Page 10

Sesongberetning Jevnaker Bordtennisklubb 2008/09

JBTK-STYRET JBTK-styret har bestått av følgende personer i 2008/09-sesongen: Formann: Thomas Michael Møller Kasserer: Tone Merete Ødegård Sekretær: Sven Ivar Lønneid Medlem: Magnus Winger Medlem: Bert Olof Erixon Medlem: Diane Gammelseter Medlem: Runhild Danielsen Grina Medlem: Tom Øiom Borgersen Medlem: Einar Hellum Medlem: Steinar Aldersjøen Medlem: Bendik Alme Styremøteoversikt: 16. august 2008 7. oktober 2008 21. oktober 2008 18. november 2008 13. januar 2009 17. mars 2009 14. mai 2009 28. mai 2009 (årsmøte)

JBTK-TRENERE Følgende har utført treneroppgaver i Jevnaker BTK i 2008/09-sesongen: Magnus Winger Tonny Kuan Halvard Grina Bert Erixon Thomas Møller Kenneth H. Ødegård

REGNSKAP Nøkkeltall fra sesongregnskapet i Jevnaker Bordtennisklubb. Jevnaker BTK skylder Norges Bordtennisforbund (NBTF) kr 170 000,- pr. 1. juni 2009. Kr 20 000,- er nedbetalt i løpet av sesongen. Vi betaler NBTF kr 10 000,- pr. halvår. I tillegg skylder vi NBTF kr 700 000,- som er forskutterte penger i påvente av spillemidler. JBTK har en søknad inne om kr 834 916,-. JBTKs pengebeholdninger består av kr 12 000,- på vår brukskonto og kr 60 000,- på vårt byggefond. Vi setter fortløpende av penger til dette fondet straks brukskontoens saldo tilsier at vi kan gjøre det. Jevnaker BTKs omsetning i 2008/09-sesongen har vært på ca. kr 200 000,-. Resultatmessig (i rene penger) viser regnskapet et overskudd på ca. kr 41 000,-. Jevnaker BTKs viktigste inntektskilder er kommunal støtte (kultur- og aktivitetsmidler), sponsorpenger fra Sparebank 1 Jevnaker, medlemskontingenter og overskudd fra stevnearrangementer. Pr. 1. juni 2009 har vi også opparbeidet oss ca. kr 3500,gjennom Norsk Tippings "Grasrotandelen".

- 10 -

0809-beretning  

Alt om sesongen 2008/09

Advertisement