Page 1

Jawatan Kosong Kerajaan Pulau Pinang

Jawatan Kosong Kerajaan Pulau Pinang Tarikh Tutup : 25 September 2012 Maklumat Jawatan :

1) Jawatan Kosong Pembantu Am Pejabat Syarat Kelayakan : Warganegara Malaysia Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan Berpelajaran di peringkat sekolah rendah bantuan penuh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik

Deskripsi Tugas :

Mengendalikan pergerakan fail, penghantaran dan merekod keluar masuk surat, memo dan lain-lain dokumen kerajaan serta membuat salinan fotostat surat, memo, dokumen berperingkat dan dokumen kerajaan yang lain.

Kategori : Kontrak Gaji : P1 RM733.54 – RM1782.67

1/3


Kerja Kosong Pulau Pinang

2) Pembantu Hal Ehwal Islam

Syarat dan Kelayakan: SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Agama Islam dan lulus Bahasa Arab; atau Sijil IV Thanawi atau Sijil Tinggi Agama dari Sekolah Agama Bantuan Penuh Kerajaan; dan lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas : Bertanggungjawab kepada Ketua Unit Penyelidikan Aqidah dalam membantu mengumpul bahan-bahan/kitab/dokumen berkaitan dengan perkara aqidah untuk pembentangan laporan kepada Jawatankuasa Syariah.

Kategori : Kontrak Gaji : P1 RM927.03 – RM2526.03

2/3


Hubungi :

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang 2011 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Paras 45, KOMTAR 10503, Pulau Pinang

Telefon :

Tel: 04-2621957 / 04-2642020 Faks: 04-2634940

Read more here http://jawatankosongkerajaan-terkini.com/jawatan-kosong-kerajaan-pulau-pinang/

3/3 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Jawatan Kosong Kerajaan Pulau Pinang  
Jawatan Kosong Kerajaan Pulau Pinang