Page 1

1


Roma Aeterna De Eeuwige Stad als centrum van de wereld

Nijmegen 2011

2


Inhoudsopgave Inleiding

4

Caput Mundi

8

Lotte Drouen Mariël Poppe

Augustus - de architect van de Eeuwige Stad

12

Van de Egyptische zon tot de Romeinse hemelpoort

58

Raphael Hunsucker Maurits de Leeuw

Interview: Landschapsarcheologen en beeldentuurders op de Via Appia

44

Van ‘compromiskeizer’ tot ‘geboren in het purper’

32

Pauselijke machtsaanspraken en machtsverhoudingen 400-1300

12

Opvolgers van Petrus: de problemen van pausverkiezingen in de Hoge Middeleeuwen

37

Lize Noorda

Stijn Knuvers Joep Beijst

Tom van Boekholt

Recensie: Stephen L. Dyson, Rome: A Living Portrait of an Ancient City 19

Nicole Ector

De sterren van de San Sebastiano

46

Alle wegen leiden naar Rome

52

Livius’ stichtingsmythe en het ontstaan van rechtvaardigingsopvattingen

22

Interview: Roma Aeterna

56

Romanità, Mussolini en de marmeren landkaarten aan de Via dei Fori Imperiali

61

Roald Dijkstra Wouter Slob

Sid Lukkassen

Lotte Drouen & Mariël Poppe Lotte Drouen

3

Proefupload van RAE  

dit is een test om te kijken hoe het eruit ziet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you