits kan u de volledige lijst van

en zelfs machtig middel geworden om be-

Avond 1

maart, telkens om 19.30 uur. Deel-

Zoals bij zowat alles, bestaan er voor e-

nemen kost 5,00 Euro voor leden en

mailen ook een aantal basisregels, zaken

7,50 Euro voor niet-leden.

die je best wel en beter niet doet/gebruikt.

Inschrijven kan bij Jan Callant,

We nemen deze zaken door terwijl we onze

Destelbergenstraat 70, 9040 Sint-

ervaringen met elkaar uitwisselen of terwijl

Amandsberg,

we onze oren en ogen openhouden om

e-mail: jan@kwbsintamandsberg.be.

tel.:

09/329.64.03,

met het fenomeen e-mail kennis te ma-

seo Quadrante.

Groene Vingers

M

Even uw aandacht

et de lente voor de deur, kun-

derhoud van uw tuin belichten. Het uit-

Gespreksavond ‘Darwin versus geloof’

Vastenactie ‘De Krekel’

nen we stilaan weer beginnen

wisselen van ervaringen en uw vragen

Onze gespreksavond ‘Darwin versus geloof

SJC Basisschool De Krekel stelt haar

denken aan het opsmukken

zijn daarbij zeker een meerwaarde.

- Is er nog plaats voor het christelijk geloof

vastenactie 2010 in het teken van 2

in de evolutieleer?’ onder leiding van Jür-

projecten in Ethiopië. Op donderdag

van onze tuin. KWB Sint-Amandsberg wil

ken. Voorkennis is dus geen noodzaak. Uw

is voor de hoofdprijs, een Philips Sen-

vragen zijn evenveel waard als de uitgewis-

u daarbij graag een handje helpen, samen

Praktisch

gen Francois, voorzien voor donderdag 11

18 maart om 20.00 uur organiseert

selde ervaringen.

met de dames van KAV Oude Bareel. Niet

Deze infoavond is een must voor ie-

maart 2010 wordt verschoven naar donder-

De Krekel een informatie-avond

dat we uw tuin persoonlijk onder handen

dereen met groene vingers. Afspraak

dag 10 juni 2010. Verdere informatie krijgt

over deze projecten. Het evenement

Avond 2

komen nemen, maar we bezorgen u wel

op vrijdag 26 maart 2010 om 19.30

u uiteraard in onze nieuwsflits van juni.

vindt plaats in de kleuterspeelzaal

Net zoals met de traditionele correspon-

een heleboel ideeën en tips.

uur in het Parochiaal Centrum van de Oude Bareel. Beelbroekstraat 4, 9040

dentie, is een degelijk klassement achteraf van groot belang om gegevens te kunnen

Voorjaarsonderhoud

bijhouden, beheren en terugvinden. Hierop

Peter Van de Velde van de Gentse groen-

delen en strooien we tips rond.

Electronisch brieven versturen

!!!!!!!!!!

De mensen van Dertiende Ster vzw komen de projecten die zij steunen toelichten. Er zijn mooie beelden

niet-leden 2,00 Euro per persoon. In-

Bedrijfsbezoek Stora-Enso

over de projecten, onder meer over

voorjaarsonderhoud dat uw tuin verdient.

schrijven kan maar is niet noodzakelijk.

(Papierfabriek Langerbrugge)

Little Heaven Second House, het

Verder heeft hij het ook over de lentesnoei

U kan daarvoor terecht bij onze activi-

in uw tuin. Peter vertelt uit zijn kennis van

teitsverantwoordelijke Clément Tim-

bloemen en planten,

merman, Destelber-

zijn

genstraat 74, 9040

rijke

ervaring

opgedaan tijdens de

Sint-Amandsberg,

uitoefening van zijn

Tel.

job en gaat graag in

of uiteraard zoals

op al uw vragen om-

09/228.49.74

steeds bij uw be-

trent uw bezorgdhe-

stuurslid.

weeshuis voor adolescenten met Vrijdag 16 april 2010 :

Wij stellen deze avond open voor Zondag 18 april 2010 :

alle geïnteresseerden en nodigen

Floraliënwandeling

u daarom graag uit. De toegang is gratis. Tijdens de pauze bieden wij

Vrijdag 23 april 2010 :

u een kopje Ethiopische koffie of

Bezoek aan de Floraliën

fruitsap (Oxfam) aan. Wij hopen dat u talrijk aanwezig zal zijn!

Energie te duur - Woensdag 10 maart 2010 - 19.30- Centrum Ten Berg

Net zoals de vo-

Eén Vlaams gezin op twee voelt zich niet goed geïnformeerd over de

rige edities wil Peter

vrijgemaakte energiemarkt. Tachtig procent zoekt ook niet actief naar

vooral de praktische kant van het lenteon-

aids.

Quizavond

den omtrent de tuin.

Deelnemers stippelen aandachtig de route uit op de dropping voor Die-Hards

Amandsberg.

Deelnemen kost zowel voor leden als

deze avond. Hij zal dieper in gaan op het

Eens te meer wisselen we ervaringen uit,

Te noteren Vrijdag 9 april 2010 :

dienst is opnieuw onze begeleider voor

gaan we dieper in tijdens de tweede avond. maken we kennis met een aantal hulpmid-

Sint-Amandsberg.

van de school, Krekelberg 1 te Sint-

informatie hierover. Om de mensen nog beter te informeren start ACW De Gele Krokus - Natuurfotografie Victor Bos

Gent-Eeklo een informatiecampagne met vijf gratis infoavonden.

Een seintje vooraf is handig zodat we het aantal deelnemers kunnen inschatten (09/228.58.71, SJC Basisschool De Krekel)


KWB Sint-Amandsberg presenteert

Liefde slaat een brug

Een avondvullend programma met de beste Nederlandstalige luisterliedjes

Zaterdag 27 maart 2010 - 19.30 uur Parochiale Kring Heilig-Hart Heilig-Hartplein 2 - 9040 Sint-Amandsberg Kaarten : Voorverkoop : 7,00 Euro Kassa : 9,00 Euro Wilfried Van Durme - Aannemersstraat 102 9040 Sint-Amandsberg - Tel. 09/228.63.42

Werkjaar 2009-2010 - Afdeling 330121 - 69e Bestaansjaar - VDK 890-6140393-33

GeBaK

Maandag 5 april 2010

L

Paasontbijt

aat ons met z’n allen hopen dat de

Paaseitjes zoeken

betalen 4,50 Euro. Niet-leden betalen

winter nu voor eens en altijd ach-

Eens de paasklokken terug zijn uit Rome,

8,00 Euro.

ter de rug ligt en dat we mogen

laten ze zoals steeds een heleboel eitjes uit

uitkijken naar een fantastische lente. Met

de lentehemel vallen. Een reden temeer dus

Inschrijven is uiteraard noodzakelijk en

KWB Sint-Amandsberg hebben we in elk

voor onze kleinste vrienden om op zoek-

kan tot donderdag 1 april 2010 bij Dirk

geval onze doos met lente-activiteiten

tocht te trekken. Eitjes zoeken en eitjes rapen

Vermeiren, Jos Verdegemstraat 174,

opengebroken en we vonden één van

en dan nog eens langs de paashaas passeren

9040 Sint-Amandsberg, tel. 09/228.81.68,

de mooiste activiteiten van het werkjaar:

die zeker nog een lekkere verrassing bij zich

e-mail: dirk@kwbsintamandsberg.be of

ons beroemde en gegeerde paasontbijt.

zal hebben. Niet te missen dus.

via uw bestuurslid.

Meer dan eten alleen

Praktisch

Ons paasontbijt houdt uiteraard meer in

Om 09.00 uur serveren wij het ontbijt in

dan het eten alleen. We ontvangen u na-

de gebouwen van de Vrije Basisschool De

tuurlijk graag met alle lekkers zoals heer-

Krekel (Sint-Janscollege) aan de Krekelberg

lijke verse koeken, boterhammen, beleg,

1 te Sint-Amandsberg.

zoetigheden en vooral onze befaamde eitjes met spek. Met andere woorden,

Deelnemen kost voor leden 6,00 Euro.

alle ingrediënten om voldoende energie

Kinderen van leden, jonger dan 12 jaar,

op te doen om de rest van de dag door

nemen helemaal gratis deel. Kleinkinde-

te komen.

ren van leden en kinderen van niet-leden

Maart 2010

Pagina 2-3: De kunst van het emailen Groene vingers Hoofdprijs steunkaarten Te noteren Uw aandacht Pagina 4: Culturele avond ‘ ‘t Gebak ‘

2010_03_-_Nieuwsflits  

Nieuwsflits KWB Sint-Amandsberg Maart 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you