Page 18

มาบัดนี้ไฟแค้นนั้นได้สร้างความเสียหายขึ้นอีกครั้ง ด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวด ของกองไฟเล็กๆกองหนึ่ง (ฮามาส) กลับเทียบไม่ได้เลยกับการตอบโต้ของอีกฝ่าย ที่รุนแรงกว่า โหดเหี้ยมกว่า ไร้มนุษยธรรม และคงไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องความรักต่อเพื่อนมนุษย์ (เสียเวลา เปล่า) แม้จะมี เสียงเรียกร้อ งจากทั่วโลกให้ หยุดการกระทํ านั้น แต่ฝ่ายนั้น ก็ทําเสมือนหนึ่ ง ตนเองไม่มีหัวใจ ไม่ยอมเปิดใจที่จะรับฟังหรือรู้จักห้ามใจตนเองไม่กระทําการอันเลวร้าย ไม่ ตระหนักด้วยซ้ําว่าฝ่ายตนได้พรากดวงใจไปจากอกของผู้เป็นแม่ พรากครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนฝูง อันเป็นชนบริสุทธิ์ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมา สิ่งเหล่านี้เกิดจากการขาดความรักต่อ เพื่อนมนุษย์มิใช่หรือ ความรักคือคําตอบ ชนชาติยิวและปาเลสไตน์ ก็ใช่ว่าจะไม่มีความรัก ทั้งสองฝ่ายมีความรักในแผ่นดิน ที่ตนอาศัยอยู่ (ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน) มีวิธีการแสดงออกซึ่งความรักนั้นใน รูปแบบที่คล้ายกัน นั่นคือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน เพื่อนํามาซึ่งความต้องการเป็นผู้ ครอบครองแต่เพียงผู้เดียว (โดยเฉพาะชาวยิว) วิธีการนี้ไม่ได้เป็นวิธีการที่ฉลาดเลย รังแต่จะ สร้างความสูญเสียและเสียหาย วุ่นวายไม่รู้จบสิ้น ที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายอาจพบจุดจบเดียวกัน นั่นคือ อกหักจากความรัก ยิ่งร้ายไปกว่านั้น พิษจากความรักอาจทําให้ทั้งสองชอกช้ําเกิน กว่าจะเยียวยา เราในฐานะคนนอก ทําได้เพียงแค่ยืนมอง วิธีการแสดงความรักต่อแผ่นดิน ของทั้งสองฝ่าย แม้ว่าก่อนหน้านั้น เราพยายามหยุดยั้งวิธีการผิดๆเหล่านั้น ดูเหมือนว่าจะ ไม่ได้รับการตอบสนอง แต่กระนั้ นก็ยังมีความหวัง....หวังว่าความรักระหว่า งชาวยิวและ ปาเลสไตน์จะไม่ขาดแคลนไปมากกว่าที่เป็นอยู่

ทาน ตะวัน

16

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

เม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ"  

วารสารเม็ดเลือดแดง ฉบับที่ 13 "หวังว่าจะ" กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2552 จัดทำโดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารและวารสารคณะรัฐศาสตร์

Advertisement