Page 45

เม็ดเลือดแดง ค.ศ.1975-1979 ที่ใครหลายคนเคยเห็นผ่านสารคดีแต่ก็ใช่ว่าเราจะรู้ถึงกิจวัตรในช่วงสี่ปีนั้น และคงยากที่จะหาคนที่เป็นกลางที่ไม่ใช่ชาวเขมรที่ต้องตกระกําลําบากที่จะมา บอกเล่าความโหดร้าย แต่ ยาสึโกะ นะอิโต ภรรยาชาวญี่ปุ่นที่แต่งงานกับอดีตอุปทูตกัมพูชา ได้เล่าประสบการณ์สี่ปี่โดยผ่านบันทึกที่เธอแอบเขียนในหนังสือ 4 ปี นรกในเขมร ที่แปลโดย คุณผุสดี นาวาวิจติ ความเป็นอยู่ อาหารการกิน และการขู่บังคับในบันทึกนี้ทําให้เรานึกถึง บทบาท Haing S. Ngor นักข่าวชาวกัมพูชาที่ถูกทารุณในภาพยนตร์ The Killing Fields(1984) แต่การเล่าเรื่องโดยละเอียดของเธอ อาจทําให้เราจินตนาการภาพของความ โหดร้ายในนามของสังคมสมัยใหม่ในอีกมุมหนึ่งมากกว่าดูผ่านแผ่นฟิลม์ที่ถูกควบคุมในนาม วัฒนธรรมสมัยใหม่สไตล์ฮอลลีวูดแบบเสรีนิยมอเมริกัน คุณ ขรรค์ชัย บุนปาน ได้เขียนแนะนํา 4 ปี ในมติชนสุดสัปดาห์เมื่อวันที่ 3 นรกในเขมร พฤศจิกายน พ.ศ.2528 ว่า “ผมอยากให้คนไทยได้อ่าน ไม่ต่ํากว่าสิบล้านเล่ม” ความนองเลือดจากเขมรฆ่าเขมร เพราะต่างแนวคิด ผู้ชนะกวาดล้างผู้แพ้ และสังคมอุดม คติที่เป็นเป้าหมายของรัฐที่เกิดในยุคสมัยใหม่อย่าดุเดือด เลือดพล่าน พลันให้นึกถึงเหตุการณ์ในสามสี่ปีที่ผ่านมาที่ ปัญหาจินตนาการของรัฐไทยถูกสั่นคลอน ความ สั่นคลอนนําไปสู่การตอกย้ําอุดมการณ์รัฐเดิมให้เข้มแข็ง โดยรัฐและภาคประชาชนที่เชื่อในอุดมการณ์ของรัฐ กับผู้ ท้าทายที่เชื่อสิ่งที่แตกต่างที่ให้ประโยชน์หรือความศรัทธา มากกว่าของเก่า ทําให้เราย้อนไปดูถึงข้อบกพร่องของรัฐในการจัดการสังคมการเมืองให้อยู่ และสยบภายใต้แนวคิดของชาติ และการก่อกําเนิดของรัฐชาติที่ต้องอาศัยชาตินิยมเป็นสายโซ่ที่ ร้อยรัดคนในพื้นที่และอาณาเขตภายใต้อธิปไตยที่อันล่วงละเมิดมิได้ของรัฐ โดยสร้างสังคมอุดม คติที่อัดแน่นด้วยแนวคิดชาตินิยมที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่ที่ถูกตีเส้นแบ่งโดย ชาวตะวันตกในยุคอาณานิคม จนกลายเป็นชุมชนจินตกรรมหรือชุมชนที่จินตนาการที่ถูก ครอบงําโดยแนวคิดชาตินิยมของสังคมการเมืองกระแสหลักในรัฐแต่ละรัฐอันเป็นเป้าหมาย

43

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

Advertisement