Page 1

Pagina 2-3: Culturele avond ‘ ‘t Gebak ‘ Lourdesbevaarten De kunst van het emailen

Steunkaartenactie 2010 - Haast u ! Steun onze werking U bent waarschijnlijk al langer vertrouwd met de werking van onze afdeling. Onge-

Pagina 4: Steunkaartenactie

twijfeld weet u dan ook dat we er steeds naar streven om de kostprijs van onze activiteiten zo laag mogelijk te houden. Maar koken kost geld en de nodige fondsen bij elkaar krijgen is niet steeds zo eenvoudig. Dankzij de milde steun van de plaatselijke handelaars kunnen we een deel van onze kosten dragen. In tweede instantie mikken we ook op de milde steun van onze leden. Voor wat hoort wat Omdat we vinden dat uw inspanning doet ook beloond mag worden, hebben wij opnieuw gezorgd voor een klein spelelement. Wij bieden u dan ook graag onze ruil 3 kansen voor de tombola die aan de steunkaartenactie verbonden is. U maakt daarmee kans op één van de vele waardevolle prijzen. Met een beetje geluk wordt u trouwens de nieuwe eigenaar van de hoofdprijs: een Philips Senseo Quadrante, een goedogende en stijvolle nieuwe versie van de welbekende Senseo. Veel geluk en vooral... van harte dank voor uw milde steun!

Dinsdag 16 & 23 maart 2010 : De kunst van het e-mailen Vrijdag 26 maart 2010 : Groene Vingers (i.s.m. KAV) Maandag 5 april 2010 : Paasontbijt

KWB Sint-Amandsberg presenteert

Liefde slaat een brug De eieren waren levendig vers en moeilijke handelbaar, maar het resultaat was top.

GeBaK Zaterdag 27 maart 2010 19.30 uur Parochiale Kring Heilig-Hart Kaarten: VVK : 7,00 Euro - Kassa : 9,00 Euro

Daarna zat de sfeer er duidelijk wel in.

Dinsdag 9 & Dinsdag 23 februari 2010

Te noteren

Werkjaar 2009-2010 - Afdeling 330121 - 69e Bestaansjaar - VDK 890-6140393-33

steunkaarten aan tegen de luttele prijs van 2,50 Euro. Deze kaart biedt u dan in

E

Hou je dak dicht!

nergie besparen kan ook geld

een extraatje.

besparen, zoveel is zeker. Niet alleen door te genieten van pre-

mies maar ook door bijvoorbeeld

deze renderende investering niet langer uit te stellen. Begeleiders zijn Geert De

1ste avond: dinsdag 9 februari 2010

Schoenmacker en Carl Jansen.

op

Deze avond is een informatieavond waarop

een goedkope manier dakisolatie aan

zal toegelicht worden hoe je kan bespa-

3de avond: dinsdag 23 februari 2010

te kopen. KWB wil u hierbij een handje

ren, welke overheidssubsidies en premies

Op deze avond zorgt KWB Sint-Amands-

helpen.

voorzien zijn bij dakisolatie. We krijgen ook

berg voor een extraatje. Bestuurslid Jos

deskundig advies hoe we kunnen isoleren.

Remy, ervaringsdeskundige, zal ons van-

Samenaankoopactie

Prijzen en mogelijkheden worden toegelicht.

uit zijn opgedane ervaringen nog verder

De samenaankoopactie ‘Hou je dak

Alle mogelijke vragen rond dakisolatie ko-

informeren over dakisolatie (soorten,

dicht, ook in jouw buurt’ bestaat uit 3

men aan bod. Begeleider is Ivan De Jonge.

hoe ga je te werk?, ...) Een gelegenheid

avonden. Op een bijzonder interessante

die je zeker niet mag laten voorbijgaan.

manier (op financieel vlak) krijgen we de

2de avond: dinsdag 2 maart 2010

Als was het maar omdat je portemonee,

kans deel te nemen aan deze samenaan-

Deze investeringsavond richt zich in het

en het milieu, er wel bij vaart.

koop voor een investering die op korte

bijzonder tot diegenen die wensen deel te

termijn renderend is. Een geïsoleerd

nemen aan de samenaankoop. Firma De-

Deze

dak biedt immers veel voordelen. Deze

schacht werd aangesproken om de bestellin-

H.Hartkring, H.Hartplein 2 te 9040 Sint-

samenaankoopactie bestaat uit twee

gen te organiseren. Naast de overheidspre-

Amandsberg. We starten telkens stipt

avonden georganiseerd i.s.m. het KWB

mies wordt er door Isover ook een ernstige

om 19.30 uur. De inkom is gratis! Alle

- Verbond Oost-Vlaanderen. De derde

korting gegeven. Een reden te meer om

info bij : Geert Verleysen, Jos Verdegem-

avond (de middelste) geven we u nog

Februari 2010

avonden

gaan

door

straat 98, 9040 Sint-Amandsberg.

in

de


De kunst van het e-mailen

Liefde slaat een brug

V

oor onze culturele avond van dit

Van Den Bossche, Erik & Sanne, Lisa

Met een ongelooflijke snelheid heeft

derhevig is. Waarschijnlijk weet u dat wel,

jaar kwamen we terecht bij een

Del Bo, Miel Cools, Dick Van Altena,...

de digitale wereld een belangrijk deel

maar hoe vaak dankt u er ook over na?

muzikaal viertal uit Limburg. Ge-

Pareltjes uit het repertoire van deze

van het leven overgenomen. Hard- en

bak is een muzikale belevenis als geen an-

mensen komen als eerbetoon zeker

software maken een niet meer te wissen

Avond 1 : de kunst van het mailen

dere. Antonella, Carlo, Elly en Koen geven

aan bod.

geheel uit. Ze veranderen en moderni-

Op de eerste avond gaan we dieper in op

seren het leven.

wat de e-mail juist is, wat zijn waarde is

elk op hun manier het beste van zichzelf in functie van hemelse teksten en muziek.

Praktisch Bitterkoud maar beestig interessant: ons bezoek aan Sterrenwacht Armand Pien

Digitale brieven

opmaakt en gaat versturen. Kortom, de

Het tijdperk van de briefkaart en de

do’s en don’ts bij het mailen en een aantal praktische tips.

Liefde slaat een brug

zaterdag 27 maart 2010 om 19.30

Voor deze culturele avond kozen we voor

uur in de Parochiale Kring van

brief lijken nu wel helemaal achter ons

‘Liefde slaat een brug’, een programma met

het Heilig-Hart. Kaarten kosten in

te liggen. De digitale berichten hebben

de mooiste Nederlandstalige luisterliedjes!

voorverkoop 7,00 Euro. Aan de kassa

Liefde slaat een brug is tevens de titel van

zelf betaalt U 9,00 Euro. Ze zijn te

hun vierde CD. Elly Sannen schreef en/of

bekomen bij Wilfried Van Durme,

koos zorgvuldig de 14 nummers die op die

Aannemersstraat 102, 9040 Sint-

In 2010 is het opnieuw de beurt aan de

CD staan en het hoofdbestanddeel vormen

Amandsberg, tel. 09/228.63.42.

provincie Oost-Vlaanderen om met KWB

Lourdesbedevaart

door hun snelheid en eenvoud de oridi-

Avond 2: de kunst van het beheren

naire papieren boodschappen vervan-

Een prachtig klassement van brieven en

gen. Maar, wist u ook dat er een aantal

documenten was en is van goudwaarde.

ontspanning en ontmoeting. In Lourdes

spelregels zijn en dat het gebruik van

Maar wat met de overvloed aan digitale

en omstreken is er zoveel te zien.

e-mails aan een aantal spelregels on-

boodschappen die we dagelijks binnenkrij-

van dit avondvullend programma. Koen

naar Lourdes Frankrijk te gaan. Ook onze

In ‘t ven en Antonella Ooms zorgen voor

afdeling gaat mee en heeft een eigen be-

Tijdens de provinciale bedevaarten kan

bewaren en zo ja, hoe ga je dan te werk?

een adembenemende vertolking van deze

geleider mee die u de nodige ondersteu-

u deelnemen aan verschillende georga-

En wat dan nadat ze bewaard zijn? Hoe

nummers, bijgestaan voor de muzikale vir-

ning geeft gedurende de hele reis.

niseerde excursies (roofvogelshow, Col

vinden we ze terug?

gen. Zijn er ook hier middelen om deze te

du Tourmalet, stadsbezoek Pau, ...).

tuoos die Carlo Ooms is. Tijdens deze culturele avond brengen zij

Bedevaartprogramma

een sfeervolle muzikale mix van eigen

KWB-KAV Lourdesbedevaarten zorgt in

Praktische informatie

druk leggen op de handigheid van dit alles.

composities en alom gekend kleinkunstre-

Lourdes voor een afwisselend en evenwich-

Onze afdeling reist met de TGV naar

Het is een verzameling aan tips, ervaringen

pertoire, met aangepaste bindteksten.

tig bedevaartprogramma. Dit aanbod is vrij

Lourdes. We vertrekken op maandag

en aandachtspunten.

en u bepaalt zelf aan wat u deelneemt.

12 juli en keren terug op zaterdag 17

Deze beide avonden willen vooral de na-

Ervaren

juli 2010.

wat ervaring op als ‘voorprogramma’ bij gekende artiesten zoals Elly en Rikkert, Bart

In de volgende nieuwsflits brengen we

Binnen ons bedevaartthema ‘Het leven zo-

Doorheen de jaren deed het viertal heel Gebak : een muzikale belevenis

!!!!!!!!!!

www.kwbsintamandsberg.be

!!!!!!!!!!

Deze culturele avond gaat door op

en waar u moet op letten als u een e-mail

meer informatie en ziet u hoe u kan deel-

als het is...’ hebben wij naast een openings-

Prijs voor vol pension op basis van

en zendingsviering ook een kruisweg en

een 2 persoonskamer is 574 euro. In-

bevrijdingsviering. We maken ook tijd voor

schrijven is uiteraard noodzakelijk en

een groet- en af-

kan u doen bij ons

scheidsmoment aan

bestuurlid Jos Remy,

de grot en nemen

tel.

uiteraard deel aan

Hij kan u ook alle

interessante gebeur-

verdere

tenissen

verschaffen.

zoals

de

E-mailen : een kunst

nemen. Hou vooral al dinsdag 16 en dinsdag 23 maart vrij.

09/229.26.41. informatie

kaarsjesprocessie. Excursies Naast het inhoudelijk deel van onze bedevaarten is er ook Arto Mundo zorgde voor een stemmige kerstevocatie

volop ruimte voor

KWB-KAV Lourdesbedevaarten

Zoals steeds werd het gezellig samenzijn opgefleurd door een heerlijke maaltijd


De kunst van het e-mailen

Liefde slaat een brug

V

oor onze culturele avond van dit

Van Den Bossche, Erik & Sanne, Lisa

Met een ongelooflijke snelheid heeft

derhevig is. Waarschijnlijk weet u dat wel,

jaar kwamen we terecht bij een

Del Bo, Miel Cools, Dick Van Altena,...

de digitale wereld een belangrijk deel

maar hoe vaak dankt u er ook over na?

muzikaal viertal uit Limburg. Ge-

Pareltjes uit het repertoire van deze

van het leven overgenomen. Hard- en

bak is een muzikale belevenis als geen an-

mensen komen als eerbetoon zeker

software maken een niet meer te wissen

Avond 1 : de kunst van het mailen

dere. Antonella, Carlo, Elly en Koen geven

aan bod.

geheel uit. Ze veranderen en moderni-

Op de eerste avond gaan we dieper in op

seren het leven.

wat de e-mail juist is, wat zijn waarde is

elk op hun manier het beste van zichzelf in functie van hemelse teksten en muziek.

Praktisch Bitterkoud maar beestig interessant: ons bezoek aan Sterrenwacht Armand Pien

Digitale brieven

opmaakt en gaat versturen. Kortom, de

Het tijdperk van de briefkaart en de

do’s en don’ts bij het mailen en een aantal praktische tips.

Liefde slaat een brug

zaterdag 27 maart 2010 om 19.30

Voor deze culturele avond kozen we voor

uur in de Parochiale Kring van

brief lijken nu wel helemaal achter ons

‘Liefde slaat een brug’, een programma met

het Heilig-Hart. Kaarten kosten in

te liggen. De digitale berichten hebben

de mooiste Nederlandstalige luisterliedjes!

voorverkoop 7,00 Euro. Aan de kassa

Liefde slaat een brug is tevens de titel van

zelf betaalt U 9,00 Euro. Ze zijn te

hun vierde CD. Elly Sannen schreef en/of

bekomen bij Wilfried Van Durme,

koos zorgvuldig de 14 nummers die op die

Aannemersstraat 102, 9040 Sint-

In 2010 is het opnieuw de beurt aan de

CD staan en het hoofdbestanddeel vormen

Amandsberg, tel. 09/228.63.42.

provincie Oost-Vlaanderen om met KWB

Lourdesbedevaart

door hun snelheid en eenvoud de oridi-

Avond 2: de kunst van het beheren

naire papieren boodschappen vervan-

Een prachtig klassement van brieven en

gen. Maar, wist u ook dat er een aantal

documenten was en is van goudwaarde.

ontspanning en ontmoeting. In Lourdes

spelregels zijn en dat het gebruik van

Maar wat met de overvloed aan digitale

en omstreken is er zoveel te zien.

e-mails aan een aantal spelregels on-

boodschappen die we dagelijks binnenkrij-

van dit avondvullend programma. Koen

naar Lourdes Frankrijk te gaan. Ook onze

In ‘t ven en Antonella Ooms zorgen voor

afdeling gaat mee en heeft een eigen be-

Tijdens de provinciale bedevaarten kan

bewaren en zo ja, hoe ga je dan te werk?

een adembenemende vertolking van deze

geleider mee die u de nodige ondersteu-

u deelnemen aan verschillende georga-

En wat dan nadat ze bewaard zijn? Hoe

nummers, bijgestaan voor de muzikale vir-

ning geeft gedurende de hele reis.

niseerde excursies (roofvogelshow, Col

vinden we ze terug?

gen. Zijn er ook hier middelen om deze te

du Tourmalet, stadsbezoek Pau, ...).

tuoos die Carlo Ooms is. Tijdens deze culturele avond brengen zij

Bedevaartprogramma

een sfeervolle muzikale mix van eigen

KWB-KAV Lourdesbedevaarten zorgt in

Praktische informatie

druk leggen op de handigheid van dit alles.

composities en alom gekend kleinkunstre-

Lourdes voor een afwisselend en evenwich-

Onze afdeling reist met de TGV naar

Het is een verzameling aan tips, ervaringen

pertoire, met aangepaste bindteksten.

tig bedevaartprogramma. Dit aanbod is vrij

Lourdes. We vertrekken op maandag

en aandachtspunten.

en u bepaalt zelf aan wat u deelneemt.

12 juli en keren terug op zaterdag 17

Deze beide avonden willen vooral de na-

Ervaren

juli 2010.

wat ervaring op als ‘voorprogramma’ bij gekende artiesten zoals Elly en Rikkert, Bart

In de volgende nieuwsflits brengen we

Binnen ons bedevaartthema ‘Het leven zo-

Doorheen de jaren deed het viertal heel Gebak : een muzikale belevenis

!!!!!!!!!!

www.kwbsintamandsberg.be

!!!!!!!!!!

Deze culturele avond gaat door op

en waar u moet op letten als u een e-mail

meer informatie en ziet u hoe u kan deel-

als het is...’ hebben wij naast een openings-

Prijs voor vol pension op basis van

en zendingsviering ook een kruisweg en

een 2 persoonskamer is 574 euro. In-

bevrijdingsviering. We maken ook tijd voor

schrijven is uiteraard noodzakelijk en

een groet- en af-

kan u doen bij ons

scheidsmoment aan

bestuurlid Jos Remy,

de grot en nemen

tel.

uiteraard deel aan

Hij kan u ook alle

interessante gebeur-

verdere

tenissen

verschaffen.

zoals

de

E-mailen : een kunst

nemen. Hou vooral al dinsdag 16 en dinsdag 23 maart vrij.

09/229.26.41. informatie

kaarsjesprocessie. Excursies Naast het inhoudelijk deel van onze bedevaarten is er ook Arto Mundo zorgde voor een stemmige kerstevocatie

volop ruimte voor

KWB-KAV Lourdesbedevaarten

Zoals steeds werd het gezellig samenzijn opgefleurd door een heerlijke maaltijd


Pagina 2-3: Culturele avond ‘ ‘t Gebak ‘ Lourdesbevaarten De kunst van het emailen

Steunkaartenactie 2010 - Haast u ! Steun onze werking U bent waarschijnlijk al langer vertrouwd met de werking van onze afdeling. Onge-

Pagina 4: Steunkaartenactie

twijfeld weet u dan ook dat we er steeds naar streven om de kostprijs van onze activiteiten zo laag mogelijk te houden. Maar koken kost geld en de nodige fondsen bij elkaar krijgen is niet steeds zo eenvoudig. Dankzij de milde steun van de plaatselijke handelaars kunnen we een deel van onze kosten dragen. In tweede instantie mikken we ook op de milde steun van onze leden. Voor wat hoort wat Omdat we vinden dat uw inspanning doet ook beloond mag worden, hebben wij opnieuw gezorgd voor een klein spelelement. Wij bieden u dan ook graag onze ruil 3 kansen voor de tombola die aan de steunkaartenactie verbonden is. U maakt daarmee kans op één van de vele waardevolle prijzen. Met een beetje geluk wordt u trouwens de nieuwe eigenaar van de hoofdprijs: een Philips Senseo Quadrante, een goedogende en stijvolle nieuwe versie van de welbekende Senseo. Veel geluk en vooral... van harte dank voor uw milde steun!

Dinsdag 16 & 23 maart 2010 : De kunst van het e-mailen Vrijdag 26 maart 2010 : Groene Vingers (i.s.m. KAV) Maandag 5 april 2010 : Paasontbijt

KWB Sint-Amandsberg presenteert

Liefde slaat een brug De eieren waren levendig vers en moeilijke handelbaar, maar het resultaat was top.

GeBaK Zaterdag 27 maart 2010 19.30 uur Parochiale Kring Heilig-Hart Kaarten: VVK : 7,00 Euro - Kassa : 9,00 Euro

Daarna zat de sfeer er duidelijk wel in.

Dinsdag 9 & Dinsdag 23 februari 2010

Te noteren

Werkjaar 2009-2010 - Afdeling 330121 - 69e Bestaansjaar - VDK 890-6140393-33

steunkaarten aan tegen de luttele prijs van 2,50 Euro. Deze kaart biedt u dan in

E

Hou je dak dicht!

nergie besparen kan ook geld

een extraatje.

besparen, zoveel is zeker. Niet alleen door te genieten van pre-

mies maar ook door bijvoorbeeld

deze renderende investering niet langer uit te stellen. Begeleiders zijn Geert De

1ste avond: dinsdag 9 februari 2010

Schoenmacker en Carl Jansen.

op

Deze avond is een informatieavond waarop

een goedkope manier dakisolatie aan

zal toegelicht worden hoe je kan bespa-

3de avond: dinsdag 23 februari 2010

te kopen. KWB wil u hierbij een handje

ren, welke overheidssubsidies en premies

Op deze avond zorgt KWB Sint-Amands-

helpen.

voorzien zijn bij dakisolatie. We krijgen ook

berg voor een extraatje. Bestuurslid Jos

deskundig advies hoe we kunnen isoleren.

Remy, ervaringsdeskundige, zal ons van-

Samenaankoopactie

Prijzen en mogelijkheden worden toegelicht.

uit zijn opgedane ervaringen nog verder

De samenaankoopactie ‘Hou je dak

Alle mogelijke vragen rond dakisolatie ko-

informeren over dakisolatie (soorten,

dicht, ook in jouw buurt’ bestaat uit 3

men aan bod. Begeleider is Ivan De Jonge.

hoe ga je te werk?, ...) Een gelegenheid

avonden. Op een bijzonder interessante

die je zeker niet mag laten voorbijgaan.

manier (op financieel vlak) krijgen we de

2de avond: dinsdag 2 maart 2010

Als was het maar omdat je portemonee,

kans deel te nemen aan deze samenaan-

Deze investeringsavond richt zich in het

en het milieu, er wel bij vaart.

koop voor een investering die op korte

bijzonder tot diegenen die wensen deel te

termijn renderend is. Een geïsoleerd

nemen aan de samenaankoop. Firma De-

Deze

dak biedt immers veel voordelen. Deze

schacht werd aangesproken om de bestellin-

H.Hartkring, H.Hartplein 2 te 9040 Sint-

samenaankoopactie bestaat uit twee

gen te organiseren. Naast de overheidspre-

Amandsberg. We starten telkens stipt

avonden georganiseerd i.s.m. het KWB

mies wordt er door Isover ook een ernstige

om 19.30 uur. De inkom is gratis! Alle

- Verbond Oost-Vlaanderen. De derde

korting gegeven. Een reden te meer om

info bij : Geert Verleysen, Jos Verdegem-

avond (de middelste) geven we u nog

Februari 2010

avonden

gaan

door

straat 98, 9040 Sint-Amandsberg.

in

de

2010_02_-_nieuwsflits  
2010_02_-_nieuwsflits  

2010_02_-_nieuwsflits

Advertisement