Page 1

● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

1


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 19 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 22 SIDE 23 SIDE 24 SIDE 47 SIDE 48 SIDE 49 SIDE 50 SIDE 52 SIDE 53 SIDE 54 SIDE 55 SIDE 56

► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►

FORSIDEN INNHOLDSFORTEGNELSEN SESONGBERETNINGEN REGNSKAPET MEDLEMMENE & LISENSENE STEVNERESULTATENE SERIERESULTATENE SERIEMOTSTANDERNE ADELSKALENDEREN ALLE NM-MEDALJENE VETERAN-EM I TYSKLAND NORDSØ-CUPEN I DANMARK TOSO-SKOLEMESTERSKAPET KLUBBMESTERSKAPET KRETSMESTERSKAPET RANKINGPOENGENE ALLE KAMPENE SAMLET HVER ENESTE KAMP SATSINGSGRUPPEN UNGDOMSGRUPPEN ALLE ARRANGEMENTENE SESONGUTMERKELSENE HEDERSPRISENE JEVNAKER BORDTENNISHALL STØTTESPILLERNE DEN KOMMENDE SESONGEN UTVALGTE BLINKSKUDD

●●● Idé, tekst, foto, design & produksjon: Thomas Møller.

2

ANTON HOEL


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

sesongberetningen Kortfattet gjennomgang av 2012/13-sesongens vesentligheter i tekstform: Jevnaker BTK kan se tilbake på en sesong med stor sportslig aktivitet. Spesielt hjemme i egen hall. Medlemstallet har vært stabilt sammenliknet med de foregående sesongene. JBTK har deltatt med to lag i seriespillet. Konkurransedeltakelsen ligger på samme nivået som sesongen før; generelt noe lavere enn den daglige aktiviteten tilsier. Økonomisk holder JBTK hodet over vannet, med betjening av kostnadene knyttet til Jevnaker Bordtennishall som hovedprioritet. Årlige driftskostnader knyttet til hallen utgjør ca. 50 000 kroner. Sistnevnte har vært ekstra krevende i og med at Jevnaker kommunes lovte driftsstøtte har bortfalt i sin helhet de siste årene. Klubbens inntekter genereres gjennom dugnadsarbeid, medlemskontingenter, hyppige stevnearrangementer, økonomiske og omsettelige bidrag fra næringslivet, samt kommunal og statlig pengestøtte. Ingenting kommer dog av seg selv. Alt må jobbes inn via forespørsler, rapporter, søknader, aktivitet, markedsføring og opparbeidet goodwill. På Norges Bordtennisforbunds ting i mai ble JBTKs gjenværende lån på 90 000 (av 200 000) kroner ettergitt, som følge av vedtaket i en helt annen sak. Jevnaker BTK har hvert halvår siden 2007 betalt avdrag på 10 000 kroner, men er nå altså helt gjeldfri. Jevnaker Bordtennisklubb er basert på frivillig og ubetalt drift. Klubbens formann har lagt ned arbeidstimer tilsvarende et helt årsverk og medlemmene + familier stiller opp når det er konkrete arbeidsoppgaver som skal gjennomføres. Det var stillstand i utviklingen av garderobetilbygget gjennom hovedsesongen, men her har anleggsfondets pålydende vokst og forrentet seg i ventetiden. JBTK fikk i løpet av sesongen et meget nyttig bidrag på 100 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til isolering, himling og ny lyssetting av det innvendige taket i hallen. Dette prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren. Det ble ved årsskiftet igangsatt ny runde med vaskevakter, der medlemmene renholder hallen annenhver uke. Hver eneste time med frivillig innsats bidrar til å holde medlemskontingenten nede. Margaret Bjørge fortjener ekstra honnør for sin stabile innsats som kiosk- og vaskeansvarlig. Hun har bidratt stort til å holde kostnadene nede og øke inntjeningen. Lars Torp har vært en ivrig aktivitetsleder for den viktige ungdomsgruppen hver torsdag og Olof Götestam har hatt ansvaret for å koordinere logistikken forbundet med 2. divisjonslaget. Alle andres innsatser over tid verdsettes også høyt. Vi håper på fortsatt engasjement og enda flere som ser verdien i å bidra til JBTK-fellesskapet i tiden som kommer. Det gjelder å opprettholde aktiviteten og søke nye inntektskilder. JBTK trekker fram og gratulerer Terje Herting med to bronsemedaljer i veteran-NM: Én i single og den andre i lag sammen med Olof Götestam og Anton Hoel. De øvrige sportslige prestasjonene er behørig omtalt og dokumentert utover i beretningen.

3


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

jbtk-regnskapet Oversikt over inntektene og kostnadene i perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013, m.m.: Driftsinntekter Medlemskontingenter Utstyrssalg Stevneinntekter Støtte/sponsing til drift/anlegg (inkl. dugnader) Andre driftsinntekter Renteinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Stevneutgifter (inkl. seriespill) Utstyrskjøp Strøm, kommunale avgifter og forsikring Garderobetilbygg-kostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat

2012/2013 32 400 14 239 64 441 263 467 21 732 8 919 405 198 2012/2013 86 073 60 151 38 553 7 360 12 746 204 884 200 315

2011/2012 28 200 7 075 46 605 152 429 9 435 13 778 257 522 2011/2012 79 293 7 246 40 047 311 155 33 683 471 424 -213 902

BEHOLDNINGER PR. 30. 06.2013 OG KORTE FORKLARINGER TIL SAMLEPOSTENE: Jevnaker Bordtennisklubbs innskudd i Sparebank 1 Ringerike Hadeland: Kr 499 880,97,- (anleggsfond) + Kr 25 157,92,- (driftskonto). Klubben har ingen gjeld. Medlemskontingenter: Ytterligere noen er avregnet mot startkontingenter og/eller betalt kontant og havnet under andre poster i regnskapet. Alle har dog betalt. Utstyrssalg: Diverse salg av brukte belegg, limte racketer, klær og andre effekter. Stevneinntekter: Startkontingenter og utlegg av startkontingenter, samt kioskoverskudd. Støtte/sponsing til drift: Alt fra kommune og stat, samt dugnadsarbeid og grasrotandel. Gaven på 100 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB er også inkludert i denne posten. Andre driftsinntekter: Private lån, diverse kasseinnskudd, etc. Renteinntekter: I all hovedsak generert av beholdningen på anleggsfondet. Stevneutgifter: Utlegg av startkontingenter, premiekjøp, seriespill og trenerhonorarer. Utstyrskjøp: Baller, stammer og belegg til videresalg, samt delvis forskuddsbetaling av JBTKs nye draktkolleksjon fra og med 2013/14-sesongen. Kolleksjonen skal vare i fem år. Strøm, kommunale avgifter og forsikring: Nettleie (Hadeland Energi), strøm (Norgesenergi), vann/kloakk (Jevnaker kommune), renovasjon (HRA) og forsikring (Sparebank 1). Garderobetilbygg-kostnader: Materialer til isolering. Andre driftskostnader: Tilbakebetaling av private lån, tonerkjøp, domene, internett, etc.

4


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

styremedlemmene Styresammensetningen i 2012/13-sesongen har vært som følger: Formann og kasserer: Thomas Møller (+ styremedlem i Region Øst). Styremedlemmer: Anne-Margaret Bjørge, Tom Øiom Borgersen, Lars André Torp, Jan Tore Hansen, Åge Svarstad, Bert Olof Erixon (+ styremedlem i Jevnaker idrettsråd) og Halvard Grina.

medlemmene Følgende har vært medlem i Jevnaker BTK gjennom 2012/13-sesongen: Kristian Rødningsand, Thomas Michael Møller, Benjamin Overaa, Terje Herting, Thomas Moen, Bendik Alme, Bert Olof Erixon, Kim Eidissen, Bjørn Erik Wibe, Paulius Juska, Fredrik Wilkens, Thomas Wilkens, May Wilkens, Didrik Wilkens, Christian Wilkens, Åge Svarstad, Christian Suthinram Hundal, Alexander Hansen Ødegård, Kenneth Hansen Ødegård, Renate Hansen Ødegård, Jan Tore Hansen, Tone Merete Ødegård, Halvard Grina, Milosz Kosakiewicz, Lars André Torp, Olof Götestam, Aleksander Rønning, Erik Støa, Oliver Tangen, Stian Grefsrud, Daniel Fagerslett Grefsrud, Su Juei Ching, Jon Arne Svendsen, Hans Kristian Gaarder, Joar Bjørseth Grongstad, Rune Larsson, Frode Bjørge Madsen, Regine Ottersen Bergum, Kai Runar Bergum, Magnus Winger, Marius Myge, Vidar Wibe, Thomas Fagerli, Emil Ødegård, Anne-Margaret Bjørge, Elisabeth Rødningsand, John Petter Rødningsand, Sissel N. Moen, Bård Moen, Hilde Bjørseth, Runhild Grina, Ingeborg Øiom, Tom Øiom Borgersen, Åshild Schlytter, Trym Andreassen, Håvard Nygård, Eivind Nygård og Fredrik Sjøgren. PS! Ytterligere 30 spillere har deltatt på treninger uten å være med lenge nok til å ha blitt avkrevd kontingent.

lisensene Følgende har løst lisens hos Norges Bordtennisforbund i løpet av 2012/13-sesongen: Kristian Rødningsand (21.08.12), Bendik Alme (22.08.12), Bjørn E. Wibe (22.08.12), Fredrik Wilkens (24.08.12), Lars André. Torp (27.08.12), Thomas Moen (30.08.12), Rune Larsson (03.09.12), Terje Herting (04.09.12), Paulius Juska (04.09.12), Åge Svarstad (13.09.12), Halvard Grina (17.09.12), Anton Hoel (17.09.12), Benjamin Overaa (17.09.12), Joar Bjørseth Grongstad (20.09.12), Olof Götestam (01.10.12), Jon Arne Svendsen (09.10.12), Kim Eidissen (10.10.12), Erik Støa (11.10.12), Didrik Wilkens (12.10.12), Frode Bjørge Madsen (22.10.12), Su Juei Ching (23.10.12), Alexander Hansen Ødegård (01.11.12), Hans Kristian Gaarder (01.11.12), Marius Myge (14.11.12), Thomas Michael Møller (15.11.12), Christian Suthinram Hundal (26.11.12), Magnus Winger (31.12.12), Oliver Tangen (06.02.13), Vidar Wibe () og Halvor Killi Grønhaug (02.04.13). * Registrert betalingsdato fra NBTF i parentes.

5


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

stevneresultatene Alle JBTK-plasseringer blant de tre beste (5 beste i NC, NM og internasjonalt): Rankingstevne, Jevnaker Lørdag 1. september 2012 2. plass: Benjamin Overaa 3. plass Olof Götestam Regionscup 1, Lørenskog (B-72) Lørdag 15. september 2012 2. plass Herrer veteran : Anton Hoel 3. plass Herrer åpen: Anton Hoel 3. plass Herrer åpen: Benjamin Overaa Rankingstevne, Lørenskog (B-72) Søndag 16. september 2012 1. plass: Benjamin Overaa Norgescup 1, Bergen (Laksevåg) Lørdag 7. og søndag 8. oktober 2012 5. plass Herrer A: Benjamin Overaa TTEX Open, Hokksund (Eiker) Lørdag 3. og søndag 4. november 2012 1. plass Herrer D: Bendik Alme 1. plass Jenter 9: Renate Hansen Ødegård 2. plass Gutter 13: Alexander H. Ødegård

BENDIK ALME

Visma-cup, Trondheim (Vikåsen) Lørdag 3. og søndag 4. november 2012 3. plass Herrer B: Olof Götestam Rankingstevne, Jevnaker Lørdag 10. november 2012 3. plass: Marius Myge

RENATE H. ØDEGÅRD

Norgescup 2, Stavanger Lørdag 24. og søndag 25. november 2012 5. plass Herrer junior: Benjamin Overaa

6


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

OLOF GÖTESTAM

Kretsmesterskap Oppland, Jevnaker Lørdag 1. og søndag 2. desember 2012 1. plass Jenter 9: Renate Hansen Ødegård 1. plass Herrer D: Marius Myge 1. plass Herrer B: Olof Götestam 1. plass Herrer åpen: Terje Herting 1. plass Herrer double: T. Herting/Benjamin Overaa 2. plass Gutter 13: Thomas Moen 2. plass Herrer åpen: Benjamin Overaa 3. plass Gutter 15: Frode Bjørge Madsen 3. plass Herrer D: Bjørn Erik Wibe 3. plass Herrer C: Su Juei Ching 3. plass Herrer C: Marius Myge 3. plass Herrer B: Halvard Grina 3. plass Herrer åpen: Halvard Grina 3. plass Herrer åpen: Olof Götestam 3. plass Herrer double: Halvard Grina/Marius Myge 3. plass Herrer double: Jon A. Svendsen/Bjørn E. Wibe Romjulscupen, Jevnaker Lørdag 29. desember 2012 2. plass: Terje Herting

MARIUS MYGE

Norgescup 3, Molde Lørdag 12. og søndag 13. januar 2013 3. plass Jenter 10: Renate Hansen Ødegård 5. plass Jenter 11: Renate H. Ødegård 5. plass Herrer åpen: Benjamin Overaa Kobra-cupen, Charlottenberg Lørdag 26. og søndag 27. januar 2013 1. plass Jenter 9: Renate Hansen Ødegård 1. plass Herrer junior: Benjamin Overaa 3. plass Jenter 10: Renate Hansen Ødegård 3. plass Herrer B: Olof Götestam

BENJAMIN OVERAA

Junior-NM, Lørenskog (B-72) Lørdag 9. og søndag 10. februar 2013 5. plass Mixed dbl: B. Overaa/Maria L. Horgen (B-72) 5. plass Herrer jr. dbl: B Overaa/Jens Rosenbaum (Fjell) 5. plass Herrer eldre jr. dbl: Overaa/Rosenbaum (Fjell)

7


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Rankingstevne, Jevnaker Lørdag 16. februar 2013 3. plass: Bjørn Erik Wibe Senior-NM, Arendal (Lia/Myra) Lør 2. mars 2013 5. plass Herrer B double: Olof Götestam/Thomas Gundersen (Lynild) Påskecupen, Jevnaker Lørdag 30. mars 2012 1. plass: Terje Herting 2. plass: Magnus Winger Veteran-NM, Charlottenberg (Kobra) Lørdag 7. og søndag TERJE HERTING & MAGNUS WINGER 8. mars 2013 3. plass Herrer 35 single: Terje Herting 3. plass Herrer 35 lag: Olof Götestam/Anton Hoel/Terje Herting 5. plass Herrer 40 single: Anton Hoel 5. plass Herrer 40 single: Thomas Møller

TERJE HERTING

8


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Regionscup 3, Larkollen Lørdag 13. april 2013 1. plass Herrer veteran: Thomas Møller

THOMAS MØLLER

ALEXANDER H. ØDEGÅRD

THOMAS MØLLER & MOEN

Klubbmesterskapet, Jevnaker Lørdag 20. april 2013 1. plass Nybegynnere/rekrutt: Fredrik Wilkens FREDRIK WILKENS 1. plass Herrer D: Bjørn E. Wibe 1. plass Herrer C: Alexander H. Ødegård 1. plass Lotto-double: Thomas Moen/Thomas Møller 2. plass Nybegynnere/rekrutt: Daniel Fagerslett Grefsrud 2. plass Herrer D: Lars André Torp 2. plass Herrer C: Marius Myge 2. plass Lotto-double: BJØRN ERIK WIBE Lars André Torp/Marius Myge 3. plass Nybegynnere/rekrutt: Trym Andreassen 3. plass Nybegynnere/rekrutt: Eivind Nygård 3. plass Herrer D: Thomas Moen 3. plass Herrer D: Frode Bjørge Madsen 3. plass Herrer C: Bjørn Erik Wibe 3. plass Herrer C: Lars André Torp 3. plass Lotto-double: Alexander Hansen Ødegård/Paulius Juska 3. plass Lotto-double: Frode Bjørge Madsen/Jon Arne Svendsen

Nordsø-cupen, Hirtshals/Danmark Lørdag 27. april 2013 1. plass Herre klasse 6: Lars André Torp 3. plass Herre veteran 40: Thomas Møller 5. plass Herre klasse 5: Lars André Torp 5. plass Herre U21 A: Benjamin Overaa

LARS ANDRÉ TORP

9


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

serieresultatene Utvalgte fakta fra JBTKs to lag i seriespillet i 2012/13-sesongen: 2. divisjon avdeling B

K

V

U

T

Kvote

Poeng

Laksevåg BTK 2 Fjell-Kam Kjelsås BTK Jevnaker BTK Lynild BTK

12 12 12 12 12

11 8 8 6 5

1 1 1 1 0

0 3 3 5 7

96 - 24 87 - 33 69 - 51 62 - 58 60 - 60

23 17 17 13 10

Sarpsborg BTK 2 B-72 3

12 12

1 1

0 0

11 11

27 - 93 19 - 101

2 2

Individuell statistikk

Single

Spiller

Double

"Oppe" "Nede"

"Oppe"

"Nede"

Poeng

1. Terje Herting

16 - 8

0-0

5-7

0-0

90

2. Anton Hoel

10 - 6

5-3

0-0

5-7

70

3. Benjamin Overaa

1-5

10 - 6

0-2

4-5

39

4. Olof Götestam

0-2

8 - 14

5-5

0-2

34

5. Halvard Grina

0-0

2-0

0-0

1-0

7

Lagleder: Olof Götestam Kampresultatene Hjemmelag Fjell Jevnaker Kjelsås Jevnaker Lynild Jevnaker Jevnaker Laksevåg 2 Sarpsborg 2 Jevnaker B-72 3 Jevnaker

Bortelag Jevnaker Laksevåg 2 Jevnaker B-72 3 Jevnaker Sarpsborg 2 Fjell Jevnaker Jevnaker Lynild Jevnaker Kjelsås

Dag Lør Søn Lør Lør Søn Søn Lør Søn Søn Tors Lør Ons

10

Dato 09/29/2012 09/30/2012 11/17/2012 11/17/2012 11/18/2012 11/18/2012 01/19/2013 01/20/2013 02/07/2013 03/07/2013 03/09/2013 03/20/2013

Sted Bergen Bergen Bergen Bergen Bergen Bergen Bergen Bergen Sarpsborg Oslo Lørenskog Oslo

Resultat 9-1 2-8 5-5 7-3 4-6 7-3 1-9 7-3 2-8 8-2 0 - 10 4-6


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

4. divisjon avdeling C Fornebu BTK 3 Jevnaker BTK 2 Lynild BTK 3 Ham-Kam Bærums Verk Fornebu BTK 6 Kjelsås BTK 5

K 14 14 14 14 14 14 14

V 12 10 9 7 4 4 4

U 1 2 1 1 4 2 1

T 1 2 4 6 6 8 9

Kvote 114 - 26 104 - 36 86 - 54 71 - 69 60 - 80 58 - 82 50 - 90

Poeng 25 22 19 15 12 10 9

Hvam 2

14

0

0

14

17 - 123

0

Individuell statistikk

Single

Spiller

Double

"Oppe" "Nede"

"Oppe"

"Nede"

Poeng

1. Halvard Grina

0-0

25 - 2

8-1

0-0

91

2. Marius Myge

0-0

21 - 6

5-3

0-0

73

3. Åge Svarstad

0-0

20 - 13

4-2

0-0

68

4. Erik Støa

0-0

15 - 9

3-0

0-0

51

5. Thomas Møller

0-0

6-0

1-0

0-0

20

5. Rune Larsson

0-0

6-3

1-0

0-0

20

Lagledere: Bert Erixon & Åge Svarstad Kampresultatene Hjemmelag Ham-Kam Jevnaker 2 Fornebu 6 Jevnaker 2 Fornebu 3 Jevnaker 2 Jevnaker 2 Jevnaker 2 Kjelsås 5 Jevnaker 2 Hvam 2 Jevnaker 2 Lynild 3 Bærums Verk

Bortelag Jevnaker 2 Kjelsås 5 Jevnaker 2 Hvam 2 Jevnaker 2 Lynild 3 Bærums Verk Ham-Kam Jevnaker 2 Fornebu 6 Jevnaker 2 Fornebu 3 Jevnaker 2 Jevnaker 2

Dag Lør Lør Lør Søn Søn Søn Søn Søn Søn Lør Lør Lør Søn Søn

11

Dato 10/20/2012 10/20/2012 10/20/2012 11/18/2012 11/18/2012 11/18/2012 01/06/2013 01/06/2013 01/06/2013 03/09/2013 03/09/2013 03/09/2013 03/10/2013 03/10/2013

Sted Fornebu Fornebu Fornebu Fornebu Fornebu Fornebu Fornebu Fornebu Fornebu Hvam Hvam Hvam Hvam Hvam

Resultat 1-9 9-1 2-8 10 - 0 5-5 7-3 9-1 9-1 0 - 10 10 - 0 1-9 0 - 10 6-4 5-5


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

seriemotstanderne Samlet oversikt over JBTKs førstelags møter med alle motstandere i serien siden 1985: Motstander B-72 1 B-72 2 B-72 3 Bjørndal Dal 1 Dal 2 Dal 3 Eiker Eiker 2 Elverum Fjell-Kameraterne Fokus 1 Fokus 2 Fokus 3 Fokus 4 Fokus 7 Fornebu Gjøvik Grei 1 Grei 2 Hamkam 1 Hamkam 2 Harestua Heddal Heros Heros 2 Hvam Imås Jevnaker 3 Kjelsås 1 Kjelsås 2 Kjelsås 5 Kobra Kobra 2 Kongsgård Kurland

Kamper 2 10 8 3 6 5 1 6 2 2 2 2 10 6 2 4 1 9 13 1 14 2 3 1 2 2 3 4 2 10 2 3 15 2 1 2

Vunnet Uavgjort 0 0 2 3 7 0 1 1 0 1 3 1 1 0 2 3 1 0 2 0 0 0 1 0 4 1 2 1 2 0 4 0 1 0 5 1 3 3 1 0 6 3 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 3 0 2 0 2 0 5 3 2 0 3 0 7 3 2 0 1 0 1 0

12

Tapt 2 5 1 1 5 1 0 1 1 0 2 1 5 3 0 0 0 3 7 0 5 0 2 0 0 1 0 3 0 2 0 0 5 0 0 1

Seirer 3 32 48 16 15 26 6 27 11 12 2 10 40 25 17 37 10 45 44 6 67 11 13 6 12 10 26 16 20 56 17 26 66 17 6 9

Tap 17 55 12 14 35 19 4 27 9 3 18 10 43 30 3 3 0 39 61 2 54 5 17 0 3 9 4 16 0 38 3 4 55 3 4 11


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Kåsen Laksevåg Laksevåg 2 Larkollen 2 Larkollen 3 Larvik Lia Lynild 1 Lynild 2 Lynild 3 Lynild 5 Lynild 6 Lørenskog Manglerud Mjøndalen Modum 1 Modum 2 Modum 3 Molde Narvik N. Eidsvoll N. Eidsvoll 2 Nidaros Norheimsund NTNUI Oppegård Os Sarpsborg 1 Sarpsborg 2 Sarpsborg 3 Ski Skårer Stange Stavanger Stord Tromsø Trondheim Vikåsen Volda/Ørsta Summer

3 4 4 2 2 2 2 5 2 3 2 2 2 9 2 2 4 2 6 2 4 2 1 2 2 1 1 4 6 2 6 2 1 1 7 11 3 2 2 285

2 1 0 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1 3 1 0 0 2 3 2 0 2 1 2 1 1 0 0 4 2 4 1 1 0 5 4 0 2 0 145

13

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 36

0 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4 1 2 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 0 1 2 5 3 0 1 104

17 15 11 18 20 12 16 25 10 18 20 20 10 38 9 6 5 12 27 20 12 18 6 12 11 10 3 9 33 20 42 10 8 3 35 45 5 12 8 1441

7 24 26 2 0 8 4 19 6 0 0 0 10 43 8 14 23 1 27 0 24 2 1 1 7 0 6 23 20 0 14 10 2 7 24 41 18 1 12 1065


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

adelskalenderen Samlet oversikt over resultatene til alle som har spilt for JBTKs førstelag siden 1985: Navn Thomas Møller Geir Rønneberg Dag Rune Linnerud Serif Rupic Lars Lafton Terje Herting Benjamin Overaa Olof Götestam Halvor Nyberg Anton Hoel Joachim Sørensen Magnus Winger Stig Hillestad Aleksander Rønning Lars Jarlebrand Patrick Stark Halvard Grina Hans Fredrik Furstrand Chriss Jonassen Bjarte Petersen Arild Brække Andreas Johansson Sven Ivar Lønneid Håvard Nilsskog Johan Lindgren Georg Ludvigsen Roland Schmid Villy Rønneberg Glenn Larsen Ivar Anders Elnæs Eirik Hæhre Per Jarlebrand Kai Johannessen Bjørn Erik Wibe Alexander H. Ødegård Espen Bråthen

single+ single-

224 153 56 44 37 58 48 47 38 32 21 54 17 11 21 13 28 18 12 3 12 16 20 4 5 14 9 1 8 0 0 7 0 0 5 2

155 89 69 58 56 14 24 26 14 20 23 2 25 26 16 19 2 10 16 13 8 2 1 14 11 0 3 11 4 10 8 2 7 6 1 2

dbl+ dbl-

tot+ tot-

137 118 47 32 35 22 22 17 20 14 15 18 14 4 12 11 10 9 3 6 4 1 6 5 2 7 6 2 2 1 2 5 1 1 3 2

361 271 103 76 72 80 70 64 58 46 36 72 31 15 33 24 38 27 15 9 16 17 26 9 7 21 15 3 10 1 2 12 1 1 8 4

14

77 41 39 38 24 13 12 15 15 12 17 1 7 20 10 10 6 5 11 6 4 8 0 3 6 0 2 5 4 4 4 0 4 3 0 2

232 130 108 96 80 27 36 41 29 32 40 3 32 46 26 29 8 15 27 19 12 10 1 17 17 0 5 16 8 14 12 2 11 9 1 4

Kamper Seiers-%

593 401 211 172 152 107 106 105 87 78 76 75 63 61 59 53 46 42 42 28 28 27 27 26 24 21 20 19 18 15 14 14 12 10 9 8

61 % 68 % 49 % 44 % 47 % 75 % 66 % 61 % 67 % 59 % 47 % 96 % 49 % 25 % 56 % 45 % 83 % 64 % 36 % 32 % 57 % 63 % 96 % 35 % 29 % 100 % 75 % 16 % 56 % 7% 14 % 86 % 8% 10 % 89 % 50 %


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

André Sannes Åge Svarstad Espen Larsen Tom Øiom Borgersen Yi Hsiung Su Tor Øyvind Rudstaden Claus Berg John Ivar Langerud Einar Hellum Fred Radenbach Trond Nagy Tom Gustavsen Arne Jomar Johnsen Jarle Mordal Bert Erixon Summer

0 3 0 4 4 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1055

5 1 4 2 0 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 790

0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 621

3 0 2 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 442

0 5 0 4 6 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 1676

8 1 6 2 0 4 3 3 2 1 0 2 2 1 2 1232

8 6 6 6 6 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2885

0% 83 % 0% 67 % 100 % 0% 0% 0% 33 % 67 % 100 % 0% 0% 50 % 0% 58 %

TERJE HERTING SIKRET SEG TO BRONSEMEDALJER I VETERAN-DEBUTEN

ALLE NM-MEDALJENE Jevnaker BTK-utøvernes offisielle og uoffisielle* NM-medaljer gjennom tidene: År Valør 1993 Gull

Spiller(e) Thomas Møller/Geir Rønneberg

15

Klasse NM Herrer B dbl* Senior


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

1994 Bronse Stina Koren Piker 13* Yngre 1996 Sølv Joachim Sørensen/Maria Storli (Fokus) Mixed dbl Yngre 1996 Sølv Joachim Sørensen Gutter 15 Yngre 1996 Sølv Petter Myrvang/Joachim Sørensen/Lars Lafton Gutter lag Yngre 1996 Bronse Lars Lafton/Camilla Hovden (Laksevåg) Mixed dbl Yngre 1996 Bronse Joachim Sørensen/Lars Lafton Gutter dbl Yngre 1996 Gull Joachim Sørensen Herrer B* Senior 1996 Bronse Jochim Sørensen/Lars Lafton Herrer B dbl* Senior 1996 Bronse Joachim Sørensen/Lars Lafton/Petter Myrvang Herrer jr. lag Junior 1998 Bronse Thomas Møller Herrer B* Senior 1999 Bronse Thomas Møller/Geir Rønneberg Herrer B dbl* Senior 2001 Bronse Aleksander Rønning Gutter 13* Yngre 2001 Bronse Linda Larsson Damer 35 Veteran 2002 Bronse Thomas Møller/Hans Fredrik Furstrand Herrer B dbl* Senior 2002 Bronse Aleksander Rønning/Anne S. Gjerde (Larvik) Mixed dbl Yngre 2003 Gull Lars Jarlebrand/Bent Hovden (Laksevåg) Herrer B dbl* Senior 2003 Sølv Lars Jarlebrand Herrer B* Senior 2004 Sølv Patrick Stark/Thomas Møller Herrer 35 dbl Veteran 2004 Bronse John Corneliussen/Sverre Valderhaug (Bergen) Herrer stå dbl Senior 2005 Bronse T. Møller/P. Stark/Rune Larsson/Bendik Alme Herrer lag 35 Veteran 2006 Gull Thomas Møller Herrer B* Senior 2006 Bronse Thomas Møller/Yi Hsiung Su Herrer B dbl* Senior 2006 Bronse Yi Hsiung Su/Sanjin Rupic/Eirik Hellum Gutter lag Yngre 2008 Bronse Kenneth Hansen Ødegård Gutter 11* Yngre 2008 Bronse Kenneth H. Ødegård/Alexander H. Ødegård Gutter 11 lag* Yngre 2008 Bronse Yi Hsiung Su/Thomas Møller Herrer B dbl* Senior 2008 Bronse Thomas Møller Herrer 35 Veteran 2009 Sølv Thomas Møller/Trond Nagy/Olof Götestam Herrer lag 35 Veteran 2009 Sølv Thomas Møller/Kjersti Aune (Lynild) Mixed dbl Veteran 2009 Sølv Trond Nagy Herrer 35 Veteran 2009 Bronse Julie Gammelseter/Frida Götestam Jenter 11 dbl* Yngre 2010 Bronse Georg Ludvigsen/Halv. Grina/Benjamin Overaa Gutter 15 lag Yngre 2010 Sølv Alexander H. Ødegård/A. Sporsheim (Molde) Gutter 11 dbl* Yngre 2010 Bronse Alexander Hansen Ødegård Gutter 11* Yngre 2011 Bronse Alexander H. Ødegård/Markus Bergaust (Kobra) Gutter 11 dbl* Yngre 2011 Bronse Benjamin Overaa/Jens Rosenbaum (Fjell) Gutter 15 dbl Yngre 2011 Sølv Alexander Hansen Ødegård Gutter 11* Yngre 2013 Bronse Olof Götestam/Anton Hoel/Terje Herting Herrer lag 35 Veteran 2013 Bronse Terje Herting Herrer 35 Veteran Sammendrag 1994 - 2013: 4 gullmedaljer, 10 sølvmedaljer og 26 bronsemedaljer

16


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Bendik Alme og Thomas Møller var blant de 2834 deltakerne i Bremen 26. til 31. mai.

HADELANDSLAGET: BENDIK ALME, JOE AMUNDSEN OG THOMAS MØLLER. JBTK-duoen stilte sammen med Harestuas Joe Amundsen under aliaset Hadelandslaget og hadde et opplevelsesrikt opphold i hansabyen. Resultatmessig ble det på det jevne. Hadelandstrioen deltok i den yngste klassen (40-49 år). Her er JBTK-duoens resultater: Bendik: PULJE: Ralf Pick (GER) 3-2, Frank Schuler (GER) 0-3 og Frank Grünbein (GER) 0-3. BSLUTTSPILL: Sven Baublies (GER) 2-3. Thomas: PULJE: Kai Kappe (GER) 1-3, THOMAS SLO MATTHIAS SCHMUL. BENDIK BESEIRET RALF PICK. Rüdiger Bode (GER) 0-3 og Torsten Lantermann (GER) 0-3. B-SLUTTSPILL: Dominik Dzyk (GER) 3-0, Matthias Schmul (GER) 3-2 og Jens V. Jacobsen (DEN) 2-3. Bendik/Thomas: PULJE: Harri Hanski/Remo Kotrba (SWE/GER) 0-3, Stefan Bartnik/Benno Wobbe (GER) 3-1 og Udo Buscher/Andreas Nach (GER) 0-3. B-SLUTTSPILL: Hilmar Dzyk/Dominik Dzyk (GER) 1-3. Joe vant én puljekamp i single og én i double m/Morten Bendiksen (Laksevåg). 2 x 2-3-tap i B-sluttspillene.

17


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Fire JBTK-spillere deltok i storstevnet i Hirtshals og Hjørring lørdag 27. april 2013:

LARS ANDRÉ TORP (ØVERST), BENJAMIN, THOMAS OG HALVARD (UNDER) Lars vant Herre kl. 6, Thomas kom på 3. plass i Veteran 40, Benjamin på 5. plass i U21 A, Lars på 5. plass i Kl. 5 - og trioen Halvard, Benjamin og Thomas på 17. plass i Elite. Thomas Møller, Benjamin Overaa, Halvard Grina og Lars Torp hadde en herlig helg med base på Montra Skaga Hotel i Hirtshals. 350 deltakere fra Danmark, Sverige, Norge og Kina konkurrerte i Tornbyhallen (Hirtshals), Ventrahallen (Hjørring) og Seminariet (Hjørring). Breddestevnet med gode topper bør trekke flere JBTK-spillere i 2014, for her har alle sjansen til å hevde seg i det store og brede utvalget av klasser! Lars vant alle kampene sine med 3-0 i Herre kl. 6 og ble belønnet med gavekort på 250 kroner. Tidligere på dagen nådde han kvarten i fyldige Kl. 5. Thomas (overraskende puljevinner og seier mot danske Thomas Sørensen), Benjamin (overraskende puljetoer og seier mot svenske Samuel Norling) og Halvard (puljetoer) nådde sluttspillet i den sterke eliteklassen. Med samme spill kunne Thomas ha vunnet veteranklassen (3. pl.), Benjamin U21-klassen (5. pl.) og Halvard nådd Kl. 2-sluttspillet!

18


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

SKOLEMESTERSKAPET Jevnaker BTK bisto Toso skole med arrangement av skolemesterskap våren 2013:

DE FLESTE AV DELTAKERNE I SKOLETURNERINGEN SAMLET I GYMSALEN 60 elever ved Toso skole på Jevnaker deltok i bordtennisturneringen, som kom i stand som følge av Norges Bordtennisforbunds støtte fra Sparebankstiftelsen DNB NOR. Jevnaker BTK valgte Toso skole som mottaker av to nye Stiga-bord, fulgte opp med montering av bordene og ledet bordtenniskurs for gymlærerne ved skolen. Skolemesterskapet ble arrangert over tre dager. Torsdag 11. april 2012 ble det kåret vinnere i 5. klasse (Renate Hansen Ødegård) og 7. klasse (Daniel Fagerslett Grefsrud), mens Fredrik Fredrik Sjøgren (som senere meldte seg inn i JBTK) vant 6. klasseturneringen tirsdag 16. april. Torsdag 18. april konkurrerte klassevinnerne mot hverandre. Her ble Renate kronet som Toso-skolemester 2013. Bildet til høyre viser JBTK-spillerne Daniel, Renate og Eivind Nygård i aksjon.

19


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

klubbmesterskapet Resultater og bilder fra klubbmesterskapet lørdag 20. april 2013:

DELTAKERNE I JEVNAKER BTKs KLUBBMESTERSKAP SAMLET I HALLEN 15 spillere deltok i klubbmesterskapet 2013 i Jevnaker Bordtennishall lørdag 20. april, der seks klasser sto på programmet men bare fire av ble arrangert. Resultatlistene: NYBEGYNNERE/REKRUTT: 1) Fredrik Wilkens, 2) Daniel Fagerslett Grefsrud, 3) Trym Andreassen, 3) Eivind Nygård, 5) Håvard Nygård. HERRER D: 1) Bjørn Erik Wibe, 2) Lars André Torp, 3) Thomas Moen, 3) Frode Bjørge Madsen, 5) Stian Grefsrud, 5) Paulius Juska, 7) Jon Arne Svendsen. HERRER C: 1) Alexander Hansen Ødegård, 2) Marius Myge, 3) Bjørn Erik Wibe, 3) Lars André Torp, 5) Jon Arne Svendsen, 5) Thomas Moen, 7) Paulius Juska. «LOTTO-DOUBLE» (trukkede par med rankingpoeng som utgangspunkt): 1) Thomas Moen/Thomas Møller, 2) Lars André Torp/Marius Myge, 3) Frode Bjørge Madsen/Jon Arne Svendsen, 3) Paulius Juska/Alexander Hansen Ødegård, 5) Bert Erixon/Bjørn Erik Wibe. Styremedlem Margaret Bjørge (bildet til høyre) overrakte FAIR PLAY-prisene til Håvard Nygård (yngre) og Bjørn Erik Wibe (voksne).

20


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

kRETSmesterskapet Resultater og bilder fra kretsmesterskapet lørdag 1 og søndag 2. desember 2012:

NOEN AV DE MANGE DELTAKERNE I KRETSMESTERSKAPET SAMLET I HALLEN 60 spillere fra Jevnaker, Harestua og Lillehammer deltok i kretsmesterskapet i Jevnaker Bordtennishall. Harestua vant sju av gullmedaljene, Jevnaker fem og Lillehammer én. Klassevinnerne: Terje Herting, Jevnaker (Herrer åpen), Olof Götestam, Jevnaker (Herrer B), Joe Amundsen, Harestua (Herrer C), Mariud Myge, Jevnaker (Herrer D), Terje Herting/Benjamin Overaa, Jevnaker (Herrer double), Mikkel Gudmundsen, Harestua (Gutter 15), Emma G. Rolfsnes, Harestua (Jenter 15 og Jenter 13), Snorre A. Aarsund, Harestua (Gutter 13), Lisa M. Lange, Harestua (Jenter 11), Tom Kühle-Gotovac, Harestua (Gutter 9), Renate H. Ødegård, Jevnaker (Jenter 9), Herman Rønningen, Lillehammer (Nybegynnere). Fair Play-vinnere: Julie Ruud, Harestua (lørdag) og Thomas Gulbrandsen, Harestua (søndag.) 152 kamper ble spilt i løpet av KM-helgen; 88 i lørdagens klasser for yngre og 64 i søndagens seniorklasser. I 2013 er det Harestuas tur til å arrangere kretsmesterskapet.

21


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

rankingpoengene JBTK-spillernes endring i rankingpoeng fra sesongstart (1/8-12) til sesongslutt (1/7-13): Thomas Moen er 2012/13-sesongens rankingklatrer i Jevnaker BTK. Han økte sin poengstatus på NBTFs OnlineRanking med 199. Grattis, Thomas! Spiller Thomas Moen Lars André Torp Kristian Rødningsand Marius Myge Hans Kristian Gaarder Bendik Alme Magnus Winger Thomas Møller Terje Herting Christian Suthinram Hundal Alexander Hansen Ødegård Bjørn Erik Wibe Su Juei Ching Anton Hoel Åge Svarstad Renate Hansen Ødegård Frode Bjørge Madsen Paulius Juska Oliver Tangen Jon Arne Svendsen Joar Bjørseth Grongstad Halvard Grina Kim Eidissen Olof Götestam Benjamin Overaa Erik Støa Didrik Wilkens Rune Larsson Vidar Wibe Fredrik Wilkens Totalt

Pr. 1/8-12 842,0 1047,0 1011,5 1379,0 1070,0 1375,5 2053,5 2052,5 2316,5 784,0 1482,0 1272,0 1579,0 2097,0 1421,0 852,0 1005,0 928,0 900,0 1218,0 789,0 1756,5 1000,0 1814,0 2041,5 1431,0 800,0 1421,0 900,0 911,0 39 549,5

22

Pr. 1/7-13 1041,0 1189,0 1085,5 1448,0 1132,0 1416,0 2087,5 2082,0 2341,0 802,0 1496,0 1286,0 1591,0 2108,5 1417,0 845,0 998,0 920,0 891,0 1206,0 777,0 1742,5 986,0 1797,0 2024,0 1411,0 777,0 1396,0 872,0 846,0 40 011,0

Endring (P) +199,0 +142,0 +74,0 +69,0 +62,0 +40,5 +34,0 +29,5 +24,5 +18,0 +14,0 +14,0 +12,0 +11,5 -4,0 -7,0 -7,0 -8,0 -9,0 -12,0 -12,0 -14,0 -14,0 -17,0 -17,5 -20,0 -23,0 -25,0 -28,0 -65,0 +461,5

Endring (%) +23,63 % +13,56 % +7,32 % +5,00 % +5,79 % +2,94 % +1,66 % +1,44 % +1,06 % +2,30 % +0,94 % +1,10 % +0,76 % +0,55 % -0,30 % -0,82 % -0,70 % -0,86 % -1,00 % -0,99 % -1,52 % -0,80 % -1,40 % -0,94 % -0,86 % -1,40 % -2,88 % -1,76 % -3,11 % -7,14 % +1,17 %


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

alle kampene samlet Samlet oversikt over JBTK-spillernes tellende kamper i løpet av 2012/13-sesongen: Benjamin Overaa spilte 116 tellende kamper og vant to tredeler av dem. Han har vært klubbens mestspillende hver sesong siden debuten i 2009. Spiller Benjamin Overaa Thomas Moen Lars André Torp Olof Götestam Marius Myge Halvard Grina Kristian Rødningsand Terje Herting Renate Hansen Ødegård Bendik Alme Bjørn Erik Wibe Anton Hoel Frode Bjørge Madsen Alexander Hansen Ødegård Paulius Juska Åge Svarstad Jon Arne Svendsen Fredrik Wilkens Erik Støa Hans Kristian Gaarder Su Juei Ching Joar Bjørseth Grongstad Magnus Winger Didrik Wilkens Thomas Møller Kim Eidissen Rune Larsson Christian Suthinram Hundal Halvor Killi Grønhaug Vidar Wibe Totalt

Kamper 116 87 81 80 67 61 50 49 48 47 47 45 36 35 34 33 29 25 24 20 20 18 16 15 14 13 9 8 8 8 1151

23

Seirer 78 34 39 41 42 44 23 39 27 23 26 29 12 24 8 20 14 4 15 11 12 2 14 1 13 4 6 3 0 1 610

Tap 38 53 42 39 25 17 27 10 21 24 21 16 24 11 26 13 15 21 9 9 8 16 2 14 1 9 3 5 8 7 541

Seiers-% 67 % 39 % 48 % 51 % 63 % 72 % 46 % 80 % 56 % 49 % 55 % 64 % 33 % 69 % 24 % 61 % 48 % 16 % 63 % 55 % 60 % 11 % 88 % 7% 93 % 31 % 67 % 38 % 0% 13 % 53 %


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

HVER ENESTE KAMP Hver eneste tellende kamp som JBTKs utøvere spilte i løpet av 2012/13-sesongen:

ALEXANDER HANSEN ØDEGÅRD●●●●●●●●●●●●●●● Alexander H. Ødegård, TTEX Open Vunnede kamper Rebekka Carlsen, B-72 (15) Lars Edvardsen, Eiker BTK (2) Mads Oliver S. Mykland, Modum BTK (3) Morten Veiden, Sarpsborg BTK (2) Martin Sværi Poverud, Eiker BTK (2) Benjamin Langsholdt, Sarpsborg BTK (6) Alexander Hansen Ødegård, NC Molde Vunnede kamper Vetle Solberg Larsen, Eiker BTK (3) Håkon Øyehaug Mo, Volda og Ørsta BTK (3) Alexander Hansen Ødegård, NC Molde - øvrige kl. Vunnede kamper Max Husebø, Sportsklubben Heros (3)

Tapte kamper Nora Bagner Nilsen, B-72 (-2)

Vekting: 1.5 Tapte kamper Even Nikolai Horvli, Molde BTK (-9) Adrian Evensen Wetzel, B-72 (-1.5) Vekting: 1.5 Tapte kamper Adrian Evensen Wetzel, B-72 (-1.5) Knut Are Karlson, Molde BTK (-22.5)

Alexander Hansen Ødegård, Kobra-cupen 2013 Vunnede kamper Magnus Gjermshus, Kobra BTK (2) Herman Nordvang, Kobra BTK (2) Markus Brunsæl, Harestua IL (2) Jonas Linstad, Kobra BTK (2) Dag Andreas Tvervaag, Fornebu BTK (2) Maren Horn Stensli, Harestua IL (2) Markus Nygård, Kobra BTK (2) Alexander Hansen Ødegård, NM for yngre Vunnede kamper Markus Kalvatn, B-72 (3) Martin Løland, Laksevåg BTK (3) Magnus Hammervoll, Kanebogen BTK (3) Benjamin Kolseth, Oppegård (3) Alexander H. Ødegård, Regionscup/-mesterskap Øst Vunnede kamper Muhammed Usama Rafi Murtaza, Kjelsås BTK (2) Henrik Rambech Baumann, Fornebu BTK (2) Andreas Tvervaag, Fornebu BTK (2) Henrik Rambech Baumann, Fornebu BTK (2)

Tapte kamper Sondre Grindheim Berner, Fornebu BTK (-10) Markus Bergaust, Kobra BTK (-8)

Vekting: 1.5 Tapte kamper Adrian Evensen Wetzel, B-72 (-1.5)

Tapte kamper Mats Hoel, Fokus BTK (-1) Bendik Brekke Thorfinnsson, Fokus BTK (-1) Adrian Evensen Wetzel, B-72 (-1)

ANTON HOEL●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Anton Hoel, Regionscup 1 - Øst Vunnede kamper Roman Panov, Kjelsås BTK (2) Filip Ask von Ubish, Fokus BTK (3) Steinar Nilsen, B-72 (2) Victor Horgen, B-72 (12)

Tapte kamper Raymond Gonzales, B-72 (-1) Raymond Gonzales, B-72 (-1) Raymond Gonzales, B-72 (-1)

24


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (3) Anton Hoel, 2. divisjon september Vunnede kamper Espen Løland, Laksevåg BTK (3) Christine Mettner, Fjell-Kameraterne,IL (10)

Anton Hoel, 2. divisjon november Vunnede kamper Jørgen Edvardsen, Lynild BTK (4) Jens Jacobsen, Lynild BTK (3) Birger Andersson, Kjelsås BTK (5) Anders Brennhagen, B-72 (2) Jens-Fredrik Elverhøi, Sarpsborg BTK (3) Finn Åge Aas, Sarpsborg BTK (2) Anton Hoel, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Olof Götestam, Jevnaker BTK (2) Håvard Smestad, Hamarkameratene (2) Efram Moureh, Eiker BTK (2) Lars André Torp, Jevnaker BTK (2) Anton Hoel, 2. divisjon februar Vunnede kamper Rolf Arne Moeskau, Sarpsborg BTK (2) Lars Olav Karlsen, Sarpsborg BTK (2) Anton Hoel, 2. divisjon mars Vunnede kamper Birger Andersson, Kjelsås BTK (6) Thomas Gundersen, Lynild BTK (4) Jørgen Edvardsen, Lynild BTK (4) Anders Brennhagen, B-72 (2) Andrei Fridman, B-72 (2) Anton Hoel, NM for veteraner - lagspill Vunnede kamper Marek Putz, Fokus BTK (4.5) Anton Hoel, NM for veteraner Vunnede kamper Stig Amundsen, Harestua IL (6) Knut Arne Smestad, Hamarkameratene (3) Sven Wertebach, B-72 (3) Mirza Porobic, Fokus BTK (3)

Tapte kamper Anton Landgren, Laksevåg BTK (-10) Lyubomir Kralev, Stavanger BTK (-1) Bent Sølve Hovden, Stavanger BTK (-2) Jens Rosenbaum, Fjell-Kameraterne,IL (-12) Tapte kamper Jonas Flåøien, B-72 (-20) Eskil H Wilhelmsen, Kjelsås BTK (-4)

Tapte kamper Eskild Jørgensen, B-72 (-1) Terje Herting, Jevnaker BTK (-1) Tore Kristoffersen, Kjelsås BTK (-18) Benjamin Overaa, Jevnaker BTK (-10) Tapte kamper

Tapte kamper Eskil H Wilhelmsen, Kjelsås BTK (-3)

Vekting: 1.5 Tapte kamper Raymond Gonzales, B-72 (-1.5) Vekting: 1.5 Tapte kamper Frode Grini, B-72 (-1.5)

BENDIK ALME●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Bendik Alme, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Thomas Moen, Jevnaker BTK (2) Lasse Lange, Harestua IL (3) Erik Leung, Fornebu BTK (4) Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (4) Tobias Mønsted Søndberg, Fornebu BTK (4) Bendik Alme, Veteranstevne - Lynild Vunnede kamper

Tapte kamper Casper Søndberg, Fornebu BTK (-1) Steinar Nilsen, B-72 (-1) Arnt Kristoffersen, Eiker BTK (-10)

Tapte kamper

25


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Jørgen Haug, Kobra BTK (4) Bendik Alme, TTEX Open Vunnede kamper Annette Aasen, Heddal BTK (6) Arnt Kristoffersen, Eiker BTK (5) Southiiananh Oudomthan, Fornebu BTK (15) Efram Moureh, Eiker BTK (5) Denis Nicodemus, Moflata BTK (3) Trond Henning Hansen, Notodden BTK (4) Bendik Alme, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Thomas Moen, Jevnaker BTK (2) Kai Groth, Kjelsås BTK (4) Tobias Mønsted Søndberg, Fornebu BTK (4) Arnt Kristoffersen, Eiker BTK (5) Bendik Alme, Regioncup Øst - ranking søndag Vunnede kamper Mathias Haraldseid, Fokus BTK (3) Tommy Westerlid, Fokus BTK (3) Christian K. Fransson, Fokus BTK (2) Tom Glosli, Langhus IL (3) Bendik Alme, Påskecupen 2013 Vunnede kamper Lars André Torp, Jevnaker BTK (3)

Bendik Alme, NM for veteraner Vunnede kamper Bjørn Wannberg, Skjoldar IL (6) Jim Vegard Solgård, Fokus BTK (22.5)

Oscar Søndberg, Fornebu BTK (-1) Erik Lindholm, Fokus BTK (-1) Tapte kamper Ole Tobias Synstad, Randesund IL - BTG (-3) Magnus Berg, Eiker BTK (-1) Jim Vegard Solgård, Fokus BTK (-4) Haakon Hallingstad, Drammen BTK (-15)

Tapte kamper Benjamin Overaa, Jevnaker BTK (-1) Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (-1) Marius Myge, Jevnaker BTK (-6) Efram Moureh, Eiker BTK (-10) Tapte kamper Jan Gulbrandsen, Kjelsås BTK (-1) Aleksander Hoel, Fokus BTK (-1) Marius Myge, Jevnaker BTK (-4)

Tapte kamper Magnus Berg, Eiker BTK (-1) Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (-1) Trond Aukland, B-72 (-1) Su Juei Ching, Jevnaker BTK (-2) Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (-2) Geirr Lystrup, Hamarkameratene (-6) Vekting: 1.5 Tapte kamper Shahram Yalda, Fokus BTK (-1.5) Victor Horgen, B-72 (-1.5)

BENJAMIN OVERAA●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Benjamin Overaa, Fokusleirturnering Vunnede kamper Mathias Haraldseid, Fokus BTK (2) Miller Hansen, Fornebu BTK (2) Mats Hoel, Fokus BTK (3) Axel Ørmen, Oppegård (2) Benjamin Overaa, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Roman Panov, Kjelsås BTK (2) Snorre Amundsen Aarsund, Harestua IL (2) Erik Leung, Fornebu BTK (2) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (2) Olof Götestam, Jevnaker BTK (3) Trond Aukland, B-72 (3) Casper Søndberg, Fornebu BTK (3) Benjamin Overaa, Regionscup 1 - Øst

Tapte kamper Espen Flaglien, Fokus BTK (-1)

Tapte kamper Oscar Søndberg, Fornebu BTK (-3)

26


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Vunnede kamper Edvard Stokke Brandtzæg, Fokus BTK (4) Jonas Flåøien, B-72 (2) Filip Ask von Ubish, Fokus BTK (3) Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (3) Birger Andersson, Kjelsås BTK (6) Victor Horgen, B-72 (15) Ivar Kvernsveen, Sarpsborg BTK (2) Oscar Mørch Rogstad, Oppegård (2) Kevin Berget, B-72 (2) Stig Amundsen, Harestua IL (4) Anders Gjøs Løkkeberg, Sarpsborg BTK (3) Adrian Evensen Wetzel, B-72 (2) Roman Panov, Kjelsås BTK (2) Benjamin Overaa, 2. divisjon september Vunnede kamper Jørn Martinsen, Stavanger BTK (2)

Benjamin Overaa, Norgescup 1 - Junior Vunnede kamper Anders Gjøs Løkkeberg, Sarpsborg BTK (4,5) Benjamin Overaa, Norgescup 1 - Aldersbest. klasser Vunnede kamper Oscar Øby, Sarpsborg BTK (6) Jens Rosenbaum, Fjell-Kameraterne,IL (6) Magnus Berg, Eiker BTK (4,5) Petter Fleischer, Molde BTK (9) Sveinung Liland Hartveit, Sportsklubben Heros (3) Raymond Espenes, Stord BTK (3) Truls Christensen, Modum BTK (6) Benjamin Overaa, Norgescup 1 - Eliteklasser Vunnede kamper Benjamin Moen Fossheim, Molde BTK (12) Benjamin Overaa, 2. divisjon november Vunnede kamper Tore Kristoffersen, Kjelsås BTK (3) Thomas Gundersen, Lynild BTK (3) Magnus Vikstrøm, Kjelsås BTK (5) Morten Sæther Trengereid, B-72 (2) Lars Olav Karlsen, Sarpsborg BTK (2) Terje Strand, Sarpsborg BTK (2) Benjamin Overaa, Norgescup 2 - Eliteklasser Vunnede kamper

Benjamin Overaa, Norgescup 2 - Innlagte klasser Vunnede kamper Aleksander Hoel, Fokus BTK (7.5)

Tapte kamper Victor Horgen, B-72 (-2) Pål Arne Røsdal, Fokus BTK (-18)

Tapte kamper Tobias Bergman, Laksevåg BTK (-1) Christian Ibenfeldt, Laksevåg BTK (-1) Roy Høyland, Stavanger BTK (-1) Johan Gerell, Fjell-Kameraterne,IL (-1) Henning Waldeck, Fjell-Kameraterne,IL (-1) Vekting: 1,5 Tapte kamper Pål Arne Røsdal, Fokus BTK (-27) Vekting: 1,5 Tapte kamper Johannes Bratlie, Sportsklubben Heros (-1,5) Steffen Bjørhusdal, Fokus BTK (-3)

Vekting: 2 Tapte kamper Mats Meinseth, Eiker BTK (-16) Øystein Bakke, Sportsklubben Heros (-4) Tapte kamper Jostein Johansen, B-72 (-15) Laura Krumina, Lynild BTK (-18)

Vekting: 2 Tapte kamper Sun Quian, Bergen HIL (-2) Lyubomir Kralev, Stavanger BTK (-2) Vekting: 1.5 Tapte kamper Simon Søderlund, Volda og Ørsta BTK (-1.5)

27


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Atle Irgens, Stord BTK (3)

Benjamin Overaa, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Snorre Amundsen Aarsund, Harestua IL (2) Halvard Grina, Jevnaker BTK (3) Olof Götestam, Jevnaker BTK (3) Benjamin Overaa, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (4) Bendik Alme, Jevnaker BTK (2) Marius Myge, Jevnaker BTK (2) Thomas Moen, Jevnaker BTK (2) Anton Hoel, Jevnaker BTK (10) Benjamin Overaa, NC Molde Vunnede kamper Oskar Sandvold, Vikåsen BTK (3) Johannes Binder, Fjell-Kameraterne,IL (3) Jonas Skog, Saltdal BTK (3) Andreas Sporsheim, Molde BTK (4.5) Benjamin Overaa, NC Molde Seniorklasser Vunnede kamper Jan Einar Sandberg, Eiker BTK (4) Benjamin Overaa, Kobra-cupen 2013 Vunnede kamper Christian Stenbråten, Harestua IL (2) Sven Wertebach, B-72 (2) Hilding Totland Persson, Fornebu BTK (2) Mads Midtgaard, Fornebu BTK (2) Lasse Lange, Harestua IL (2) Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (2) Benjamin Overaa, NM for juniorer Vunnede kamper Rasmus Mork Gaarder, Volda og Ørsta BTK (3) Pål Thon Korsgård, Modum BTK (22.5) Stian Tønsberg Johansen, Fokus BTK (3) Alf Inge Karlson, Molde BTK (3) Andreas Dagsloth, Bodø BTK (3) Mats S. Mathiassen, Molde BTK (3) Adrian Evensen Wetzel, B-72 (4.5) Benjamin Overaa, Regioncup Øst - ranking søndag Vunnede kamper Pål Arne Røsdal, Fokus BTK (4) Tommy Westerlid, Fokus BTK (2) Aleksander Hoel, Fokus BTK (10) Magnus Aalen Dørre, Fokus BTK (2) Halvard Grina, Jevnaker BTK (2) Benjamin Overaa, 2. divisjon mars Vunnede kamper Tore Kristoffersen, Kjelsås BTK (4)

Sveinung Liland Hartveit, SK Heros (-30) Pål Arne Røsdal, Fokus BTK (-22.5) Kristoffer Esketveit, Lia IL (-3) Magnus B. Holm, B-72 (-1.5) Tapte kamper Terje Herting, Jevnaker BTK (-1)

Tapte kamper Eskild Jørgensen, B-72 (-1) Terje Herting, Jevnaker BTK (-1) Tore Kristoffersen, Kjelsås BTK (-15)

Vekting: 1.5 Tapte kamper Vegard R. Sandberg, Eiker BTK (-1.5) Espen Flaglien, Fokus BTK (-1.5)

Vekting: 2 Tapte kamper Petter Fleischer, Molde BTK (-4) Tapte kamper Hampus Årström Relte, Utenlandsk spiller (-3) Christian Hauger, Kobra BTK (-15)

Vekting: 1.5 Tapte kamper Oscar Øby, Sarpsborg BTK (-22.5) Espen Flaglien, Fokus BTK (-1.5) Magnus Berg, Eiker BTK (-4.5)

Tapte kamper Chriss Jonassen, Fokus BTK (-1) Shahram Yalda, Fokus BTK (-3)

Tapte kamper Magnus Vikstrøm, Kjelsås BTK (-3)

28


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● John Haakon Strange, Lynild BTK (2) Jens Jacobsen, Lynild BTK (4) Jonas Flåøien, B-72 (2) Kevin Berget, B-72 (2) Benjamin Overaa, Regionscup/-mesterskap Øst Vunnede kamper Marek Putz, Fokus BTK (3) Christian Hauger, Kobra BTK (4)

Tapte kamper Steffen Bjørhusdal, Fokus BTK (-1) Marcus Wærstad, Fokus BTK (-1) Anders Gjøs Løkkeberg, Sarpsborg BTK (-15) Anders Gjøs Løkkeberg, Sarpsborg BTK (-15)

BJØRN ERIK WIBE●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Bjørn Erik Wibe, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Lisa Marie Lange, Harestua IL (2) Lasse Lange, Harestua IL (4) Tobias Mønsted Søndberg, Fornebu BTK (6)

Bjørn Erik Wibe, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Jon Arne Svendsen, Jevnaker BTK (5) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (3) Anne Sofie Kalvatn, B-72 (2) Didrik Wilkens, Jevnaker BTK (2) Bjørn Erik Wibe, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Daniel Guddal, Harestua IL (4) Thomas Guldbrandsen, Harestua IL (6) Jon Arne Svendsen, Jevnaker BTK (5) Simen Knudsen, Harestua IL (4) Hans Gaarder, Jevnaker BTK (4) Bjørn Erik Wibe, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Daniel Guddal, Harestua IL (4) Lars André Torp, Jevnaker BTK (4) Petter A. Hoel, Hamarkameratene (3) Thomas Moen, Jevnaker BTK (3) Bjørn Erik Wibe, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Torstein Solberg, Fornebu BTK (4) Emma Gustavsen Rolfsnes, Harestua IL (3) Lisa Marie Lange, Harestua IL (2) Fredrik Wilkens, Jevnaker BTK (2) Aksel Kristiansen, Fornebu BTK (6) Jon Arne Svendsen, Jevnaker BTK (5) Bjørn Erik Wibe, Påskecupen 2013 Vunnede kamper Lars André Torp, Jevnaker BTK (4) Hans Gaarder, Jevnaker BTK (4) Daniel Guddal, Harestua IL (3) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (3)

Tapte kamper Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (-1) Trond Aukland, B-72 (-1) Joe Amundsen, Harestua IL (-2) Bendik Alme, Jevnaker BTK (-2) Erik Leung, Fornebu BTK (-12) Tapte kamper Marius Myge, Jevnaker BTK (-2) Lasse Lange, Harestua IL (-15) Kristin Nordhelle, B-72 (-12) Aksel Kristiansen, Fornebu BTK (-10) Tapte kamper Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (-1) Dag Ulrik Kühle-Gotovac, Harestua IL (-2) Tom Gustavsen, Harestua IL (-2)

Tapte kamper Eskild Jørgensen, B-72 (-1) Endre Skolt, Fornebu BTK (-1) Kristian Roksvaag, Kjelsås BTK (-1) Kai Groth, Kjelsås BTK (-8) Tapte kamper Erik Leung, Fornebu BTK (-3) Tom Gustavsen, Harestua IL (-3)

Tapte kamper Stig Amundsen, Harestua IL (-1) Christian Hauger, Kobra BTK (-1) Geirr Lystrup, Hamarkameratene (-2)

29


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

CHRISTIAN SUTHINRAM HUNDAL●●●●●●●●●●●●●● Christian S. Hundal, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Didrik Wilkens, Jevnaker BTK (6) Fredrik Wilkens, Jevnaker BTK (12) Joar Bjørseth Grongstad, Jevnaker BTK (6)

Tapte kamper Aksel Kristiansen, Fornebu BTK (-1) Erik Leung, Fornebu BTK (-1) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (-1) Kim Eidissen, Jevnaker BTK (-1) Lisa Marie Lange, Harestua IL (-2)

DIDRIK WILKENS●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Didrik Wilkens, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper

Didrik Wilkens, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Joar Bjørseth Grongstad, Jevnaker BTK (6)

Tapte kamper Gjermund Ludvigsen, Eiker BTK (-1) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (-1) Paulius Juska, Jevnaker BTK (-2) Arnt Kristoffersen, Eiker BTK (-1) Renate Hansen Ødegård, Jevnaker BTK (-3) Joar Bjørseth Grongstad, Jevnaker BTK (-6) Fredrik Wilkens, Jevnaker BTK (-2) Tapte kamper Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-1) Jon Arne Svendsen, Jevnaker BTK (-1) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (-1) Anne Sofie Kalvatn, B-72 (-2) Lisa Marie Lange, Harestua IL (-2) Christian S. Hundal, Jevnaker BTK (-4) Fredrik Wilkens, Jevnaker BTK (-2)

ERIK STØA●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Erik Støa, 4. divisjon januar Vunnede kamper Dag Akstun, Bærums Verk (4) Jacob Lucas Winger Eggen, Bærums Verk (2) Petter A. Hoel, Hamarkameratene (2) Tomas Svenningsson, Hamarkameratene (4) Geirr Lystrup, Hamarkameratene (5) Øyvind Eliassen, Kjelsås BTK (4) Odd Wold, Kjelsås BTK (4) Stephan Lardier, Kjelsås BTK (3) Erik Støa, 4. divisjon mars Vunnede kamper Håkon B Jørgensen, Hvam (3) Odin Sørensen, Hvam (2) Kari Gjengedal, Lynild BTK (4) Jan Torres, Bærums Verk (4) Torstein Solberg, Fornebu BTK (3) Hilding Totland Persson, Fornebu BTK (3) Christian Hornnes, Fornebu BTK (3)

Tapte kamper Marta Sklepkiewicz, Bærums Verk (-15)

Tapte kamper Babak Salim, Fornebu BTK (-2) Dag Tvervaag, Fornebu BTK (-2) Riku Autio, Fornebu BTK (-1) Luis Betancor, Hvam (-15) Egil Aulie, Lynild BTK (-1) Åge Solvang, Lynild BTK (-4) Marta Sklepkiewicz, Bærums Verk (-15) Dag Akstun, Bærums Verk (-15)

30


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

FRODE BJØRGE MADSEN●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Frode Bjørge Madsen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Kim Eidissen, Jevnaker BTK (6)

Frode Bjørge Madsen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Kim Eidissen, Jevnaker BTK (6) Christian S. Hundal, Jevnaker BTK (3)

Frode Bjørge Madsen, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Mina Moger, Harestua IL (8) Joar Bjørseth Grongstad, Jevnaker BTK (3) Martin Håpnes Boström, Harestua IL (5) Frode Bjørge Madsen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Moa Håpnes Boström, Harestua IL (4) Oliver Tangen, Jevnaker BTK (4) Paulius Juska, Jevnaker BTK (5) Mina Moger, Harestua IL (5) Frode Bjørge Madsen, Påskecupen 2013 Vunnede kamper Thomas Moen, Jevnaker BTK (6) Daniel Guddal, Harestua IL (8)

Tapte kamper Morten Susrud, Notodden BTK (-1) Jon Arne Svendsen, Jevnaker BTK (-1) Guro Nyhus Hagen, Notodden BTK (-2) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-4) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (-4) Ingeborg Lia, Notodden BTK (-4) Tapte kamper Aksel Kristiansen, Fornebu BTK (-1) Erik Leung, Fornebu BTK (-1) Daniel Guddal, Harestua IL (-3) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-3) Thomas Moen, Jevnaker BTK (-12) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (-3) Tapte kamper Christian Stenbråten, Harestua IL (-8) Snorre Amundsen Aarsund, Harestua IL (-1)

Tapte kamper Jon Arne Svendsen, Jevnaker BTK (-1) Thomas Moen, Jevnaker BTK (-4) Kai Magnus Groth, Kjelsås BTK (-1) Lisa Marie Lange, Harestua IL (-8) Tapte kamper Terje Herting, Jevnaker BTK (-1) Roman Panov, Kjelsås BTK (-1) Su Juei Ching, Jevnaker BTK (-1) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-2) Hans Gaarder, Jevnaker BTK (-2) Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-1)

FREDRIK WILKENS●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Fredrik Wilkens, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Didrik Wilkens, Jevnaker BTK (4)

Fredrik Wilkens, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Joar Bjørseth Grongstad, Jevnaker BTK (4) Didrik Wilkens, Jevnaker BTK (4)

Tapte kamper Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (-1) Daniel Guddal, Harestua IL (-2) Guro Nyhus Hagen, Notodden BTK (-2) Thomas Moen, Jevnaker BTK (-8) Renate Hansen Ødegård, Jevnaker BTK (-10) Joar Bjørseth Grongstad, Jevnaker BTK (-15) Tapte kamper Geirr Lystrup, Hamarkameratene (-1) Lasse Lange, Harestua IL (-1) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-2)

31


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Paulius Juska, Jevnaker BTK (-3) Lisa Marie Lange, Harestua IL (-4) Christian S. Hundal, Jevnaker BTK (-12) Fredrik Wilkens, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper

Fredrik Wilkens, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Renate Hansen Ødegård, Jevnaker BTK (6)

Tapte kamper Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (-1) Martin Håpnes Boström, Harestua IL (-2) Tapte kamper Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-1) Torstein Solberg, Fornebu BTK (-1) Emma Gustavsen Rolfsnes, Harestua IL (-2) Lisa Marie Lange, Harestua IL (-2) Tuva Wannebo, Harestua IL (-4) Moa Håpnes Boström, Harestua IL (-6) Vidar Wibe, Jevnaker BTK (-3)

HALVARD GRINA●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Halvard Grina, 4. divisjon oktober Vunnede kamper Stefan Margineanu, Kjelsås BTK (2) Odd Wold, Kjelsås BTK (2) Stephan Lardier, Kjelsås BTK (2) Geirr Lystrup, Hamarkameratene (2) Tomas Svenningsson, Hamarkameratene (2) Torstein Solberg, Fornebu BTK (2) Christian Hornnes, Fornebu BTK (2) Sondre Grindheim Berner, Fornebu BTK (2) Sigurd Hoberg, Hamarkameratene (2) Halvard Grina, TTEX Open Vunnede kamper Samuel Langsholdt, Sarpsborg BTK (2) Sondre Berg, Moflata BTK (2) Jonas Flåøien, B-72 (6) Halvard Grina, 4. divisjon november Vunnede kamper Odin Sørensen, Hvam (2) Håkon B Jørgensen, Hvam (2) Sofie Grønbakken, Hvam (2) Kjell Jørgensen, Lynild BTK (2) Kari Gjengedal, Lynild BTK (2) Åge Solvang, Lynild BTK (2) Babak Salim, Fornebu BTK (4) Halvard Grina, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Snorre Amundsen Aarsund, Harestua IL (3) Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (2) Halvard Grina, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Daniel Guddal, Harestua IL (2)

Tapte kamper

Tapte kamper Stig Amundsen, Harestua IL (-2) Ole Christian Stenshorne, Eiker BTK (-10)

Tapte kamper Dag Tvervaag, Fornebu BTK (-18) Endre Skolt, Fornebu BTK (-12)

Tapte kamper Benjamin Overaa, Jevnaker BTK (-1) Snorre Amundsen Aarsund, Harestua IL (-18) Terje Herting, Jevnaker BTK (-1) Tapte kamper Terje Herting, Jevnaker BTK (-1)

32


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Su Juei Ching, Jevnaker BTK (4) Tobias Mønsted Søndberg, Fornebu BTK (2)

Halvard Grina, 4. divisjon januar Vunnede kamper Jacob Lucas Winger Eggen, Bærums Verk (2) Dag Akstun, Bærums Verk (2) Marta Sklepkiewicz, Bærums Verk (2) Geirr Lystrup, Hamarkameratene (2) Tomas Svenningsson, Hamarkameratene (2) Petter A. Hoel, Hamarkameratene (2) Øyvind Eliassen, Kjelsås BTK (2) Stephan Lardier, Kjelsås BTK (2) Odd Wold, Kjelsås BTK (2) Halvard Grina, NC Molde Vunnede kamper Per Liland Hartveit, Sportsklubben Heros (6) Halvard Grina, NC Molde Seniorklasser Vunnede kamper Eirik Lyngøy, Varding BTK (8) Olav Brudeli, Varding BTK (4) Halvard Grina, Regioncup Øst - ranking søndag Vunnede kamper Tommy Westerlid, Fokus BTK (2) Stian Tønsberg Johansen, Fokus BTK (3) Magnus Aalen Dørre, Fokus BTK (2) Jan Gulbrandsen, Kjelsås BTK (6) John Haakon Strange, Lynild BTK (3) Halvard Grina, Kobra-cupen 2013 Vunnede kamper Erik Bergeseter, Kobra BTK (4) Halvard Grina, 2. divisjon februar Vunnede kamper Lars Olav Karlsen, Sarpsborg BTK (6) Rolf Arne Moeskau, Sarpsborg BTK (4)

Magnus Winger, Jevnaker BTK (-1) Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (-2) Håvard Smestad, Hamarkameratene (-18) Endre Skolt, Fornebu BTK (-8) Tapte kamper

Vekting: 1.5 Tapte kamper Ørjan Sakrisvoll, Vikåsen BTK (-30) Vekting: 2 Tapte kamper Filip Ask von Ubish, Fokus BTK (-4) Kristoffer Moen Fossheim, Molde BTK (-4) Tapte kamper Benjamin Overaa, Jevnaker BTK (-1) Marek Putz, Fokus BTK (-3)

Tapte kamper Stig Amundsen, Harestua IL (-1) Andreas Wirèn, Utenlandsk spiller (-2) Tapte kamper

HANS KRISTIAN GAARDER●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Hans Gaarder, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Lisa Marie Lange, Harestua IL (4) Markus Brunsæl, Harestua IL (6) Thomas Moen, Jevnaker BTK (4) Jon Arne Svendsen, Jevnaker BTK (15) Erik Leung, Fornebu BTK (15) Hans Gaarder, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Lars André Torp, Jevnaker BTK (5) Daniel Guddal, Harestua IL (5) Hans Gaarder, Påskecupen 2013

Tapte kamper Marius Myge, Jevnaker BTK (-1) Morten Susrud, Notodden BTK (-1) Geirr Lystrup, Hamarkameratene (-1)

Tapte kamper Marius Myge, Jevnaker BTK (-1) Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-2)

33


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Vunnede kamper Halvor Killi Grønhaug, Jevnaker BTK (3) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (4) Daniel Guddal, Harestua IL (4) Lars André Torp, Jevnaker BTK (8)

Tapte kamper Magnus Winger, Jevnaker BTK (-1) Olof Götestam, Jevnaker BTK (-1) Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (-1) Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-2)

JOAR BJØRSETH GRONGSTAD●●●●●●●●●●●●●●●●● Joar Bjørseth Grongstad, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Didrik Wilkens, Jevnaker BTK (6) Fredrik Wilkens, Jevnaker BTK (15)

Joar Bjørseth Grongstad, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper

Joar Bjørseth Grongstad, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper

Tapte kamper Efram Moureh, Eiker BTK (-1) Halvor Nyhus Hagen, Notodden BTK (-1) Ingeborg Lia, Notodden BTK (-1) Kathrine Sandsdalen Lia, Notodden BTK (-2) Renate Hansen Ødegård, Jevnaker BTK (-3) Tapte kamper Kristin Nordhelle, B-72 (-1) Morten Susrud, Notodden BTK (-1) Daniel Guddal, Harestua IL (-1) Markus Kalvatn, B-72 (-1) Lisa Marie Lange, Harestua IL (-2) Christian S. Hundal, Jevnaker BTK (-6) Fredrik Wilkens, Jevnaker BTK (-2) Didrik Wilkens, Jevnaker BTK (-6) Tapte kamper Christian Stenbråten, Harestua IL (-2) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (-1) Mina Moger, Harestua IL (-1)

JON ARNE SVENDSEN●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Jon Arne Svendsen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Kim Eidissen, Jevnaker BTK (3) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (3) Daniel Guddal, Harestua IL (4) Gjermund Ludvigsen, Eiker BTK (4) Halvor Nyhus Hagen, Notodden BTK (5) Jon Arne Svendsen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Didrik Wilkens, Jevnaker BTK (2) Anne Sofie Kalvatn, B-72 (3) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (4)

Jon Arne Svendsen, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Bjørn-Arne Gustavsen, Harestua IL (4) Simen Knudsen, Harestua IL (4)

Tapte kamper Morten Susrud, Notodden BTK (-3) Greta Lia, Notodden BTK (-3)

Tapte kamper Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-3) Morten Susrud, Notodden BTK (-3) Geirr Lystrup, Hamarkameratene (-2) Hans Gaarder, Jevnaker BTK (-15) Erik Leung, Fornebu BTK (-4) Tapte kamper Joe Amundsen, Harestua IL (-1) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-15) Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-3) Thomas Guldbrandsen, Harestua IL (-3)

Jon Arne Svendsen, Rankingstevne, Jevnaker

34


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Vunnede kamper Kai Magnus Groth, Kjelsås BTK (8) Thomas Moen, Jevnaker BTK (3) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (3) Moa Håpnes Boström, Harestua IL (2)

Tapte kamper Erik Leung, Fornebu BTK (-2) Tom Gustavsen, Harestua IL (-2) Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-3) Aksel Kristiansen, Fornebu BTK (-2)

KIM EIDISSEN●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Kim Eidissen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Thomas Moen, Jevnaker BTK (4) Paulius Juska, Jevnaker BTK (5) Martin Håpnes Boström, Harestua IL (6) Kim Eidissen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Christian S. Hundal, Jevnaker BTK (3)

Tapte kamper Morten Susrud, Notodden BTK (-1) Jon Arne Svendsen, Jevnaker BTK (-1) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (-4) Kathrine Sandsdalen Lia, Notodden BTK (-6) Tapte kamper Aksel Kristiansen, Fornebu BTK (-1) Erik Leung, Fornebu BTK (-1) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (-6) Markus Brunsæl, Harestua IL (-3) Anne Sofie Kalvatn, B-72 (-8)

KRISTIAN RØDNINGSAND●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Kristian Rødningsand, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Lars André Torp, Jevnaker BTK (8) Lisa Marie Lange, Harestua IL (4) Thomas Moen, Jevnaker BTK (4) Kristian Rødningsand, Regionscup 1 - Øst Vunnede kamper Audun Gjetrang Aulie, Larkollen (5) Daniel Guddal, Harestua IL (6) Sigrid Amundsen Aarsund, Harestua IL (4)

Kristian Rødningsand, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Paulius Juska, Jevnaker BTK (4) Didrik Wilkens, Jevnaker BTK (3) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (6) Ingeborg Lia, Notodden BTK (6) Kristian Rødningsand, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Anne Sofie Kalvatn, B-72 (4) Didrik Wilkens, Jevnaker BTK (3) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (5) Thomas Moen, Jevnaker BTK (4) Kristian Rødningsand, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Thomas Guldbrandsen, Harestua IL (18) Paulius Juska, Jevnaker BTK (4) Lasse Lange, Harestua IL (15)

Tapte kamper Benjamin Overaa, Jevnaker BTK (-1) Roman Panov, Kjelsås BTK (-1) Snorre Amundsen Aarsund, Harestua IL (-1) Erik Leung, Fornebu BTK (-2) Tapte kamper Christian Thorkildsen, Fornebu BTK (-2) Lasse Lange, Harestua IL (-2) Axel Ørmen, Oppegård (-2) Aksel Kristiansen, Fornebu BTK (-2) Kristin Nordhelle, B-72 (-2) Tapte kamper Arnt Kristoffersen, Eiker BTK (-1) Gjermund Ludvigsen, Eiker BTK (-3) Guro Nyhus Hagen, Notodden BTK (-3) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-6) Tapte kamper Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-1) Jon Arne Svendsen, Jevnaker BTK (-2) Daniel Guddal, Harestua IL (-4) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-4) Tapte kamper Marius Myge, Jevnaker BTK (-1) Tom Gustavsen, Harestua IL (-1) Thomas Guldbrandsen, Harestua IL (-1)

35


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (-1) Kristian Rødningsand, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Paulius Juska, Jevnaker BTK (4) Tuva Wannebo, Harestua IL (4) Thomas Moen, Jevnaker BTK (4) Emma Gustavsen Rolfsnes, Harestua IL (5) Daniel Guddal, Harestua IL (5) Kristian Rødningsand, Regionscup/-mesterskap Øst Vunnede kamper Fredrik Kallevig, B-72 (6)

Tapte kamper Erik Leung, Fornebu BTK (-1) Hilding Totland Persson, Fornebu BTK (-3) Lasse Lange, Harestua IL (-3)

Tapte kamper Ivar Kvernsveen, Sarpsborg BTK (-1) Tommy Westerlid, Fokus BTK (-2) Kristoffer Myrvïg, B-72 (-4)

LARS ANDRÉ TORP●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Lars André Torp, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Lisa Marie Lange, Harestua IL (4)

Lars André Torp, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Martin Håpnes Boström, Harestua IL (5) Renate Hansen Ødegård, Jevnaker BTK (4) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (6) Ingeborg Lia, Notodden BTK (6) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (6) Lars André Torp, TTEX Open Vunnede kamper Lars Edvardsen, Eiker BTK (12) Lars André Torp, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Geirr Lystrup, Hamarkameratene (20) Paulius Juska, Jevnaker BTK (4) Fredrik Wilkens, Jevnaker BTK (4) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (5) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (6) Thomas Moen, Jevnaker BTK (4) Lars André Torp, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Bjørn-Arne Gustavsen, Harestua IL (6) Jon Arne Svendsen, Jevnaker BTK (15) Daniel Guddal, Harestua IL (6) Lars André Torp, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Thomas Moen, Jevnaker BTK (4) Petter A. Hoel, Hamarkameratene (4)

Tapte kamper Oscar Søndberg, Fornebu BTK (-1) Endre Skolt, Fornebu BTK (-1) Ole Jørgen Pedersen, Notodden BTK (-1) Lasse Lange, Harestua IL (-3) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (-8) Thomas Moen, Jevnaker BTK (-18) Tapte kamper Erik Leung, Fornebu BTK (-2) Greta Lia, Notodden BTK (-1) Guro Nyhus Hagen, Notodden BTK (-3)

Tapte kamper Annette Aasen, Heddal BTK (-1) Patrick Kolstø, Lia IL (-2) Tapte kamper Lasse Lange, Harestua IL (-2) Daniel Guddal, Harestua IL (-6)

Tapte kamper Joe Amundsen, Harestua IL (-1) Marius Myge, Jevnaker BTK (-1) Hans Gaarder, Jevnaker BTK (-3) Su Juei Ching, Jevnaker BTK (-1) Tapte kamper Anton Hoel, Jevnaker BTK (-1) Olof Götestam, Jevnaker BTK (-1)

36


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Daniel Guddal, Harestua IL (6)

Lars André Torp, Regioncup Øst - ranking søndag Vunnede kamper Christian K. Fransson, Fokus BTK (4) Kevin Berget, B-72 (5) Vincente Saborido Pantoja, Fokus BTK (12) Lars André Torp, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Vidar Wibe, Jevnaker BTK (3) Lasse Lange, Harestua IL (6) Oliver Tangen, Jevnaker BTK (3) Hilding Totland Persson, Fornebu BTK (6) Markus Brunsæl, Harestua IL (6) Torstein Solberg, Fornebu BTK (10) Lars André Torp, Follomesterskapet Vunnede kamper Morten Andre Solberg, Oppegård (15) Lars André Torp, Påskecupen 2013 Vunnede kamper Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (4)

Lars André Torp, Regionscup/-mesterskap Øst Vunnede kamper Johnny Arnesen, Larkollen (8) Aksel Kristiansen, Fornebu BTK (18) Per Haugen, Fokus BTK (10) Kevin Berget, B-72 (6) Lars André Torp, Mega-cupen Vunnede kamper Lars André Torp, Lia-kixen Vunnede kamper Henry Åsgeir Håvardsen, Skjoldar IL (4) Ola N. Eriksen, Skjoldar IL (4) Eyvind Yang, Lia IL (5) Anders Flagstad, Randesund IL - BTG (10) Ola N. Eriksen, Skjoldar IL (4)

Håvard Smestad, Hamarkameratene (-1) Efram Moureh, Eiker BTK (-1) Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-2) Tapte kamper Mathias Haraldseid, Fokus BTK (-6) Marek Putz, Fokus BTK (-1) Pål Arne Røsdal, Fokus BTK (-1) Jonas Flåøien, B-72 (-1) Tapte kamper Tom Gustavsen, Harestua IL (-1) Kai Magnus Groth, Kjelsås BTK (-2)

Tapte kamper Alexander Klougman Pishva, Oppegård (-3) Kjetil Borger Hansen, Askim (-2) Tapte kamper Magnus Berg, Eiker BTK (-1) Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (-1) Bendik Alme, Jevnaker BTK (-1) Daniel Guddal, Harestua IL (-15) Hans Gaarder, Jevnaker BTK (-8) Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-2) Tapte kamper Terje Wold, Fornebu BTK (-1) Kai Magnus Groth, Kjelsås BTK (-2)

Tapte kamper Joe Amundsen, Harestua IL (-1) Tapte kamper Minh Quang Tran, Heddal BTK (-2) Fredrik Kallevig, B-72 (-6) Fredrik Johansen, Lia IL (-10)

MAGNUS WINGER●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Magnus Winger, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Knut Arne Smestad, Hamarkameratene (2) Arnt Kristoffersen, Eiker BTK (2) Petter A. Hoel, Hamarkameratene (2)

Tapte kamper Tore Kristoffersen, Kjelsås BTK (-18)

37


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Endre Skolt, Fornebu BTK (2) Halvard Grina, Jevnaker BTK (3) Håvard Smestad, Hamarkameratene (2) Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (3) Magnus Winger, Påskecupen 2013 Vunnede kamper Olof Götestam, Jevnaker BTK (3) Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (2) Hans Gaarder, Jevnaker BTK (2) Halvor Killi Grønhaug, Jevnaker BTK (2) Stig Amundsen, Harestua IL (5) Magnus Berg, Eiker BTK (6) Terje Herting, Jevnaker BTK (18)

Tapte kamper Martin L. Røste, Modum BTK (-2)

MARIUS MYGE●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Marius Myge, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Hans Gaarder, Jevnaker BTK (2) Markus Brunsæl, Harestua IL (2) Thomas Moen, Jevnaker BTK (2) Lisa Marie Lange, Harestua IL (2) Lasse Lange, Harestua IL (3) Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (4) Marius Myge, 4. divisjon november Vunnede kamper Håkon B Jørgensen, Hvam (4) Sofie Grønbakken, Hvam (2) Odin Sørensen, Hvam (3) Marius Myge, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (2) Thomas Guldbrandsen, Harestua IL (4) Daniel Guddal, Harestua IL (3) Hans Gaarder, Jevnaker BTK (3) Lars André Torp, Jevnaker BTK (2) Dag Ulrik Kühle-Gotovac, Harestua IL (6) Thomas Guldbrandsen, Harestua IL (4) Tom Gustavsen, Harestua IL (5) Marius Myge, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Thomas Moen, Jevnaker BTK (2) Bendik Alme, Jevnaker BTK (6)

Marius Myge, 4. divisjon januar Vunnede kamper Jacob Lucas Winger Eggen, Bærums Verk (2) Dag Akstun, Bærums Verk (4) Marta Sklepkiewicz, Bærums Verk (4) Petter A. Hoel, Hamarkameratene (2)

Tapte kamper Kristin Nordhelle, B-72 (-18) Aksel Kristiansen, Fornebu BTK (-15)

Tapte kamper

Tapte kamper Joe Amundsen, Harestua IL (-2)

Tapte kamper Benjamin Overaa, Jevnaker BTK (-1) Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (-1) Olof Götestam, Jevnaker BTK (-1) Kristian Roksvaag, Kjelsås BTK (-1) Su Juei Ching, Jevnaker BTK (-2) Knut Arne Smestad, Hamarkameratene (-3) Tapte kamper Geirr Lystrup, Hamarkameratene (-8)

38


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Tomas Svenningsson, Hamarkameratene (4) Stephan Lardier, Kjelsås BTK (3) Odd Wold, Kjelsås BTK (4) Øyvind Eliassen, Kjelsås BTK (4) Marius Myge, NC Molde Vunnede kamper Markus T. Koteng, Vikåsen BTK (3) Marius Myge, NC Molde Seniorklasser Vunnede kamper Lars Erik Nygård, Varding BTK (6)

Marius Myge, Regioncup Øst - ranking søndag Vunnede kamper Bendik Alme, Jevnaker BTK (6) Unni Halvorsen, Langhus IL (3) Christian K. Fransson, Fokus BTK (2) Marius Myge, Kobra-cupen 2013 Vunnede kamper

Marius Myge, 4. divisjon mars Vunnede kamper Hilding Totland Persson, Fornebu BTK (3) Torstein Solberg, Fornebu BTK (3) Christian Hornnes, Fornebu BTK (3) Odin Sørensen, Hvam (2) Luis Betancor, Hvam (4) Håkon B Jørgensen, Hvam (3) Kari Gjengedal, Lynild BTK (5) Åge Solvang, Lynild BTK (6) Jan Torres, Bærums Verk (4) Dag Akstun, Bærums Verk (4)

Vekting: 1.5 Tapte kamper Noah Erchinger, Sportsklubben Heros (-3) Vekting: 2 Tapte kamper Vidar Nustad, Molde BTK (-4) Knut Johannes Liland Hartveit, SK Heros (-2) Mats Hoel, Fokus BTK (-2) Tapte kamper Terje Frilseth, Lynild BTK (-1) Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (-3) Steffen Bjørhusdal, Fokus BTK (-1) Jonas Flåøien, B-72 (-1) Tapte kamper Jim Vegard Solgård, Fokus BTK (-3) Thomas Gundersen, Lynild BTK (-1) Tapte kamper Egil Aulie, Lynild BTK (-1) Marta Sklepkiewicz, Bærums Verk (-12) Babak Salim, Fornebu BTK (-1) Riku Autio, Fornebu BTK (-1) Dag Tvervaag, Fornebu BTK (-2)

OLIVER TANGEN●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Oliver Tangen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Vidar Wibe, Jevnaker BTK (6)

Tapte kamper Tom Gustavsen, Harestua IL (-1) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-1) Lasse Lange, Harestua IL (-1) Lisa Marie Lange, Harestua IL (-3) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (-2) Mina Moger, Harestua IL (-3) Paulius Juska, Jevnaker BTK (-4)

OLOF GÖTESTAM●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Olof Götestam, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Magnus Berg, Eiker BTK (6) Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (2) Tobias Mønsted Søndberg, Fornebu BTK (2)

Tapte kamper Oscar Søndberg, Fornebu BTK (-1) Benjamin Overaa, Jevnaker BTK (-1) Casper Søndberg, Fornebu BTK (-4)

39


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Trond Aukland, B-72 (5) Olof Götestam, 2. divisjon september Vunnede kamper Jørn Martinsen, Stavanger BTK (4)

Olof Götestam, Visma-cupen Vunnede kamper Sverre Skalleberg Gjerde, Vikåsen BTK (2) Muk Chen Ong, Bjerkanhjørnet BTK (2) Jo Andre Tandstad, Sykkylven BTK (3) Olav Tømmerbakk, Molde BTK (4) Olof Götestam, 2. divisjon november Vunnede kamper Jonas Flåøien, B-72 (5) Anders Brennhagen, B-72 (3)

Olof Götestam, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Daniel Guddal, Harestua IL (2) Snorre Amundsen Aarsund, Harestua IL (3) Joe Amundsen, Harestua IL (2) Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (2) Snorre Amundsen Aarsund, Harestua IL (3) Olof Götestam, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Lars André Torp, Jevnaker BTK (2) Håvard Smestad, Hamarkameratene (3) Kristian Roksvaag, Kjelsås BTK (4) Su Juei Ching, Jevnaker BTK (3) Knut Arne Smestad, Hamarkameratene (2) Marius Myge, Jevnaker BTK (2) Olof Götestam, Kobra-cupen 2013 Vunnede kamper Per Ø Bodding, Hvam (3) Kjersti Aune, Kjelsås BTK (2) Thomas Guldbrandsen, Harestua IL (2) Christian Hauger, Kobra BTK (10) Lasse Lange, Harestua IL (2) Anders Solvin, Utenlandsk spiller (4) Luis Betancor, Hvam (2) Olof Götestam, 2. divisjon februar Vunnede kamper

Olof Götestam, NM for seniorer - B klasse Vunnede kamper

Tapte kamper Anton Landgren, Laksevåg BTK (-1) Espen Løland, Laksevåg BTK (-6) Roy Høyland, Stavanger BTK (-1) Christine Mettner, Fjell-Kameraterne,IL (-1) Jens Rosenbaum, Fjell-Kameraterne,IL (-1) Tapte kamper Inge Witsøe, Vikåsen BTK (-2) Kristoffer Moen Fossheim, Molde BTK (-3) Tor-Arne Jensen, Vikåsen BTK (-2)

Tapte kamper Terje Strand, Sarpsborg BTK (-8) Lars Olav Karlsen, Sarpsborg BTK (-15) Thomas Gundersen, Lynild BTK (-3) Laura Krumina, Lynild BTK (-3) Magnus Vikstrøm, Kjelsås BTK (-1) Tore Kristoffersen, Kjelsås BTK (-4) Tapte kamper Terje Herting, Jevnaker BTK (-1) Benjamin Overaa, Jevnaker BTK (-1)

Tapte kamper Anton Hoel, Jevnaker BTK (-1) Efram Moureh, Eiker BTK (-20)

Tapte kamper Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (-3) Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (-3) Roy Andersen, B-72 (-10) Christian Hauger, Kobra BTK (-3) Thomas Gundersen, Lynild BTK (-3)

Tapte kamper Terje Strand, Sarpsborg BTK (-8) Jens-Fredrik Elverhøi, Sarpsborg BTK (-4) Vekting: 1.5 Tapte kamper

40


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Stian Tønsberg Johansen, Fokus BTK (3) Thor Erling Grahl-Nielsen, Randesund IL - BTG (3) Olof Götestam, 2. divisjon mars Vunnede kamper Tore Kristoffersen, Kjelsås BTK (10) John Haakon Strange, Lynild BTK (3) Jonas Flåøien, B-72 (3) Kevin Berget, B-72 (2) Olof Götestam, Påskecupen 2013 Vunnede kamper Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (2) Hans Gaarder, Jevnaker BTK (2) Halvor Killi Grønhaug, Jevnaker BTK (2) Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (12) Olof Götestam, NM for veteraner - lagspill Vunnede kamper Jim Vegard Solgård, Fokus BTK (3) Olof Götestam, NM for veteraner Vunnede kamper Eddy Grua, Harestua IL (3)

Bjørn Engh, Lia IL (-12) Kjell Søiland, Stavanger BTK (-12) Tapte kamper Magnus Vikstrøm, Kjelsås BTK (-1) Jens Jacobsen, Lynild BTK (-3)

Tapte kamper Magnus Winger, Jevnaker BTK (-1) Christian Hauger, Kobra BTK (-2) Roman Panov, Kjelsås BTK (-15) Erik Bergerseter, Kobra BTK (-18) Vekting: 1.5 Tapte kamper Victor Horgen, B-72 (-1.5) Vekting: 1.5 Tapte kamper Shahram Yalda, Fokus BTK (-1.5) Ronny Hansen, Sarpsborg BTK (-3)

PAULIUS JUSKA●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Paulius Juska, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Didrik Wilkens, Jevnaker BTK (4) Martin Håpnes Boström, Harestua IL (10)

Paulius Juska, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Fredrik Wilkens, Jevnaker BTK (5) Markus Kalvatn, B-72 (15)

Paulius Juska, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper

Paulius Juska, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Tuva Wannebo, Harestua IL (5) Oliver Tangen, Jevnaker BTK (6)

Tapte kamper Arnt Kristoffersen, Eiker BTK (-1) Gjermund Ludvigsen, Eiker BTK (-2) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (-2) Kathrine Sandsdalen Lia, Notodden BTK (-3) Kim Eidissen, Jevnaker BTK (-3) Thomas Moen, Jevnaker BTK (-8) Tapte kamper Geirr Lystrup, Hamarkameratene (-1) Lasse Lange, Harestua IL (-2) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-2) Markus Brunsæl, Harestua IL (-2) Anne Sofie Kalvatn, B-72 (-3) Tapte kamper Tom Gustavsen, Harestua IL (-1) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (-2) Lasse Lange, Harestua IL (-1) Tapte kamper Erik Leung, Fornebu BTK (-1) Hilding Totland Persson, Fornebu BTK (-1) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (-2) Lisa Marie Lange, Harestua IL (-4) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (-3) Mina Moger, Harestua IL (-4)

Paulius Juska, Påskecupen 2013

41


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Vunnede kamper Halvor Killi Grønhaug, Jevnaker BTK (6) Halvor Killi Grønhaug, Jevnaker BTK (6)

Tapte kamper Trond Aukland, B-72 (-1) Martin L. Røste, Modum BTK (-1) Erik Bergerseter, Kobra BTK (-1) Daniel Guddal, Harestua IL (-2) Thomas Moen, Jevnaker BTK (-2) Thomas Moen, Jevnaker BTK (-2)

RUNE LARSSON●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Rune Larsson, 4. divisjon oktober Vunnede kamper Stephan Lardier, Kjelsås BTK (3) Stefan Margineanu, Kjelsås BTK (4) Sigurd Hoberg, Hamarkameratene (4) Christian Hornnes, Fornebu BTK (2) Torstein Solberg, Fornebu BTK (2) Geirr Lystrup, Hamarkameratene (5)

Tapte kamper Tomas Svenningsen, Hamarkameratene (-15) Sondre Grindheim Berner, Fornebu BTK (-15) Odd Wold, Kjelsås BTK (-15)

SU JUEI CHING●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Su Juei Ching, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Tom Gustavsen, Harestua IL (3) Lasse Lange, Harestua IL (2) Lars André Torp, Jevnaker BTK (2) Su Juei Ching, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Tobias Mønsted Søndberg, Fornebu BTK (3) Daniel Guddal, Harestua IL (2) Knut Arne Smestad, Hamarkameratene (4) Marius Myge, Jevnaker BTK (4) Su Juei Ching, Påskecupen 2013 Vunnede kamper Thomas Moen, Jevnaker BTK (2) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (2) Geirr Lystrup, Hamarkameratene (4) Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (5) Bendik Alme, Jevnaker BTK (4)

Tapte kamper Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (-15)

Tapte kamper Terje Herting, Jevnaker BTK (-1) Halvard Grina, Jevnaker BTK (-2) Olof Götestam, Jevnaker BTK (-1) Kristian Roksvaag, Kjelsås BTK (-2) Tapte kamper Terje Herting, Jevnaker BTK (-1) Roman Panov, Kjelsås BTK (-2) Trond Aukland, B-72 (-1)

TERJE HERTING●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Terje Herting, 2. divisjon september Vunnede kamper Christian Ibenfeldt, Laksevåg BTK (10) Bent Sølve Hovden, Stavanger BTK (4)

Terje Herting, 2. divisjon november Vunnede kamper Jens Jacobsen, Lynild BTK (2) Jørgen Edvardsen, Lynild BTK (2) Birger Andersson, Kjelsås BTK (3) Morten Sæther Trengereid, B-72 (2) Jostein Johansen, B-72 (2)

Tapte kamper Tobias Bergman, Laksevåg BTK (-1) Lyubomir Kralev, Stavanger BTK (-2) Henning Waldeck, Fjell-Kameraterne,IL (-10) Johan Gerell, Fjell-Kameraterne,IL (-2) Tapte kamper Eskil H Wilhelmsen, Kjelsås BTK (-18)

42


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Finn Åge Aas, Sarpsborg BTK (2) Jens-Fredrik Elverhøi, Sarpsborg BTK (2) Terje Herting, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Olof Götestam, Jevnaker BTK (2) Daniel Guddal, Harestua IL (2) Halvard Grina, Jevnaker BTK (2) Benjamin Overaa, Jevnaker BTK (3) Terje Herting, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Halvard Grina, Jevnaker BTK (2) Su Juei Ching, Jevnaker BTK (2) Tobias Mønsted Søndberg, Fornebu BTK (2) Daniel Guddal, Harestua IL (2) Benjamin Overaa, Jevnaker BTK (3) Anton Hoel, Jevnaker BTK (3) Tore Kristoffersen, Kjelsås BTK (2) Terje Herting, 2. divisjon februar Vunnede kamper Jens-Fredrik Elverhøi, Sarpsborg BTK (2) Terje Strand, Sarpsborg BTK (2) Terje Herting, 2. divisjon mars Vunnede kamper Birger Andersson, Kjelsås BTK (3) Thomas Gundersen, Lynild BTK (2) Jørgen Edvardsen, Lynild BTK (2) Andrei Fridman, B-72 (2) Anders Brennhagen, B-72 (2) Terje Herting, Påskecupen 2013 Vunnede kamper Roman Panov, Kjelsås BTK (2) Su Juei Ching, Jevnaker BTK (2) Thomas Moen, Jevnaker BTK (2) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (2) Martin L. Røste, Modum BTK (4) Magnus Berg, Eiker BTK (2) Stig Amundsen, Harestua IL (2) Terje Herting, NM for veteraner - lagspill Vunnede kamper Mirza Porobic, Fokus BTK (3) Terje Herting, NM for veteraner Vunnede kamper Arnt Kristoffersen, Eiker BTK (3) Kristian Sjuve, Drammen BTK (3) Jens Jacobsen, Lynild BTK (3) Thomas Gundersen, Lynild BTK (3)

Tapte kamper

Tapte kamper Eskild Jørgensen, B-72 (-1)

Tapte kamper

Tapte kamper Eskil H Wilhelmsen, Kjelsås BTK (-18)

Tapte kamper Magnus Winger, Jevnaker BTK (-18)

Vekting: 1.5 Tapte kamper Frode Grini, B-72 (-3) Vekting: 1.5 Tapte kamper Raymond Gonzales, B-72 (-1.5)

THOMAS MOEN●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Thomas Moen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Lisa Marie Lange, Harestua IL (10) Lars André Torp, Jevnaker BTK (18)

Tapte kamper Casper Søndberg, Fornebu BTK (-1) Steinar Nilsen, B-72 (-1)

43


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Arnt Kristoffersen, Eiker BTK (-1) Bendik Alme, Jevnaker BTK (-1) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (-2) Thomas Moen, Regionscup 1 - Øst Vunnede kamper Emma Gustavsen Rolfsnes, Harestua IL (15) Lisa Maria Lange, Harestua IL (10)

Thomas Moen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Fredrik Wilkens, Jevnaker BTK (8) Martin Håpnes Boström, Harestua IL (15) Paulius Juska, Jevnaker BTK (8)

Thomas Moen, TTEX Open Vunnede kamper Andreas Sandsmark Bakke, Heddal BTK (8) Tobias Løvmyr, Oppegård (8) Karl Anker Slettum, Notodden BTK (10) Thomas Moen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Markus Brunsæl, Harestua IL (15) Lisa Marie Lange, Harestua IL (6) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (12)

Thomas Moen, KM Oppland, Jevnaker Vunnede kamper Herman Rønningen, Lillehammer (10) Tor Olav Hovland, Lillehammer (10) Simen Knudsen, Harestua IL (15) Fridtjof Andberg, Lillehammer (10) Thomas Moen, Romjulscupen 2012 Vunnede kamper Daniel Guddal, Harestua IL (15) Petter A. Hoel, Hamarkameratene (6)

Thomas Moen, Regioncup Øst - ranking søndag Vunnede kamper Magnus Aalen Dørre, Fokus BTK (5)

Tapte kamper Henrik Bagner Nilsen, B-72 (-2) Daniel Guddal, Harestua IL (-2) Jesper Schwartz, Oppegård (-1) Jon Fredrik Asak Høye, B-72 (-1) Axel Ørmen, Oppegård (-1) Tapte kamper Mikkel Gudmundsen, Harestua IL (-1) Daniel Guddal, Harestua IL (-2) Guro Nyhus Hagen, Notodden BTK (-1) Kathrine Sandsdalen Lia, Notodden BTK (-2) Kim Eidissen, Jevnaker BTK (-2) Tapte kamper Ludvig Ørevik, Sarpsborg BTK (-3) Tollef Marstein, Lia IL (-2) Henrik Bagner Nilsen, B-72 (-2) Eirik Haug, Kobra BTK (-2) Tapte kamper Marius Myge, Jevnaker BTK (-1) Hans Gaarder, Jevnaker BTK (-2) Daniel Guddal, Harestua IL (-2) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-2) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (-2) Tapte kamper Fridtjof Schultz, Lillehammer (-3) Snorre Amundsen Aarsund, Harestua IL (-1) Karianne Gustavsen, Harestua IL (-6) Snorre Amundsen Aarsund, Harestua IL (-1) Tapte kamper Benjamin Overaa, Jevnaker BTK (-1) Kenneth Zeiffert, Fornebu BTK (-1) Bendik Alme, Jevnaker BTK (-1) Marius Myge, Jevnaker BTK (-1) Bjørn Erik Wibe, Jevnaker BTK (-1) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-2) Tapte kamper Vincente Saborido Pantoja, Fokus BTK (-1) Unni Halvorsen, Langhus IL (-2) Mathias Haraldseid, Fokus BTK (-2) Terje Ekrann, Lynild BTK (-1) Mats Hoel, Fokus BTK (-1) Tomaz Marnburg, Fokus BTK (-2)

44


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Thomas Moen, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Moa Håpnes Boström, Harestua IL (4) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (6) Emma Gustavsen Rolfsnes, Harestua IL (8)

Thomas Moen, NM for yngre Vunnede kamper Herman Jasser, Oppegård (15) Antonio Neto, Moflata BTK (12) Thomas Moen, Påskecupen 2013 Vunnede kamper Paulius Juska, Jevnaker BTK (4) Paulius Juska, Jevnaker BTK (4) Halvor Killi Grønhaug, Jevnaker BTK (4) Halvor Killi Grønhaug, Jevnaker BTK (4) Thomas Moen, Regionscup/-mesterskap Øst Vunnede kamper Vemund Kjeldsen, Oppegård (4) Martin Brattvåg Dahl, Fokus BTK (4) Marius Galaas, Langhus IL (4) Sala Hording, Oppegård (4) Even Høgberget, Kobra BTK (5)

Tapte kamper Jon Arne Svendsen, Jevnaker BTK (-1) Kai Magnus Groth, Kjelsås BTK (-1) Lasse Lange, Harestua IL (-2) Kristian Rødningsand, Jevnaker BTK (-2) Daniel Guddal, Harestua IL (-3) Vekting: 1.5 Tapte kamper Benjamin Otto Hatlebakk, Laksevåg BTK (-1.5) Elias Meringdal, IL Hjelset Fram (-1.5) Tapte kamper Terje Herting, Jevnaker BTK (-1) Roman Panov, Kjelsås BTK (-1) Su Juei Ching, Jevnaker BTK (-1) Frode Bjørge Madsen, Jevnaker BTK (-6) Tapte kamper Roshman James Rajkumar, Fokus BTK (-6) Muhammed Usama Rafi Murtaza, Kjelsås BTK (-3)

THOMAS MICHAEL MØLLER●●●●●●●●●●●●●●●●●● Thomas Møller, 4. divisjon november Vunnede kamper Kari Gjengedal, Lynild BTK (2) Åge Solvang, Lynild BTK (2) Kjell Jørgensen, Lynild BTK (2) Endre Skolt, Fornebu BTK (2) Babak Salim, Fornebu BTK (2) Dag Tvervaag, Fornebu BTK (2) Thomas Møller, NM for veteraner Vunnede kamper Steinar Nilsen, B-72 (3) Marek Putz, Fokus BTK (4.5) Frode Stordal, Hardanger BTK (3) Trond Aukland, B-72 (4.5) Thomas Møller, Regionscup/-mesterskap Øst Vunnede kamper Tom Gustavsen, Harestua IL (2) Terje Wold, Fornebu BTK (2) Terje Strand, Sarpsborg BTK (3)

Tapte kamper

Vekting: 1.5 Tapte kamper Victor Horgen, B-72 (-4.5)

Tapte kamper

VIDAR WIBE Vidar Wibe, Rankingstevne, Jevnaker Vunnede kamper Fredrik Wilkens, Jevnaker BTK (5)

Tapte kamper Tom Gustavsen, Harestua IL (-1) Lars André Torp, Jevnaker BTK (-1) Lasse Lange, Harestua IL (-1)

45


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ● Oliver Tangen, Jevnaker BTK (-4) Tuva Wannebo, Harestua IL (-8) Moa Håpnes Boström, Harestua IL (-10) Renate Hansen Ødegård, Jevnaker BTK (-8)

ÅGE SVARSTAD●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Åge Svarstad, 4. divisjon oktober Vunnede kamper Stephan Lardier, Kjelsås BTK (3) Stefan Margineanu, Kjelsås BTK (4) Odd Wold, Kjelsås BTK (4) Sigurd Hoberg, Hamarkameratene (4) Geirr Lystrup, Hamarkameratene (5) Torstein Solberg, Fornebu BTK (2) Christian Hornnes, Fornebu BTK (2) Tomas Svenningsen, Hamarkameratene (4) Åge Svarstad, 4. divisjon november Vunnede kamper Sofie Grønbakken, Hvam (2) Odin Sørensen, Hvam (2) Håkon B Jørgensen, Hvam (3) Kjell Jørgensen, Lynild BTK (4) Åge Svarstad, 4. divisjon mars Vunnede kamper Håkon B Jørgensen, Hvam (3) Luis Betancor, Hvam (4) Odin Sørensen, Hvam (2) Dag Akstun, Bærums Verk (4) Jan Torres, Bærums Verk (4) Christian Hornnes, Fornebu BTK (3) Hilding Totland Persson, Fornebu BTK (3) Torstein Solberg, Fornebu BTK (3)

Tapte kamper Sondre Grindheim Berner, Fornebu BTK (-15)

Tapte kamper Dag Tvervaag, Fornebu BTK (-3) Endre Skolt, Fornebu BTK (-1) Babak Salim, Fornebu BTK (-2) Åge Solvang, Lynild BTK (-6) Kari Gjengedal, Lynild BTK (-12) Tapte kamper Dag Tvervaag, Fornebu BTK (-2) Babak Salim, Fornebu BTK (-1) Riku Autio, Fornebu BTK (-1) Egil Aulie, Lynild BTK (-1) Åge Solvang, Lynild BTK (-3) Kari Gjengedal, Lynild BTK (-10) Marta Sklepkiewicz, Bærums Verk (-12)

RENATE HANSEN ØDEGÅRD●●●●●●●●●●●●●●●●●● Kampene og poengene til Renate vises ikke på NBTFs OnlineRanking på grunn av hennes lave alder. PS! I tillegg til de som har spilt tellende kamper, har følgende JBTK-utøvere deltatt i turneringer gjennom 2012/13-sesongen: Regine O. Bergum, Daniel F. Grefsrud, Trym Andreassen, Eivind Nygård og Håvard Nygård.

46


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

satsingsgruppen 19 spillere har vært med på én eller flere satsingsgruppetreninger i 12/13-sesongen:

DELTAKERE: Thomas Moen, Lars Torp, Paulius Juska, Kristian Rødningsand, Alexander H. Ødegård, Renate H. Ødegård, Frode B. Madsen, Benjamin Overaa, Joar B. Grongstad, Marius Myge, Olof Götestam, Terje Herting, Aleksander Rønning, Anton Hoel, Bendik Alme, Åge Svarstad, Terje Herting, Snorre A. Aarsund (Harestua) og Mikkel Gudmundsen (Harestua). TRENERE: Sindre Åteigen, Benjamin Overaa og Terje Herting.

NOEN AV SPILLERNE I SATSINGSGRUPPEN MED SINDRE SOM TRENER

47


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

ungdomsgruppen 28 spillere har vært med på én eller flere ungdomsgruppetreninger i 12/13-sesongen:

DELTAKERE: Thomas Moen, Paulius Juska, Kristian Rødningsand, Alexander H. Ødegård, Renate H. Ødegård, Frode B. Madsen, Oliver Tangen, Milosz Kosakiewicz, Kim Eidissen, Fredrik Wilkens, Didrik Wilkens, Christian S. Hundal, Tone M. Ødegård, Joar B. Grongstad, Regine O. Bergum, Kai R. Bergum, Halvard Grina, Thomas Møller, Marius Myge, Thomas Fagerli, Emil Ødegård, Daniel F. Grefsrud, Stian Grefsrud, Odin G. Martinsen, Marta Sklepkiewicz, Olof Götestam, Terje Herting, Trym Andreassen, Eivind Nygård, Håvard Nygård og Fredrik Sjøgren. TRENER: Lars André Torp. (Vikar: Alexander H. Ødegård).

FULL FART I UNGDOMSGRUPPEN MED LARS SOM TRENER

48


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

alle arrangementene JBTK har arrangert seks nasjonale rankingturneringer, KM og klubbmesterskapet:

NOEN AV DE BEST PLASSERTE I ALLE JBTK-STEVNENE

49


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

sesongutmerkelsene JBTKs 16 sesongutmerkelser ble fordelt slik; til vinnerne som fikk graverte pokaler:

Kretsmester, påskecupmester, seriekonge, m.m.

JBTKs klart beste poengplukker i 2. divisjon.

JBTKs klart beste poengplukker i 4. divisjon

Kretsmester og pallplasseringer i store stevner!

Veldig ivrig og framgangsrik i sin første sesong!

Taper og vinner med samme sinn. Klager aldri!

Stabilt oppmøte, alltid positiv og klubbmester!

Hyppig treningsinnsats ga 199 plusspoeng!

50


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Raskt opp i nivå. Svetter og står på. Gir seg aldri! Deltar overalt, trener målrettet og trener andre!

Iherdig innsats over tid + positiv tilstedeværelse!

Aktiv deltakelse, lagledelse og lagbronse i NM!

Klasseseier i TTEX Open + 9. plass i veteran-NM!

Nesten alltid på trening. Ivrig og framgangsrik!

3-1-seieren mot Samuel Norling i Nordsø-cupen! Følg med på JBTKs hjemmeside hver eneste dag!

51


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

hedersprisene JBTK lever av frivillig arbeid. Tre aktive medlemmer ble hedret for innsatsen i 2012/13: LARS TORP: Lars påtok seg ansvaret som trener for ungdomsgruppen og ledet 32 torsdagstreninger. Ungdomsgruppen er den viktigste treningsgruppen i JBTK. Lars har skjøttet oppgaven gjennom hele sesongen og fortjener skikkelig heder for arbeidet han har lagt ned nær sagt hver eneste uke!

OLOF GÖTESTAM: Olof påtok seg oppgaven med å lede JBTKs førstelag i seriespillet for andre sesongen på rad. Han sto for den omfattende logistikken forbundet med tre seriehelger i Bergen og ledet laget til habile resultater i 2. divisjon avdeling B. Han spilte selv alle kampene! MARGARET BJØRGE: Margaret har stilt opp på samtlige JBTK-arrangementer gjennom sesongen og dermed bidratt med innsats som er gull verdt for klubben. Vi er meget takknemlig for måten hun har ledet organiseringen av JBTK-kioskdriften og vaskevaktene i hallen på. Tusen takk, Margaret!

52


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Gammelt innvendig tak blir til nytt: Himling, nye lysarmaturer, isolering og lyddemping.

Sommerens hovedprioritet var/er å legge himling og montere nye lysarmaturer i det innvendige taket. Arbeidet ble påbegynt i juni og ferdigstilles i juli 2013.

Den nye lyse himlingen er i ferd med å dekke det grå betongtaket.

Det er takket være bidraget på 100 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB at dette prosjektet ble prioritert foran ferdigstillelse av garderobetilbygget. Tom Borgersen skaffet til veie tre stillaser som Thomas Møller fraktet til hallen fra forskjellige steder. Lørdag 22. juni var sju JBTK-medlemmer samlet til innsats for å demontere de gamle lysarmaturene med tilhørende oppheng. Byggmakker Hønefoss har levert Glava-himlingen med tilbehør. Lysarmaturene har vi kjøpt fra Stokkan Lys/ Hetland Elektro på Røyse. Alt til overkommelige priser. Lysarmaturene fra 1977 og persiennene fra 2007 er historie. Framtiden er lekker og lysere! Følg halloppgraderingen på hjemmesiden!

JBTK valgte å leie inn arbeidskraft til himlingsopphengetfor å få jobben raskere utført.

THOMAS WILKENS DEMONTERER GAMLE LYSARMATURER FRA TAKET

53


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

STØTTESPILLERNE JBTK er avhengig av sponsorer og støttespillere. Takk til alle som har bidratt:

REGINE O. BERGUM OMKRANSET AV DE STØRSTE JBTK-SPONSORENE

54


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Dette er bare noe av hva vi kan se fram til i 2013/14-sesongen: JBTK framstår i ny drakt kommende sesong. 350 spilleskjorter, 250 shorts og 100 treningsdresser er bestilt. Vi skal markere oss visuelt og sportslig i 2013/14-sesongen! Den nye JBTK-kolleksjonen er levert av Dandoy Sports i Belgia. Dette er en av Europas største forhandlere av bordtennisutstyr - til svært lave priser. JBTK har inngått en eksklusiv avtale som gir alle medlemmer 20 prosent rabatt på hver bestilling. Rabattkoden får du når medlemskontingenten er betalt. Bestillingene foretar du på www.dandoy-sports.com. JBTKs nye draktkolleksjon er forhåndsbestilt av mange. Du kan også kjøpe drakt og dress i hallen: 200 kroner for spilleskjorte, 200 kroner for shorts og 500 kroner for treningsdress. Jevnaker BTK skal arrangere følgende stevner: Lør 13. sep: Nasjonalt rankingstevne (kategori ubestemt) Lør 19. okt: Nasjonalt rankingstevne (kategori ubestemt) Lør 16. nov: Nasjonalt rankingstevne (kategori ubestemt) Lør 28. des: Romjulscupen 2013 (åpent rankingstevne) Lør 22. feb: Nasjonalt rankingstevne (kategori. ubest.) Tor 17. apr: Påskecupen 2014 (åpent rankingstevne) Ubestemt dato: Jevnaker BTKs klubbmesterskap Harestua IL arrangerer kretsmesterskapet i Oppland: Lørdag 30. november og søndag 1. desember Regionscupene og -mesterskapet arrangeres slik: Lør 26. okt: (RC 1, Kobra BTK), Lør 18. jan: (RC 2, Fokus BTK) Lør 8. mar: (RC 3, Oppegård IL) og Søn 9. mar: (RM, Oppegård IL) Norgescupstevnene arrangeres slik: 19.-20. feb: (NC 1, Etne BTK/Skjoldar IL), 23.-24. nov: (NC 2, Stavanger BTK), 25.-26. jan: (NC 3, Laksevåg BTK) Norgesmesterskapene arrangeres slik: 7.-9. feb: (junior-NM, Molde BTK), 28. feb-2. mar: (senior-NM, Fokus BTK), 21.-23. mar: (yngre-NM, Bodø BTK), 4.-6. apr: (veteran-NM, Lia IL) Helgene dedikert for seriespill i alle divisjoner: 07.-08. september (1), 12.-13. oktober (2), 09.-10. november (3), 14.-15. desember (4), 15.-16. februar (5), 15.-16. mars (6). Nordsø-cupen i Hirtshals i Danmark finner sted lørdag 12. og søndag 13. april 2014. Treningstider i Jevnaker Bordtennishall fra september 2013 finner du på hjemmesiden! Medlemskontingenter 2013/14: 1400,- (familie), 1200,- (voksen) og 800,- (under 18 år).

55


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

utvalgte blinkskudd Her er noen utvalgte bilder av JBTK-spillere i aksjon gjennom 2012/13-sesongen:

Bjørn Erik Wibe i aksjon under mottoet Rett i tet og lett match! 56


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Lars André Torp kommer sjelden for tidlig. Her på vei inn i Larkollhallen nesten en time etter klassestart. Skjerpings...!

57


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Bert Erixon overrekker KMs Fair Play-pris for yngre til Harestuas Julie Ruud. Takk for din positivitet, Bert!

58


FOTO: ARVID HOLMLUND

● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Olof, Lars, Kristian, Åge, Thomas og Halvard (bildet) + Sindre og Terje gjennomførte ringeriksmaratonet i 2012.

59


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Thomas Moen og Paulius Juska lar seg underholde av det som skjer i bordtennishallen. Der er det alltid noe å more seg over!

60


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Jan Tore Hansen er én av få som alltid stiller opp. Uten han hadde det blitt vanskelig å vedlikeholde bordtennishallen!

61


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

FOTO: ÅGE SVARSTAD

Thomas Møller på kakelotteri til inntekt for førstelaget i serien med premier sponset av arbeidsgiver Baker Narum.

62


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Renate Hansen Ødegård gratuleres av gymlærer Rune Western etter at hun vant Toso skoles bordtennisturnering i 2013.

63


● Jevnaker Bordtennisklubbs sesongberetning 2012/13 ● www.jbtk.net ●

Les/last ned sesongberetningen digitalt!

Eivind Nygård vant ikke skoleturneringen, men utviste herlig seiersglede etter å ha beseiret sin første motstander!

64

Beretning_1213  

Alt om 2012/13-sesongen