Page 1


Martin Evening

Adobe· Photoshop·

Lightroom® 2 Kompletní průvodce pro fotografy

ADOBE PRESS

~ #"/

r~~' Zoner Adobe

••


Předmluva Lidé z

vývojářského

týmu Lightroomu si v rané fázi práce

firmě

byli proti Lightroomu a ptali se , k fotografům

však jen o to poskytnout Chtěli

lepší snímky. zábavná.

Chtěli

často připadali ,

někteří staří průkopníci

kdyby znovu vynalézali kolo. Dokonce i

čemu

takový program bude dobrý? Nešlo

vytvořit

vytvářet

nový produkt, který by jim pomohl

jsme také, aby práce s fotografiemi byla

jsme

zcela nové

jak

Photoshopu ve

prostředí

příjemná ,

a dokonce

pro zpracování digitální

fotografie. V

několika

změnám.

málo posledních letech došlo v oblasti fotografování k velkým

Díky digitální technologii se nyní fotografování

Snímky ze

současných špičkových zvětšování

a možností

středoformátový

se museli omezovat Druhý den vás fotografií z

kvůli ceně

přehledem měřit můžeme

široké

oblibě.

s

většinou snímků pořízených

na

fotografovat, kolik chceme , aniž bychom

filmu.

samozřejmě čeká

předchozího

Nejdůležitější

pomohl.

mohou s

film. Nyní také

těší

digitálních zrcadlovek se svojí ostrostí, detaily

trocha trápení s

tříděním

a zpracováním všech

dne. Ale od toho je tu Martin Evening , aby vám s tím

je, že je o fotografování

opět

velký zájem . Věnuje se mu

spousta časopisů a webových stránek. Školy nabírají více studentů fotografování než kdy

dřív.

Napadá

mě příklad

A objevují se zcela nové nástroje pro zpracování digitální fotografie. toho , jak Lightroom

Kodachrome, který jsem nejoblíbenějších

pořídil

usnadňuje

práci. Mám jeden diapozitiv

v Japonsku v roce 1985. Je to jedna z mých

fotografií, ale její kvalita není nejlepší. Když byl Photoshop

v plenkách, naskenoval jsem ji na bubnovém skeneru s vysokým rozlišením a znovu ji zpracoval v s výsledkem

počítači. úplně

I když jsem uplatnil veškeré své dovednosti , nikdy jsem nebyl

spokojený. Jelikož jsem si byl jistý, že se v této fotografii skrývá

nevybroušený drahokam,

během

let jsem se k ní vracel a zkoušel nové

věci.

I když

jsem znal skoro každý trik ve Photoshopu , nedařilo se mi docílit toho, aby výtisk vypadal podle mých mezi

těmi

"skoro

Nedávno jsem

představ.

A tak tato fotografie

zůstávala

v mém archivu

zařazená

skvělými " .

potřeboval

do katalogu programu

otestovat tisk RGB

přidal

kopii

souborů

zmíněného

v Lightroomu 2, a tak jsem

starého skenu.

Začal

jsem na

panelu Basic v modulu Develop a rychle nastavil vyvážení bílé (White Balance). Stačilo

trochu upravit teplotu barev jezdcem Temperature. Jezdce Exposure

a Blacks jsem nechal být, protože bílý a při

skenování.

Zběžně

jsem zkusil porovnat

a Saturation a dopadlo to jako v 90 % vypadal snímek

iv

černý

přirozeněji

účinek

případů :

a o dost lépe. Pak

víceméně

bod byly

nastavení

po mírné přišla

na

jezdců

úpravě

řadu

napevno dané Vibrance

živosti barev

tónová

křivka . Stejně


jako u mnoha jiných fotografií jsem dosáhl dramatického zlepšení zvednutím hodnoty Darks a snížením hodnoty Shadows. Filmový sken kontrastu ve

středních

měl

již tak dost

tónech , takže s jezdcem Clarity jsem hýbat nemusel.

Čeho jsem tímto rychlým aplikováním zákla:dních korekcí dosáhl? Stiskl jsem

dvakrát klávesu L, abych zatemnil rozhraní a pak jsem stiskl obrácené lomítko (\), abych mohl porovnat snímek No

počkat.

předtím.

před

Tohle vypadá lépe.

a po korekci

Vlastně

mnohem lépe než za celé ty roky snažení

Rozhodl jsem se fotografii vytisknout na inkoustové

přesvědčil ,

tiskárně ,

abych se

jestli si jen něco nenamlouvám. O několik minut později jsem měl

v rukou nejlepší výtisk své oblíbené fotografie , který jsem kdy se, že použití správného nastavení ve správném

pořadí

vytvořil.

Ukázalo

a kontextu znamenalo

podstatný rozdíl. Pro

je tedy nyní díky Lightroomu práce s fotografie mnohem

Fotografování je

opět

zábava!

Naučit

zajímavější.

se používat Lightroom ke zpracování

a korekci mých snímků znamenalo naučit se věřit svým vlastním očím . A o tom celé fotografování je. Dobrá, tolik ke zpracování fotografování. Ale tím je vybojovaná pouze polovina bitvy. Co pracovní postup? Tahle oblast se stále nabízí

užitečnou

hodně

vyvíjí. Lightroom

sadu základních funkcí (knihovnu integrovanou s nástroji

pro zpracování snímku , inteligentní kolekce, klíčová slova, porovnávací režimy atd.), ale jak je použijete je na vás. Připouštím , že osvojit si efektivní pracovní postup není snadné. Ale jakmile zjistíte, kolik času a námahy můžete ušetřit , už se nebudete ohlížet zpět. Martin Evening je jedním z hrstky fotografů , kteří se opravdu vyznají a mají jak

dělat

výjimečnou

schopnost

učit. Obraťte

lepší fotografie , ale také jak zpracovat

list a

naučte

se , nejen

efektivněji.

George Jardine Pro Photography Evangelist Adobe Systems Inc.

ADOBE PHOTOSHOP L1GHTROOM 2

v


Úvod začaly

Práce na programu Adobe Photoshop Lightroom

koncem roku 2003 ,

poté co se malá skupina lidí, vedená Markem Hamburgem , sešla v Chicagu v ateliéru Jeffa Shewea, aby prodiskutovala nový potřebám

který by vyhovoval specifickým a

potřebovali nějaký

lepší

Krátce poté jsem byl

způsob

přizván

všech

způsob

zpracování raw

fotografů , kteří " přešli

snímků ,

na digitál "

práce se svými rostoucími knihovnami fotografií.

k ranému alfa testu Lightroomu (tehdy

ještě

známému pod názvem Shadowland), abych pomohl odstranit nedostatky. Když jsme se bavili o všemožných postupech práce s digitálními fotografiemi , bylo dál víc

zřejmé , proč

je

potřeba

nějaký

nalézt

lepší

úprav uživatelského rozhraní, Lightroom prošel v zásadními

změnami ,

když tým zkoušel

různé

způsob.

čím

Pomineme-Ii mnoho

počáte š ních

fázích

nápady týkající se

několika

změn

pracovního

postupu . počátcích ,

Pamatuji se , že když byl vývoj Lightroomu v přítelem

jel jsem autem se svým

a kolegou autorem Brucem Fraserem z konference v Laguna Beach

zpátky do Los Angeles. Cestou jsme mimo jiné mluvili o Shadowlandu. Bruce byl programem nadšený. Řekl tehdy: "Myslím že Adobe bude chtít, abychom oba o tom novém programu napsali knihu. " bohužel v prosinci 2006 aby

pokračoval

pomáhal

zemřel. Většinu

v práci, a na psaní knih

usměrňovat

Někteří

z vás možná

vědí ,

že Bruce

toho roku byl moc nemocný na to , neměl

pomyšlení.

Přesto intenzivně momentě ,

vývoj programu a v jednom rozhodujícím

kdy

byla budoucnost Lightroomu nejistá, se spojil s Jeffem Schewem , aby Marka Hamburga

podpořili.

Bruce byl všemi oblíbený a uznávaný: mnoha

knih , mojí redaktorkou Pamelou Pfiffnerovou (jež za a

samozřejmě

ho

měli

a od

jeho rodinou ,

přáteli

jsem se tolik

tomuto muži , kterého jsem velice obdivoval

spolupracoval s týmem , který program Musím

jeho

naučil.

Tato druhá kniha o Lightroomu je výsledkem průvodce ",

čtenáři

byla provdaná)

a jeho poslední ženou Angelou. Všichni jsme

věnuji

rádi. Proto tuto knihu

něhož

něj dříve

čtyřletého

vytvořil.

úsilí, kdy jsem

aktivně

Podtitulek zní "kompletní

protože si myslím , že zde najdete popsaný každý detail programu.

přiznat,

že bude mít

že když jsem

přes

začal

600 stran , a

toto druhé vydání psát, ani

neměl

jsem

představu ,

kolik si to

nenapadlo,

ještě

vyžádá

práce, aby Lightroom získal dnešní kompletní podobu . Byly i chvíle , kdy jsem pochyby, ale nyní je to program , se kterým rád

vi

ÚVOD

denně

pracuji .

měl


lak používat tuto knihu Lightroom je

určený především

pro ty,

kteří

fotí digitální zrcadlovkou. Snažil jsem

se knihu psát pro profesionální i amatérské uživatele.

Vysvětluji

zde základy

digitální fotografie , jako jsou vyvážení bílé a expozice, prostým , srozumitelným způsobem,

aby si nikdo ze

vyčerpávající příručka

Od verze 1.0 se

čtenářů nepřipadal odstrčený.

Lightroomu a pomoci vám z

hodně změnilo ,

změnám

vydání jako ke zcela nové knize a můžete

kompletně přepracované.

Develop. Jsem si

číst

kapitoly

popořadě

pořízeném speciálně

různé

stejně důležité

vědom,

k tomuto

předvedeno,

Celkově

jak

Katalogizační

jako ovládání pro úpravy obrazu v modulu začátečníků

týče uspořádání katalogů snímků,

po profesionály,

a tak jsem

věnoval

170 stran podrobnému popisu práce s modulem Library, včetně použití slova metadat pro lepší

2/3

od úvodu té první, kde je

pro tuto knihu,

že všichni fotografové , od

nároky, co se

téměř

Vzhledem k mnoha

Lightroom zapojit do procesu zpracování svých fotografií.

funkce programu jsou mají

maximum.

doporučuji čtenářům přistupovat

v Lightroomu 2

na profesionálním snímku,

něj vytěžit

takže toto nové vydání je nejen o

rozsáhlejší než to minulé, ale také je drobným

Kniha má sloužit jako

klíčových

utřídění snímků.

jsem z Lightroomu nadšený a doufám, že vám tato kniha poskytne

inspiraci a umožní vám dostat z programu co nejvíc. Jak

v dialogovém

okně nápovědy

říká

pravidlo 5

Lightroomu: Bavte se! Martin Evening,

červen

2008

Poděkování poděkoval

Rád bych

své redaktorce Pamele Pfiffnerové za to, že

s tímto projektem, a za její rady a pomoc

při

mě přiměla začít

jeho plánování. Nad prací na tomto

vydání dohlížela Rebecca Gulicková, která se postarala, aby vše probíhalo hladce. poděkovat

Také chci které

měly

Hilal Salaové a Charlene Willové z nakladatelství Peachpit,

na starost produkci knihy.

Lightroom je duchovním dozvěděl

vývojáři

V té

již

několik

let

dítětem

předtím,

pozvali, abych se

době

potřebné

mi tito

vývojáři

Marka Hamburga a já jsem se o tomto programu než byl

vyjádřil

a další

k napsání této knihy.

k

oficiálně

některým nápadům,

členové

Můj

ohlášen , když

Mark a další

na kterých pracovali.

týmu pomáhali nabýt technické znalosti

dík si zaslouží zejména tito lidé: Thomas

Knoll, Michael Jonsson, Zal man Stern (jenž pracoval na Camera Raw), Troy Gaul , Melissa Gaul , Tim Gogolin, Seetha Nawayananová, Eric Scouten , Kevin Tieskoetter, Adrew Rahn , Phil Clevenger (jenž navrhl rozraní Lightroomu) a Adrei

ADOBE PHOTOSHOP L1GHTROOM 2

vii


Herasimchuck (jenž pomohl Lightroomu Také bych rád

poděkoval

překonat počáteční

fáze vývoje) .

manažerovi produktu Tomovi Hogartymu a Georgovi

Jardinovi , jenž má na starost propagaci Lightroomu , za jejich obrovskou podporu a pomoc.

Můj

patří

dík

také Frederikovi Johnsonovi , Addy Roffové ,

Male Sharmové z marketingových poděkovat

týmů

Photoshopu a Lightroomu.

Zvlášť

chci

lanovi Lyonsovi , technickému redaktorovi této knihy. Díky, lane , za

pomoc s popisem technických detailů a další poznatky. Osobně

jsem

pořídil některé ilustrační

snímky pro tuto knihu a chci

poděkovat

modelkám Yuliyi a Keily z agentury Zone a Lucy z Booking Agency, Camille Pascucci za

líčení ,

Terry Calvertové za

účesy,

Harriet Cotterillové za kostýmy,

Stuartovi Westonovi za možnost použít jeho ateliér a Harrymu Duttonovi patří

za asistování. A velký dík zdokumentování

průběhu

focení na snímcích a videu. počátku

Bylo zajímavé sledovat od testerů

a dalších

vám , Jeffe Scheffe a Georgei Jardine za

autorů , kteří

vývoj nového programu ve

byly ochotní

s ostatními. Z této skupiny bych

chtěl

podělit

nejvíce

společnosti

alfa

se o své znalosti programu

poděkovat

Johnu Beardsworthovi ,

Richardu Earneyovi, Katrin Eismannové, Georgovi DeWolfeovi , Bruceovi Fraserovi , Peteru Kroghovi, Karlovi Langovi, Seanovi McCormackovi , Michaelovi Reichmannovi , Sethovi Resnickovi , Adrewovi Rodneymu, Jeffovi Scheweovi , Danielovi Srokovi, Davidovi Schlossovi a Machaelovi Tapesovi , měrou přispěli

kteří značnou

k vývoji Lightroomu . Kniha, jako je tato , by byla dost nudná,

kdyby v ní nebyly

ilustrační

fotografie. Proto

děkuji

Gregovi Gormanovi , Gergeovi

Jardinovi a Jeffovi Sheweovi , že mi dovolili použít své fotografie. U každé z nich je uvedeno jméno autora. A byla tak chápavá a

konečně ,

trpělivá,

chci

poděkovat

své manželce Kamile , že

když jsem byl nalepený u

opět

počítače.

Poznámka redakce nejen pro uživatele MACů Lightroom ve verzi pro MAC a PC se liší pouze v Jedním z

největších rozdílů,

na který je

je rozdíl u klávesových zkratek a

při

drobných detailech .

upozornit pro použití této knihy,

práci s myší. Tam , kde je v knize uvedeno

pravé kliknutí myší (tj . kliknutí pravým např.

potřeba

několika

tlačítkem

myši), které se používá na PC

pro vyvolání místní (kontextové) nabídky, je

potřeba

na

počítačích

Macintosh

použít Ctrl+kliknutí. V klávesových zkratkách , kde je na PC použita klávesa Ctrl (jak je uváděno v knize), musí uživatelé počítačů Macintosh použít klávesu @. A

konečně

součást

že

- k aplikaci Lightroom sice existuje

produktu. V knize je proto dána

české vysvětlení

možném rozsahu .

viii

ÚVOD

nebo

přímo česká

české

přednost

rozhraní, není to ale oficiální

anglické verzi aplikace s tím ,

verze rozhraní je

uváděna

v maximálním


Obsah iv

Předmluva .

vi

Úvod

vii

Jak používat tuto knihu

1

Poděkování ..

vii

Poznámka redakce nejen pro uživatele MACů

viii

Úvod do Adobe Photoshop Lightroom

1 2

Co je Adobe Photoshop Ughtroom? V jednoduchosti je sila . . .

2

Rozdělení na moduly

2

Výkon Ughtroomu

4

Zpracování raw souborů

4

Úpravy barev

5 6

Pracovní postup v Ughtroomu . Správa knihovny snímků

6

Integrace Ughtroomu s Photoshopem

8

Co budete potřebovat

9

Instalace Ughtroomu

10

Před nastavení

..

. ... ... .

Změna identífikační tabulky a vzhledu .

. . ... . .

11

14

Nápověda .

17

Úvod do uživatelského rozhraní .

18

Rychlý úvod do Ughtroomu

22

Import fotografií do Ughtroomu

23

Prohlížení fotografii v modulu Ubrary

24

Zjednodušení užívatelského rozhraní

26

Zvětšení

28

obrazu

...... .

Práce v modulu Develop (vyvolávání)

29

Synchronizace nastavení v modulu Develop ..

30

Prohlížení a hodnocení fotografií

31

Tvorba kontaktních náhledů

32

Prohlížení finálního výběru fotografii v režimu Survey

33

Ztlumení rozhraní .

34

Uložení výběru fotografii jako kolekce ..... . . . . . .

35

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

ix


Retušování fotografie v lJghtroomu

36

Úprava kopie ve Photoshopu

37

Tvorba webové galerie

38

Finální tisk ............ . ...... . ........ .

39

Exportování upravených fotografií

40 41

Práce s knihou

2

Import fotografií

43

Import snímků z paměťové karty Import snímků ze složky v počítači .

44 ....... . .

50

Uspořádání souborů kopírovaných ........... .

51

Přejmenování souborů při importu

52

Pozdější přejmenování snímků v katalogu

53

do DNG . . .

54

Aktualizace DNG souborů .

54

Přidání

55

Převod

metadat při importu .

Import fotografií ze složek ................... . . Import fotografií přetažením .......... ......... . Bridge jako vstupní brána do lJghtroomu .......... . Přídání

sledované složky v Bridge .

Import snímků do lJghtroomu pomocí Bridge Import fotografií přímo z fotoaparátu .......... . . Připojení

Uspořádání

3

57

58

60 61

62 62

Software pro přenos snímků do počítače

63

Rychlejší přímé focení do počítače ......... .

67

importovaných fotografií

68

Správa snímků pomocí metadat

68

Použití moduluknihovny

71 72

Panel Navigator (navigátor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Panel Catalog (katalog) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Panel nástrojů v modulu lJbrary (knihovna) .

74

Panel Folders (složky) .................... . .

75

lJbrary Filter (filtr knihovny)

75

Modul lJbrary (knihovna)

OBSAH

56

fotoaparátu k počítači

Panely modulu lJbrary (knihovna)

x

48

Import fotografií kopírováním . . . . . . . . . . .

76


Volby zobrazení Grid (mřížka miniatur)

76

Procházení snímků v režimu zobrazení Grid . . . . . . . .

78

Práce v režimu zobrazení Loupe (lupa) .

79

Práce v režimech Grid (mřížka miniatur) a Loupe

80

Možnosti nastavení režimu Loupe (lupa)

82 83

Pohyb snímkem v režimu Loupe (lupa)

84

Náhledy v Ughtroomu . Nastavení výchozích úprav obrazu

84

Velikost a kvalita náhledů .

85

Tvorba náhledů 1 : 1 ..

87

Zvětšení

obrazu v režimu Loupe .

88

Klávesové zkratky v režimu Loupe

88

Práce v režimu Survey (přehled)

88

Práce v režimu Compare (porovnání) .

90

Možnosti nastavení v režimu Compare (porovnání) .

91

Režim zobrazení Compare (porovnání)

92

Procházení fotografií na filmovém pásu ..

94

Práce se dvěma monitory . .

96

Jak z práce se dvěma monitory vytěžit co nejvíc Upřesnění výběru snímků . .

98 100

Hodnocení a označení snímků

100

Hodnocení hvězdičkami .

102

Použití barevných visaček . .

.......

104

Barevné visačky v Ughtroomu a Bridge .

105

Další metody označení snímků .

105

106

Filtrování fotografií v katalogu . Tři způsoby filtrování katalogu .

107

Filtrování snímků prostřednictvim filmového pásu

108

Zpřesňování výběru ppomocí filmového pásu

109

Filtrování schválených a zamítnutých snímků

109

Volby pro filtrování podle hodnocení .

109

Filtrování podle barevných visaček . .

110

Filtrování virtuálních kopií a zdrojových souborů

112

Filtrování podsložek . . .

113

Slučování fotografií do baličků . .

114

Možnosti výběru snímků .

116

Odstranění a mazání fotografií . . .

117

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

xi


4

Správa fotografií v modulu knihovny Práce s metadaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Různé typy metadat .

120

........

Rychlé vyhledávání podle metadat

119

.......

121 122

Panel Metadata . ......................

126

Nastavení panelu Metadata .. .. . . . . . . . .... ...... . 126 Obecná metadata a EXIF ............... . File Name (název souboru) Sidecar Files (externí

128

přidružené

soubory) .

128

Metadata Status (stav metadat) ........

130

Oříznuté

snímky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Úprava času pořízení snímku .............. . .

132

Camera model a Serial number ... . ... . . . .

133

Jméno autora v EXIFu . . . . . . . . . . . . .

133

Přednastavení

134

metadat

135

Úprava a mazání před nastavení metadat .

136

IPTC metadata .

136 přidání

metadat . . . . . . .

139

Úprava metadat a cílové fotografie . . . . . . . . . . .

140

E-mail a webové stránky .

142

Efektivní metoda

Copyright Status .

143

Panely klíčových slov ...................... . . Tři způsoby přidáni

nových klíčových slov klíčových

144 144

slov

146

Nastavení automatického dokončování slov .

146

Odstranění klíčových

148

Aplikování a správa existujících

Hierarchie

klíčových

slov slov ............ . . . .. . .

Import a export hierarchie Implicitní Sady

klíčová

klíčových

klíčových

slov .

slova ....... . ....... .

slov . . . . . . . . . . . . . .

Tvorba vlastní sady

klíčových

slov .

Návrh možných klíčových slov .... . .. . Nástroj Painter (rozprašovač) Filtrování a vyhledávání fotografií

OBSAH

128

Copy Name (název kopie) . . . . . . . . . . . . . . .

Uživatelská informační metadata

xii

128

.

148 149 150 151 152 153 154 157


157

Ubrary Filter (filtr knihovny) Uspořádání

158

pruhu Ubrary Filter

Hledání podle textu

......... . .

Pravidla pro vyhledávání

159

Kombinovaná pravidla pro vyhledáváni

160

Přesné

160

vyhledávání podle textu .......... . .

Vyhledávání podle atributů ...... . ........ .

161

Vyhledávání podle metadat .

161

Možnosti filtrování podle metadat ...... . Kategorie pro filtrování podle metadat .

162 162 165

Uživatelské nastavení filtrování . Vyhledávání s prázdným textovým polem .

165

Vyhledávání snímků bez metadat

166

Pokročilé

168

vyhledávání

Rychlé kolekce

170

Kolekce

172

Sady kolekcí

174

Inteligentní kolekce ... .... .

174

Ukládání a čtení metadat

175

Ukládání metadat do souboru

176

Sledování změn metadat ............ . . .

177

Možnosti čtení/zápisu nastavení XMP .

179

Kde je pravda? . . .

183

Synchronizace IPTC metadat .. .. . ... . . . .. . . ... .

183 184

Synchronizace složek . Uspořádání snímků

186

Funkce pro třídění

187

Třídění

189

podle popisu visaček ...... . ..... . . .

Extra tipy pro pokročilé uživatele .

190

Přehrávání audio souborů .

5

158

190

GPS metadata a odkaz na Google Earth

191

Jak do snímku vložit GPS metadata ........ . .

194

199

Práce s katalogy o katalozích Ughtroomu .

200

Tvorba a otevírání katalogů . . . . . . . . . . . Vytvoření

nového katalogu .

201

......... .

202

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

xiii


Otevřeni

existujícího katalogu

.......

Export katalogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Export s negativy Export bez

204

Export s náhledy

204

Import katalogu

205 negativů

.

Shmutí exportu a importu

207

Kopírování katalogu na jíný počítač

207 208

Jak sloučit dva katalogy do jednoho .

212

Obecná nastavení katalogu ........... .

218 219

Hledání odkazu složky katalogu na systémovou složku

220

Přidání

222

nové složky

Složky v Lightroomu a systémové složky .

Úpravy obrazu v modulu Develop Úprava obrazu v Lightroomu . Inteligentnější

Jak získat

223

225 226

zpracování obrazu .

226

Kompatibilita s Camera Raw

227

Inteligentnější

přesné

retušování .

barvy

227 228

Kalibrace monitoru .

228

Výběr

228

monitoru

Kalibrace a profil monitoru

229

Bílý bod a gamma

229

Macintosh gamma 1,8

230

Vyvážení bílé

230

Kroky pro

úspěšnou

kalibraci a tvorbu profilu . . . . . . . .

230

Panel Ouick Develop (rychlé vyvolávání) . . . . . . . . . . . . . . . .

234

Nastavení na panelu Ouick Develop ......... .

234

Nastavení barev

234

Nastavení tonality

235

Typický postup práce s panelem Ouick Develop

237

Oříznutí

na panelu Ouick Develop

Synchronizace nastavení obrazu

OBSAH

206

Export a import katalogu v praxi . . . . . . . . . . . . .

Vztah mezi katalogem a složkami

xiv

203 203

negativů

Omezení práce s katalogem bez

6

202

240 241


242

Raw nebo JPEG?

244

Uživatelské rozhraní modulu Develop .. Oříznutí

246

v modulu Develop

Otočení ořezu

246

Poměr

246

stran

ořezu

Změna umístění ořezu

Vodítka

při oříznutí

250

....... .

251

........ .

253

Orientace vodítek .............. . .. . Zrušení

253

ořezu

Nabídka Tool Overlay (překrytí nástrojů)

254 254

Volby v nabídce Tool Overlay . Panel Histogram

255

Nastavení na panelu Basic (základní)

256

Základní úpravy obrazu .

258

..............

Nástroj White Balance (vyvážení bílé)

. . . . . ..

259

Korekce vyvážení bílé

261

Kreativní úpravy vyvážení bílé

263

Základní úpravy a panel Histogram

264

Automatické nastavení tonality . .

265

Vibrance a Saturation - živost a sytost . .

271

Clarity (zřetelnost)

274

..........

Roztažení úrovní .

275

Záporné nastavení jezdce Clarity

276

Korekce přeexponovaného snímku

278

Korekce podexponovaného snímku .

280

Srovnání expozice

282

Nastaveni tónové křivky

284

Zóny tónové

křivky

286

.

Úpravy pomocí panelu Basic a Tone Curve

288

Nastavení dělících bodů tonálního rozsahu Panel HSL/Color/Grayscale .

294 296 298

Selektivní ztmavení

300

Panel Detail: chromatická aberace Korekce chromatické aberace .

300

Příkaz

Defringe (odstranit olemování)

302

Příkaz

AII Edges (všechny okraje) .

303

Panel Vignettes (vinětování) .

306

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

xv


Vinětace

po

oříznutí

308

Panel Gamera Galibration .

310

Vytvořeni

profilu fotoaparátu prostřednictvím Photoshopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Kreativni použití panelu Gamera Galibration .

Posouzení snímků

314

Porovnání verzí

před

314

a po .

Práce s náhledy

před

a po

316

Nástroje pro retušování obrazu .............. . . Nástroj Spot Removal Klonovat

či

(odstranění

skvrn)

retušovat . . . . . . . . . . . . . . .

320 322 322

Klinout a táhnout

322

Jen kliknutí ....................... . .

322

Změna umístění a velikosti kruhů

323

Skrytí kruhů .

323

Zrušení úprav ..................... . .

323

Automatizované retušování ... .. . .. . . . .. .. . .

323 324

Automatícká synchronizace retušování

325 326

Nástroj Red Eye Gorrection Nastavení velikosti kurzoru . Lokální úpravy .

326 330

Výchozí nastavení nástroje Adjustment Brush

331

Editace tahů štětce . .

332

Uložení nastavení efektů

332

Automatické maskování .

334

Zvýrazněni

336

upravené oblasti .

Retušování portrétů se zápornou zřetelností

336

Ruční

338

kolorování v režimu Golor ........... . .

Zostření

a

rozostření

............ . . .. .

340

Nástroj Graduated Filter (stupňovaný filtr) ...

342

Panel History (historie)

345

Panel Snapshots (snímky) .. Synchronizace snímků historie .

OBSAH

320

Velikost kurzoru

Synchronizace retušování .

xvi

312

346 348

Zjednodušení pracovního postupu .

350

Tvorba virtuálních kopií ..

350

Synchronizace nastavení obrazu

352


354

Lightroom a Camera Raw . Zobrazení úprav z Lightroomu v Camera Raw

354

Zobrazení úprav z Camera Raw v Lightroomu

354

Synchronizace nastavení v Lightroomu

355

Synchronizace Lightroomu a Camera Raw

356

Kopírování nastavení obrazu v modulu Develop . . Kopírování nastavení obrazu v modulu Library Aplikování

předchozího

nastavení obrazu

360

Automatická úprava tonality .

361

před nastavení

361

Tvorba Jak

před nastavení

úprav obrazu ... . . . . . . . .

363

fungují

Jak zabránit pomíchání

před nastavení

364

..

367

Obnovení nastavení

368

Nastavení pro specifícký fotoaparát

Umění černobílé Převod

371

fotografie

372

na stupně šedí .

Nastavení pro Nastavení Jak

převod

převodu

převod

na stupně šedi .... . . . ... . . .

na stupně šedí ..

na stupně šedi

.......... . .. .

neprovádět .

372 374 374

Úpravy černobílého snímku .

375

Úprava černobílé konverze jezdcem Temp

. . . . . . . 376

Auto grayscale s vyvážením bílé . . . . . . . . . . . . . . .

378

Manuální nastavení stupňů šedi .

382

.......

Tip k použití jezdců pro míchání kanálů . Černobílý infračervený efekt Doladění černobílých sn írnků

Panel Split Toning Dělené

(dělené

........... tónování) ..

tónování barevného snímku

HSL převod na stupně šedi .

Ostření a Zostření

redukce šumu

snímku ve fotoaparátu

Výstupní

383 384

Odbarvení obrazu pomocí panelu HSL

8

358 359

Uložení nastavení obrazu jako před nastavení

7

358

zostření

Výchozí nastavení panelu Detail

388

........ .. .. 388 390 392 393

397 398 399 399

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

xvii


Před nastavení zostření

399

.

Přednastavení (Zostření

Sharpen - Portraits - Portréty) .......

400

Přednastavení (Zostření

Sharpen - L.andscapes - Krajiny) .

401

Snímek pro testování zostření .

402

Posouzení zostření při zobrazení 1 : 1

403

Zostření

jasové informace .

403

Jezdec Amount (míra) .

404

Jezdec Radius (poloměr) .

406

Jezdce na panelu Detail

408

Zmírnění zostření

...

409

Jezdec Detail .

409

Význam

černobílého

náhledu

zostření .

Jezdec Masking (maskování) .

....... . .

414

Redukce šumu

416 417

419

Propojení s Photoshopem Otevírání obrázků ve Photoshopu

420

Nastavení Edit in Photoshop ..

420

Nastavení Edit in External Editor

422

Jak použít nastavení externího edítoru . Photoshop jako dodavatel pro Lightroom

.... . . .

Další úpravy ve Photoshopu Otevření

Přednastavení

snímku jako Inteligentní (Smart) objekt . .. 432 434

exportu

434

Cíl exportu Export do jedné složky

........ .........

434 436

Pojmenování a nastavení souborů ........ .. .

438

Ukládání jiných formátů než raw jako DNG

438

Nastaveni obrázku

439

Velikost obrázku .

440

Kdy použít interpolaci? Zostřeni

pro tisk ........... . . . .

Metadata

OBSAH

424 426 430

Export z Lightroomu .

xviii

411

Manuální úprava zostření

Tipy pro redukcí šumu ...... . .

9

411

441 442 443


Post-Processing

443

Přidání

444

akce po exportu . . . . . . .

Zásuvné moduly pro export .

................

Export obrázků z katalogu na CD či DVD . . . . . . .

10

Tisk

448 449

451

Příprava

452

tisku ........... . .

Modul Print (tisk)

. . . ... . .. ... . . . . .

452

Panel Image Settings ............. .

454

Panel Layout v módu Contact SheetjGrid

457

Nastavení panelů Layout a Guides .......... . .

458

Mřížka a rámečky .

458

Tisk více rámečků

460

Panel Layout Engine

462

Panel Image Settings

462

Panel Rulers, Grid & Guídes

462

Panel Cells

462

Panel Overlays .

465 466

Panel Overlays Jak přidat k tisku fotografic ký rámeček

468

Page Options . . .

470

Photo Info

471 472

Nastavení tisku - Page Setup .... .. . .

473

Rozlišení tisku

474

Panel PrintJob Správa barev

474

Tisk v Lightroomu .

474

MAC : správa barev řízena tiskárnou

475

PC: správa barev řízena tiskámou

476

Tisk .

478

. ..... .

Režimy tisku . Zostření před

479

. ........ .

479

tiskem ..

16bitový výstup

480

Tisk do JPEGu

480

Vlastní tiskové profily

481

MAC: správa barev řízena Lightroomem

482

PC : správa barev řízena Lightroomem

483

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

xix


Volby reprodukce barev

485

Ukládání vlastní šablony

11

487

Prezentace vaší práce

488

Modul Slídeshow (prezentace) Úprava vzhledu prezentace ..... .. .

490

Panel Layout (rozvržení)

491

Panel Optíons (volby) ..

492

Panel Overlays (překrytí) .

494

Vytvoření

vlastní identifikační tabulky ..

Přídání překrývajícího

textu

Panel Backdrop (pozadí) ......... . . Jak vytvořit neobvyklé pozadí

496 500 502

Panel Playback (přehrávání)

506 507

Náhled a spuštění

508

Panel Titles (titulky) .

. .... . . . .

Navigace mezi fotografiemi prezentace

509

Panel Template Browser (prohlížeč šablon)

509 510

Export prezentace .

510

Výběr snímků

pro prezentaci .

512

Modul Web . Panel Engine (modul) .

514

Ughtroom HTML a Flash .

514

HTML galerie .

515

Flash galerie

516

Galerie AutoViewer

517

Galerie PostcardViewer .

518

Galerie SimpleViewer

519

Styly externich tvůrců

519

Panel Site Info (informace o webu) ..

521

Panel Color Palette (paleta barev)

522

Výběr

barevného tématu . . . . . . . . . .

Panel Appearance (vzhled) .

OBSAH

495 498

Kotvení objektů

xx

484

522 524

Nastavení vzhledu pro HTML galerie ....... . . .

524

Nastavení vzhledu pro Flash galerie

525

Nastavení pro galerie Airtight

528


Identity Plate (identifikační tabulka) ... .. ... . . . Panel Image Info (informace o obrazu) . Přidání

528 529

titulu a popisu

529

Vlastní nastavení titulu a popisu ..... . .

530

Panel Output Settings (nastavení výstupu) ....... .

534

Náhledy na webové galerie .

535

Export webové galerie

536

Odeslání galerie na web .

537

Panel Template Browser (prohlížeč p ředloh) .

541

Dodatek A

543

General , všeobecná nastavení Výběr

.... . . .

544

katalogu .......... ... .

544

Nastaveni zvuků a výzev .......... . .

545

Presets, přednastavení ..

545

Nastavení Develop Default (výchozí nastavení vyvolávání) ........ .

545

Nastavení spojená s fotoaparátem

546

Sekce umístěni

546

Výchozí nastavení Líghtroomu

546

Nastavení importu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nastavení DNG .............. . . .

548 549

Nastavení DNG konverze ......... .

550

Externí úpravy .

551

Nastavení manipulace se soubory .

553

Nastavení rozhraní, Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

554

Panel end marks, zakončení panelu

554

Vlastní ornament . . . . . . . .

554

Velikost fontu panelů ..............

555

Líghts Out, vypnuté osvětlení

556

Background , pozadí

556

Nastavení filmového pásu

556

Další volby .............. .

557

DodatekB Volby a šablony Líghtroomu Soubor s nastavením Líghtroomu

559 560 560

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

xxi


Uložené nastavení šablon .

561 562

Složka katalogu . . Katalogové databáze

562

Soubor Joumal

564

Data náhledů ........... .. . .

565

Zpracování miniatur ....... .

566

Nastaveni obsahu Ughtroomu .

568

RGB v Ughtroomu ............ . .

570

Náhledy RGB ....................... . . Tónová

přenosová křivka .

Vyrovnáni tónové Křivky

křivky

........ . . . . .. .. .. .

v Ughtroomu a Photoshopu .

O metodě porovnávání křivek .

577 579 580

počítače

pro Ughtroom .

RAM

....... . . . ... . . . .. . .

581 581

Grafická karta

582

Pevné disky ........... .

582

Konfigurace ovladačů .. . ... .. . . .. . . . . . . .

583

RAIDO ........ .

583

RAID 1 a 5 .

584

0+ 1 - zrcadlení a proužkování dohromady

584

Prostě

585

jen kupa disků .

Zálohování Zálohovací software

OBSAH

574 575

Výsledek .

Paměť

xxii

572

Výsledky srovnáni .

Ideálni nastaveni

Rejstřík

572

586 587

588


1

Úvod do aplikace Adobe Photoshop Lightroom Představení hlavních vlastností Lightroomu s ukázkou typického pracovního postupu při ateliérovém focení

Vítejte v aplikaci Photoshop Lightroom , programu pro upravování a správu snímků , který je navržen tak, aby vyhovoval nárokům každého digitálního fotografa. Tato kniha popisuje všechny hlavní nástroje Lightroomu a radí, jak z něj dostat maximum . Nabízí i tipy, jak nastavit počítač a jak dosáhnout při úpravě digitálních snímků co nejlepších výsledků .

Lightroom je od základu vytvořen tak, aby poskytoval dnešním digitálním fotografům nástroje, které nejvíc potřebují .

Proto jsou různé úkony v Lightroomu rozdělené do samostatných modulů . Můžete rychle zpracovat velké množství snímků , snadno je archivovat a vyhledávat v nich. Než ale zajdu do podrobností, dovolte mi začít popisem základního konceptu Lightroomu . Poté uvedu přehled všech hlavních funkcí a vysvětlím , jak je můžete využít při typickém postupu práce s digitálními fotografiemi .


Co je Adobe Photoshop Lightroom? podstatě

Lightroom je v snímků

a

katalogizační

kvalitní, rychlý program pro úpravu program v jednom ; navíc s moderním

uživatelským rozhraním. V pozadí vývoje Lightroomu stojí Mark Hamburk, jenž byl donedávna vedoucím

vývojářem

Mark a ostatní z týmu Adobe posledních

několik

digitálně

jak fotografové pracují zpracování a

správě většího

a jakým

množství

program jde o kombinaci dohromady

tvoří

několika

ideální pracovní

problémům čelí při

snímků .

výsledkem jejich výzkumu . Spíše než o

Photoshopu.

let sledovali ,

Lightroom je

jednostranně zaměřen ý

aplikací v modulech , které

prostředí

pro digitální fotografy.

V jednoduchosti je síla Jedním z hlavních

cílů při

vývoji Lightroomu od

aby nebyl složitý, ale naopak

" neuvěřitelně

počátku

bylo,

jednoduchý". Nástroje

Lightroomu jsou proto navržené tak , aby správa a zpracování snímků

byly co

nejefektivnější

a nejjednodušší. Program se nástroje , které nejvíce

a

potřebují ,

složité okliky. V mnoha

průběh

fotografům

snaží nabídnout

a odstranit nutnost používat

případech

Program nemá komplexní nabídku nějaké

práce byl co nejhladší

zjistíte, že se to povedlo. předvoleb ,

ani nevyžaduje

specifické optimální nastavení, abyste jej mohli

používat. Není v

něm např.

probíhá automaticky, bez nutnosti uživatele.

Celkově

v tomto ohledu

jak se program dále vyvíjí,

začít

nastavení správy barev, protože ta větších zásahů společnost

občas přibývají

ze strany

Adobe

uspěla ,

ale

nové volby a funk ce

na úkor jednoduchosti .

Rozdělení

na moduly

Lightroom je od základu nový program , což stavět

na zkušenostech z Photoshopu a

vývojářům

zaměřit

umožnilo

se na požadavky

moderního zpracování fotografií. Lightroom se skládá ze samostatných pokro č il ý m

modulů

seskupených kolem jádra

obrazovým editorem a databází

tvořeného

snímků

(obrázek

1.1). Každý modul nabízí unikátní sadu funkcí. V Lightroomu 2

2

KA PITO LA 1

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM


Ve Photoshopu je k dispozici mnoho funkcí ve stylu filtrů , jako jsou t řeba příkazy Zkapalnit a Úběžný bod,

které byly přidané jako samostatná dialogová okna . Nevýhodou tohoto přístupu je, že tyto zásuvné moduly

nemají při zpracování obrazu p ř ístup k centrálnímu obrazovému procesoru Photoshopu . Jde o samostatné aplikace, které musej í pracovat uvnitř Photoshopu, a proto bývají

ve srovnání s prací přímo ve Photoshopu tak pomalé. Systém

Lightroom je tvořen systémem modulů. Jeho srdcem jsou obrazový procesor (Image Processor) a databáze snímků (Image Database). Program je navržený tak, aby mě l každý z modu l ů přístup k těmto dvěma centrá lním komponentám. Díky tomu je rychlý a flexibilní. Obrázek 1.1

modulů

Lightroomu zaru č uje, že

nově přidané

funkce budou mít

rovnoprávný přístup k obrazovému editoru a databázi souborů .

je jich pět : Library (knihovna), Oevelop (vyvolávání), Slideshow prezentace), Print (tisk) a Web. Tento systém modu l ů umožňuje

Na PC

v budoucnu snadněji přidávat nové funkce a aktualizovat je.

jednotlivými moduly následujícími

Pokud se např. v budoucnu rozhodne , že Li ghtroom potřebu j e

klávesovými zkratkami :

funkce pro práci se snímky s vysokým dynamickým rozsahem ,

mů žete přep í nat

mezi

Ctrl+AI t+ 1 - Library (knihovna)

může se přidat samostatný HO R modu l. Z vývoj ářského hlediska

Ctrl +Alt+2 - Develop (vyvoláván í)

tak Li ghtroom může pracovat efekt i vněji , n eboť každý z m odulů

Ctrl+AIt+3 - Slideshow (prezentace)

má přímý přístup k jád ru programu . A pokud jsou v některém

Ctrl+ AIt+4 - Print (tisk)

z nich chyby nebo nedostatky, projeví se pouze na funkčnosti

Ctrl+AIt+5 - Web

daného modu lu a neovlivní výkon těch ostatních.

Ctrl+AIt+kurzorová šipka nahoru -

Adobe Photoshop se stal tak význačným obrazovým ed itorem

Stisknutím klávesy G zvolíte modul

mimo jiné i proto , že spo l ečnost Adobe otevřeně povzbuzovala

Library v režimu Grid ( m ř ížka

p ředchoz í

jiné firmy, aby pro Photoshop vytvoř il i své vlastní zásuvné modu ly. Li ghtroom v této tradici pokračuje. Ostatní spo l ečnosti

modul

miniatur), stisknutím E v režimu Loupe (lupa ) a stisknut ím D zvolíte modul Develop (vyvolávání).

mají možnost vytvoř i t pro n ěj zás uvné modu ly, plu g-iny, a něko l ik se jich již objevil o. Je pří l iš brzy na to říct , zda se takovýc h přídavků objeví víc, ale nemusíte se bát, že by se Li ghtroom

novými moduly příliš nafoukl, protože bude docela snadné je vypnout nebo odstranit, když je nebudete potřebovat.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

3


Výkon Lightroomu Naj de se spousta " odborníků", kte ří se s oblibou

p řou

o to, že

právě

s t ím

svým programem pro zpracování raw soubo rů dosahují v porovn ání s j iným i lepších výsledků. Já nebudu hájit an i popírat kvality program ů,

těchto

jako jsou Capt ure One

od f irmy Phase One nebo softwa re p ři kl á daný

k ně kte rým fotoapará t ů m .

Kdo jsem, abych se snažil lidem brát

počítač,

Pokud

který používáte,

požadavky uvedené na

straně

splňuje alespoň

minimální

9, budete moci program

spustit, i když jeho výkon bude záviset na velikosti obrazových soubo r ů.

Zák ladní specifikace možná

z 5-6megapixelových 11 megapixelovým (a

fotoaparátů

větším)

postačí

pro snímky

snímky, ale pokud fotíte

fotoaparátem,

rozhodně

budete

minimálně

chtít použít moderní dvoujádrový procesor s

1,5 GB

RAM , aby byl výkon co nejlepší. Se správnou konfigurací

jej ich názory, pokud jsou spokojeni

můžete

s výsl edky? Nicm é n ě Adobe

zobrazení a snadno aplikovat úpravy. Vyhledávání v katalogu

Came ra Ra w má oproti ostatn ím raw apl ikacím vlastnosti. A

n ě které

hlavně

Lightroomu, což

unikátn í

je i

sou čá st í

umož ňuje

efe ktivn ěji .

pracovat

rychle procházet kolekce

snímků

snímků, měnit

velikost jejich

je svižné a rozhraní Lightroomu je navrženo tak , aby výběr

se dala snadno aktualizovat metadata a mohli jste zúžit snímků ,

vyhledávaných

které se zobrazí v hlavním

okně .

Kdykoliv

je to možné, Li ghtroom používá k vytvoření náhledů obrazová data uložená v cash

paměti.

Zjistíte, že

vytvořit

prezentaci nebo

webovou fotogalerii je otázkou chvilky. A když budete v modulu Print - připravit soubory pro tisk kontaktních náhledů v režimu Draft potrvá jen

několik vteřin.

dokáže tisknout

přímo

každý snímek

vytvářet

Je to díky tomu , že Lightroom

z kvalitních

náhledů ,

namísto aby musel

z zdrojového souboru.

Zpracování raw souborů prostřednictvím

Jste-Ii zvyklí používat Adobe Camera Raw (ACR) Bridge

či

Photoshopu ,

některá

nastavení v modulu Develop

(vyvolávání) v Lightroomu vám budou

povědomá.

Lightroom

používá stejné jádro ACR jako Photoshop a Bridge,

původně

navržené Thomasem Knollem, jenž spolu se svým bratrem Johnem

vytvořil

i

původní

Photoshop. Od té doby se modul

ACR vyvinul v jeden z nej lepších souborů

samozřejmě včetně

pro zpracování raw

všech specifikací pro fotoaparáty Canon.

A nyní se k Thomasovi (dříve

nástrojů

na trhu. Podporuje více než 175 různých raw formátů , přidali

pracoval v Pixmantecul,

Zal man Stern a Michael Johnsson kteří výrazně přispěli

Camera Raw. Michael byl náhodou také hlavním aplikace Capture One, ještě než Raw Shooter. úpravu rawu -

4

KAPITOLA 1

D ůkazem např.

vytvořil

jeho práce jsou

ve lmi

k rozvoji

vývojářem

úspěšný

některá

program

nastavení pro

Vibrance (živost) a Fill Light (vyplnit

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM

raw

světla) .


Úpravy barev Nastavení v modulu Develop (vyvolávání) jsou snadno dostupná. Stisknutím klávesy O se vždy

přepnete

určený především

Lightroom je

do tohoto modulu .

pro práci s raw soubory, ale

nastavení pro úpravu obrazu v modu lu Deve lop lze použít i na TIFF, PSD nebo JPEG snímky, které jsou v RGB , stupních šedi nebo Lab režimu (úpravy obrazu v Lightroomu ale vždy probíhají v RGB). Panely Basic (zák ladní) a Tone Curve (tónová můžete

nabízejí intuitivní ovládaní, pomocí kte rého

křivka)

snadno

Náhled úprav raw

soubor ů

provedených pomocí ACR modulu (Adobe Camera Raw) jedné z aplikací Adobe bude ve všech těchto

aplikacích vypadat

stejn ě.

Pokud byl soubor upraven jinde než v Lightroomu, upozorní vás na to výstra žný

vyk ř i č n ík

a budete moci

rozhodnout, zda zachovat stávající nastavení nebo je aktualizovat

upravit vyvážení bílé a tonalitu fotografií. Grayscale Mix (míchání

a použít to aplikované mimo

stupňů

Lightroom .

šedé)

umožňuje vytvořit různé černobílé převody

že upravíte vyvážení barevné informace, na nebarevná verze . že

oddělená

Při

základě

tím ,

níž vznikne

bližším seznámení se s programem zjistíte,

nastavení pro jednotlivé barvy fungu je nejen

na barevné snímky, ale na i experimentování lehce

černobílé

konverze , a s trochou

vytvoříte působ i vé

efekty ve stylu cross

procesu Modul Develop nabízí také mnoho ovládacích prvků pro úpravy barev a tonality

snímků.

např

Když

upravujte jas

(Luminance) barev na panelu HSL/Color/Grayscale (HSL/Barva/ Stupně

šedi), jezdce se chovají

můžete selektivně

přesně

očekávání ,

takže

barvy snadno ztmavit. Nebo když chcete

ztmavit oblohu, jednoduše upravíte její jezdců

podle

světlost

nastavením

Blue a Aqua.

Za zmínku stojí, že všechny úpravy v modulu Develop jsou nedestruktivní a zaznamenávají se jako sada instrukcí, která se uloží spolu se souborem . To znamená , že jeden raw soubor lze upravit mnoha

způsoby

a vytisknout v

různých

ve likostech , an iž

byste museli mít uloženo více pixelových verzí souboru. Veškeré úpravy snímku i hodnocení aplikované v Lightroomu rozeznají i

současné

verze Bridge a Photoshopu. Totéž platí o

(Iabels) a metadatech. Všechna metadata

přidaná

visačkách

v jiných

programech , která Lightroom rozezná, se zachovají a aktualizují. Když

např.

v Bridge

jej barevnou

přidáte

visačkou ,

tyto

snímku změny

a aktualizují se v jeho databázi -

k l íčová

se

slova a

přenesou

ačkoliv

označíte

do Lightroomu

tím vyvstává otázka,

které nastavení je správné, když byl jeden snímek upravený ve dvou

různých

informuje o

programech . V takové situaci vás Lightroom

případném

nesou ladu a nechá vás rozhodnout (viz

poznámka o aktualizování nastavení v Lightroomu).

ADOB E PHOTO SHOP LlGHT ROOM 2


Pracovní postup v Lightroomu N ě kterým fotografům

možná

vyhovuje používat systém s n í mk ů

do složek. Na

zís kává

t ř íd ě n í

Nyní jsou

nap ř.

oblib ě

ale

podle metadat.

nap ř.

p ři

poč íta čové ho

hledá ní urč ité ho

souboru složkam i. Také Windows Vísta podporuje vyhledává ní s oubor ů

na d isku pomoci textové ho

vyhledává ni.

snímků

importu

do modulu Library,

v logickém

přes

pořadí,

od

jejich zpracování

v modulu Develop až po jejich export pro tisk, prezentaci

či

web.

Správa knihovny snímků

Spotl ight

v Mac OS X, díky kterým nemusíte p rocházet

uspořádané

Moduly a nastavení jsou

k dispozici "chytré"

metody prohledávání archivu, jako

t říd ě n í

Lightroom se snaží poskytnout flexibilní pracovní všem Při

druhům fotografů,

snímků ,

s

které chcete

těmito

typů

začnete

přidat

obrazových

především

(prostřednictvím

přímo

snímky do katalogu z

umožňuje vidět,

složce. Lightroom se liší

paměťové

z

můžete

určité

v Lightroomu

hlavně

karty

či

fotoaparátu

(např. změna

Lightroomu

určit ,

že má

přidávat

sledované složky. Po importování

do katalogu se všechny či

Windows a slouží

složky Auto Import), nebo zkopírováním

z existující složky. Nebo

složky

z nich je jen vylepšenou

či Průzkumníka

určité

neliší od jiných

které snímky se importují do jeho katalogu.

Dají se importovat

snímků

zvlášť

k procházení obsahu systému a

určujete,

tím, že

do katalogu. To , jak Lightroom

prohlížečů. Většina

co je na disku nebo v

různým nárokům.

označením

jednoduše

soubory dále zachází, se nijak

obdobou Mac Finderu

Při

aby vyhovovalo jejich

práci s Lightroomem

prostředí

změny ,

uděláte

které

názvu , smazání nebo

přesunutí

souboru) budou dít i na systémové úrovni.

mazání budete mít možnost soubor pouze odstranit

z katalogu , nebo jej vyhodit do koše pro trvalé smazání. Práce na panelu Folders (složky) je tedy podobná práci s hierarchickým

adresářem

v jiných

prohlížečích.

V Lightroomu

jsou však ve stromu složek zobrazeny pouze snímky, které jste přidali

do katalogu, a nic jiného.

Hierarchická správa složek je

samozřejmě

kde jsou soubory uložené. Ale jakmile (a tisíci)

snímků ,

Lightroom

brzy poznáte, že toto

umožňuje

složek, ale jeho

síla coby

snímků

knihovny). Když si zvyknete výstižná

klíčová

začnete

řešení

pokud víte,

pracovat se stovkami

již není praktické.

archivačního

programu se ukáže,

v katalogu použijete Library Filter (filtr při

každém importu

snímků přidávat

slova, budete v archivu moci vyhledávat konkrétní

fotografie snáze a rychleji.

6

pořádku,

všechny snímky uchovávat v úhledné hierarchii

skutečná

když k vyh ledávání

v

KAPITOLA 1 ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM


Jak do toho všeho zapadá Photoshop? Photoshop v

podstatě

dominuje na trhu s obrazovými editory přizpůsobuje požadavkům různých

již mnoho let a neustále se typů zákazníků , tvůrce

od grafických

zvláštních filmových

editační

návrhářů, přes

efektů .

I když jde o velmi výkonný

program s širokou škálou

je neustále

komplexnější.

Photoshop

vytvořili,

Když

ilustrátory, po

nástrojů

bratři

potřebu ,

Lightroomu vás nic nenutí pracovat již jen v něm. Je natolik flexibilní, že můžete současně pracovat v Bridge

či

v jiném

obrazových

prohlížečem

souborů

Knollové , Thomas a John ,

sotva tehdy mohli

budou uživatelé s jejich programem

pro každou

Po importování snímků do

předvídat ,

dělat,

a už

co všechno

vůbec

nemohli

tušit , jaké budou technické požadavky digitálního focení. Photoshop v reálném k

začal

čase

jako program pro úpravu samostatných

různým kompromisům,

Mnozí

autoři

snímků

a tento odkaz jeho základní architektury vedl jak

přibýva l y

nové funkce.

knih o Photoshopu s oblibou popisují tzv.

"jednoduché techniky Photoshopu ", ale pak zaplácnou osm stran postupem rozepsaným na jednotlivé kroky (Než se rozčílí , přiznávám ,

že jsem

stejně

psalo Photoshopu!) A pak dávají všechny ty "nepřevádějte

rady jako režimu na k

úpravě

se

stupně

barevný snímek na

šedi " nebo "nepoužívejte

jasu a kontrastu ". Ale

zabředávání

méně , čtenář

do takových

by byl jen

někdo

vinen jako každý jiný, kdo kdy

někdy

detailů,

zmatenější.

podivně znějící

černobílý změnou příkaz

Jas a kontrast

je skoro nemožné vyhnout

protože když by se napsalo Navíc

některé

funkce jako

Jas a kontrast jsou ve Photoshopu tak dlouho, že by bylo nerozumné je nyní odstranit. Lightroom ale není žádným takovým odkazem zatížen. Nemusíte používat složité okliky, abyste dosáhli optimálních fungují

výsledků ,

přesně

tak , jak

a nastavení v modulu Develop (vyvolávání) očekáváte.

Jelikož je Lightroom od základu nový, je navržený tak, aby nejen vyhovoval

současným požadavkům,

na ty budoucí.

Vezměte

si

například

ale také aby byl

Photoshopu aplikujete další a další úpravy, snižuje kvalita souboru . V Lightroomu chcete , ale aplikují se naráz až v

připraven

úpravy obrazu . Když ve postupně

můžete udělat

momentě ,

se tím kolik úprav

kdy zvolíte Edit in

Photoshop (upravit ve Photoshopu) nebo soubor exportujete jako hotový, vykreslený pixelový snímek.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

7


m

Zásuvný modul Adobe Camera Raw používaný Bridge a Photoshopem poskytuje stejnou flexibilitu, ale pouze do převede

okamžiku , kdy raw soubor

na pixelový snímek pro můžete vytvářet

úpravy ve Photoshopu. V Lightroomu

prezentace,

webové galerie nebo tisknout , aniž byste museli originální soubory

převádět

na pixelové obrazy. Fotografie v katalogu jsou

jako digitální negativy.

už jde o raw, PSD, TIFF nebo JPEG

soubory, jsou v katalogu zachované v průběhu

celého

původním

stavu

během

práce v Lightroomu.

Integrace Lightroomu s Photoshopem V této chvíli je příliš brzy soudit, zda Lightroom někdy může plně

nahradit Photoshop. Já o tom

poněkud

pochybuji ,

protože Photoshop vždy bude specializovaným nástrojem pro retušování samostatných účely, např. převod změnit.

snímků,

do CMYK, i když v budoucnu se

V Lightroomu však lze

doposud

dělaly

tvorbu koláží a další

udělat

mnoho

věcí,

důležité

může

vše

které se

v Bridge a Photoshopu. Je ideální aplikací pro

importování nových

snímků

do

počítače

a

vytvoření přehledné

databáze. Jakmile jsou fotografie v Lightroomu, máte k dispozici veškeré nástroje a i

potřebné

přejmenovávání , pokročilé

k jejich

označování ,

seskupování

a navíc možnost aplikovat na

základní

úpravy.

Když jste připraveni přenést snímky do Photoshopu, můžete použít

příkaz

Photo > Edit in > Edit in Adobe Photoshop

(Fotografie> Upravit v programu> Upravit ve Photoshopu), nebo File > Export (Soubor> Exportovat). úpravu, které se automaticky

přidají

Vytvoří

se kopie pro externí

do téže složky katalogu, ve

které jsou zdrojové soubory, nebo chcete-Ii, do nové složky.

Osobně

mám

raději

archivy raw

souborů

oddělené

na jednom

disku a kopie upravené ve Photoshopu na jiném (a oba mám samostatně

I když

zálohované).

můžete

pro tisk fotografií použít dialogové okno Tisk ve

Photoshopu , modul Print (tisk) v Lightroomu je perfektní pro všechny tiskové úlohy, od náhledu po obzvlášť

8

KAPITO LA 1

uměleckou

díky zabudovanému výstupnímu

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP L1GHTROOM

ostření.

fotografii ,


Co budete potřebovat Lightroom je navrže ný speciá ln ě p ro fotografy pracující

Na webu Adobe Photoshopu na

s digitálními snímky, takže samozře j mě b udete potřebovat

adrese www. adobe.com/products/

předevší m

d igitáln í fotoaparát. Prog ram dokáže zpracovat JPEG,

photoshop/cameraraw.html zjistíte, zda Lightroom podporuje raw formát

TIFF nebo raw so ubo ry, ale po ku d váš fotoaparát um í ukl ádat

vašeho fotoaparátu.

raw, dopo r učuj i fot it v to mto fo rmátu , kdyko liv to jde. Li g htroom

Také lze použít fotoaparáty,

v současnosti podpo ruje více než 175 r ůz n ýc h raw fo r má t ů.

které umějí fotit raw ve formátu DNG (Digital negative). DNG je

Budete potřebova t počít ač splň u jící níže uvede né mi ni mální

nezávislý raw formát a je ideální pro

systémové požadavky. I když je možné p rog ram sp ust it na tř i roky

exportování

starém laptopu s 1 GB RAM, na n ovějším počítači zazname náte podstatné zlepšení výkon u. Li g htroo mu r ozhod n ě p r ospěje

snímků

se zachovanými

raw daty v souboru . Poznámka redakce:

Můžete

také samozřejmě použít

co nejvíc pamět i RAM. D opor u ču j e se a l espoň 1,5 G B RAM .

některý převodník

I když pro nain stalování a sp u ště n í prog ramu není potře b a moc

a nepodporovaný raw potom upravit

místa na pevném disku, mě li byste zvážit, jak b udete uc hovávat

jako

převedený

raw na DNG

DNG.

všechny ty arc hivy obrazovýc h souborů. Někteří snad no nafotí 10 GB snímků (i víc) za jediný den. A pok ud někte ré ze so u borů exportujete jako TIFF nebo PSD, nároky na místo na disk u mohou znač n ě na r ůst. Více informací o počítačové m systému a metodác h zálo hování najdete v P říloze B.

POZNÁMKA Procesor G4, GS nebo Intel Macintosh s taktem 1 GHz nebo vyšším

Jak je uvedeno na následující

straně,

Lightroom je kompatibilní také

Mac OS X 10.4.3 a novější, nebo Mac OS X 10.5 1 GB RAM

(doporučen é

s 64bitovými

počítači

Intel Mac a PC

s 64bitovou verzí Windows Vista .

minimum)

1 GB nebo více volného místa na pevném disku Barevný monitor s rozli šením 1024 x 768 nebo vyšším

Výkon Lightroomu záleží na

Procesor Intel Pentium 4 (nebo kompatibilní)

velikosti zdrojových obrazových

Windows XP Professional nebo Home Edition se Service Pack 2 (SP2)

souborů .

Systém splňuj ící zde

uvedené minimální požadavky

Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise 1 GB RAM

(doporu čené

minimum)

1 GB nebo více volného místa na pevném disku

vám může stačit, pokud upravujete pouze raw a JPEG soubory z 5 Chcete-Ii zpracovat skoro jistě budete

Barevný monitor s rozli šením 1024 x 768 nebo vyšším

či

6megapixelového fotoaparátu.

rychlejší

počítač

větší

soubory,

potřebovat

s vice RAM .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

9


hl

P.O

Instalace Lightroomu

Á KA

Lightroom 2 je nyní kompatibilní s 64bitovými systémy Mac (Intel) a Windows Vista 64 bit. Uživatelé Intel Macu budou muset postupovat

Instalace Li ghtroom u je ryc hl á a snadná. stáhno ut nebo mít obrázku 1.2 je

insta l ační

in sta l ační

S t ačí

DVD a spustit instalátor. Na

dialogové okno v Mac OS a na

podle pokynů na obrázku 1.4, aby

obrázku 1.3 in stalátor PC ve rze. Jed nod uše

zapnuli 64bitový režim programu,

t l ač ít ko

zatímco uživatelé Windows Vista si budou muset stáhnout a nainstalovat

Lightroom také bude moci

překročit

4GB omezen í RAM, kterým jsou zatížené 32bitové systémy (za p ředpokladu ,

že máte víc než

4 GB RAM) . Pokud máte 64bitový systém a více než 4 GB RAM,

měli

byste zaznamenat 8-12% zrychlení

kl ik n ěte

Co ntinue nebo Next a postupujte pod le počít ači

starší ve rzi Li ghtroomu , instalátor ji automati cky Li ghtroom sp ustíte poprvé ,

mě li

č í s l o.

ověř il a

př i

první instalaci zadat

může

se obj evit dotaz, zda chcete ,

integrita stávajícího katalog u.

-

Welcome to th. Adobe Ll9htroom Z l"st~lIer

,.~ .

e kltroducllon • DtninJho" Stlw

Adobe U htroom 2 ~ I

Modi~

Vou will be guided thl'l)l.Jgh Iht $Ieps neceswry 10 'nn.1I thl~softw.rt .

. lnSt.II.tlonT~

67 S MB

. I,.stal~tjon

29 M.1r 2008 1602

. S"mm.,-y

MM1.!i3 "liB .c;.nerll 1Of'd ,t,ppll1;iltoon(Vnr...'w.t) Slit 137.5 MI QtI dl~k.(65,«6,6ro tMu)

LR

Whtrt~ 'A9OIladon~

Crnled T'hwMl..,.. 13 hWdI1OO8 10 28 S&lurdav. 29 ~rch 2008 1602 Vtrsion Adobtl.H;lhtroom 2.0 let.

Modl~d

(439I"Z), CoPY'fi9nt 2001!;-2008 Adobe ~ttms 11\(;000000.~d,

Label X

(§tn,n ]2~' ~

Obrázek 1.2

I nstalační

dia logové okno na Macu.

'rk::!

.!oIortlnfo

The InstalSNeld(R) Wizard wiI aIow you to modify, repalr, Ol' remove Adobe Photoshop Licjltroom 2. To conti'lue, dk::kNext. "'lat\I;IUI9t1 ... ptU9~lfU

"'ShilJ'iflg I "'rmiuIOfls.

Obrázek 1.4 Abyste zapnuli 64bitový režim na počítačích Intel Mac, najděte aplikaci ve Finderu a zvolte Fi le > File Info. Zrušte zaškrtnutí políčka "Open in 32 Bit Mode" a znovu spusťte lightroom.

10

KAP ITOLA 1

No" > Obrázek 1.3

Když

Pokud in stalujete Li ghtroom 2 a aktualizujete

stávající katalog Li ghtroomu , aby se

přepíše .

byste se seznámit se smluvními

podmínkam i a poté je odsou hlasit, a sé ri ové

''''

Adobe. Ug htroom 2

na

nainstalovanou

programu .

" ""

na

p o kynů

obrazovce. Mu síte pouze potvrdit, na který di sk chcete prog ram nain stalovat, a je to. Poku d máte na

64bitovou verzi programu.

si program

Instalační

dialogové okno na Pc.

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM

I I C4r<"


Přednastavení Výchozí

u místění

knihovny pro katalog Lightroomu je na PC ve

složce jménouživatele\ My Documents \ My Pictures (na Macu ve složce jménouživa tele/ Pictu res) . Chcete-I i v novém

umíst ění , může t e

to

udě l at

vytvořit

nový katalog

tak, že Li ghtroom restartujete

se stisknutou klávesou Ctrl. Objeví se dialogové okno Select Catalog (obrázek 1.5), kde New Catalog a vybrat

můžete

umístě n í

t l ačítko

kli knout na

pro nový katalog . Pro

Nezapomeňte

si

přečíst

soubor Read

Me a stáhnout a nainstalovat si nejnovější

budete

aktualizaci Flashe, který

potřebovat

pro zobrazení

náhledu Flash galerií vytvořených v modulu Web.

Create

začátek

asi budete chtít pracovat jen s jedním katalogem , který můžete v

př í padě ,

přesunout

že vám dojde místo na pevném disku , kdyko liv jinam . Po

úspěšném spuštění

nabídky Edit a zvolte Preferences. (obrázek 1.6) s

něko l ika

Otevře

skupi nami

programu

jděte

později

do

se dialogové okno

předvo l eb

(obrázky 1.7 až

Poznámka redakce: Umístě n í katalogu nemusí odpovídat zde uvedené mu ; záleží na

okolností.

umístění

katalogu, vyhledejte soubor s

1.10).

ř adě

Pokud budete chtít zjistit příponou

Ircat (první písmenko

je "el ", jako "Lightroom "). Umístění aktuáln ě

zjistíte

1/UH"'...............I_./~Ug_~

o o

Obrázek 1.5

~Y' I~ tkrs aukJg

TeM lfltegrit'( of lh<'5

aft

; , (a-..)

používaného katalogu

samoz řejmě

i postupem

pod le obrázku 1.5 a 1.6.

~W'Wp

uWo9

Podržte během spouštění programu Ctr l (na Mac j e to Alt), abyste

mohli zvo lit kata log, který chcete použít, nebo mohl i vytvořit nový.

~F ... PIed

,,.,potnngpllotOs pa-( "" ... ~...... =~

______

--::~ill.

= ________3--'-!J;

~"' ... dledV<9Of1lngphoon~ ,-"N~ o .....

c.''"'",Seft''''i' SoMe ~t"'9' tNt\lS<edtobl!:"'f'ref~lKllS~r'OWatah:Jsl·sp« IRc. \'1,,1 tM Cmlot Sett.ngs ~ .."'CI

(

Cio "

CMIIet S.1l'lrI9S

Ml

dt"f.lfeK'Ctu«!

)

Obrázek 1.6 V okně Preferences (předvolby) na zá ložce General (obecné) v části Default Catalog (výchozí kata log) si můžete vybrat, kte rý katalog se má při spuštění programu použít. Výchozí nastavení je "Load most recent cata log" (načíst pos lední katalog), nebo můžete zvol it"Promt me when starting Lightroom" (dotaz př i spouštění). Pokud jste j iž vytvořili další katalogy, můžete si mezi nimi vybírat v rozba lovací nabídce.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

11


localJon File N;ame

/UsttS/rn.JrtIMwn,ng/Pic:tures/Ughtroom Ughlroom CatolllogJrut

Cruted

26/06/2007

Wllackup

28102/200s

lut Opllmlled

Sin

t> 18 SC

28/09/2007 @ 17 "15

lOl ·4 .l8MB

IaŮ up ul;a~ : [wry '11M liOhuOOtn ItMU

:)

~..."u

II your coIu,log II lal1Jf .and has bun runrltng slowly. opt.mrvng m.l'l' Improw ~rf()(mance .

ln Ofder to opllmjZf , Lightroom ml.ln relaunc:h OptImiul\on may tab stwnl

nwnuru. Vou will

~

unablt to use: llghlroom durlng lhl!. tirrw:.

( Relaunch.nd Opllmlu )

Obrázek 1.7 V ok n ě na ob rázku 1.6 pak můžete kliknout na Go to Ca latog Settings (přejít do nast ave ní kata logu), aby se otevře l o zde zob raze né di alogové okno nastavení kata log u. Zde můžete nast avit, jak se má kata log zá lohovat, ve li kost ná h ledů a jak se má naložit s meta daty. Více o nastaven í ka talogu se dočtete v Kapitolách 3 a 5.

~ApptyaLllOlilrflUllr"'ho:~(J)nW."'''9togr~

!:!1 Molkr dd,1lWts ~pt(jM 10 c.tmerl Hro,1 IIumber ~Mlokedef.. ulu.JpKlfkl0t.1lrnm,ISOJtnl"/i1 ( 11t H'! MI clef.... Dwtlop M fh..."

... IlH.....

1'ť!-._

'-I.

)

!~i··!'-!·!.!. . I'll~l·ul-I·I·!-~!. . ~!~'~ }

{

"-'A~ Tutl~a

( IteIol_ loc" o\dju ftntotll1~U4U)

ltul<Wl' filHlAtM l ~

(

!· Itntofl' C,*,, ~~

. ...... UtInI'y r tflu PnHtI

Obrázek 1.8 V di alogovém o kn ě Preferences ( p ředvo lby) se nachází zá ložka Presets (před nastavení). Po kud převáž n ě fotografujete v různýc h pod mínkác h, obzvlášť když nemáte kontrolu nad osvětlení m , budete možná chtít zapnou t vo lbu "Apply auto tone adjustments" (apli kova t automatické nastavení tónů); jina k ji nechejte vypnutou. Dopo ru čuj i však zapnout volbu "Apply auto g rayscale mix when conve rt ing to grayscale" (při převod u do s tu pňů šed i použít auto mati cké míchání kaná l ů). Na výchozí nastavení fotoapará tu se podíváme pozděj i , prozatím tyto volby ponec hej te vypnuté. Asi ale budete chtít zapnout volbu "Store preset w ith Catalog" (u ložit přednastavení s ka talogem), která umožňuje uložit uživatelské nastavení jako součást kata logu. To znamená, že když katalog exportujete (viz Kapitola 5), můžete do něj za hrnout všec hna nastavení.

12

KAP ITOLA 1

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM


Preferenc:es

4 Gener.

Pres~

Import

File ~"9

EXternoll Edttlng

Mterl.ce

~ Show import dj.Jog whefl,l ",emory c:.ard Is detected

O Ignot't: um4!ra~'ilt:ner.tted tolder n,llnes wh4=n Mmlng foIdefS O Trnt JPEG tUn neXt to raw fitu .as 54!lUr.ate photos

=m

rllefJCtensiOl'l:: dn9

JP[GPrf:Vlt:w.t~SlU Image CorM!rJlon Methocl Opllons

::Jl

c;;;;;;;:~ I~ 1!1 Cornpreued (jOU I4!u) O Embed Or.glnal R.aw mf:

Obrázek 1.9 Chcete-Ii, aby se vždy při zjištění přítomnosti paměťové karty z fotoaparátu objevilo dialogové okno Import Photos, zapněte v části Import volbu ,Show import dialog when a memory card is detected". Níže jsou nastavení pro DNG, když chcete snímky importovat a přímo převést do DNG formátu (tato nastavení jsou podrobněji popsaná v Příloze A).

POZNÁMKA f I'SD

FilefOlm.tt

:)

ColorSpolce ,Pr'ofIhotoIU~1

I.t Otpth 1 16bb/~" Ruolutton

~':::oo::..

IH

;J

Nabídka Fíle Format (formát souboru)

16-':IIt~I'hotoAGI"dte~ .... ....t.dthol«Jot"j{~"9 '(DIor.6eW!,'_LIogI'Il_ '5Q(,a ..... I.neflkwltl\.anmW<ŮI .. ,~leo_..... tllfP(lfluWhot~U't'''''f_l'tt.M~ .....

u.

obsahuje Photoshop formát PSD

b.W... I..... ttM"Nu"";t1IC_""t,j,,~·~..,.. ... ~, ,,*oIure to do 'ori ... wll t"I..,., tlut~tH "ad ',.,

"'_.

a TIFF. V nabídce Color Space

____...J

(barevný prostor) si můžete vybrat barevný prostor ProPhoto RGB (který je dost podobný nativnímu pracovnímu barevnému prostoru

preset }fdt CMI'ttototttop(31Tlf1' ~'(oItoon.

Adobe I'ttotosltop <:SJ

fileFotmat

rPn1Pho&o

,-T1f~'=~==~

ColO( SpolU:

ItGI

.. t Of,pth. ( 16 lllu/comoonenl

ltesolutlOn

T.mpl.te

:

l'·~~If'holo"'~I"o._..0.4dooctfor""'tjV'DI""Il

aoIttrtUt.JI,t,f.ofI'logtm-

mnoho fotografů

I

je ideální pro

I~""'=c..._...:.._~' ~J

"U..,.,

S

oblibou používá

ve Photoshopu) nebo sRGB (který

~)

]00

Compreulon. ~lh"f'IIol!r~'"

Lightroomu), Adobe RGB (který

čistě

webový výstup) .

Bit Depth, barevná nebo také bitová hloubka, tedy počet bitů určených

I\ICj OCOi.-~und

k popisu jednoho barevného kanálu,

I CUltotTI Setu"" _ _ _ _- - '

může

ko~H

být 16 bitů, přičemž se zachová

maximum obrazové informace, ale velikost výsledného souboru bude dvojnásobná, nebo 8 bitů,

Obrázek 1.10

V části External Editing (externí úpravy)

můžete změnit

nastavení

pro úpravy pixelových snímků v externích editorech. Můžete určit, jaký se má použít formát souboru, barevný prostor a bitová hloubka, když v Lightroomu vytvoříte kopii souboru určenou k otevření v externím editoru. Později v této kapitole je uveden příklad, jak upravit snímek z katalogu Lightroomu v externím programu.

což je obvyklejší bitová hloubka, ale nemusejí se zachovat všechny tonální

úrovně

zdrojového souboru

z katalogu.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

13


Změna identifikační tabulky

POZNÁMKA V modulech Slides how (prezentace), Pri nt (tisk) a Web lze

i dentifik ač n í

tabulku použít také jako logo. Přestože

i dentifika č n í

návrh

um íst ě ný

v horní

mít víc než 60

č ásti

pixelů

na výšku,

mů žete p ř idat iden ti fika č n í

které jsou sprá vn ě,

vět ší,

tabulky

pa nelu nesm í

Vzhled Lightroomu lze

a vzhledu

změnit několika způsoby.

Nejprve se

podíváme na nastavení identifikační tabulky, kde můžete nahradit standardní logo Lightroomu

nějakým

svým vlastním návrhem.

Také můžete změnit font a barvy horního panelu s výběrem modu l ů

a barvu a vzor pozadí v hlavním okně.

ta bulky,

aby se zob razi ly

když je použijete jako logo

v modulu Print.

MartIn Evenlng

Pho~ography

Ltd

Llbrary

[l,

1.\

1,11

(I!

11)

"'::'- =' - - _..!J}J _

1.

Horní panel Lightroomu obsahuje a

výběr modulů .

identifikační

tabulku

Když z nabídky Edit zvolíte Identity Plate

Setup (Úpravy> Nastavení identifikační tabulky), objeví se zde

znázorněné

dialogové okno. Zaškrtnutím

Enable Identity Plate (aktivovat zapnout zobrazení v levé horní

části

identifikační

identifikační

políčka

tabulku)

můžete

tabulky, která se pak ukáže

uživatelského rozhraní na

loga Lightroomu. Standardní textová

místě běžného

identifikační

tabulka

zobrazuje jméno, které je registrované jako administrátor počítače ,

Můžete

napsané výchozím fontem. počítači

font nainstalovaný v uvedeném

příkladu

jsem text

a

změnit

změnil

použít kterýkoliv

jeho velikost. Ve zde

na plný název své firmy

a použil font Helvetica.

Save Identity Plate As.

2.

Jakmile

identifikační

nabídku v horní

části

tabulku upravíte,

otevřete

rozbalovací

dialogového okna a zvolte Save As

(uložit jako) , abyste stávající nastavení uložili jako nový návrh .

14

KAPITOLA 1

ÚVOD DO APLI KACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM


'"

A - MEPLtd.png @ 100% (RGB/B)

()

MARTIN EVENING PHOTOGRAPHY LTD Q.

10001

Colors

íiiiiiiii1

AĎQflE

".

3.

Když

"

','jl PttulOC.RAI'II't' LTD

označíte

grafickou

volbu "Use graphical Identity Plate " (použít

identifikační

tabulku) ,

můžete

obrázek zkopírováním a vložením nebo

jako logo

POZNÁMKA

přidat

přetažením

PSD soubory lze v editoru

PDF,

identifikační

JPEG , GIF, PNG , TIFF nebo PSD souboru do oblasti tabulky. Snímek, který sem umístíte, nesmí být vyšší než 60 ale

může

obsahovat

tabulka se dá

přidat

ale

upozorňuji,

pro

většinu

že 60

průhlednost.

Grafická

můžete

přidat

pouze

pixelů,

identifikační

jako logo v modulech Slideshow a Web, pixelů

vysoké logo bude

tiskových šablon, které používají

tabulky. Také

tabulky

v Mac OS verzi Lightroomu.

upravit vzhled

příliš

Grafické identifikační tabulky mohou

malé

být vyšší než 60 pixelů, např. pro tisk

identifikační

budete nejspíš chtít

vytvořit větší.

výběru modulů změnou

fontu a jeho velikosti. A když kliknete na malý vzorek barvy (zakroužkováno na obrázku), aktivních a neaktivních

můžete změnit

barvu písma

modulů.

LR2-2.1rcat - Adobe Photoshop Lightroom - library

Martin Evening Photography Ltd "

LR2 2 I

MART N [VENI NG PHOTOGRAPHY LTD 4.

Library t

Ad b Ph t

je textová

identifikační

identifikační

Li ht

Slldeshow

Pnnt

Web

lib

Library

Nyní se podívejme, jak horní panel vypadá po textové a grafické

h

Develop

vytvoření

tabulky. Na vrchním obrázku

tabulka a na spodním grafická se

zrcadlícím se textem.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

15


PreferflKH

hnil

[nd

Man!

r

Ul ID

ADumtI (dtfMU

""'ntl r_ S!u { ~weflllolt)

Tn

t)lfIltwl ( "'''6d*>ll)

ill

Sc:rUII (Glor. { IIldI IftIawlU

fIH(o!or f ~Gr..,{def.odO ()m1~Ttl'M~

( ",-

~ Show rMJng, and p.dUo ,n tIImnnp ~ Show ptIoIOIII'I na~to< on _ I t

O

-'I

5.

V

"" Show b.\dGU;1I fiIn'tW'p

M S'-I~ ,n'o l ooh;ps ln

ow,

ZOOfI'ICJKktdpoonttoCtmer

Lightroomu v

můžete změnit

části

Interface (uživatelské

vzhled uživatelského rozhraní, když

používáte režimy Lights Out (vypnuté později

fIIrnurip

UsOltvP09flpftOChl«>OfU

předvo l bách

rozhraní)

ill !D

osvět l ení)

- o tom více

v kroku 12 na straně 34. Rovněž můžete upravit

vzhled pozadí v režimu zobrazení Loupe (lupa).

6.

V tomto

příkladě

je Background Fill Color (barva

nastavená na Medium Gray (textura

16

KAPITOLA 1

překrytí)

(střední

šedá) a Overlay Texture

na Pinstripes (proužky).

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM

výplně)


lI

Nápověda

..f

~ $i.~.,iii~

Na obrázku 1.11 je

znázorněná

nápovědy

nabídka

se v modulu Library. Když zvolíte XYZ Module Help

nacházející

________________...

).~

Ughtroom Hel~ Htlp R~sources OnUnt ... Ughtroom On lř n! .•. Check f(l( Updiltes .•.

(nápověda

Gettlng Stl.f1:ed ..•

modu lu xyz) , otevře se offlin e uživatelská kde

můžete

procházet

nápovědou

k

příručka

právě

Lightroomu ,

UVhtroom Rtglstratlon ... Th! flve Rulu ...

aktivnímu modulu

(obrázek 1.12). Zvolte Help > Resources Online

System Info .•.

(Nápověda>

Lightroom on lin e) a dostanete se na stránku Adobe Lightroom Resources.

Klikněte

na odkaz Live Docs, otevřou se stránky

Obrázek 1.11 Nabídka Help ( n á p ově da ) je s po l e č ná pro všechny modul y Lightroomu. Na tomto ob rázku je v id ě t nabídka Help pro modul Library, ale pro ostat ní moduly vypadá po d o bn ě , pou ze se liší někte ré položky a přís l u š n é klávesové zkratky .

s nápovědou uživatelské komunity Lightroomu (obrázek 1.13). n... oo e

+

"""'..... Ug~lfOIIm

"SS::::::=::J

. 1IIiI;1111~IAdoWQOlI9" ~ .~·~

-----..

. ...

;\

ca

ob

...u ..... _ _•

Orga n lzln" photos ln lhe utJIlog

~",,"

............. ,...... ....... t.IO>f 'fl b - ' " , _ _

.c............ ...-. _ _

",

Ubnlry Module Shortcuts.. ,

Plu!JI" ExtrilS

__,..... ...._tI>o""".... '" .... ... TheUllr..,._Io .....'.,......_•

_1I_.lIopllut_'"

_t-._ . ....

-

",-,I~INUIor...,_"",,,,, ct ....-.~_

nlW

",. I<e ...eIop ... juo_,~"" - " * ...... _

..................,.,

l

1 . . . ~~Ir5I!!C'. .

Obrázek 1.12 Offline nápověda Lightroomu, která je součástí instalace programu. Obsah se zobrazuje ve webovém prohlížeči.

_.. -_._.....

-~~ ­

_ _ ' ' -' ' --'''''-------

_A. .....__'_' .. --.._...._ -"

... -_._--..... _...,1MoOoto_ ....... _ _ ... ~-_

_

'or _ _,_'"

:,_

_--_-"'_---_-_ -----_...._--. ...

,",_.-_Ood> • ...... . .....-._...,,,.!'tf .... ~--

........

Obrázek 1.13

.. _,

--0 . _.... _

.........

..............

-

. ~~­

·f.-. .._ ............._ . ~

. ~_

-

---"'-,..

__..""'_---_._-_ -

!!:=:=::-::-~~ra:'..~·:::'_7.::...==;...==-"'.....,.::-;;:.,..----~-

......

.*._ . 1 ---

_-,,_.~

.............

.........

...

~

---'~.: .---.. ........-..... " Goottt_ ... "'"-ioo "~

_~·

~~.",-",""", ~'..... o.on.oI .....

J..., ........... )000'. . . .

~,

......-1-

..--,.

Webové stránky Adobe Lig htroo m Reso urces a Li ghtroom Community.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

17


Úvod do uživatelského rozhraní

Pruh nabídek

lightroom

Flle

Edit

Ubrary

Ph oto

Jako u mnoha aplikací se hlavní nabídka s příkazy nachází v horní části okna programu (PC) nebo v horní části obrazovky (Mac). Pokud jste v režimu Full screen (na celou obrazovku), pruh nabídek bude skrytý, ale ukáže se, když myší najedete k hornímu okraji obrazovky.

Horní panel Horní panel obsahuje identifikační tabulku, kde je standardně logo programu. Když ale zvolíte Edit> Identify Plate Setup (Úpravy> Nastavení identifikační tabulky) můžete je nahradit např. svým vlastním jménem nebo grafickým logem své firmy. Napravo je výběr modulů. Modul Library (knihovna) slouží k prohlížení a správě katalogu. V modulu Develop (vyvolávání) se snímky upravují. Modul Slideshow je určen pro přípravu prezentací. Modul Print (tisk) je určen pro tisk. A v modulu Web lze vytvořit webové galerie a automaticky je nahrát na určený FTP server. Horní panel lze skrýt a odkrýt klávesou FS.

18

KAPITOLA 1

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM

Metadata

Vlew

Window

Help

f


Hlavní okno okně , okně obsahu , se zobrazují fotografie , se kterými pracujete. V modulu Library v režimu Grid (mřížka miniatur, viz obrázek zde) jsou snímky zobrazené jako miniatury uspořádané v mřížce . V režimu Loupe (lupa) v modulech Library (knihovna) a Develop (vyvolávání) jsou zde fotografie zobrazené v měřítku 1: 1. V modulech Print (tisk), Slideshow (prezentace) a Web můžete v hlavním okně vidět, jak snímky nebo stránky vypadají, než je pošlete na výstup .

V hlavním uprostřed

Pruh filtru lf>l

=0111

<~

...

-

-'ttnt>utf

M.tad'la "

;.,

-----_- .. -

--

,

..----

_

a'-C

Toto je novinka v Lightroom 2. Nachází se nahoře v hlavním okně , když jste v modulu Library v režimu Grid . Nahrazuje panel Find, který byste dříve použili k vyhledávání podle názvu nebo data. Tato část nyní umožňuje podrobnější

vyhledávání pomocí několika panelů, např.

podle data, typu fotoaparátu nebo objektivu. Klávesou \ (pozor, chce to přepnout na anglickou klávesnici) můžete zobrazit či skrýt tento pruh v hlavním okně. Pomocí klávesy Shift můžete označit více kritérií pro vyhledávání současně.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

19


h

Panel

nástrojů

~g;~

..-- --

I .

Panel nástrojů se ve všech modulech nachází ve spodní části hlavního okna. Dostupné volby se liší podle toho, ve kterém modulu jste, a v modulech Library a Develop si můžete tento panel upravit. Klávesou T lze přepínat jeho zobrazení.

Levý panel V modulu Library (knihovna) slouží levý panel především k výběru fotografií pomocí panelů Catalog (katalog), Folders (složky) nebo Collections (kolekce). V modulu Develop (vyvolávání) se zde nacházejí panely Presets (před nastavení}, Snapshots (snímky) a History (historie). V ostatních modulech se levý panel používá hlavně pro přístup k před nastavením a kolekcím. Když např. pracujete v modulu Develop, můžete si nastavení uložit a pak je aplikovat na další snímky. Jednotlivé panely lze sbalit či rozbalit kliknutím na jejich štítky. Kliknutím na ně při stisknuté klávese Alt můžete přepínat , zda se má zobrazit vždy jen obsah pouze jednoho panelu (ostatní se sbalí) nebo zda jich může zůstat rozbalených více . Tabulátorem můžete levý a pravý panel skrýt či zobrazit.

20

KA PITOLA 1

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM

..


Pravý panel Pravý panel obsahuje převážně ovládání pro úpravy obrazu , informace o snímku či nastavení rozvržení projektu. V modulu Library zde můžete aplikovat nastavení Quick Develop (rychlé vyvolávání) a synchronizovat je pro více snímků. V modulu Develop zde můžete provádět pokročilejší úpravy obrazu. V modulech Slideshow a Print obsahuje pravý panel nastavení výstupu a rozvržení projektu . Stejně jako v případě levého panelu se jednotlivé panely dají sbalit či rozbalit kliknutím na jejich štítky. Kliknutím na ně při stisknuté klávese Alt mů ž ete přepínat , zda se má zobrazit vždy jen obsah jednoho panelu (ostatní se sbalí) nebo všech. Také můžete použít kombinaci kláves Ctrl+1, 2, 3 atd . k rozbalení či sbalení jednotlivých palet podle jejich pořadí od shora dolů . Tabulátorem můžete levý a pravý panel skrýt či zobrazit.

Filmový pás Filmový pás se nachází ve spodní části okna a obsahuje miniatury všech snímků právě zobrazených v modulu Library (knihovna). Vybrané snímky jsou zvýrazněné . Filmový pás je k dispozici ve všech modulech a poskytuje rychlý přístup k jednotlivým snímkům a jejich skupinám bez přepínání zpět do modulu Library (knihovna).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

21


Rychlý úvod do Lightroomu

POZNÁMKA Snímky použité k ilustrování této kapitoly a v dalších jsem kde

pořídil

běžně

částech

knihy

v londýnském ateliéru,

pracuji. George Jardine

z Adobe byl

při

průběhu

na video. Více o

této

akce najdete na jeho webové stránce www.mulita.com/blog/.

Napadlo

rychlým mě ,

přehledem

toho , jak Lightroom používat.

že nejlepší bude nafotit sérii

pro tuto knihu (obrázek 1.14). kompletní postup práce od

tom a celý tvůrčí

proces od castingu po finální úpravy natočil

Začneme

Chtěl

začátku

snímků speciálně názorně předvést

do konce a ukázat, jak se

Lightroom dá použít ke zpracování a při

jsem

správě

typickém módním focení. Lightroom

fotografií

pořízených

samozřejmě můžete

představit

zde každou funkci programu , raději vám názorně

ukážu , jak jej používám v

prostředí

popsaného postupu práce

ateliéru . Snad si ze zde

uděláte představu ,

co Lightroom

umí, jak si s jeho pomocí usnadnit práci a jak jej co nejlépe zkombinovat s Photoshopem.

Obrázek 1.14

22 L

KAPITOLA 1

do

své práce začlenit mnoha způsoby, ale než bych se pokoušel

Zde s modelkou Dunjou fotím první sérii glamour

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP L1GHTROOM

snímků.


Import fotografií do Lightroomu Všimněte

Auto Import Sen'"9S

si, že Lightroom

vyžaduje zadání cílové podsložky (Subfolder Name ). Když budete

Watched Folder: IUstrs/milrtlnevening/Desktop/watchd folder

pro importované sady fotografií používat výstižné názvy, MoV! to: Illiers/martineventng/Plcturf:s/Ughtroom 2 folde r

vám to zachovat si

( Choose ... )

pomůže

přehled ,

kde jsou

soubory uložené. Totéž v této fázi

Sub(older Name: LRBook

platí pro

klíčová

Tyto informace

F,ltN."",'1 LRIook 190119 OOOl.O"'C

Fil. Namlng , cu-..om -+--,dc.'HS.qu.nc. ---------~

slova a metadata .

usnadňují

správu

katalogu Lightroomu .

Custom Text : LRBook

Oevelop Settlngs: \ EOSIOsMklH- sklntonu Metadata: : UK Bas i, IPTC..All Při

Keywo,ds : DunJa.Camllla Pascuccl,Terry Calvert.H.lrrlet COlterlll, Zone

režimu

fotoaparát '"Itlal Prevlf'W1._ [ Mlnimal

:

přímého

nahrávání je

připojený

k

počítači

a fotografie se importují do zadané

I

složky pomocí softwaru dodaného výrobcem fotoaparátu. Odtud

(

Cancel ) (

OK

je Lightroom

může

automaticky

importovat do katalogu.

1.

Fotografie lze do Lightroomu importovat Standardně

se do

čtečky

karet vloží

několika způsoby.

paměťová

karta z fotoa-

parátu, zobrazí se dialogové okno Import Photos (importovat fotografie) , kde

můžete určit

nastavení importu. Jelikož se

fotilo v ateliéru , zvolil jsem režim popsán v Kapitole 2), přímo

při

z fotoaparátu do

přímého

importu (je blíže

kterém lze fotografie stahovat

počítače

pomocí speciálního soft-

waru a automaticky je importovat do Lightroomu. Na

začátku

focení jsem v nabídce File (Soubor) zvolil Auto Import> Settings (Importovat automaticky> Nastavení pro automatický import). Ujistil jsem se, že v dialogovém

okně (nahoře)

je složka Watched Folder (sledovaná složka) shodná se složkou , kam se nahrají fotografie. Nastavení File Naming (pojme nování

souborů),

a Metada by se

Start Number

měla měnit

Jediná nastavení, která je

jen jednou na

občas

Settings (nastavení vyvolávání)

nutné

-může

pro každé nové focení, a Keywords možná bude

potřeba změnit

jsem klikl na OK a mohl

(počáteční číslo) začátku

změnit ,

být

potřeba

(klíčová

dne.

jsou Develop upravit

už dáváte přednost nebo importu z paměťové karty, jakmile na začátku dne určíte nastavení importu, můžete se už jen věnovat focení a nechat Lightroom, aby soubory přejmenova l a dávkově zpracova l za vás. Obrázek 1.1 S

přímému přenosu

slova) , která

pro nový model .Po nastavení

začít

fotografovat (obrázek 1.15).

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

23


Prohlížení fotografií v modulu Library

,l R

2.

2. operatlons ln progress..

Importované snímky se

začaly

objevovat v modulu Library,

který je na obrázku zde v režimu Grid ., ,

Vlevo

Rendering 1'1 Prevlew5 LRBook 000]10 0181 OU (J of 25) _

Obrázek 1.16

x

Indikátor aktivity zobrazuje průběh v pozadí probíhaj ícího importu sn í mků či tvorby náhledů.

nahoře

(mřížka

miniatur).

je indikátor v pozadí probíhajících úloh , jako

je import fotografií nebo tvorba

náhledů .

Pokud

současně

probíhá více operací, uvidíte skupinový indikátor. Když kliknete na malou šipku mezi zobrazením

(~)

průběhu

napravo,

můžete přepínat

jednotlivých úloh

či

skupinovým

indikátorem (obrázek 1.16). Importované snímky se objevovat v

mřížce

či sestupně

podle názvu souboru nebo

Můžete

je

V této fázi

označit

v

v požadovaném mřížce

začnou

pořadí (např. vzestupně

času pořízení) .

nebo na filmovém pásu dole.

můžete přetažením měnit uspořádání snímků

v mřížce (pořadí zůstane zachované i v dalších modulech ).

24

KAP ITOLA 1

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM


Snímek je právě v režimu Loupe (lupa) při zobrazení Fit (aby se vešel do okna). Kliknutím se zobrazení změní na měřítko 1:1 nebo jinou zadanou velikost. Dvojitým kliknutím se vrátíte k předchozímu zobrazení.

3.

Nyní si snímky po jednom prohlédneme v režimu Loupe (lupa) . Můžete se do něj přepnout kliknutím na příslušné tla č ítko ,

stisknutím klávesy E, nebo dvojitým klinutím na

snímek v mřížce. Kurzorovými šipkami na klávesnici můžete snímky v dané

sadě

snadno procházet. Chcete-Ii se ve

sbírce snímků přesunout jinam , aniž byste snímky postupně procházeli, jednoduše posuňte lištu filmového pásu dole.

Panely Light roomu

můžete

otevírat

a zavírat kliknutím na jejich št ítek. Kl iknutím na kterýkoliv panel stisknuté klávese Alt se

p ři

přepnete

do sólo režimu (5010 Mode), kdy se při

kliknutí na

některý

panel

otev ře

pouze tento a ostatn í se zav řou . Když

Základní zobrazení může být nastavené buď na Fit (celý

na

snímek se vejde do okna) nebo Fil! (snímek vyplní celou

kl ávese Alt, panely se zase budou

šířku

chovat

okna) . Při použití lupy pak lze nastavit zobrazení 1:4

n ě op ět

kliknete

p ři

stisknuté

sta nda rdn ě.

až 11 :1 (ano, až tam moc). Režim Loupe je ideální pro prohlížení

detailů

a hodnocení

snímků .

Na obrázku vidíte

také panel Quick Develop (rychlé vyvolávání) , kde se dají udělat

hrubé úpravy v modulu Library (knihovna) bez

nutnosti

přepínat

do modulu Develop (vyvolávání).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

25


Zjednodušení uživatelského rozhraní Kli knutím na šipku zavřete horní panel (šipka u filmového pásu dole funguje stejně).

4. Nastaven í výchozího chován í postranních

panelů můžete změnit,

když na jejich pra vým

vn ějš í

tla č ítke m

okraj kliknete

myši.

Otev ře

se kontextová nabídka . Výchozí

Ukážeme si , jak si uživatelské rozh raní Lightroomu pro práci zjednodušit, aby bylo více prostoru Začněte

stisknutím tabu látoru .

se skryjí oba

postranní pane ly a získáte tak více místa pro zobrazení fotografií v režimu Loupe (lupa) . Panely jsou však stále

nastavení je Auto Hide & Show

k dispozici . Když kurzorem najedete k levému nebo

(automaticky zobrazit a sk rýt ) -

pravému okraji obrazovky,

skryté panely se automaticky ukáží (a

p řekryjí p ř itom případn ě

i snímek),

když kurzorem najedete k okraji ob razovky. P ři

volb ě

Auto Hide

zůstane

skrytý).

můžete

a zobrazí se, když na okraji obrazovky

se vycen tr uje a

(ručn ě) m ůžete

pa nely skrývat a otevírat, ale velikost hlavn ího okna se

p ř izp ů sob í

tak, aby

KAP ITOLA 1

dočasně

uprostřed

panel uzamknout. Když to

přizpůsobí

tak , aby byl ce lý

znovu stisknete tabulátor, oba panely se pane l ů

lze

změnit

kliknutí myší na

v kontextové nabídce

vně j ším

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM

zakryjí normálně

okraje

uděláte ,

vidět.

opět

obraz

Když

ukáží. Chování

otevřené

ok raji panelu (viz tip).

se vešlo do zbyl é ho prostoru.

26

panel se ukáže (druhý

si, že panely

dostupné. Kliknutím na malou šipku obrazovky

V režimu Manual

Všimněte

přís l ušný

ob raz vespod , ale ovládání na nich je jako vždy

(automat icky skrýt ) jsou panely skryté kliknete na ši pku pro jejich rozbalení.

7

věnová n o snímkům.

Dočasně

po pravék


5.

Doposud jsme s Lightroomem pracovali v režimu Normal. Když stisknete klávesu F, uživatelské rozhraní se

přepne

do režimu na celou obrazovku - roztáhne se, aby ji celou vyplnilo .

Stiskněte

F podruhé a rozhraní se

přepne

do

absolutního celoobrazovkového režimu (viz obrázek) se skrytým pruhem nabídek a operačního

překryje

systému. Klávesou F5

horního panelu s

výběrem modulů,

někdy zůstanete potřebovat

uvést do

původního

opakovaně

i hlavní panel

můžete přepínat

Pokud

a budete

viset

rozhraní stavu, použijte

ShiftHabulátor pro

průchod předchozími

stavy rozhraní.

zobrazení

klávesou F6 zobrazení

filmového pásu dole. Stisknutím kláves Shift+tabulátor můžete přepínat

zobrazení všech panelů.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

27


Zvětšení

6.

obrazu

Zůs t a n e m e

v ce loo brazovkovém režimu Loupe (lupa)

se sk rytými postran ními panely. můžete

Stisknutím Ctrl+(+) si zvětšit,

obraz

stisknutím Ctrl+(-) zmenšit.

Snímek se

přepne

ze zobrazení Fit

uzamknout (viz krok 4). a zob raze ní se plyn ul e

m ůže

zvo lili .

postupn ě

až na 11 :1 a klávesami Ctrl+Alt+(-) jej zase

postupně

zmenšit.

kurzor myši na

levý ok raj okna, aby se ukázal levý panel, který

na 1:4 a 1:1. Klávesami Ctrl+AIt+(+) obraz zvětšovat také

P os u ň t e

Kl ikněte

Klikněte

z m ění

můžete

kamko liv do snímku

na 1:1 nebo ji né, které jste

na snímek znovu , a te n se

opě t přizpůsob í

vel ikosti okn a. Když jste v režimu Grid nebo Loupe stisknete klávesu Z, sním ek se

oka m žitě

zo brazí ve ve likosti 1:1

( či

ji né zvo lené). Když Z sti sk nete znovu, vrátíte se do režimu Grid Pokud nevidíte (nap ř.

některé

nástroje

jezdec Zoom, zvětšení),

klikněte

na

šipečku

." na

pravém okraji pruhu

nástrojů

(zakroužkováno) a kliknutím (nebo

odznačte)

označte

odpovídající

( mř íž k a

mini atur). Pro

změ nu

a pohyb obraze m lze použít i panel Navigator. náhledu , aby se

označ ená

oblast

KAPITOLA 1

zvětš il a,

K li kněte

a pak

do

táhn ěte

malým obdé lníke m pro po hyb snímkem . Mezerníkem mů žete přepí n at

mezi standardním a

zvětšeným

Loupe .

nástroje.

28

ve likosti zo brazení

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM

zob razením v re žimu


Práce v modulu Develop (vyvolávání)

Kliknutím na ikonu vypínače můžete úpravy provedené na panelu vypnout či zapnout.

7.

můžeme začít

V modu lu Develop

s úpravami barvy, tonálního

rozsahu , ostrosti a s ořezem jednotlivých snímků . Jste-Ii

!'tUtl NWM

FoIder

ICunOl'll Mini"

I

UMI~

zvyklí pracovat v modulu Adobe Camera Raw v Bridge a ve Photoshopu, zák ladní nastavení na panelu Basic již asi znáte. Pomocí

těchto

.......'

a dalších nastavení na panelech

0 __ O lH6Cf_

Tone Curve (tónová

křivka) ,

HSL/Color /Grayscale (HSL/

O Hi....,"" .........-v o ,,·~

Barva/Stupně

šed i), Split Toning

a Camera Calibration (vinětování)

Vignettes ořezu

můžete

(dělené

je navíc možnost ap li kování

používám panel Basic (základní) k

bílé a nastavení tonality pomocí (černé).

Při

V

případě ,

že již mám

jezdců

vi nětace

Q M<I""-e ..

0"""'O r_c-

O Cdorolod#'_"1f O S$llIlT.-,

O ......·nu O tMIICOt'1K'fIoIt O I'oIt<rG!l

po

O IJKlllMjll'_

oOGt'a6..0 ..., __ nIWI

rušném focení

vy l adění

0 ........-.;·

O tl«i;Gpp"t

snímek upravit. V panelu

a nové nástroje pro úpravu obrazu.

většinou

tónování), Detail

0 -0 11'....._

~c.Ibr_

vyvážení

Exposure a Blacks

vytvořené přednastavení

Obrázek 1.17

kalibrace barev pro daný fotoaparát, aplikuji je také ,

Nastavení v modulu

Develop si můžete uložit příkazem

a nakonec se na snímek podívám ve velikosti 1: 1 a na panelu Detail upravím šum (Noise Reduction) a ostrost (Sharpening).

Develop > New Preset (Vyvolávání > Nové přenastaven0(Ctrl+Sh ift +N).

ADOB E PH OTOSHOP LlGHTROOM 2

29


Synchronizace nastavení v modulu Develop

8. ~ -'Mr._

..._.. .... (<0\.........

~-...., ~I.,,,,,

~

Jakmi le upravíte nastavení v modu lu Develop tak , aby představ, můžete

~~ 04 _

snímek vypadal podle vašich

'!!!_l_

aplikovat i na další snímky z téže série - synchronizovat je.

_ ...... ._ .."' c_

.~

"'_c_

Označte

'-

snímky, které chcete synchronizovat, na filmovém

pásu (nebo na chvíli to

př i jde

tato nastavení

snazší).

přepněte

Ujistěte

do režimu Grid , pokud vám

se, že je snímek, se kterým chcete

ostatní synchronizovat, "nejvíc vybraný" (má na filmovém Obrázek 1.18 Nastavení j ako Spot Removal (odstranění skvrn), (rop (oříznutí) a Straighten (navnání úhlu) lze selekt i vně apl ikovat na da lší snímky.

pásu

poněkud světlejší

pozadí) a

kl i kněte

na

tlačítko

Sync

(obrázek 1.18 ). Všimněte si , že Lightroom nabízí mnoho

možností pro návrat Undo

(Zpět)

zpět ,

takže vždy

můžete

zvolit Edit >

(Ctrl+Z) , když se budete chtít o krok vrátit. Když

budete chtít poslední krok obnovit, Ještě flexibilnější

stiskněte

Ctrl+Shift+Z.

kontrolu poskytuje panel History, kd e se

můžete

vrátit do kteréhokoliv bodu úprav snímku (historie

zůstává

uchována se snímkem). Zvolené stavy historie je

také možné uložit jako snímky historie na panelu Snapshots.

30 L

KAP ITOLA 1

ÚVOD DO APLI KACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM


Prohlížení a hodnocení fotografií

9.

Zatím byla do katalogu

př i dána

s n ím k ů,

jedna sada

na Ur č il

kterou se aplikovala nastavení automatického importu.

jsem , do které složky se mají soubory zkopírovat, jak se mají přejmenovat ,

a

přidal

jsem základní metadata a udělal několik

V modulu Develop jsem označit

slova.

úprava synch ronizoval můžete začít

nastavení pro všechny fotografie . Nyní si fie prohlížet a

klíčová

fotogra-

Výběr snfmků

v modulu Library

mů žete odznačit

stisknutím Ctrl+O.

Když stisknete Ctrl+Shift+O

zůstane

vybraná jen ta "nejvíce vybraná" (aktivní) fotografie.

si ty nej lepší. Lze to provést v modulech

Develop nebo Li brary, ale mod ul Lib rary je pro te nto typ úloh rych lejší. Li ghtroom by již pokud to

m ě l vy t voř i t

ještě n e u dě l al , můžete

standardní náhl edy, ale

v nabídce Li brary (k nih ovna)

zvolit Previews > Render Standard-sized previews (Náh ledy> Vytvářet

náhledy ve standa rdní velikosti) . Pak

roztřídit

pomocí

značek

(stiskem P fotografií

vybranou) , nebo pomocí

číse l ného

hvězdičky

jako příkladě

hvězdičkou ,

atd. Na obrázku výše jsou

všechny fotografie ohodnoce né 1 a více

snímky

označíte

systému. V tomto

jsem stiskl 1 pro ohodnocení fotografie 1 pro 2

může t e

2

právě označené

h vězdičkami .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

31


Tvorba kontaktních náhledů

10. Klienti po mě často chtějí kontaktní náhledy (indexové tisky,

sada miniatur) případě

je

pořízených

užitečný

fotografií (obrázek 1.19). V tom

režim hrubého tisku Draft (tisk v hrubém

režimu) v modulu Print (tisk). V tomto

příkladu

jsem ponechal

aktivní vybrané fotografie a na panelu Template Browser (prohlížeč předloh)

kontaktních Někteří klienti požadují kontaktní náhledy (indexové ti sky) vybraných fotografií, např. ohod noce ných jednou a více hvězdičkami. Jedn ím z důvodů je, že si je tak mohou prohlédnout kdekoliv, aniž by potřebovali počítač, a navíc na náhledy mohou psát poznámky.

Obrázek 1.19

označené

KAPITOLA 1

Lightroom zobrazí náhled obsahující

fotografie. Podle informací v horní

díváme na 11. z 15 stran

náhledů.

části

se

právě

Pro rychlý tisk je na panelu

Print Job (tisková úloha) zapnuta volba Draft Mode Printing. Všechna ostatní nastavení zašednou , což znamená, že při nastavování tisku musíte zapnout správu barev a typu média/papíru v a tisku se

32

jsem zvolil upravenou šablonu pro tisk

náhledů.

tiskárně.

podrobněji věnuji

správně určit

Nastavení rozvržení stránky

v Kapitole 10.

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM


Prohlížení finálního výběru fotografií v režimu Survey

11. Kontaktní náhledy nejsou úplně nezbytné, ale jak vidíte na

obrázku 1.20, pro klienta je snazší si náhledy rozložit na aby mohl všechny snímky porovnat. Pokud je všechny na monitoru ,

můžete

kteroukoliv metodu, cílem je zúžit

výběr

kandidáty. Aby se vám lépe vybíralo , do režimu

přehled

na

několik

výběr snímků ,

můžete

- Survey

výhodou tohoto režimu je, že

umožňuje

oblíbených

dva finální

v modulu Library N). Hlavní

snadno porovnat užší

které se zobrazí tak velké , jak obrazovka dovolí. přizpůsobí

do hlavního okna. Chcete-Ii si

některý

z blízka v režimu Loupe, dvojitě na dvojitě klikněte

Survey

či

(stiskněte

Jejich velikost se automaticky

znovu

projít je

použít režim Loupe. Ať už zvolíte

fotografií, ze kterých byste mohli vybrat jeden přepnout

čas

stůl,

(přehled).

nebo

tak, aby se vešly

snímek prohlédnout

něj klikněte .

stiskněte

Pak na

něj

N pro návrat do režimu

Když v tomto režimu na snímek kliknete

stisknuté klávese Ctrl , odstraníte jej z aktivního

výběru .

při

Obrázek 1.20 Zde procházím soubor kontaktníc h ná h ledů před jej ich odevzdáním kl ientovi.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

33


Ztlumení rozhraní

12. Někdy pomáhá pracovat v Lightroomu se sk rytým

uživatelským rozhraním . Proto jsou k dispozici režimy Lights Pro zobrazení použít

tři

prost řed í m ůžete

mó dy:

pln ě

zobrazené

(Lights On, za pnout

světla ),

(Lights Dim, ztlum it

svět l a)

potlače n é s v ětla ).

V

strana 16)

m ůžete

programu (viz

na j iný odstín

ú roveň zatemn ě n í

Leve l).

ztlumit nebo skrýt

uživatelské rozhraní, abyste se moh li více

šedi (Screen Color, barva obrazovky) a upravit

umožňují

fotografie.

nastav it barvu

osvě tlení)

které

ztlum ené

obrazovky v reži mu Lig hts Out (vypnuté

osvětlení) ,

a zcela

(Lights Oft, vypnout

p ředvolbá c h

Out (vypnuté

(Dim

Př i tom

potřebujete.

k rozhraní stále máte

světla),

přepne

na

když je stiskněte

Abyste si vyzkoušeli, jak to funguje,

jednou klávesu L. Tím se Lightroom Dim (ztlumit

soustředit

přístup ,

do režimu Lights

nebo zvolte Window > Lights Out >

Lights Dim (Okna> Vypnuté

osvětlení>

Ztlumit

světla),

ale

klávesová zkratka je snazší k zapamatování. V tomto režimu se rozhraní pouze

potlačí,

ale stá le

můžete vidět

a používat

veškerá nastavení a položky nabídek. Když L stisknete podruhé, plně

přepnete

do režimu Lights Out, kdy je rozhraní

skryté. Dalším stiskem L se vrátíte do výchozího režimu

zobrazení.

Všimněte

si, že když kurzorem myši najedete

k hornímu okraji obrazovky, rozhraní se zob razí

34

KAP ITOLA 1

ÚVOD DO AP LIKACE AD OBE PHOTOS HOP LlGHTROOM

normálně .


Uložení výběru fotografií jako kolekce

13. Hodnocení a označení fotografií zůstává zac hováno, takže můžete vytvořit

kdykoliv

filtrovaný

znázorněno

(Rating) , jak je

výběr

zde, nebo

nejvýše ohodnocené snímky. Takto

pod le hod nocení

např.

můžete

zobrazi t jen filtrovat pouze

V horní

části

hlavního okna

snímků

podle hodnocení vyšším

fotografie v jedné složce. K uložení fotografií z různých

(greater)

výsledků

počet hvězdiček, p ř ípadně

vyhledávání je nutné použít kolekce . Můžet e si

uložit skupiny

snímků ,

které mají potenciál dostat se do

portfolia, nebo seskup it snímky ze dvou jsem vybral

některé

klávesu B, abych je

či

z nejvýše ohodnocenýc h přidal

do

dočasné

sní m ků.

kliknout na

Chcete-Ii

t lačítko

V Lightroomu 2 lze

vytvořit

snímků

a stiskl

Quick Co ll ection

(rych lá kolekce) . Ryc hlé ko lekce slouží k skupin

více focení. Zde

tvorbě dočasných

trvalou ko lekci ,

nižším (les) než zadaný zobrazit

jen snímky se stejným (equal) hodnocen ím. Snímky lze také filtrovat podle

označení

nebo barevnými

praporky

visačkami

a obsah

textových polí lze využít pro výběry podle zadaného textu.

přidání

nové ko lekce do seznamu .

spec ifické kolekce pro jednotlivé modu ly. Navíc

Smart Collections (inte ligentní ko lekce), aby se fotog rafie automaticky základě

či

můžete

plus na pane lu Co ll ections (ko lekce) pro vytvořit

můžete

použít Library Filter k filtrování

můžete

přidávaly

nastavit

do ko lekce na

zadaných kr itérií.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

35


Retušování fotografie v Lightroomu Lokální úpravy jsou indikované symbolem připínáčku, jak je znázo rn ě n o zde. Kliknutím na něj můžete nastavení změnit.

14. Jakmi le je rozhodnuto o finálním užším výběru fotografií, přichází

Pomocí nových lokálních úprav lze čá st i

sn ímku

nap ř.

ztmavit, zvýš it

na

řadu

jejich úprava

před konečným

tiskem .

Nástroje pro úpravu obrazu v Lightroomu ušly od začátků Nejnovější

jejich sytost, zřetelnost, nebo je

modu lu Adobe Camera Raw dlouhý kus cesty.

obarvit. K d is pozici je také režim pro

verze Lightroomu nabízí vedle klonovacího razítka (clone)

tvorbu

p řechod ů ,

gradientu.

a retušovacího

štětce

(healing brushl, uvedených ve verzi 1,

i další nástroje pro lokální korekci . V tomto konkrétním příkladě

jsem doladil

něko l ik

(základní) a upravi l tónovou

nastavení na panelu Basic

křivku

na panelu Tone Curve ,

abych dosáh l optimálního tonálního kontrastu. Poté jsem novým

štětcem

úprav zvýšil expozici

lesklejší. Na obrázku vidíte , že se mi štětcem

při rozeně .

úpravu

zesvětlení

Nakonec jsem nástrojem Spots Removal

(odstranění

skvrn) pro

vyretušoval

několik teček

odstranění

drobných skvrnek

od prachu na senzoru u okraje

snímku .

KA PITOLA 1

aby vypadaly

podaři l o

zakomponovat do obrazu tak , aby

vypadalo

36

vlasů ,

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM


Úprava kopie ve Photoshopu W"1.uto f,d,t • EdIt .. Copy wlth Ughtroom Adju.'Hmenu

M Slack wlth orlglnal

15. Pro celou řadu snímků retušovací nástroje Lightroomu postač í , ale u glamour fotografií, jako je tato , bude vždy

nutné použít k detailnímu retušování Photoshop. V tomto příklad ě jsem z nabídky Photo zvoli l Edit in Application

Když

(Fotografie> Upravit v programu) a nastavil jsem Photoshop

jediná dostupná volba je Ed it a Copy

jako externí editační program (Ctrl+E) Jelikož jsem otevíral

with Lightroom Adjustments. Jakmile

zdrojový raw soubor, byla v následně otevřeném okně (viz vpravo nahoře) dostupná pouze jedna vo lba: Edit a Copy

prvn ě

otevíráte raw soubor,

však takto sn ímek otev řete a uložíte jej ve Photoshopu,

with Lightroom Adjustments (upravit kopii s nastaveními

v tomto

provedenými v Lightroomu). Kopie zdrojového raw souboru

aby se namísto

se otevře ve Photoshopu a přidá se do téže složky katalogu ,

při

jeho

otevírání z Lightroomu

verze bez

okn ě

pří š tím

nezapomeňte

zvol it Edit Original, otevření

nevytvořila

p ředchozích

již upraven é

dal ší nová kopie úprav.

kde je zdrojový soubor. Využil jsem svou dovednost ve Photoshopu k odstranění poletujících vlasů a vyh lazení pleťových tónů . Když jsem byl hotov, snímek jsem uložil , čímž

se v katalogu Lightroomu aktualizoval.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

37


Tvorba webové galerie

16. Modul Web umí vytvořit webové fotogalerie v HTM L či Flash

stylu. Na obrázku je finální výběr snímků zobrazených ·-~,Gi.;;-=======:::::Jj ,... __ ....... "....,... -

-

Jl

v galerii Airtight PostcardViewer. Pomocí nastavení v modulu Web můžet e galerie l ibovo l ně upravovat a vytvářet své vlastní. V hlavním

Obrázek 1.21 Dia logové okno Co nfigu re FTP File Transfer - nastavení základ níc h údajů pro přístup a přenos soubo r ů na web.

okně

v

vzhledem spokojeni ,

klikněte

nahrát.

Stačí

Když zvol íte jednu s Flash šablon, Lightroom zkont roluje, zda máte

o fotografie

aplikace Adobe Flash Player. Pokud nemáte, nab ídne vám odkaz k jeho

L

KA PITO LA 1

určete ,

Upload a

něj

podě l it

přidat

novou webovou galerii nahrát.

představují skvělý prostředek ,

s

přáteli, vytvořit

si

jak se

prezentační

portfolio,

nebo, jak je ukázáno zde , jak k l ientům poskytnout přehled snímků

použitelných pro zakázku.

stažen í.

38

tlačítko

(obrázek 1.21 ). Po nastavení a uložení

serveru je již snadné na

verzi

na

Jste-Ii s jejím

jednou nastavit FTP server a pak jej

před nastavení

Webové galerie

nejnovější

vidíte, jak bude hotová

prohlížeči .

kam má Lightroom veškeré soubory a složky vašeho webu jako

nainstalovanou

podstatě

stránka vypadat ve webovém

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM


Finální tisk

17 . Pro kvalitní tisk zkuste zvolit jednu z výchozích jednostrán-

kových šablon a upravte nastavení, aby odpovídalo velikosti papíru , který používáte. Podle požadavku na tisk kliknout na

tlačítko

můžete

Page Setup (vzhled stránky) a nastavit

tisk na výšku nebo na

šířku.

Na panelu Print Job (tisková

úloha) budete chtít vypnout volbu Draft Mode Printing (tisknout v hrubém režimu) a v

části

Color Management

(správa barev) zvolit proti l odpovídající

tiskárně

a tiskovému

Nastave ní t isku si

můžete

uložit

jako uživatelskou šablonu . Pro aktua lizová ní stávající šablony na ni

kli k n ěte

pravým

tla čítkem

myši

a z kontextové na bídky zvolte "Update with current setting " (aktua lizovat podle

souča s n é ho

nastaven í). Nastavení strá nky a tisku

médiu. Pokud zde profil, který hledáte, není, zvolte Other

se uloží jako šablona, což t isk zna č n ě

(jiný), abyste mohli protil sami vyhledat. Já jsem zvolil protil

zjednodu šuje. Po uložen í veškerých

pro použitou kombinaci tiskárny a papíru , metodu relativní kolorimetrické reprodukce , standardní Tisk je

potřeba

a lesklý papír.

p ředlohy

již nebudete posta čí

zvolit vhodnou šablonu .

nastavit pro správný typ papíru a s vypnutou

správou barev v tlačítko

zostření

na stave ní do

t isk znovu muset nastavovat,

tiskárně. Následně stačilo

kliknout na

Print One (tisknout jednou), abych obešel systémové

dialogové okno pro tisk .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

39


?

Exportování upravených fotografií Vš imn ě te

si, že když je vybra ný

fo rmát TIFF, PSD nebo JPEG,

m ůžete

zvolit, který RGB prostor se má použít,

urč it rozm ě ry

v pixe lech

a rozlišení exportovaných

snímk ů.

" ~'ct

.U';JhtroomPrtHts

FJleso" Disk

Iumrutl-Slt'edJPf:(;5

.Expol1 loc.dO"~~~===~__

ExPOf1tOONG

[)(poo To

ISII«I1'k: f...,

.t4

FoIOer IUHrl/martl".nMlI'I9/Oesktop C~rt

l!!!f""I~Subfold.,.

to CMYI(; ConLltl

""0".'.-:: ...: ; ; - . - - - - - - - -

OAOdIOThItC.~

ConYert to PSa ,,1'1(\ ;lUtO Import

tll E)!1)Or1 CMYI( TlfF lOOwl

ExportTlfFs

.. rII,,,,,,,,I".

JP[G"4"h.llfiofM!sh~n

• rll.s.ttl"lll

JPECh .. ltton,~n J'SOtxlXJ!'t I"SOrtlmPG't

TlfFupon

" O\Itputs+t.rpenl"1l .. Melt O".

( " uv-in Milnager... )

18. Kdyko liv budete chtít aplikovat nastavení Lightroomu na nějaký

snímek a exportovat jej jako JPEG. PSD. TIFF nebo

DNG . použijte

příkaz

Export. Vyberte snímky pro export

v modulu Library v režimu Grid

(mřížka

miniatur) nebo

pomocí filmového pásu a pak zvolte Fi le > Export (nebo klikněte

kde

na

tlačítko

Export).

můžete určit

přejmenovat

se mají soubory V tomto

příkladě

e-mail). které je

Otevřete

se dialogové okno Export.

složku. kam se snímky mají exportovat. jak jsem zvolil

umožňuje

a v jakém mají být formátu.

před nastavení

For E-mail (pro

tvorbu kopií zdrojových

souborů

v nízkém rozlišení a ve velikosti vhodné pro posílání e-mailem .

40

KA PITOLA 1

ÚVOD DO APLIKACE ADOBE PHOTOSHOP L1GHTROOM


Práce s knihou víceméně uzavřen přehled

Tím je

práce v aplikaci Lightroom.

Ve zbytku knihy jsou jednotlivé vlastnosti a možnosti programu popsány

podrobněji.

Lightroom byl navržený

pro digitální fotografy. O to je fotograf a mám dobrou považovat za

důležité

a

můj

Photoshop Lightroom najdete na webových stránkách http :// lightroom-news.com .

úkol snazší, protože sám jsem

představu,

užitečné

takřka výhradně

Poslední novinky o aplikaci Adobe

co ostatní fotografové budou

znát. S ohledem na to jsem

knihu rozvrhl tak, aby odpovídala typickému pracovnímu postupu, snímků

od importu

do Lightroomu po jejich export. V úvodu

této kapitoly jsem napsal, že cílem " neuvěřitelně

Lightroom většina

z Adobe bylo

udělat

jednoduchý". Pokud se jim to povedlo,

funkcí programu by

V nabídce Help

vývojářů

měla

(nápověda)

být snadná k pochopení.

najdete volbu XY Module Shortcuts

(klávesové zkratky pro modu l xy) s klávesovými zkratkami pro právě

aktivní modul. Na obrázku 1.22 je ukázka klávesových

zkratek pro modul Library. V souladu s ideou Lightroomu se snažím pokud možno vyhýbat technickým podrobnostem a

zaměřuji

se na to , co Lightroom umí nej lépe: správu, úpravu a tisk fotografií. Pokud opravdu chcete v

přílohách

vědět

na konci knihy najdete

záležitostem, jako je

např.

o tom , jak program funguje , část věnovanou

technickým

nativní RGB prostor Lightroomu , a na

okrajích stránek knihy je také množství rychlých

tipů.

Library Shortcuts View Shortcuts

Photo Shorteuts

'Return se

Retum to prevlous vlew EnterLoupeor 1: 1 view Enter Loupe vlew EncerCompare mode EmerGrId Mode

G Command

+- Retum

Command

+- OpUon +-

F

Enter Impromptu Slldeshow mode Cyde to next Screen Mode Retum to Norma! Screen Mode

5I'\lft+6-9

Command+-=

Impon phoUls Export photos Rotate leh: Rotate right Edit ln Photoshop

Zoom"", Zoom ln Zoomtol~

()'Cle Grtd V)ews

Command+G Command +- Shttt +- G Cornmand +- R

5taekphoros Unstack photos

Setratlngs

Command

Sel r3tlngs aod move tO next photo Set colof labels Set ColOf labels and rTIOIIe {O next photo

Command

Rating Shorte uts Shlft+ I-S 6-9

Command+( Command+l Command+ E Command+ -

Z

(ycte dvough UghtsOlR: modes

,.,

Command +- Shltt +- I Command +- Shlft +- E

Revealln Flnder Remove from Ubrary

Delett.'

+- Shltt +- C +- Shltt +- V

Command +- Letl ArrrHrI Command +- Right ArrCM

Copy Develop 5enlngs

Paste Develop Senlngs PrevlOus s.eleeted photo Next seleCted pnoto

Reset ratlngs to none

Decrease the rating Increase

tne rating

+ Up Atraw

Command + Down Arrow

Add to Qukk CoIlKtIon

Command+B Command+Shift+8

Flag ging Shorteuts (ommand

Quiek Colle eti on Shorteuts

Toggle F'!9ged Status Increase FIag Status Oecrease Flag StatUS

Show Che Qukk CoIlection Clear Qulck CoIlecdon

Pa ne lShortcuts Tab Shift+ Tab

Show/Hlde the ~lde panels Hlde/Show ali the panels Hlde/Show the toc:Hbar

Command ... F

ActIvMe the seatch t\eld

Command ... Optlon + Up ArrC/IN

Rerum tO tne pre .... 1Ous module

Obrázek 1.22 Chcete-Ii znát klávesové zkratky pro každý z modulů, v nabídce Help zvolte XY Module Shortcuts (Nápověda> Klávesové zkratky pro modul XY).

ADOB E PHOTOSHOP Ll GHTROOM 2

41


2

Import fotografií Průvodce mnoha způsoby, jak fotografie dostat do Lightroomu

Lightroom je v editor raw

podstatě katalogizační

snímků

v jednom . Abyste v

program a obrazový něm

mohli snímky

spravovat, nejprve je musíte importovat do jeho katalogu. Je

důležité vědět,

jak se Lightroom liší od

prohlížečů,

jako

je Adobe Bridge, které slouží k prohlížení obsahu libovolné složky.

Prohlížeče

jsou

užitečné,

prohledávat veškerý obsah musíte

vědět,

disků.

když chcete

svobodně

Nevýhodou je, že nejprve

kde hledat. Zobrazí se všechny soubory ve

složce, což prohlížení snímků poněkud stěžuje, zejména když se musíte probírat i všemi neobrazovými soubory. Lightroom je jiný. A jelikož vyžaduje import fotografií do katalogu, vědomě v katalogu mít.

přitom

vybíráte, které fotografie chcete

Tato kapitola vás provede první fází práce v Lightroomu . Ukážu vám, jak fotografie importovat z použít metodu

přetažení souborů,

z jejich aktuálního

umístění,

paměťové

jak fotografie importovat

aniž byste museli originály

kopírovat, a nakonec, jak fotografie importovat z fotoaparátu .

karty, jak

přímo


Import snímků z paměťové karty

POZNÁMKA Nastavení importu se

dělí

na Import

Photos from Disk (importovat fotografie z disku) a Import Photos from Device (importovat fotografie

Začněme

nejobvyklejší metodou importu

importem ,

přejmenováním

pokaždé, když do

čtečky

souborů:

automatickým

uspořádáním pořízených snímků

a

vložíte

paměťovou

kartu .

ze zařízení). To znamená, že

v nabídce File (soubor) můžete zvolit, z

nějakého

z

paměťové

či přímo

~s

místa na disku, nebo karty vložené do

~

COe.nt,.

zda se soubory mají importovat

........

f.ll:l.~(diung

~umCf"-;eMl'J.tf'd

o Trnl

čtečky

""'trfaa

folde' ,tar"U wht-n namlng

~

JP{G fil6 '"'.Jet to ~ filu u Wpat.U photo.

z fotoaparátu. filtbll!fll.iotI:C~ JP[G

předvolby

:}

i

H

Pf~; h4tdWm Slze

1rM9f' Conwmon Mtthod ,

Na PC se

flk:l'UndUng

jmpon:d~whtn.nwmOf'furdl.ck1eaed

"'a_1b:w lrIwge

;

I

Lightroomu

nacházejí v nabídce Edit (Ctrl+,).

1.

Před

importováním fotografií

otevřete

nabídku Edit a zvolte

Preferences (Úpravy> Předvolby). V části Import zapněte volbu Show import dialog when a memory card is detected (zobrazit dialog importu , když se detekuje Tato volba

určuje,

paměťová

jak má Lightroom reagovat

přítomnosti paměťové

karta).

při zjištění

karty. Je-Ii volba zapnutá, automaticky

se zobrazí dialogové okno Import Photos pokaždé, když vložíte

paměťovou

kartu.

ChOC5oe a $()urce from whkh to import photo§:: ( l .... RW-019 ) ( Chaose fil..... )

2.

Abyste mohli kartu do

začít

čtečky

fotografie importovat, vložte

paměťovou

karet. Pokud volba podle kroku 1 není

zapnutá, budete fotografie muset importovat

manuálně

volbou File > Import Photos from Oevice (Soubor> Importovat fotografie ze (knihovna) kliknout na

44

KAPITOLA 2

IMPORT FOTOGRAFlf

zařízení),

tlačítko

nebo v modulu Library

Import.


imPOrtl", 19 ~, Fi'e Handlong.

~tl;ill

--

_re .., ""bn on 8 U...-l008.

I c.... ..... "', Dit'MI fIM9MM (ONG) and MSd IO~ ;J

Ofglnlze

ly"'; lOOS/U-V

20(810)-08

~ [)on't rt-Import ws~t~ dvp liQtH

a EJect urd .fter Importln; ~ hckup to /UMrs/"'.trtI~"9/_, .0ne/OownlOoa!d a.dtups (01_._ )

,attt.m~t·"'-h!'('I'VU.MOO)-OOOL

FtleH.m,n;

Templlte

.,

dl'lg

(c.S1OIft.s.ttHttf

CUllom Text

_ _ _- ' '"'

~iltm~t

St.vtHumber: l

klf~IOAQpIy

DevdopSetttng$ {<iener.. ~ Auto TOfte

Filen.me Tempfate Editor

3.

předvolby

Máte-Ii

automaticky

nastavené podle kroku 1, Lightroom

otevře

paměťové

vložení

dialogové okno pro import vždy

karty. Pomocí

razit náhledy) zobrazíte v připravených

okně

k importu , a

políčka

Show Preview (zob-

miniaturní náhledy

můžete

Om """'....ODO

5equen,•• (OOOlJ

-------'

snímků

si vybrat , které z nich

importovat. V seznamu File handling (zpracování můžete

Em , ,' -

při

souborů)

zvolit "Copy photos to a new location and add to

catalog" pro kopírování na

určené

místo a

současně přidání

do katalogu . Druhou možností je "Copy Photos as Digital Negative (DNG) and add to catalog". kopie vybraných složky

určené

v

snímků, převedou části

Při

této

volbě

se

vytvoří

se do DNG a uloží se do

Importing. Zatím nebudu zacházet do

podrobností všech nastavení dialogového okna pro import, pouze zmíním , že nyní je ta správná chvíle pomocí nastavení v Information to Apply (informace pro všechny snímky) přidat

obecná metada, jako jsou

k objektu při

snímků ,

klíčová

slova vztahující se

a nastavit úpravy, které se mají na snímky

importu do Lightroomu aplikovat. Navíc

se soubory mají verze 2 je

nově

Obrázek 2.1 Můžete vytvořit svá vlastní schémata přejmenovávání souborů a uložit je jako šablony pro použití v části File Naming (pojmenování souborů).

přejmenovat

můžete určit ,

jak

(obrázek 2.1 ). V Lightroomu

možné nastavit tvorbu

Embedded & Sidecar (vložené a

počátečních náhledů

přidružené) .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

45


Impoctlng 19 imag!!!s lhat ~re

~I

flle .... ndll ng : I Copo( photos iU DtgIt.1 ~.11Ye (DNG) a.nd add to catatog

Orga.niU:

kopírovat do složky s fotografiemi na pevném disku počítače

tahn on8 MM 2008

4

:

;1

f 1Vd.1.1C:; ZOOS/ 12- 17 ~ 2008/ 03-08

19

čtečka

karet

~ Oon't re- Import ,"uspect.td duphu .tes

O Eject u rd after lmportíng

~P to;

/ Us!!!U/ marlJm:Yf'ning l

.one/Oownt~d 8ackups (

4.

kopírovat na

zařízení

Také

můžete určit

sekundární, záložní, složku , kam se

soubory mají zálohovat. do), pak

klikněte

na

Zapněte

tlačítko

volbu Backup to (zálohovat

Choose (vybrat) a zadejte

záložní složku . Tuto možnost byste

měli

používat vždy,

když budete importovat cenné snímky a budete je chtít mít

Obrázek 2.2

Máte-Ii k importu velké množství snímků, může se objevit

pro jistotu všechny zálohované . úpravě

vybraných

snímků

dia logové okno počítající časová

a

data, což znamená, že Lightroom čte metadata s datem pořízení

již nemusíte uchovávat

všech

záloh

Choose ... )

po

přejmenování

a zálohování upravenýc h verzí

původní

v této fázi je rozumné se pojistit

souborů, které jsou připravené

Později

záložní kopie , vytvořením

prozatímní

kopie každého zdrojového obrazového souboru uloženého

k importu.

v

'i R

počítači .

1.o p eratlons in prog ress..

.

~

'-op) r CllrllpLw ~ t II"LI

~~.

5.

)(

na

tla č ítko

v hlavním

Import se snímky importují z okně postupně

paměťové

a máte

hodně snímků

k importu ,

(uspořádat

může

podle data)

se objevit dialogové

znázorněné

vidět

na stavovém indikátoru v levém horn ím rohu . Sou č asn ě

na obrázku 2 .2 .

obvykle probíhají

nejméně

souborů

náhledů . Přitom

a tvorba průb ě hu

můžete přepínat

a

L

se

okno

indikátor

IMPORT FOTOGR AFI I

karty na

Přitom

objevují jejich miniatury. Pokud

jste použili volbu "Organize by date"

KAPITOLA 2

.

Po nastavení dialogového okna s volbami importu a kli knut í zadané místo a také do katalogu Lightroomu .

46

ni c m é n ě

společným

Průběh

importu bude

dva procesy: importování je zobrazen

spole č n ý

procesu . Kliknutím na malou šipku vpravo

mezi jednotlivými probíhajícími úlohami

indikátorem.


P.OZN 'MKA Když použijete volbu Copy Photos as DNG (zkopírovat fotografie jako digitální negativ (DNG)) a pak převodník

nahlásí

problém, pokud není možné

převést

importujete, DNG některý

raw soubor v podporovaném

raw formátu .tif) .

(včetně

Nicméně

není

formátu Canonu

zaručené,

že

nahlásí všechny poškozené soubory. Nahlásí pouze ty, které Lightroom resp. Adobe Camera Raw dokáže zjistit. Are you sure you want to remove the Items ln the

Trash permanently1 Vou unnot undo lhili ,ilI<.tion.

Záložní kopie formátu

snímků zůstanou

(např.

v raw

CR2, NEF), i když

snímky importované do katalogu

6.

Normálně neměli

byste se při importu snímků z paměťové karty

setkat z žádnými obtížemi. Když však použijete volbu

převádíte

nebudou

na DNG. a také jim přidána

žádná metadata.

Copy Photos as DNG (kopírovat jako digitální negativy (DNG)), můžete být během importu souborů upozorněni na možné vady v souborech

při

jejich

převodu.

Po

úspěšném

importu a zálohování (pokud možno na jiný disk), můžete paměťovou

kartu

focení. Já však

bezpečně

před

vyjmout a

vyjmutím karty z

připravit počítače

ji na další nejprve

smažu všechny soubory na ní. Dělám to proto, aby mě při jejím vložení

zpět

do fotoaparátu nerozptylovala informace,

že na ní stále jsou snímky, kvůli čemuž někdy přemýšlím, jestli jsem

předtím

všechny snímky z karty odstranil

(při

hektickém focení to může být matoucí) Je to dobrý zvyk, který pomůže zabránit nechtěnému smazání nových souborů zapsaných na kartu.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

47


z

Import snímků ze složky v počítači Do lightroomu nelze importovat

Lightroom může snímky importovat také z existující složky

CMYK soubory, protože lightroom

v počítaČi. Můžete snímky zkopírovat do jiného umístění a přidat

tento barevný prostor nepodporuje. Když se pokusíte importovat složku obsahující CMYK soubory, ukáže se upozornění znázorněné straně

v kroku 4 na

49.

Můžete

do katalogu (jako v

předchozím příkladě),

souborů

vytvořit

odkaz

ze složky je běžnějš í druhá možnost - Add photos

to catalog without moving,

importovat snímky v režimu

nebo

na jejich stávající umístění , aniž byste je přesunuli. Při importu přidání

do katalogu beze

změny

umístění.

Lab a ve stupních šedi. Ty lze v lightroomu zobrazit i upravit, ale výpočty úprav probíhají v RGB Chaose a source from which to import photos:

a snímky se exportují pouze jako sRGB.

( Lexa, RW-019 )

( Chaose FiI.s ... )

POZNÁMKA D řívější

limit 10 000

pixelů

vztahující

se na importované soubory se zvýšil na 30 000

pixelů .

Chcete-Ii snímky manuálně importovat z nějaké existující

1.

To znamená, že

snímky, jejichž širší strana

složky, můžete to udělat kliknutím na tlačítko Import. Pokud

p řesahuje

je v počítač i vložená paměťová karta, budete si moci vybrat

tuto hodnotu nelze do Lightroomu importovat. 30 000 větš ině u ži vatelů

pixel ů

moh lo

by však

zdroj importu (viz obrázek výše). Nebo jednoduše použijte

stačit ...

klávesovou zkratku Ctrl+Shift+l, čímž toto dialogové okno obejdete.

-

.

EJ !:=!. ' IIIJ II . Oxford .. DCVICCS .)HlfdDrl

CSMau'! HO

u....,....,

~ lW8A0623.CR2

Ioofcamp

i.

tJ .....0 ~\O.sk EOS_

il

lWM0621 .CR2 . . lW&A0621 ,xmp

SH~"'I.O

'" '"

'=" -

. .

~MI(1ooIl

,"""'

IIDuk~

ťt'trNIrtl"t!

_

_

~

~J Ot.teModffted

(Q. 5e3lfch

Thursdav, 13 Milfch 2008 13:00

Tuesdl.V. 18 Maleh 200& 11 :09 Thursd~, 13 Much 2008 13:00

lWI!.A0623.Jlmp lW8A062".CR2 lW8A0624.)rt"p

TuHday. 18 Mareh 2008 11:09 Thufsd~,

13 March 2008 11:00

Thursd-v, 20 Mardl 2008 18 :59

~ lWMD62S.CR2

Thursd.llV, 13 "",,uch 2008 1]:01

... lWS,l061S.Jj,,,p

Thunday, 20 M.1.rch 2008 18:59

7 _

lWM0626.CR2 lW8A0626.xmp

Thursdav. 11 M<lrch 2008 B :Ol

Thursdrf, Thursdav. Thursdav. Thursdav. ThursdilV.

~ lW8A062 7.CR2

_

!W8A0617.lCmp

~ lW8AD628.CR2 ..... lW&A062'.lCmp "',.

--...-- .......

13 13 13 13 13

MAleh M.uch March March Much

2008 2008 2008 2008 2008

18'46 13 :01 18:"6 )3 :01 18 :"6

( Cane.1 ) t c_ ~

( New folder )

2.

JO

~~-

Je-Ii v počítači vložena paměťová karta a kliknete na tlačítko s názvem čtečky, otevře se rovnou dialogové okno importu fotografií

znázorněné

v kroku 3 na

straně

45. Když ale

kliknete na tlačítko Choose Files (vybrat soubory), objeví se nabídka, kde můžete zvolit složku, ze které se mají snímky importovat. Pokud v

počítači

není vložená

paměťová

karta,

rovnou se objeví klasické okno pro procházení složek.

48

KAPITOLA 2

IMPORT FOTOGRAFlf


Impon Photos Importing llllmaqes that werl! lil {"ken on 1.3 Milr 2008.

Prevtew

file Handlln'!il : { Add phcKoI to cauIog wldlout moving

g

Oxford

O

Oxford IHIgh street

g

Oxford l Market

~ Don 't re:-import susp«ted dupliates

tOApp~Iy§~~~~~~~~~~~~~~ ~ .: ~

Informa tion Develop Senings :

"'tad.ta:

Hone

~INone ~=::::===::;:::;::;:::::::====~ :l

Keyword.s ; Oxford> UK > I>tace:s.ARCHITECTURE,

]

Inj{~1 Prevlews ' Sta ~ nd~ .rd ~=~~;::;~;;;;:;;~~~!D :J

(

CI

Check AlI

a

) (Uncheck Alt )

Show Prev;ew

3.

Při

importování

snímků

ze složky vypadá dialogové okno

importu trochu jinak . Složka, ze které se chystám importovat, obsahuje jsem

několik

označil

podsložek se snímky, a v tomto

pouze

dvě

příkladě

z nich.

~Ic:on '"1 "'115,.

Some Import Oper.tlotIlo Mrf not performed

~_"n.u""",.

~Wlod"""""',,,boW

"'Thefilet.lrudyulsr lnfkeutalog.C11l

o

lW8A0622.CA2 lW8A0621.CR2 l W8A06:l4.CR2 l W8A06:l5.CR2 lW8A06:l6.CR2 lW8A0627.CR2 l W8A0628.CR2 lW8A0629.CR2 lW8A0610.Clt2 I>Thc file$ Ull! an un$uPQOl'ted tolor mode. (ll)

4.

Při

manuálním importu

odkazem na jejich

r' I'\'.,.,~ob.C&nIot1l~(.,,)I'(tl'"tln

Iv_()(lfprofk~

IiiiIMk~SaoinD~d11(Jr''''"

Muun/l.P'50MdPSl,....

už zkopírováním nebo

z existující složky v

počítači ,

se mezi nimi mohou vyskytnout takové, které Lightroom nedokáže zpracovat , nebo které již v katalogu jsou. V tom případě

se objeví

upozornění

jako to

znázorněné

zde .

Lightroom umí importovat všechny podporované raw formáty a snímky v režimech RGB , Lab a stupních šedi uložené jako TIFF, JPEG nebo PSD . Jiné než raw soubory mohou být v 16

či

"'-"

~c..M

iIiII ...,.,Adob.c:a....t1I~,.,..Su~ .... ,.....1

:~

snímků (ať

umístění)

"-'cl FIl. (Jo:\It"~1I"

O O O O O

8bitovém režimu , ale PSD soubory musejí být

~..,. ~

Obrázek 2.3

Abyste zajistili, že Lightroom rozezná soubory s vrstvami ve Photoshop formátu (PSD), přesvědčete se, že byly ve Photoshopu uložené se zapnutou volbou Maximalizovat kompatibi litu (můžete ji nastavit v obecných předvolbách). Pokud se vám tedy PSD soubory nedaří do Lightroomu importovat, zkuste uvedenou vo lbu ve Photoshopu zapnout a uložit PSD soubor znovu, aby se orig inál přepsal.

ve Photoshopu uložené se zapnutou volbou Maximalizovat kompatibilitu (obrázek 2.3) . Nejsou-Ii problémy s kompatibilitou , všechny soubory se

zdárně

importují.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

49


Import fotografií kopírováním Přiblížíme

ze

si oba

zařízení či

způsoby

importování fotografií: zkopírováním

složky, nebo odkazem na zdrojové soubory, Na

obrázku 2.4 je dialogové okno Import Photos paměťové

fotografií z

karty, Jsou zde na

při

importu

výběr dvě

možnosti , jak

má být se soubory naloženo, Když zvolíte "Copy photos to a new location and add to catalog ", na

paměťové kartě

vytvoří

a uloží se do

se duplikáty všech

určené

snímků

složky, Když zvolíte

Copy Photos as Digital Negative (DNG) and add to catalog, soubory se

při

kopírování z karty

převedou

volba je výhodná, protože DNG formát je univerzálnější

a tudíž

vhodnější

souborů, Při převodu

do

určené

straně

může

či

Impon'f19 191m~u lhal

_ff.

označí

všechny

případné souborů

složky a jejich zálohování na druhém disku, Volba pevný disk vašeho

soubory z fotoaparátu značně

považovaný za

46 je ukázka kopírování

Backup to (zálohovat do) je velmi kdy

obecně

pro dlouhodobou archivaci raw

do DNG se také

poškozené soubory, Na

do DNG formátu, Tato

při

užitečná ,

počítače

protože nikdy nevíte ,

selhal. Když originální

importu zkopírujete na dva

tím snížíte riziko jejich ztráty v

důsledku

různé

disky,

poškození disku

lidské chyby,

&II takt" on 8 MM 2001

fl1tH.1t1dllng;~&IDi~(ONc)andackl10U,~

'--_ _ _ _ _ _ '9

fS1 Dotl" ff.-Impa'u 5uspoected dupl'UlIH O f,j«t card ~fier ,mportltli ~ bdwp to

fUsc~/mMtfMYf.no"Q' . .000e/Download bd.up' ( Chaos... ,. )

F»e N.lm.ng !'al'tl&mtnl-O.ltf. (YYIrIIMDO)-OOOl.dno

Tem~tf. Custom TUl

DtYtlop Senings·

I Cut1'Om 5ecdnp P.uUl./'Mnt

'1 _ _- - ' '' Sl:art Number 1

i c.~TOM

'1 '1

MtUd&tl. I~ ICfYWO'ds. llondon,ARCHrTECTUR[J

tnlnal PrWíews

I EMbedded. SidKat'

Show Preview

Obrázek 2.4

l

50

KAPITOLA 2

IMPORT FOTOGRAFlf

Dialogové okno Import Photos při importu fotografií z paměťové karty,


Uspořádání souborů

kopírovaných

Když soubory importujete kopírováním , musíte rozhodnout, jak se mají

při přidání

(uspořádat),

do katalogu

setřídit

volbou Organize

některou

můžete vytvořit

složek), zachová se

uspořádání původních

kl íčových

složek,

J

;

• ( Chaose .. , )

IU5ers/martin_~enlng / Pictures

Klíčová

slova

mů žete

aplikovat i tak

podle nich i podle

názv ů

nějaké

kategorie

Uspo řá d á te

třeba

:j

za řad i t

svatby, nebo fotografie sn ímků hodn ě

~ Don't re- Import suspected duplicates

slova, load Bac

ps

Ch aose.

m ě lo

za řadíte

p ři

používáte

klíčová

by být jedno, ve které

složce snímky jsou, protože vše padě

Obrázek 2.S

Když zvolíte Into one folder (do jedné složky), všechny importované snímky se zkopírují do jedné cílové složky, můžete

do

katalogizaci

najdete podle metadat. V tom

Nebo

do

svatbu.

složky podle typu

složky Rod ina? Pokud

D<

složek.

uspo ř ád á ní

události a jména páru, nebo místa

Organizt:: ( Into one (okter

C! Backup to:

uspo řádat

a máte pak možnost vyhledáván í

ale nastává, když máte

1090 photo, . taken Irom 9 s"p 2007 to 22 s"p 2007

Copy to:

co se týká

snímky do pojmenovaných složek.

Problém s t ímto typem File Hand llng ; : Copy photos to a new kKation and add to cat~log

je nejlepší?

slov na každý

bude lepší importovat a

novou složku , nebo vybrat

již existující, Zapnete-Ii volbu By original folders (pod le

původních

peč liv í,

importovaný snímek, možn á pro vás

a seskupím je do jedné složky vo lbou Into one fo lder (do jedné složky), kde

Pokud nejste moc apl ikování

Obvykle importuji všechny soubory z karty

uspořádání

Která metoda

asi dává

v ět š í

importovaných

smysl

snímků

p ří­

uspořádání

podle data .

zvolit jednu z možností By date (podle data)

(Obrázek 2.6 ), Pokud fotografie , které se chystáte importovat, byly

pořízené

rozdělené

v

průběhu

dvou

či

více dní, Li ghtroom je zobrazí

do skupin pod le data (obrázek 2.7 ), To

umožňuje

importovat fotografie pouze z vybraného data a použít názvy složek jako na obrázku 2.6.

Mmt·j.riijiMé 1090 photo" take" Irom 9 s"p 2007 to 22 s"p 2007

:I

Flle HoiIndl'"9: ( Copy pholos 10 a new loca.ion and add to c ••alog

• ( Choos. ... )

Copy to; IUsers/ mattin_evening/Pictures

By Oat.e 200 5 / 12-17 By Dóllte: 2005 / 2005 - 12 - 17 By

Date 200 SJOec.ember 17

By O.ne . 200 5/1 2 /1 7 By O.te 200 5JOecembc!rJ 17

Organlze: { BV dat.: 2005/12-17 By o.le . 2 oo 5 ~ 1 2- 1 7 By oate 2005 oec 17

1090

AlI oat.s (14 dates)

2007/09- 09

Obrázek 2.6

2007 / 09- 10

lY!

94

2007/09- 11

Oontr re-import suspected dup licates

o Backup to :

rL

J martlr

n .. . I

one/Do ~.laiJ

<1_

tJpS

Pokud vyberete organ izaci pod le data (By datel, lightroom uspořádá importované soubory s využitém jedné z voleb podle obrázku 2,6,

Obrázek 2.7

Nabíd ka Orga nize

( u spořádat) v dialogovém okně Import

Photos, Můžete si vybrat, jak se snímky mají v cílové složce uspořádat. Můžete je importova t do jed né složky (Into o ne folder) jako na obrázku 2,5, nebo použít jednu ze zde znázorněnýc h voleb pro import do složek označených pod le data,

ADOBE PHOTO SHOP LIGHTROOM 2

51


Přejmenování souborů při importu Při

úvodnim importu

chtit, aby

snimků

číslování začalo

Pokud však

p ř idáváte

budete

soubory ke

kterým jste

počátečn í

Lightroom

to

ideálně

nabídka obsahující

např,

do existující

pořadí) , můžete

(vlasní název -

Nicmén ě někteří

text) zadat text, který se použije k

zastávají názor, že

souborů

souborů ,

číslování

z fotoaparátu. V důsledku

nahoře

soubory mnohem širší rozsah po řa dových čísel.

Takže namísto, aby

všechny importované soubory byly vždy

očíslované třeba

od 1 do 1000,

styl

v

části

pomoci zúžit

např,

výběr snímků .

můžete vytvořit

importovaných

Ukázkový název souboru představu ,

jak se zvolený

data, V

příkladu

a uložit svou vlastní šablonu pro

s použitím

různých popisků

na obrázku 2,9 jsem klikl na začátek

uživatelem zadaný text. Pak jsem v čtyřciferné čís l ování souborů ,

a

Templl.lt Edltor

Custom Text (vlastní

přejmenování

Insert u položky Custom Text, aby

F l lf n~Me

přejmenování souborů

Když zvolíte Edit, otevře se Filename Template Editor (obrázek 2.9 ), kde si

číslování

části

na soubory aplikuje,

přejmenování souborů

vyhledávání pouze podle

pro

políčka

do

File Naming poskytuje

přejmenování

po řadových čísel,

může p ř i

fotografie). V

se nachází rozbalovací

počáteční číslo),

budete mít mnohem širší rozsah což

Library >

a nakonec se přidá číslo , počínaje číslem zadaným

v poli Start Number

toho budou mít importované

jejich

příkaz

zvolíte Custom Name - Sequence

složky.

je lepší použít originální

použít

Přejmenovat

souborů)

několik předvo l eb

(obrázek 2.8 ), Když

důležité

je

mělo udělat při

by se to

později můžete

File Naming (pojmenování

počátek číslování mění

přidávají

a

Rename Ph otos (Knihovna>

číslo,

předtím skončili.

automaticky, když se importované fotografie

přejmenovat,

importu , i když kdykoliv

stávající sadě, budete asi chtít nastavit jako

přehledně uspořádané ,

Chcete-Ii mít soubo ry je

od 1.

přida l

části

názvu

a

údajů ,

tlačítko

souborů tvořil

Numbering

přidal

Tuto šablonu jsem pak uložil

do seznamu mezi ostatní.

(1IIiIOfl'l.~'''UqIH:M'

I (.

nom TUl

-

[bll ('I'YYVMMODl

.$eIlUtnct. -100(1)

J

~min~

s

Templa

Custom Te

-.,

~""~'~,"~~~.: 1I ~

~

o.tt!YYYY)

Info rm.iltion to

I : I~

. . . . . . 11)

[ -~.(OOOI)

~

Develop Settin

Cu stom Na.me

exof y)

.( Cunom Hame - Ongi nal File Number Custem Na.me - Sequence

CUSlom Nolme Custom +date + sequence Date - Filename

Filename - Sequence Filename

===:rD ~

I bpotW'l

; I~

Keywords: Europe ,Mallorca ,Flowers.

o Obrázek 2.9 Dialogové okno Fil ename Temp late Ed ito r (editor před l oh názvů souborů).

Render Sta.ndard - Sized Previews

Obrázek 2.8 Zde je seznam šablon pro přejmenování souborů, včetně šablony Custom+date+sequence, kterou jsem vytvořil v editoru na obrázku 2,9, Volba Custom Name (x of y) (vlasní název (x z y) čísluje importované soubory s použitím pořadového čísla (x) následovaného celkovým počtem (y) snímků v sadě, Při volbě Origina l File Number (původní čís l o souboru) se zachová číslování z Fotoaparátu,

52

L

KAP ITOLA 2

IMPORT FOTOGRAFlr


Pozdější přejmenování snímků Snímky je možné

přejmenovat

v katalogu

kdykoliv po jejich importu do

Lightroomu. V modulu Li brary vyberete snímky v režimu Grid (mřížka

miniatur) nebo na fil movém pásu a zvolíte Li brary >

Rename Photos (Knihovna>

P ře j menovat

fotog rafie) ,

případně

stisknete F12 . Objeví se dialogové okno Rename Photos z obrázku 2.10. V nabídce File Naming (pojmenování souborů) můžete

jak je

zvolit (nebo vytvořit) schéma pro přejmenování souborů ,

znázorněno

na obrázku 2.11 .

Rename 288 Photos File Naming : : Custom + date+sequence Start Number: 1

Custom Text: lH21 (

E.. mplo: LH2 - 06111 0-000 1.CR2

Cancel ) (

OK

Obrázek 2.10 V d ialogovém okně Rename Photos jsem zvoli l před nastavení z nabídky File Naming (pojmenování soubo r ů), a v tomto případě napsal vlastní text do pole Custom text (vlastní text), který se použije při přejmenování, a nastavi l jsem počáteční čís l o (Start number) na 1. V ukázce (Examp le) vidíte, jak bude název vypadat.

Filename Templal t Editor

~ --

l Oogin.ll~ilIM

=m~

: I~

CuStOtTl TtllC

Obrázek 2.1 1 Fi lename Template Editor (editor předloh názvů souborů) se používá k vytvoření uživatelského nastavení pro přejmenování so u borů.

ADOBE PHOTO SHOP Ll GHTROOM 2

53


Převod

do DNG

DNG (Digital Negative) j e fo rmát

Funkce Library > Convert to DNG (Kn ihovna>

vhodný (nejen ) pro archivován í

do DNG) slouží k

raw

soubor ů,

vyv inutý

Adobe.

spole č nost í

převodu

převést

možné do DNG

raw

souborů

i jiné formáty,

budete používat asi jen pro

převod

Převést

např.

JPEG , v praxi ji

snímků,

raw

takže je lepší (převést

ponec hat zapnutou vo lbu On ly convert RAW fil es

pouze soubory raw) , obrázek 2 .12. Li ghtroom také smazat po

úspěšném převodu

Zaneprázdnění

fotografii

do DNG . I když je

umožňuje

do DNG orig inální soubory.

fotografové to ocení, protože tak mohou raw

soubory po nafocení rych le importovat, aniž by je

přitom

hned

museli konve rtovat. Když máte v ateliéru plné ruce práce, tato ušetří

funkce vám snadno je

důležité ,

soubo ry

či

hodinu

více

protože - jak všichni víme -

můžete

bude víc hodit,

převést

kdykol iv

skončení

foce ní.

do DNG

např.

po

výpočetního času ,

čas

což

jsou peníze. Raw

pozdě j i ,

až se vám to

Convort 288 Pho;.;.: to.;... . t:.:.. 0 ..:c DN.:.::; G~~..........

6!l On ly conv.rt RAW ftl •• ~ Oelete oríginals after successful conversion

Obrázek 2.12

Dialogové okno Convert Photos to DNG DNG)

(převést

fotografii do

Aktualizace DNG souborů DNG formát existuje již a

upřednostňovaný

mnoho

kladů ,

několik

jako

let a je

archivační

obecně

raw formát.

uznávaný Ačkoliv

neumí aktualizovat JPEG náh led . To není tak

docela prob lém , když se tento formát používá v Bridge nebo Lightroomu, protože se zachová cache náh led a

při přenosu

DNG souboru z jednoho nastavení Lightroomu/Bridge do jiného se znovu vyk reslí. Tento postup již není tak praktický

při

práci

v jiných programech podporujících DNG , jako je iView Media Pro . Abyste tento prob lém obeš li,

otevřete

nabídku Metadata

a zvolte Update DNG Previews & Metadata (aktualizovat náhledy DNG a metadata). Stanou se stejně

jako když použijete

dvě věci:

příkaz

metadata se aktualizují,

Save Metadata to Files (uložit

metadata do souboru), a navíc se obnoví JPEG náhled obsažen ý

v DNG souboru .

l

54

KAP ITOLA 2

IMPORT FOTOGRAFl f


Přidání

metadat při importu

('\. f"'\

n

New "" tG d~ta P'f l tl

NewPru l t N.une

I "'Sl(:~~

8

If'TCCrU.IOf

---,-,--,--_--,,......,-_-======_-,-,

APP;y_ _ _

In formiiotion to

O.volop Settings: : Tone Curve - Lightroom Oef.ult

:

~ None Kevwords:

I

:1

~E=ur=op=.:;.M::al;:lo=rc=a.F;:lo=w=.r=s.=========~ ~ Render St.1ndard- Sized Previews

Obrázek 2.13

Cást Information to Apply dia logové ho ok na Import Photos. můžete

Na snímky Lightroomu

již

dávkově

Na obrázku 2.13 je

při

jejich importu kopírováním do katalogu

aplikovat nastavení obrazu a metadata. část

C'UIOf'

NMtln Elltning

dialogového okna Import Photos

(importovat fotografie) s nabídkou Develop settings (nastavení vyvolávání), kde

můžete

zvolit uložené nastavení a aplikovat je

c.-UIO< [.......

CtulorWtbJilt

na všechny importované fotografie. V této nabídce se nacházejí všechna

přednastavení.

(přednastavení)

užitečná,

která jsou dostupná na panelu Presets

protože na importované snímky

Rozumné pojmenování složek a

můžete

souborů

aplikovat své

metadata, která vám pomohou

při

pomáhá soubory snáze

k l íčová

nalézt, ale jak katalog poroste, oceníte

slova a další

vyhledávání i ve velké sbírce

fotografií. V modulu Library lze jednotlivé snímky vyhledávat

různými způsoby, např.

či

samozřejmě předem

strany uživatele, ale v dialogovém

vyhledat snímky

nevyžaduje žádné nastavení ze okně

importu

Metadata (zakroužkováno na obrázku 2.13) obsahující

běžně

vyplňte

viz obrázek 2.14.

okamžité

a

zatrhněte

Přednastavení

př i dání běžných

při

psaní

klíč ových

slov je Lightroom

dokon č it

na

zá kladě

stávaj ícího obsahu panelu Keyword Tags (sada

kl íčových

slov).

položky v následujícím metadat se hodí pro

(klíčová

slova) lze

slova specifická pro danou sérii fotografií, snímků .

v nabídce

informací, jako jsou kontaktní údaje

a copyright. V části Keywords se fotilo , nebo

můžete

vytvořit přednastavení ,

Při

umí automaticky

používané IPTC informace. V nabídce Metada

zvolte New (nové) a okně ,

Obrázek 2.14 Po užijt e d ialogové okno New Metadat a Preset (nové před nastavení metadat) k vytvoření před nastavení metadat, která můžete ap likovat na všechny nově importované snímky. Zde znázorněná in fo r mač n í část odpovídá obecně uznávanému standardu IPTe.

skupiny

podle data, typu fotoaparátu nebo formátu souboru. Tato metoda vyhledávání

mlrtinewr'II"9com

v modulu Develop (vyvolávání). Tato funkce je velmi

oblíbené nastavení obrazu.

snímků

......tl....~rl i ~njng . tom

_

nějaký společný

Hromadné

přidání

vyhledávání konkrétních

např.

přidat klíčová

název místa, kde

jmenovatel všech importovaných

metadat snímků .

př i

importu vám

může

pomoci

Vedl e standardu EXIF se pro informace vkládané do obrázku používá

nap ř.

i standard IPTC (l nter-

national Press Telecommunications Council ). který je

určený

pro autorské popisy

zejména

snímk ů

a komunika ci mezi fotog ra fem a vydavat elem.

Metadata aplikovaná v této

fázi se aplikují i na jakékoliv kopie zdrojových

souborů.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

55


Import fotografií ze složek Import fotografii odkazem na jejich umístění představuje

stávající

nejlepší způsob tvorby nového katalogu. Když

začnete

Lightroom

Importujete-Ii snímky z existující složky, máte v dialogovém okně

a

importu na

nejpraktičtější

výběr

je

z

několika

většinou

možností. Nejrychlejší

volba Add photos to catalog

použivat, budete chtít do knihovny

without moving (obrázek 2.15). Volba Copy Photos to a new

přidat

location and add to catalog (zkopírovat do nového

v

snímky, které již máte

počítači.

Nemusíte postupovat

jako já (mám jeden disk pro

přesně

importy z fotoaparátu a jeden pro odvozené soubory). Je jedno, jak máte soubory

právě uspořádané.

Add photos to catalog without moving

(přidat

katalogu bez

fotografie do

přesunutí)

nejrychlejší metoda stávajících

snímků

je v

podstatě

přidání

do katalogu

Lightroomu, aniž byste je museli kopírovat do

nějaké

nové složky.

přidat

a

do katalogu) je

sou č asně vytvořit

můžete

užitečná

kopie originálních zdrojových

( přemístit

umístění

do nového

přesunout

a

přidat

do nové složky a z

importování všech nových

tři

a máte všechny snímky

Obrázky,

stači

ve složce

když zvolíte Add

photos to catalog without moving (přidat

fotografie do katalogu bez

přesunutO, označíte "nadřazenou"

složku na

(kořenový adresář)

tlačítko

a

klikněte

negativů ,

upravených PSD souborů

snímků

je pouze otázkou

či

snímků

na

a další pro uchování mých archivační

disky pro uchování

kam snímky importuji kopírováním . Třetí disk

TIFF

souborů ,

tzn . Photoshopem

souborů vytvořených

z zdrojových

v katalogu Lightroomu . Když pracuji s vybranými

oddělené. Většinou výběr snímků

exportuji v PSD nebo TIFF

formátu do nové hlavní složky na druhém disku. Tento proces je nyní v Lightroom 2 snazší, protože exportované fotografie lze sou č asně přidat

do katalogu Lightroomu .

,..

pro import. Importují

691

adresář

disků ,

je odstranit.

snímky, pomáhá mi mít odvozené (upravené) snímky takto

se tak všechny snímky včetně vnořených

Nebo

velké pevné disky. Jeden pro

používám k ukládání upravených

úhledně uspořádané např.

původní

zda bude dostatek místa k uchování katalogu

jediném disku. Já používám

digitálních

prvně

souborů .

do katalogu ), když chcete

Pokud nemáte velkokapacitní RAID pole

osobních fotografií z cest. To jsou

Pokud Lightroom nastavujete

a

zvolit Move Photos to a new location and add to catalog

soubory

č asu ,

umístění

pouze pokud chcete importovat

složek naráz. Stejný

photol.w.~"from

r-. . HMdI,,'.

UOtt

lOO6"'lP~loot

I '"-'- ~ ... .".., -...Io.t.... 1,.Ib1ll1_,

složek se objeví na panelu

Folders v Lightroomu.

~-~~~~~~~~~

oevtloPSt ttlngt ~ltI;~-.K~_

K.ywoorCh;IUlII"'atet:>UI(. > Platel,l.Indlu.pe.>Nltl.l"IYb~tU. III\t*IPrtvl_l"-"'"

-

Obrázek 2.15 Dia logové okno Import Photos pro import fotografií z existující složky. Nejrych lejší a nejlepší volbou je import odkazem na stávající umístění souborů. Da lší možnosti importu kopírováním jsou podobné jako při importu z paměťové karty.

L

56

KA PITOLA 2

IMPORT FOTOGRAFlf


Import fotografií přetažením Fotografie lze také importovat jejich prostým z

paměťové

přetažením

Tato metoda importu funguje na PC i Macu, ale musí

karty do složky v modulu Library. Je jedno, která

složka (pokud vůbec nějaká) je označená. Při této metodě importu se vždy určit,

otevře

p ř itom

být aktivn í

modul Library (knihovna ).

dialogové okno pro import, abyste moh li

jak se nové snímky mají importovat.

286.2 M8 H.6M9 2G8

11.62 GS ..

.

M.i.llorca2006

SGI

3,1 GS 394.2 Ma

1.

Najděte

požadované soubory a přetáhněte je do mřížky

modulu Library (knihovna) v režimu Grid I 3-47 CIhoIIK.

tK~"

FIIt HaNMlng.

(mřížka

miniatur).

,,"""""

trotr. 1.01 M.w 200610 19 May 2006

r......... 10 c..o.-....... '='==-,. ..... ~.. --".,-,-----,~ Mlllof'tuOOfl

InfOl'l'NllonlOÁDplv

_<cu. . c.:(-~~~~~~~~~~~ITJ~: l4ttad"liIo.~~

~'tiotllU Jo Maloro.,. [ U f . "

k1.IM"'~

2.

Otevře

:)

l'W:uj

I

c=-==--________-='ill

se dialogové okno pro import, kde můžete nastavit,

jak se snímky mají importovat.

ADOB E PHOTO SHOP LIGHTROOM 2

57


Tento tip funguje, pokud používáte Windows XP a vyšší, resp. jste aktualizovali na Mac OS X 10.5.2 či

vyšší.

musíte a

Nezapomeňte,

přej ít

přidat

že na Macu

do složky Application

Lightroom odtud . Pokud

p rogram ne bo jeho zástupce p řetá hnete

z Finderu, nebud e to

fungovat .

Bridge jako vstupní brána do Lightroomu I když je Lightroom propagován jako někdy

blízcí

člen

rodiny Photoshopu ,

jsou tyto dva programy spíše jako vzdálení bratranci než

příbuzní.

někdy

mate vztah mezi Lightroomem a Bridge

říkají

si ,

a

proč

je do Lightroomu musejí nejprve importovat. Následující

tipy i

proč

Lidi

a

jde v Bridge snímky proh lížet tak snadno

předpok l ádají,

prohlížeč

že máte Ph otoshop CS2

Adobe Bridge , kte rý je

(Bridge k Photoshopu dostanete, nebo Photoshop (viz

předchozí

k importu

součástí balíčku ať

už si

samostat ně). Kromě

strana)

můžete

či novější

importu

metodu

souborů prostřednictvím

pořídíte

a tedy

Creative Suite

celý

balíček

snímků přetažením

přetažení

použít také

Bridge. Na dalších

několika

stránkách vám ukážu, jak provázán í a spo lupráci mezi Bridge a Lightroom vylepš it.

1.

Nebylo by přepnutí

Bridge,

skvělé ,

kdyby bylo v Bridge

do Lightroomu? Jde to i bez

otevřete

tlačítko

pro

přímé

tlačítka. Spusťte

hlavní nabídku Start> Programy, vyhledejte

zde položku Adobe Photoshop Lightroom 2 a jednoduše ji přetáhněte

do Bridge na panel Favorites (Oblíbené) .

to ale provést i

L

58

KAP ITOLA 2

IMPORT FOTOGRAFl f

přímo

z

prostředí

Bridge.

Můžete


2.

Po přidání Lightroomu mezi oblíbené se do něj můžete z Bridge rovnou

přepnout

kliknutím na ikonu Lightroomu

v panelu Favorites (Oblíbené) .

3.

Když pak jste v Lightroomu ,

můžete

klávesové zkratky Alt+tabu látor otevřené

aplikace , v tomto

se jedním stisknutím

přepnout

případě

do poslední

Bridge .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

59


Přidání sledované složky v Bridge

1. Pokud j ste ještě

neurč ili

složku, Watched Folder, v Lightroomu

p říkazem

Mezi oblíbené v Bridge můžete přidat také složku nastavenou v Lightroomu pro automatický import, viz TIP vlevo ; bez

sledovanou

zadané složky nabude aktivace automatického importu

otev řete

dostupná. V Lightroomu zvolte File > Auto Import> Enable

File >

Au t o Import Settings (Soubor >

Auto Import (Soubor > Importovat automaticky> Aktivovat

Nastavení pro automatický import )

automatický import).

dialogové okno Auto Import Setting s (nastavení pro automatický import) a vyberte (nebo

vytvořte )

Watched

folder, sledovanou složku, kterou bude Lightroom prohlížet a soubory v ní

um ístě n é

bude automaticky

importovat.

2.

Nyní v Bridge můžete přetahovat snímky do této sledované složky, čímž se automaticky importují do Lightroomu .

60

KAP ITOLA 2

IMPORT FOTOGRAFI I


Import snímků do Lightroomu pomocí Bridge Tento konkrétní tip je u ži teč ný,

teprve

obzvlášť

pokud v Lightroomu

za č ínáte přidávat

snímky

do katalogu . Bridge můžete použít k prohlížení obsahu složek importem. To vám hodně času,

p řed

mů že ušet řit

protože nebudete muset

sn ímky procházet v dialogovém okně

pro import v Lightroomu, než

je importujete. V Bridge si je m ů žete mnohem rychleji prohlédnout p ř ed e m .

1.

Bohužel z Bridge nelze v oblíbených a tím je do

přetáhnout něj

složky na ikonu Lightroom

importovat. Pokud ale máte

zástupce Lightroomu na pracovní ploše, přetáhnout

můžete

na

něj

složky z Bridge z panelu Folders (Složky).

~..,U"".."I~""'~,"U\INI.,..tISlt~1OO7"

"'H"''''i f ........... --. ...... - .

~ ;."I

Jt .......,

-~-

l!(-~~~~~~~~~;;:l

"""",,"m ..., ~ MettdolQ ......

-

K~I~ :'Onpe)o"«n -~~ "'<t\.at~

2.

,'IIMHN

V tomto

příkladě

jsem

přetáhl

složku

zástupce Lightroomu na ploše,

označenou

načež

se

v kroku 1 na

otevřelo znázorněné

dialogové okno pro import. Díky této technice si v Bridge můžete podrobně

prohlédnout obsah

disků

a složek se

snímky, než vyberete složky pro import do Lightroomu.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

61


Import fotografií přímo z fotoaparátu

Obrázek 2.16 Zde je systém, který v ateliéru běžně používám při přímém focení do počítače Canonem EOS 1Ds Mklll.

V

POZNÁMKA Aplikace (anon EOS Utility, popsaná na

těchto

stránkách, se dodává

s fotoaparáty (anon EOS a také si ji můžete

době

import

zdarma stáhnout z webových

stránek (anonu www.canon.com.

psaní této knihy Lightroom snímků při

fotoaparát

připojit

oficiálně

nepodporoval

focení (obrázek 2.16 ). Pokud však k

počítači

a

načíst

snímky do

lze Lightroom nastavit tak, aby v tomto režimu

přímý

můžete

nějaké

přímého

složky, importu

fungoval. Fotografie tak lze rychle dostat do Lightroomu a obejít nutnost importovat je z přitom

paměťové

karty.

Nicméně

Lightroom se

musí spoléhat na výrobcem fotoaparátu dodaný software,

který umí s fotoaparátem komunikovat a stahovat do

určené

složky v

počítači.

pořízené

Jakmile tento software

snímky

běží , můžete

Lightroom nastavit pro automatický import fotografií do katalogu. Připojení fotoaparátu

Pro

přímé

focení do

k počítači

počítače

nějak připojit. Připojení

by

je

mělo

potřeba

k

němu

fotoaparát

být co nejrychlejší.

profesionálních digitálních zrcadlovek má možnost přes

Většina připojení

FireWire (IEEEE 1394), i když mnozí výrobci nyní

přecházejí

na USB 2.0, což v praxi dovoluje fotit a stahovat snímky rychle , jako když se snímky ukládají na a

někdy

být k

paměťovou

stejně

kartu ,

i rychleji. Jedinou nevýhodou je, že fotoaparát musí

počítači připojený příslušným

kabelem (FireWire nebo

USB) , což omezuje svobodu pohybu , protože musíte dávat

62

KAPITOLA 2

IMPORT FOTOGRAFlf


případě

pozor, abyste kabel nevyškubli nebo v horším počítač

ze stolu! Další možnost je fotit s bezdrátovým době

bez kabe lu, V

někte ré

psaní této kn ihy byly pro

na jednotku napoje nou na

poskytuje svobodu pohyb u do rychlost bezdrátového při

mnohem nižší než sekvenční dobře ,

focení

pře n os u

počít ač,

ur čité

digi tální

přímý přenos

zrcadlovky k dispozici bezdrátové jednotky pro snímků

nestrh li pře n osem ,

Bezd rátové focení So u časná

vzdá lenosti,

dat je však u všech

fotoaparátů

POZNÁMKA U Nikonu přes

můžete bezdrátově

fotit

PTP/ IP nebo FTP, Zatím to

vypadá, že PTP/l P je lepší a

mělo

by

konkurovat rozhraní FireWire, jelikož p řenáší

soubory díky kompresi

mnohem rychleji.

použití FireWare nebo US B 2,0, Rychlé

může př i

bezd rátovém

připojení

fungovat

pokud fotíte v JPEG formátu , ale ne pokud chcete fotit

v raw, V budoucnu se to

samozřejmě může změnit.

Zde je zajímavá technologie pro budoucnost: Eye-Fi se chystá uvést produkt nazvaný Eye-Film, což je karta zahrnující 802.11 b/g Wi-Fi

Software pro přenos snímků do počítače

a 1 G8 Flash disk. Eye-Film bude mít podobu SO karty (adaptér Compact

Lightroom dokáže využít režim s fotoaparátem a a

správě,

přímo

z

něj

přímého

snímky

focení pro komun ikaci

převzít

ke zpracování

Funguje to takto: Software pro komunikaci

složky, A Lightroom se nastaví tak , aby snímky, které

se objeví v této sledované složce, ihned zkopíroval do svého katalogu , A jelikož se soubory ze sledované složky mažou (!), software fotoaparátu se tím v a snímky s objeví

přímo

pro

řadu fotoaparátů

stranách shrnu kroky

potřebné

Mark II pro automatický import přes

současně

obejde

kteří

nemají digitáln í

fotit, karta

přenáší

fotografie

z fotoaparátu do kteréhokoliv počítače

s podporou Wi-Fi . Originály

zůstávají

na

p řenášejí

do

p ř ená š et

pouze JPEG soubory. Více

kartě

a kopie se

počítače .

Zatím takto lze

informací najdete na www.eye.fi.

v Li ghtroomu,

Lightroom lze použít ve spojení s určenými

podstatě

i uživatelům ,

zrcadlovku s SO slotem). Když začnete

s fotoaparátem se nastaví tak , aby stažené snímky ukládal do určité

Flash Type-II ji umožní použít

různými

aplikacemi od Canonu

Canon EOS, Na dalších

několika

k nastavení Canonu EOS 1Ds snímků přímo

do Lightroomu

program Canon EOS Uti lity, Uživatelé Nikonu zjistí, že Nikon

Capture zahrnuje funkci Camera Control , která funguje

stejně

jako software od Canonu a stahuje snímky do sledované složky, Nejnovější

verze aplikace Nikon Capture podporuje všec hny

fotoaparáty z řady D a také Nikon Coolpix 870 0, i koupi aplikace Bibble Pro (v

době

od Bibble Labs (www.bibblelabs.com ). která vytvořit neměl

zváži t

rovněž umožňuje

sledovanou složku pro stažené snímky, Bohužel jsem možnost tyto další programy vyzkoušet.

kterýkoliv z nich,

mě l o

popsané kroky pro import

Můžete

psaní knihy ve verzi 49)

snímků

už použijete

by v nich být snadné uplatnit zde

přímé

focení do

počítače

a automatický

do Lightroomu ,

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

63


ft'

Při

dálkovém ovládání fotoaparátu

nad ním máte plnou kontrolu, což je užitečné, když potřebuje pořídit sérii

snímků

z místa, kde byste se

k fotoaparátu přímému

těžko

dostával i. Díky

focení do Lightroomu si

vaši klienti mohou snímky prohlížet v hlavním

okně

v

průběhu

focení

(pokud to považujete za výhodné) . Pro

je přímé focení do také při castingu

užite č né

počítače modelů,

protože tak mohu aktualizovat klíčová

jejich

slova jednotlivých

snímků p ři

pořízení.

1.

Pro

přímé

připojený

focení do

počítače

je

potřeba

zapnutý fotoaparát. Poté

němu

mít k

spusťte

software dodan ý

k fotoaparátu . V této ukázce je použit program Canon EOS Utility. Na obrázku zde je jeho úvodní obrazovka. Za č al jsem kliknutím na přímé

focení do

"l3

P,efe,ences Baslc Settlngs Deslinatlon Folder FlleName Download Images

Remote ShOOting

tla č ítko

Preferences, abych vše nastavil pro

počíta č e .

"l3l

Prefereoces

L!1lJI

Baslc

Setli!lg~ Destlň;iJém FOlder~1 Download Images r Remo~ L • T. '-~ ~

OestinationFolde,

Slartup Action

C\Documenls and Settings\Martin Evening\OeSktop\WalChed fo

~

@ Show ma ln window

O O O

~

Show (Lats 10u seleel and download ImagesJ sereen

\,

Show (Camera setlingsIRemole shoollngj sereen

A subfolder Inlo whlth Ihe Image will be saved will aulomalically be trealed ln Ihls folder Creale subfolder neJ<llime Ihis funcUo/'l is used

O O O

Execule (Slarts to download ImagesJ EOS UW;". automat'caltywhen tIle camera " c o n = -

Download Images Remole Shoollng MonilorFolder [ Cuslomlze

O Aulo powerotf(exceptwnen uslng anAC power suppty) O

I

Example

C\Oocuments and Settings\Martln E'f'enlng\Des 'tWatched folder

Add \"JT Palrlng Sottware to the Startup folder

Aboul

I

. ,"

1

OK

II

I

Cancel

~"'"

2.

1·-

About.

OK

II

Cancel

I

"'" Nastavení se bude lišit program od programu . V tomto příkladě

jsem EOS Utility nastavil jako výchozí program ,

který se spustí vždy, když se fotoaparát V

části

Destination Folder jsem klikl na

připojí tlačítko

k

počítači .

Browse

a zvolil cílovou složku pro stažené snímky. Použil jsem novou prázdnou složku , kterou jsem

přidal

na pracovní plochu ,

a jednoduše ji nazval Watched folder (sledovaná složka). Kliknutím na zavřel

64

KAP ITO LA 2

IMPORT FOTOGRAFl f

tlačítko

a dostal se

OK jsem dialogové okno Preferen ces

zpět

na úvodní obrazovku programu .


Pokud

hodně

počítače,

fotíte

přímo

konektor pro

kabelu na

těle

fotoaparátu se

mů že časem opotřebovat . obzvlášť

do

připojení

problém u

To byl

modelů

EOS lOs

Mk I a Mk II , které používaly těžký FireWire kabel. Jedním

řešením

byl malý adaptér od anglické firmy Fixation: www.fixationuk.com . Možná jej

pořídíte

i jinde, ale budete

muset hledat sami. Jeden takový je na obrázku 2.17. Dá se konec kabelu a konektoru na

3.

Na úvodní obrazovce jsem klikl na Remote shooting , čímž jsem

tlačítko

otevřel

zde

např.

nastavit

clonu , čas a ISO.

znázorněné

Vš i mněte

Klikněte

na

fotoaparátu.

okno můžete

si , že v horní

části

předvolbách.

na ikonu složky vedle jejího názvu , aby se otevřela

č ást předvoleb

v kroku 2. V

Destination Folder, znázorněná na obrázku

okně

EOS Capture

t l ačítko představu jící spo u šť

použít

těle

p řilepit

zapadá do

Camera settings/

EOS Capture pro dálkové ovládání fotoaparátu . Zde okna je název sledované složky zadané v

přesně

spoušť

na

těle

můžete

kliknout na ve lké

a fotit na dálku . Nebo

fotoaparátu , jak to

můžete

dě l ávát e no r má l ně .

Obrázek 2.17

Tento adaptér lze na konec propojovacího kabelu, aby bránil jeho u volnění z těla Fotoaparátu. přilepit

- lIghtroom 2 Adobe Photoshop Llghtroom Llbrary Flo Edit u.ory PIloto

Met_.

View

New c.toloo ... Open C"oIoo... Open Recerl:

CI,I+O

Irrp:lft Photos frorn Disk."

Ctrl+Shift+1

W1ndow Hot>

IfT1XlI't Photos from Device." ImpoI't from CMaoo ... Auto lRW't Export.,. :port ithrt€>,

Ctrl+Shift+E O'J!

.ttl+Alt+5~ft+E

Export with Preset Export as Cat~IoQ",

4.

Nyní je

potřeba

nastavit Li ghtroom , aby bylo propoje ní mezi

fotoaparátem , softwa rem pro jeho ovl ádání a Li ghtroomem ko mpletní. V nabídce Fil e zvolte Auto Import > Auto Import Settings (So ubor > Automaticky importovat > Nastavení pro automatický import) .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

65


Aulo nport S.ul

s

Wotdted Folder Mělo

by být možné nastavit

automatický import jednou na začátku

focení. a pak už by každá

pořízená

fotografie

měla

být

SUbfolder Name:

L.RBooIL ; ,;I:::; OO;: 30::.. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'

automaticky zpracovaná. Ale nikdy samozřejmě půjde

není

zaručené,

FkNalnlnQ: 1.R8ook-l9O r:"'~-086 _. 7.ONG ~----------n Flle NlImm9 CUstom~te+sequeoce

že vše

hladce. Nezapomínejte. že

CUstomTelI!: l.RBOok

když upravíte nastavení obrazu použité pro automatický import. je potřeba

Develop Settings: EOS1DsMkID

ClI~

je znovu zvolit. než budete

pokračovat

Metadllm:

ve focení. V případě

některých programů

8a9C ~ _ ;.:".::·~":':~~=::;:~,

Keywords: Kelty,Herriet Colterlll,CemtHa PDSQKo,Terry catvert.zone,

pro dálkové

ovládání se fotoaparátu

připojenému

lnrb&1

PreYJeWS: LM ;;;; 'n;;;; 'm;;;. .' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....I

k počítači rychle vybíjí baterie. Je-Ii to i váš

případ.

mezi focením

fotoaparát vypínejte. Další možnost je použít

při

práci v ateliéru

zdroj napájen í.

přímý

V dialogovém

5.

předvo l by

okně

Auto Import Settings lze nastavit souborů.

pro automatický import

všec hny snímky

pořízené během

foce ní.

Ty se aplikují na

K li kněte

na

t lačítko

Choose (vybrat) a zvolte stejnou sledovanou složku jako v kroku 2. Pak v

části

Destination (cíl) zvo lte cílovou složku

a zadejte název podsložky (Subfolder Name) pro dané focení. V této ukázce jsem zvo lil šab lonu pro souborů

jako již

dříve

na obrázku 2.1 na

přejmenování

straně

pole Custom Text (vlast ní text) sem vepsal

45 a do

s t r u čný

popisek

fotosetu. Také jsem zvoli l šablonu pro metadata a úpravy obrazu (Develop Settings) . Poté jsem slov, která se m

c h tě l

- llghtroom 2 Adobe Photo!ihop llghtroom FiIe

Edit

LaMY

přida l několik klíčových

na importované soubo ry ap li kovat. llbrary

PIloto t-1etad~a View Wndow HeIp

New Catalo,., ... Open Cat~... Open Recent

Ctrl+O

Import Photos from Dis:k." Ctrl+Shift+I Import Photos from Device .. , Import from (atalo,., ... Al.toImport Ctrl+Shift+E

Export ...

I

) .. EnobIe Auto Import Auto Import SettinQs...

II

I

EXpoft with Preset

Export

6.

05S

CMalo9 ...

A nakonec

nezapomeňte

zapnout File >Auto Import> Enable

Auto Im port (So ubor> Au tomati cky importovat> Aktivovat automatický import).

66

KAPITOLA 2

IMPORT FOTOGRAF lf


P ř i p ř ím é m

focení do

když se

užitečné,

po číta č e

snímky zobrazují v hlavn ím naho ře.

je

nov ě po řízené

okně

Tuto funkci zapnete

volbou View > Sort > Oescend ing Se řadit > Sestupn ě).

(Zobrazen í> Pro

běžné

úpravy možná budete

uspo řád á ní snímků

chtít

zpět

vrátit

na vzestupné, Ascending . Pokud to vypadá, že

p řepínání

jak má,

m ůže

uspořád á ní, Ujistěte

order time

Pro

Nyní jsme

připraveni začít

to takto: když

začnete

z fotoaparátu

přímo

fotit

přímo

počítače.

do

fotit, EOS Utility

přesune

přibude

( pořadí přidání)

určené

v kroku 5,

s použitím nastavení pro automatický import. Jakmile na začátku můžete

focení nastavíte přímý přenos snímků do počítače , fotit celý den, aniž byste cokoliv museli

občasné

úpravy

k l íčových

slov pro

určitý

nebo Capture

(čas po ř ízení) .

zm ě nu řaze ní můžete

použít také

nás t roj ů

na pruhu

(viz obr.).

Fu nguje

nový snímek, a automaticky

jej importuje do nové složky katalogu,

který máte nastaven .

soubory

do sledované složky zvolené v kroku 2.

Lightroom pozná, když zde

nefunguje,

to být type m

se, že máte nastave no Add

tla č ítko

7.

vzestupn é ho

uspo řád á n í

a sestupné ho

měnit , kromě

snímek nebo

Po zakoupen í nového fotoa parátu EOS lOs Mk III a

po číta če

d ě lal hodn ě test ů,

co nejvíc zrychlit po číta č e .

přímé

foc e ní do

Zj istil jsem, že ve Windows

XP dokáže software Canon Utility p řes

soubory z Mk III stahovat pr ů m ě rn ě

2.0

USB

rychlost í 12 MB za pot řeba p ř i číst

sekundu . K tomu je

aplikování jiného nastavení obrazu.

iMa c jsem

abych zjistil, jak

dobu než se fotog rafie objeví v Lightroomu (zhruba další sekund a roz hodn ě

na sn íme k). Ale i tak je to

Rychlejší přímé focení do počítače

rychlej ší než stahován í z rychlé

Všimnete si, že i když normálně používám Mac, při přímém

víc,

focení do

počítače

jsem Lightroom

To proto, že software od Canonu

měl spuštěný

běží

ve Windows XP.

ve Windows 4-5x rychleji

než na Macu. Budoucí aktualizace programu nebo operačního systému to mohou různých

změnit,

ale je dobré nebránit se zko ušení

kombinací softwaru a

tu nejlepší pro

přímé

operačního

focení do

počítače

systému ve snaze najít

(viz poznámka vpravo) .

pam ěťové

do

poč íta če

být

p ře n áší

p římé

focen í

nej rychlej ší volbou .

Jin é kombi nace po po číta č e

d ů vod

karty, což je o

proč m ůže

jsou

se jen

p řím é

rozhodn ě

n ě kolik

foce ní do

pomalej ší,

málo MB dat za

sekundu . Proto stojí za to vyzkou šet r ů zn é

pro

možnosti a zjistit, který systém

p řím é

focen í do

po číta če

funguje

s Lightroomem nejlépe.

ADOBE PHOTOSHOP L1 GHTROOM 2

67


Uspořádání importovaných fotografií Potře buj ete - Ii

srovnat

zm ě ny

obsahu

složky proved ené na systémové úrovni,

m ůžete

v nabídce Library

Při

importu fotografií do katalogu Lightroomu se složky objeví

na panelu Folders (složky), který je v mnoha ohledech stejný jako

v modulu Lib rary (Knihovna

běžný

strom složek, který najdete v

Nicméně

Synchronize folder (synchron izovat

Na pane lu Folders jsou pouze složky fotografií, které byly

složku ). Lightroom prozkoumá systémovou složku, aby zjistil, zda

je

potřeba

prohlížečích souborů.

v modulu Knihovna ) zvolit

importované do katalogu . Složky jsou abecedně

a podle

v katalogu, a umožní vám katalog

zobrazená

kořenová

aktualizovat , odstranit odkazy na

a zobrazit hierarchii

obsah odpovíd á

p říslu š n é

složce

smaza né sou bory a import ovat sn ímky, které v katalogu Na obrázku j e

chyb ěj í.

upozorněn í,

obj eví, když soubory

které se

p řesunete

na

jin é míst o na disku.

několik důležitých

zmínit

označení

složka

disku , (např.

případných

disku Libraly-HO je někol i k

Obrázky) . Složky lze rozbalit

podsložek. Na obrázku 2.19

kořenová

jejich hierarchii ,

mazat. Cokoliv však

přesouvat

uděláte

můžete

složky

opera č ním

přejmenovat ,

soubory a složky, nebo je

systémové úrovni . Výhoda je v tom , že tak pracovat v Lightroomu a

přesunete

disky. Na

v Lightroomu se vždy odrazí i na můžete

snadno

nějakém prohlíže č i souborů ,

jako je Adobe Bridge. Pokud však složku Pokud přesun složky v Lightroom u obnáší přesun souborů na nové místo na d isku, budete upozo rn ěni, že ce lá akce může trvat t rochu déle, než byste očekáva l i. Da lší upozorně n í se obj eví, pokud na cílovém d isku není dost místa.

čtyři

složka Pictures, která obsahuje

podsložek se snímky. Tytéž složky najdete i v

střídavě

Obrázek 2.18

jako první je

je typická ukázka panelu složek, který obsahuje

změnit ThI'l ...... QIi'~the;torrf"l,900ch"ll'oId.trondllktobe ",,_d.

primárně seřazené

přičemž

systému. Na panelu Folders (složky)

Movil'l9<1 Folder on Oisk

odlišností.

přejmenujete

nebo

na systémové úrovni , spojení mezi systémovou

složkou a složkou v katalogu Lightroomu se přeruší a název složky v Lightroomu bude nevýrazný a objeví se u něj otazník . V takových

případech můžete

propojení snadno obnovit

postupem uvedeným u obrázku 2.20 a kliknutím na ikonu otazníku , který se ukáže u náhledu. Pokud je disk odpojen ý, bude na panelu Folders nevýrazný a u složek na tomto disku budou otazníky.

Správa snímků pomocí metadat Lightroom

plně

využívá metadata, která jsou v souborech ji ž

obsažena, a metada

přidaná při

nim je vyhledávání skupin

importu do katalogu . Díky

snímků

rychlejší a snazší. Správa

katalogu Lightroomu je podobná jako v iTunes. Metada slouží k uspořádání a třídění souborů . Již při importu nových snímků máte možnost důležité

68

KAPITOLA 2

IMPORT FOTOG RAF lf

vytvořit

novou složku a

přidat klíčová

informace pomáhají udržet si v katalogu

slova. Tyto

přehled .


(h.petr'!

Chilpctr5

ChIPlti' 6

Obrázek 2.19 Na panelu Folders (složky) jsou zobrazené složky se všemi importovanými snímky. V této ukázce je na panelu složek vidět, že importované snímky pocházejí ze dvou disků. Vlevo vidíte, že obsah složky Pictures v systému je shodný se stejnojmennou složkou na panelu Folders. Vpravo vidíte, že obsah složky Lrbook-images2 odpovídá stejnojmenné složce na panelu Folders.

The pholO "_P2E0092.dnv" could not be uu:d becausf! t hl! orlg lnal " Ie could not be found. would vou IIkI! tO locate It1 "'It't/IOUS louf.JOft IVoIul'MtolUbraryvHD/llghuoorn 2 rolcltr/f'kturu,......ulEnd200&'_'ZEOO92.dflO

~C§i!3

Obrázek 2.20 Je-Ii propojení mezi miniaturou ve složce a zdrojovým snímkem z nějakého důvodu přerušené, název složky bude nevýrazný a bude u něj otazník a u miniatury snímku bude vpravo nahoře také otazník. Propojení můžete obnovit kliknutím na otazník u miniatury, následně se zobrazí zde znázorněné upozornění. Klikněte na tlačítko Locate (najít) pro znovu nalezení zdrojového snímku v počítači. Když opravíte odkaz na jeden snímek, obnoví se odkazy na všechny fotografie ve složce, pokud jsou ve stejné složce, jako opravený snímek.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

69


Použití modulu knihovny Tipy pro práci s katalogem a přesné vyhledávání fotografií

V této kapitole si blíže popíšeme modul Library (knihovna), zejména použití různých ovládacích prvků a možnosti modulu Library (knihovna) pro procházení snímků v katalogu. Lightroom využívá

při tvorbě náhledů

cachování,

díky čemuž si můžete všechny snímky po importu do katalogu rychle prohlížet. Můžete označit jednotlivé snímky, zvětšovat

a zmenšovat si jejich náhledy, zobrazit jich více najednou a porovnávat je vedle sebe. Navíc v Lightroomu 2 to vše lze

otevřít

dělat současně

na dvou monitorech, nebo si

druhé okno na hlavní obrazovce .

Také se podíváme na nástroje pro zúžení

výběru snímků

prostřednictvím označení těch

či

nejlepších

jejich

ohodnocení hvězdičkami . Pak můžete v modulu Library použít filtrování a vybrat jen určité snímky nebo své nejoblíbenější

a rozhodnout se, které snímky si v katalogu

ponecháte, a jak naložíte s těmi, které jste nechali neoznačené nebo jste je označili jako nevhodné pro další zpracování, zamítnuté.


Panely modulu Library (knihovna) Kd yž na panely klikn ete pravým tlačítkem

myši,

nabídku, kde si

otevřete m ůžete

Když je aktivní modul Library, obsah katalogu je zobrazený

kontextovou

vybrat, které

panely se maj í zobrazit a které skrýt.

v hlavním

okně

v režimu Grid se snímky

uspořádanými

V režimu Loupe (lupa) je zobrazena jedna

zvětšená

mřížce .

v

fotografie .

V režimu Compare (porovnání) lze vedle sebe porovnat dvojici snímků . Stisknutím Ctrl+1, 2, 3 atd. m ůžete p řep í nat Nap ř.

mezi jednotlivými pane ly.

vyvoláván í) = 1, Key wording slov)

= 3 atd . Prvn í stisknutí klávesové

zkratky pa nel ho

otevře,

za vře.

mezi levý a pravý

panel (obrázek 3.1 ). Panel Catalog

umožňuje

rychle procházet

snímků .

pouze poslední import

(zadává ní klíč ových slov) = 2, klíčových

rozděleno

obsah celého katalogu , vytvořit rychlou kolekci nebo zobrazit

Quick Develop (rychl é

Keyword list (seznam

V režimu Survey (přehled) se zobrazí všechny vybrané

snímky. Ovládání modulu Library je

d ruhé stisknutí

Na panelu Folders (složky) je určitém

abecední seznam všech složek na přidány

do katalogu .

Můžete

disku , které byly

jej použít k vybrání specifické

složky, ale jak uvidíte , snímky v katalogu se dají vyhledat i jinými způsoby.

umožňuje

Panel Collections (kolekce)

vybrat skupinu

snímků

z katalogu a uložit ji jako pojmenovanou kolekci. Každý

snímek

může

nově

možné

součástí několika

být

vytvořit

které automaticky

vytvářejí

Stisknutím klávesy B Collection ,

kolekcí. V Lightroomu je

inteligentní kolekce "Smart Collections ", kolekc i na

můžete vytvořit

označených

oblíbených

základě

zadaných kritérií.

také rychlou kolekci , Oui ck

snímků .

Ty pak zobrazíte

kliknutím na Ouick Collection (rychlá kolekce) na panelu Catalog (katalog) - nehledejte ji v seznamu kolekcí! Nový pruh Library Filter (filtr knihovny) v horní dřívější

části

hlavního okna kombinuje

panel Find a filtry filmového pásu a

umožňuje

vyhledávání podle textu , hodnocení nebo metadat. log fi ltrovat

např.

na

základě nějakého klíč ového

podrobn é

Můžete

slova a

kata-

zároveň

podle hodnocení a typu použitého fotoaparátu . Na panelu Ouick Develop (rychlé vyvolávání) lze provést základní úpravy snímku bez nutnosti

přepínat

do modulu Develop (vyvolávání).

Na panelu Keywording (zadávání či měnit klí č ová

adaptabilní sady

návrhů klíčových

výběru snímků . Klíčová

Keyword List (seznam

klíčových

a

na

přidáním klíčových

slov)

klíčových

můžete přidat

slov

včetně

slov) na

klíčová

přetažením

výběr snímků

z panelu v hlavním

slova, nebo vybráním

slov na panelu Keywording . Další

metadata, jako EXIF, lze zobrazit na panelu Metadata, a zde

72

KAP ITOLA 3

měnit

POU ŽITI MODULU LIBRARY

nové

slov, založené na stávajícím

slova lze aplikovat

okně , přetažením snímků

snímků

klíčových

slova a použít sady

IPTC data, jako jsou datum , název

či

můžete

copyright.


Pruh Library Filter (filtr knihovny) pro detailní vyhledávání podle textu, hodnocení a metadat.

Kliknutím kamkoliv na okraj bočního panelu jej uzamknete či odemknete. Pravým tlačítkem myši otevřete kontextovou nabídku pro boční panely.

Kliknutím na některou z ikon přepnete mezi režimy zobrazení Grid (G) (mřížka), Loupe (E), Compare (C) (porovnán0 a Survey (N) (přehled).

Obrázek 3.1

Modul Library (knihovna) v režimu Grid (mřížka miniatur) 5 otevřenými panely.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

73


Panel Navigator (navigátor) právě

Na panelu Navigator (obrázek 3 .2 ) je velký náhled změnu

vybraného snímku a ovládání pro a

výběr

zobrazované

části

velikosti zobrazení

snímku (viz strana 88) . Náhled se také přejíždíte přes

obnovuje s tím , jak kurzorem

položky na panelech

Folders (složky) a Collections (kolekce). Zobrazí se zde první snímek každé složky, abyste mohli snáze najít tu správnou .

Panel Catalog (katalog) Obrázek 3.2

Panel Navigator.

Zobrazuje informace o katalogu a vybrat

předchozí

umožňuje např.

rychle

importované fotografie (Previous Import) nebo

snímky ve stávající rychlé kolekci (Quick Collection) . Volbou AII Photographs (všechny fotografie)zobrazíte všechny snímky v katalogu . Vzpomeňte si na tuto možnost vždy, když budete chtít vyhledávat snímky v celém katalogu. Snadno se na to zapomene, a pak se divíme , Obrázek 3.3 Na panelu Catalog můžete zvolit všechny fotografie (AI I Photographs), stávající rychlou kolekci (Quick Collection) nebo třeba předchozí importované sn ímky (Previous Import). Všechny fotografie zobrazí údaj o počtu vid itelnýc h snímků a celkový počet snímků v kata logu. Někte ré z položek zobrazené na panelu Catalog, jsou dočasné kolekce, které lze odstran it vhodnou volbou z nabídky po kliknutí pravým t l ačítkem myši.

N ezapom eňte

na pa nelu Cat alog

fotografie), pokud chcete

odzna č it

všechny složky na panelu Folders a

p ř idat

novou

ko řenovou

složku .

nic

nemůžeme

najít.

v Lightroomu se na seznamu objeví i další položky, Photos

(chybějící

a lze je odstranit:

fotografie) . klikněte

Některé

pravým

např.

z položek jsou

tlačítkem

Při

práci Missing

dočasné

myši, aby se

otevřela

kontextová nabídka, a zvolte Remove this Temporary collection (odstranit tuto

dočasnou

kolekci) , obrázek 3 .3 .

Panel nástrojů v modulu Library (knihovna) Výchozí panel

nástrojů

zahrnuje

tlačítka režimů

zobrazení (Grid ,

Loupe, Compare a Survey), nástroj Painter, nastavení

třídění

(Sort Direction a Sort Criteria), nastavení velikosti min iatur (Thumbnails) a okno Info.

zvolit AI! Phot ographs (všechny

pro č

Můžete

jej upravit

přidáním

položek

Rating, Flagging , Color Labels, Rotate , Navigate a Slideshow (viz obrázek 3.4) - panel a Loupe nastavit vidite lný, ale

nástrojů

individuá l ně.

můžete

Je

lze pro režimy zobrazení Grid užitečné

mít panel

nástrojů

jej skrývat a odrývat klávesou T.

ng "' Ratmg

Obrázek 3.4 Položky dostupné na panelu nástrojů lze měnit v nabídce, kterou otevřete kliknutím na šipku na jeho pravé st raně.

74

KAPITOLA 3

POUL:ITf MOD ULU LlBRARY

ol Flagglng '" Color Label tl Rotate '" Navigate " Slldesnow

'" Thumbnall Sin " Info


Panel Folders (složky) Panel Folders slouží ke Je

potřeba

správě

paměti ,

mít na

všech složek, které může

že v katalogu

zdrojová verze snímku. To znamená, že

tvoří

být pouze jedna

nemůžete dělat

zdrojového souboru nebo zdrojový snímek

kata log .

zařadit

kopie

do více

než jedné složky. Po importování do Li ghtroomu lze snímky seskupit do složek jakkoliv chcete (pokud jsou uložené na změny

jednom disku). Jakékoliv

ve

struktuře

složek provedené

v Lightroomu se odrazí i na systémové úrovni. Hierarchie systémových

souborů

a složek vždy odpovídá přesunete

na panelu Folders. Když

systémové úrovni , Lightroom potřeba

(složky) je abecední měnit

vo l ně

složky pouze na dočtete

na

disků

určitém

straně

složky na

Na obrázku 3.5 je

složek na jednotlivých discích.

hierarchii složek a

Panely jednotlivých

přejmenujete

složek

nepozná a pane l Folders

ručně .

aktualizovat

uspořádán í

nebo

změny

uspořádání

snímky

přesouvat

vidět

Může t e

mezi složkami.

lze sbal it, takže lze snadno zobrazit disku . Více o katalogu a složkách se

219.

Library Filter (filtr knihovny) Library Filter (obrázek 3.6) názvu

souborů,

u m ožňu j e

filtrování na filmovém pásu , zatímco dřívější řešení

vyhledávání pod le

popisku , metadat atd . Attribute je obdobou část

Metadata nahrazuje

levý panel Metadata Browser. Jde tedy o

ko m pak t nější

než v Lightroomu 1, kde bylo na pane lu Keyword Tags

nutné procházet všechna kterých jste

chtě li

klíčová

slova, abyste našl i ta, podle

snímky filtrovat.

P ři

okruh vyhledávání zužuj e s tím , jak

této nové

metodě

se

postupně upřesňujete

Obrázek 3.5 Na pa nelu Fo lders (s ložky) je abecední sezna m složek importova ných s n ímků. Ze lené svět l o u názvu disku značí, že je d isk př i pojený a je na něm hodně volné ho místa. Císla za názvy d i sků udávají množství vo lných GB a ce lkovou kapac itu. Pokud je d isk odpojený, jeho název je nevýrazný. Pokud je nevýrazná některá složka, znamená to, že je přeru še ný odkaz na některý snímek.

kritéria . Nevýhodou je, že Li brary Filter zabírá místo v hlavn ím zobrazovacím 1"

ok n ě ,

ale

m ůže te r .... t

Anr,botl'

jej sk rývat a odkrývat klávesou \ . Když

MpUdAlJ

,.~

III ••

při

kliknutí na položky Text,

Attribute a Metadata podržíte Shift nebo Ctrl, k tě m jíž

p ř idáte p ř íslušné

otev řeným ,

mezi nimi

p ř epínali.

panely

namísto abyste Když na

znovu kliknete

při

Shift nebo Ctrl,

postupn ě

stisknuté klávese je

zavřete

a vrátíte se k zobrazení jednotlivých

Obrázek 3.6

Nový Lib rary Fil te r (filt r kni hovny).

panelů .

ADOBE PHOTO SHOP LlGHTROOM 2

75


Modul Library (knihovna) Pořadí snímků přetažením

v

lze

měnit

mřížce

jejich

Volby zobrazení Grid

(mřížka

miniatur)

(Gride) nebo na

Při

filmovém pásu.

importu nových fotografií se v hlavním

okně

zobrazí náhledy v nízkém rozlišení. Pokud jste

v režimu Grid

při

importu použil i

volbu Standard-Sized Previews (standardní velikost náhledů), vykreslení náhledů může trvat trochu déle, ale budou kvalitnější. Pokud fotoaparát , kterým byly snímky

pořízené ,

ukládá jejich

orientaci do metadat, miniaturní náhledy se automaticky správn ě natočí

svisle nebo vodorovně. Jinak můžete použít tla čítka pro

ru č ní otáčení náhledů

doleva a Ctrl+ 1 pro

nebo klávesové zkratky Ctrl+[ pro

oto č en í

V nabídce View zvolte View Options (Ctrl+J) a v

.f Flle Name

Options

F il ~ Sase Name Flle Exl enslo n Copy Name Fold er

klikněte

Rating Ulbel Ratin g .nd Labe I

Library View

buňky)

dvě

(obrázek 3.10). Můžete určit obecná nastavení,

spole č ná

varianty režimu Grid ,

lených

pro

obě

např.

zobrazení

o z nač en í

které jsou sou č ástí rychlé kolekce, nebo označ ení schvá-

sn í mků .

Volba Show clickable items on mouse over only

(zobrazit položky, na které lze klepnout, pouze když je nad nimi

Cropped Dimensions

Megapixels

myš) se týká capl lon Copyright Tltle I..ocatlon

např. znač ek

rychlé kolekce a

tlačítek

pro

otá č ení.

Když je zapnutá, tyto ikony, na které lze kliknout, se zobrazí pouze v

buňce ,

na kterou ukážete kurzorem myši. Když je zapnutá volba

( rtator

Tint grid cells with color labels (obarvit barvou visač ky) , celá buňka

Common Photo 5ettings. Exposure and ISO

bude mít odstín barevné

Exposure

visačky,

""

Len.Seltlng

-

kterou jste na snímek aplikovali .

1 CricfVilw

joJI ~(;.td[)ru •

ISO Speed Rating Focal Le ngl h Exposure Tlme

I.oYIMVtew ~

. ,-1=""-"'-____:31-=,

.,JI ~CIltQt>IP_,I",...,.,_..,

O lir.. "od (1'-. .... IIMI ,don

F- Stop

,,",, ~~ ,trfoloofl"'"

Expo.ure SIas EXposure Program

Mel eri ng Mode Camera

camera Model Camera Serial Number

Obrázek 3.7 Nabídka vo leb v část i Co mpact Cel l Ext ras (ko mpakt ní bu ňky - vo lby) d ialogového ok na Li brary View Options (volby zobraze ní knih ovna) zob razeného příkaze m View > View Options (Zob raze ní > Vo lby zob raze ní).

76

varianty:

(obrázek 3.9 ) a Expanded Cells

( rozšířené buňky)

snímků ,

ca plure Date/Tl me

okn ě

na záložku Grid View. Tento režim má

Compact Cells (kompaktní

ot oč ení

doprava.

KAPITOLA 3

=~]; := /oI. ~...",..f_

. .: """'" ......001._

..- !nt",," cotw lWft

Obrázek 3.8

POUŽITI MODULU LlBRARY

Okno Library View Opti ons (vo lby zo brazení knih ov na).


v části

pokud chcete, aby v znač í ,

buněk) zapněte

Cell Icons (symboly buňce

vidět

snímku byla

ikona praporku, která

zda byl snímek schválený, nebo zamítnutý (více o

snímků

Tento snímekje označený jako schválený

volbu Flag (vlajky),

byl

můžete

kroužek značí, že snímek do rychlé kolekce

přidán

Název souboru

najdete na stranách 100-101). Pokud byl snímek přidaný

do rychlé kolekce,

Vyplněný

ozna č ení

v pravém horním rohu miniatury nechat

zobrazovat vyplněné kolečko ; kliknutím na ně můžete snímky do rychlé kolekce

přidávat

nebo je z ní

vyřazovat.

Thumbnail Badges

(jmenovky v náhledech) jsou ikony zobrazované v pravém dolním visačky

rohu miniatury (obrázek 3.9): ikona klíč ová

signalizuje ořez

slova, ikona obdélníku znamená provedený

přidaná

a ikona se

znaménky plus/ minus signalizuje provedené úpravy. Kliknutím na některou

z těchto ikon se

přepnete

do odpovídajícího režimu práce. přejdete ,

Do modulu Oevelop (vyvolávání) také

když podržíte Alt

a dvojitě kliknete na buňku . A když podržíte Alt a dvojitě kliknete na snímek v modulu Develop (vyvolávání), vrátíte se

zpět

do modulu

Hodnocení

Library v režimu Grid. Volbu Unsaved Metadata (neuložená metadata)

zaškrtněte,

chcete-Ii v pravém horním rohu

Jsou zadaná klíčová slova

vidět upozornění ,

Snímek je

že metadata snímku nejsou synchronizovaná s hlavním katalogem . Na obrázku 3.9 je ukázka buňky v režimu Compact Cells (kompaktní

buňky),

režim . V

což je

buňce

při

prvním

je v horní

části

spuštění

uvedeno

v

vybraným z nabídky na obrázku 3.7 . Ve spodní

mřížce

tlačítka otáčení

části buňky

Režim Compact Cells (kompaktní buňky).

(Index Number), velká číslice na pozadí spolu s dalším údajem místo pro

Obrázek 3.9

Lightroomu výchozí

pořadové číslo

oř íznut

Snímekje upraven

Pořadové číslo

Přípona

(typ) souboru

je

a další volitelnou položku ze seznamu

na obrázku 3.7. Když zvolíte Rating , zobrazí se zde hodnocení 1-5 v

hvězdičkami .

buňce ,

Hodnocení lze

Na obrázku 3.10 je ukázka ( rozšířené buňky).

v či

části

přidělit

kliknutím na

buňky

V dialogovém

Expanded Cell Extras

vypnete zobrazení záhlaví

voleb zobrazení knihovny,

(rozšířené buňky

buněk

buňky

místo na dva

řádky

l.

v režimu Expanded Cells

okně

- volby), zapnete

volbou Show Header with

Labels (zobrazit záhlaví s popisy). V tomto v záhlaví

tečky

klávesami 1 až 5, nebo pomocí hranatých závorek [ a

rozšířeném

s informacemi. Ve

režimu je čtveřici

rozbal ovacích nabídek můžete vybrat , které údaje se zde mají zobrazit. Také spodní

můžete

části buněk

vybrat , které položky se mají zobrazit ve

zapnutím

či

vypnutím voleb Show Rating

Footer (hodnocení), Include Color Label (barevná a Include Rotation Bultons

(tlačítka

pro

otočení) .

stojí klávesová zkratkou Ctrl+Shift+H , kterou zobrazení všech položek v

buňkách.

Otoč i t

visačka)

Za zmínku

ještě

můžete přepínat

miniaturu proti směru hodinových ručiček

Obrázek3.10

Otočit

miniaturu po směru hodinových ručiček

Režim Expanded Cel ls (rozšířené b u ňky).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

77


7

Procházení snímků v režimu zobrazení Grid Když

p ři výběru snímků

v

m řížce

nebo na filmovém pásu podržíte Shift,

vytvo ř íte

snímk ů

výb ěr

souvislý

všech

v řad ě vedle sebe od prvního

po posledn í, na který kliknete. Chcete-Ii vybrat více

sn ímků ,

které

neleží vedle sebe, podržte Ctrl a klikn ěte na n ě. Klávesou / m ůžete odzna č i t

(vyjmout z výběru ) " nejvíce

vybraný" sn ímek nejsvětlej ší

v ýběr u

(má

pozadí) .

Režim zobrazení Grid

( mřížka

miniatur)

představuje

hlavn í

metodu procházení obsahu katalogu (obrázek 3 .11 ). Miniatury můžete zvětšit či

zmenšit pomocí jezdce dole pod hlavním

oknem. Snímky můžete procházet kliknutím na ně, nebo po jednom pomocí kurzorových šipek na klávesnici . Jak je popsáno v Kapitole 1, obsah knihovny je zobrazený v hlavním a

boční

panely lze skrýt dvojitým kliknutím na jejich

okně

vnitřní

okraje, nebo kliknutím na postranní lišty s šipkami . Panely se pak ukáží, když najedete ukazatelem myši k okraji obrazovky, nebo se dají uzamknout, aby

zůstaly otevřené ,

kliknutím na

postranní lištu s šipkou . Ještě jednodušší je stisknout tabulátor, přepíná

mezi hlavním oknem s

oběma

postranními panel y

Uživatelé Macu se mohou setkat

který

s obtížem i p ř i navigaci pomocí

a samotným hlavním oknem , vyplňujícím celou

kurzorových šipek na klá vesnici . V tom

p ří pad ě

zvolte možnost

Key board & Mouse, a když uvidíte " Full Keyboa rd Access: ln windows and dialogs, p ress Tab to move keyboard focus between", zvolt e "Text boxes and Lists only".

Klávesami + a - (na alfa-nume rickém bloku )

m ůžete

velikosti

postupn ě z vět šovat či

bun ě k

zmen šovat.

Obrázek 3.11 Obsah katalogu v režimu zobrazení Grid. Vš i mněte si, že všechny sn ímky ze složky Ade, zobrazené v hlavním okně, jsou i na fil movém pásu. Můžete na ně kliknout v hlavním okně, na filmovém pásu nebo jimi procházet pomocí zvýrazněných kláves. Pomocí kláves Home a End můžete přeskočit na první nebo poslední snímek v mřížce. Obsah hlavního okna můžete procházet také klávesami Page Up a Page Down.

78

KAP ITOLA 3

POUŽITí MODULU LIBRARY

šířku

obrazovky.


Práce v režimu zobrazení Loupe (lupa) Režim Loupe (lupa) má dvě možnosti zobrazení: standardní

Mezi režimy Grid a Loupe se dá p řep í nat

a detailní. Při standardním zobrazení (Fit) se ce lý snímek vejde do hlavního okna, při detailním je vyplní (Fi ll) svou kratší

i klávesovými zkratkami.

Klávesou G se vždy

p řepnete

do ať

modulu Library v režimu Grid,

stranou (obrázek 3.12 ). P ři detai lním zob razení si snímek

jste

můžete

Podobn ě

klávesou E se vždy

p řepnete

do modulu Library reži mu

např.

prohlížet ve velikosti 1: 1 či jiném zvoleném měřítku,

2:1. Do režimu Loupe se nejjednodušeji přepnete dvojitým

kliknutím na snímek v právě označených dvojitě

a

mřížce

nebo na fi lmovém pásu . Máte-Ii

v kterémkoliv modulu .

Loupe.

více snímků , obrazovku vyp lní ten , na který

kliknete . Výbě r snímků se zachová na filmovém pásu

můžete

právě

jím pak procházet kurzorovými šipkami vlevo a vpravo .

Když na snímek v režimu Loupe dvojitě kliknete , vrátíte se do režimu Grid. V poznámkách na okraji stránky uvádím několik klávesových zk ratek pro přepí n án í zobrazení.

P.OZNÁMKA Vybrané miniatury jsou v a na filmovém pásu

m říž ce

ozna čen é světle

šedým orámován ím . V ka ždém výb ě ru

je jeden hlavní, více vybraný

sn ímek (v režimu Loupe ten zobrazený v hlavním

okn ě) .

V

m ř ížce

a na filmovém pásu je to ten se s větlej ší m

orámován ím, než ostatní

vyb ran é sn ímky. Výb ě r p ředstavuje do č asnou sn ímků např.

kolekci

a má mnoho vyu žit í. M ů žete

všem vybraným snímkům

najednou

p ř id ě lit

stejné hodnocen í,

nebo na ně synchronně aplikovat urč ité

úpravy obrazu (nastaven í

se synchron izuje podle nejvíce vybran ého snímku ).

Obrázek 3.12 Snímek v režimu Loupe. Na filmovém pásu je vidět aktivní výběr, kterým můžete procházet kurzorovými šipkami.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

79


Práce v režimech Grid (mřížka miniatur) a Loupe (lupa) "~~'.'

r

f'

.

.,.~'>j-

,.. .. " ; a =~ 1','

ii

~

::s

tIJ1f".

,4

• 1

<"

~

~,

I

1.

V režimu Grid

(mřížka

fotografií. Stejný

2.

výběr

miniatur)

můžete

vybrat

několik

uvidíte dole na filmovém pásu .

Když použijete panel Ouick Develop (rychlé vyvolávání) , úpravy se aplikují na všechny vybrané snímky (pro tento typ úprav je panel Ouick Develop ideální) . V tomto kroku jsem zvýšil živost (Vibrance) barev všech vybraných

80

KAPITOLA 3

pOUžlTf MODULU LlBRARY

snímků.


3.

Pokud však

přepnete

do režimu Loupe , úpravy provedené

na panelu Quick Develop (rychlé vyvolávání) , na

stupně

šedi, se aplikují pouze na zobrazený snímek,

přestože výběr snímků zůstává

na filmovém pásu aktivní

a klávesami Ctrl+šipka vpravo/vlevo postupně

4.

např . převod

můžete

snímky

procházet.

Zpátky v režimu Grid kamkoliv do

(mřížka

úprav)

rámečku některého

ze

můžete výběr snímků , čímž

zrušit kliknutím

se ostatní

odznač í .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

81


Možnosti nastavení režimu Loupe (lupa) Můžete

zvolit krátké zobrazení

v modu lu

Li brary (knihovna)

V

dialogové m okně View > View

informací o snímku vždy, když se

Options (Zobraze ní> Volby zob razení), v části Loupe View

snímek otevře v zobrazení Loupe

(zobrazení lupa) m ůžete nastavit, co se zob razí v záhl aví snímku

(lupa) . Můžete také přepínat mezi

př i pře pnutí do režimu Loupe. Na ob rázku 3.13 jsem z m ěnil

zobrazením Info 1, Info 2 a bez zobrazení těchto informací pomocí klávesy

r. Obsah Info 1 a Info 2 lze

nastavit v dialogovém

okně

View

> View Options (Zobrazení > Volby zobrazení) na kartě Loupe View

Loupe Info 1 tak, aby se zob razily název so uboru , datum a roz m ě r y o řez u. Vo lb ě Sh ow bri efl y when photo changes (zob razit krátce p ři z m ě n ě fotog rafie) tyto informace krátce zo brazí vždy p ř i otevře ní sním ku v režimu Loupe (obrázek 3.14 ).

(zobrazení lupa).

fl . " ..

Llb ruy VIeW Opllons

Gnd Vi_

G-~·~!!...

!.-·

loupt:lnol

loupt'

v_ }

_":::'=====:J!l

Nabídka View obsahuje volbu Enable Mirror Image Mode (Zobrazení > LoujHl:lnf",-l

Aktivovat zrcadlový režim) . Po výběru této volby se všechny snímky

jednoduše zrcadlově převrátí (vodorovně) .

Tento efekt vypnete

tím, že ho v nabídce View (zobrazen í) vyberete znovu . Toto nastavení je přidáno proto, abyste si mohli prohlédnout vlastní portrét tak, jak jste zvyklí vidět se při pohledu do zrcadla . Toto nastavení ale p řevrátí všechny snímky v katalogu, nikoli pouze

aktuálně

vybraný.

Obrázek 3.13

Dialogové okno Lib rary View Options (volby zob razení knihoval s nastavením p ro režim Loupe (zobrazení lupa) .

Obrázek 3,14 Zde vidíte, jak se údaje zvo lené v části Loupe Info 1 zobrazí, když je zapnutá volba Show Info Overlay (zobrazit informace), zakroužkovaná na obr. 3.1 3. Když je zapnutá volba Show briefly when photo changes (zobrazit krátce při změně fotografie), informace po něko l ika vteřinách zmizí.

82

KAP ITOLA 3

POUŽITí MODULU LlBRARY


Pohyb snímkem v režimu Loupe (lupa) Pohled na snímek ve standardním zobrazení v režimu Loupe

Když máte v režimu Loupe snímek

(lupa) si můžete zvětšit několika způsoby. Dalším kli knutím na

zvětšený,

snímek se přepnete do předchozího zvět šení , resp. do režimu

můžete přepínat

1 : 1, přičemž obraz se vycentruje tam , kde kliknete. Dalším kliknutím se vrátíte k

předchozí

stisknutím mezerníku mezi režimy

zobrazení.

velikosti zobrazení. Takže když

na fotografii z obrázku 3.14 kliknete na oko (ve standardním režimu Loupe), náhled se na ně vycentruje a zvětší se jako na

obrázku 3.15.

nodí k porovnání detailů Můžete

Nyní můžete obraz posouvat kliknutím a tažením v hlavním okně

Detailní zobrazení režimu Loupe se

nebo použít panel Navigator vlevo

nahoře .

Na obrázku

snímků.

procnázet snímky ve výběru

kurzorovými šipkami a pronlížet si snímky ve stejném

zvětšení.

3.15 označuje obdélník v náhledu na panelu Navigator výřez snímku , který je právě vidět v hlavním okně . Posouváním tohoto obdélníku se

můžete

snímkem pohybovat. A nakonec máte

Pokud nevidíte jezdec Zoom (zvětšení), zaškrtněte

no v nabídce,

k dispozici jezdec Zoom (zvětšit) na pane lu nástrojů , umožňující

která se rozbalí po kliknutí na ... , viz

snímek ze standardního zobrazení zvětšit ještě víc , až v poměru

obrázek 3.15, nebo na nástroj není

11: 1.

v prunu

nástrojů

dost místa.

Obrázek 3.1 S V režimu zobraze ní Loupe se můžete snímkem po hybovat taže ním obdélníku na panelu Navigator, kte rý označuje ob last, která je p rávě zvětšená zobrazena v hlavním okně. Míru zvětšení můžete rychle nastavit také jezdcem Zoom (zvětšení).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

83


Náhledy v Lightroomu Když importujete nové snímky, Lightroom použije v souboru buňky

vložené miniatury a vyplní jimi miniatur). Poté automaticky

standardní náhledy,

což v závislosti na použitém nastavení fotoaparátu obnáší

změnu

většinou

vzh ledu miniatur. Na obrázku 3.16 je typický

příklad změny

Lightroomem

( mřížka

v režimu Grid

vytvoří větší

vloženého JPEG náhledu v nízkém rozlišení na

vytvořený

náhled.

Nastavení výchozích úprav obrazu Někteří

av

lidé dávají

přednost

vytvořen ým náhledů ,

fotoaparátem

některých případech může

v souboru vložený náhled

skutečně vypadat lépe . Často je to tím , že jste si nenastavili Obrázek 3.16 Miniatury a náhledy ve standa rdním režimu Loupe jsou zpočátku rozložené na pixely a mívají ploché barvy. To se změní, jakmile Lightroom vytvoří nový náhled a ten původní

jím nahradí.

výchozí úpravy obrazu vhodné pro snímky z vašeho fotoaparátu . V

předvolbách

Presets

Lightroomu (obrázek 3.17 )

(přednastavení)

můžete

adjustments (aplikovat automatické nastavení nově

v

části

zapnout volbu Apply auto tone tónů ),

která na

importované sady fotografií aplikuje korekci tonality. Snímky ostřejší

pak také vypadají

(jako spodní náhled na obrázku

3.16). Nevýhodou je, že se tato korekce aplikuje na všechny V Light roomu 2 je automatická úprava tona lity vylepšen á a lé pe odhaduje, kte rá nastaven í obrazu

nově

importované snímky, ale nemusí být pro všechny vhodná ,

obzvlášť

pro snímky

pořízené

v

řízeném

ateliérovém

osvětlení.

zm ě nit .

~ Apply Auto gr.vsuok ""O, wtI," (Oft'o/Itr\Jn§j to grOll VSCoUe ~ M.l.ke. der. ulu 'PKlftc to e&m"

. Strial number

~ Mak4: dtflUIU S ~( ltI( tO u met.. ISO senl"; ( Itu~ 111 de'.ault [)eowelop lertlngs )

.~

( Show llghtrOOm ,"stes folder .. ) ~~"00II'IDri'a..1I

r---:. .. - .... ~ .._~-...----. RUIOf't Rlen&tm! Ttmpll... ( !tutore Loul Adju' [r1'H!nt ,,"HU )

t\t'ltoreKeyworcIStcI"rUMs ~stor.

Te'" TemptlltH

R,,~ ColO( l..Ibtll'reltu

ltutONlIbtAryRttr ~lS

)

Obrázek 3.17 Pomocí Edit > Preferences (Úpravy> Předvolby, Ctrl+,) můžete zapnout aplikování automatických korekcí obrazu, jak je popsáno v textu.

84

KAP ITOLA 3

PO UŽITí MODU LU Ll BRARY


Když v modu lu Deve lop (vyvo lávání)

vytvoříte

které je podle vás vhodné pro zpracování fotoaparátu ,

můžete

nastavení obrazu,

snímků

z

určitého

je nastavit jako výchozí volbou Deve lop >

Zaškrtnete-Ii v

předvolbách

Lightroomu v části Presets

(před na-

Set Default Settings (Vyvolávání> Nastavit výchozí nastavení) .

stavení) volby Make defaults specific

Otevře

to camera serial number

se dialogové okno

znázorněné

na obrázku 3 .18,

(změnit

kde můžete kliknutím na tl ač ítko Update to Current Settings

výchozí nastavení na specifické pro

(aktualizovat pod le současného nastavení) aktua li zovat stávající

sériové

č íslo

fotoaparátu) a/nebo

Make defaults specific to camera ISO

výc hozí nastavení pro uvedený typ fotoaparátu. Díky kombinaci

setting

příkazu

specifické pro nastavení ISO fotoapa-

Develop > Set Default Settings (Vyvo lávání> Nastavit

výchozí nastavení) v modu lu Deve lop (vyvo lávání) a

předvo l bám

Default Deve lop Settings (výchozí nastavení vyvo lávání) na záložce Presets

(přednastavení)

v

ok n ě

(změnit

výchozí nastavení na

rátu) (obrázek 3.17), nastavení bude výchozím pro specifické sériové

číslo

fotoaparátu a/ nebo hodnotu ISO.

Edit> Prefe rences

(Úpravy> Předvo l by) , viz TIP vpravo , můžete vytvořit výchozí nově

nastavení, které se ap li kuje na všechny

importova né

fotografie , a ovlivnit, jak budou vypadat náh ledy

vyt vořené

Lightroomem v režimu Grid a standardním režimu Loupe.

Vždy, když Lightroom spustíte, rozlišen í a asi začne

~I

[)e(a.ult Develo Settin s

~ nCH'l

knihovny a kvalitu

Sp~ed

Ratll\9

poč ítat,

ISO 01 00

~

náhledů .

pot řeba některé

Zjistí,

náhledy ve

než

začne vytvá řet

p ře­

náhledy

Sou č asn ě

kontroluje datum posledních

f Update to Current Senings. )

změn

se

Když použijete příkaz Set Defa ult Sett ings (nastavit výchozí nastavení), můžete je aktualizovat pro každý fotoaparát. V závislosti na předvo l bách Lightroomu tak můžete dané nastavení použít jako výchozí pro určitý typ fotoaparátu, konkrétní kus, či konkrétní kus a hodnotu ISO.

Obrázek 3.18

stávajících miniatu r. Pokud

některý

vytvo ření

soubor od posledního

náhledu

změnil, vytvoří

nový standardní náhled a pak náhled 1:1 ve vysokém rozlišen í.

POZNÁMKA

Velikost a kvalita náhledů

P ř íkazy

Chcete-Ii nastavit sta ndard ní velikost

n á h ledů ,

zvo lte Edit>

v nabídce Library > Previews

(Knihovna > Náhledy) se aplikují na

Catalog Setti ngs (Úpravy> Nastavení katalogu). Otevře se

všechny

dialogové ok no Catalog Settings (nastavení katalogu), viz

ohledu na

obrázky 3.19 a 3.20, kde můžete na zá ložce File Hand ling (zpracování souborů) stanovit standardní ve li kosti náhledů (Standard Preview Size) v pixelech . Radím nastavit ve likost vhodnou pro ve li kost monitoru , se kterým pracujete. Pokud používáte malý laptop, nebudete

vte ř in

1:1 ve vysoké m rozlišení.

Pluse note that these changes are not undoable . : R.tstOfe Adobe Oef.ault Senings )

30

standardním rozlišen í pot řeba

[OS 01000

Se:rla.l Number: 0001 26996 ISO

náhledy v nízkém během

kontrolovat stávající obsah

zda není

Cnange tne default sett lngs u$ed by Llghuoom and Camera Raw for negative Hles with tne followlng prope:nies? MocI tl:

načte

nejprve

potřebovat

náhl edy

větší

právě

Takže když okně

37

nap ř.

snímků,

aktivní výběr.

máte v hlavním ale vybraný je jen

jeden, a zvolíte Library > Previews > Discard 1:1 Previews (Knihovna > Náhledy > Vypustit náhledy 1:1), objeví se okno z obrázku 3.22 (str. 87) s

upozorněním ,

než 1 024 pixelů na výšku č i šířku . Máte-I i velký 30" monitor,

ovlivněny

je lepší použít n ejvětší dostupnou velikost n áh l edů . Jelikož

zobrazených

však velikost náhledů ovlivní také ve likost cache soubo r ů , je

zobrazené snímky, bez

p řípadný

že budou

náhledy všech s nímků,

právě

a ne jen náhled

toho vybraného.

ADOBE PHOTO SHOP L IGHTROOM 2

85


Catalog Settings

Stlndard Pl'evlew Slze ~ 1024 pixel, Prevfew Qualir, : Medium AUlom.at!ully OlSurd 1 1 Prevh~ws : : After 10

I I :I

:

:

0......

"npol'!. Stql.lfn~N'I.I.,,~r!

Import Number

~

PhotO$ Imported' - , - -

Obrázek 3.19 Pracujete -Ii s menší obrazovkou, nebudete potřebovat standardní velikost n áh l e d ů (Standa rd Prev iew Size) s délkou strany větší než 1 024 pixelů, Také pokud nemáte nazbyt vo lného místa na disku, nastavte kva li tu náhledů (Preview Quality) nízkou (Low) č i střední (Med ium),

Catalog Settlngs

St.andard Prevlew Slze : 2048 pixel. Prevlew QuaIIW· { Hlgh Autom.atluU ... Discard 1·1 PrevlewI.

t

Aftllr 10

Da....

:I :I :I

11I1.PO!!_Sfq...frKf.Nu!"I?t~!.

Import Number: ~

PhOtos Impofted

~

Obrázek 3.20 Prac ujete -Ii s ve lkým, např, 30" mon itorem, nastavte standardní velikost náh ledu (Standa rd Prev iew Size) na 2 048 px, Když nastavíte nejvyšší (High ) kval itu (Preview Qual ity), vytvoř í se nejl epší náhledy s použitím barevného prostoru ProPhoto RGB,

86

KAP ITOLA 3

POUŽITf MODULU LlBRARY


rozumné snažit se udržet jejich ve li kost optimá lní. Nemá smys l zbytečně

mít standardní náhledy

velké , protože by vyžadovaly náhledů určuje,

více místa na disku. Nastavení kvality budou zkomprimované.

Při

nízkém (Low) nastavení se náhledy

komprimují víc na úkor kvality obrazu, se komprimují

méně

V dialogovém

okně

při středním

kvalitnější, při

a jsou

nejméně

komprimují

jak moc

(Medium)

(počáteční

zpomalil.

Při volbě

ještě tvořily

Můžete

můžete

náhledy), kde

náhledy a proces se tím

Embedded & Sidecar (vložený a

pomoci import z

alespoň nějaký

o

náhled ,

skutečné podobě

aby

vytvářel

Můžete

vytvoří

snímků ,

začne vytvářet kvalitnější

přimět

náhledy 1:1 volbou Library >

Previews > Render 1:1. Velké náhledy jsou užitečné, protože si díky nim snímky rychleji zobrazit

v plné velikosti, ale také mohou být

náročné

na místo na pevném

disku. Máte tedy možnost nechat náhledy 1:1 automaticky smazat, po stanovené

době,

nebo si je ponechat,

pro stále rostoucí soubor Lightroom

importu , nebo zvolit

naštěstí přikládá

otevřenou .

však Lightroom

pokud máte na disku dostatek místa Previews.lrdata. Dobu, po jejímž

náhled v plné ve li kosti (import se

zpomalit). Lightroom než

představu

Lightroom nastavit tak ,

přímo při

vytvořit

můžete

přidružený)

karty urychlit a hned tak uvidíte

poskytne jen hrubou

standardní náhledy

může značně

importu

byť

snímku.

možnost 1:1, kdy se tím

paměťové

složku,

velikosti pro všechny snímky. Ale

dlouho již máte složku

se použijí náhledy vložené v originálu nebo externím souboru . To může

otevřete

náhledy v plné

chvíli trvá . Proto záleží na tom, jak

zvolit Minimal (minimální), což znamená, že se snímky importují co nejrychleji , aniž by se

tvořit

náhled 1:1, protože celý proces

vysokém (High) se

pro import fotografií (obrázek 3.21 ) se

nachází nabídka Initial Preview

se

ne všechny snímky budou mít hned

nejkvalitnější.

a jsou

Když v Lightroomu začnou

uplynutí se mají náhledy 1:1 odstra-

prioritu

nit, zvolíte v položce Automatically Discard 1:1 Previews (automaticky

náhledy.

odstranit náhledy 1:1) v nabídce Edit > Catalog Settings > File Handling nlor

.. t lO

to AiJ j: 'r

(Upravit> Nastavení katalogu >

Oevelop Settlngs: ~IN =o= ",,= ============.:::!1 ~IN =O = ""===::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===;:f

Zpracování

Ke'f'YO'ds_

souborů) výběrem

z mož-

ností: za 1 den (After One Day), za

Metadata

~

1 týden (After One Week), za 30 dní (After 30 Days), nebo nikdy (Never).

Inltial Prevl

..{ Mini ma!

Pro vybrané snímky

Embedded &> Sideur Standard

CJ Show Prev;

1:1 odstranit i

'--_ 1:1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-""

můžete

příkazem

náhled

Library >

Previews > Discard 1:1 Previews (Knihovna> Náhledy > Vypustit

Obrázek 3.21

Detail dialogového okna pro import s nabídkou

počátečních náhl edů.

náhledy 1:1).

Tvorba náhledů 1:1 Olscard thl!

Standardní náhledy se kuje se ani

zostření ,

tvoří

ani

ze zdrojového souboru, ale neapli-

odstranění

šumu. V

případě náhledů

1: 1

full ~ si:r:ed p~view.

for 37

photos7 nHS will deltt. Itl.. 1 1 preyl_s from)'OV' (lKht

,,,,"II"

wtMn ""-SlHd.l.lS ~ ~".. rHrltWd by rud~ Prom lhe: ~

v plné velikost však ano, takže jejich tvorba trvá déle . Lightroom automaticky

vytvoří

náhledy 1: 1, jakmile jsou hotové standardní

náhledy, ale tato úloha má nízkou prioritu. Pokud náhledů

chcete

přidělit

vytvoří

ve lkých

prioritu , v nabídce Library zvolte Previews

> Render 1: 1 (Knihovna> Náhledy> Lightroom

tvorbě

Vytvářet

náhledy 1: 1).

náhledy 1:1 a standardní náhledy

současně.

Obrázek 3.22 Pokud budete mít pouze jednu fotografii můžete odst ranit náhled jen této označené fotografie (Discard One), všech fotografií (Discard AII), nebo úkon zrušit (Cancel). označeno u

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

87


Zvětšení obrazu

Jak již bylo

v režimu Loupe

zmíněno ,

režim Loupe nabízí

čtyři

možnosti

zobrazení. Velikost zobrazení je vždy uvedena v pravém horním rohu pane lu Navigator. Možnosti zobrazení jsou následující: Fit - zobrazení snímku se

přizpůsobí

tak , aby

i svis le vyp lni l dostupné místo v hlavn ím zcela vyp lní kratším okně

a druhý

rozměrem

rozměr

okno

vodorovně

ok n ě;

Fi ll - snímek

dostupné místo v hlavním

přesáhne;

standardní

zvětšení

1:1 ;

a nakonec zobrazení ve volite lném měřítku, které můžete vybrat Obrázek 3.23 Pane l Navigator se všemi možnými měř ítky zobrazení, která se po hybují od 1:4 (25%) přes 8: 1 (800 %) až po 11:1. Ale mám poc it, že doopravdy j e to spíš 10: 1.

z rozbal ovací nabídky na panelu Navigator (obrázek 3.23 ). Je důležité

s

uvědomit ,

že režim Loupe má v

zvětšené

standardní a

zobrazení. Na panelu Navigator

nastavit standardní režim na Fit nebo Fill a nebo jedno z volitelných

POZNÁMKA

měřítek.

center", nacházející v

zvětšení

Zobrazení se

obraz nebo stisknutí mezerníku bude

Volba " Zoom clicked point to

podstatě dvě

přepínat

při

varianty:

můžete

na 1: 1

kliknutí na

mezi vybranými

možnostmi.

p ředvolbách

(Preferencesl Lightroomu v části Interface,

ovlivňuj e,

jakým

způsobe m

se snímek v režimu Loupe zob razí. Když j e vypnutá, snímek hlavní okno

Klávesové zkratky v režimu Loupe Z režimu Grid

můžete

přepnout

stisknutím Ctrl+ =

zvětšeného

do standardního zobrazení.

co nejvíc vypln í. Když je zapnutá,

režimu Loupe a pak do nastaveného

sním ek se vycentruje vždy tam, kde

Stisknutím Ctrl+ - (minus) snímek zase zmenšíte a pak se vrátíte do

na

n ěj

kliknete.

režimu Grid . Stisknutím Ctrl+Alt++ a Ctrl+Alt+- si zvětšovat

můžete

snímek

postupně.

a zmenšovat

Práce v režimu Survey (přehled) Máte-Ii vybraných více

snímků , můžete

najednou kliknutím na

tlačítko

nástrojů

Survey

modu lu Library (knihovna).

(přehled) přepnout

je zobrazit všechny

Survey (prohlížení) na panelu Případně můžete

do režimu

z kteréhokoliv modulu stisknutím

klávesy N. V tomto režimu se všechny vybrané snímky zobrazí v hlavním

okně

současného

co

největší.

Na obrázku 3.24 je ukázka

zobrazení všech

snímků

vybraných na filmovém

pásu . (Filmovému pásu se budeme více kapitole .) podle okně .

88

KA PITOLA 3

Uspořádání

počtu

POU ŽITI MODULU LIBRARY

a velikost

vybraných

snímků

náhledů

věnovat

dále v této

se dynamicky

mění

a dostupného místa v hlavním


Hlavní, nejvíce vyb raný snímek je bíle orámovaný. snímky

můžete

kliknutím na

doleva a doprava. Chcete-Ii stiskněte

Ctrl a

k l ikně t e

filmovém pásu), nebo Ve likost

n á hl edů

na

někte rý

něj

k l ik n ě t e

zbylýc h

Přep ín at

mezi

nebo pomocí ku rzorovýc h šipek snímek z

(v hl avním

výběr u

ok n ě

odstranit,

nebo na

se automati cky

napln o využily vo lné místo v hl avím

z m ě ní ,

z výběru

zobrazeného v režimu Survey (přehled)

na X v jeho pravém dolním rohu .

s n í mk ů

POZNAMKA Odstraněním snímků

neodstraníte snímky

z katalogu .

aby

ok n ě .

Do režimu Loupe se z režimu Survey (přehled ) přepnete stejně

jako

z režimu Grid - dvojitým kliknutím na náhled v režimu Survey se snímek zobrazí ve standardním

Obrázek 3.24 Výběr snímků na filmovém pásu zobrazený v režimu Su rvey. K procházení sn í mků použijte kurzorové šipky doleva a doprava.

režimu Loupe,

zpět

se

přepnete opět

dvojitým kliknutím na obraz.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

89


Práce v režimu Compare (porovnání) Když na panelu

Pokud jste vybrali pouze jeden snímek, než

přejdete

do režimu

Compare (porovnání),

kliknutím zvolit kterýkoli jiný snímek (výběr) .

kliknete na

označený

nání) , zobrazí se

můžete

z filmového pásu jako Select

nástrojů

snímek jako Select

zůstane " uzamčený "

kliknete na snímek Candidate (kan-

můžete

procházet ostatní snímky ve

Můžete

tak porovnat

jako

kandidáta (Candidate) další snímky z aktuální složky/kolekce. Vybraný snímek

můžete změnit

kliknutím na

plochu Select a potom na snímek na filmovém pásu.

(výběr)

a ten hned něj

na filmovém pásu jako Candidate (kand idát) (obrázek 3.25) Vybraný snímek

můžete postupně střídat

Compare (porov-

napravo (nebo nalevo, je-Ii snímek na pásu zcela vpravo) od

Použijete-Ii kurzorovou šipku nebo didát),

t l ačítko

Aktivní snímek je můžete

různé

označený

a kurzorovými šipkami

výběru

a

měnit

kandidáta.

kandidáty s vybraným snímkem . bílým rámem. Pomocí jezdce Zoom

nastavit velikost zobrazení obou

snímků.

Míru

zvětšení

a pohyb snímky lze synchronizovat pomocí ikony zámku .

Obrázek 3.25 V režimu Compa re (po rovnání) můžete porovnat vybraný snímek s různými kandidáty. Kurzorovými šipkami lze procházet snímky na fi lmovém pásu.

90

KAPITOLA 3

pOUžlTf MODULU LIBRARY


Možnosti nastavení v režimu Compare (porovnání) Pokud je

otevřený

pane l Navigator,

můžete

jej použít pro pohyb

po snímcích v režimu zob razení Compare (obrázek 3.26 ). Když na náhl ed na panelu Navigator kli knete , nastavené

m ěř ít ko

a pak si tažením obdé ln ík u

zvětší

se obraz na

m ůže te

proh lížet

POlNÁ KA Při

porovnávání

snímků

vedle sebe

v režimu Compare také můžete zobrazit informace v záhlaví.

V modulu Library (knihovna) zvolte View > Loupe Info > Show

stejné oblasti obo u snímků. Samozřejmě může t e ode mknout

Info Overlay (Zobrazení > Lupa

zámek na panelu nástrojů a pohybovat se oběma snímky

- informace > Zobrazit

nezávisle. Pro návrat do normálního dvojitě klikněte

nezvětšené h o

zobrazení

kamkoliv do náhl ed u na panelu Navigator.

Jakmile se rozhodnete , kterém u sní mku dáváte vybranému (Se lect),

klikněte

na

t l ačítko

před n ost

jako

překrytí

informaci). Nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+l, resp. samotné I pro cyklické zobrazování informaci (..i" jako Ivana).

Done, aby se stávající

vybraný snímek zobrazil ve standardním režimu Loupe.

Obrázek 3.26 Režim zobrazení Compare (porovnání) s vidite lným panelem Navigator a informacemi v záhlaví.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

91


Režim zobrazení Compare (porovnání) krok po kroku Následuje krok po kroku popsaný Compare k

úpravě

příklad

použití režimu

fotografií vybraných na fi lmovém pásu.

POZNÁMKA Poznám ka redakce: j ak vid íte na obrázku dole, je na MACu vybraný oz na čen černým

sn ímek

diamantem

a kandidát b ílým, a oba vlevo naho ře.

Aby se t o nepletlo, na PC j e

to vpravo

naho ře

1.

Vybraný snímek (Select) a kandidáte (Candidate) na filmovém pásu poznáte podle ikony na horním okraji

a vybraný (Select)

označený

sn ímek má ikonku bílou a kandid át

miniatur. Vybraný snímek je

černou .

postaveným na "diamant" a stávaj ící kandidát

2.

Zde je mám

přík l ad

92

KAPITO LA 3

PO UŽITI MODULU LIB RARY

čtvercem

černým.

režimu Compare v akci. Na tomto obrázku

červeně ohraničený

ohraničeného

(PC) bílým

kandidáta.

vybraný snímek a

modře


3.

Pomocí kurzorové šipky doprava jsem porovnal s vybraným snímkem další

4.

označené

snímky.

Když jsem našel snímek , který se mi líbil víc , stisknutím kurzorové šipky nahoru jsem jej povýšil z kandidáta na vybraný.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

93


..

Procházení fotografií na filmovém pásu Filmový pás se nachází ve spodní

F ~mslfl p

@

OW

rating~ il11d picks in hlmnrlp

M Show photos ln navtga.mr on mouse-over

o Zoom cllcked point

části

okna Lightroomu. Na

filmovém pásu není o snímcích uvedeno tolik informací jako

to center

~ Use typographk: frac[/ons

v

mřížce

a

označení

režimu Grid, ale pod miniaturami lze zobrazit hodnocení snímků ,

schválených

když v

předvolbách

zapnete

volbu Show ratings and picks in filmstrip (zobrazit ve filmovém pásu hodnocení a vlajky) (obrázek 3 .27 ).

Obrázek 3.27 V předvolbách Edit > Preferences (Úpravu> Předvolby) Lightroomu na zá ložce Interface (uživate lské rozhraní) je část Filmstrip (filmový pás), kde můžete zapnout zobrazení hodnocení a označení schválených/zamítnutých snímků pod miniaturami na filmovém pásu - Show ratings and picks in filmstrip (zobrazit ve filmovém pásu hodnocení a vlajky).

Filmový pás je a poskytuje

při přepínání

přehled

mezi moduly vždy dostupný

o obsahu katalogu (obrázek 3.28 ).

Při

práci v jiných modulech tak stále vidíte , které snímky jsou

v modulu Library

právě

vybrané (obrázek 3.29 ). Snímky, se

kterými chcete pracovat, jako v měnit

mřížce

jejich

zůstanou

můžete

můžete

označit stejně

miniatur) a tažením

což se projeví i v režimu Grid. výběr snímků

zachované , když

Např.

na filmovém pásu

(mřížka

režimu Grid

pořadí ,

Na filmovém pásu Grid .

můžete

můžete

Změny pořadí

uložíte jako kolekci .

snímky procházet

stejně

jako v režimu

pomocí kurzorových šipek doleva a doprava si

snímky ve složce

postupně

prohlížet v režimu Loupe.

Když šipku podržíte, projdete snímky rychleji , ještě rychleji pak tažením za posuvník .

Tlačítka

Go Back!Go Forward

Cesta k otevřené složce,

Chcete- Ii

změnit

velikost filmového

(zpět/dopředu)pro přepínání

procházení miniatur.

Kliknutím sem filmový pás skryjete nebo otevřete (nebo použijte funkční klávesu F6).

Obrázek 3.28 Filmový pás se nachází ve spodní části okna Lightroomu a je dostupný ve všech modulech. Tlačítko Go Back!Go Forward slouží k přepínání mezi stávajícím a předchozím režimem zobrazení.

94

KAPITOLA 3

POU:LITí MODULU LIBRARY


Obrázek 3.29 Filmový pás umožňuje udržet si při přepínání mezi modu ly a různými režimy zobrazení přehled o aktivn ím výbě r u snímků.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

95


b

~F1

./ Show

.; Full Screen Show Second Monitor Preview

I

.; Crid loupe - Normal loupe - live loupe - locked Compare SurveV Slid.show

Práce se dvěma monitory normá l ně běží

Lightroom se OK"'> OC ON

\:0 K"'>

.; Show Filter View

0\

OK= OK-

Zoom ln Zoom Out Increase Thumbnail Si,e Decrease Thumbnail Size

0= 0-

Obrá zek 3.30

Podnabídka Window > Secondary Display (Okna> Sekundární zobrazení).

dvěma

mo nitory,

Lightroomu. Lze to

na jednom monitoru , ale máte-Ii systém

můžete

na tom dru hém zobrazit další okno

udělat několika způsoby. Můžete

zvolit

Windows> Secondary Display (Okna> Sekundární zobrazení) a z podnabídky na obrázku 3.30 zvo lit Show. Sekundární okno lze zapnout a vypnout také klávesovou F11 , nebo kliknutím na příslušnou

ikonu (zakroužkovaná na obrázku 3.31 ). Když na

horní lištu sekundárního okna kliknete pravým můžete

měnit

t l ačítkem

myši,

je maximalizovat nebo minimal izovat a tažením za okraje

ve likost, takže tuto funkci

monitoru a mít

otevřená dvě

můžete

použít i na jednom

samostatná okna Li ghtroomu.

Nyní se podíváme, jak se dají

dvě

okna využít. Na obrázku 3.31

je sekundární okno v režimu Grid (zobrazení sek undárního okna přepíná

Pokud m á t e hla vn í okno v režimu

v režimu Grid se

Gri d a zvol íte tento režim i pro

stejná nastavení jako v normálním režimu Grid , včetně rozba-

sekundá rní okno, hlavn í o kno se automaticky

p ře pne

do režimu

stisknutím Shift+G). Máte k dispozici

lovací nabídky se seznamem posledních navštívených složek, jezdce Thumbnai ls (m iniatury) pro

Loupe.

změnu

velikosti miniatur

a pruhu Library Filter (filtr kn ihovny), jehož zobrazení se

přepíná

klávesovou zkratkou Sh ift+ \. Na obrázku 3.32 je sekundární okno v režimu Loupe (zobrazení sekundárního okna v režimu

Hlavní okno (se zakroužkovaným tlačítkem pro zapnutí sekundárního okna - obrázek vlevo) a sekundární okno v režimu Grid.

Obrázek 3.31

96

KAPITOLA 3

POU ŽITí MODULU LlBRARY


Obrázek 3.32

Sekundární okno

v režimu Loupe.

CompiHt'

Obrázek 3.33

Sekundární okno v režimu Compare (porovnání).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

97


Loupe se

přepíná

Asi jste si již všimli, že klá vesové zkratky pro sekund á rn i okno jsou

označíte

třemi

stiskem Shift+E) se

horním rohu: vo lba Normal zobrazí

právě

Při volbě

jiný, zobrazení se aktualizuje.

stejn é jako pro primá rn í, jen se navíc

zobrazení aktualizuje s tím , jak v hlavním

sti skne klávesa Sh ift .

přes

miniatury v

mřížce

vo lbami v pravém

aktivní snímek, a když Live (živá) se

okně přejíždíte

nebo na filmovém pásu , což je

když si chcete prohlédnout více

snímků

a ponechat

myší

užitečné ,

přitom

vybraný ten stávající. Je-Ii sekundární okno nastavené na zobrazení 1: 1, V sekundárn ím

okn ě

v režimu loupe

máte možnost nastavit míru jako na panelu Navigator. m ůžete

zvět š en í

P ř itom

pou žít rozdílné nastaven í,

takže na jednom monitoru

m ůžete

mít zobrazen í sn ímku nastavené n a p ř.

na Fit a na druhé m na 1:1.

např.

můžete

myší

přejíždět přes

snímky v

mřížce

a rychle

zkontrolovat, jak jsou ostré - je to jako když si velkou

lupou prohlížíte kontaktní náhledy.

Při volbě

se stávající snímek v sekundárním

okně

opět

dokud zobrazení Live (živá).

Umožňuje

fotografie , což nás v sekundárním

neodemknete to alternativním

přivádí

okně,

přepnutím

rozšiřuje

nezmění

se ,

na Normal nebo

způsobem

porovnávat

k použití režimu Compare (porovnání)

jak vidíte na obrázku 3.33 (zobrazení přepíná

sekundárního okna v režimu Compare se Shift+C) . Funguje

Locked (zamknutá)

uzamkne a

stejně

jako v normálním

okně

stiskem

av

podstatě

vaše možnosti při porovnání snímků.

Jak z práce se dvěma monitory vytěžit co nejvíc Podíváme se na

několik příkladů

v Lightroomu. Na

protější straně

využití sekundárního monitoru jsou

tři

ukázky

usnadnění

práce .

Obrázek 3 .34 ukazuje, jak lze na hlavní obrazovce snímky (přeh l ed)

proh lížet v režimu Survey v režimu Compare.

Při

tomto

a na druhé je porovnávat

uspořádání

si

můžete

vybraný sní-

mek a kandidáta prohlédnout v druhém

okně

a kandidáta

kliknutím na jednotl ivé snímky v hlavním

okně

v režimu Survey

měnit

Na obrázku 3.35 je hlavní okno v režimu Loupe a sekundární v režimu Grid; máte plný

přístup

k

oběma režimům ,

aniž byste se

museli spo léhat na fi lmový pás (režim Grid nelze použít v obou oknech

současně).

A

konečně , můžete

kombinovat libovolný

modu l na hlavní obrazovce s režimem Grid , Loupe, Compare, Survey nebo Slideshow (prezentace) na sekundární obrazovce. Na obrázku 3.36 je v normálním

okně

snímek

v modulu Develop pro úpravy, a v sekundárním Survey zobrazen stávající

výběr snímků. Při

sekundární okno použít k

výběru snímků

padně

Grid

či

Compare) a

(vyvolávání) bez nutnosti

98

KAPITOLA 3

pOU ž lTf MODULU LlBRARY

přímo

přepínat

otevřený okně

tomto

je v režimu

uspořádání

v režimu Survey

lze

(pří­

je upravovat v modulu Develop mezi moduly.


Obrázek 3.36

Kombinace modulu Develop a režimu Survey.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

99


-.

Upřesnění výběru snímků Klávesou P označíte snímek jako schválený. Klávesou X označíte snímek jako zamítnutý. Klávesou U zrušíte

označení

snímku.

Klávesou' (obrácený apostrof, na

Hodnocení a označení schválených a zamítnutých snímků Dalším krokem

při správě snímků

je jejich hodnocení podle

anglické klávesnici pod znakem

toho, jak se vám líbí. Hodnocení se

tilda -) snímek schválíte nebo jeho

označení

označení

označili

zrušíte.

Klávesami Ctrl+šipka nahoru zvýšíte status snímku, klávesami Ctrl+šipka dolů

jej snížíte v rozmezí hodnot: neoznačeno

vybráno (Pick) -

-

zamítnuto (Rejected).

nejlepší snímků

nejlepších

pořízených snímků.

V dobách filmu byste

dvěma křížky. Stejně

lze k

Stisknutím Ctrl+AIt+A vyberete

na panelu

nástrojů

příkaz

Refine Photos

označíte

všechny schválené snímky, stisknutí Ctrl+AIt+Shift+D odznačíte všechny

as Pick

Při

označení

(zpřesnit nástrojů

(označit

Flagged Only (pouze

přístupu

nástrojů

ll\11Wo'ilIu,...u ~ .. ,.~~dphOlOl tQI)e ~O!:d U ffj41Cled and .... 1I !.~t W PICu buk 10 ""~9~.

~ ~

u Oon'tshow .J.gain

ano/

tlačítko

Flag

(nebo stisknutím

na filmovém pásu kliknout na

označené

můžete

(obrázek 3.38) zobrazit

tlačítko

vlajkou), aby se zobrazily jen

schválené snímky (obrázek 3.39) . Kliknutím na Reflne the dllpl.J.yed photo s?

jak

fotografie). Potom

tomto jednoduchém

vlajkou) na panelu můžete

praporků

schválených

dočtete ,

snímky, které se vám libí, kliknutím na

klávesy Pl. Pak

a ty

roztřídění čerstvě pořízených

slouží k prostému

jen schválené snímky. ne

označení.

křížkem ,

použít systém hodnocení v Lightroomu . Ikony

a zamítnutých fotografií. U obrázku 3.37 se použít

používá k rychlému

snímky, které stojí za to si ponechat,

pomocí filtrování na panelu

snímky bez

většinou

tlačítko

Rejected (nastavit jako zamítnuté) nebo klávesou X

Set as

označíte

snímky jako zamítnuté (jejich miniatury budou nevýrazné) a pak můžete

zobrazit pouze tyto kliknutím na

tlačítko

Rejected Photos

Only (pouze zamítnuté) (obrázek 3.40). Nabízí se otázka, co Obrázek 3.37

V nabídce

Library (knihovna) příkaz

můžete

Refine Photos

fotografie).

Otevře

použít

(zpřesnit

se dialogové okno

s upozorněním, že pokud

příkaz

potvrdíte, Lightroom automaticky označí

snímky bez

zamítnuté a zruší

označení

jako

označení dříve

schválených snímků. Účelem je snímky postupně protřídit

omezit

výběr

a

(poněkud rázně)

až na ty poslední zbylé.

dělat

se

se zamítnutými snímky.

měly

nějaký

Někteří

zamítnutý snímek

může

hodit; mažu

snímky, u kterých nebleskl blesk U

jsou toho názoru , že by

smazat, ale já jsem proti , protože nikdy nevíte, kdy se

můžete označení

schválené

filmovém pásu je také neoznačené

tlačítko

či

při

zásadně

pouze ty

fotografování. Klávesou

zamítnuté fotografie zrušit. Na

Unflagged Photos Only (pouze

vlajkou), abyste mohli zobrazit pouze snímky bez

označení.

Obrázek 3.38 Bližší pohled na filtry na filmovém pásu. Vlajky lze použít současně, což znamená, že můžete kliknout na každou z nich, aby se ukázaly či skryly schválené, neoznačené a zamítnuté snímky. V tomto př í kladě jsou aktivní pouze tlačítka pro zobrazení schválených a zamítnutých snímků, takže se zobrazí všechny snímky kromě těch, které nemají žádné označení.

100

KAPITOLA 3

pOUžlTf MODULU LlBRARY


Obrázek 3.39 Použijte tlačítko Flag as Pick (označit vlajkou) nebo stiskněte P či . - viz tip na stránce vlevo k označení oblíbených snímků. Na filmovém pásu dole jsem klikl na tlačítko Flagged Only (pouze označené vlajkou), abych viděl jen schválené snímky.

Obrázek 3.40

Použijte tlačítko Set as Rejected (označit jako zamítnuté) nebo stiskněte X k zamítnutí snímku. Chcete-Ii

zobrazit jen zamítnutí snímky, klikněte na příslušné tlačítko na filmovém pásu.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

101


Hodnocení hvězdičkami Hod nocení lze sn í mkům

p ři d ě lit

Označení

více

najednou. Sta čí sn ímky

roztřídění snímků ,

vybrat v reži mu Grid nebo na

hvězd ič kami

filmovém pásu a pak hodnocení p ři d ě l i t

klávesovou zkratkou nebo

prost ředn i ctv í m

schválených a zamítnutých snímků stačí k základnímu

nabídky Photo >

Set Rating (Fotografie > Nastavit

ale podle mě je nejlepší snímky hodnotit pomocí kláves O až 5. (Na obrázku 3.41 je před nastavení

ukázáno , jak uložit

filtru .) Hodnocení

můžete

také

zvýšit pravou hranatou závorkou], nebo snížit levou hranatou závorkou [ (obrázek 3 .42 ) - chce to ale anglickou klávesnici!

hodnocen í) . Hodnocení se d á p ři d ě l i t

také kliknutím na

Pomocí hodnocení

te č ky

pod miniaturam i. Tuto metodu ale nedopo r u č uji ,

nešikovná,

protože mů že být

obzvl ášť

těm

na velkém

mon itoru s vysoký m rozl išen ím, kde jsou teč ky t i tě rn é. Vů bec nejrychlej ší j e použít k hodnocen í klávesy.

Kl iknu tím na posled ní p ři dělen é ho ( n a p ř.

hv ězdi č ku

důležitý. Při

"schváleným "

upřesnit.

hvězdičkami můžete vyjádřit ,

přidě l it

jednu

nástrojů ,

podle hodnocení na panelu proh lížení pak

můžete snímkům ,

dvě hvězdičky,

a

těm ,

na které

a pak hodnocení

aby se v hlavním

okně

hvězdi č kami . Při

které se vám líbí nejvíc,

změníte

druhém přidělit

názor, dát nulové

hodnocen í.

hodnocení je vynulujete

když má snímek

dvě hvězdi č ky

V Lightroomu

můžete

hodnotit na stupnici O až 5.

a kliknete na tu druhou ). Hodnocení

ponechat nulové hodnocení

může te m ě nit

hvězd ič ku

hvězdičku

Na obrázku 3.43 vidíte , jak jsem použil filtrování

zobrazily pouze snímky s jednou a více

j iž

jak je snímek

prvním prohlížení sady snímků např. můžete

také kliknu t ím na

a tažením.

č asem ,

které nejsou

líbí a jsou kandidáty do finálního

označím třemi hvězdičkami

snímků.

se v

vyloženě

snadno, abych

V

současnosti

příštích

hvězdiček

na odpis.

dvě hvězdičky snímkům ,

druhém prohlížení dávám

neuděluji

Doporučuji

které budete posuzovat

nebo které nestojí za další úvahu , a dát jednu

hvězdi č ku snímkům ,

obzv l ášť

snímkům ,

finální

měl

výběr,

rezervu pro

které se mi

výběru. Později třeba

ale vyšší hodnocení ozna č ení důležitějších

mám dost velký katalog fotografií, který

10-20 letech

jistě

rozroste . Proto

s opatrností. Vysoké hodnocení by

skutečně skvělé

Při

uděluji mě l y

4 až 5

dostat jen

snímky do portfolia .

.f Custom FUter I stii!l for hlg her 2 stars arhlgher

Default cotumns FiltersOff Flagged location CoIumns Rated Unrated

Preset

Name~ 11.:.3~st.:::.,;:::Rlt:.:le~_ _ _ _- - ,

~~

Obrázek 3.41 Použití nabídky Custom Filter (vlastní filtr) k uložení nastavení filtru jako nového před nastavení. Zde jsem uložil stávající nastavení pro filtrování s nímků se třemi hvězdičkami pod názvem ,,3 star filter".

102

KAPITOLA 3

pOU ž lTf MODULU LlBRARY


Obrázek 3.42 Nejpohodlnější je přidělovat snímkům při jejich procházení hodnocení klávesami O až 5 (stiskněte Shift+O až 5, abyste přidělili hodnocení a přešli na další snímek). Nebo použijte klávesu 1 pro zvýšení a klávesu [ pro snížení hodnocení (chce to ale přepnout na anglickou klávesnici); stisknutím O se hodnocení vynuluje.

Obrázek 3.43 Po aplikování hodnocení můžete použít filtrování na filmovém pásu k zobrazení pouze ohodnocených snímků. V této ukázce jsem nechal zobrazit jen snímky s jednou či více hvězdičkami.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

103


Použití barevných visaček Když podržíte

při přidělování

visa č ky

barevné

klávesa mi 6 a ž 9

klávesu Shift, automat icky na další sn ímek v

p řej d et e

po řad í.

[dll Co!OfUo.l

V

předchozí části

jsme si ukázali

schválené a oblíbené pomocí visačky

pak lze použít k

třídění snímků

praporků

na zamítnuté,

a hodnocení. Barevné

rozčlenění snímků

do

různých

kategorií.

fll p HOrlzont. 1 Fllp Vertlcal

s.t

"'uel , Cuuom

Cr"n

lilie

Set Rating Set Flag Set Color Label Au to Adv.nee

"""Dle

--1I,... ...III ...

_ t.......-,_""""*'.Adrotot~_IIIo

__ ...

. .

Set Keyword Change Keywords ...

XK

Oevelop Settlngs

<81.,....-...,_~!ť .

Oelete Photo ... Remove PhOIOS {rom Calalog Oelete R~eeted Photos ...

\X:<<8181

Ed,tCoIo,l&belSf;t

:~;:'~~~~~d .::J' CoodloUn

_

.

.

.

,

1

,

---

_

To "'In!

o

Rtlou(hll'gNnded

l

Zde j e krátký přehled tří hlavních způsobů, j ak př i dělit barevnou použít podnabídku Photo > Set Co lor Labe l, klávesy 6 až 9 (fialová nemá klávesovou zkratku), nebo kliknout na barvu v i sačky na panelu

Obrázek 3.44 ~

,

I

__ ","""'.",_t/Iot _ _ ..

visačk u . Můžete visačka

nástrojů.

Na obrázku 3.44 vidíte , jak se barevné Obrázek 3.45

Když zvo líte Metadata > Color Label Set > Edit (Metadata > Sada barevných visaček > Upravit), můžete si vytvoř i t a uložit svou vlastní interpretaci významu barevných visaček. Začnete již předem připravenou sadou Review Status (stav schválení).

prostřednictvím

Sada barevných na panelu červená

Label

visaček). Můžete

nástroj ů ,

(visačka)

popis

visač e k

zvol íte

Colo r Label Set (Metadata > Sad a ba re vných zač n et e

s

vi sače k ). Předt í m ,

v isač kami

zkontrolujte, kt erá sada (Labe l Set) je

104

prá vě

než

pracovat, si

tlačítka

visa č e k

a ktiv ní.

KA PITOLA 3

Všimněte

si , že barevné visaček .

Když

na filmovém pásu nebo na pruhu třídění

právě

např. třídění

se pouze snímky s fialovou s použitím dané sady visačkou , visaček

napsat do pole Color

podle barevných

visaček ,

aktivní sadu barevných

To znamená, že když zvolíte novou sadu (obrázek

3.45 ) a ap li kujete z nabídky Metadata >

visačky

na panelu Metadata.

bude to fungovat pouze pro

Sadu ba revných

tlačítka

pomocí kláves 6 až 9:

jsou vždy specifické pro použitou sadu

Library Fi lter (filtr knihovny) k

výb ě rem

přidělit

také použít barevná

visačky přidě l it

nebo

můžete

použijete barevná

visaček .

dají

6, žlutá 7, ze lená 8, modrá 9 (fialová klávesovou zkratku

nemá). Dokonce visačky

visačky

nabídky Photo > Set Color Label (Fotografie>

pod le fialové

visačkou ,

visaček .

visačky,

zobrazí

kte ré byly upravené

Nezobrazí se snímky s fialovou

které byly nastaveny s použitím jiné sady (textový popis

neodpovídá). Pokud filtrování podle barevných

nefunguje, jak byste

očekávali ,

> Color Label Set, zda máte aktivní správnou sadu

pOU žlT f MODULU LI BRARY

visaček

zkontrolujte v nabídce Metadata visaček .


Barevné visačky v Lightroomu a Bridge Pokud používáte barevné

visačky

k

třídění

" Clptu~T1me ImponOrder EditTlrne EditCoont

fotografií v Bridge, při

importu

snímků

otevřete

upravený snímek z katalogu Lightroomu v Bridge. Ovšem

jen za

do Lightroomu se zachovají, a

předpok l adu,

že je nastavení barevných

stejně

tak , když

visaček

programech shodné. Problém je, že výchozí popis

v obou

visaček

je

v Lightroomu a Bridge jiný, což může vést ke konfliktu metadat. Takže i když samotné barvy

visaček

jsou stejné, pokud je jejich

textový popis různý, pak jeden z programů nedokáže visačky správně

rozlišit. Nicméně můžete použít příkaz Label Color (barva

visačky)

z nabídky View > Sort (Zobrazení>

(seřadit)

z panelu

pouze barva možnosti můžete

nástrojů

visačky,

třídění

snímky

nebo Sort

(obrázek 3.46 ), aby se brala v potaz

a ne její popis. V Lightroomu 2 jsou také nové

pod le barevných

třídit

Seřadit)

Obrázek 3.46 Nabídka Sort (seřadit) na panelu nástrojů umožňuje snímky seřadit podle barvy či popisu visačky.

visaček

podle vlastních

(obrázek 3.47 ). Nyní

visaček,

Custom Label. Zobrazí

se tak fotografie s visačkami , jejichž popis neodpovídá stávající sadě.

K dispozici je také volba No Label (bez

zobrazí pouze snímky bez vypořádat

visačky.

Více o

s konflikty metadat barevných

visačky), při

třídění

visaček

které se

a o tom , jak se najdete na

straně

187 v Kapitole 4.

*

Fllter:

~ [oj

LUSlOm Fllter

"

Obrázek 3.47 V Lightroomu 2 jsou dvě nové vo lby pro filtrování pod le barevných visaček: Custom Label (vlastní visačka) a No Label (bez visačky).

Možnosti nastavení filtru se rozbalí a sbal í kliknutím na slovo Filter v panelu

n á st roj ů.

Další metody označení snímků Zatímco hodnocení lze použít k snímek líbí

či

nelíbí, barevné

vyjádření ,

jak moc se vám

visačky umožňují

snímky

roztřídit

do různých kategorií, které nemají nic společného s tím , jak je hodnotíte. Např. při svatebním focení můžete červenou visačkou označit

snímky, kde jsou ženich a

nevěsta ,

žlutou snímky

rodiny a zelenou neformální momentky. Peter Kroth v knize The DAM Book: Digita/ Asset Management for Photographers

(O'Reilly) popisuje , jak používá barevné

visačky

k

přidělení

záporného hodnocení snímkům. Červenou označuje ty, které je ještě potřeba

ohodnotit, žlutou vyřazené (které nechce smazat,

i když je nejspíš nepoužije), a zelenou ty, které jsou na vyhození. Pak modrou a fialovou

vyloženě

visačkou označí dočasně

schválené snímky, např. když připravuje užší výběr kandidátů pro zaslání klientovi.

ADO BE PHOTOSHOP L IG HTROOM 2

105


Filtrování fotografií v katalogu Když je

n ějaký

filtr aktivn í,

m ůžete

j ej vypnou t a zapnout volbou Library > Enable Filter (Knihovna> Aktivovat f i ltry), nebo klávesovou zkratkou Ctrl + L.

přidělili

Když jste fotografiím spojení s k

tříděním

přesnějšímu

hodnocení,

podle složek,

můžete

klíčových

toho využít ve

slov nebo

výběrů ,

a rychlejšímu vyhledávání.

Na katalog Lightroomu lze pohlížet jako na pyramidu , kde nejpočetnější početné

jsou snímky s nulovým hodnocením,

ty s jednou

hvězdičkou ,

a

nejméně

ty s

(obrázek 3.48 ). Snímky se dají vyhledávat podle

složkách a pod le prostřednictvím

klíčových

slov na

příslušných

mén ě

pěti hvězdičkami umístění

pruhu Library Filter (filtr knihovny) . Když filtrování

podle složek, kolekcí

či

metadat zkombinuje s filtrováním podl e

hodnocení, najdete požadované snímky vždy rychleji.

Obrázek 3.48

106

KAP ITOLA 3

POU ŽITI MODULU LlBRARY

ve

panelech , nebo

Ilustrace

znázorňující

pyramidální st ru kturu obsahu.


Tři způsoby filtrování katalogu Na metadata a fi ltrování podle nich se

zaměřím

v Kapito le 4,

P ři

ale zatím se podíváme na možnosti fi ltrování pod le hodnocení, visaček, označení

barevných

a filtrování zdrojových

schválených

so u borů

3.50 ).

Můžete např.

hvězdičkami,

části

zamítnutých

snímků

těmito

filtrování, znázorněná na obrázku 3.49, nachází v nabídce File > Library

a virtuálních kopií. Na obrázku

3.49 je nabídka Library (knihovna) s Jsou stejné jako ty v

či

práci v jin ém modulu než Library

(knihovna ) se nabídka možnost í

Filters (Soubor > Filtry kn i hovny).

možnostm i filtrování.

Filters na fi lmovém pásu (obrázek

zobrazit pouze fotografie s jednou a více

když v nabídce Library > Filter by Rating (Knihovna

> Filtrovat podle hodnocení) označíte jednu hvězdičku a volbu

and higher (a vyšší). Nebo hvězdičku

můžete

jednoduše kliknout na jednu

na filmovém pásu a zvolit možnost Rating is greater větší

then or equal to (hodnocení je

nebo rovno), znaménko

větší

nebo rovno . Další možností je použít Library Filter (fi ltr knihovny), který se nachází v horní

čás t i

hlavního zobrazovacího okna,

pokud jste v režimu Grid . Na obrázku 3.51 je na tomto pruhu otevřená část

ti

Lightroom

fllt

snímků

Attribute (atribut) a nastaveno filtrování hvězdičkami .

s jednou a více Edit

Photo

Metadata

View

Window

Help

f

NewCoIlKtio;;-'._===-----=;"~N:-""'--.....;....:...........................................,...,....... New Sm.Jtt Colltction... New ColIKtkln Set ..

Newf.older...

i}XN

Flnd...

KF

"Enable Fi!ters fUter by Pr!.Set f Uter by FI~

XL

FUter by ColOl' ubel fllter by Copy Stiltus Fllter by Metadata .t

Indude Phatos from Subfoklen

Reflne Photos ...

.. *** **** ***** v''lnd hi9hef fl

--

Convert Photo to DNG ...

VMl lower

.,Iy

Resl!tthis Rlter

I).~ d to Nut SeIKttd Photo

x-

Pluglnbctru

Obrázek 3.49 Nabídka Libra ry > Filter by Rating (Knihovna> Filtrovat pod le hodnocení). V tomto případě se zobrazí pouze snímky ohodnocené jednou a více hvězdičkami.

*

FJher

Obrázek 3.50

lustom Fllre r

'

Stejného výs ledku dosáhnete, když na filmovém pásu zvolíte jednu hvězdičku a možnost větš í nebo rovno. ":' mt:U:f>

#

~ *

• - -

~

Obrázek 3.51 Můžete také kliknout na Attribute (atribut) na pruhu Library Filter (filtr knihovny), potom na jednu h vězdičk u a symbol před ní a zvolit Rating is greater then or equal to (hodnocení je větší nebo rovno).

ADOBE PHOTO SHOP LlGHTROOM 2

107


Filtrování snímků prostřednictvím filmového pásu Nyní se blíže podíváme na horní

část

filmového pásu , obzvlášť

na možnost filtrovat snímky podle hodnocení, visačky

praporků

a barvy

(obrázek 3.52 ). Poblíž levého okraje je uvedena cesta

ke stávající složce

či

název kolekce a

případně

i název souboru

snímku. Když zde kliknete, zobrazí se seznam posledních otevřených složek a kolekcí. Část Filter se dá "rozbalit" nebo

skrýt tím, že na slovo Filter kliknete .

Kliknutím na vlajky (praporky) můžete vytvářet

schválené nebo

označení snímků

i kombinace, např. neoznačené

Flagged Only,

pokud

kliknutím zapnete první (Flaged, )

praporků

neoznačené ,

daný typ filtrování zapnete

všech tří praporků je totéž jako filtr (libovolné nastavení

filtrovat podle označené ,

Unflagged Photos Only, nebo

zamítnuté, Rejected Photos Only (kliknutím na ikony

a druhý (Unflaged) zleva. Zapnutí bez použití

Můžete

vlajkami , a nechat zobrazit jen ty

hodnocení

- Any Flag

klikněte

vypnete) . Pro filtrování na

na požadovaný

v rozbalovací nabídce,

praporků).

či

praporků

červeně

počet hvězdiček

základě

a pak zvolte

zakroužkované na obrázku

níže, zda se mají zobrazit snímky se stejným a vyšším , stejným a nižším nebo pouze se stejným hodnocením . Kliknutím na zakroužkované tlačítko nabídku s možnostmi pro Uživatelské pod le hodnocení.

otevřete

Prev10us Import

FoId.., I EU,opo FoId..s I Ma llorca-200S FoIdOfSI MaJlorca-2007 CoIfectJons lJ.l.. ",II"1lor hlgher FoId..s I fashlon FoIdOfS/lR800k FoId_/Jobs FoId..s I Ug fU ,com2 booIt·new Image. FoId .." lRbook·lmog .. ·2 Fotders I Pfc.1 ures Co/ledlon. /2 s1>r ",1I"1l or hlgher CI'

Rece1'i150urces

Klikněte na symbol kdekoli na název stávající složky nebo kolekce a rozbalí se tato nabídka.

Obrázek 3.52

Zobrazení filmového pásu můžete přepínat kliknutím na šipku

u spodního okraje okna, nebo funkční klávesou F6. Pomocí kurzorových šipek doleva a doprava můžete snímky na filmovém pásu procházet.

108

KAP ITOLA 3

POUŽITf MODULU LIBRARY


Filtrování schválených a zamítnutých snímků tlačítky

Na práci s

Začněte

zvyknout.

v

podobě praporků

s nevýraznými

na filmovém pásu je

tlačítky. Klikněte

zleva, aby se zobrazily pouze schválené snímky.

třeba

na první praporek

Klikněte

něj

na

tím se toto filtrování vypne a znovu se ukáží všechny snímky. prostřední

na

něj

praporek, tím zobrazíte pouze snímky bez

znovu , aby se ukázaly všechny snímky.

opět

byly

vidět

všechny snímky. Nyní

klikněte

znovu ,

Klikněte

na

označení. Klikněte

Klikněte

na

třetí

něj klikněte

aby se zobrazily jen zamítnuté snímky a pak na

si

na první a

zobrazí se schválené a zamítnuté snímky, ale ne ty bez

praporek ,

znovu , aby

třetí

praporek;

označení.

Volby pro filtrování podle hodnocení Když kliknete na ikonu nalevo od

hvězdiček , můžete

zvolit jednu

z následujících možností (obrázek 3.53): Rating is greater than or equal to (hodnocení je

větší

nebo rovnol, Rating is less than or equal to

(hodnocení je menší nebo rovnol, nebo Rating is equal to (hodnocení je rovno) .

Obrázek 3.53

Nabídka pro filtrován í podle hodnocení na filmovém pásu.

Zpřesňování výběru prostřednictvím

filmového pásu

Filmový pás se dá také použít k

vytvoření výběru snímků

označení

visačkam i .

z

praporky a barevnými

praporků

nebo

některou

toho , aby se snímky kritériích. Když

při

podržíte i Shift,

můžete

určitých snímků

barevnou

kliknutí na k

tě c h

s

např.

se

tlačítka

visaček výběr

A

konečně ,

na

při

na

základě

kliknutí na

některý

podržíte Ctrl, namísto

založený na zadaných

na filmovém pásu

výběru přidat

kromě

Ctrl

další snímky. Pro odebrání

z výběru podržte Ctrl+Alt a

visačku.

tlačítko visačky, vytvoříte

kliknete

z barevných

vytřídily, vytvoří

Když

klikněte

na praporek

či

když podržíte Alt a kliknete na barevné

invertovaný

červené tlačítko ,

výběr.

To znamená , že když takto

vyberou se všechny fotografie

kromě

červenou visačkou .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

109


Filtrování podle barevných visaček visaček můžete

Nabídka File > Library Filters >

Pro filtrování fotografií podle barevných

Filter by Color Label (Soubor>

nabídku Library > Color Label (Knihovna> Filtrovat podle

Filtry knihovny > Filtrovat podle barevné

visačky)

barevné

obsahuje volbu

pro zobrazení všech snímků bez visačky

zobrazení

- No Label. Také je zde

(obrázek 3.5 4) , nebo barevná

snímků

tlačítka

znázorněno ,

na

jak upravit

v režimu Grid.)

visačka),

volba Other Label (jiná umožňuje vytřídit

která

visačky)

filmovém pásu. (Na obrázku 3.55 je

použít

snímky

s visačkou, kterou Lightroom

plně

nerozeznal. Jinými slovy, když zvolíte File > Library Filters > Filter by Color Label > Other Label (Soubor> Filtry knihovny > Filtrovat podle barevné visačky >

Jiná

visačka),

zobrazí se

snímky, jimž byly barevné přidělené

visaček

1. Barevná

visačky

výběry

v Bridge, kde se popis

nemusí shodovat s jejich

popisem v Lightroomu (viz strana zdůvodněno, proč někdy

105, kde je mají

visačky

tlačítka

na

základě

v Lightroomu a Bridge

Find...

Wíndow

JeN

Help

Jednotlivá

aby se zobrazily

červenou visačkou.

červené tlačítko ,

vytvořit

visaček.

všechny snímky s

na

rychle

červené,

klikněte

zobrazeného

View

barevných

umožňují

fungují nezávisle:

aby se zobrazily i ty se žlutou

rozdílný význam) .

~ Photo Metadata New CoIlutlon... New Smaft Collectloo ... Ntw (oI l«1lon Sel .. Ntw Falder...

na filmovém pásu

Pak

tlačítka

klikněte

visačkou. Klikněte

na žluté,

znovu na

abyste snímky s červenou visačkou ze

výběru

odstranili.

f

lf

OKN

Kr

,,[rw.IM Fllters FilttrbvPrutt f Utubv flag

Xl

Fllttr by Rating

M#!i"lmlttMl!1m

bd

Fllter bv Copy Status

• MO!!·!

r tlterbv~ata

" Indodt

PhotO$

hom Subfolden,

keRn" Phocos ...

B'.. ""pie OIher

~bel

Noli~1

Rrname Pfloto ...

(orwell Photo to DNG•.•

Prmous StIt<:.ltd Photo Nexl SelKttd Photo

trHn

ReStl this Flllt!r

K ..... Je-

Plugln Extr.u

Obrázek 3.54

Nabídka Library > Filter by Color (Knihovna> Filtrovat podle barevné visačky) v modulu Library (knihovna).

2.

V tomto

příkladě

Snímky jídla jsou žlutou,

vidíte kolekci fotografií z prázdninové cesty. označené červenou visačkou ,

záběry města

zelenou a snímky

noční

obecné

oblohy mod-

rou. V této chvíli není aplikovaný žádný filtr, takže všechny fotografie jsou v hlavním

110

KAPITOLA 3

pOUžlTf MODULU LlBRARY

okně

v režimu Grid viditelné.


3.

Na tomto obrázku vidíte , že jsem na filmovém pásu klikl na s

č ervené

č ervenou

a zelené

tlačítko ,

nebo zelenou

aby se zobrazily jen snímky

visačkou .

f Crid Vlew ~ ShowCrld Extr,1i

fV'; Show cl,

loupe View

'-' "'_'"' =",-CoIh=-_ __ ml on moule OYer onIy

OTinl grldtetl$WOrhlab!llcol.ors

Cel!lton$

roJf OvlckCoU.,c! ~ UnSlll~M.1t ComolllctCtll(xtrlllS

~ lndtx "'umber

o Top l;lbel

f.A ~,noon

~ Bonam abet

Obrázek 3.55

i Rlt~

....

ItAdng Mel u

Stiskem Ctrl+ J otevřete

okno Library View Options (volby zobrazení knihovna), kde můžete upravit vzhled hlavního okna v režimu Grid. Nechcete-Ii, aby buňky miniatur měly podbarvení podle barevných visaček,

4.

Když na barevné

tlačítko

na filmovém pásu kliknete

stisknuté klávese Alt, zobrazí se invertovaný případě

jsem podržel Alt a klikl na žluté

zobrazily všechny snímky

kromě těch

výběr.

tlačítko ,

se žlutou

při

V tomto

aby se

visa č kou .

vypněte Tint cells with label colors

(obarvit buňky barvou visačky). V části Show Rating Footer (zobrazit zápatí pro hodnocenO vyzkoušejte volbu Include Color Label (zobrazit barevnou visačku).

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

111


Filtrování virtuálních kopií a zdrojových souborů Více o práci s virtuálními kopiemi se

Většinu

do č tete

to originální zdrojové soubory, které mohou být v katalogu pouze

v Kapitole 6 na

straně

350.

katalogu budou

v jedné verzi.

tvořit

zdrojové obrazové soubory. Jsou

Nicméně můžete vytvořit

virtuální kopie zdrojového

souboru a upravovat je, jako kdyby to byly samostatné originály, aniž by se zdrojový soubor fyzicky zkopíroval . Pomocí

filtrů můžete

nechat zobrazit pouze virtuální kopie nebo

pouze zdrojové soubory. V nabídce Library > Filter by Copy Status (Knihovna> Filtrovat podle stavu kopie)

můžete

zvolit

Virtual Copies (virtuální kopie ), Master Photos (hlavní fotografie ) nebo AII Photos (všechny snímky) (obrázek 3.56 ). Jednoduší je však použít

tlačítka

Master Photos (hlavní fotografie) a Virtual

Copies (virtuální kopie) na pruhu Library Filter v

části

Attribute >

Copy status (Filtr knihovny, Atribut> Stav kopie) .

Lightroom

Fil,

Ed it

Photo

Metadata

Vi,w

Window

Help

XN

New Smart Collection ... New Collectio n Set ... New Folder ...

fr XN

Find ...

XF XL

,

Enable Fil te rs Fll te r by Pr. s. t Fil te r by Flag FUte r by Rating Fll ter by Color Label

j

Fil ter by Metadata

ý

Ý

•• •

AII Photo s

Master Photos

Indude Photos from Subfolders

Restt this Fil ter

Refl ne Photos... Rename Phato ... Conve rt Photo to DNG .. .

F2

Synchronize Falder ...

Previews Previous Selected Photo ~It

Next

tel

X-

P"oto

~-

Plugin Extras

l

d)'

t',

I

t(

r

Attnblltl'

~

**

r'

I,f

t,

"

1::0,,1

Obrázek 3.56 Můžete zvolit Library > Filter by Copy Status> Virtual Copies nebo Maser Photos (Knihovna> Filtrovat podle stavu kopie> Virtuální kopie nebo Hlavní fotografie), aby se zobrazily pouze virtuální kopie, nebo zdrojové soubory. Nicméně jednodušší je asi použít odpovídající tlačítka Copy status (Stav kopie) na pruhu Library Filter (Filtr knihovny) - na obrázku červeně zakroužkovaná.

112

KAP ITOLA 3

POUŽITí MODULU LIBRARY


Filtrování podsložek Volba Include Photos from Subfolders (zahrnout fotografie z podsložek),

žlutě zvýrazněná

na obrázku 3.56)

být zahrnuty nebo vyloučeny fotografie tak zobrazit Abych

či

určuje,

zda mají

v podsložkách.

Můžete

skrýt snímky, které jsou obsažené v podsložkách.

předvedl,

jak to funguje, zvolil jsem na panelu Folders

(obrázek 3.57 ) složku nazvanou 2008, obsahující 709 fotografií, z nich 608 se nachází v

v

kořenové

pěti

podsložkách . To znamená, že

složce je 26 přesněji nezařazených fotografií. Když

jsem v nabídce Library vypnul volbu Include Photos from Subfolders a klikl na složku 2008, zobrazilo se pouze

těchto

26

fotografií a ostatních 683 uložených v podsložkách zobrazeno nebylo.

Obrázek 3.57 Zde vidíte označenou složku nazvanou "2008" při vypnuté volbě Include Photos from Subfolders (zahrnout fotografie z podsložek), která se nachází se v nabídce Library. Je vidět pouze 26 fotografií umístěných v kořenové složce, namísto všech 709, které by byly vidět, kdyby tato volba byla zapnutá.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

113


Slučování fotografií do balíčků

Group imo Srack Unsrack Remove from Srack lil & I

Tak jako když

s

Collapse Srack Collapse AII Sracks Expand AI I Sracks

dříve

fotografové na

hromádky diapozitivy s podobnou tématikou , v Lightroomu lze vytvářet balíčky

to

udě l at

vybráním

s

> Stacking > Group into Stack (Fotografie> Seskupit> Seskupit balíčku),

nebo klávesovou zkratkou Ctrl+G. Když pak stisk-

do

Oj

nete klávesu S pro se

zavře

příkaz

Col lapse Stack (sbalit

a všechny snímky v

něm

jedinou miniaturou. Další stisk S Podnabídku Photo

> Stacking (Fotografie> Seskupit) najdete v kontextové na bídce, kterou tlačítkem

Můžete

(stack) fotografií.

Ol

Auro-$rack by Caprure Time ...

otevřete,

pultu dávali na

skupiny snímků v mřížce nebo na fi lmovém pásu a volbou Photo

Move O 1 Jr o Srad Move Up ln Stack Move Down in Srack

Obrázek 3.58

světelném

když kliknete pravým myši na některou z miniatur

v mřížce nebo na filmovém pásu.

balíčku

balíček

práci s

o Ol 00

zastoupené

Počet snímků

je uveden v levém horním rohu miniatury. Pokud chcete

balíčky

která se z

mřížce

rozbalí.

zrušit , zvolte Photo > Stacking > Unstack (Fotografie>

Seskupit> Zrušit

čítkem

Auto-Stuk by Caplure Time Tlm" 8etwun Stach.

v

budou v

balíček

balíček), balíček

balíček),

otevře ,

když na

stiskněte

nebo

přístupné

jsou nejsnáze

některou

Ctrl+Shift+G. Volby pro

v kontextové nabídce,

miniaturu kliknete pravým tla-

myši (obrázek 3.58 ). Pokud chcete jeden

balíčku

vyjmout,

označte

či

je a pak z kontextové nabídky zvolte balíčku) .

Stacking > Remove from Stack (Seskupit> Odstranit z

Ve stejné nabídce najdete také volby Col lapse AII Stacks

lltudlS, HiunsfKktd

a Expand AII Stacks pro sbalení Obrázek 3.59

Dialogové okno Auto -

Stack by Capture Time (Automaticky seskupit podle času pořízení).

či

rozbalení všech

Při volbě

balíčku

upravené kopie do značku

snímku v

i kliknutím

s po řadovým

balíč ku

rozbaleného

číslem

(zobrazí se u

balíč ku ,

pokud naje-

dete myší na snímek) ve form átu např.

4 of 7

( č tvrtý

ze sedmi) ,

Snímek, na který kliknete, se stane prvním v

balíč ku

a ostatní snímky

se o jednu pozici posunou ,

balíčku

s

k or iginálu.

používáte k seskupení podobných

se zdro-

také Kapitola 6.)

původním) Můžete

pro

okně

přidání

si také vybrat,

balíčku .

snímků , může

Pokud

balíčky

se stát, že

první snímek sady nebude zrovna nej lepším zástupcem ostatních

snímků

v

balíčku. Můžete balíček

vesnice!). Nebo balíčku ,

příkaz

balíčků

zek 3.59 ). Na

pOU ž lTf MODULU LlBRARY

pořadí snímků

nahoru

příkaz

balíčku

snímek, kte rý má reprezentovat Stacking > Move to Top of Stack zcela nahoru) (Shift+S).

Můj

v nabídce Stacking (Seskupit) je Auto-Stack by

Capture Time , který do

snímek,

klávesami Sh ift+ 1 (anglická klá-

prostě označte

a použijte

(Seskupit> Posunout v

snímků

dolů

označit

rozbalit,

který se vám líbí nejvíc, a posunout jej v klávesami Shift+[ , nebo

oblíbený

KAPITOLA 3

věnuje

který snímek nejlépe reprezentuje obsah

obsah

114

Vytvořit

balíčku

úprav v jiné aplikaci je v následném dialogovém

vo lba Stack with original (do Pořadí m ů žete změn i t

balíčků ,

Když zvolíte Photo > Create Virtual Copy (Fotografie> virtuální kopii) , kopie se automaticky seskupí do jovým snímkem. (Virtuálním kopiím se

na

snímků

více

umožňuje

na

protější

základě

automaticky seskupit celou složku data a

času

jejich

pořízení

stránce je ukázka použití tohoto

(obrá-

příkazu.


AUlO- Stack by Capturt Time TIme Betwetn Stacks

More5tid tl

0.01:00

FewerSIKIu.

II ILlCkl.16unsIKked

1.

Modul Library s Použil jsem

otevřenou

příkaz

složkou

snímků ,

> Seskupit> Automaticky seskupit podle čas

mezi

balíčky

Snímky jsou v hlavním Kliknutím na

času pořízení).

jezdcem Time between Stacks

seskupily všechny snímky

2.

které chci automaticky seskupit.

Photo > Stacking > Auto-Stack by Capture time (Fotografie

značku

pořízené

okně

Pak jsem nastavil balíčky)

mezi

ne déle než minutu po

seskupené do

(udává, kolik

(čas

snímků

v

tak , aby se

sobě .

balíčků ,

ty ale

zůstanou

balíčku

je) v levém horním rohu

prvního snímku

balíč ek

Balíčky můžete

z kontextové nabídky Stacking sbalit pomocí Collapse AII

sbalíte; když na ni kliknete znovu ,

balíček

rozbalené.

se rozbalí.

Stacks nebo rozbalit pomocí Expand AII Stacks (Seskupit> Sbalit všechny balíčky

resp . Rozbalit všechny

balíčky) .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

115


.,

Možnosti výběru snímků Nabídka Edit (Úpravy) obsahuje několik položek , které slouží k

1.

tvorbě

filtrovan ýc h

vý b ě r ů s n í m ků

ze stávajícíh o katalog u.

Zde jsem zvo li l Edit> Select by Ratin g (Úpravy> Vyb rat podle hodnoce ní) a

oz n ač i l

jednu

hv ězdi čk u .

POZNÁMKA Prostřednictvím

Selection

ke stávajícímu p ř idávat

s

k výběru) lze

výběru postupně

další snímky splňující

kritéria . Můžete snímků

volby Add to

(Přidat

nap ř.

různá

k výběru

červenou visačkou přidat

i ty se žlutou . Také

můžete

použít

volbu Intersect with Selection (Průsečík

s

výběrem),

jen sn ímky, které více kritérií, žlutou

např.

visačkou,

hvězdičkou .

aby se vybraly

splňují současně

ty s

červenou

nebo

ohodnocené jednou

Pomocí těchto voleb

v nabídce Ed it > Select by... (Úpravy > Vybrat podle ... ) lze na

základě různých

u ži te č né p ři správě

116

vytvořit výběry

pravidel, což je velkých kolekcí.

KAP ITOLA 3

2.

Pak jsem otevře l nabídku Edit (Úpravy) znovu a zvoli l Select by Color Label > Add to Selection > Green (Vybrat podle barevné s n í m ků

pOUžlTf MODULU LlBRARY

visačky> P řidat

se ze lenou

k

vý bě r u>

visačkou.

Zelená) pro

př i dání


Odstranění a

mazání fotografií

Po utřídění s n ímků se budete muset rozhodnout, co udě l at s

těmi,

které si nezaslouži ly ani jednu

je po nechat, nebo je smazat? Já

h vězd i čku. Mě l i

osob n ě radě ji

nic

de finiti vně

nemažu , protože ni kdy nevím, kdy se odm ít nutý sním ek ně j ak

hodi t.

Někdy

se

t řeba

Díky tomu, že se

byste si může

stalo , že klie nt nesou hl asi l s mým

původním výběrem nejl epšíc h snímků a c h těl jich vidět víc . Také

se mi už stalo, že jsem

pořídi l

fotografii , o které jsem si moc

příkazem

Delete

soubory ze systému zcela neodstraní máte jistou pojistku pro

případ ,

že

byste je smazali omylem. Smazané soubory můžete z koše vždy obnovit a vrátit je zpět do knihovny Lightroomu.

(Poznámka redakce: Pozor si dejte na nastavení koše! Pokud máte nasta-

nemyslel, a později jsem zji stil, že byla důlež i tější, než jsem si

veno, aby se soubory ihned mazaly

předtím uvědomova l. P ři

a nenechávaly v kaši, nic už z koše

sto

s n ímků

focení na zakázku

každé ho objektu. Po úvodním

někdy pořídím

p rotřídění

snímky

s nu lovým hod noce ním oddě l ím, expo rtuji je jako DN G so ubo ry,

neobnovíte! Na možnost obnovení z koše se nevyplatí spoléhat.)

archivuji je na disk a pak je odst raním z kn ih ovny Li g htroom u, kde zůstanou jen raw soubo ry s jednou či více h vězdička mi. P ři

jiném typu focen í,

např .

svou pro vlastní

potřebu,

kdy jsou

snímky více různo rodé , smažu pouze ty vyloženě zkažené

Na

(např. pořízené

snímky

bez odpále ní blesku

či špatně zaos t řené) .

Když

stisknete klávesu Delete, ukáže se d ialogové okno z obrázku 3 .60. Pokud kliknete na Remove (odst ran it) , snímek se jen odstraní z katalogu Lightroomu, ale originální so ubor na pevném disku. Chcete-Ii to tak

udělat ,

zůstane

ani ž by se pokaždé

otevíralo toto dialogové okn o, m ůže t e místo toho použít příkaz

straně

100 je popsáno, jak

označit

jako schválené

zamítnuté. Jakmile

při třídění

snímků označíte některé

či

sady

snímky

jako zamítnuté, můžete je p ř ímo vyhodit do koše volbou Photo > Delete Rejected (Fotografie > Vymazat zamítnuté fotografie), nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Delete.

Photo > Remove Ph otos from Catalog (Fotograf ie> Odstranit fotografie z katalogu), nebo klávesovou zkratku Alt +Delete. Další možnost je Delete from Disk (odst ranit z disku). Fotog rafie se odstraní z katalogu a soubo ry se vymažou. I když říká ,

že je tento krok nevratn ý, soubory se tím

upozornění

ještě úp ln ě

nesmažou. Abyste je odstranili trvale, vysypte systémový koš pokud ho používáte ! Kliknutím na Cance l

Oelete the se.lected mu ler photo from disk. or just re move il f rom Lightroom? Dtlete moves me fflel tO Flnder's Tr.sh. I'4!rTlOVU them from Ughtroom, And cannol be UndeM! .

Oeletl! (mm Disk

příkaz

zrušíte.

Do vou wlsh to Just remove thl! top level folde r named "Ughtroom 2 Falde"" and promoce Iu s ubfolders, or remove the entire folde r tree? tf VOU contlnue, ~Il photos ln Ihe remo~ folders will bt rel11OVl!d rrom tM Ughlroom bUl mf: foIder and tlles wlH ~m"-n Olt disk

c.a~

(

Promote Subfolders

~ ,

Remow E"lite Fohlu

j

Obrázek 3.60 Dialogové okno na levo se objeví, když stisknete klávesu Delete na vybrané fotografii. Výchozí volba je Remove, což znamená, že se pouze odstraní odkaz z knihovny Lightroomu. Pokud chcete vybrané snímky trvale smazat, klikněte na tlačítko Delete from Disk (odstranit z disku). Pro odstranění celé složky použijte Remove (odstranit) z místní nabídky po pravém kliknutí na složku. Pokud složka obsahuje pods ložky, dostupné volby jsou odlišné: můžete smazat složku včetně podsložek (Remove Entire Folder), nebo pouze ji samotnou a podsložky povýšit na vyšší úroveň (Promote Subfolders).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

117


4

Správa fotografií v modulu knihovny Jak pracovat s katalogy Lightroomu pomocí metadat

Lightroom je navržený tak , aby vám pomáhal s

uspořádáním

a katalogizací fotografií již od okamžiku jejich importu do katalogu . Nabízí flexibilní systém správy souborů , který vás oprostí od nutnosti používat

zkostnatělé t řídění snímků

do

systémových složek. I když Lightroom k uchování souborů stále používá systém složek, můžete snímky třídit globálně pomocí metadat. Dobrou ukázkou toho , jak takový systém funguje , je způsob správy hudebních souborů v softwaru iTunes na Apple iPodu . Pokud jste někdy importovali hudbu přes iTunes, víte, že nezáleží, ve které složce MP3 soubory jsou , pokud iTunes zná jejich umístění. Když si pak na

iPodu chcete pustit metadat,

např.

nějakou

podle názvu

Lightroom funguje

stejně .

aby importované sady při

hudbu , vyhledáte ji podle písničky

nebo alba.

Snaží se uživatele vést k tomu,

snímků výstižně

pojmenoval a již

importu aplikoval klíčová slova a další metadata. Díky pojmenování souborů a používání metadat

pečlivému

a

klíčových

slov budete snímky moci vyhledávat

stejně

snadno a rychle jako hudbu na iPodu.

V dalším textu již

většinou

nebudeme

překládat běžné

pojmy jako Library

(Knihovna). Catalog (Katalog ), Edit (Úpravy), Develop (Vyvolávání) atd . Kompletní dvojjazyč ný

text je

pojmy jistě již

méně přehledný,

dostatečně

zažité.

a pokud jste v knize došli až sem, máte tyto


Práce s metadaty Metadata se obvykle popisuj í

Při

jako data o datech a pomáhají kategorizovat informace.

používání systému

úspěch při

Nap ř.

na kabelové televizi, kterou má m

vyhledávání na tom , zda si pamatujete strukturu

na starost velký archiv

nejen podle abecedního se znamu,

souborů

či

režiséra. Software iTunes na iPodu umožň uj e

vyhledávání ve ve lkých

kolekcích hudby pomocí metadat. V Lightroomu r ů zn ě tříd i t

mů žete

soubory také

podle metadat,

nap ř.

podl e ná zvu složky, hodnocen í nebo oblíbených kolekcí. Lightroom pomá há spravovat soubory spíše podle jejich metadat než jen podle jejich

um íst ě ní

ve složkách a názvu .

do složek závisí

složek na pevném disku a kde je vše uložené. Každý, kdo má

doma, mohu filmy vyhledávat ale i podle žánru, data premiéry

uspořádání souborů

brzy

začíná

snímků,

souborů

soubor vyhledává podle

ví, že tato metoda správy

potřeba

přehled .

který si o všech souborech udrží trendem správa

jistě

již

pokulhávat. Je

nějaký

mít

současným

Proto je

podle metadat, kdy uživatel požadovaný určitých atributů ,

zapamatovat si , do které složky jej

namísto aby se snažil

posledně

uložil.

S tím, jak se váš katalog snímků bude rozrůstat , začnete se při

třídění

jejich

v Lightroomu stále více spoléhat na Library

Filter (filtr knihovny) a na filtry filmového pásu. Již jsme si ukázali

něko l ik přík l adů; např.

použití

strana 108) k zobrazení pouze a více

hvězdičkami

fi l trů

snímků

atd . Také jsme si

fi lmového pásu (viz

ohodnocených jednou

řekli ,

s katalogem pane l Folders (složky). Ale

jak použít

skutečná

práci

spočívá

v jeho schopnosti rychle vyhledat snímky v databázi na

zák l adě

spec ifických kritérií.

nemusíte

bezpodmínečně řídit.

Každý používá

systém práce se soubory, vyhovující jeho

svůj

vlastní

snímků stačí

Folders (složky). Ale jedním z hlavních

poznatků ,

snímků

se vám

při pozdějším

mnohonásobně

vyhledávání

zdaleka

nepředstavují

nabízejí

něco

katalogizační

snímků .

skoro pro každého.

kata l ogizačních

p l ně

programech.

SPRÁVA FOTOGRAFl f V MODULU KNIHOVN Y

panel

které si snad

času ,

který

ušetříte

Nástroje v Lightroomu

řešení

nástroje Lightroomu

zadáte v Lig htroomu, jsou

Možná

čas věnovaný uspořádání

vrátí díky

kompletní

případě

požadavkům .

zjistíte , že vám pro katalogizaci vašich odnesete z této kapito ly, je to , že

KAP ITOLA 4

při

síla Lightroomu

Radami , které nabízím v této kapito le, se v žádném

120

program ,

správy

Někte r ým

snímků ,

lidem nemusí

stačit. Nicméně

dostupná i v

ale

data, která

pokroči l ejších


Různé

typy metadat základě

Lightroom umí databázi rychle prohledávat na metadat, které jsou k

soborům připojená

V Lightroomu se používá jsou

informační

několik typů

V katalogu

nebo v nich vložená.

metadat. Prvním typem

metada, jako je EXIF, kde jsou uvedeny

technické údaje,

např.

může

být vždy jen

jedna fyzická kopie snímku, a snímek v katalogu

může

existovat

pouze v jedné složce (jinak bude nezařazený).

jakým fotoaparátem se fotilo , jaké bylo

použito nastavení objektivu a o jaký typ obrazového souboru jde. Uživatelská metadata slouží k zadání informací o tom, kdo snímek

pořídil,

mohou obsahovat informace o kontaktu na klíčová

autora a autorských právech . Dalším typem metadat jsou slova sloužící ke kategorizaci dříve ,

Jak bylo popsáno

snímků.

Lightroom používá metadata

jako je používá program iTune ke Když si na MP3 písničku ,

přehrávači ,

správě

hudebních

podobně ,

souborů.

jako je iPod , chcete pustit konkrétní

namísto abyste procházeli složky, vyhledáte skladbu

pomocí metadat vložených v hudebních souborech. V MP3 souborech jsou metada zpravidla vložená již umožňuje

hudby. Program iTunes také nově

metadata pro V

případě

autor

zakoupení

automaticky stáhnout

importovanou hudbu z CD z online databáze.

Lightroomu musí

snímků,

při

což vyžaduje

kapitole je uvedeno

několik

většinu

informací

obětovat

přidat ručně času

tomu trochu

(v této

rad, jak se vyhnout úmornému

přidávání těchto dat po jednotlivých snímcích). Čas , který na počátku věnujete

katalogizaci snímků , se vám vrátí později při

jejich vyhledávání.

Většinou stačí jednorázově

zadat základní

metadata do šablony, která se automaticky aplikuje na celou sadu importovaných fotografií, ale i jednotlivým

snímkům .

důležité . Nicméně užitečnost

vynaloženému na jejich Tato kapitola

detailně

můžete přidat

metada

Záleží jen na tom, zda je to pro vaši práci metadat musí být

přidání

do

úměrná

úsilí

souborů .

popisuje, jak aplikovat, upravovat

a používat metadata, jakou jsou IPTC metadata a

klíčová

slova.

Říkal jsem si , že nejlepší bude toto téma uvést rychlou ukázkou

použití metadat

při

vyhledávání v katalogu Lightroomu .

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

121


Rychlé vyhledávání podle metadat Mimo klávesy \ (vyžaduje

p řepnutí

prvků

Jedním z hlavních nových

v Lightroomu 2 je pruh Library

na anglickou klávesnici) zobrazíte

Filter, který je dostupný v hlavním zobrazovacím

nebo skryjete pruh library Filter

Grid. Kombinuje

také p ří kazem View > Show Filte r Bar (Zobrazit > Zobrazit p ruh f iltru).

dřívější

představují

v režimu

panely Find a Metada Browser s

ností panelu Keyword List (seznam kroky

okně

jeden ze

způsobů,

snímků

k vyhledání a seskupení

klíčových

funkč­

slov). Následující

jak lze metadata použít

do trvalé kolekce .

Klíčovým

slo-

vům a kolekcím se budu později v této kapitole věnovat podrobněji ,

ale prozatím si ukážeme typický postup vyhledávání snímků ,

aby bylo

1.

zřejmé ,

jak

užitečné

je

přidávat snímkům klíčová

slova.

Nejprve vám ukážu , jak rychle vyhledat snímky, aniž byste museli

vědět,

příkladě

jsem

ve kterých složkách jsou uložené. V tomto chtěl

najít snímky z jednoho

španělského

města . Řekněme , že jsem si nemohl vzpomenou na jeho

název, ale potřeba

vědě l

mít na

jsem , že leželo

paměti ,

prohledávat zdroj, který je Jelikož jsem

chtě l

panelu Catalog

někde

na Malorce. Je

že Library Filter bude nejprve označený

na levém panelu .

prohledat ce lý katalog , nejprve jsem na

označil

položku AII Photographs (všechny

fotografie) a pak jsem na pruhu Library Filter klikl na záložku Text, z levé rozba lovací nabídky jsem zvolil Keywords (klíčová

122

KAPITOLA 4

slova) a do textového pole vpravo napsal Mallorca.

SPRÁVA FOTOGRAFi í V MODULU KNIHOVNY


2.

Navštívil jsem tento ostrov

několikrát

a

pořídil

zde

přes

1 700

fotografií. Abych vyhledávání omezil, klikl jsem na záložku Metadata, kde jsem na panelu Date klikl na rok 2007 (kliknutím na záhlaví každého z změnit,

3.

panelů

Seznam

klíčových

slov na panelu Keyword

zúžil. Když jsem rozbalil sadu i název

na záložce Metadata

můžete

jaký typ metadat se má zobrazit).

města

klíčových

(klíčové

slovo) se tím

slov Places, byl mezi nimi

Sineu , které jsem hledal! Klikl jsem na záložku

Attribute a pak na

dvě hvězdi čky,

abych

výběr snímků ještě upřesnil.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

123


:~

4.

Skryl jsem Library Filter (\ - anglická klávesnice!) a Edit> Select AII

označil

stisknutím klávesy B

5.

příkazem

všechny zobrazené snímky. Pak jsem je

přidal

do rychlé kolekce.

Znovu jsem stiskl klávesu \, aby se ukázal pruh Library Filter, a zadal jsem nová kritéria vyhledávání. Tentokrát jsem dal hledat snímky s a více

klíčovým

hvězdičkami.

slovem Malta, ohodnocené

Pak jsem nalezené snímky

a stisknutím klávesy B je také

124

KAP ITOLA 4

SPRÁVA FOTOGRAFlfV MODULU KNIHOVNY

přidal

dvěma

označil

do rychlé kolekce.


Collection : MedíterrMlun town ~ CoUectlcm Opc.,orn ~ Indude selKted photos

6.

Nyní rychlá kolekce obsahovala 23 fotografií a změnit

abych všechny snímky jsem klikl na tlačítko

G

označil , nahoře

chvíle

na panelu Collections

(New Collection, nová kolekce),

vybral možnost Create Collection

(vytvořit

novou kolekci Mediterranean towns

7.

přišla

ji na trvalou kolekci. Zvolil jsem Edit> Select AII ,

kolekce) a nazval

(středomořská města) .

Zde je finální uložená kolekce obsahující výs ledky dvou nezávislých vyhledávání v katalogu Lightroomu. Tento rychlý úvod zdaleka nepokrývá vše o vyh ledávání podle metadat a o kolekcích .

Nicméně

představu

pro č

v katalogu

o tom , jak a klíčová

slova a

je

poskytuje

alespoň

hrubou

u ž itečné přidělovat snímkům

pro č nutně

nemusíte

vědět ,

kde

v systémových složkách jsou snímky uložené.

ADOBE PHOTO SHOP LlGHTROOM 2

125


Panel Metadata Nyní se podíváme na panel Metadata, který najdete v pravém postranním panelu. Na obrázku 4.1 je výchozí panel Metadata se

stručným

výpisem informací o souboru a fotoaparátu.

Nahoře

se nachází nabídka Preset se stejnými volbami jako v nabídce File Import (více o straně

najdete na políčka

tvorbě

a aplikování

před nastavení

metadat

135). Pod názvem souboru a složky jsou

se základními údaji , jako jsou název fotografie , popisek,

autorská práva, autor a lokace. Všechny tyto údaje lze stačí

políčka

kliknout do textového

vlastní metadata. Pod touto visačka

a barevná

jsou pouze

částí

měnit ,

u každé položky a vepsat

se nachází hodnocení (Rating)

(Label) . Dole jsou základní data z EXIFu , která

informační.

Jsou zde udány

rozměry

souboru , typ

použitého fotoaparátu, nastavení fotoaparátu , objektiv atd. Řada položek na panelu Metadata má u pravého okraje panelu

zobrazenu šipku pro vyvolání specifické akce nebo jiná která poskytuje

různé doplňkové

funkce. Když

například

na šipku vedle Folder (s ložka) (viz zakroužkované přepnuti

šipkou na obrázku 4.1), budete (mřížka)

tlačítka ,

kliknete

tlačítko

se

do zobrazení Grid

s pohledem na obsah této složky.

Nastavení panelu Metadata Obrázek 4.1

Výchozí podoba panelu Metadata se základními informacemi o snímku. Sipky, které jsou u některýc h položek, slouží jako rychlé odkazy. Když např. kli knete na zde zakroužkované tlačítko u položky Fo ld er (složka), přepnete přímo na zobrazení pouze obsahu složky, ze které daný snímek pochází.

Pokud váš panel Metadata vypadá jinak než na obrázku 4.1 , používáte asi jeden ze sedmi dalších snímek

může

je chcete

režimů

zobrazení. Každý

obsahovat velké množství metadat, takže pokud

vidět

všechny,

můžete

v rozbalovací nabídce na štítku

panelu zvolit AI! (všechny) (obrázek 4.2 ). Pokud však chcete mít panel režimů

přehlednější, doporučuji

použít

některý

z alternativních

(srovnání některých z nich je na obrázku 4.3 ). Můžete

tak použít režim , který lépe vyhovuje danému úkolu. ,f .,...,.

volbě

AI

"ar

Např. při

EXIF se zobrazí všechny údaje z EXIFu , které vkládá

fotoaparát , zatímco při volbě IPTC je kladen důraz pouze na

Il'TC

uživatelem zadané IPTC údaje

Při volbě

Large Caption (velké

popisky) se zobrazí pouze velký prostor pro pohodlný popis snímku (stačí kliknout kamkoliv do textového pole a můžete začít Obrázek 4.2 Nabídka typů metadat, která lze na panelu Metadata zobrazit.

126

KAPITOLA 4

psát). Když přeskočíte

při

psaní v tomto režimu stisknete Enter nebo Return ,

na další

řádek,

SPRÁVA FOTOGRAFlfV MODULU KNIHOVNY

namísto abyste tím text potvrdili .


Režim Location (místo) se asi nejvíce hodí pro prohlížení fotografií z cest. A

konečně

kompaktní panel Metadata

v režimech Minimal (minimální) a Quick Describe (rychlý popis) je vhodný pro práci na malém monitoru nebo laptopu .

Obrázek 4.3

Srovnání některých hlavních režimů (jejich označení je uvedeno nahoře) panelu Metadata.

v rozbalovacím seznamu vždy vlevo

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

127


Obrázek 4.5 Zdrojový soubor se zobrazí na panelu Metadata.

jsem

přejmenoval přivádí

což nás Obrázek 4.6 Pokud si prohlížíte virtuální kopii, její název bude uveden v řádku Copy Name (název kopie). Kliknutím na tlačítko napravo najdete zdrojový soubor.

třemi

virtuáln ím i kopiemi. Názvy kopií se

snímek Copy 2 (druhý zprava) na Grayscale,

k (zakroužkovanému)

tlačítku

na hlavní soubor). Pokud máte v Lightroomu

Go to Master označenou

kopii , kliknutím na toto

t l ačítko

soubor. Virtuální kopie

často skončí oddě l ené

souboru , protože jste jim je

př i dali

do

nějaké

(přejít

virtuální

vždy rychle najdete zdrojový

třeba přiděli l i

od zdrojového

jiné hodnocení nebo jste

ko lekce, která nezahrnuje zdrojový soubor.

Metadata Status (stav metadat) Pokud je s metadaty snímku z katalogu

nějaký

problém , zobrazí

položka Metadata Status informaci, že se metadata kontrolují (v

políčku

snímku

bude symbol .. .), nebo text indikující, že se metadata

změnila .

Tato zpráva - Has been changed -

že metadata snímku jsou neaktuální. metadata, Tht """aA,,\a for,h", photo I>.s be,,,ch&ni41d In 119lwoom. Srn Ihl

~ha"ll"

text ,

k l íčové

Může

to znamenat, že se

slovo, hodnocení nebo nastavení

úprav obrazu, v Lightroomu

změnila

časti

tlačítko

a ještě se neuložila do XMP

10 didt?

souboru . Kl iknutím na

odpověď

Obrázek 4.7 Pokud dojde ke konfliktu metadat, objeví se na panelu Metadata u položky Metadata Status popis, indikující, že došlo k nějaké změně - Has been changed. Kliknutím na tlačítko napravo zjistíte, co je potřeba udělat, aby se metadata opět synchronizovala. Pokud není problém se synchronizací metadat, je zobrazena informace Up to date.

130

např.

upozorňuje ,

KAP ITOLA 4

(viz obrázek 4.7 ), stejně jako rych lým zkontrolováním ,

jestli není u miniatury snímku v může

napravo získáte rychlou

mřížce

znamenat, že se metadata

jako je Bridge , a že je

potřeba

výstražná ikona. Nebo to

změni l a

v externím programu ,

v modu lu Li brary

Metadata a zvolit Read Metadata from Fil e

otevřít

(načís t

nabídku

metadata ze

souboru). Výhody a nevýhody ukládání metadat, XMP soubory a nastavení Lightroomu Podrobnější vysvět l ení

představují

dosti komplexní téma.

najdete dále na stranách 175 až 182.

SP RÁVA FOTOGRAFl f V MODULU KNIHOVN Y


Oříznuté snímky

Pokud byl snímek

oříznut ,

položka Cropped

(oříznutý)

kliknete na

t l ačítko

zobrazí se na panelu Metadata s

napravo,

rozměry ořezu

přepnete

(oříznout

Develop v režimu Crop

přímo

se

Na Macu

v pixelech . Když

můžete

použít

jednoduchou aplikaci zvanou A Better Finder Attributes ke změně

do modulu

údajů

a narovnat).

Date Time Original a Date Time

Digitized : www.publicspace.net/ ABetterFinderAttributes/.

Data Oproti

před c hozí

z působu

verzi Lightroomu došlo k

několika změnám

ve

zobrazení dat (datum) na panelu Metadata. Položky

Date Time Original (datum a vytvořený ,

č as

(původní

datum a

č as)

a Date Time Digitized

digitalizace) udávají, kdy byl snímek

pořízený

a kdy

a položka Date Time udává, kdy byl soubor naposledy vysvětlují

upravený. Obrázky 4.8 až 4.11

rozdíl mezi

těmito

údaji . U položky Date Time Original se nachází se pouze

digitálně pořízených snímků ).

tla č ítko

Go to Date (týká

Kliknutím na

pouze ty snímky v katalogu , které mají stejné datum Filtrování katalogu l i

II t l •

t

1

o1 200~

f j Ol

můžete přepínat 09 "J I

.lOO~ {;.I

on

zobrazíte

pořízení.

klávesovou zkratku Ctrl+L.

'Ol'

130 1 200 01,'00

Obrázek 4.8 V případě snímků pořízených digitálním fotoaparátem, kte ré nebyly převedené do DNG formátu, budou všechny tři časové údaje shodné. 04 06 .2007 1706 3b

t

04 06 1001 1 } 06

j~

IX Oti 2001 11 04

~6

Obrázek 4.9 Pokud jste sn ímek z fotoaparátu převed l i do DNG, bude u položky Date Time uvedena doba poslední změny souboru a jeho uložení v jiném formátu. V tomto případě byl soubo r převeden do DNG dva dny po jeho pořízení. l H0920061L2

t

II

l b O'J 2006 121.: ,1 I

27 02 lOOI 12 SC

1

Obrázek4.10 Podobně pokud vytvoříte upravenou TIFF, PSD či JPEG kop ii originálu, Date Time bude od rážet fakt, že tato verze zdrojového souboru vznikla později. to

II

Obrázek 4.11 Na Macu můžete použít jednoduchou aplikaci zvanou A Better Finder Attributes ke změně údajů Date Time Original a Date Time Digitized: www.pub licspace.net/AbetterFi nde rAttributsl.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

131


Úprava času pořízení snímku Jestliže víte, že je nastavení data a můžete

času

fotoaparátu nesprávné,

tyto údaje při práci v modulu Library opravit volbou

Metadata> Edit Capture Time (Metadata> Upravit okně

V následném dialogovém

(obrázek 4.12 )

čas pořízení).

můžete

upravit nastavení Date Time Original pro jednotlivé snímky výběry snímků.

měníte čas pořízení

Pokud

či

výběr snímků,

pro

v náhledu dialogového okna se zobrazí nejvíce vybraný snímek

všech snímků ve stávajícím výběru se změní vzhledem k datu a času pořízení tohoto snímku. Tato funkce je užitečná z několika důvodů. Vnitřní hodiny s

upozorněním,

že

čas pořízení

fotoaparátu mohou jít fotoaparátu

správně

špatně. Zapomněli

nastavit? V tom (změnit

a specified date and time a

změňte

datum a

čas.

čas (např. při přidávání zařízení)

je dobré

V

případě

určené

na

zvolte Adjust to datum a čas)

práce, kde je

důležitý přesný

GPS metadat pomocí samostatného

pravidelně

kontrolovat při

hodin fotoaparátu. Pamatujete na to, že je

jste je po zakoupení

případě

potřeba seřídit čas

přesnost vnitřních

cestách do

pro novou

zahraničí

časovou

vždy

zónu? Když

zvolíte možnost Shift by set number of hours (time zone adjust) (posunout o určitý počet hodit (korekce časové zóny)), můžete datum a

čas ,

mezi zónami snímky někdy

které by jinak byly (samozřejmě

měly časové

budete

správně ,

údaje jen z jedné

potřebovat

opravit o

časový

rozdíl

pokud nechcete, aby všechny vaše

vrátit

zvolte Change to file 's creation date souboru), aby se vše vrátilo k

časové

původní

zóny). Pokud

vložené datum a

(změnit

na datum

čas,

vytvoření

původnímu času pořízení

originálu.

Edit Capture Time r-------.,....-~,

Modify the c.aplure ume stored

ln

thls: rm.ge by enterlng tM: eorrect

tirne ioIdjustmll!'nt below.

o Adjust to a s~c!fied d<lte "od Ume (3 Shrft by sel number of holtn triml: zone adjust)

O Cha.nge to lijťs uution datl:

This opera.tion cannot bl! uodone .

Obrázek 4.12

132

KAPITOLA 4

~ ECh. . )

Dia logové o kno Ed it Capt ure Time pro úpravu času poříze n í snímku.

SPRÁVA FOTOG RAFlf V MOD ULU KN IHOVNY


(amera model a Ser;al number Tyto položky snímek

uvádějí

poř ízený.

typ a sé riové

čís l o

fotoaparátu , kte rým byl

Pok ud fotíte více než jedním fotoaparátem ,

nebo v katalogu máte snímky od ji nýc h

fotog raf ů, kteří

stej ný model fotoaparátu , tyto údaje mohou být ve lmi obzvlášť

když budete chtít

přes n ě

po užívají

u ž it eč n é ,

Podívejte se na

část

o nastavení

výchozích úprav obrazu pro konkrétní fotoaparáty v Kapitole 6 na stranách 346-347.

zjistit, kte rý fotoaparát byl

použit. Řekněme , že máte s některým ze svýc h fotoaparátů problém . Možná je poškozený Pomocí

snímač

nebo systém

těch t o údajů můžete vys ledovat ,

os t ření.

kte rý kus je vadný.

Vložít své jméno coby vlastníka fotoaparátu zní jako dobrý nápad . Zajistíte tak, že vaše jméno bude uvedené v EXIF metadatech, i když je

Jméno autora v EX/Fu

zapomenete napsat do IPTC metadat. Sice jsem ještě neslyšelo

p ří padu ,

Jméno autora se zob razí po uze pokud jste do své ho fotoaparátu

kdy by díky tomu byl dopaden

nahráli uživatelské nastave ní. Já pracuj i s fotoaparáty Canon

používající ukradený fotoaparát, ale

EOS a pro

příst u p

k jejic h nastavení používám prog ram EOS

Utility (obrázek 4.13 ).

Um ožňu j e

mi zadat jméno vlastníka

fotoaparátu. Pok ud používáte jiný typ fotoaparátu , dodaný software bude jiný, ale

měli

byste být sc hop ni

podobné ho, když fotoaparát software pro

změnu

připojíte

k

udě l at něco

po č ítači

a použijete

nastavení jako na obrázku 4.13.

zloděj

jsem si jistý, že jednoho dne se to stane. Když si od

někoho vypůjčíte

nebo pronajmete fotoaparát, nezapomeňte

zkontrolovat jméno

vlastníka v metadatech . Jakmile je jméno jednou vložené v metadatech raw souboru,

nepůjde

jen tak lehko

odstranit! Pokud se na to cítíte, tato metadata lze EXIF editoru

změnít

(např.

pomocí

ExífTool od Phila

Harveyho, http://www.sno.phy. queensu.ca/-phil/exiftool), který se ale ovládá

přes p říkazový řádek

a není tedy snadný k použití.

Obrázek 4.13 Úvodní obrazovka programu Canon EOS Utility. Klikněte na Camera Settings/Remote shooting, aby se otevřelo napravo znázorněné okno Camera Capture, a pak na tlačítko Set-up (zakroužkované), abyste mohli zadat jméno vlastníka fotoaparátu.

ADOBE PH OTOSHOP LIGHTROOM 2

133


informační

Uživatelská

Doposud jsem se spíše

metadata

věnoval pevně

daným

metadatům ,

vloženým do snímku fotoaparátem . Nyní se podíváme na metadata, která

může

zadat uživatel. Jedná se o informace

o snímku, tzn. název, popis a místo , kde byl o autorovi , tzn. jméno, adresa, telefonní stránky, a

konečně

informace o

začnete

právech . Když

pořízen ,

číslo,

zařazení

informace

e-mail a webové

fotografie a autorských

na jednotlivé snímky

či

sady

snímků

apl ikovat metadata, více je tím odlišíte a práce s katalogem bude

efektivnější.

Když nyní aplikujete metadata,

pomůže

vám

to v budoucnu . Nejenže vás díky nim lidé snáze kontaktují, ale pomohou vám

při

práci v Lightroomu a

při

vyhledávání

snímků .

Na obrázku 4.14 je panel Metadata v režimu IPTC. Pro ukázku jsem všechny položky vyplnil, abyste dá použít pro byste

např .

přidání

viděli ,

jak se tento panel

popisných informací o snímku . Mohli

vybrat všechny fotografie ve složce z jednoho focení

a vyplnit informace. Význam

většiny

položek na tomto panelu ,

jako Creator (fotograf) , Job Title (pracovní pozice ) a Address (adresa ), je vcelku jasný a tyto informace asi budete chtít mít vyplněné

snímků.

skoro u všech

Do

políček

Headline (nadpis)

a Caption (popis) lze vložit specifické informace o snímku . V

políčku

Headline

může

být název sady

snímků, např. Vánoční

katalog 2007, či Bílá móda , zatímco v políčku Caption může

být Obrázek4.14 v režimu IPTe.

Panel Metadata

stručný

popis scény, jako

Průvod

zařazování snímků

vyplatí i pokud vyplníte v

KAPITO LA 4

části

důležité při

do katalogu a uvedením více informací

o snímku mu dodáte hodnotu. Ale

134

lidí v ulicích na místním

festivalu. Tyto uživatelem zadané informace jsou

alespoň

při

katalogizaci

se

jen základní IPTC informace

Contact (kontakt) a pár dalších .

SPRÁVA FOTOGRAFlf V MODULU KNIHOVNY

snímků


Přednastavení metadat Jistě

nechcete strávit moc údajů .

sam ých můžete del n ě .

Proto

času

při j dou

vhod

vyt voř it

nové

Presets

(přednastavení)

přednastavení ). O t evře

4.16 .

P olíčka

před nastavení

v tomto

ok n ě

předtím

n ějaké

zadali

otevře l o

pot řeb u je u vádět

pravi-

na nabídku

budou

vyplněná

dole na

pře d nastavení

"~I.u'flnfo c.pdoI'I

1WJ"9

Clbe ....n S-lMQnon.l!l61

:-

Obrázek4.1S

V rozbalovací nabídce Presets v horní části panelu Metadata můžete vyb rat, přidat či upravit před nastavení metadat.

IPTC metadaty, kte rá

snímku již vložená. Takže pokud jste už přip r avené

tlačítko

k po užití v novém

Done (hotovo), aby se

okno s dotazem na uložení, kde kl iknutím na Save As

(uložit jako) nové

None

se dialogové okno na obrázku

údaje, budo u

přednastavení. Klik n ě t e

..

metadat, kte rá

(obrázek 4.15 ) a zvo lte Edit Presets

právě označeném

fl'

vyp l ňováním t ěc h

před nastave ní, k li kně t e

(upravit jsou v

opakovaným

použít k vložení informací, která

Chcete-I i

1,1,' 1':,' I

I'

uložíte.

"'"'''!If, Ttnlltll s.n

Možnost

výběru před nastavení

a jeho uložení najdete i v rozbalovací nabídce Preset nahoře

(přednastaveníl

v okně Edit Metadata Presets

(Upravit

p řed nastavení

červeně vyznačeno

metadat) -

na obrázku 4.16.

~

~

"..

'Y~IP'TCC-1I1It

Silnl'.... 1961

~

IrTe SubJ«t CoH

JH _och.ort! for ~UnU

!!IJ

Oucnptlon'Nlfttt

HMM Di' inC tom,not autor

@!

CM.ry

S.. _oct..org lorll""'-hnu

~

OIhtrOlf9(lrift

S.. ,..,wteoclt.."'lIfO<!liluidt:Unn

Hudl,""

..

~

~ IP'TC~IO~hI. ';;~-;;:."""::;;::-;;"":::,;:;,,.C;;,,;;;,,,;-------,

Ol;:::::: f:::':'::... m' COfI'fI'lghtlrllolHtL

_.rMrtIMWnlnst.com

I!!

f'1: ~

'YS'II'TCCru tor ,,.1101'

i Mattln~1I'I9

I!!

C.t:llorAdd'IJI ",o.::;m:::;"':.:."""'=--_____--,:

CO,;::.:::::: ~'~~I';~==============::

CralorCololnlry ~"'~;;';;;;=========: ~ C""OI'",,- ~"1O)20'IHDlt"

OUlorEjlqll

ClutorWt~'te

mlII'tl~l1I\Ofwnl""tom _

.m.attlnt"" ........c:OI\'\

~IIOIjclbT,I,."""~'

... g:"'CI~ o.lICrultd 1ntotllectwIG~

ke",

2007- 11-). S.,_o6e.ortI'orgllldellnu SU_och.0I9'01I1u.1dt!Unu

f:":l

~ ~

!!IJ

e g ~

Cit'(

LondOf'

i @ @!:

SQ'C'I'rO'l'!t>CI

londOf>

• ~

Locilllot>

WllluIMnc"u..

CoUntry

Ul(

ISOCoumryCodt

IUIC

TitIt j Sn~k~1 ,Iobldtfllllltt IrlJtl\lCtlOf'll

Obrázek 4.16

~

i ~

J10011".. ant'(uuOr!'l,lob~fv't"u)

e

U..lhblO~d~u,"II".t'l1on1

@li

PrvYIcI.r j wtlotyt.,l>DOIoed~ SOurtt

[!1

OrIg.~C09'If'eI'Ill'dckf

~ ~

Dialogové okno Edit Metadata.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

135


Před nastavení

metadat P ředna stave n í

metadat ze seznamu

v nabídce Presets (obrázek 4.15) lze použít a upravit také v d ialogovém okn ě

pro import fotografií.

M ů žete

je tedy na snímky aplikovat již

při

importu, nebo na pane lu Metadata.

při

užitečná

jsou

snímků

importu

Proto je dobré

vytvořit

pro dávkové aplikování

něko l ik

si

později

nebo

informačních

na panelu Metadata.

šablon s informacemi pro

různé druhy focení, kterým se běžně věnujete. Řekněme , že jste často

sportovní fotograf a přednastavení

fotíte domácí fotbalový tým , když hraje

Ušetříte

na místním stad ionu.

si spoustu práce, když si

vytvoříte

s názvem fotbalového týmu a stadionu a použijete

je po nafocení každého domácího zápasu.

Úprava a mazání přednastavení metadat V okn ě Ed it Metadata Presets m ůžete p řed nastavení p řejmenovat.

Použijte

Pokud chcete upravit existující

před nastavení

metadat, zvolte

k tomu rozbalovací seznam Preset

z rozbalovací nabídky Preset panelu Metadata

n a ho ře

Presets (upravit

v okně a

p říkaz

Rename

preset " n áz ev_ p ř ed nastaven í". Mimo

přejmenování mů žete

p řed nastaven í také

zrušit (Delete

přednastavení) .

V

vyberte ze seznamu Preset zcela chcete upravit.

Proveďte

tlačítko

vám umožní uložené p řednasta vení

na Save As a zadejte nový název

zrušit a stávající nastavení uložit pod p ů vodn í m

názvem .

před nastavení

Otevře

nelze

příkaz

Edit

Edit Metadata Presets

nahoře před nastavení,

požadované

preset " n á zev_ p řed nastaven í"); to

Done.

okně

změny

a

klikněte

které

na

se okno s dotazem na uložení, kde přednastavení

klikněte

(existující

přepsat) .

IPTC metadata Chcete-Ii

p řed nastavení

smazat,

Měnite l né

položky na obrázku 4.15 vyhovují

nejnovějšímu

najdete je ve složce C:\Dokumets

standardu IPTC (International Press Telecommunications

and 5ettings\jménouživatele\ Data

Council), který se

Aplikací\Adobe\Lightroom\Metadata Presets. Ve Vista

samozřejmě

ve

a

celosvětově

publikačním průmyslu.

používá ve fotobankách

Položky v dialogovém

okně

Metadata

složce C:\Users\jménouživatele\

Preset nejsou tak srozumitelné jako ty ve Photoshopu , Bridge

AppData\ Roaming\Adobe\

nebo iView Media Pro, ale

Lightroom\ Metadata Presets. A nebo v jiné složce podle operačn í ho

IPTC metadata, která zadáte v Lightroomu , rozeznatelná

systé mu. Proto je lépe využít

i v ostatních programech , když v nich exportovaný soubor

p ředchoz ího

tipu, nebo soubory

p řednastaven í

na disku vyhledat -

mají koncovku ".Interplate".

otevřete.

sp l ňují

IPTC standard. Proto budou

Naopak Lightroom umí zobrazit jen metadata, která

zná. Nedokáže zobrazit všechna metadata Mě l i

nebo iView. kteří

byste se

v Bridge

tomu znepokojovat? Pro ty,

to považují za hrubý nedostatek Lightroomu , to může být

rozhodující

při

uvažování o jeho koupi . Ostatním by ale dostupné

možnosti metadat ukázka je

kvůli

přidaná

měly bohatě stačit.

vyplněných

vyplňovat

Na obrázku 4.17 je

základních a IPTC položek. Není povinné

všechny;

vyplňte

jich tolik , kolik považujete za

užitečné. Část IPTC Creator většinou obsahuje kontaktní údaje,

které budou

136

KA PITOLA 4

stejně

jako informace o autorských právech v

SPR ÁVA FOTOGRAFi í V MODULU KNIHOVNY

části


IPTC Copyright stále stejné, dokud se nezměníte

nepřestěh u jete ,

e-mailovou adresu . Je tedy dobré

nebo

za č ít vytvořením

šab lony s informacemi o autorovi a právech. Uložte si ji jako základní

přednastavení

metadat, kte ré aplikujte na všechny své

importované snímky. Zaji stíte tak, že budou obsahovat ko mpletní

Pot řebujete - Ii

poradit, jak vyplnit

n ě které pokroč i lé

IPTC položky

(např.

IPTC Subject Code), zkuste navštivit webovou stránku newscodes.org.

kontaktní údaje a copyri ght.

Edit Me.tadau Ptesets

I

Při

Prnet: SI-mpl, london preset (edited)

..,IC I"'O

C~d~ rl------------~

ItItlng ~MI

~~N.~ ,.

vid íte na obrázku 4.17.

------------~

IPTC COtIte nl Headlin,.

rl------------~ O

IP'TC 5ubJect Cadr

"I=======-----..,1 O I ol ! li!!!

Ducrlptlon Wrlter

Nóimt.

l!"Te coment creato(

C~l!gory 1 Otht!r CltegOt1I1.f ' - - - - - - - - - - - - - "

,.

následující formát : RRRR-MM-DD, jak

r-------------, r,

l!'Te Copyl1ght

CoPVflght COPVflght SUtUt I!.!ghtl thll'" Term,

zadávání data v části IPTC na

panelu Metadata vždy použijte

Ie Mvtl" [w"lng 200~

O O

I~

tt~"""'~..~..~...~::::======J1:1 [!J Ucensed U$,J!jIU 0fI1y

CopYright I"fo URL

_

.m;tttlnewnlng.com

IP'TC Creator

(tutor

CtUlO( Add,eu (tUtor City

(rutor Sllte

f f'f~nce

(rUlet" Posla' Code Cru torCounlry

M.rtln Ewnln;

Chamber, LIne f!! "'l.on=d~.=-.c",::",-,----------, l!! LondOfl i !!f NWIO I f!!

l"";;--r.c ----------,

'tulor PhOM i +44 {O)20S 451 "XlI')f

Creator

[~MI11 I martr~ .. l1ntVe"lnV.COIf1

Crea1orW'b~ltr ! ~.miJltlne""I"9.'om (rulOr job Tltle

,.

.n'C

IPhotoc;lf.pher

IIN9~t. Created lr:;2;;;OO;;'_-;;O:;-'_~2;-'- - - - - - - - - . . . , 'ntelleclUlI CenTe

Set l1eW5<ocIr-Of"g for gu1dellnu

Sune

Sn newKode.ofg fOf' gUldtlllnu

S

O

~~~

C~ 7~~~-----------""

Slatcl PrO'o'lnce Lond~ ~ ~U~~ ~",,~-----~~-------~I

ISO Count~ Codc

l!! g

UK

to

litl.

Job ldemlflttr - - - - - - - - - - - - - . . . " InWuctlont i

ProYldcr ,WhMVer 5UpPlltId ImAge souru

IOt1glniJ copvrlght kalder

O O

g g

• O ".ywordt O

Obrázek4.17 Ukázka před nastavení metadat sjen položkami a zaškrtnutými příslušnými políčky.

někte r ými vyplněnými

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

137


V

částech

oproti

políčku

např.

uvést specifické

Všimněte

kdo jej poskytl.

si rozdílu

Description Writer (autor popisu), které odkazuje informační

na osobu , která

snímků,

knihovny

můžete

IPTC Image a IPTC Status

informace o snímku ,

metadata vyplnila: to

může

váš asistent nebo kolega. Ostatní

lze použít k popisu , kde se fotilo , za jakým

být editor

políčka

účelem (např.

na

zakázku) atd. Na obrázku 4.17 si všimnete, že jsem nevyplnil všechny položky au

těch

Když

prázdných jsem

políčko

Když

byly co

nejobecnější

Když

vytvoříte před nastavení,

důležité

políčka

napravo.

příslušný

údaj má

budete chtít, aby informace

a daly se aplikovat i na specifické sady

vytvoříte přednastavení

IPTC položek, asi nebudete chtít již uvedené

nezaškrtl

zaškrtnete , znamená to , že se

změnit.

snímků.

úmyslně

pro

přepsat

vyplnění určitých

ostatní, kde jsou

informace . Na obrázku 4.17 jsem zaškrtl

políčka pouze u nových před nastavených metadat. Řekněme, že

jsem

měl

snímek s již

vyplněným

a hodnocením . Kdybych použil všemi

políčky

přepsána ,

takže popis a

se ujistit, že jsou

označené

některých

funguje

138

KAP ITOLA 4

z obrázku 4.17 se kompletně

by se smazaly a hodnocení

nové

před nastavení,

je vždy dobré

kdykoliv upravit a

úmyslně

nadělat

podle

očekávání.

SPRÁVA FOTOGRAFií V MODULU KNIHOVNY

a

v katalogu

přednastavení

zapnout

starých metadat, pokud je chcete vymazat.

přednastavení připravit pečlivě

přesně

změnit.

jen ty položky, které chcete

metadat mohou brzy

namísto aby vám pomohla. Stávající

samozřejmě můžete

jde o to ,

visačka

vytvoříte

přednastavení

nepořádek,

přednastavení

visačkou

zaškrtnutými, stávající metadata by byla

vynulovalo. Když tedy Jinak vám

popisem , barevnou

přesvědčit

přepsání

Celkově

se, že


Efektivní metoda přidání metadat Jedna z věcí , které mi vždy vadily v Bridge , je způsob vk ládání metadat. Dokonce i když v Bridge

označíte

snímek, aktivujete

pole Description a vepíše nový text, musíte stisknout Enter, abyste

změnu

potvrdili , pak

označit

další snímek, znovu kliknout

na pole Description a napsat text , a tak

pořád

dokola pro každý

snímek , V Lightroomu to funguje

následovně,

Na obrázku 4.18 vidíte

v modulu Library v režimu Grid snímky z castingu, Na castingu většinou fotím přímo do počítače a průběžně v poli Caption (popis) zde

znázorněno,

změny

textu a

měním

jméno modelky a agentury, tak jak je

Namísto klávesy Enter použijte pro potvrzení

přepnutí

na další

či předchozí

snímek klávesy

Ctrl+ kurzorová šipka doleva nebo doprava, Textové pole zůstane

přitom

aktivní, takže můžete přímo vepsat informace o dalším

snímku,

Obrázek 4.18 Přík l ad aktua lizace metadat více fotogra fi í, an iž by se při přepínání mezi nimi deaktivova la p r ávě upravovaná položka metadat.

ADOB E PHOTOSHOP Ll GHTROOM 2

139


Úprava,metadat a cílové fotografie Pokud máte vybranou skupinu fotografií a

otevřete

panel

Metadata, bude u položek, které se pro jednotlivé snímky liší, uvedeno <m ixed> «smíšené» , Zobrazí se pouze informace, režimu

snímkům , měly

např,

můžete

společné

copyright (viz obrázek 4.19 ), V tomto výchozím

najednou

měnit

informace všech vybraných

Když tedy budete chtít , aby všechny vybrané snímky

stejný nadpis,

stačí

jej napsat do pole Title,

Když však v nabídce Metadata v pruhu nabídek zvo líte Show Metadata for Target Photo Only (zobrazit metadata jen pro cílovou fotografii), panel bude vypadat jako na obrázku 4 .20 a zobrazí se pouze metadata nejvíce vybraného cílového snímku , Obrázek4.19 Takto budou informace na panel u Met ada vypadat, když bude vybráno více snímků s různými metadaty,

i když máte vybraných víc

snímků,

Na obrázku 4.21 je ukázka použití této funkce, Vybral jsem Z jedné složky v katalogu někol i k fotografií. Na panelu Metadata jsou

vidět

informace pro nejvíce

označený

Klávesami Ctrl+kurzorová šipka doprava snímky P ři

přepínat ,

aniž by se aktivní

či

(cílový) snímek, doleva

můžete

mezi

výběr odznačil.

použití módu Show Metadata for Target Photo Only pomocí

př í kazu

Metadata> Show Metadata for Target Photo Only

(Metadata> Zobrazit metadata jen pro cílovou fotografii) nezapomeňte

na to , že

můžete

jed iný snímek, Je to vhodné v stávající aktivní

výběr

a

přitom

jediného snímku , Mnoho

editovat metadata pouze pro případě ,

kdy chcete zachovat

ale editovat metadata pouze

uživatelů

si ale zvyklo na to že mohou

ed itovat metadata pro celou vybranou skupinu snímků a toto nastavení by jim moh lo vždy Obrázek 4.20 Při volbě Show Metadat a for Target Phot o On ly se na panelu Metadata zobrazí pouze in formace pro nejvíce vybraný (cílový) snímek,

140

/

KAP ITO LA 4

předem ověřte,

způsobit nechtěné

potíže, Proto si

raději

zda není (nebo naopak je) položka Show

Metadata for Target Photo Only v nabídce Metadata zapnuta,

SPRÁVA FOTOGRAFl í v MODULU KNIHOVN Y


Obrázek 4.21 Ukázka použití volby Show Metadata for Target Photo Only. Všimněte si, že i když je vybraných více fotografií, které mají různé nadpisy (Title), jsou vidět informace pouze pro tu nejvíce vybranou - Stonehenge.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

141


E-mail a webové stránky Vedle položky E-Mail je nyní

tlačítko ,

pomocí kterého

může

uživatel Lightroomu jednoduše poslat zprávu autorovi snímku . Lightroom

vytvoří

novou e-mailovou zprávu ve výchozím počítači .

e-mailovém programu v neběží,

Pokud e-mailový program

právě

automaticky se spustí. Podobně , když kliknete na tlačítko

u položky Website (webové stránky),

otevře

se uvedená stránka

ve výchozím webovém prohlížeči .

1.

Při

tomto zobrazení panelu Metadata vidíte tlač ítka

u položek E-Mail a Website .

e oo

New Mesuge

5rnd

Atuch

Fot'l~

Addreu

Colot5

8

~

J

M Drah

~~~~ TO~:=M~a~n,~nE~v.;n;~n9~~ .. ~==~========~~T Ce:

J

8ce:

-

-

-

J

-

SubJecl :

I

~ Account:[ ~allln

2.

Když kliknete na

[vt:n.ng

<martJn.ewntll9

tlačítko

e-mai lový klient a

j:]

S,gnature : ~ rn:]

u položky E-Mail , spustí se výchozí

připraví

se nová zpráva s

předvy plněn ý mi

základními údaji k odeslání na adresu uvedenou

v metadatech .

142

KAP ITOLA 4

SPRÁVA FOTOGRAFl f V MODULU KNIHOVN Y


Copyright Status Když v

části

Copyright kliknete na

adresa v můžete

prohlížeči .

V

tlačítko

otevřete

Inlo URL (UR L copyrightu) ,

políčku

u položky Copyright

se uvedená webová

Copyright Status (obrázek 4.22 )

stav autorských práv nastavit na Un known (neznámý), (ch r áněný

Copyrighted

či

copyrightem)

dostupný) . Tuto položku

můžete měnit

Public Domain

v nabídce Metadata (zvolte Edit Metadata Presets a okně

v dialogovém jak je

znázorněno

Asi bych ře č eno

měl

(vo l ně

na panelu Metadata nebo

Edit Metadata Presets nové

vytvořte

přednastavení ,

na obrázku 4.23 ).

zmínit, co znamená pojem "copyrighted ".

Stručně

- je to snímek registrovaný u U.S. Library ol Congress

a tento pojem se vztahuje pouze na Spojené státy. Když tedy uvedete, že je snímek "copyrighted ", má to ve Spojených státech jasný význam , a není to totéž pro fotografy,

v zemích , na které se zákony Spojených Pokud jste ve Spojených státech a "copyrighted ",

měli

byste

k

vyjádření ,

chápáno

označíte

přesně vědět , políčko

snímky zaregistrovat. Pokud

států

pracují

snímek jako

co to znamená, a nechat

Copyright použijete pouze

že je snímek vaším vlastnictvím ,

takřka

kteří

nevztahují.

mělo

by to být

ve všech zemích a nic víc k tomu

jasně

nepotřebujete .

Copyright můžete nastavit kl ikn utím na zde oz n ače n o u nabídku na pa nelu Metada ta.

Obrázek 4.22

:}

Preset : Sample Met.dat;t; preset l (edited)

Na obrázku 4.22 je pouze základn í C.ptlon

RiltlruiI . . ." ,

CopyName

skupina

...

::-'-------~

I

Huo.ru!

(sada metadat) vlevo

Suslcllll968

St!e newscade.org for gll,d,Unes

naho ře

vedle

' o!!

Set newscodt.orO for Oll oeHMI

Otll., C...t~orlu i Set ntwlcode.org for gu.dtllnes

Copyrlg~

výb ě rem

názvu panelu Metadata .

Duet PllO" Wflte' i NOIIme ol ,,...., contenl ,rulOl' Clllgory

(Oefault); plné

AU (všechny) z nabídky Metadata Set

T ~ IPfC Conltnl

11'1"' Sl,IbJt« (ode

údajů

zobrazen í m ůžete nastavit

r l . .: .

I

Unkllown

COOVI'l!llltSI"IU~~~~_ _ _ _ _" RIII"lU Uugt T.rm

Copvrlg"! 10"0 URL

f!1

Publk Doma n

www mln!flevt~ "g com

~

y IS1I PTC Creilor

(rutor

Martin E"'tn,";

CrutOl "ddrtu OIlmben Lane Crutorelty r:-!LOI'I-:"-'--~----~

O!!

C~UtorStAtf: I Province "' !lon=:"=-'- - - - - - - - ,' ~ .. (rUtor POlu] Codt

NWl0

~ (ChlCkNone) (Cr.eckF.Utd)

Obrázek 4.23

i fV'i ..

~

Dialogové okno Ed it Metadata Presets s nabíd kou Copyright Status.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

143


Panely klíčových slov Nejefektivnějším způsobem , klíčová

slova, podle kterých se dají vyhledávat, ať již zadáním

specifického textu pod le metadat. v dialogovém jsem

jak roztřídit snímky, je přidě l it jim

(k l íčového

K l íčová

okně

fotografie.

př i dat

slova lze

při

již

importu

snímků

Import Photos. Na obrázku 4.24 vidíte, jak

uspořádal klíčová

k l íčových

slova) nebo obecným filtrováním

slova na panelu Keyword List (seznam

slov) podle hierarchie, aby bylo snazší najít konkrétní Všimněte

některá klíčová

si, že

do kategorií jako Nature Subjects

slova jsou

(příroda)

uspořádaná

a Places (místa) .

V kategorii Places je podkategorie Europe a v té podkategorie Norway, kde je klíčové slovo BygdlZ'Y peninsula. Zjistíte , že se

vyplatí

vytvořit

k l íčových

si hierarchii

slov, vhodnou pro obsah

vašeho katalogu. Jelikož můžete každému snímku přidělit více klíčových

slov, dá se vyh ledávat různými způsoby. Snímek

zde na obrázku obsahuje také "mořské

klíčové

slovo Seascapes (tedy

krajiny "). Takže byste jej mohli najít pod Nature Subjects

> Seascapes a Places > Europe > Norway > Bygd0Y peninsula.

Filtrovat podle k l íčových slov můžete také pomocí panelu Keyword List (seznam u

počtu

klíčových

výskytu daného

slov) .

klíčového

Stačí

kliknout na šipku

slova.

Tři způsoby přidání nových klíčových

slov

Abyste mohli začít používat klíčová slova, je třeba přidat nová při

importu

snímků

do katalogu (obrázek 4.25 ), nebo je

přidat

a upravovat na panelu Keywording (obrázek 4 .26 ). Také je můžete předem přidat

na panelu Keyword List (seznam klíčových

slov) (obrázek 4.27 ) - pak vyberte snímek , slovo a

klikněte

na

čtvereček

označte klíčové

nalevo (obrázek 4.28 ). Ať už

použijete kteroukoliv metodu , jakmile

klíčová

slova

přidáte ,

vždy již budou v seznamu na panelu Keyword List, kde můžete měnit

jejich hierarchii. Po

Lightroom automaticky klíčového

přidání klíčových

dokončuje

Kromě

Obrázek 4.24

pár písmen

k l íčové

nových dat rychlejší, pomáhá to zabránit

V tomto příkladě je slovo Sea sea pes v kategori i

Nature Subject a klíčové slovo Bygd0Y peninsu la v kategorii Plaees > Europe > Norway.

klíčových

slova.

zařadí klíčové

např. příště přidám klíčové

KAP ITOLA 4

toho , že je tak zadávání tvorbě

duplicitních

slov, třeba i v důsledku překlepů. Lightroom také

automaticky

panelu Keyword List

144

slov do systému je

za vás , když napíšete prvních

zařadí

SPRÁVA FOTOGRAF ií V MOD ULU KNI HOVNY

slovo do správné hierarchie. Když slovo Seascapes , automaticky se na pod Nature Subjects.


lm ~gS""..,e,1Nt_'iU(~ .. 0t12'~II200S

,. .. t1MI4I""",

1c.-, ____ ._ ...,.,....,."-"

ill

Co9JIO~.{Ubt....,-ttO"""""/~/~·(CMotot .. )

OrtJ"'lt (" ~""'" ~

me"'-...

OSoo-lOlH _ _ _ _ _ __

~SOU9..000la2

T.....,uufc- ........ ... 1~_IOAppIy DtveI.,.,Sot~'· 1 Qo.,.~..tu.T_

"'nadM~.~~

1(~IINotw"V.~""tIi"""..;

m

Fl

-

~~,s-.NnI

Obrázek 4.25 Klíčová slova můžete přidat již při importu sn ímk ů. V této ukázce jsem zadal relevantní k l íčová slova do po le Keywords (k líčová slova). Lightroom slova automaticky dokončí, když zjistí, že by moh lo jít o slova z databáze.

Obrázek 4.28 Když přejedete myší přes klíčové slovo na panelu seznamu k líčových slov, objeví se na levo čtvereček. Když jej kli knutím zaškrtnete, přidělí se k l íčové slovo právě označenému snímku č i snímkům. Když kliknete na šipku napravo ved le čísla, které informuje o počtu výskytu klíčového slova, zobrazí se všechny fotografie s tímto k líčovým slovem.

Obrázek 4.26 Případně můžete aktivnímu snímku klíčová slova přid ěl it přímo na panelu Keyword ing (zadávání klíčových slov) v textovém poli - možná ho budete muset rozbalit pomocí T . Zde jsem napsal Bygd0Y peninsu la > Norway > Europe > Places, aby se klíčové slovo Bygd0Y peninsu la zařadi l o do požadované kategorie.

dT ol

..

lurop;:

Keyword T.a9:JBygd, peninsula!

Add this Keyword to Selected Photo Remove this Keyword from Selected Photo

Synonyms;

Edit Kevword Tag ... KqwordT.l9 Opllons

Rename

Crule Keyword Tag ...

CJ Add to Itlfcttd photos ~lndllCle.onExport

@!EJfportCOf'lt"lnil"lll(~s ~[xportS~1

Oelete .. .

Put New Keywords Inslde this Keyword Use this

a.s Keyword Shortcut

Export these PhOt05 as a Catalog ...

Obrázek 4.27 K líčová slova můžete přidávat také předem. V této ukázce jsem klikl pravým tlačítkem myši na klíčové slovo Norway a zvolil Create Keyword Tag inside "Norway" (vytvořit klíčové slovo uvnitř "Norway") . Otevře l o se dialogové okno Create Keyword Tag (vytvoř i t k l íčové slovo), kde jsem do kategorie Norway přida l k l íčové slovo Bygd0Y peni nsu la.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

145


Aplikování a správa existujících klíčových slov Panel Keywording (zadávání

klíčových

klíčových

nad panelem Keyword List (seznam přehled

všech

kolekci

přidělená .

klíčová

jeho okně

snímků,

slov je

to

může

být na obtíž. Když

např.

fotím modelky a zadám jejich jméno do pole Caption na panelu

přidat

na panelu Keywording

dokončit.

nová

Pokud máte vybraných více

zobrazí se na panelu všechna normálně ,

klíčová

a ta, která

patří

slova aktivního

výběru společná ,

některým snímkům ,

jen

(obrázek 4.29 ). Chcete-Ii

určité klíčové

sjednotit pro všechny vybrané snímky, jednoduše

se

slovo

hvězdičku

u slova smažte. Slovo se tak přidělí všem vybraným snímkům. některé klíčové

Pokud chcete

slovo

změnit,

přidělit

slova lze fotografiím v katalogu

dvěma způsoby.

či

Backspace.

také

Na obrázku 4.30 vidíte , jak se

přetažením

na

výběr snímků

přepište

vyberte je a

novým slovem, nebo je smažte klávesou Delete

dá aplikovat dokončování

můžete

jako v dialogovém

Ta, která jsou pro všechny snímky ve

označí hvězdičkou

a to

Automatické

či

slova jejich napsáním do textového pole. Lightroom se

se zobrazí

Klíčová

většinou užitečné . Nicméně někdy

slov) a poskytuje

slov, která jsou konkrétnímu snímku

oddělená čárkam i . Stejně

pokusí je automaticky výběru .

přímo

Když kliknete na snímek, uvidíte na panelu

slova

Import Photos

klíčová

Obrázek 4.29 Klíčová slova asociovaná s jedním snímkem nebo skupinou snímků je v modulu Library zobrazena na panelu Keywording (zadávání klíčovýc h slov). Na této ukázce jsem označ il všechny snímky ve složce New York (viz obrázky 4.30 a 4.31). Klíčová slova, kte rá nejsou přiřazena všem, ale pouze k některým snímkům výběru, jsou označena symbolem hvězdičky (').

klíčových

slov) se nachází

přetažením , klíčové

slovo

- je docela snadné se

trefit na správný snímek nebo vybranou skupinu. Další možnost výběr přetáhnout

je obrácená -

4.31 jsem vybral skupinu

na

snímků

a

klíčové

slovo. Na obrázku

přetáhl

ji na

klíčové

slovo

New York.

Metadata v modulu Library, tato funkce mí zrovna nepomáhá . mají podobná, a pro

je

mírně

často

dokončování

Někdy

Nastavení automatického dokončování slov

odlišná jména

snazší automatické

vypnout, než abych

se pral s návrhy slov, kterými se mi Lightroom snaží pomoct.

Při

klíčových

zapisování

textových polí, vám

slova dalších upravitelných metadat do

mů že ušetřit čas,

když v dialogovém

okně

Catalog Setting (nastavení katalogu) na záložce Metadata zvolíte Offer suggestions from recently entered values (navrhovat na základě

naposledy zadaných hodnot, viz obrázek 4.68 na

176), kde Když kliknete na klíčového

číslo

napravo od

slova na panelu Keyword

List, Lightroom v hlavním zobrazí snímky s tímto

okně

klíčovým

můžete

kliknutím na

tlačítko

Lists (vymazat všechny seznamy slovo s např.

dvěma

straně

Clear AII Suggestions

návrhů).

Když napíšete

klíčové

a více možnými zdroji, Lightroom vám dá vybrat ,

jako Salisbury > Wiltshire > UK, nebo Salisbury > Maryland

slovem. V tomto ohledu panel

> USA (za předpokladu , že jsou obě Salisbury zaznamenaná

Keyword List funguje jako nástroj

jako

pro filtrování podle metadat.

146

KAPITOLA 4

klíčová

slova). Více o tom , jak Lightroom zachází

s identickými

klíčovými

slovy se

SPRÁVA FOTOGRAFlfV MODULU KNIHOVNY

dočtete

na

straně

150.


Obrázek 4.30 Klíčová slova můžete na snímek přetažením z panelu Keyword List...

Obrázek 4.31 ... nebo můžete slovo na panelu Keyword List.

přetáhnout

či výběr snímků

snímek

aplikovat

či výběr snímků

na

klíčové

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

147


Odstranění klíčových K l íčová

slov

slova lze odstranit snadno. Na panelu Keyword List

označit k l íčové

či

slovo

části

minus v horní

Klíčové

slovo se odstraní ze seznamu přiděleno.

na pane lu a také ze všech fotografií, kterým bylo Samozřejmě ,

klíčové

že když

tlačítko

slova ke smazání a kliknout na

panelu .

stačí

prostřednictvím

slovo odstraníte

panelu Keyword List, smaže se pouze z databáze Lightroomu . Pokud myslíte , že dané

klíčové

slovo bylo uložené v XMP

souboru , budete si muset uložením vynutit (smazání

k l íčového

změnu

části

metadat

slova) volbou Metadata> Save Metadata to klíčová

Files (Metadata> Uložit metadata do souboru). Pokud při

slova odstraníte v externím programu , v Lightroomu

zobrazení

snímku stále budou. Když z kata logu odstraníte všechny snímky, kterým byla přidělena určitá klíčová

můžete

je odstranit

nepotřebujete ,

slova, a tato slova již

právě

popsaným postupem , nebo volbou

Metadata> Purge Unused Keywords (Metadata> Odstranit Obrázek 4.32 Pomocí klíčových slov lze snímky smysluplně roztřídit. Na zde znázorněném pane lu Keywords List vidíte, že mohu snímky vybrat podle osob, se kterými jsem spolupracoval na komerčních zakázkách.

nepoužitá

k l íčová

nedopatřením ,

slova) . Abyste

klíčová

slova neodstranili

objeví se dialogové okno s požadavkem potvrzení

příkazu.

Hierarchie klíčových slov Je důležité rozmyslet si nejen klíčová slova, ale také jejich hierarchii ve slovníku

Brzy si ukážeme, jak fotog rafie ale

nahoře

(seznam

na panelu Keywo rd List

klíčových

slov), v

Keywords (filtrovat klíčové

části

klíčová

(obrázek 4.32) si můžete zadané

t ř íd i t,

Filter

slova )

ov ěř it ,

zda

slovo existuje, a z úžit

výběr klíčových

slov zobrazených

přetažením

do kategorií.

Pořadí klíčových

měnit

zařadit např.

Klíčová

slova s místními názvy

takto: Místa> Kontinent> Stát>

klíčového

můžete

Město . Při

napsal

klíčových

a za ten uvedete název katego rie. Když budete chtít

a v kategorii lidí, kte ré

zn ám.

zadávání

slova na pane lu Keywording (zadávání

slov by

slov) je

jejich

několik

na nové místo v hierarchii . Je možné mít

úrovní podkategorií. nového

rozděleném

na panelu Keyword List podle libosti

nap ř.

se omezil na "Camilla" v kategorii maské rů

můžete

klíčových

v seznamu. Když bych "Cam illa" seznam

slov

můžete zařadit

tak , že za

k l íčové

slovo Sloni jako podkategorii kategorií

můžete

napsat Sloni>

Zvířata> Příroda .

Když

napíšete symbol > přidat

Zvířata

a

stiskněte

nové

Příroda ,

Enter,

objeví se Sloni jako nová položka na panelu Keyword List. Je jen na vás, jak si snímky v katalogu

utřídíte ,

odevzdáváte, nejspíš dostanete instrukce, jaká a kategorie použít.

148

KAP ITOLA 4

Běžně

SPR ÁVA FOTOGRAFl í v MODU LU KNIHOVN Y

ale pokud práci klíčová

se tyto instrukce dávají

slova

osobně


fotog r afům, kteř í

jsou k dispozici zdroje slovníku ", který

přímo

spo lupracují

věnující

zajišťuje ,

s

klíčovými

slovy pracovat

a

přesný,

slova popisující snímek

běžně

odpovídají sadám slov, jež se

(znám fotografy, důležité

50 i víc), je

klíčových

snímků při

slov vám mohou pomoci s kata logizací Při komerčním

vašem podnikání.

čem

poznamenat si , s kým jste na katalogizační

programy

různé

focení je

spolupracovali.

umožňují vytvořit

databáze. V Lightroomu

můžete vytvořit přidat

jména vytvořil

typy personálu a

stylists, Hairdressers a Makeup artists. Do jsem jako podkategorie spolupracuji. Po začnu

psát

vytvoření něčí

shodu s existujícím slovo typ či

dokončí

a

uspořádání

jmen

mělo

klientů .

přidal

klíčových

jednot l ivců

jako

kategorie Clothes

těchto

kategoriích

jména lidí, se kterými klíčových

této hierarchii

užitečné

Některé

si svou vlastní podobu

kategorie

podkategorie. Na obrázku 4.32 jsem

když

kteří

být metodický

pokud jde o používané termíny a jejich hierarchii.

Kategorie

slov pro

začnete

v branži užívají. Když

komp l exně

přidělí

jich jednomu snímku

se použití tzv. "kontrolovaného

klíčová

že

s agenturami. Ale na internetu

pravidelně

slov

stačí,

jméno. Pokud Li ghtroom rozpozná možnou

klíčovým

správně

slovem z databáze , automaticky

zařadí

je

se také hodí pro

do

vytvořené

rozdělení snímků

Jakm ile máte hierarchii

by být snadné katalog

hierarchie. Tento

snímků

k l íčových

podle zakázek slov hotovou,

aktualizovat.

Import a export hierarchie klíčových slov Můžete

od základu

nebo importovat již

vytvořit

klíčových

svou vlastní hierarchii

nějakou

hotovou. Všechna

klíčová

použitá v Lightroomu , se dají exportovat

příkazem

Export Keywords (Metadata> Exportovat

klíčová

se uloží jako textový soubor s tabelátory jako dále.

Klíčová

příkazem

sova z textových

viz

importovat

Metadata> Import Keywords (obrázek 4.33 ).

Textový soubor s tabe látory jako text

Metadata>

slova). Export

oddělovači,

souborů můžete

slov,

slova

rozdělený

oddělovači

obsahuje prostý

souborů

slouží k importu

tabulátory. Tento typ

a rozvržení hierarchicky

uspořádaných

dat.

V tipu vlevo je odkaz na webovou stránku Davida Rieckse , kde si

můžete

Obrázek 4.33 Pří kl ad sez namu kl íčovýc h slov, do které ho j sem importoval seznam kl íčovýc h slov "D-65", vytvoře n ý Set hem Res nickim pro účast n íky jeho sem i nářů D-65.

zakoupit hotový slovník kompatibilní s Lightroomem.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROO M 2

149


Abyste jej mohli nainstalovat,

stáhněte

si soubor,

spusťte

Lightroom a zvolte Metadata> Import Keywords. A je to David Riecks provozuje webovou st ránku www.controlledvocabula y

přidají

slova se

klíčová

do seznamu na panelu Keyword List (seznam

com s návody, jak pracovat

klíčových

slov).

s kontrolovaným slovníkem.

klíčových

slov pro použití na jiném

Podobně můžete

exportovat svou hierarchii počítači

a v jiném katalogu

volbou Export Keywords.

Implicitní klíčová slova Na panelu Keywording jsou uvedena na snímek klíčová

explicitně

slova, která zadáte, jsou již

klíčovým slovům .

Obrázek 4.34 Když je v nabídce Keyword Tags (visačky klíčových slov) zvo leno Enter Keywo rds (zada t k líčová slova), můžete kl íčová slova přímo upravovat, ale ta implicitní se nezobrazí.

klíčové

klíčová

slova , která byla

aplikovaná. Ale jak jsem již zmínil , přiřazená

některá

k dalším implicitním

Když v budoucnu aplikuji na

nějaký

snímek

slovo Bygd0Y peninsula, automaticky budou zahrnuta klíčová

implicitní

slova Places, Europe a Norway, takže nebudu

muset psát BygdeW peninsula > Norway > Europe > Places , klíčové

pokud již v databázi je by

slovo s touho hierarchií.

Mělo

napsat prvních pár písmen jako Byg , a Lightroom

stačit

zbytek automaticky doplní. Pokud je nabídka Keyword Tags (visačky klíčových

klíčová

slov) nastavená na Enter Keywords (zadat

slova) (obrázek 4 .34 ), můžete v tomto režimu klíčová

slova v textovém poli upravovat, ale ta implicitní budou skrytá (přestože

jsou

při

vyhledávání stále platná). Když zvolíte možnost

Keywords & Parents

(klíčová

slova a v nich obsažená

klíčová

Obrázek 4.35

slova) nebo Will Export (obrázek 4.35 ), uvidíte hierarchický

& (ontaini ng Keywords

výpis

Když zvo líte Keywo rds (k l íčová slova a v nich obsažená kl íčová slova) nebo Wil l Export (b ude se exportovat), bude vidět celý hierarch ický výp is k líčových slov, ale nebud ete je moci m ě n it.

klíčových

je moci

včetně těch

slov, tzn.

implicitních , ale nebudete

měnit.

Když vepíšete nové zařazení

klíčové

slovo a použijete symbol> pro jeho

do kategorie, kterou uvedete za ním

(např.

Chicago>

IIlinois > USA> Places), v režimu Enter Keywords uvidíte z celé hierarchie pouze první Když ale

klíčové

přidáte k l íčové

slovo ; ta nadřazená budou skrytá.

slovo , které je identické s

klíčovým

slovem v jiné kategori i, hierarchie se ve výpisu aplikovaných k l íčových

slov ukáže. Ukázka tohoto

4 .36 , kde je Obrázek 4.36 V režim u zadávání k líčových slov se hiera rchie klíčových slov (vyj ádřená symbolem> jako při zařazování nového klíčové h o slova) zob razí, pouze pokud jsou snímku při­ řazena identická klíčová slova z různých kategorií.

150

KAP ITO LA 4

klíčové

proto toto jméno

je na obrázku

slovo Camilla dvakrát. Je to proto, že

Camilla je maskérka a a používám toto

případu

zároveň někdo,

zařazené klíčové

koho znám , a mám

v kategoriích Makup i People I know

slovo podle kontextu . Lightroom dokáže

rozlišovat mezi Camillou co by mou známou a Camillou co by mou spolupracovnicí.

SPRÁVA FOTOGRAFl f v MODULU KNIHOVN Y


Sady klíčových slov Na panelu Keywording lze zobrazit také sady Tyto snadno dostupné sady vám mohou při

aplikování

klíčových

tak

snímkům

v hlavním

klíč ová

slova.

Označte

aplikovalo. Sadu T

slov na okně

rych le

snímky a

klíčových

určité

klíčových

ušetřit

spoustu

typy fotografií.

přidě l it běžně

klikněte

na

slov. času

Můžete

používaná

k l íčové

slovo, aby se

slov zobrazíte kliknutím na trojúhe lník

zakroužkovaný na obrázku 4.37 . Pokud je v nabídce Keyword

Set zvoleno Recent Keywords (pos lední posledně

můžete

použitá

klíčová

vybrat jednu z

(fotografie

přírody

slova, což je

připravených

klíčová

slova), zobrazí se

někdy užitečné.

Nebo si

sad: Outdoor Photography

a krajiny), Portrait Photography (portrét) nebo

Wedding Photography (svatební fotografie). Na obrázku 4 .37

Obrázek 4.37 Sa da k l íčových slov na panelu Keywording. Pod ržte Alt, aby se ukázala čís l a jednotlivých k l íčových slov v sadě. Pro rychlou apl ikaci k líčového slova stiskněte Alt+příslušné číslo.

je ukázka jedné ze sad a instrukce pro zobrazení klávesových zkratek pro jednotlivá

klíčová

slova. Chcete-Ii

např.

použít

slovo Flowers & Plants, podržte Alt , abyste zjistili , které odpovídá (v tomto klíčové

případě

9) , a pak

můžete

klíčové

číslo

mu

stisknutím Alt+9 toto

slovo aplikovat na snímek (obrázek 4.38 ).

Obrázek 4.38 devět klíčových

Zde je přík l ad použití sady Outdoor Photography. Máte k dispozici slov vhodných pro třídění venkovních snímků.

ADOBE PHOTO SHOP Ll GHTROOM 2

151


Tvorba vlastní sady klíčových slov Pokud si z

nějaké

cesty

přivezete hodně

fotografií ke zpracování

nebo čast o poř i zujete určitý typ snímků , asi si budete chtít vytvořit své vlastní sady

klíčových

slov. Postup je následující: Edit Keyword Set

Preset: ~ Antarctic

I ' Akademik Shokalskiy

Orake Passage

Antarctic

-O-ec-e-p t-io-n -Is-Ian- d- - - - ,! W-haler's8ay---~ I Half Moon Island r"j

Cerl.che Strait

I rundscapes

Icebergs

( (ancel ) ( Change )

" Re<:ent Keywords Ant.retlc OUtdoor Pnotography Portr"lt Pnotogr"pny Weddlng Photogr.pny

1.

Na panelu Keywording Keyword Set (sada

Sove Current Setll ngs os New Preset... Oelete preset "Outdoor pnotography:.. Rename presel ·Outdoor Photogr.phy~_

sadu).

Otevře

otevřete

klíčových

rozbalovací nabídku

slov) a zvolte Edit Set (upravit

se dialogové okno Edit Keyword Set (jako

výchozí se použijete stávající sada můžete

slov), kde

zadat klíčová slova, ke kterým chcete mít rychlý

přístup při třídění určitého

jsem si

klíčových

vytvořil

typu snímků . V tomto příkladě

sadu pro zpracování fotografií

pořízených

na

Antarktidě.

2.

Nově vytvořená

uživatelská sada

k l íčových

slov se objeví

v nabídce Metadata> Keyword Set a v rozbal ovací nabídce na pane lu Keywording. Když podržíte Alt, ukáží se jednotlivých

klíčových

slov v

můžete příslušná klíčová

152

KAPITOLA 4

SPRÁVA FOTOGRAF lf V MODULU KNIHOVNY

sadě

čísla

a stisknutím Alt+ 1 až 9

slova rychle aplikovat na snímky.


Návrh možných klíčových slov Toto je nová funkce Lightroomu 2. Když na panelu Keywording část

rozbalíte

Keyword Suggestions (navrhovaná

uvidíte seznam možných vhodnýc h z

klíčových

a dalším ,

přiřazena

slov, kte rá jsou již

pořízeným přib li žně

systému odhadování

k l íčových

označený

navrhl v

části

snímek

k l íčových

klíčová

slova) ,

slov, vyc házející

aktivnímu snímku

časově

t ím

blízké snímky obsahují.

p řesnější

bude návrh hodných

slov. Také záleží na

různorodosti

vašich

klíčových

slov. Pokud jsou všechna

slov, kte rá byste moh li chtít pro dobře .

Čím víc klíčových slov aktivní

a

klíčových

ve stejnou dobu . Log ika to ho

daný snímek použít, funguje opravdu má

k l íčová

Na obrázku 4.39

klíčová

slova v sadě snímků skoro stejná. nenabídne vám Lightroom mnoho alternativ.

slova New York a USA. Lightroom

Keyword Suggestions použít

klíčová

slova

např.

Times Square , Central Park, Manhattan a Archi tecture. Je to proto, že ostatní snímky s přidělené

také jedno

čí

k l íčovými

více z

seznam možných

k l íčovýc h

pořízených

před

krátce

slovy New York a USA

těchto k l íčových

slov využívá i

k l íčová

označeném

snímku.

a po

mě l y

slov. Uvedený slova

s n ímků

Obrázek 4.39 Příklad použití navrženýc h klíčovýc h slov. Jeden snímek je označený a část Keyword Suggestions na pane lu Keywording se aktua lizovala na základě analýzy s n ímků se stejným i k l íčovým i slovy, poříze n ými zhruba ve stejno u dob.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

153


Nástroj Painter (rozprašovač) (rozprašovač)

Nástroj Painter

v režimu Library. Aktivujte jej tím , že na něj kliknete, čímž se

( ro z prašovač )

napsat více

klíč ových

slov. Také si všimnete, že zadaná klíčová

slova se objeví na panelu

Keyword List se znaménkem plus (viz krok 3 na

p r ot ěj ší straně ).

změní

se nachází na panelu

nástrojů

V režimu Keywords můžete do textového pole nástroje Painter

kurzor (viz styly kurzoru na obrázku 4.40 ). Také jej

můžete

aktivovat příkazem Metadata> Enable Painting (aktivovat

malování) nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+K. Pak si můžete vybrat nastavení tohoto nástroje (obrázek 4.41 ). Painter je ideální v nějaké klíčové

případě ,

kdy chcete

slovo nebo kombinaci

Můžete

v modulu Library v režimu Grid.

opakovaně

klíčových

to

aplikovat

slov na fotografie

udělat

kliknutím na

Keywords (klíčová slova)

jednotlivé fotografie, nebo kliknutím a tažením přes několik

'll

fotografií. Ale to není všechno . Tento nástroj má mnoho možností použití,

Labels (visačky)

..

ll řlřl

Flags/Picks

~

(vlajky/výběry)

....

..

~

s ním také aplikovat barevné

visačky,

vlajky,

hodnocení, metadata nebo přednastavení úprav obrazu . Musíte opatrně. Některé

jej ale používat

úkony, jako aplikování

visaček

a hodnocení, fungují tak , že když na tytéž snímky kliknete nebo přes ně uděláte

tah podruhé, kurzor se

změní

na gumu (O ),

a předtím ap likované nastavení se zruší, "vygumuje ". Také

Ratings (hodnocení)

II 'D

můžete

II 11 II

Metadata (metadata)

je důležité mířit na samotnou miniaturu a ne jen na buňku . V

případech ,

otočení

kdy neustále provádíte ten samý úkon ,

např.

snímku o 90 0 nebo ap likování kombinace klíčových slov

má Painter své využití, ale mnohdy je mnohem snazší snímky nejdřív označ i t

a pak na

nastavení apl ikovat

jednorázově .

Develop settings (nastavení úprav)

Rotation

.....

"

s::::

(otočení)

''''I''

Obrázek 4.40 Kurzor nástroje Painter mění vzh led podle zvoleného režimu a indikuje typ aplikovaného nastavení.

~

['"ll)'

j

.f Rota~ e Lel't (CCW I ROt3te Rlg ht (CW) Flip Hori,Zont al

I

F1 ip~rd(al

Obrázek 4.41 V některých rež imech nástroje Painter moci vybrat z nabídky voleb.

5!5;~

1.

@--

~-

"

(rozp r ašovač)

si budete

-

-

Pd!nt

r

fl

Přejděte

do modulu Library v režimu Grid a

nástrojů

na ikonu Painter (rozprašovač) , abyste nástroj akti-

klikněte

na panelu

vovali (nebo použijte Ctrl+Alt+K) . Plechovka spreje se uvoln í ze své pozice na panelu a nahradí normální kurzor, když jím budete pohybovat

154

KAPITOLA 4

přes

SPRÁVA FOTOGRAFl f V MODULU KNIHOVNY

miniatury v hlavním

okně .


.

-

555;;

~ ""1f!I'f ~

- PčHnt

K('ywOtcJ~

_ - "Se .:;:. t :.:.: Keyword SI10rtCUl KeYWMd Shortcut: Ant.arctic, kebergs. Lands<:,ipes.l

~ O!Q 2.

Klíčová

můžete

slova, která chcete aplikovat,

textového pole na panelu bude text automaticky existujících

klíčových

nástrojů , přičemž

dokončovat

slov.

na

základě

Případně můžete

> Set Keyword Shortcut (nastavit zkratku

nebo stisknout Ctrl+Shift+K, aby se Set Keyword Shortcut a zadat

3.

Painter je nyní

připravený

k použití. V

kliknout nebo táhnout se stisknutým ve zobrazení miniatur. V tomto aplikoval

klíčová

databáze

zvolit Metada

klíčového

otevřelo

klíčová

napsat do

Lightroom

slova),

dialogové okno

slova zde.

podstatě

tlačítkem

příkladě

jim

můžete

myši kamkoliv

jsem jím na snímky

slova zadaná v kroku 2. Jakmile budete

hotovi a budete chtít opustit režim malování, odložte sprej kliknutím na jeho prázdnou nebo

stiskněte

přihrádku

na panelu

nástrojů ,

znovu Ctrl+Alt+K.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

155


.j(tNotoW.-Ap'III'tIOtD(1"ftItM-~·c>~.w (~-ArrtiqUI l ghr

(~.- twH§Jh<.cmtJ1lSt ~ - ew,--CCN!"

Ot'tllfftow.- Cc*llonr ("1'tWI'íwt - ~ ("~ - D!J«t~

("rNWw; - Sdtn01.IM "Iont~ . s.pQ ~ . AI.cD"1oroe

~"· GI~.~ ~" ·P\nh

Gfte.. ·ZI"Otd ~ - L.mI~

Sh. rpn. - Pof1Jab lI;:nrCun.. · f\u:

"lDowCUfW" · ~CDnI.AM T

4.

Jak jsem zmínil , Painter nejen

klíčových

(rozprašovač)

slov. V této ukázce je v režimu Settings

(nastavení) , kdy je na panelu přednastavení

v nabídce

nástrojů

nabídka uložených

obrazu. V režimu Rotation

můžete

(natočení)

vybrat, jak se má obraz

V režimu Metadata si přednastavení

lze použít k aplikování

můžete

metadat.

si

otočit či převrátit.

vybrat z nabídky uložených

Stejně

tak jsou dostupné specifické

volby a nastavení pro režimy Rating (hodnocení) , Flag (vlajka)

156

KAPITOLA 4

či

Label

(visačka).

SPRÁVA FOTOGRAFlfV MODULU KNIHOVNY


Filtrování a vyhledávání fotografií Zatím jsme si

řekli ,

snímky ohodnoti t a jak

přida t

jak k seskupení rozdě l it

snímků

použít složky, jak

na sc hvá lené a zamít nuté a nakonec

metadata, včetn ě

k l íčovýc h

slov, která pop isují

nástrojů

tip zde je zapamatovat

(filtru knihovny) se

přepíná

klávesou

\. Další důležitá klávesová zkratka

obsah snímku, a zvýš it tak hod notu obsah u katalog u. Nyní se podíváme, jak pomocí

Nejd ů ležitější

si, že zobrazení pruhu library Filter

v modu lu Li brary vyhledat

je Ctrl+L, kterou se filtry zapínají a vypínají. tasto budete uvažovat, kam se všechny ty fotografie

specifické fotograf ie.

poděly,

a to

jen proto, že zapomenete, že je stále aktivní

nějaký

filtr.

Library Filter (filtr knihovny) Jedním z hlavních nových

prvků

v aplikaci Lightroom 2 je pruh

Library Filter (obrázek 4.42 ), který je dostupný v hlavním zobrazovacím

okně

v režimu Grid . Nahrazuje pane ly Find

POZNÁMKA Nyní je uživatelské rozhraní lightroomu

rozdělené vhodněji

tak, že nalevo jsou panely se zdroji

a Metada Browser a komb in uje jejich nejl epší fu nkce se starým

katalogu, jako Folders a Collections,

panelem Keyword Tags. Li brary Filter je nyní hl avním místem

a napravo panely pro úpravy

pro detailní filt rování fotog rafií v katalogu (i když pro fi ltrování podle hodnocení a pásu). Oproti

visaček můžete

předchozí

použít fi ltry na filmovém

snímků

v katalogu, jako Quick Develop (rychlé vyvolávání) a Keywording (zadáván í klíčových slov) .

verzi Li ghtroomu nabízí Li brary Filter (filtr

knihovny) vylepšené rozhraní pro filtrování, aby byl celý proces centralizovaný a

f lexib i lně j ší.

..... ..

.. '.I."Or•• _

Obrázek 4.42 Li brary Filter umož ň uj e fo tog rafie v kata logu filt rovat na zá kl adě textu, at r ibutů (stej ných jako na fi lmovém pásu) a metadat.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

157


Uspořádání pruhu Library FUter

Library Filter má

tři části:

Text, Attribute (atribut) a Metadata,

která slouží k vyhledávání v celém katalogu nebo v kolekcích. Když budete chtít prohledávat celý katalog, je

důležité

nezapomenout nejprve na panelu Catalog zvolit možnost AII Photographs (všechny fotografie). Na toto

důležité

pravidlo se

snadno zapomíná: stává se , že chci vyhledávat v celém katalogu a zapomenu , že mám aktivní jen podskupinu snímků . Pokud to vypadá, že Library Filter nefunguje, jak by

měl ,

zkontrolujte , že

je vybraná možnost AII Photographs. Pro rychlejší vyhledávání

v omezeném okruhu

snímků

naopak nejprve označte cílovou

skupinu. Filtrování zrušíte a Library Filter vypnete klávesovou zkratkou Ctrl + L.

Hledání podle textu Když na pruhu Library Filter kliknete na záložku Text a pak na políčko

pro vyhledávání, můžete zadat text, který mají snímky

v aktivní části katalogu obsahovat (obrázek 4.43) . Textové

vyhledávání lze omezit následujícími volbami: Filename, Copy Name, Title, Caption , Keywords , Searchable IPTC, Searchable EXIF, Searchable Metadata nebo Any Searchable Field (pokud chcete vyhledávat ve všech textových polích). Volba Filename (název souboru) je celkem zřejmá. Často vyhledávám podle

názvu souboru

při

nastaveném pravidle Contains (hledají se

soubory obsahující zadaný text). Tuto metodu filtrování používám , když si klienti vyberou finální snímky, a pošlou mi seznam názvů souborů.

Pak jen vyberu všechny snímky, které jsem pro

zákazníka zhotovil , a napíšu do pole vyhledávání poslední číslice

z názvu souboru . To většinou k nalezení snímků , které

potřebuji , stačí.

již v

čtyři

části

O položce Copy Name (název kopie) jsem psal

o panelu Metadata. V

podstatě můžete

podle názvu

vyhledávat všechny virtuální kopie snímků . Všechny ostatní volby pro vyhledávání podle textu

umožňují

omezit se pouze na

typ textových metadat, jako jsou popis

či klíčová

určitý

slova. Pokud si

nejste docela jistí, kde hledat, nejjednodušší je použít volbu Any Searchable Field (libovolné prohledávatelné pole). ale možná najdete

příliš

mnoho

snímků.

budete mít práci snazší.

158

KAPITO LA 4

SPRÁVA FOTOGRAFlfV MODULU KNIHOVNY

Např.

Když rozsah vyhledávání omezíte, obecné vyhledávání podle textu


"ann " (obrázek 4.44) by nejspíš na to , aby bylo k na metadata,

něčemu

počet

přineslo pří li š

výsledků

mnoho

dobré. Když vyhledávání omezíte jen snímků

nalezených

se sníží.

FlIename

Copy Name ntl.

S.archabie Metadata S.archabie IPTC S.orch.bie EXIF Any S.arch.ble Plug-In Fleld

Obrázek 4.43 Pomocí pruhu Li brary Fi lte r lze vyh ledávat podle text u obecně (volba Any Searchable Field, libovolné prohledávate lné po le), nebo pod le u rčitého typu textových dat, např. k l íčových slov, názvu souborů nebo pop i sů .

Pravidla pro vyhledávání Vyhledávání podle textu lze

ještě upřesnit

pomocí pravidel

v rozbalovací nabídce na obrázku 4.44. Máte na možností: Contains (obsahuje AII (obsahuje

přesně

část

výběr

z

Když zvolíte Library > Find (Knihovna

těchto

zadaného textu) , Contains

ten samý textl. Doesn't Contain

přepnete

co

končí

začíná

(vyloučí

Filter (filtr knihovny).

:-

zadanou frází) a Ends With (hledá se cokoliv,

zadanou frází). Tato pravidla mohou pomoci zajistit, že

bude vyhledávání

~!

rovnou do textového

vyhledávacího pole na pruhu Library

se soubory, které obsahují zadaný text) , Starts With (hledá se coko liv co

> Hledat) nebo stisknete Ctrl+F,

,

přesné

a

neskončíte

Te-xt

s

příliš

t

mnoha výsledky.

r 1,

I

I

t

'

"

,1'1

I

~ ~

Contalns Words Doesn't Contaln

Start,Wlth End,Wlth

Kliknutím na X text smažete. Sym bol může být skryt postranním panelem l

Obrázek 4.44 Ukázka použití pruhu Library Fi lter k vyhledávání pos loupnosti písmen "ann". Můžete si vybrat, zda se má hledat text obsa huj ící tato písmena v kterékoliv část i (Contains), zda musí vyh ledaný text obsahovat všechny části (Conta ins AII), text neobsa hující zadané znaky (Doesn't Contain), nebo text, který jimi začíná (Starts With) č i končí (E nds With).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

159


Kombinovaná pravidla pro vyhledávání

....

Když vedle textového vyhledávacího pole kliknete na ikonu lupy

Arty Sn rthabk nf'4d ".",.

CDpyNamo TotIe Cap<lon

zakroužkovanou na obrázku 4.45 , otevře se kombinovaná nabídka se všemi možnými cíly vyh ledávání a pravidly. Když

"~rds SHfChab ~ 5NKhab ~

Meudao IPlC

kliknete na X napravo , text se smaže a filtrování se zruší.

Seard'.. b~ EXIF ., Contaln ContalnAII Don\Contaln StlrtWlth EndWlth Ale Empt)' Ale.n' Empty

Přesné

Sice

Obrázek 4.45 Kombinova ná nabídka s cíly a pravidly pro vyh ledávání.

na

vyhledávání podle textu

můžete

začátku

použít volbu Start With, ale hodí se

napíšete + , vyhledá se vše , co

vědět,

začíná

že když

zadaným

textem . Když do vyhledávacího pole napíšete +cape, zobrazí se fotografie s

klíčovými

začínajícími

slovy

Cape Point nebo Cape Town , a Landscape, kde ca pe není na

na

začát ek

napíšete

vykřičník

vyloučí

začátku

se

na cape , k l íčová

např .

slova jako

(obrázek 4.46 ). Když

(!) , vyhledávání bude inverzní

- vyhledají se ty snímky, které text uvedený! neobsahují. Když budu chtít najít snímky s neobsahující

k l íčová

klíčovým

slovem Places, ale

slova Jobs, Europe a USA, napíšu do

vyhledávacího po le Places !Europe !USA !Jobs. Můžete např. začínající vyloučila

napsat +cape, aby se hledala všechna slova

na ca pe a zkombinovat toto kritérium s !USA, aby se všechna místa v USA

začínající

na cape. Ve výsledcích

vyh ledávání by tedy byl Cape Point, ale ne floridský mys Cape Canaveral. T,)'t

~ Te"

r

Obrázek 4.46

160

KAPITOLA 4

~

Ukázky přesného vyhledávání pomocí znaků + a I.

SPR ÁVA FOTOGRAF lf V MODULU KNIHOVNY


Vyhledávání podle atributů

o nástrojích v části

Altribute jsem psal již v souvislosti filtrováním

pomocí filmového pásu . Na pruhu Library Fi lter jsou nástroje, jen k nim máte

přímý přístup ,

praporku, hodnocení, barevné

přesně

ty samé

abyste vyhledávání pod le

visačky či

vyh ledávání

o r iginá l ů

a kopií moh li kombinovat s ostatními kritérii (obrázek 4.47 ). Vše zde funguje

úp l ně stejně

kliknutím na

příslušná t l ačítka

jako na filmovém pásu ; filtrování aktivujete a

můžete u r čit ,

zda se mají vyhledat

snímky se stejným a vyšším , stejným a nižším , nebo pouze se stejným hodnocením .

Obrázek 4.47 (ást Attribute pruhu library Filter s otevřenou nabídkou možnost í pro filtrování podle hodnocení (hodnocení je větší než nebo rovno, hodnocení je menší než nebo rovno, hodnocen í je rovno).

Vyhledávání podle metadat Část Metadata nahrazuje starý panel Metadata Browser, a jak jsem

již zmínil , spojuje to nejlepší z List (seznam

klíčových při

slov),

Dříve

bylo nutné

chtěli

vyhledávat , procházet

hledání

něj

s

dříve

funkčností

panelu Keyword

známého jako Keyword Tags.

k l íčového

slova, pod le kterého jste

někdy

příliš

komp lexní strukturou

panelu Keyword Tags a pak na panelu Metadata Browser zvolit další kritéria pro vyhledávání. Dalo se to zvládnout, pokud jste slov

nemě l i pří l iš

mnoho a

vědě l i

jsou na pruhu Library Filter Můžete

klíčových

jste , kde je najdete . Metadata

rozdělená

do

s l oupců

(obrázek 4.48 ).

si vybrat, jaký typ metadat se má v každém sloupci zobrazit,

a vyhledávat tak podle

Obrázek 4.48

nekonečného

množství kombinací kritérií.

(ást Metadata pruhu library Fi lter.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

161


Možnosti filtrování podle metadat Když pod ržíte Sh ift, spojité

ozna či t

sloupcích s metadaty,

nap ř.

nap ř.

Metadata lze nastavit tažením za spodní lištu nahoru

nebo dolů . Problém je, že když jsou sloupce dlouhé, zabírají roky

2005 +2006+2007. Když pod ržíte Ctrl, můžete ozna či t

části

Výšku

m ůžete

kritéria ve

krité ria n es pojitě,

roky 2003+2005+ 2008.

cenné místo v hlavním třeba

je

okně při

(mřížka) ,

zobrazení Grid

důvod , pro č

chcete použít jen jeden z nich. To je další

důležité

zapamatovat si , že klávesou \ se

i když

přepíná

zobrazení

pruhu Library Filter. Bohužel , animace jeho otevírání a zavírání je oproti tomu , jak se zavírají a otvírají nástrojů , poněkud

skrýt, když ho

File Type

štítek,

Camera Camera Serlal Number Lens Flash State Shutter Speed Aperture ISO Speed GPS Data

načež

pomalá, nicméně alespoň mů žete Library Filtr

se

otevře

sloupců

kliknutím na jejich

nabídka s mnoha typy kritérií pro můžete

katalog fotografi í

filtrovat různými způsoby. Když podržíte Ctrl , můžete označit měnit , můžete

mít

např. klíčová

slova

(či

zobrazená ve více než jednom z nich . si ale

můžete

čtyři

či přidat

výchozím nastavení

sloupce, tento

po č et

upravit : když kliknete na

další (maximum je 8

sloup c ů

kterákoliv jiná metadata)

Při

vedle nadpisu sloupce (obrázek 4 .50 ),

i druh

tla č ítko T

můžete

vpravo

sloupce odebrat

sloup c ů ).

Kategorie pro filtrování podle metadat

Aspect Ratlo Treatment Develop Preset

Kategorie Date (datum) Můžete

None

umožňuje

Obrázek 4.49 Seznam kategorií pro vyhledávání podle metadat na pruhu Libra ry Filter.

vyhledávání podle data.

postupovat jako na obrázku 4.51 a vybrat nejprve rok ,

pak rozbalit požadovaný

měsíc

a pak

Kategorie File Type (typ souboru) podle typu

souborů ,

při

Obrázek 4.50

označit

den .

umožňuje rozdělit

takže snadno najdete

soubory. Kategorii Keywords používat

KAPITOLA 4

změnit

více kritérií v jednom sloupci . A jelikož lze nastavení

sloupců

Creator Copyright Status Job

162

lze

vyhledávání (obrázek 4.49 ). Díky tomu

máte pro práci k dispozici

Locatlon City State / Provlnce Country

panely a panelu

nepotřebujete.

Nastavení jednotlivých

Keyword La bel

boční

(klíčová

např.

snímky

PSD

či

DNG

slova) asi budete chtít

vyh ledávání v katalogu stále.

Přidání či

odebrání

SPRÁVA FOTOGRAFl f V MODULU KNIHOVN Y

sloupců

s metadaty na pruhu Library Filter.


-...........

A H (10~s)

CIIIIt~ ...

.............. .............. ,.. .,....

_l4W

Obrázek 4.51 podle dnu v

Zde je ukázka filtrován í fotografi í pod le roku a ve druhém sloupci

měs íc i.

Obrázek 4.52

Katego ri e Label

(visačka)

(obrázek 4.52 ) funguje sko ro

jako když kliknete na barevnou můžete

rozdíl je v tom , že zde

visačku

s barevnými

visačkami

straně

na

na filmovém pásu. Hlavní

rozlišit mezi barvou

textovým popisem . Co to znamená, se

stejně,

dočtet e

v

visačky

části

Katego ri e Label fi ltrovat snímky podle barev i pod le popisu visaček. umožňuje

a jejím

o práci

187. Když v jednom panelu

Na obrázku 4.53 je ukázka vyhledávání, kdy je dosaženo stejného výs ledku jako

při

dvou krokovém postupu popsaném

v úvod u této kapito ly. Použi l jsem Li brary Filter pro hledání pořízených

fotografií jednou

hvězdičkou

a

klíčovými

fotografie

požadavkem na

pořízené

kritéria z jiných zobrazených

přidáte

sloupců, výběr

snímků

se zúží.

přítomnost

třídit

podle typu a sériového

čís l a

použitého

fotoaparátu. Řekněme , že máte podezření , že jeden z vašich fotoaparátů

vyhovující fotografie . Když

slovy Mall orca nebo Malta ,

upřesnil

slov Sineu a Va /letta. Katego rie Camera (fotoaparát)

umožňuje

označ íte

kritérií, zobrazí se všechny

mezi lety 2005-2007 ohodnocené

a ještě jsem vyh ledávání klíčových

n ě kolik

je vadný.

Můžete

si nechat zobrazit všechny snímky

Na obrázku 4.53 jsem pomocí klávesy Shift

spojitě označil

po

sobě

jdoucí

roky a v dalších sloupcích jsem nespojitě označil několik

kritérií

pomocí klávesy Ctrl.

daným fotoaparátem a zkontrolovat je. Kategorie Lens

(objektiv) (obrázek 4.54 ) slouží k fi ltrování

snímků

pod le typu

použitého objektivu, což může být ve lmi užitečné, když hledáte

Při zobrazen í hierarchie kl íčových slov ve dvou či více sloupcích budete moci fl exibilněji volit různé kombinace kritérií.

Obrázek 4.53

ADOBE PHOTO SHOP LIG HTROOM 2

163


např.

snímky

Speed

pořízené

širokoúhlými objektivy. Kategorie Shutter

(čas závěrky) umožňuje

rYChlosti)ávěrky.

můžete

použitých clon, takže otevřenou

snímky

třídit

podle použité

Kategorie Apperture (clone) nabízí seznam např.

najít

snímky s nejvíce

clonou a tudíž nejnižší hloubkou ostrosti. Kategorie umožňuje vytřídit např.

ISO Speed (citlivost ISO)

nebezpečím

s vysokým ISO a tudíž vyšším

snímky

pořízené

Několik

šumu.

dalších

kategorií vyžaduje , aby byla v katalogu uživatelem zadaná metadata. Kategorie Location (místo) a Creator (fotograf) jsou užitečné ,

vyplňovat

pokud máte ve zvyku

Metadata. Pokud ano,

můžete

IPTC údaje na panelu

snímky filtrovat podle kterékoliv

z IPTC položek v nabídce . Kategorie Location, State/Province a Country (místo , stát/provincie, stát) odkazují na IPTC metadata použitá k popisu snímku (k tomu Obrázek 4.54 Kategorie Lens pro vy hledávání podle použité ho objektivu.

i

klíčová

příslušná

můžete

použít

slova, ale tyto kategorie odkazují pouze na IPTC třídění snímků

metadata). Kategorie Creator (autor) slouží k podle autora. U

některých fotoaparátů

je možné jméno vlastníka

vložit do nastavení fotoaparátu , takže je pak vždy uvedeno v EXIFu každého

pořízeného

snímku. Kategorie Copyright Status

(stav copyrightu) a Job (úloha)

rovněž

odkazují na metadata,

která musí zadat uživatel. Kategorie Aspect Ration

(poměr

stran)

podle toho , jestli jsou orientované (portréty), nebo mají

čtvercový

(zpracování) slouží k

třídění

Obrázek 4.55 Kategorie Develop Preset pro vyhledávání podle před nastavení ob razu.

skutečný převod

na

vodorovně

třídit

snímky

(krajiny), svisle

tvar. Kategorie Treatments

fotografií podle toho , jestli jsou

barevné, nebo byly v Lightroomu myslím

umožňuje

převedené

stupně

na

stupně

šedi. Tím

šedi na panelu Grayscale ,

ne pouhé odbarvení snímku, aby vypadal jako ve stupních šedi. A

konečně,

kategorie Develop Preset

aplikovaných na snímky v katalogu ,

(přednastavení

přednastavení

(obrázek 4.55) nabízí seznam všech

přičemž

vyvolávání)

úprav obrazu

je možné zobrazit

i snímky, na které bylo aplikováno jen výchozí nastavení. Toto filtrování je

užitečné,

benou metodou,

když chcete najít snímky upravené vaší oblí-

např. převedené

na

stupně

šedi nebo s

děle­

ným tónováním. Hledáte inspiraci? Zvolte na panelu Catalog položku AII Photographs, aby se zobrazil celý katalog , a pak si pomocí této kategorie filtrování přednastavení

můžete

164

KA PITO LA 4

můžete

prohlédnout, jak

úprav obrazu vypadají na

různých

různá

snímcích. Pak

nastavení zkopírovat a aplikovat je na jiný snímek.

SPRÁVA FOTOGRAFlív MODULU KNIHOVNY


Uživatelské nastavení filtrování Něco

o práci s uživatelskými filtry jsem nastínil v

předchozí

kapitole, kde jsem ukázal, jak se na filmovém pásu dá uložit uživatelské nastavení

filtrů .

i na pruhu Library Filtr, kde

Takto uložené nastavení je dostupné rovněž můžete

uložit detailní nasta-

vení filtrování, které zase jde použít i na filmovém pásu. Na obrázku 4.56 jsem

vytvořil

filtr pro hledání fotografií s

klíčovými

slovy ze skupiny Jobs (aby se vybraly všechny snímky zhotovené na zakázku) , uložené v PSD formátu (který

většinou

používám ,

když pracuji s retušovanými zdrojovými soubory) a ohodnocené alespoň dvěma hvězdičkami.

Pak jsem klikl na nabídku Custom

Filters (vlastní filtr), zvolil Save Current Settings as New Preset (uložit aktuální volby jako nové

přednastavení) ,

nazval nové

před­

nastavení Client select masters. Poté jsem tento uživatelský filtr mohl požít, kdykoliv jsem

potřeboval

zobrazit všechny klientem

vybrané vyretušované zdrojové soubory.

Alt." Q(f Flagged L...ocatlon Columns Rate<l Unrated

Save Current Settlngs as New Preset._ Delete p~et "'Client s.elect masters~.. Rename pr6et ·CUent select ma5ters~ .

Obrázek 4.56 Nabídka Custom Filte r, kde můžete stávaj ící nastavení pruh u Lib rary Fi lter uložit jako nové před nastavení - Save Current Settings as New Preset...

Preset Na,me.- I ( !lenl seJect mastffS

Vyhledávání s prázdným textovým polem Nyní se na pruhu Library Filter vrátíme do

části

Text, kde

můžete

v první rozbalovací nabídce zvolit vyhledávání podle popisu (Caption). Ve druhé nabídce s pravidly najdete volby Is Empty (je prázdné) a Isn't Empty (není prázdné). Účelem těchto pravidel je umožnit vyhledávání

snímků

případně snímků , ~teré

mají popis a

bez popisu

či

klíčová

bez

slova

klíčových

slov,

(všimněte

si , že když zvolíte j~dno z těchto pravidel , textové vyhledávací pole je neaktivní). Nyní si ukážeme,

proč

byste

měli

chtít použít

vyhledávání s prázdným textovým polem.

ADOBE PHOTOSHOP LlG HT RO OM 2

165


Vyhledávání snímků bez metadat Barevné

visačky

jsou specifické pro

použitou sadu barevných Více o práci s

různými

visaček .

sadami

najdete v Kapitole 3.

Nápad hledat nic možná zní jsou prázdná)

ale

1.

věřte

mi, má to

snadno

vytřídit d~

svůj

neupravené snímky,

slova a vyplnit popis.

Pravidla Is Empty a Are Empty lze použít jen pod le

Účelem tohoto cvičení je předvést,

můžete

potřebují přidělit klíčová

kte ré stále

POZNÁMKA

divně ,

smysl. Pomocí pravidel Is Empty a Are Empty (je prázdné nebo

klíčových

při

vyhledávání

slov nebo popisu . V této ukázce jsem na

jak se dá volba Is Empty (je prázdné)

panelu Catalog zvolil AII Photographs a na pruhu Library

použít k rychlému vyhledání

Filter v

fotografií, které ještě nemají klíčová

Zobrazily se tak všechny fotografie v katalogu , které

slova a další metadata, což pomáhá udržet v katalogu

nemají

pořádek .

části

Text jsem zvoli l Keywords a Are Empty.

přidělená klíčová

je ště

slova.

5:: "::::::::::::==:::;=.:;-I

Ed it Color Labe.1~

-

Prt!:set: ;Re:view Status

i:l

e lToO,lete Color Correction Needed •

Good to Use

Retouchlng Needed

• [ uned lte d metadata lfyouwfslr rrJITI4,"fQI"Compot'bI/lrywft""oMIJfnAd*8ri~usrthfsorrwllQmlSf"

bofhDpp/lcarlons.

2.

Pokud chcete , nyní slov

označit

můžete

barevnou

všechny snímky bez

visačkou .

Zvolil jsem Metadata >

Color Label Set> Edit (Sada barevných vybral

přednastavení

popis fialové

visa č ky

tato

méně

říkala

166

KAP ITOLA 4

Upravit) ,

Review Status (stav schválení) a

změnil

Nepotřebuji visa č ku ,

"vytiskni tyhle snímky". Takhle je podle

používaná

sadu barevných

visaček>

z "To Print " (tisknout) na "Unedited

metadata" (neupravená metadata). která by mi

klíčových

visa č ka užite č nější.

visaček

SPRÁVA FOTOGRAFlf V MODULU KNIHOVNY

uložil.

Pak jsem novou


3.

S aktivní novou sadou barevných fialovou

4.

visačku

na snímky bez

Použít barevných připomínku .

klíčových

jsem aplikoval slov.

navrhuji jen jako

užitečnou

Na tomto obrázku jsou fotografie vybrané v kroku

1 (bez barevné Po

visaček

visaček

visačky).

přidělení klíčových

Nyní jim mohu

přidat klíčová

slov se fotografie z

odstraní, protože je stále aktivní filtrování

slova.

výběru

automaticky

snímků

bez metadat.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

167


Pokročilé

vyhledávání

Zakončíme

tuto

m ůžete za pnout a vypnout klávesami

kombinace

několika různých

Ct rl+ L.

cílený

Znovu

p ř ipom í n ám,

že f iltrování

část příkladem

výběr snímků

komplexního vyhledávání podle

kritérií, abychom získali

z knihovny. Všechny

potřebné

přesně

nástroje se

nacházejí na pruhu Library Fi lter. Následující krok po kroku popsaný postup vám snad poskytne

představu

a inspiraci ,

jak možnosti vyhledávání v Lightroomu co nejlépe využít (na obrázcích zde jsem Library Filter

zvětšil ,

aby byla nastavení lépe

vidět).

1.

Na panelu Catalog jsem zvolil AII Photographs (všechny fotografie) a pak jsem na pruhu Library Filter klikl na záložku Text a nastavil vyhledávání podle

klíčových

slov s pravidlem

Contain (obsahuje) . Pak jsem zadal jméno jednoho z mých klientů ,

Antoni, aby se zobrazily snímky s klíčovým slovem

Antoni. Jakmile jsem

začal

zobrazených miniatur se

psát první písmena, výběr

začal

zužovat na snímky s

klíčovými

slovy obsahujícími stejnou posloupnost písmen . Jak vidíte , nakonec se zobrazilo 1 500 fotografií, které jsem pro tohoto klienta zhotovil, raw soubory i PSD zdrojové soubory. Dalším výběr

krokem bylo omezit tento 2.

na

něco specifičtějšího.

Klikl jsem na záložku Attribute a zadal hledání ohodnocených

dvěma či

více

hvězdičkami.

snímků

Pak jsem klik

na záložku Metadata a ve sloupci Date jsem dal hledat pouze fotografie

pořízené

v roce 2007. A nakonec jsem ve

sloupci File Type dal hledat soubory ve formátu Photoshop

168

KAP ITOLA 4

SP RÁVA FOTOGRA Fií V MO DULU KNI HOVN Y


Document (PSD). Zobrazily se tedy pouze snímky v PSD formátu

pořízené

v roce 2007 a ohodnocené

dvěma či

více

hvězdičkami.

3.

Stále jsem však Keyword

měl

(klíčové

na

výběr

slovo) jsem

ze 34

snímků.

označil klíčové

což je jedno z mých pracovních

klíčových

Ve sloupci slovo Southern ,

slov z kategorie

Awards categories. Nyní se zobrazily jen fotografie pro

konkrétního klienta

pořízené

v PSD formátu , ohodnocené as

klíčovými

v roce 2007, uložené dvěma či

více

hvězdičkami

slovy Southern > Awards categories > Jobs.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

169


Rychlé kolekce ~ I

I JI

Ir!

~

I

I II , j

j'

II~'!

II

r

_ JI

Když dojde na kombinování je dobré

Obrázek 4.57 Pro zobrazení rychlé ko lekce k l ikněte na Quick Co llection na panelu Cata log.

vědět ,

nebo

otevřete

dočasně.

obnovit

na jeho

dočasnosti.

přidané

Jakmile je

jinou složku knihovny, výběr je

můžete

(Fotografie>

vyhledávání,

jak v Lightroomu používat kolekce . Ve

jsou snímky seskupené pouze příkazem

na rychlou kolekci

Obrázek 4.58 St i skněte Ctrl+Alt+B, pokud chcete ryc hlou ko lekci uložit jako trvalou ko lekci, která se přidá na panel Collections.

různých výsledků

pryč.

Sice jej stále nemění

Edit> Undo (Ctrl+Z), ale nic to

Chcete-Ii , aby byl trvalejší,

příkazem

P řidat

výběru

odznačíte

můžete

jej

převést

Photo > Add to Ouick Collection

do rych lé kolekce) nebo klávesou B. Snímky

do rychlé kolekce se

označí vyp l něným kolečkem

v pravém horním rohu miniatur v hlavním

okně

a na filmovém

pásu. Je možné mít jen jednu rychlou kolekci , ale můžete vytvářet

další

výběry

a

přidávat

do rychlé kolekce další snímky.

Další výhodou rychlé kolekce je, že Lightroom

zavřete,

zůstanou

Snímky

zůstane

zachovaná, i když

a to bez nutnosti ji ukládat a pojmenovávat.

seskupené, dokud je z rychlé kolekce

neodstran íte. Rychlé kolekce zobrazíte kl iknutím na Ouick Collection na panelu catalog (obrázek 4.57 ). Zobrazit pouze snímky v rychlé můžete

kolekci

také

příkazem

klávesovou zkratkou Ctrl+B.

File > Show Ouick Collection nebo

Příkazem

Content (znovu Ctrl+B) se vrátíte k Díky rychlé ko lekci zdrojů.

Budou v

zůstane

Fi le > Return to Previous

předchozímu

můžete vytvořit výběr snímků

podstatě

zobrazení z

různých

v prozatímní kolekci . Rychlá kolekce

zachovaná, podle toho, jak dlouho takto chcete snímky

ponechat seskupené. Chcete-Ii rychlou ko lekci uložit jako trvalou kolekci , Otevře

můžete

použít klávesovou zkratku Ctrl+Alt+B.

se dialogové okno Save Ouick Collection (uložit rychlou

kolekci) (obrázek 4.58 ) a

můžete

skupinu

normální kolekci . Poté je pro udržení kolekci

vyčistit příkazem

snímků

pořádku

uložit jako

dobré rychlou

File > Clear Ouick Collection (Soubor>

Vymazat rych lou kolekci) (Ctr l+Shift+B). Podívejte se na na obrázku 4.59 .

170

KAPITO LA 4

SPRÁVA FOTOGRAFl f V MODULU KNIHOVN Y

příklad


Obrázek 4.59 Jednou z výhod rychlé kolekce je, že můžete seskupit snímky z různých zdrojů (tj. z různých složek) a pak je kdyko liv všechny naráz zobrazit, když na panelu Catalog kliknete na Quick Coll ection (rych lá kolekce). Na tomto obrázku jsem na panelu Folders červeně označil zdrojové složky snímků ve stávající rychlé kolekci.

ADOBE PHOTOSHOP L1GHTROOM 2

171


Kolekce Kolekci

můžete vytvořit

snímků prostřednictvím

snímek v katalogu může

z rychlé kolekce , nebo

z výběru

můžete

být zastoupený jen v jedné složce,

být součástí více kolekcí. Kolekce jsou tedy užitečné pro

seskupení

snímků

z

různých

složek (obrázek 4.60 ).

obrázku 4.61 je kolekce , kterou jsem s

přímo

panelu Collections. I když každý

klíčovými

vytvořil

Např.

filtrováním

slovy UK a Travel. Výsledky vyhledávání

na

snímků

můžete

uložit

jako obecné kolekce (..). Ale jelikož je nyní panel Collections dostupný i v modulech Slideshow (prezentace), Print (tisk) a Web,

můžete vytvářet

obrázku 4.60 je ukázka Obrázek 4.60 Pane l Col lections je nyní společný pro mod uly Libra ry, Sli deshow, Print a We b, kde lze vytvo ř it spec ifické ko lekce od li še né různými ikonami. Ko lekce lze uspořádat do sad.

kolekce specifické pro tyto moduly. Na různých typů

kolekcí, které jsou odlišené

vzhledem ikony: Slideshow ( ), Print (II) a Web (.). Na obrázku 4.62 je dialogové okno Create Collection a na obrázku 4.63 je

znázorněná

Slideshow, která se pak objeví s

(vytvořit

kolekce)

tvorba kolekce v modulu

příslušnou

ikonou ( ) na

I

Ntlme: Uk Tr'llvel

Ser. ! loation. (otJ('ClIOl'()ptlons.

~ ""JuH. M!tctfd photXJs

O MaUI'WW 'tt111W (Opk's.

Obrázek 4.61 Abych vytvořil tuto kolekci, vyhledal jsem snímky s klíčovými slovy UK a trave l, pak jsem na pane lu Collections klikl na ikonu + (New Collection) a zvo lil Create Collection. Otevřelo se zde znázorněné dialogové okno, kde jsem kolekci pojmenoval a zařadil ji do sady Locat ions.

172

KA PITOLA 4

SPRÁVA FOTOGRAFlfV MODULU KNIHOVNY


pane lu Co ll ections i ve všech ostatních modulech. Když kli knete na kolekci specifickou pro

určitý

modu l, snímky v ko lekci se

vyberou bez oh ledu na to, jaké jsou

p rávě

NAn1e. Uk T ravel

aplikované filtry a ve

r

Set. loc.tiom

kterém modu lu jste . Když na ni ale kli knete dvakrát, snímky se vyberou a Já jsem

přejdete přímo

např. dvojitě

snímky v ní a kde pak

do modu lu Slideshow (p reze ntace) ,

jednou kliknout i na kterouko liv jinou ko lekci

v seznamu a proh lédnout si ji jako prezentaci . Pro kolekcí (jako na obrázku 4.60) slouží Set (

(vytvořit

Sodedled plhot«n

O ~Icle~ew~<~u

klikl na ko lekci Stockholm trip, abych vyb ral

přešel přímo

můžu

IItdIudI!!

do modulu , ve kterém ko lekce vznik la.

Sada kolekcí), který

příkaz

vytvoří

uspořádání

Create Collection

novou složku pro kolekce

). U obrázku 4.64 je popsáno, jak ko lekci

přejmenovat.

Obrázek 4.62 Dialogové okno Create Collection je j iné pro moduly Librarya Print, kde můžete použít vo lbu Include se lected photos (zahrnout vybrané sn ímky), a moduly Sl id eshow a Web, která vám dovolí do kolekce zahrnou t jen všechny sním ky z fi lm ového pásu.

NlII"n4lStodchdl"u,'iSI :Set.

=1

(t.ocallo""

~ ~ ..I "I1!t!StllppM~1

OM_OWW .....".oQIIIItt

Obrázek 4.63 Když kliknete na tlačítko + a zvolíte Create Sli deshow (vytvořit prezentace), vytvoříte prezentační kolekci. Můžete ji pojmenovat. zařadit do sady a zahrnout do ní všechny snímky na filmovém pásu (vo lba Include all filmstrip photos, zahrnout všechny fotografie z filmového pásu). Nové snímky můžete přidávat také jejich přetažením z filmového pásu na kolekci na panelu Collections.

POZNÁMKA V kolekcích

vytvo řených

v modulech

Slideshow, Print a Web se uchovají také související nastavení modulu.

SW.. bow.~ko~lm::.;t::.:l,;p~_ _ _ _ _ _ _ _---I

Oelete•.. Export this Úlllection.as a Catalog. ..

Obrázek 4.64 Chcete·li kolekci přejmenovat, k l ikněte ni pravým t la čítkem myši, aby se otevřela kontextová nabídka, kde zvolte Rename (přejmenovat). Otevře se zde znázorněné dialogové okno.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

173


b

Create Collection ... Crea,te Smart Colledion ...

Sady kolekcí Kolekce je možné hierarchicky

uspořádat

do sad . Pro

přidání

nové sady klikněte na štítku panelu Collections na tlačítko + (obrázek 4 .65 ), nebo tlačítkem

někde

klikněte

na panelu

pravým

myši a z následné kontextové nabídky zvolte Create

Collection Set

(vytvořit

Sada kolekcí). Pak sadu pojmenujte

a pOdle libosti ji tažením

zařaďte

do hierarchie kolekcí.

Inteligentní kolekce Inteligentní kolekce

umožňují

Lightroom automaticky Klikněte opět ,..-..fItt'~liol tft ~ _ =-~ s.;'--

_ _ _ _--'

:=J±J

s.t [toarionJ.

( """"H -=- t

vyhovující fotografie do kolekcí.

nebo použijte kontextovou nabídku

a zvolte Create Smart Collection.

Otevře

se dialogové okno Edit

Smart Collection (obrázek 4.66 ), kde můžete zadat pravidla pro zařazování snímků do inteligentní kolekce. V tomto příkladě jsem

Chcete-I i přidat sadu ko lekcí, k l ik n ě te na t l ačít ko + na pane lu Co ll ec t ions a zvo lte Create Co llection Set (vytvoř it Sada ko l ekc~.

Obrázek 4.65

tlačítko + ,

na

stanovit pravidla, podle nichž

zařazuje

určil ,

že se mají

přidávat

ve formátu PSD,

pořízené

v nabídce Match

(splňující)

že snímky musejí

splňovat

do inteligentní kolekce. snímky

slovem Jobs ,

Všimněte

si , že jsem

zvolil "all " (všechna). To znamená, všechna tato kritéria , aby se

Při volbě

splňující alespoň

klíčovým

snímky s

v roce 2008.

"any" (kterékoli) se

jedno z kritérií.

Můžete

tak

přidaly

zařadí např . vytvořit

inteligentní kolekci snímků označených červenou nebo žlutou visačkou pořízené

v letech 2007- 2008.

Obrázek 4.66

Dia logové okno Edit Sma rt Collection; vlevo inteligentní kolekce na panel u Collections.

174

KAPITO LA 4

SPRÁVA FOTOGRAFII V MODULU KNIHOVNY


Ukládání a čtení metadat Jednou z otázek, která trápí nové uživatele Lightroomu je, jak snímky nejlépe ukládat. V první jak

důležité

je práci vždy

práci

říkají

si, zda

něm

při u končení

nepřijdou . Samozřejmě

učili ,

informatiky jsme se

před zavřením

uživatele Lightroomu mate, že v souboru, a

hodině

aplikace uložit.

není

příkaz

Některé

pro ul ožení

že

program spadne, nebo dojde k výpadku proudu , byste o svá data nikdy

věc,

protože to poskytuje

vyšš í úroveň jejich

zabezpečení

a možnost sdílet metadata zadaná Ale toto

brzy zjistí, že všechna práce se případě ,

být dobrá

v Lightroomu s jinými programy.

programu o všechn u

v Lightroomu ukládá automaticky. Dokonce ani v

může

Ukládat metadata do souboru

neměli přijít.

zabezpečen í

není zadarmo.

Na ukládání všech metadat do jedné databáze je výhodné, že jsou soubory

odlehčené.

Když dojde na

zálohován í dat na jiný d isk, potrvá to t řeba

jen minutu,

přestože

je katalog

velký. Když metadata exportujete do

Všechny obraz, klíčová

změny ,

které v Lightroomu

přidělujete snímkům

děláte , ať

hodnocení a

už upravujete

visačky,

soubor ů,

nebo upravujte

soubor

znamená to, že když

pozměníte,

nějaký

musíte jej celý

zálohovat. To znamená, že všechny

slova a metadata, se nejprve ukládají do centrálního

DNG, TIFF, PSD a JPEG soubory

katalogu na vašem pevném disku . Pro jednoduchost je

se

můžete obecně označit

zkopírovat a minuta se p rotáhne na

v Lightroomu

nějak

jako "úpravy metadat". Když snímek

upravíte, samotný soubor se nijak

nezmění.

Lightroom stojí na principu, že importované snímky jsou výchozí negativy: zaznamenává

změny

ve

formě

metadat, které jsou

uložené v centrální databázi . Proto je Lightroom snímků

o tolik rychlejší než jiné

metadata

přidávat ,

uložená ve snadno

vyhledávat a přístupné

při

prohlížeče , např. číst

zálohová ní budou muset

hodinu . Zajímavé také je, že v tomto smyslu je výhodné

Můžete

nep ř evádět

raw

soubory do DNG, protože zálohová ní externích XMP

vyhledávání

Bridge.

pří

souborů

je mnohem

rychlejší než zálohování DNG souborů

s vloženými metadaty.

rychleji , protože jsou

databázi .

Nicméně

metadata je

možné mít uložená jak v databázi , tak v jednotlivých obrazových souborech . V

hlavičkách

JPEG , TIFF, PSD a DNG

souborů

je

vyhrazená XMP oblast, kterou lze použít k uložení metadat. U proprietárních (pro jednotlivé výrobce specifických) raw

souborů

či

modely

fotoaparátů

je nutné tyto informace ukládat do

extern ích XMP souborů . Pokud snímek z katalogu Lightroomu upravujete v jiném programu ,

např.

nějakém

ve Photoshopu nebo v Bridge,

změn í

se

metadata samotného souboru. Když pak takový snímek znovu otevřete

v Lightroomu , budete se možná muset rozhodnout , zda

jsou "pravdivá" metadata v databázi Lightroomu , nebo metadata v souboru .

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

175


.. ................ __ ..a..._.. _ ..._. ___ .. _____ .. _---_ .......,......._.. ........

llootl~

.....,.

UUJtot "Ufhc_O'W' ..·lsul..... .,c~"_ lot useolor bkbd

_--

~

...

Ukládání metadat do souboru P ři

práci v Lightroomu

v centrální databázi.

stačí ,

když jsou metadata uložená jen

Samozřejmě

se zdá trochu riskantní,

spoléhat se na jeden soubor s databází, proto jej Lightroom Th. catalog "llflJhtrnom Oatabu.- has been succusfully (ePilired.

zálohuje, diagnostikuje a opravuje (obrázek 4.67 ), aby byla data

c h rá n ě n á.

Obrázek 4.67 Pokud Li ght room zjist í, že j e soubor s databází poš kozený, zob razí se výst ražné ok no, kde je možné da tabázi opravi t kliknu tím na t lačí t ko Repai r Catalog (opravit katalog). Nej prve ale kli k ně te na t l ač ítko See Adobe Tec hnote, abyste o poš kození souboru zj istil i víc.

I tak ale

důležité

zá lohovali. Je

doporučuji ,

abyste svá data

metadata ukládat i do

prav i delně

souborů,

aby

"pravdivé " informace byly jak v databázi , tak v souboru . Lépe tak zachováte kompatibilitu mezi Lightroomem a dalšími programy. Jak tedy nej lépe ukládat metadata do

souborů?

Když zvolíte

Edit> Catalog Settings (Úpravy> Nastavení katalogu), otevře se dialogové okno na obrázku 4.68 , kde najdete volbu Au tomati cally write changes into XMP (automaticky zapisovat změ n y

do XM P). V

doporučova l

předchozím

vydání této kn ihy jsem

ponechat tuto vo lbu vypnutou, protože mohla

Lightroom zpomalit.

Nicméně

od verze 1.3 ji

zapnout, protože Li ghtroom do XMP

můžete k l idně

části souborů

zapisuje

jen tehdy, když se to hodí, aniž by to ovlivnilo výkon programu . Když tuto volbu zapnete , zajistíte tim , že všechny soubory v katalogu se nakonec zakt ualizují. Pokud ale chcete zajistit, že se XM P

část

so uboru aktualizuje

okamžitě ,

nebo máte volbu

Automatically wri te changes into XM P vypnutou, příkaz

můžete

použít

Metadata> Save Metadata to Fi le(s) (nebo Photo > Save

Metada to File(s) , pokud jste v modulu Develop) . Metadata se okamžitě

exportují z interního katalogu Lightroomu do XMP Co

Se ·

~ Offw SUlI9fltlOfl' Irom tu t:ndv enttred valutS ( C~ ... AJ! 5u9ges;lion llits )

o I"dude g

~ Iop

o Wrltl! dale

Obrázek 4.68

176

KAPITOLA 4

lm 'nos I" rMlo1d.11.1IMlde JPEG , 11fT, ano: PSO fllu

Automall<:ally wr11e C!Yl19el tmo XMP

Ol"

dmt changf:s IMO prOPflttl'Y raw !'Hu.

Lást Metadata dia logového okna Catalog Settings.

SPRÁVA FOTOGRAFlív MODULU KNIHOVN Y

č ásti


souborů.

V praxi dopo r učuj i vždy používat klávesovou zk ratku

Ctrl+S, když budete chtít exportovat a aktualizovat metadata jednoho či více vyb raných snímků.

Sledování změn metadat Abyste si udrželi přeh l ed o tom, které soubory byly aktualizované a které ne , nabízí Lightroom několik vizuálních vodítek. Když

v nabídce View (zobrazení)

otevřete

dialogové okno View

Options (vo lby zobrazení), v části Ce ll Icons (zobrazení miniatur) najdete volbu Unsaved Metadata (neuložená metadata). Pokud je zapnutá a Lightroom

právě

prochází snímky v katalogu

a kontroluje, zda není potřeba aktualizovat metadata, uvidíte

v pravém horním rohu

buněk

miniatur ikonu (

). Tuto ikonu

také uvidíte, pokud Lightroom metada souboru n ačítá, nebo je do

něj

ukládá. Když jsou metadata v databází a v souboru

Obrázek 4.69 Když v dialogovém okně Library View Options zapnete volbu Unsaved metadata, ikona v pravém horním rohu buňky indikuje změnu metadat. $ipka dolů znamená, že je potřeba nastavení Lightroomu uložit do souboru.

synchronizovaná, ikona zmizí. Pokud se vyskytne konflikt metadat, uvidíte buď šipku do l ů (obrázek 4.69 ), nebo šipku nahoru (obrázek 4.70 ). Šipka do l ů značí, že metadata v ložená

v souboru jsou oproti těm v databázi Lightroomu stará a že příkaz

nyní je správná chvíle použít

Metadata> Save Metadata

(Metadata> Uložit metadata do souboru) (Ctrl+S). Na obrázku 4.71 je dialogové okno Library View Options se zakro užkovanou

volbou Unsaved Metadata. VWtw

i

Grid V..w

~st\orootGnd[xtr.u. I EIIpMIIM<=*t1 '~SIoowch~ lIt!nu 011

ons

Loupe

View ~

=:::-:-m

Obrázek 4.70 $ipka nahoru znamená, že bylo nastavení změněno v jiném programu a že možná bude nutné metadata souboru načíst a aktualizovat databázi Lightroomu.

'"01.1"' ow:ronly

~Ti"tvndctN,wllh\.l.be.tcolOfS

~ SNIw ItNgt '1'1'0 toOItlpJ Cell kont

f'1!'ndud<tCoIoftAbel

~ IlK:Iude lot.Won "'UOR'

Obrázek 4.71

Dialogové okno Library View Options (vo lby zobrazení knihovna).

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

177


Na panelu Metadata je položka Metadata Status (obrázek 4.72 ), kde bude uvedeno Has been changed (byl

změněn) ,

pokud se metadata snímku od posledního uložení do snímku nějak změnila.

Tato položka vám v

v pravém horním rohu Když použijete

příkaz

buněk

podstatě říká

totéž, co ikona

s miniaturami.

Save Metadata to File(s), ikona v

buňkách

dělat, můžete

miniatur zmizí, ale pokud si nejste jistí, co

na ikonu

kliknout a objeví dialogové okno na obrázku 4.73 , s dotazem , zda chcete uložit změnu

změny

metadat do XMP

na disk části

(přesněji,

zda chcete uložit

souboru).

The metadata for Ihl5 phOlO has been changed in lightroom. Save the d'Ianges to disk?

Obrázek 4.72 Položka Metadata Status na panelu Metadata vás také upozorní na nesou lad metadat.

o Oon'l show agaln Obrázek 4.73

Je vyžadováno potvrzení, zda si

přejete změny

metadat uložit.

Šipka nahoru na obrázku 4.70 značí, že metadata vložená v XMP části

souboru nejsou v souladu se starší databází Lightroomu .

K tomu nejspíš dojde , pokud jste soubor z katalogu Lightroomu upravili v Camera Raw a jeho metadata jsou databáze Lightroomu.

Vyřešíte

to

příkazem

Metadata from File(s) (Metadata>

Načíst

aktuálnější

než

Metadata> Read

metadata ze souboru).

Další možností je, že byl snímek z katalogu upravený v Lightroomu (bez uložení metadat do souboru) a i v externím programu , takže ve výsledku máte

zároveň

dvě různá

nastavení metadat. Jsou nyní správná metadata v databázi Lightroomu , nebo

externě

upravená metadata v XMP

souboru? Když uvidíte ikonu jako obrázku 4 .74 , aby se

otevřelo

části

klikněte

dialogové okno na obrázku 4.75 , kde si

na ni , můžete

zvolit Import Settings from Disk, pokud chcete použít externí nastavení z disku, nebo Overwrite Setting , pokud je

aktuálnější

nastavení v databázi Lightroomu. The metadata for this photo has bun changed by both lightroom and a"other application. How should lightroom synchronize this data?

Obrázek 4.74 Doj de-Ii ke konfl iktu metadat, která byla upravena v Lightroomu i v nějakém jiném prog ramu, uvidíte zde zob razenou ikonu.

178

KAPITOLA 4

t

Import Settings frDm (){sk

,

~

Obrázek 4.75 Dia logové okno, kte ré se zob razí v Lightroomu a v externím programu.

SPRÁVA FOTOGRA Fl ív M ODU LU KNIHOVN Y

při

f

()yerwrite SenI"9'

konfliktu metadat upravených


Možnosti čtení/zápisu nastavení XMP Nyní se blíže podíváme , co jsou to vlastně ta XMP data. V JPEG , TIFF, PSD či DNG souborech je skrytá XMP část, kam se zapisuje nastavení metadat. V případě proprietárních raw souborů

by nebylo bezpečné nechat Lightroom zapisovat přímo

do nich, takže se metadata ukládají do externích XMP souborů. XMP metadata zahrnují všechny úpravy aplikované v Lightroomu , klíčová

tzn. IPTC informace, visačky

slova, hodnocení, praporky, barevné

i nastavení obrazu aplikované na panelu Quick Develop

a v modulu Develop. V dialogovém 4.68)

určuje

okně

Catalog Settings v

části

Metadata (obrázek

volba Include Develop settings in metadata inside

JPEG, TIFF and PSD files (zahrnout nastavení vyvolávání do metadat uvnitř souborů JPEG , TIF a PSD) , zda se má nastavení obrazu zapsat do XMP části všech souborů , včetně těch ve formátu JPEG, TIFF a PSD, nebo pouze do raw a DNG souborů , když použijete

příkaz

Save Metadata. Možnost uložit nastavení

obrazu do souboru je dvousečná. Pokud sdílíte snímky exportované z Lightroomu ,

individuálně

nebo jako katalog , s jiným

uživatelem Lightroomu, nejspíš budete chtít sdílet i nastavení obrazu . Pokud ale se snímky z Lightroomu pracujete v Bridge CS3 či novějším , může to vést k nečekanému chování, když v

něm otevřete

jiné než raw soubory. Raw a DNG soubory

s nastavením obrazu upraveným v Lightroomu se normálně otevřou

v Camera Raw a budou vypadat , jak byste

protože Bridge umí nastavení z Lightroomu

přečíst.

očekávali ,

Když však

v Bridge otevřete jiné než raw soubory, např. JPEG, TIFF či PSD, s nastavením obrazu z Lightroomu uloženým v XMP, bude je považovat za raw soubory a otevře je v Camera Raw, namísto přímo

ve Photoshopu. Proto mluvím o

dvousečnosti .

Chcete-Ii si

v případě jiných než raw souborů ponechat možnost upravovat v Lightroomu XMP metadata, jako jsou hodnocení,

klíčová

slova

a visačky, ale nechcete do nich zapisovat nastavení obrazu , měli byste volbu Include Develop settings in metadata inside JPEG , TIFF and PSD files vypnout. Nastavení obrazu z Lightroomu se tak zapíše jen do katalogu a nebude se exportovat do souborů , když použijete příkaz pro uložení matadat. Raw a DNG souborů se to netýká.

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 2

179


Výhoda je, že se vám tak nikdy nestane , že by se otevřel

např .

JPEG

v Camera Raw namísto ve Photoshopu. Nevýhoda je, že

když v Lightroomu

změníte

DNG souboru , tyto

změny

Celkově

vzato

doporučuji

nastavení obrazu jiného než raw

či

bude znát jen Lightroom , a ne Bridge . tuto volbu vypnout. Aby bylo jasné, jak

nastavení ukládání metadat v dialogovém

okně

Catalog Settings

funguje, popíšu, jak jednotlivé volby ovlivní práci se soubory v

různých

formátech. V následujících krocích

že používáte Photoshop CS3 s Bridge CS3 aktuální verzi Camera Raw (4.1

předpokládám ,

(či novější)

a máte

či novější).

15!1 offer SUgQtstlons (,om rece:nti" enrered Viluts ( Clur AI! Suggution Usu) ~ I"clude Oevelop seUings ln me:udata InsJde JPEG, TIFF, and PSD "Iu ~ Automatlully wrlte changes Into XMP D<W

O Wrlte: due: or llme cl1angu I"to proprletary I1IW fnes.

1.

Pokud snímek v Lightroomu upravíte se zde

znázorněným

nastavením, všechny úpravy se automaticky uloží do katalogu Lightroomu i do originálního souboru. V

případě

proprietárních

raw souborů se XMP metadata zapíší do externího XMP souboru, a otevřou

přes

Bridge se raw soubory (podle

očekávání)

v Camera Raw s nastavením z Lightroomu. DNG

soubory mají XMP metadata zapsaná přímo v sobě a také se

otevřou

také

v Camera Raw. JPEG, TIFF a PSD soubory se ale

otevřou

v Camera Raw, protože mají v XMP

nastavení obrazu.

180

KAPITOLA 4

SPRÁVA FOTOGRAFlfV MODULU KNIHOVNY

části

uložené


Offec- io uggeiUoru. tram rtt~tJy enttrt.d valuu

( Clur AJI SugQUlion Usu. )

~ Incluó~ ~wlop 5:e:l1lngs ln I'MtMfala tnslde JPEG. TlFF. and PSO tUu

o Automallc:aJlywrile c.hanSlelo inloXMP IlOf

O Wrlte datt Cf Ume changes loto pfoptletuy rl/W nln.

2.

Když je volba Automatically write changes into XMP (automaticky zapisovat

změny

do XMP) vypnutá, metadata

se uloží pouze do katalogu Lightroomu. JPEG , TIFF snímek upravený v Lightroomu se

přes

Bridge

či

PSD

otevře přímo

ve Photoshopu , a ne v Camera Raw. Ale hodnocení,

klíčová

slova a další informace zadané v Lightroomu se v Bridge , ani jiném externím programu nezobrazí (za že metadata do souboru neuložíte

ručně ,

předpokladu ,

jak je popsáno

v dalším odstavci). V tomto

příkladě

je volba "Include Develop settings in

metadata inside JPEG, TIFF and PSD files " stále zapnutá. Pokud chcete metadata uložit do XMP prostoru souboru , musíte to

udělat ručně příkazem

Metadata> Save Metadata

(Metadata> Uložit metadata do souboru) (Ctrl+S ). Problém je ale v tom , že metadata scénáři

přitom

včetně

do souboru

nastavení obrazu,

opět

uložíte všechna

čímž

se vracíme ke

v kroku 1 a v Camera Raw se budou otevírat i jiné

než raw soubory, což zákazník možná neocení.

ADOBE PHOTOSHOP LlGHTROOM 2

181

LightRoom_part1  

LightRoom_part1