Page 1

INSCHRIJFFORMULIER Faxen aan D. Theunis op nummer 030 2121 158 of per e-mail naar Danny.Theunis@cms-dsb.com

Naam Kantoor Adres/Postbus Postcode/Plaats Telefoon E-mail Fax

: ……………………………….. : ……………………………….. : ……………………………….. : ……………………………….. :………………………………… :………………………………… :…………………………………

Deelname aan het Forum levert één lezingspunt op!

Meldt zich hierbij aan voor het Forum van de Jonge Balie Utrecht met thema “PRIVACY” op vrijdag 23 november 2012 voor het (kruis aan wat van toepassing is): [

] gehele programma:

Forum vanaf 15:30 uur, inclusief borrel, diner (in de Fundatie van de Vrijvrouwe van Rens-woude) en feest (in Bar Walden), voor een bedrag van € 60,-;

[

] dagprogramma:

Forum vanaf 15:30 uur, inclusief borrel en diner (in de Fundatie van de Vrijvrouwe van Rens-woude), voor een bedrag van € 40,-;

[

] avondprogramma:

Feest (in Bar Walden) vanaf 21:30 uur, voor een bedrag van € 30,-;

… en verklaart het daarvoor verschuldigde bedrag uiterlijk op 20 november 2012 voldaan te hebben op de bankrekening met nummer 1091.74.577 ten name van Vereniging de Jonge Balie te Utrecht o.v.v. "Forum 2012, uw naam en kantoornaam". Bij annulering zal de Jonge Balie Forumcommissie 2012 ondergetekende het desbetreffende bedrag in rekening brengen. LET OP: Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. VOL = VOL! Datum …………………………..Handtekening……………………………………… Voor vragen:  www.jongebalieforum.nl / www.jbforum2012.nl (online v.a. 1 november 2012)  Danny Theunis, Danny.Theunis@cms-dsb.com, T: +31 30 2121 646

Inschrijfformulier Forum 2012 Jonge Balie  

Privacydebat 23 november 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you