Page 1


- 11 99 8 1 1 77 - 1 8 - U S T UU SS 2 1 AUGUST 2012 AUG 201 R M EE EE R A N M DAN D R N M EE EE R DD AA N M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden ver veelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze en / of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schrif telijke toestemming van de betref fende fotograaf.

F o t o g r af i e Ewoud Rooks, By terunner, Jan Groeneveld, Ger Koelemij, Stephen Hotsma, Wil Groen, Manuela Porceddu, Simone Strijk-Rocha da Paiva & Frank Jonas. Beeldredactie en ont werp Studio voor Visuele Pop.Cultuur M e e r sp o n s o r i n f o r mat i e sponsoring@jazzfestivaldelf t .nl S TICHTING DEL F T S J A Z Z Postbus 2822, 2601 CV Delf t E: info@jazzfestivaldelf t .nl I: w w w.Jazzfestivaldelf t .nl

R N M EE EE R DD AA N M


JAZZ FESTIVAL DELFT 2012 welkom bij de 28 e editie van het Jazz Festival Delft. Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 augustus 2012 staan de straten, pleinen en cafés in Delft in het teken van jazz. Het Jazz Festival Delft heeft als oogmerk een brede en kleurrijke programme­r ing van jazz in al zijn verschij­­n ingsvormen. Er is plaats voor ‘oude’ jazz, maar ook voor ‘nieuw’ geluiden, invloeden uit andere muziek­s tijlen, culturen en kunstvormen. uitersten gaan binnen het festival hand in hand.

over Jazz Festival Delft Traditiegetrouw wordt in het derde weekend van augustus in de binnenstad van Delft het gratis toegankelijke Jazz Festival Delft gehouden. Binnen het festival wordt jazz gezien vanuit een zeer breed kader, waarin ook funk, fusion, world, pop, soul, hiphop, dance en electronische muziek een plek krijgt en samengaat met andere disciplines. Kortom, een open, spetterend en vrij toegankelijk festival.

Geschiedenis

Visie op jazz

Het Jazz Festival Delft is in 1985 ontstaan vanuit de behoefte aan een Jazz Festival ‘Oude Stijl’. Een bonte verzameling looporkesten en ‘swing’bands bevolkte de eerste edities van het festival. In de afgelopen 25 jaar is het festival uitgegroeid tot het professionele festival wat het nu is: een festival dat eer betoont aan de geschiedenis van de jazz, maar met beide benen in het heden staat.

Stichting Delfts Jazz heeft een uitgesproken visie op jazz en heeft deze vastgelegd in een lange termijn visie. De Stichting ziet jazz niet op een traditionele manier maar heeft een open houding ten opzichte van nieuwe muziekstromingen en daaraan gerelateerde (sub)-culturen.

Stichting Delfts Jazz

Al deze visies, stromingen, ideeën en culturen wil Stichting Delfts Jazz samen laten komen en een dialoog met elkaar aan laten gaan. Want jazz is niet alleen een muziekstijl, maar ook een plek waar je jezelf kan zijn, anderen kunt ontmoeten en waarderen.

Stichting Delfts Jazz heeft als primair doel jazz in Delft en de wijde omgeving te propageren. Om dit te bereiken organiseert de Stichting ieder jaar het Jazz Festival Delft. Stichting Delfts Jazz heeft geen commercieel oogmerk. Het is een non-profit organisatie die bestaat uit jonge en enthousiaste jazzliefhebbers die het Jazz Festival Delft energie geven. Dat doen zij vrijwillig en kosteloos. Stichting Delfts Jazz bestaat uit een klein bestuur. Daarnaast zetten verschillende medewerkers zich op vrijwillige basis in om het festival ieder jaar weer tot een succes te maken.

Stichting Delfts Jazz ziet het Jazz Festival Delft als een open podium voor nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingen.

De Stichting Delfts Jazz is van mening dat jazz mensen verbindt en dat het Jazz Festival Delft toegankelijk moet zijn voor iedereen. De Stichting richt zich ook op groepen die in eerste instantie niet naar een jazzfestival zouden komen door ook op minder voor de hand liggende plaatsen podia te programmeren.


Deze sfeerimpressie van vijf jaar Jazz Festival Delft heeft tot stand kunnen komen door de inzet van de volgende fotografen:

Byterunner Stephen Hotsma Wil Groen Jan Groeneveld Frank Jonas Ger Koelemij Manuela porceddu Ewoud Rooks Simone Strijk-Rocha da Paiva

ZA 20 Aug 2011 - PoPtAhoF

ZA 20 Aug 2011 - beestenMArkt

Fotografie

ZA 20 Aug 2011 - PoPtAhoF

Vr 19 Aug 2011 - FlorAtheAter

programma oNDEr VoorBEHoUD VaN wijzigiNgEN

SVEN HAMMOND SOUL RUBEN HEIN NTJAM ROSIE BORIS FRANZ VON CHOSSY TRIO JUNGLE BOLDIE DEWI BENJAMIN HERMAN 4TET YURI HONING WIRED PARADISE STATE OF MONC SENSUÀL DULFER NEW BAND CHEF’SPECIAL THE PLOCTONES Jules deelder GIOVANCA DEELDER DRAAIT FILM: JAZZ IS MY RELIGION TYPHOOn VITO BROTHERS CINEMATIC MUSIC GROUP MARZIO SCHOLTEN GROUP CROWDED BEATS SINAS BL3NDER (FT. DEF P) JAZZBERRIE SESSIONS BASTIAN MR. BOOGIE WOOGIE AGATHE JAZZ QUARTET

RONALD SNIJDERS THE PRINCETOWN JAZZBAND BIGBAND LET’S SWING L’CHAIM RUNDFUNK DJ’S DJ ONNO PALOMA GROOVER BIGBAND WIM NINABER TINUS KOORN ERWIN BEIJERSBERGEN MARGREET GROENENDIJK JIMMY T & THE SIZZLING HOT JAZZ CAPTAINS BANG THE SKILLIT

ZA 20 Aug 2011 - MArkt

Ook de Delftse jazz scene hebben we een plek gegeven op het Jazz Festival Delft:

Vr 19 Aug 2011 - MArkt

Afgelopen editie waren er meer dan zestig verschillende bands, muzikanten en DJ’s geprogrammeerd. Van grote nationale jazznamen tot lokale helden en van zeer bekende gezichten tot nieuwkomers. Een greep uit artiesten die de afgelopen vijf jaar op Jazz Festival Delft hebben opgetreden:

Vr 19 Aug 2011 - beestenMArkt

DELFTSE NAMEN

ZA 20 Aug 2011 - PoPtAhoF

ZA 20 Aug 2011 - jAZZity stAge

Vr 19 Aug - DoelenPlein

Vr 19 Aug 2011 - soc. het Meisjeshuis

ga Voor DE VollEDigE liNE-Up Naar oNzE wEBsitE

Name-Dropping


13.00

17.00

kromstraat / caFé bebop velvetmusic DelFt brabantse turFmarkt staDscaFé De waag caFé De koepoort

caFé De wijnhaven

caFé De ouDe jan

Doelenplein

caFé De ouDe jan caFé De wijnhaven winkelgebieD De klis kromstraat / jazzcaFé bebop velvetmusic DelFt binnenwatersloot vr. juttenlanD / caFé Doerak caFé De klok

13.00

13.00

13.00

13.00

markt beestenmarkt poptapark jazzity stage junior jazz Festival soc. het meisjeshuis Floratheater Doelenplein

soc. het meisjeshuis caFé De ouDe jan caFé De wijnhaven caFé De klok binnenwatersloot vr. juttenlanD / caFé Doerak caFé mielus

markt beestenmarkt Floratheater Doelenplein

17.00

17.30

15.30

16.00

16.00

13.30

13.30

15.00

14.30

16.00

16.30

14.30

17.30

19.30

19.30

16.00

17.00

20.00

17.30

20.30

20.30

De lange staart (Dj)

16.30

17.00

17.30

yeah baby

scarlet mae

23.00

typhoon

cinematic music group De lange staart (Dj)

18.00

18.00

21.00

21.00

22.30

21.30

23.00

18.30

18.30

22.00

19.00

19.00

22.30

23.30

00.00

23.00

19.30

19.30

23.30

20.00

20.00

00.00

trio guus westDorp

blooD, sweat & kiers

mr. boogiewoogie

22.00

44 shakeDown

coco bowles

21.30

De lange staart (Dj)

01.00

01.00

02.00

03.00

21.00

21.30

02.00

02.00

22.00

03.00

03.00

20.30

21.00

21.30

22.00

22.30

22.30

bam!

bam!

bam!

03.00 bam!

aFterparty

02.00

01.00

ankie van Der pas & erwin beijersbergen

20.30

03.00 bam!

Ft. Dj onno paloma

02.00

aFterparty

01.00

Ft. Dj’s breakin’ breaD

01.00

00.00 00.30

00.00 00.30

00.00

Dj thelonious

23.30

23.30

ntjam rosie vitobrothers

jamsessions olv wim ninaber

jungle by night

22.30

23.00

groover jazz

sven hammonD soul

22.00

Dj thelonious

21.30

22.30

23.30

Dj optimus

marzio scholten group

het van schaik kwartet 22.00

21.00

23.00

ronalD snijDers

sinas

22.30

bang the skillet

shirma rouse

20.30

21.30

ruben hein

steFFen morrison

22.00

jamsessions olv wim ninaber

21.30

agathe jazz Quartet

16.30

19.00

20.00

kern koppen

19.30

FrieD bourbon

18.30

16.00

19.00

big will & the bluesmen

18.00

margreet groenenDijk Quartet 15.30

met constance

Dj thelonious

20.00

21.00

tom beek trio

naomi aDriaansz

18.30

little louisiana orchestra

15.00

19.30

Fulvia Di Domenico

ntjam rosie

18.00

special Delivery agathe jazz Quartet

15.30

17.30

19.00

De lange guy De lange staart vernes staart (Dj) moDeshow (Dj)

captain hook ruDebeats

17.30

18.30

20.30

jimmy t & the sizzling hot jazz captains

Daniel clason banD

18.00

20.00

raFFa

cabocubajazz

Dj optimus

21.00

T i jd e n , l o c aT ie s e n a R T ie s T e n o nd e R v o o R b e h o u d va n w i j z i g in g e n , d R u k- e n z e T f o u T e n

14.00

17.00

FunQ

17.00

15.00

basic swing

16.30

bigbanD let’s swing

14.00

15.30

met constance

Festival youth jazz orchestra Ft. ntjam rosie

ninaber-beijersbergen small banD 14.00

17.00

20.30

ape not mice

20.00

the princetown jazzbanD

19.30

groover bigbanD

16.30

19.00

De lange staart (Dj)

philip kroonenberg

15.30

the ohno jazzbanD

15.00

jazzenzo

pieter De graaF trio

15.00

18.30

be-Dew-bop 18.00

19.00

tinus koorn trio

18.30

mathilDe santing

18.00

princetown jazz banD

14.00

workshop suzan overmeer jazz4kiDs

14.00

oFFiciële opening

17.30

poweRed by: gizzing.nl

bekijk heT pRogRamma op je iphone of andRoid


S o c . h e t m e i sj e s h u i s (2 0 1 1 ) © e w o u d r o o ks

S o c . h e t m e i sj e s h u i s ( 2 0 1 1 ) : mat h i l d e sa n t i n g © e w o u d r o o ks


D o e l e n p l e i n ( 2 0 1 1 ) Š e w o u d r o o ks


B e e s t e n ma r k t (2 0 1 1 ) : R o n a l d s n i j d e r s © G e r Ko e l e m i j

B e e s t e n ma r k t ( 2 0 1 1 ) : R o n a l d s n i j d e r s © G e r Ko e l e m i j


F l o r at h e at e r (2 0 1 1 ) : M a r z i o s c h o lt e n g r o u p Š e w o u d r o o ks


B e e s t e n ma r k t ( 2 0 1 1 ) : c a b o c u b ajazz Š Ew o u d r o o ks

n ma r k t (2 0 1 1 ) : S i n as ! Š Ew o u d r o o ks


D o e l e n p l e i n ( 2 0 1 1 ) : T i n n u s ko o r n t r i o Š ja n G r o e n e v e l d


S ta d h u i s (2 0 1 1 ) Š W i l g r o e n

ma r k t ( 2 0 1 1 ) : A p e n o t m i c e Š S t e p h e n H o t sma


Vak ( 2 0 1 1 ) : J u n i o r jazz f e s t i va l Š ja n g r o e n e v e l d


B e e s t e n ma r k t (2 0 1 1 ) : n tjam R o s i e Š Ew o u d r o o ks

ma r k t ( 2 0 1 1 ) : J i mm y T a n d t h e h o t s i zz l i n g jazz c ap ta i n s Š Ew o u d r o o ks


M A r k t ( 2 0 1 1 ) : S h i r ma r o u s e Š w i l g r o e n


J azz i t y s ta g e (2 0 1 1 ) : T y p h o o n Š S t e p h e n h o t sma

J azz i t y s ta g e ( 2 0 1 1 ) : k e r n ko pp e n Š S t e p h e n h o t sma


P o p ta h o f ( 2 0 1 1 ) : v i t o b r o t h e r c i n e mat i c m u s i c g r o u p Š e w o u d r o o ks


P o p ta h o f (2 0 1 1 ) : v i t o b r o t h e r c i n e mat i c m u s i c g r o u p Š e w o u d r o o ks


B e e s t e n ma r k t (2 0 1 1 ) : NTjam R o s i e Š e w o u d r o o ks


ma r k t (2 0 1 1 ) : S IN A S ! © S t e p h e n H o t sma

ma r k t ( 2 0 1 1 ) : S IN A S ! © S t e p h e n H o t sma


ZA 20 Aug 2011 - MArkt

Vr 19 Aug 2011 - MArkt

Vr 19 Aug 2011 - beestenMArkt

ZA 20 Aug 2011 - PoPtAhoF

ZA 20 Aug 2011 - jAZZity stAge

Vr 19 Aug - DoelenPlein

Vr 19 Aug 2011 - soc. het Meisjeshuis

programma oNDEr VoorBEHoUD VaN wijzigiNgEN

ZA 20 Aug 2011 - PoPtAhoF

ZA 20 Aug 2011 - beestenMArkt

ZA 20 Aug 2011 - PoPtAhoF

Vr 19 Aug 2011 - FlorAtheAter

ga Voor DE VollEDigE liNE-Up Naar oNzE wEBsitE
. " - " 7 * 5"

8 * . / * / " # & 3  & 3 8 * / # & * + & 3 4 # & 3 ( & / 

&"348*%&01&/,003/.&*+&3 ,8*/5&5%+.*$,"&-'3"/$*"("5)& +";;26"35&5+".4&44*0/

%"+"+"

5)&#"4*-:(*14:#"/%

45&'"/4$)*--#"/%. " 3 ( 3 & & 5 ( 3 0 & / & / % * + , 26"35&5

'3*&%#063#0/ %&-.0/5*4

%+0//0 1"-0."'3"/;70/ $)044:53*0

+6/(-&#0-%*&

%6-'&3/&8#"/%-"."/06$)&

4&/;5&5 .*4'0356/&#-6&4#"/%

% * , , & 7"/%"-&/

$&-*/& $"*30

 %#(d&'17&',#0 %#(d&'9+,0*#8'0   - 4 1 / 5 6 4 # # 6 $ ' $ 1 2 %#(d&'-1'21146 

  $ 4 # $ 6 7 4 ( / # 4 - 6

&1'.'02.'+0

5"%10-&450#&"//06/$&%-´$)"*.

36/%'6/, %+´4#".

#".

#".

)+<<+0)0. ,( & 

#".

#".

36/%'6/,%+´4

2 4 1 ) 4 # / / # 12,'K2*10' $ ' - + , - ' 0 !

463'.0#*&-/""3

+";;#&33: 4&44*0/4

"'5&31"35:'5%+0//01"-0."53*0(6648&45%031

%+637*/40/

) & 57" / 4 $ ) " * , , 8" 3 5 & 5

" / , * & 7" / % & 3 1" 4 & 3 8 * / # & * + & 3 4 # & 3 ( & /

.3#00(*&800(*&)05$-6# %&'3"/,

%*((: %&9

461&3+".

5 * +% & / - 0 $ "5 *& 4 & / " 3 5 *& 4 5 & / 0 /% & 3 7 0 0 3 # & ) 0 6 % 7" / 8 * + ; * ( */ ( & / % 3 6 , & / ; & 5 ' 0 6 5 & /

13*/$&508/+";;#"/%

%&-'54&#*(#"/%-&5´448*/(

#-00% 48&"5,*&34+".4&44*&

'-08 '"#3*&,

%"+"+"

"("5)&+";; 26"35&5

8 * . / * / " # & 3 & 3 8 * / # & * + & 3 4 # & 3 ( & / % " / 4 * . 0 /

-06*4*"/".&/

. " - " 7 * 5"

%+.*$,"&-'3"/$*

% + *%&'*9&

#03*4

.&44&% %+1)"/50. #-/%&3 61 %+*%&'*9&

+6-"00,5)& -"63"7"/& +";;#&33: 3"3&(3007& "/%5)& %+4&5 03$)&453" 7*1&350/&4 +"/%6.&& 4)&33: 53"$*/´ 8*.%*+,(3""' %:"//& 53"$: 26"35&53004 +0/,&3

)&5 7"/4$)"*, ,8"35&5-*$,4#3"*/4

4$05$)³/´40%" # * ( # " / % & / 5 & 3 1 3 * 4 & 0 - 7 8 * . / * / " # & 3+03*4 1045)6.64 26"35&5%60+";;#-6&4+ * . . : 5 " / % 5 ) & 4 * ; ; - * / ( ) 0 5 + " ; ; $ " 1 5" * / 4$"'c#&--&76&1"1"%3c´4%*9*&1"3"%&34

53Ž#&/6+/'6#$.'°<10&#)#7)75675

 

&'-.+5 %#(d&'17&',#0 %#(d&'9+,0*#8'0 %#(d&1'4# $4''<' %#(d&'-.1  - 4 1 / 5 6 4 # # 6 $ ' $ 1 2  % # ( d & ' - . 1 / 2

/'+5,'5*7+5

52'#-'45

&1'.'02.'+0

,#<<+6;56#)'

2#251795'.##0 8 ' 5 6 ' 2 . ' + 0

 2 1 2 6 # * 1 (

 $ ' ' 5 6 ' 0 / # 4 - 6% + 1)"/50.

/#4-6$&-*/& $"*30

 

6+/'6#$.'°<#6'4&#)#7)75675 %#(d&'17&',#0 %#(d&'9+,0*#8'0 %#(d&'-.156#& 5 %#( d&'9# #) 27$&'1((+%'  % # ( d & ' - . 1 / 2

/'+5,'5*7+5

 (.14#6*'#6'4

&1'.'02.'+00''*$*Ç-& 01&/*/( $ ' ' 5 6 ' 0 / # 4 - 6

/#4-66+/'6#$.'°84+,&#)#7)75675

% + . * $ , " & - '3"/$*


M A R K T ( 2 0 1 0) : DUL F ER NE W B A ND © e w o u d r o o ks


B e e s t e n ma r k t (2 0 1 0) : S h e r r y dya n n e Š ja n g r o e n e v e l d

P o p ta h o f ( 2 0 1 0) : r o o s j o n k e r Š e w o u d r o o ks


B e e s t e n ma r k t ( 2 0 1 0) : S e n z Š e w o u d r o o ks


S o c . H e t m e i sj e s h u i s ( 2 0 1 0) : A g at h e jazz Q u a r t e t Š e w o u d r o o ks


ma r k t (2 0 1 0) Š s t e p h e n h o t sma

M a r k t ( 2 0 1 0) : La u r a va n e a n d t h e v i p e r t o n e s Š G e r ko e l e m i j


L o c at i e (2 0 1 2 ) : A r t i e s t Š e w o u d r o o ks


12.30

13.00

13.30

18.30

14.00

14.30

13.00

13.30

21.00

23.00

boogie and blues band

21.30

wired Paradise

22.00

15.00

café de oude jan café de klok beboP / de kurk

brab. turfmarkt

doelenPlein

22.30

23.00

13.00

13.00

11.00

12.00

12.30

13.00

13.30

15.30

17.30

18.00

16.00

jimmy t

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

het basic swing kwintet

duo hans en han

14.00

17.00

beats

crowded

17.30

18.00

18.30

montan & lauwerends

ft. mc noia & carlos rocha

14.00

15.00

15.30

t0 be announced

14.30

17.00

17.30

18.00

13.30

14.00

14.30

16.00

17.00

18.30

15.00

15.30

dj chef’ sPecial skidz

gmb

16.30

18.00

19.00

18.30

19.00

21.00

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

01.30

21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30

stefan schill band

jazzquartet

footPrints

dj branko

raw kandinsky

bang the skillit Piano surPrise act

19.30

20.00

20.00

01.00

02.30

02.30

01.00

01.00

03.00

03.00

01.30 02.00 02.30 03.00

01.30 02.00 02.30 03.00

(entree: 5 euro)

01.30 02.00 02.30 03.00

02.00

/jAZZfEsTivAlDElfT

w w w. g i z z i n g . n l

suR f mobiEl nA AR

bEkijkEn?

mobiele telefoon

PRoGRAmmA oj PE

Wil jE hET

21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30

19.30

02.00

afterParty ft. dj branko

sensuàl

dj irie

groover jazz jamsessie

19.30 20.00 20.30

01.00

mr. boogie woogie blood, sweat & kiers

21.00

olv willem overgaag 19.30 20.00 20.30

jam session

nyjolene grey & guus westdorP trio & friends

Princetown jazzband 16.00

17.30

la manouche

16.30

Professor deaf & his eardrums

delftse big band let’s swing

13.30

19.00

dj skidz

4tet

herman

benjamin

00.30

the soul snatchers carmen gomes inc.

21.00

state of monc

margreet groenendijk quartet

19.30 20.00 20.30

rebekka thenu

19.00

blues control mc anthony’s bluesgang licks & brains

jazzband

Princetown

16.30

la melodia

saskia groenenberg sePtet

and the sizzling hot jazz caPtains

18.30

ZonDAG 16 AuGusTus 2009

11.30

15.00

dj skidz

double esPresso

14.30

beats

crowded ft. mc noia & carlos rocha

17.00

00.00

21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30

23.30

Piano surPrise band

01.30

afterParty ft. cool clubbin’ (entree: 5 euro)

01.00

dj andré dadi + dj gene williams

00.30

T i jd e n , l o c aT ie s e n a R T ie s T e n o nd e R v o o R b e h o u d va n w i j z i g in g e n , d R u k- e n z e T f o u T e n – M e e R inf o : w w w. j a z z f e s T i va l d e l f T. nl

beestenmarkt

de klis binnenwatersloot café de oude jan café de wijnhaven café doerak café de waag café de v breeze café de klok galerie uit de kunst beboP / de kurk sPeakers grand café silly’s

het meisjeshuis

floratheater

14.00

abstract

dialect

16.30

big lebandski

16.00

azure

15.30

00.00

margreet groenendijk quartet

fried bourbon tadPoles

yuri honing

andré valkering

euro cinema

23.30

la balançoire

12.30

22.30

swamP

12.00

20.30

basily boys

20.00

convoi excePtional

ronald snijders and friends

11.30

19.30

22.00

dulfer new band

21.30

jam session olv wim ninaber

little kim

21.00

Z AT E R D A G 1 5 A u G u s T u s 2 0 0 9

19.00

20.30

& the alley aPPle3

band

Princetown jazzband

jazz4kids, roy de rijke, lonely friends,

12.00

18.00

20.00 the

yvonne smeets

19.30

Pigalle44

19.00

vRijDAG 14 AuGusTus 2009

dewi

18.30

junior jazz festival:

11.30

17.30

18.00

brab. turfmarkt

11.00

11.00

17.00

dewi

17.30

doelenPlein

jazzity stage

vestePlein

de hoven Passage

PoPtahof

beestenmarkt

markt

binnenwatersloot café de oude jan café de wijnhaven vr. juttenland café de klok grand café silly’s

het meisjeshuis

floratheater

brab. turfmarkt

doelenPlein

beestenmarkt

markt

17.00

TimETAblEs jazz festival delft 14–15–16 AuGusTus 2009

opening


P o p ta h o f ( 2 0 0 9) : b e n jam i n H e r ma n 4 t e t Š e w o u d r o o ks


P o p ta h o f ( 2 0 0 9) : Imp r e ss i e i n p o l a r o i d s Š M a n u e l a p o r c e d d u


p o p ta h o f ( 2 0 0 9) Š e w o u d r o o ks


F l o r at h e at e r (2 0 0 9) : Y u r i h o n i n g w i r e d pa r a d i s e Š s t e p h e n h o t sma

J azz i t y s ta g e ( 2 0 0 9) : D M B Š s t e p h e n h o t sma


D o e l e n p l e i n ( 2 0 0 9) Š e w o u d r o o ks


10 ,( &+ 56 74 0' &1 0 $;

45 *$ ) 5 */( % & - ' 5 4+" ; ;

6740 /'

+";;('56+8#.%&-'5 "6(64564

.'5.+'

6*'2.1%610'5

304& )+18#0%# #"45*"/ 0+'.5'0 );25+'5

.*%/*()5

#0&;$47%'6*'4+)+&.;4+)*6'175

%&&-%&3

&4##+6

(+./+";;*4.:3&-*(*0/

/#0;/14'

Kijk voor Volledige line-up en updates:

/ wWW.JA Z Z FEST I VAL del f t.NL /


Adopt-a-band sponsoring: Parking Delft

17 speakers

16 binnenWatersloot

13 VrouW juttenlanD

12 café De WijnhaVen

09 café De ouDe jan

08 soc. het meisjeshuis

brab. turfmarkt

floratheater

06 07

beestenmarkt

markt

02

01

margreet groenendiJk quartet

viola van es

beestenmarkt Vesteplein poptahof Doelenplein brab. turfmarkt

02 03 04 05

de nomaden

la manouche

andro biswane proJect

ronald sniJders band

amel eiland & elevation*

hear here

tracin’ tracy

Doelenplein brab. turfmarkt 05

Jazzsteps

margreet groenendiJk duo

princetown Jazzband

12 café De WijnhaVen

giovanca

snmz

breakin’ bread dJs

rose

tinus koorn quartet

the basily family

erwin beiJersbergen

viola van es

stud muffins goes Jazz & capisce

viola van es

wouter kiers

margreet groenendiJk trio

mr. boogie woogie

Jamsessie o.l.v. erwin beiJersbergen

wildcard

ankie van der pas & erwin beiJersbergen

groover Jazz collective

phoenix funk foundation

Juicy rocks

12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00

karen neumann’s swinghouse

delftse big band “let’s swing”

beestenmarkt (owee programmering)

09 café De ouDe jan

gipsy music social club

the ploctones andrew apollos onur ataman ensemble

12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00

02

07

dJ tako

12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00

guy nikkels

coco bowles groovy

west coast Jazz band

tenderly tinus koorn

horse

ZonDaG 17 auGustus 2008

17 speakers

16 binnenWatersloot

15 café De koepoort

14 bebop/De kurk

13 VrouW juttenlanD

12 café De WijnhaVen

11 WkV De klis

10 GranD café Vermeer

09 café De ouDe jan

einsteinbarbie

12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00

markt

08 soc. het meisjeshuis

footprint classic boot biJ biercafé doerak

12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00

01

07

leslie nielsen the twotones

Jamsessie

florian friedrich quartet

deelder draait

Jazz is my religion (film)

bastian

18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00

princetown Jazzband

viola van es

midnight gypsies andy bruce and the rigidly righteous

dJ menno vd meer

18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 01.00

VrijDaG 15 auGustus 2008

ZaterDaG 16 auGustus 2008

Café Restaurant Willem van Oranje, Café De Engel, Café De Clipper, Café Luna, Café Restaurant ‘t Raedthuys, Het Gulden ABC, Grand Café De Sjees, Stadscafé De Waag, ‘t Boterhuis, Vlaanderen, Jills, The Gallery, Heeren van Delft, Hotel de Koophandel, De Dis, Kobus Kuch, Billy Beer, Helder, Barrique, Bar Sil, Belvédère, Café / Restaurant Cookers Delft, LEF Restaurant & Bar, Locus Publicus, Lunchcafe Vrij, Floratheater, Sociëteit Het Meisjeshuis, Café De Oude Jan, Grand Café Vermeer, Café De Wijnhaven, Biercafé Doerak, Winkeliersvereniging De Klis, Cafe De Joffer, Café De Koepoort, Jazzcafé Bebop, Eet- & Proeflokaaltje De Kurk.

Jfd wordt mede mogeliJk gemaakt door de volgende horecagelegenheden:

*

tiJden, locaties en acts onder voorbehoud van wiJzigingen, druk- en zetfouten voor de laatste updates ga naar: www.jazzfestivaldelft.nl

Jazzfestivaldelft

timetables


B e e s t e n ma r k t (2 0 0 8 ) : g i o va n c a Š e w o u d r o o ks


F l o r at h e at e r (2 0 0 8 ) : D e e l d e r d r aa i t Š B y t e r u n n e r

p o p ta h o f ( 2 0 0 8 ) : R o n a l d s n i j d e r s b a n d Š e w o u d r o o ks


F l o r at h e at e r (2 0 0 8 ) Š b y t e r u n n e r


M a r k t ( 2 0 0 7 ) : h a n s d u l f e r Š F r a n k j o n as


10 ,( &+ 56 74 0' &1 0 $;

45 *$ ) 5 */( % & - ' 5 4+" ; ;

6740 /'

.*%/*()5

);25+'5

/ wWW.JA Z Z FEST I VAL del f t.NL /

Kijk voor Volledige line-up en updates:

/#0;/14'

(+./+";;*4.:3&-*(*0/

&4##+6

%&&-%&3

#0&;$47%'6*'4+)+&.;4+)*6'175

.'5.+'

6*'2.1%610'5

304& )+18#0%# #"45*"/ 0+'.5'0

"6(64564

+";;('56+8#.%&-'5

STICHTING DELFTS JAZZ Postbus 2822, 2601 CV Delft E: info@jazzfestivaldelft.Nl I: www.Jazzfestivaldelft.Nl


Sfeerimpressie Jazz Festival Delft 2012  

Sfeerimpressie van het jaarlijkse Jazz Festival Delft 17, 18, 19 augustus 2012

Advertisement