Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

LA HISTÒRIA NOM: Pau Capdevila Cases PROFESSOR: Josep Borràs CURS: 6è

1


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

ÍNDEX Portada.................................................................pàg.1 Índex....................................................................pàg.2 Prehistòria............................................................pàg.3 Edat Antiga...........................................................pàg.7 Edat Mitjana.......................................................pàg.12 Bibliografia........................................................pàg. 16

2


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

PREHISTÒRIA •

Qui eren els homínids? Quan van aparèixer? Busca informació de restes trobades a la península ibèrica. Foto Els homínids són una família de primats (que inclou l'ésser humà) que va viure durant l'etapa de la prehistòria. Els primers homínids van aparèixer fa uns 3'5 milions d'anys a les praderies de l'Àfrica Central. A la Península Ibèrica hi ha una gran font d'informació que es troba al jaciment de la Gran Dolina a Atapuerca. Allí s'hi van trobar restes de un crani, un gran nombre de fòssils, i també s'hi ha trobat restes de la indústria lítica (que es la producció de coses fetes amb pedra, etc). En diferents punts de la península també hi queden restes de ganivet fets amb pedra, gerros en petits poblats com el de Binferri a Juneda (Catalunya), megàlits que abunden a Andalusia, i no cal oblidar les coves amb pintures rupestres com les del Cogul (Catalunya), les coves d'Altamira, etc.

PINTURES RUPESTES A LA

CRANI D'UN HOMÍNID

ROCA DELS MOROS (COGUL)

Tenint en compte els materials utilitzats, en quines edats podem dividir la prehistòria? Edat de Pedra. Edat dels Metalls (que inclou l'Edat del Coure, l'Edat del Bronze i l'Edat del Ferro)

Com s'alimentaven els primers humans? S'alimentaven de la caça d'animals, de la recol·lecció de fruites i herbes, d'arrels de 3


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

les planes, etc. Tot això va canviar quan es van començar a formar els primers poblats, perquè ja van aplicar la ramaderia i l'agricultura,

Explica la frase “els humans del paleolític eren nòmades”. Això vol dir que durant la etapa del paleolític, els humans no tenien un lloc fix on conviure, (perquè havien d'anar a buscar menjar en diferents indrets) i per això anaven desplaçant-se d'un lloc a un altre, establint-se a algunes coves, etc.

Què són els megàlits? Descriu-ne 2 de diferents. Foto És una construcció feta amb una o més pedres de grans dimensions. Es construïa normalment, com a monument funerari. Etimològicament vol dir pedra gran. N'hi ha de diferents maneres com per exemple: Dólmens i menhirs. DÓLMENS: Consisteix en varies pedres grosses, clavades a terra verticalment que n'aguanten una de ampla col·locada damunt. Queda una forma com de taula. MENHIR: Consisteix en una gran pedra allargada, clavada verticalment sobre el terra encarada cap al sol.

DOLMEN

MENHIR

Què són les pintures rupestres? Busca una foto il·lustrativa i explica on es troben i l'antiguitat que tenen. Les pintures rupestres són dibuixos prehistòrics que feien els primers humans. Ho dibuixaven a les roques, i a les parets de les coves amb pintures que ells mateixos fabricaven (fet amb fang, sang...). La gran majoria de pintures que s'han trobat retraten escenes de caça.

4


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

Tenen fins a 10.000 anys d'antiguitat.

PINTURA RUPESTRE A CASTELLÓ

COVA D'ALTAMIRA

(VALENCIA)

Què eren les venus? Foto Les venus són petites escultures femenines fetes de marfil, pedra o terracota (però també segurament de fusta tot i que no en queda) que es van fer durant el paleolític superior. Aquestes escultures sols medeixen des de 4 a 25 cm. Les venus tenen una clara tendència a esquematitzar i ressaltar els atributs sexuals de les dones.

VENUS DE WILLENDORF •

VENUS DE SAVIGNANO

Quin fet marca el pas del paleolític al neolític? Quan, aproximadament, comença el neolític? El neolític marca el canvi que van tenir els humans quan van passar de ser 5


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

nòmades a ser sedentaris. Això es degut al canvi que van tenir de viure: van començar a aplicar l'agricultura i la ramaderia i es van començar a formar els primers poblats. El neolític apareix aproximadament el 10.000 aC

Quins són els primers metalls que va utilitzar l'home? Foto de restes trobades, Tipus de metall? On s'han trobat? Quan? Utilitat? Els primers metalls i els tipus de metall són: coure, bronze i ferro.

PUNTA DE FLETXA

DESTRAL I PUNTES DE DESTRAL FETES DE

DE BRONZE

BRONZE

S'han trobat als jaciments que s'escampen al llarg de la Península Ibèrica, com el jaciment de la Gran Dolina a Atapuerca. Els primers metalls van ser utilitzats per a fer armes, eines de camperols, joieria, instruments musicals, etc.

6


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

EDAT ANTIGA •

Data l'inici de l'edat antiga. L'Edat Antiga va aparèixer l'any 3000 aC, amb la invenció de l'escriptura.

Digues 2 ciutats importants fundades pels grecs a Catalunya. Fotos. Quines aportacions van fer els grecs a Catalunya. Dos de les ciutats importants fundades pels grecs a Catalunya són: Empòrion (Empúries) i Rodhe (l'actual Roses). Aportacions: Van fer moltes aportacions. En poden destacar els coneixements de les matemàtiques, l'arquitectura, la literatura, el seu art, la seva llengua l'escriptura, l'ús de la moneda, i sobretot el conreu de la vinya i l'olivera. Aquestes aportacions van millorar i van canviar radicalment la vida de les persones i els hi va facilitar algunes coses.

Què és la dama d'Elx? Foto La Dama d'Elx és una escultura trobada al jaciment arqueològic de l'Alcúdia. Es considera que és una escultura d'art Iber datada el segle IV aC. Es pensa, que representa una dona que duu complexos i luxosos abellaments al cap i gruixuts collarets a cada costat de la cara. Disposa d'un buit a l'esquena, cosa que suposa que servia per introduir-hi cendres, relíquies i altres coses sagrades.

Qui eren Indíbil i Mandoni? En quina ciutat catalana tenen una estàtua? Foto Es van distingir per la seva lluita en la independència dels seus regnes, davant la invasió dels cartaginesos i els romans. Els dos pertanyien als ilergetes (poble iber establit entre els Pirineus, l'Ebre, el Segre, i el Gallego, entorn a la seva capital Lleida). Aquests, van lluitar com aliats dels cartaginesos, contra Roma quan van 7


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

atacar la Península Ibèrica. La ciutat catalana on tenen la escultura es a Lleida.

ESCULTURES DE INDÍBIL I MANDONI Digues què eren en les ciutats romanes: Termes, amfiteatre, aqüeducte, circ, fòrum, arc de triomf. Fotos TERMES: Els termes eren edificis públics. Eren modernes cases de bany, saunes i balnearis termals i representaven un dels principals llocs de trobada a l'antiga Roma. AMFITEATRE: Un amfiteatre és un gran edifici romà, normalment amb la planta ovalada feta de terra de sorra, la qual està envoltada de graderies. El primer amfiteatre es va construir l'any 59 a.C. Primer de fusta, i després de pedra. Al amfiteatre s'hi feien lluites de gladiadors. AQÜEDUCTE: Un aqüeducte és una construcció feta per l'home, que serveix per transportar gran quantitat d'aigua d'un indret a un altre. En els aqüeductes s'aprofita el desnivell del terreny perquè l'aigua vagi en el sentit desitjat. 8


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

CIRC: El circ romà era un edifici que servia per fer curses de cavalls i de carros. Era un edifici rectangular amb un costat curt i semicircular. Al centre hi havia una balustrada que dividia l'edifici per el centre. Les grades estaven recolzades en una estructura amb arcades les vores. FORUM: El fòrum era una plaça pública: un gran espai a l'aire lliure, de forma generalment rectangular i envoltat de porxos. Era el centre de tota la vida en la ciutat. En primer moment, sota els porxos s'hi establien les botigues del mercat, més tard es va reservar el fòrum per les activitats considerades més nobles. El fòrum era el punt de trobada dels ciutadans i el lloc on se celebraven les eleccions del magistrats. ARC DEL TRIOMF: L'arc del triomf és un monument que commemorava el triomf en alguna batalla (els més antics es troben a Itàlia). Normalment es construïen a l'entrada de les ciutats. Acostumen a tenir un arc, tot i que n'hi ha que arriben a tenirn'hi tres. A l'Edat del Renaixement se'n van tornar a fer alguns.

En quines províncies van dividir la península ibèrica els romans? Foto Principalment en les províncies de Baetica i Lusitania (per ser més exactes: Gallaecia, Tarraconesis, Cartaginesis, Baetica, Lusitania.)

9


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

MAPA HISPANIA ROMANA

Digues el nom de tres déus romans. De què s'ocupaven?. Foto Tres dels grans Deus romans són: JÚPITER: Mantenia l'ordre entre els Deus i els homes i intervenia i jutjava els seus conflictes. Les seves decisions eren justes i equilibrades i no concedia mai, cap desig a ningú. Júpiter era un Dèu molt poderós, però el seu poder sol el feia servir per les detencions del destí. La seva mare Rea, el va protegir del seu pare Saturn, que devorava nens; quan Júpiter es va fer gran, va destronar Saturn. Va ser pare de nombrosos Deus, semidéus, nimfes, herois i reis. NEPTÚ: Era el Dèu del mar. Junt amb els seus germans, Júpiter i Plutó es van repartir el món del seu pare, Saturn. Ell va rebre les aigües marines i les dolces. A vegades recorria el seu regne damunt d'una carro amb cavalls fets d'algues i espuma o de dofins. Neptú tenia l'aspecte de mig humà i mig peix. SATURN: Va ser el Dèu de l'agricultura, ja que protegia els camps sembrats i els fruits de la terra. Saturn, devorava als seus propis fills acabats de néixer, però un de ells, Júpiter va poder sobreviure i va ser educat en secret. Saturn es refugiava a Itàlia amb Ops. Allà, com que hi habità Saturn, les collites van ser bones i abundants.

10


Generalitat de Catalunya Departament d'Educaci贸 Ceip Manuel Ortiz i Castell贸

11


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

DÈU JÚPITER

DÈU SATURN

DÈU NEPTÚ

12


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

EDAT MITJANA •

Data l'inici i el final de l'edat mitjana. L'Edat Mitjana va aparèixer l'any 476 dC amb la caiguda de l'Imperi Romà i es va acabar l'any 1492 amb el descobriment d'Amèrica.

Quins tres grups socials o estaments hi havia durant el feudalisme? Explicació breu de cada un. Els tres grups socials van ser: LA NOBLESA: Que la formava el rei i tota la cort reial que girava al seu voltant. EL CLERGAT: Format pels capellans, bisbes, sacerdots, etc. POBLE: Format per la gent que treballava i també era la gent que havia de pagar els impostos al rei.

Què era el tribunal de la inquisició? Busca fotos de 3 instruments de tortura que utilitzava i explica com funcionaven. Va ser el tribunal, presidit per un bisbe, encarregat de lluitar contra l'heretgia, per mitjà del procés de la inquisició. La inquisició va néixer per la voluntat de combatre les heretgies. Consistia en que qui no pagava els deutes o els impostos, o no feia el que tenia de fer davant de la cort reial, es trobava davant d'una gran tortura intensa i dolorosa. Alguns dels instruments de tortura són: LA DONCELLA DEL FERRO: Consistia una caixa de ferro en forma de persona. Conté dos portes per poder entrar en el seu interior. Per dins, les seves parets són plenes de punxes de ferro, llargues i punxegudes, el qual penetren lentament en el cos del qui condemnen entrar a dins (tant sigui en les cames, les espatlles, els braços, els ulls i altres parts). No es suficient posar la víctima allà dins sol una estona, per això la deixen dos dies allà dins fins que mor.

13


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

LA FOGUERA: Consistia en clavar la víctima en un pal i cremar-la, encara viva en una foguera. Aquesta era la tortura preferida per matar a les bruixes; es pensava que cremant la bruixa moriria el seu esperit maligne i marxaria d'una vegada per totes del món, i així la seva ànima tampoc podria tornar a conquerir el cos d'una altra persona. LA CUNETA: Obligava a la persona a assentarse sobre una cuna de metall, acabada amb punta de ferro extremament afilada. El pes del cos, juntament amb la bola de ferro (de gran pes) lligada als peus, feia que la víctima s'anés clavant per la meitat del cos fins a la mort.

Quan van envair els musulmans la península ibèrica? Quan en van ser expulsats? Qui regnava aleshores?. Els musulmans van envair la Península Ibèrica l'any 711. Van ser expulsats el 1492 a final del segle V. Els reis catòlics; Ferran, rei de la corona d'Aragó i Isabel, reina de Castella. Amb el seu casament van unir el regne de Castella i el d'Aragó i junts van poder expulsar els musulmans de la península.

Com és que a la bandera catalana hi ha 4 barres roges? Foto Diu la llegenda que la bandera Catalana es va crear quan Guifré el Pelós, després d'una lluita, estava agitat en un llit sagnant. Llavors va aparèixer el rei i va mullar la mà de sang de Guifré el Pelós, i amb aquella sang va fer quatre ratlles sobre l'escut de Guifré i li va dir que a partir d'aquell moment aquell signe seria el de l'escut.

14


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

BANDERA DE CATALUNYA

Quin matrimoni va suposar la creació de la corona catalano-aragonesa? El casament de Ramon Berenguer IV amb la Princesa Peronella d'Aragó.

Quants anys tenien els nuvis? Ramon Berenguer IV tenia 21 anys i la Princesa Peronella tenia sols 1 any.

Qui va ser Jaume I? Quins territoris va conquerir? Foto Va néixer el 1208 i va morir el 1276. També és anomenat Jaume el Conqueridor per el seu gran èxit a l'hora de conquerir terres. Va ser rei d'Aragó, de Mallorca i de València, també va ser compte de Barcelona i d'Urgell i senyor de Montpeller. Els territoris conquerits que en destaquen són València, Mallorca i Menorca.

15


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

RETRAT DE JAUME I EL CONQUERIDOR •

Qui eren els almogàvers? Els almogàvers eren unitats de paramilitars en forma d'infanteria lleugera que anaven a lluitar. Van començar a formar-se el segle XIII.

16


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Ceip Manuel Ortiz i Castelló

BIBLIOGRAFIA http://www.google.cat http://www.wikipedia.cat/ http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~mzubicob/edades.htm http://www.xtec.es/~sescanue/neolitic/catala/megalits.html http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rupestre http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_paleol%C3%ADticas http://ca.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtic#L.27aparici.C3.B3_de_la_revoluci.C3.B3_ne ol.C3.ADtica http://www.fjavier.es/arte/antigua/prehisto.html http://www.xtec.cat/~xripoll/art5.htm http://ca.wikipedia.org/wiki/Dama_d'Elx http://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/indibil_y_mandonio.htm http://ca.wikipedia.org/wiki/Amfiteatre http://www.xtec.cat/~xripoll/art5.htm http://www.ihistory101.net/espanol/Rome/roman-enterniment-coliseum.htm http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/forum.htm http://es.geocities.com/portellweb/histo_romans.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_Peninsula http://es.wikipedia.org/wiki/De_Hispania_a_Espa%C3%B1a#Edad_antigua http://www.webmitologia.com/dioses-romanos.html http://miquelgisbert.iespana.es/miquelgisbert/roma/miweb4/deus.htm http://lahoradelbreak.blogspot.com/2007/11/los-instrumentos-de-tortura-ms.html http://www.escalofrio.com/n/Curiosidades/Metodos_de_Tortura/Metodos_de_Tortura.php http://www.historiasiglo20.org/HE/2a.htm GRAN LAROUSSE CATALÀ (enciclopèdia) Llibre escolar de socials http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fernando_de_aragon.htm http://www.youtube.com/watch?v=ilf6XFshYAk&feature=related

17

historia 1  

Treball història

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you